Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

WishList Member v3.26.0 NULLED – Membership Site Software

0

WishList Member là PLUGIN THÀNH VIÊN CAO CẤP CHO WORDPRESS. Tương lai của các trang web thành viên Membership là hoàn toàn linh hoạt. Xây dựng cộng đồng của bạn và xuất bản nội dung được bảo vệ — theo các điều khoản của riêng bạn.

 • Cấp độ thành viên không giới hạn
 • Kiểm soát toàn bộ nội dung
 • Thân thiện với người mới bắt đầu — không có mã
 • Hơn 50 tích hợp
 • Hỗ trợ nhanh chóng và thân thiện

Demo: https://member.wishlistproducts.com/

Tôi có thể làm gì với một trang web thành viên Membership?

Khởi động một cộng đồng trực tuyến xung quanh nội dung độc quyền chỉ dành cho thành viên để mang lại nhiều giá trị hơn và tăng lượng người theo dõi của bạn.

 • Xây dựng doanh thu định kỳ: Các trang web đăng ký với cấp độ thành viên không giới hạn
 • Bán sản phẩm kỹ thuật số: Các khóa học trực tuyến, sách điện tử và trả tiền cho mỗi bài đăng
 • Bảo vệ nội dung miễn phí: Cộng đồng tư nhân, nhà thờ, tài nguyên trả phí miễn phí

Tôi có thể làm gì với một trang web membership

TẠI SAO CHỌN WISHLIST MEMBER

Tạo tự do với nền tảng trang web thành viên thích ứng nhất

Là chính mình. Xây dựng, khởi chạy và kiếm tiền từ trang web thành viên theo cách của bạn. Chúng tôi không bao giờ ra lệnh cho cách bạn nhận thanh toán, định cấu hình tư cách thành viên hoặc quản lý trang web của bạn.

 • Dễ dàng nhập và xuất các thành viên
 • Giữ toàn bộ quyền tự do và chức năng của WordPress
 • Tích hợp với các công cụ bạn đã sử dụng
 • WP membership plugin giá cả phải chăng nhất
 • Video hướng dẫn thân thiện với người dùng & hướng dẫn sử dụng

tại sao chọn WISHLIST MEMBER

BẮT ĐẦU WISHLIST MEMBER ĐƠN GIẢN

Thiết lập dễ dàng trong vài phút

 • Hướng dẫn bắt đầu: Khi bạn kích hoạt WishList Member, bạn sẽ được giới thiệu từng bước giúp việc thiết lập trở nên hoàn toàn dễ dàng.
 • Bảo vệ nội dung bằng một cú nhấp chuột: Tạo trang hoặc bài đăng trong WordPress, nhấp vào “Bảo vệ” ngay trong trình chỉnh sửa, chọn cấp độ thành viên có quyền truy cập và bạn đã sẵn sàng.
 • Xây dựng nó theo cách của bạn: Bật các tính năng khi bạn cần. Bắt đầu, hầu hết các tính năng nâng cao đều bị tắt để cung cấp cho bạn một thiết lập đơn giản nhưng có thể mở rộng.

BẢO VỆ NỘI DUNG CHỈ DÀNH CHO WishList Member

Được xây dựng để bảo mật và hiệu suất

Cung cấp cho độc giả thẻ toàn quyền truy cập cao cấp hoặc xây dựng cấp độ thành viên để có các đặc quyền xem theo từng cấp. Bạn chọn các trang, bài đăng và tệp mà mỗi thành viên có thể truy cập. Chuyển đổi thành viên mới với các trang truy cập một phần.

 • Bảo vệ bài đăng, trang và các loại bài đăng tùy chỉnh
 • Bảo vệ tệp và thư mục
 • Thẻ riêng tư

BẢO VỆ NỘI DUNG CHỈ DÀNH CHO THÀNH VIÊN

Kiểm soát toàn bộ nội dung

Với WishList Member, bạn có thể truyền tải các bài viết hay nhất của mình cho các thành viên mới, lên lịch truy cập bài đăng theo ngày và thiết lập trả tiền cho mỗi bài đăng. Lưu trữ nội dung có thời hạn theo ngày hoặc sau một số ngày nhất định.

