Advanced Custom Fields Pro v5.8.9 – trường tùy chỉnh WordPress

0

Advanced Custom Fields Pro là một giải pháp lý tưởng cho bất kỳ trang WordPress nào cần dữ liệu linh hoạt hơn, chẳng hạn như các hệ thống quản lý nội dung khác.

Plugin ACF PRO chứa các trường tùy chỉnh bổ sung:, trường lặp lại, trường bộ sưu tập, nội dung linh hoạt và tham số trang. Plugin ACF Pro là một lớp GUI cho các trường tùy chỉnh, nhưng nó không phải là một plugin tuyệt vời trong 1 lần nhấp chuột.

Plugin này sẽ cho phép bạn dễ dàng lưu dữ liệu tin nhắn, nhưng sẽ không hiển thị chúng một cách kỳ diệu vì cần có 1 chút kiến thức về code. Để làm điều này, bạn cần chỉnh sửa chủ đề của bạn và tạo bố cục mong muốn. Plugin ACF Pro có trọng lượng nhẹ, nhưng là một plugin mạnh mẽ.

Bạn có thể tạo biểu mẫu giao diện người dùng, biến thể trang và thậm chí lưu dữ liệu trường người dùng cho các điều kiện phân loại

Demo: https://www.advancedcustomfields.com/pro/

 • Tính năng ACF | Advanced Custom Fields Plugin for WordPress

Tính năng ACF - Advanced Custom Fields Pro Plugin

 • Có tất cả tính năng của phiên bản miễn phí
 • The Repeater Field: cho phép bạn tạo một tập hợp các trường con có thể lặp lại lần nữa và lần nữa và lần nữa.
 • ACF Blocks: Khám phá một khung công tác dựa trên PHP mạnh mẽ để phát triển các loại khối tùy chỉnh.
 • The Flexible Content Field: Trường nội dung linh hoạt là một trình quản lý bố cục nội dung hoàn chỉnh!
 • Options Pages: Trang tùy chọn cung cấp một tập hợp các chức năng để thêm các trang quản trị bổ sung để chỉnh sửa các trường ACF!
 • The Gallery Field: Trường bộ sưu tập cung cấp một giao diện đơn giản và trực quan để quản lý bộ sưu tập hình ảnh.
 • The Clone field: Trường bản sao cho phép bạn sử dụng lại các trường và nhóm trường hiện có theo yêu cầu!
 • More AJAX, Local JSON, Easy Import / Export, New Form Locations, More Customization, Fresh UI, New oEmbed Field, New Settings, Better Front End Forms, Better Validation, Better Relationship Field, Moving Fields,… và nhiều hơn thế nữa
 • Addons ACF Pro – Advanced Custom Fields Pro Plugin

ACF Front Form for Elementor

Advanced Custom Fields: Theme Code Pro

Advanced Custom Fields: Child Category selector Field

 • Xem thêm: tổng hợp WordPress Plugin cao cấp miễn phí, cập nhật hàng ngày

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật thông tin.