Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

SUMO WooCommerce Dynamic Pricing Discounts v5.7 NULLED

0

SUMO WooCommerce Dynamic Pricing Discounts là một Hệ thống chiết khấu định giá động WooCommerce hoàn chỉnh . Plugin này có thể được sử dụng để cung cấp Giảm giá số lượng, Giảm giá ưu đãi đặc biệt, Giảm giá giỏ hàng, Giảm giá vai trò người dùng, Giảm giá thành viên (yêu cầu SUMO Memberships Plugin), Điểm thưởng Giảm giá cấp độ thành viên (yêu cầu SUMO Reward Points Plugin), v.v.

Demo: https://codecanyon.net/item/sumo-discounts-advanced-pricing-woocommerce-discount-system/17116628

SUMO WooCommerce Dynamic Pricing Discounts v5.7 NULLED

Đặc trưng nổi bật của SUMO WooCommerce Dynamic Pricing Discounts

 • Plugin Dynamic Pricing toàn diện nhất
 • Giảm giá số lượng với nhiều tùy chọn tùy chỉnh
 • Tổng số chiết khấu dựa trên giỏ hàng
 • Giảm giá dựa trên danh mục / sản phẩm
 • Các ưu đãi đặc biệt như Mua 2 Tặng 1
 • Giảm giá dựa trên vai trò của người dùng
 • SUMO Memberships Discounts (yêu cầu Plugin SUMO Memberships Plugin)
 • SUMO Reward Points Earning Level dựa trên mức thu nhập (yêu cầu SUMO Reward Points Plugin)
 • Tùy chọn để Quản trị viên trang web bỏ qua các sản phẩm có giá ưu đãi
 • Giảm giá có thể được áp dụng cho Tất cả người dùng / Người dùng đã đăng nhập / Khách
 • Giảm giá chỉ có thể áp dụng cho Người dùng / Vai trò Người dùng cụ thể
 • Giảm giá dựa trên Số lượng đơn hàng thành công tối thiểu / Số tiền tối thiểu trên trang web
 • Giảm giá có thể bị giới hạn đối với các sản phẩm cụ thể / danh mục cụ thể
 • Giới hạn thời gian giảm giá có thể được đặt
 • Giảm giá có thể được giới hạn trong các ngày cụ thể trong tuần
 • Quy tắc giảm giá không giới hạn có thể được tạo
 • Ưu tiên áp dụng chiết khấu có thể được Đặt
 • Tính năng thẻ giảm giá
 • Có thể tùy chỉnh cao
 • Bản dịch đã sẵn sàng
 • Và nhiều hơn nữa

SUMO WooCommerce Dynamic Pricing Discounts v5.7 NULLED

Tương thích với

SUMO WooCommerce Dynamic Pricing Discounts tương thích với

1. SUMO Reward Points – WooCommerce Points and Rewards System
2. SUMO Memberships – WooCommerce Membership System

Làm thế nào để cài đặt chiết khấu định giá động SUMO?

1. Tải xuống tệp phiên bản mới nhất (sumodiscounts.zip) của SUMO Dynamic Pricing Discounts từ Codecanyon.
2. Giải nén sumodiscounts.zip, bên trong đó bạn sẽ tìm thấy các tệp Plugins tức là sumodiscounts.zip.
3. Cài đặt phiên bản mới nhất của SUMO Dynamic Pricing Discounts tức là sumodiscounts.zip bằng cách sử dụng Bảng điều khiển WordPress.
4. Kích hoạt Plugin.

Làm cách nào để nâng cấp lên phiên bản mới hơn của SUMO WooCommerce Dynamic Pricing Discounts?

Nếu bạn đang sử dụng phiên bản cũ hơn và muốn nâng cấp lên phiên bản mới nhất của Chiết khấu Định giá Động SUMO thì vui lòng thực hiện theo các bước sau.

1. Hủy kích hoạt và Xóa phiên bản hiện có của SUMO Dynamic Pricing Discounts trong trang web của bạn.
2. Tải xuống tệp phiên bản mới nhất (sumodiscounts.zip) của SUMO Dynamic Pricing Discounts từ Codecanyon.
3. Giải nén sumodiscounts.zip trong đó bạn sẽ tìm thấy các tệp Plugins tức là sumodiscounts.zip.
4. Cài đặt phiên bản mới nhất của SUMO Dynamic Pricing Discounts tức là sumodiscounts.zip bằng cách sử dụng Bảng điều khiển WordPress.
5. Kích hoạt Plugin.