 • Phân phối và lên lịch
 • Lưu trữ nội dung
 • Bảo vệ nội dung có giá trị của bạn
 • “Đỉnh cao lén lút” + hiển thị một phần

Kiểm soát toàn bộ nội dung

Hoàn chỉnh công cụ membership content toolbox của bạn

 1. TẤT CẢ TRONG MỘT
 2. THIẾT LẬP THANH TOÁN DỄ DÀNG
 3. KHẢ NĂNG LINH HOẠT KHÔNG HỢP LỆ
 4. HỖ TRỢ DEDICATED
 5. CÁC TÍCH HỢP YÊU THÍCH CỦA BẠN
 6. API FULL-REST
 7. QUẢN LÝ THÀNH VIÊN & THỐNG KÊ

membership content toolbox

Kết nối toàn bộ quy trình thành viên của bạn với WishList Member

Chúng tôi không có gì trở ngại khi tích hợp với các công cụ phần mềm phổ biến:

Kết nối toàn bộ quy trình thành viên của bạn

Changelog: WishList Member – Membership Software – WordPress Membership Plugin – Membership Sites

Download WishList Member v3.26.0 - Create a Membership Site in WordPress Nulled Free

WishList Member v3.26.0
Core
Bumped minimum WordPress requirement to 6.0
Bumped minimum PHP requirement to 7.4
Updated selfcheck version requirements
Replaced strnatcmp() with version_compare() for PHP and WordPress version checking
Fixed WishList Member Add-ons showing updates are available in the WordPress plugins section even if there is none
Integrations
Fixed non-working remove level course action for LearnDash
Fixed access not being cancelled after subscription cancellation/expiration on WooCommerce
Text changes for Easy Affiliate integration
Fixed Stripe proration still issuing the level on failed payments
Added wishlistmember_paypalec_ipn_response action for verified PayPal Checkout IPNs similar to PayPal Legacy
Fixed ClickBank order bumps level not getting added to the member’s level. Also added wishlistmember_clickbank_process_order_bumps action
Replaced all instances of “Re-registered” with “Uncancelled”
API
Fixed the response for GET /level/{level_id} and wlmapi_get_level() pertaining to the “access_all_xxx” properties
Added link to KB article https://wishlistmember.com/docs/api-url-api-data-not-being-received/ below the API URL field in the Advanced Settings > API
Updated the API URL tooltip in Advanced Settings > API
Added no-cache header to API responses to prevent caching of API responses
Levels
Fixed issue where the per level Custom After Logout redirect is not being processed
Supported “Select All” to in levels dropdown
Members
Fix slow search and timeout issue in Manage Member screen for sites with a lots of members
Fixed broken registration date updates when date/time format contains backwards slashes or if the format is non-standard
Registrations
Fixed issue where per level after registration page is displayed instead of the “email requires confirmation” or “admin requires approval” page if these are enabled

WishList Member v3.14 Build 8261
Levels
Fixed per sender name not being used for per-level email notifications
Payment Providers
Multiple providers
Fixed the issue where clicking the “login” link does not show the login form and just redirects to the current page. Affected providers are Authorize.net ARB, EWay, PayPal Payflow, PayPal Pro, Stripe, 2Checkout API
WooCommerce
Fixed PHP Uncaught Error: Call to undefined function wcs_is_subscription()
Other Providers
Elementor
Fix issue where some plugin overrides WishList Member settings in Elementor widget/section
PHP
Fixed “not enough memory PHP Fatal error” triggered by wlm_maybe_unserialize() when sites make use of object caching
Fixed E_DEPRECATED error: explode(): Passing null to parameter #2 ($string) of type string is deprecated
WishList Member v3.14 Build 8215
Members
Fixed members being imported as administrators in certain scenarios.
Payment Providers
WooCommerce
Fixed incorrect level expiration processing.
Stripe
Fixed a bug where canceling a user’s membership level in Members > Manage doesn’t cancel their connected Stripe subscription even when the cancellation setting is enabled.
Other
Fixed broken media uploader when Gutenberg plugin is enabled.
Fixed escaped code showing in text field under Advanced > Logins > Settings.
Coding Standards: WordPress.Security.EscapeOutput.
Fixed SQL error when retrieving PayPerPost via transaction ID.

