Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Flexible Checkout Fields PRO WooCommerce v3.2.2 By WPDesk

0

Flexible Checkout Fields PRO WooCommerce By WPDesk chỉnh sửa, thêm mới hoặc ẩn các trường không cần thiết khỏi biểu mẫu thanh toán. Đó là tất cả về chuyển đổi và trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Các lợi ích chính của Flexible Checkout Fields PRO WooCommerce

Việc có thể quản lý các trường WooCommerce để làm cho quá trình thanh toán trở nên dễ dàng nhất có thể và loại bỏ phiền nhiễu là điều hoàn toàn cần thiết.

Flexible Checkout Fields PRO WooCommerce By WPDesk 1

Demo: https://www.wpdesk.net/products/flexible-checkout-fields-pro-woocommerce/

Plugin trường thanh toán đẹp nhất

Flexible Checkout Fields PRO WooCommerce By WPDesk tích hợp đẹp mắt với bảng điều khiển WordPress.

Thứ tự trường

Chỉ cần kéo và thả để sắp xếp lại các trường. Bạn có thể sắp xếp lại các trường tích hợp sẵn của WooCommerce cũng như các trường tùy chỉnh mà bạn tự thêm vào.

Nhãn và phần giữ chỗ

Bạn muốn thay đổi tên Công ty thành Công ty hoặc Công ty tuyệt vời của bạn ? Chỉ cần chỉnh sửa nhãn và nó sẽ xuất hiện ngay lập tức trong thanh toán.

Hiển thị hoặc Ẩn các trường

Bạn không cần số điện thoại của khách hàng hoặc địa chỉ đường dây thứ hai? Chỉ cần ẩn các trường khỏi thanh toán và bạn đã sẵn sàng.

Các trường bắt buộc hoặc tùy chọn

Dễ dàng quản lý trường nào nên bắt buộc và trường nào tùy chọn. Chỉ cần nhấp vào hộp kiểm bắt buộc trong cài đặt trường và đặt trường bắt buộc hoặc tùy chọn.

Lớp CSS tùy chỉnh

Flexible Checkout Fields PRO WooCommerce thêm một số kiểu vào các lĩnh vực của bạn. Bằng cách thêm một lớp tùy chỉnh vào mỗi trường, bạn có thể tạo kiểu riêng cho trường đó trong biểu định kiểu của chủ đề.

Thêm các trường thanh toán tùy chỉnh WooCommerce

Flexible Checkout Fields PRO WooCommerce By WPDesk 2

Thêm các trường tùy chỉnh mới vào thanh toán WooCommerce. WooCommerce Checkout Fields Editor của chúng tôi hỗ trợ 11 loại trường phù hợp với mọi nhu cầu của bạn.

 • Single Line Text (text input)
 • Paragraph Text (text area)
 • Checkbox
 • Radio Button
 • Select (drop down)
 • Multiselect
 • Date
 • Time
 • Color Picker
 • Headline
 • HTML or plain text
 • File Upload

Định giá trường tùy chỉnh MỚI

Flexible Checkout Fields PRO WooCommerce By WPDesk 3

Các trường được thêm bằng FCF có thêm tab “Định giá” với các tùy chọn có sẵn để ấn định giá. Tác động đến số tiền mua cuối cùng phụ thuộc vào loại giá đã chọn và giá trị của nó.

 • Cố định – giá ròng được đặt theo đơn vị tiền tệ và không phụ thuộc vào giỏ hàng.
 • Phần trăm Tổng phụ (ví dụ: VAT) – số tiền phần trăm liên quan đến tổng phụ ròng.
 • Phần trăm Tổng phụ (bao gồm VAT) – số tiền phần trăm liên quan đến tổng phụ.
 • Phần trăm của Tổng – số tiền phần trăm liên quan đến Tổng.

Quản lý các trường WooCommerce Core, Custom hoặc thậm chí bên thứ 3

Với Flexible Checkout Fields PRO WooCommerce By WPDesk, bạn có thể quản lý các trường của plugin chính, tùy chỉnh và bên thứ ba.

Các lĩnh vực cốt lõi

Kiểm soát các trường cốt lõi của WooCommerce: hiển thị, ẩn, sắp xếp lại hoặc thực hiện bắt buộc / tùy chọn.

Trường tùy chỉnh

Tất cả các trường mà bạn tạo bằng plugin có thể được quản lý dễ dàng bằng một Flexible Checkout Fields PRO WooCommerce đơn giản.

Trường của bên thứ 3 *

Nếu các plugin khác thêm các trường tùy chỉnh của chúng trong nhiều trường hợp, bạn cũng sẽ có thể sắp xếp lại và chỉnh sửa chúng.

