Ultimate Membership Pro v9.5.0 NULLED – WordPress Membership Plugin

0

Ultimate Membership Pro cho phép bạn tạo và làm việc với quyền truy cập độc quyền phân cấp cho người dùng của bạn dựa trên các gói miễn phí hoặc trả phí.

Bạn có thể đưa trang web của mình vào nguồn thu nhập, bảo vệ nội dung có giá trị của bạn hoặc chỉ một phần trong đó.

Bảo vệ các trang, sản phẩm, danh mục của bạn, bất kỳ URL, phần nội dung, hình ảnh, menu, bất cứ điều gì và đặt quy tắc chuyển hướng hoặc thay thế.

Ultimate Membership Pro cho phép bạn tạo số lượng người dùng và cấp độ không giới hạn thông qua quy trình đăng ký đơn giản, để người dùng được đồng bộ hóa với người dùng WordPress.

Bằng cách này, người dùng cũng có thể sử dụng WordPress với WooCommerce. Tất cả những gì bạn cần cho phần công việc hoặc thư mục phù hợp Ultimate Membership PRO sẽ cho phép bạn hoàn thành.

Với bảng điều khiển trực quan, bạn có thể hoàn tất cài đặt của mình sau vài phút và trang web của bạn sẽ sẵn sàng để bảo vệ nội dung của bạn.

Demo: https://codecanyon.net/search/12159253

Tính năng Ultimate Membership Pro - WordPress Membership Plugin

Các tính năng chính Ultimate Membership Pro

Giới hạn nội dung, quản lý thành viên, nội dung cá nhân, Hạn chế tiếp cận, WooCommerce Membership, WordPress thành viên, thành viên trang web, Paid Membership Pro, thành viên

Ultimate Membership Pro - WordPress Membership Plugins Nulled Free Changelog

v9.5 – 02.19.2021
– Massive Update- Improve Bank Transfer payment workflow
- Improve Crons processes
- Improve Subscriptions structure
- Improve Users profile management on Admin Dashboard
- Improve Notifications management
- Improve Registration process
- Improve Invoices for Orders
- Improve Memberships table display
- Improve UMP Dashboard display on Mobile devices
- Improve Orders table on Administrator Dashboard
- Improve 2checkout Payment workflow
- Improve Homepage restrictions
- Improve content Restriction workflow
- Fix WordPress Workflow Restrictions module
- Fix Lock Rules - Categories with Except setup
- Fix List Access Posts showcase workflow
- Fix Memberships & Payments module
- Fix Suspend Account button process
- Fix Braintree simple payments notifications
- Add New Subscriptions Events
- Add Memberships Grace Period option
- Add Memberships various actions after End of Term
- Add Memberships various actions after Cancel
- Add New 11 Notificaitons
- Add Refund option inside Administrator Dashboard
- Add Taxes on Orders table
- Add extra constants
- Add Merchant Business details
- Add Authorize Search Engines option
- Add restriction over SignUp for specific Usernames
- Add User Banner editing option
- Add Restrict entire Website
- Add Member Profile section
- Add Extra options for Orders on Administrator Dashboard
- Add Insert/Edit Orders options

v9.4.4 – 01.20.2021
- Fix GetResponse OptIn integration
- Fix Multiple WP Roles workflow during user's editing step
- Improve Membership Gifts module workflow
- Improve Braintree payment form verification

v9.4.3 – 12.22.2020
- Fix WooCommerce Discount module
- Fix LinkedIn Rediret URL format
- Fix Stripe Checkout decimals amount issue
- Improve Register Redirect+ module
- Improve Payment process for unsupported intervals

v9.4.2 – 12.09.2020
- Improve Stripe Checkout payment workflow
- Improve 2Checkout setup steps
- Fix Payments after paid trial period

v9.4.1 – 11.25.2020
- Fix Bank Transfer payment Notifications
- Improve Double Email Verification process

v9.4 – 11.12.2020- Fix Bank Transfer payment workflow
- Fix Reminder Notifications for old users
- Fix Stripe Checkout amount calculation for discounted price
- Improve Membership DataBase structure
- Adds additional options for multiple Payment services

v9.3
- New Payment workflow for multiple payment gateways
- Improve Orders showcases on My Account page
- Improve Reminder Notifications for expired Subscription
- Improve uploaded files management for deleted users
- Fix Authorize.net payment for any timezone
- Fix Invoices status
- Fix ""Text Unique Value" field type workflow when an user profile is edited.
- Fix WooCommerce Products Discounts workflow for variable products
- Fix Currency display for coming Orders
- Fix Country special field in Modal register showcase
- Fix Stripe Checkout Cancel workflow
- Improve workflow with Hidden WP Login Addon
- Improve Admin Dashboard style and structure
- Improve plugin files structure
- Disable Payza payment service

Để kích hoạt, hãy truy cập /wp-admin/admin.php?page=ihc_manage&tab=help và nhập bất kỳ mã nào!

Password: Xem hướng dẫn bên dưới

Hướng dẫn lấy link download Plugins – Themes và Ủng hộ Blogs

  • Thực hiện theo hướng dẫn trong hình bên dưới để lấy link download nhé. Các bạn nhớ chọn đúng link có đuôi .cc như trong hình (tìm kiếm bằng từ kh.óa bên dưới nhé, không truy cập trực tiếp). Hãy ủng hộ admin để blog tiếp tục duy trì cập nhật trong tương lai, tks all~~~
  • The instructions below to support us: 1. Access Google search engine -> 2. Find keyword after  keyword search hotrowordpress -> 3. Access the link with the .cc suffix Tutorial getlink hotrowordpress  -> 4. Scroll down to the bottom of the Footer section and you’ll see the Download key —- Sorry for the inconvenience, please do not go to the direct link as it will not sponsor us to stay active, Tks all ~~~

Password Hotrowordpress

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật thông tin.