WishList Member v3.14 Build 8204
Payment Providers
Stripe
Fixed: Stripe getting stuck on checking coupon
Fixed: Stripe Profile page showing “No such customer:’ch_xxx'” error.
Members
Fixed: Cannot add level to member with a past date
Added capability to open a member edit modal focused on a specific tab via URL fragment. format is #edit-user-[user_id]-[target_tab]
Fixed: Copying email address includes http://
Email Broadcast
Fixed: Send to admin checkbox not showing
Post/Page Options
Fixed: Protection status shows as unprotected when post is set to draft
Fixed: Protection inheritance not correctly passed/inherited
Other
Fixed: Tooltips and help blocks displaying escaped HTML code
Performance: Prevent logging of the same exact message multiple times during the same request
Chore: Coding Standards compliance
WishList Member v3.14 Build 8188
Fixes
Members
Fixed: expired members are not returned
Fixed member_level not showing up on emails sent out when importing members
Fixed: All address fields contain the value of the company field
Levels
Improved \WishListMember\Levels::get_all_levels() performance. Helps fix Error 50x’s and improve speed of sites with lots of membership levels
Stripe Payment Integration
Fixed broken markup for selecting payment plan on payment form
WP Post editor.
Fixed oversized WishList Member icon
Content Scheduler
Fixed: Notice: Undefined index: administrator
Compatibility
The following fixes affects FluentCRM, OptimizePress Checkout plugin and possibly a few others.
Fix for plugins that check for old WLM3_ constants (affects FluentCRM, possibly others)
Loaded WishListMember3 class alias and WLM3_ constants earlier in the code
WishList Member v3.14 Build 8167
Fixes
Content Scheduler
Fixed: PHP Notice: Attempt to read property “term_id” on int
Menu Protection
Fixed: Not saving in PHP 7 and lower or Fatal error on PHP 8
Member Level History
Fixed: U-xx internal levels being recorded in level history
WishList Member v3.12 Build 7814
Updates and Fixes
Gutenberg Blocks
Updated some texts and the dropdown arrangements of who can access the blocks.
Fixed issue where Javascript errors are showing in the WishList Member settings pages.
Members
Sequential Upgrade
Fixed a bug where setting some sequential upgrades date when the WordPress date format is d/m/Y or j/F/Y will show the WishList Member error messages “Invalid date” or “date has passed”.
Merge Codes
wlm_joindate
Added level attribute so that it is now [wlm_joindate level="Level Name"] instead of the old [wlm_joindate Level Name] format. The old format is still supported for backwards compatibility. Also added format attribute for date formatting.
wlm_expiration
Added level attribute so that it is now [wlm_expiration level="Level Name"] instead of the old [wlm_expiration Level Name] format. The old format is still supported for backwards compatibility. Also added format attribute for date formatting.
Registration
Fixed: “Automatically Add non-WishList Member User Registrations to this Level” sometimes not being triggered when enabled and a user is registered via means other than WishList Member.
Other
\WishListMember\User class
Added getter and setter for deprecated properties. Use of deprecated properties will be logged.
Files Changed
Updated
classes/class-shortcodes.php
classes/class-user.php
classes/wishlist-member3-core.php
classes/wishlist-member3-hooks.php
features/sequential-upgrade/class-sequential-upgrade.php
integrations/others/gutenberg/handler.php
integrations/others/gutenberg/wlm-blocks.js