Logic có điều kiện mạnh mẽ cho các lĩnh vực, sản phẩm / danh mục và phương thức vận chuyển

Flexible Checkout Fields PRO WooCommerce By WPDesk 4

Bật logic có điều kiện (hiển thị hoặc ẩn) cho các trường dựa trên các giá trị trường khác (hộp kiểm, radio, chọn) cũng như dựa trên sản phẩm hoặc danh mục trong giỏ hàng.

Logic phương thức vận chuyển

Flexible Checkout Fields PRO WooCommerce hiển thị hoặc ẩn các trường dựa trên phương thức vận chuyển đã chọn.

Trường logic

Logic có điều kiện (hiển thị hoặc ẩn) cho các trường dựa trên các giá trị trường khác (hộp kiểm, radio, chọn).

(Biến) Logic sản phẩm / danh mục

Logic có điều kiện (hiển thị hoặc ẩn) cho các trường dựa trên sản phẩm và / hoặc danh mục trong giỏ hàng.

Các ví dụ logic có điều kiện:

Flexible Checkout Fields PRO WooCommerce By WPDesk 5

 

 • Hiển thị trường khắc cho danh mục đồ trang sức
 • Chỉ hiển thị tùy chọn ngày giao hàng cho các sản phẩm thực
 • Hiển thị Số VAT và ẩn các trường địa chỉ cho hàng hóa kỹ thuật số
 • Flexible Checkout Fields PRO WooCommerce hiển thị hộp kiểm cho tính năng gói quà
 • Hiển thị trường được chọn cho bảo hiểm bổ sung
 • Hiển thị trường tải lên để tải hình ảnh lên in trên áo phông
 • Ẩn các trường không cần thiết để Nhận tại địa phương hoặc vận chuyển đến các Điểm nhận
 • Hiển thị các trường bổ sung cho các phương thức vận chuyển nhất định

Custom Field Sections cho các trường của bạn

Custom Field Sections

Các phần Thanh toán, Vận chuyển hoặc Đặt hàng vẫn chưa đủ? Bây giờ bạn có thể thêm các trường vào 12 phần thanh toán khác.

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy tất cả các phần tùy chỉnh để thêm các trường tùy chỉnh của bạn. Nhấp vào ảnh chụp màn hình để xem các phần này trong trang kiểm tra WooCommerce.

 • Before Customer Details – woocommerce_checkout_before_customer_details
 • After Customer Details – woocommerce_checkout_after_customer_details
 • Before Billing Form – woocommerce_before_checkout_billing_form
 • After Billing Form – woocommerce_after_checkout_billing_form
 • Before Shipping Form – woocommerce_before_checkout_shipping_form
 • After Shipping Form – woocommerce_after_checkout_shipping_form
 • Before Registration Form – woocommerce_before_checkout_registration_form
 • After Registration Form – woocommerce_after_checkout_registration_form
 • Before Order Notes – woocommerce_before_order_notes
 • After Order Notes – woocommerce_after_order_notes
 • Before Submit – woocommerce_review_order_before_submit
 • After Submit – woocommerce_review_order_after_submit

Tích hợp WooCommerce liền mạch

Flexible Checkout Fields PRO WooCommerce By WPDesk hoạt động với WooCommerce WooCommerce 5.9 – 6.2.x, hỗ trợ các trang web đa ngôn ngữ và cho phép bạn quản lý các trường của plugin chính, tùy chỉnh và thậm chí của bên thứ ba.

Khả năng tương thích với WooCommerce

Hoạt động hiệu quả với WooCommerce WooCommerce 5.9 – 6.2.x

Sẵn sàng đa ngôn ngữ

Trường thanh toán linh hoạt hoạt động với WPML và Polylang.

Hỗ trợ nhiều trường

Hỗ trợ các trường plugin chính, tùy chỉnh và bên thứ 3.

Changelog: Flexible Checkout Fields PRO WooCommerce By WPDesk

Download Flexible Checkout Fields PRO WooCommerce By WPDesk v3.2.2 Nulled Free
3.2.2 - 2022-02-09
* Fixed infinite checkout update

3.2.1 - 2022-02-09
* Fixed conditional logic based on Radio field
* Added conditional logic based on Radio with images field
* Added conditional logic based on Radio with colors field

3.2.0 - 2022-02-08
* Changed widget for Color field
* Changed widget for Time field
* Added new field type: Multi-checkbox
* Added new field type: Radio with images
* Added new field type: Radio with colors
* Added support for 12-hour clock for Time field
* Added validation of minimum and maximum hours for Time field
* Added validation of minimum and maximum hours for Time field
* Added step value to minutes list for Time field
* Added multiple file uploads for File field
* Added ability to edit all field types in order details on WooCommerce Dashboard

3.1.3 - 2021-11-29
* Fixed cleaning sessions after ordering
* Added support for WooCommerce 6.0