Xin lưu ý rằng bạn sẽ không mất bất kỳ giá trị cài đặt nào, dữ liệu, v.v. bằng cách làm theo các bước trên.

SUMO WooCommerce Dynamic Pricing Discounts support

Changelog: SUMO WooCommerce Dynamic Pricing Discounts

Download SUMO WooCommerce Dynamic Pricing Discounts v5.7 Nulled Free

v5.7 on 08 January 2022
Tweak: Tested upto WooCommerce v6.0 and WordPress v5.8.2
Fix: Fatal error thrown in backend discounts settings

Version 5.6 on 17 December 2021
Tweak: Tested with WordPress v5.8.2 and WooCommerce v5.9.0
Fix: Products restriction filter not works properly

Version 5.5 on 21 July 2021
Tweak: Code Improvements

Version 5.4 on 20 April 2021
Fix: Include product category not works properly in Special Offer Discount
Fix: Ajax error thrown in console when enabled SUMO Reward Points Referral Discounts option

Version 5.3 on 06 February 2021
Fix: Special offer discounts not work properly for variable products

Version 5.2 on 09 September 2020
Fix: Frontend does not work properly conflict with the Divi theme 
Fix: Automatic free product does not work in a special offer discount 
Fix: WooCommerce Coupons does not work properly when SUMO Discounts activated

Version 5.1 on 12 June 2020
Tweak: Script improvements 
Fix: Category and Product Discounts does not work properly 
Fix: Discounts not work properly When SUMO Reward Discount(Compatible with SUMO Reward Points) is enabled

Version 5.0 on 06 May 2020
Fix: Waring error is thrown on a product page and category page when category product discount enabled

Version 4.9 on 27 February 2020
New: Added Compatibility with MC4WP: Mailchimp for WordPress plugin

Version 4.8 on 14 December 2019
Fix: Logged-in User email is not properly validated for referral discounts(Compatibility with SUMO Reward Points)
Fix: Fatal error displays in the backend when enabling Category discount
Fix: Enable Quantity pricing table in single product page option not works properly

Version 4.7 on 02 October 2019
New: Added option troubleshoot option to display Discounted Price for Category Discount(when conflict with other plugins)
Fix: Warning Error throws in frontend when using Category discount

Version 4.6 on 24 May 2019
Tweak: Slowness improvements(category and product discounts) 
Fix: Fatal Error throws in cart page when set maximum quantity as ' * ' in Quantity Discount 
Fix: Cart total discounts not applied when set discounts as a percentage(100%) 
Fix: Compatibility with SUMO Reward Points not works properly(Redeeming field not work properly when discounts apply) 
Fix: Referral discounts(compatibility with SUMO Reward Points) does not work properly 
Fix: Fatal error thrown in shop page

Version 4.5 on 27 March 2019
Tweak: Compatible with WooCommerce Order Review page plugin for referral discounts 
Fix: Decimal value does not work properly in category/product discount 
Fix: Referral Discounts(compatible with SUMO Reward Points) applies Incorrect users(guest and login users)

Version 4.4 on 29 January 2019
Fix: Referral discounts(compatible with SUMO Reward Points) incorrectly applied when the tax is enabled

Version 4.3 on 27 December 2018
New: Added Referral discount with compatibility with Reward Points 
New: Added free product option for special offer discounts 
New: Added Pot file for translation 
Tweak: Added Discount indication in cart page when category/product discounts are applied 
Tweak: Added customized messages option for Range price table 
Fix: Variable product page loading issue for the guest user 
Fix: Fatal error displays in all product page of the admin backend 
Fix: Fatal error(non-numeric) displays on the product page when save the settings of category/product discounts rule as an empty value in the discount type

Version 4.2 on 03 December 2018
New: Added free shipping option 
Tweak: Added option to show a range table before or after add to cart button 
Fix: Range Price table not shown when select * in Max quantity 
Fix: Range price displayed 0 for simple products when select After option in show table 
Fix: Range Price table not displayed for double variation product

Version 4.1 on 06 October 2018
Fix: Special Offer Discount is not applied correctly when increasing the Quantity

Version 4.0 on 11 July 2018
New: WooCommerce Coupon Usage Restriction as an Experimental option when discount has already applied 
Fix: Discount Tag display improvements of site-wide discount when using Storefront theme

Version 3.9 on 01 June 2018
New: GDPR compliance Word-press compatibility for Privacy Policy update
Fix: When Coupon/ Redeem Points applied in cart page, the Cart Total is not displayed correctly
Fix: Fatal error occurred when special offer discount applying due to multilingual compatibility