WishList Member v3.12 Build 7800
What’s New
Gutenberg Blocks Protection
Added setting that allows the user to select who can access the Gutenberg blocks.
API
Added wishlistmember_get_option_{option_name} filter to GetOption method
Added actions when a level expires or unexpires. Requires WP Cron to run regularly. Actions added are:
wishlistmember_expire_user_levels: triggered when a membership expires
wishlistmember_unexpire_user_levels: triggered when a membership unexpires (ie. when level expiration settings are changed)
Updates and Fixes
Payment Providers
ThriveCart
Fix issue where the upsell level isn’t being process by integrations such as BuddyBoss, FluentCRM and TutorLMS.
Plug&Paid
Fixed an issue where the Plug&Paid webhook type “recurring_subscription_fail” is not handled by WishList Member.
PayPal Express Checkout
Fixed: Multiple Smart Payment Buttons of the same product on the same page are displayed grouped together instead of in the spots where the shortcodes are actually dropped.
WooCommerce
Fixed the issue where expired levels remain expired even after a member re-purchased the product.
RedOakCart
Moved RedOakCart to legacy integrations.
All integrations that integrate with the API
Changed “API Key” label to “API Key / Diguest Auth Password”
Email Providers
FluentCRM
Fix issue where the PayPerPosts aren’t being saved in the “Tag Actions” section
Fixed typos in Editing Level Actions. Changed “When When Added, When When Cancelled, When When Removed and When When Re-registered” to “When Added, When Cancelled, When Removed and When Re-registered”.
Other Providers
Divi
Fixed an issue where editing with Divi Builder causes the page to reload non-stop.
Webhook
Fixed issue where the “Email Confirmation Reminder” set in the Level’s settings doesn’t work when the user is added through the Webhook Integration.
Fixed: Level transaction ID not being included in level data sent by outgoing webhook
Added trigger and trigger_levels to post data being sent by outgoing webbook
@type string $trigger Trigger name.
@type array $trigger_levels Array of level IDs.
Used wishlistmember_pre_remove_user_levels instead of wishlistmember_remove_user_levels
Zapier
Fixed: PHP Fatal error: Uncaught Error: Cannot use object of type WP_Error as zapier/handler.php:164
ELearnCommerce, LifterLMS, Tutor LMS and SenseiLMS
Fixed typos in editing actions on Course tab of these particular LMS. Changed “When Completed the Course” to “When Course is Completed”.
Members
Fixed issue where the registration date in the Advance tab doesn’t match the registration date in the Member’s list.
Fixed (Registeration) typo.
Backup
Fixed broken backup due to modified post data handling.
Content Control
Content Manager
Fixed an issue where the content manager schedules gets processed earlier or later than the set time because they are processed based on UTC time instead of WordPress time.
Content Scheduler
Next and Previous post navigation does not work when content scheduler is activated
Advanced Options
Passwords
Fixed the issue where the administrator is being locked out of the wp-admin area and is receiving the “Sorry, you are not allowed to access this page.” message on a WordPress multisite. This only happens when the WishList Member plugin is network activated and “Password Changed” Admin Notification is disabled.
API
Changed “API Key” label to “API Key / Diguest Auth Password”
API
Fix issue where the function wlmapi_manage_post only works on posts, not on pages.
Other
Javascript
Fixed missing dependency wishlistmember-wlm_member_action_button-shortcode-insert-js. This error shows up in the Query Monitor plugin under “Scripts”.
PHP
Fixed Unparenthesized nested ternary
Fixed Unsupported operand types preventing activation of WishList Member on some sites.
Fixed warning “A non-numeric value encountered”.
Code cleanup on a few files to meet WordPress Coding Standards
Files Changed
classes/class-backup-methods.php
classes/class-content-methods.php
classes/class-email-broadcast-methods.php
classes/class-file-protection-methods.php
classes/class-folder-protection-methods.php
classes/class-level-methods.php
classes/class-member-methods.php
classes/class-payperpost-methods.php
classes/class-registration-methods.php
classes/class-system-pages-methods.php
classes/class-user-level-methods.php
classes/class-utility-methods.php
classes/class-wishlistmember3.php
classes/wishlist-member3-actions.php
classes/wishlist-member3-core.php
classes/wishlist-member3-hooks.php
features/member-action-button/class-member-action-button.php
features/sequential-upgrade/class-sequential-upgrade.php
helpers/tinymce_shortcode_inserter_lightbox.php
integrations/emails/drip2/admin/tabs/settings.php
integrations/emails/fluentcrm/admin/modals/level-modal.php
integrations/emails/fluentcrm/admin/modals/tag-modal.php
integrations/emails/fluentcrm/assets/admin.js
integrations/emails/fluentcrm/handler.php
integrations/emails/mailpoet/handler.php
integrations/others/buddyboss/handler.php
integrations/others/coderedemption/init.php
integrations/others/divi/handler.php
integrations/others/elearncommerce/admin/modals/course-modal.php
integrations/others/integrately/admin/tabs/settings.php
integrations/others/lifterlms/admin/modals/course-modal.php
integrations/others/pabbly/admin/tabs/settings.php
integrations/others/responsesuite/admin/tabs/settings.php
integrations/others/senseilms/admin/modals/course-modal.php
integrations/others/tutorlms/admin/modals/course-modal.php
integrations/others/tutorlms/handler.php
integrations/others/webhooks/handler.php
integrations/others/zapier/handler.php
integrations/payments/jvzoo/admin/tabs/settings.php
integrations/payments/payblue/admin/tabs/settings.php
integrations/payments/paykickstart/admin/tabs/settings.php
integrations/payments/plugnpaid/handler.php
integrations/payments/redoakcart/config.php
integrations/payments/samcart/admin/tabs/settings.php
integrations/payments/sendowl/admin/tabs/settings.php
integrations/payments/thrivecart/admin/tabs/settings.php
integrations/payments/woocommerce/handler.php
legacy/core/API2.php
legacy/core/Class.php
legacy/core/content-control/manager.php
legacy/core/content-control/scheduler.php
legacy/core/Functions.php
legacy/core/TinyMCEPlugin.php
legacy/core/WLMDB.php
legacy/extlib/wlm_drip/Drip_API.class.php
legacy/lib/integration.shoppingcart.1shoppingcart.init.php
legacy/lib/integration.shoppingcart.authorizenet-arb.init.php
legacy/lib/integration.shoppingcart.eway.php
legacy/lib/integration.shoppingcart.infusionsoft.init.php
legacy/lib/integration.shoppingcart.paypalec.init.php
legacy/lib/integration.shoppingcart.spreedly.php
legacy/wpm.php
ui/admin_screens/advanced_settings/api.php
ui/admin_screens/dashboard/modals/shortcode.php
ui/admin_screens/members/manage.php
ui/admin_screens/members/manage/edit_user.php
ui/admin_screens/setup/integrations/email_provider.php
ui/admin_screens/setup/integrations/other_provider.php
ui/admin_screens/setup/integrations/payment_provider.php
wpm.php
classes/api-auth-digest.php -> classes/class-api-auth-digest.php
classes/apikey.php -> classes/class-apikey.php
classes/autoresponder.php -> classes/class-autoresponder.php
classes/level-options.php -> classes/class-level-options.php
classes/level.php -> classes/class-level.php
classes/logs.php -> classes/class-logs.php
classes/pagination.php -> classes/class-pagination.php
classes/shortcodes.php -> classes/class-shortcodes.php
classes/system-info.php -> classes/class-system-info.php
classes/user-search.php -> classes/class-user-search.php
classes/user.php -> classes/class-user.php
Files Added
classes/class-level-methods-hooks.php
features/gutenberg-integration/main.php
features/wlm-for-woo/main.php
integrations/gutenberg/config.php
integrations/gutenberg/handler.php
integrations/gutenberg/logo.png
integrations/gutenberg/wlm-blocks.css
integrations/gutenberg/wlm-blocks.js