3.1.2 - 2021-10-18
* Fixed conditional logic based on shipping methods
* Fixed translation of section titles

3.1.1 - 2021-10-04
* Fixed displaying datepicker in section review_order_before_submit and review_order_after_submit
* Added translations for Date field

3.1.0 - 2021-09-09
* Changed datepicker for Date field

3.0.8 - 2021-08-02
* Fixed case sensitivity for extensions of File field
* Fixed saving of options for Select field containing multiple separators

3.0.7 - 2021-07-15
* Fixed infinite loop for save_metabox_data action
* Added support for WordPress 5.8
* Added support for WooCommerce 5.5

3.0.6 - 2021-05-20
* Fixed options with field values in conditional logic
* Added support for WooCommerce 5.3

3.0.5 - 2021-04-28
* Fixed date validation for Days before / Days after options
* Fixed list of products and product categories for other languages in conditional logic
* Added support for WooCommerce 5.2

3.0.4 - 2021-03-18
* Fixed support for fields generated by other plugins
* Fixed Days before / Days after options for Date field type

3.0.3 - 2021-03-11
* Added support for WordPress 5.7
* Added support for WooCommerce 5.1

3.0.2 - 2021-03-03
* Fixed support for default checkbox field type

3.0.1 - 2021-03-02
* Fixed retrieval of field list for conditional logic fields
* Added escaping output for custom section settings

3.0.0 - 2021-03-01
* Major Update!
* Dropped support for Flexible Checkout Fields version lower than 3.0
* Added support for new admin page to manage FCF plugin settings

2.4.3 - 2021-02-11
* Added support for WooCommerce 5.0

2.4.2 - 2021-01-27
* Fixed saving data of metabox editor in Order edit

2.4.1 - 2021-01-14
* Fixed pricing options on Checkout

2.4.0 - 2021-01-14
* Added loading of plugin after action flexible_checkout_fields/init
* Added admin notice in case of incompatibility
* Added e-mail notification in case of incompatibility

2.3.3 - 2020-12-16
* Changed URLs for docs

2.3.2 - 2020-12-09
* Fixed downloading of attachments in Order for file field

2.3.1 - 2020-12-01
* Fixed adding prices with decimal values
* Fixed saving file type field value for session
* Added support for WooCommerce 4.8
* Added support for WordPress 5.6

2.3.0 - 2020-11-02
* Added pricing options for fields

2.2.0 - 2020-10-15
* Changed required PHP version to 7.0
* Added support for WooCommerce 4.6

2.1.5 - 2020-10-01
* Fixed saving field values to User Metadata from sections: Before Order Notes, After Order Notes, Before Submit and After Submit
* Added escaping output for field label
* Fixed loading values to select for shipping methods in settings

2.1.4 - 2020-09-23
* Added support for WooCommerce Subscriptions
* Added notice of planned change of required PHP version to 7.0

2.1.3 - 2020-09-16
* Added placeholder option for Select field (with empty value)

2.1.2 - 2020-09-01
* Fixed copying shipping details from billing details for same file fields
* Added required attribute for "Allowed file types" field in plugin settings
* Added support for WooCommerce 4.5

2.1.1 - 2020-08-25
* Fixed display fields for sections woocommerce_before_checkout_registration_form and woocommerce_after_checkout_registration_form
* Fixed translation of plugin name
* Added support for WooCommerce 4.4

2.1.0 - 2020-08-06
* Fixed conditional logic for unchecked checkbox field on the Checkout Page
* Added default back-end validation for Date field

2.0.11 - 2020-07-20
* Fixed conditional logic for checkbox field on the Checkout Page

2.0.10 - 2020-06-23
* Fixed advertising in field settings tabs

2.0.9 - 2020-05-06
* Added support for WooCommerce 4.1

2.0.8 - 2020-04-22
* Fixed polish translations

2.0.7 - 2020-04-03
* Fixed warnings on settings page

2.0.6 - 2020-03-24
* Fixed multi level conditional logic

2.0.5 - 2020-03-24
* Modified file upload field Allowed file types description

2.0.4 - 2020-03-16
* Fixed conditional rules and field requirements
* Fixed color picker when multiple color pickers added
* Fixed advanced tab in new field
* Fixed Java Script error on shipping conditional logic
* Fixed File Upload Field description

2.0.3 - 2020-03-11
* Added default value for custom fields

2.0.2 - 2020-02-28
* Fixed conditional logic: or

2.0.1 - 2020-02-20
* Fixed translation on the settings page
* Fixed the fields requirement issue

1.11.5 - 2020-01-29
* Added option to hide or show checkout fields based on the shipping methods

1.11.4 - 2020-01-07
* Added support for WooCommerce 3.9

1.11.3 - 2019-11-05
* Added support for WooCommerce 3.8 and WordPress 5.3

1.11.2 - 2019-10-07
* Fixed input type from text to number for the Date field type in the settings ("Add New Field" widget)

