Ultimate Member Verified Users Addon v2.0.8

0

Thêm hệ thống xác minh người dùng vào trang web của bạn để người dùng có thể yêu cầu xác minh và được xác minh thủ công bởi quản trị viên trang web.

Các tính năng chính

 • Người dùng có thể gửi yêu cầu để xác minh tài khoản của họ
 • Người dùng có thể hủy yêu cầu xác minh
 • Hiển thị tường hoạt động toàn cầu ở bất cứ đâu trên trang web thông qua shortcode
 • Cung cấp url xác minh để quản trị viên có thể thêm liên kết yêu cầu xác minh ở bất kỳ đâu trên trang web
 • Quản trị viên có thể xác minh thủ công bất kỳ người dùng nào từ quản trị viên mà không yêu cầu xác minh người dùng
 • Thêm tùy chọn sắp xếp vào thư mục để cho phép quản trị viên hiển thị người dùng đã được xác minh trước
 • Người dùng được xác minh sẽ có huy hiệu xác minh màu xanh xuất hiện trên hồ sơ của họ và trên các thư mục thành viên
 • Người dùng sẽ nhận được email khi tài khoản của họ đã được xác minh
 • Quản trị viên sẽ nhận được thông báo qua email khi người dùng yêu cầu xác minh
 • Thêm bộ lọc vào trang người dùng trong quản trị viên để quản trị viên có thể lọc người dùng để hiển thị tất cả người dùng đang chờ xác minh

Tích hợp với phần mở rộng thông báo

 • Thông báo cho người dùng khi tài khoản của họ đã được xác minh

Tích hợp với hoạt động xã hội

 • Hiển thị hoạt động khi người dùng được xác minh

Xem thêm: Tổng hợp Plugin Ultimate Member hỗ trợ cập nhật liên tục

Ultimate Member Verified Users Addon v2.0.8 Nulled Free Changelog
* Added: *.pot translations file
* Added: hook for 3rd-party integrations to the settings section

password: hotrowordpress

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật thông tin.