Version 3.8 on 07 March 2018
Tweak: Improvements regarding Select 2
Fix: Quantity Discounts calculation based on Product Level problem when Multiple Variations of Same Parent Product

Version 3.7 on 18 February 2018
New: Discount Value Display in Email

Version 3.6 on 10 February 2018
New: Added Option to Consider Site-wide Discount Products as Sale Products
Tweak: Added Conditions for Include option on Bulk Discounts
Tweak: Custom CSS Improvements
Fix: Price Range not displayed correctly for Variable Product(s) when discount is not applicable

Version 3.5 on 27 December 2017
Tweak: WPML compatibility improvements

Version 3.4 on 07 December 2017
New: Compatibility with Imagify Plugin

Version 3.3 on 16 November 2017
New: Membership Plan based discounts, User role Discounts can be configured using Cart Total Discounts, Quantity Discounts, Special Offer Discounts and Product & Category Discounts
Tweak: Memberships Discounts and User Discounts Tabs will be deprecated in future

Version 3.2 on 28 October 2017
Fix: Translation issues
Tweak: User Role Discounts Table display improvement
Tweak: Code Improvements

Version 3.1 on 29 September 2017
Fix: SUMO Memberships and SUMO Reward Points Discounts compatibility issue

Version 3.0 on 25 August 2017
Tweak: Variation change function enhanced
Fix: Calculate Quantity from whole cart instead of one line item for Special Offer Discount
Fix: Can't modify settings on backend
Fix: "Empty Discount Tag" displayed for products which don't have discounts

Version 2.9 on 13 April 2017
New: WooCommerce 3.0 compatibility
Tweak: PHP 7.1 compatibility

Version 2.8 on 14 February 2017
New: Discounts based on Current Available Points or Total Earned Points in SUMO Reward Points
New: API added for Identifying Price Change in cart which is due to SUMO Discounts Plugin

Version 2.7 on 17 January 2017
New: Purchase History filter can be restricted to specific Time Period

Version 2.6 on 08 January 2017
New: Discounts can be restricted to Specific Tag associated Products
New: Quantity Pricing Table for Quantity Discounts
Fix: Same price displayed in range for Variable Products

Version 2.5 on 22 November 2016
Tweak: Code improvements for performance

Version 2.4 on 07 November 2016
New: Special Offer Discounts can be applied on different Products/Categories
Tweak: Prevent discount when Product price becomes 0 through special offer discounts

Version 2.3 on 18 October 2016
Fix: WooCommerce Activated check improvement

Version 2.2 on 14 October 2016
 Fix: Warning message in Single Product Page, Shop Page and Category Page

Version 2.1 on 24 September 2016
 Fix: Cart Discount amount display problem in cart page for other language sites
 Fix: On Sale Tag not displaying for variable products in custom pages

Version 2.0 on 11 September 2016
New: Repeat Discount added in Quantity Pricing
New: Category/Product Discount(Side Wide Discount)
New: On Sale tag displayed on Products for Site Wide Discounts

Version 1.6 on 04 September 2016
Fix : Tax update problem for discounted cart total

Version 1.5 on 29 August 2016
New: Compatible with SUMO Memberships 

Version 1.4 on 22 August 2016
Fix: Site Wide discounts problem in variable products when tax is enabled
Fix: Default message not set for Cart Total Discounts

Version 1.3 on 08 August 2016
Tweak: Calculating Tax based Discounted Price
Fix: Discount problem for Variable Products
Fix: Day Filter problem when the site language is not English

Version 1.2 on 03 August 2016
New: Support for Unlimited( *) Value in Min and Max fields for Quantity Discounts, Cart Total Discounts and SUMO Reward Points Discounts

Version 1.1 on 24 July 2016
Fix: Error Displayed in Cart Page when deleting the membership plan for the particular user
Fix: Error Displayed in Membership tab, when creating more than one membership plan
Fix: Unable to Save Cart Total Message
Fix: Value saved in Cart Total Tab even though the value is given as 0
Fix: Date and Days filters doesn't work in Site Wide discounts
Fix: Problem in Apply discount for Sale Product option in Site Wide discounts
Fix: Problem in Discount Value saving in Site Wide Discounts
Tweak: Default Value for Days is Enabled in Site Wide Discounts
Tweak: Listing Membership Plan in ascending order for SUMO Memberships Discounts Tab
Tweak: SUMO Memberships Discounts label changed
Tweak: SUMO Reward Points Discounts label changed

Version 1.0 on 21 July 2016
- Initial Release
Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.