1.11.1 - 2019-09-20
* Fixed install/activation link in the requirement notice
* Fixed error for wp-load.php

1.11.0 - 2019-09-11
* Added support for prefixed libraries

1.10.4 - 2019-08-12
* Added support for WooCommerce 3.7

1.10.3 - 2019-07-15
* Fixed plugin flow bug - fatal error

1.10.2 - 2019-07-02
* Fixed strict standards fail with $plugin property

1.10.0 - 2019-06-05
* Removed subscription enforce

1.9.7 - 2019-04-24
* Added support for WP Desk libraries
* Fixed docs URL

1.9.6 - 2019-04-09
* Yet another fix for required free plugin version

1.9.5 - 2019-04-08
* Another fix for required free plugin version

1.9.4 - 2019-04-08
* Fixed required free plugin version

1.9.3 - 2019-04-04
* Added support for WooCommerce 3.6

1.9.2 - 2019-03-26
* Fixed error for demo helper

1.9.1 - 2019-03-14
* Fixed conditional logic for HTML field
* Fixed javascript error for the custom section
* Fixed helper plugin requirement
* Removed slashes from additional information

1.9.0 - 2019-02-25
* Added function: get_flexible_checkout_fields_pro_plugin - returns plugin object
* Fixed admin script loading
* Fixed HTML fields sorting bug

1.8.2 - 2019-01-31
* Fixed radio in FCF meta box
* Fixed multi-select field type

1.8.1 - 2019-01-29

* Fixed conditional logic based on products on Thank You page
* Fixed conditional rules based on checkbox field

* Hide checkbox: display on My Account - address for file field
* File field in thank you page and emails
* Removed ability to edit file field for customer

1.8 - 2019-01-07
* Added file field in thank you page and emails
* Added functionality for removed ability to edit file field for customer
* Removed display checkbox on My Account - address for file field

1.7.1 2018-12-19
* Fixed WPML translations in select field on order edit page

1.7.0 - 2018-12-06
* Added custom fields metabox editor in order edit
* Added multi-select field type
* Added select2 default styling
* Added WP Desk Libraries

1.6.10 - 2018-11-15
* Fixed unneeded required checkbox on heading field

1.6.9 - 2018-10-16
* Added support for WooCommerce 3.5
* Dropped support for WooCommerce below 3.0 (the plugin may still work with older versions but we do not declare official support)

1.6.8 - 2018-08-06
* Added conditional logic to emails, tank you page and my account/order page

1.6.7 - 2018-07-18
* Tweaked path info in template files
* Fixed show all files in attachments metabox

1.6.6 - 2018-05-24
* Tweaked products select item in conditional logic to AJAX
* Fixed id attribute on date field

1.6.5 - 2018-05-23
* Added support for WooCommerce 3.4

1.6.4 - 2018-05-18
* Added checkbox field (inspirecheckbox already is) to conditional logic
* Fixed the ability to remove fields added to the conditional logic

1.6.3 - 2018-03-15
* Fixed display a warning if the WP Desk Helper plugin hasn't been installed

1.6.2 - 2018-03-01
* Fixed file upload on WooCommerce 3.3.x

1.6.1 - 2018-03-01
* Fixed warning on orders list

1.6 - 2018-02-21
* Added variations support for conditional logic
* Fixed saving fields when the field logic is on and the field is hidden
* Fixed hide of the upload field when conditions of conditional logic are fulfilled

1.5.6 - 2018-01-28
* Added support for WooCommerce 3.3

1.5.5 - 2017-12-14
* Fixed and tweaked settings for date field

1.5.4 - 2017-11-22
* Fixed problem with blocking days before today for date field

1.5.3 - 2017-10-25
* Tweaked date field: adding negative value to "Day before" input. Ability to add past and future dates.

1.5.2 - 2017-07-27
* Fix conditional logic for product variations

1.5.1 - 2017-05-30
* Fixed fields sorting bug

1.5 - 2017-04-03
* Added support for upcoming WooCommerce 3.0
* Dropped support for WooCommerce below 2.5 (the plugin may still work with older versions but we do not declare official support)

1.4 - 2017-02-15
* Added conditional logic for fields: checkbox, radio, select
* Added support for HTML tags to radio options: img, a, strong, em, br

1.3.1 - 2016-11-28
* Tweaked radio buttons output HTML

1.3 - 2016-10-07
* Added fields conditional logic based on products and categories
* Added WPML and Polylang support

1.2.2 - 2016-09-22
* Fixed checkbox display by wrapping input checkbox with label

1.2.1 - 2016-09-16
* Fixed checkboxes default settings
* Fixed select not showing up
* Fixed HTML field

1.2 - 2016-09-07
* First Release!
Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.