WishList Member v3.11 Build 7728
Levels
Requirements
Require Members to Confirm Email
Added “User Notification Reminder” tab for email confirmation reminders.
Moved reminder schedule from “User Notification” tab to “User Notification Reminder” tab.
Set value of ‘First Sent After’, ‘Send Every’, and ‘Total Reminders Sent’ to their default values if they’re falsy.
Added hours/minutes dropdown to First Sent After.
Fixed incorrect logic when sending confirmation reminders causing one extra reminder to be sent.
Prevented sending of confirmation reminders when it’s beyond the overall time window for sending reminders.
Fixed remaining green afterglow on toggle switch change.
Members
Import
Fixed broken import of encrypted passwords.
Global Defaults
Email
Require Members to Confirm Email
Added “User Notification Reminder” tab for email confirmation reminders.
WordPress Coding Standards
Code cleanup.
Use wp_add_inline_script() when possible instead of wp_localize_script() in loading of select2 under the post edit screen.
String internationalization.
PHP
Fixed more PHP warnings and notices.

WishList Member v3.11 Build 7712
Levels
Fixed: Email confirmation reminders are not being sent.
Other Providers
Elementor
Updated function being called to new one in order to remove deprecated error messages in front end
Members
Fixed: Custom registration fields not showing when editing a user.
Email Broadcast
Fixed: Cannot edit existing email broadcast due to error alert.
Other
GeoDirectory
Added compatibility with GeoDirectory plugin to fix an issue where WLM protection doesn’t work for GeoDirectory Families Page.
Version Requirements Checker
Fixed hardcoded version numbers for WLM, WP and PHP in version requirements checker messages
Added relevant KB links to the following texts:
Lower version of PHP
Lower version of WordPress
PHP
Fixed PHP notices and warnings
Deprecated error messages are now sent to the log file instead of being displayed if WP_DEBUG is true.

= WishList Member v3.11 Build 7691 =
Levels
Email Notifications
Fix: HTML tags are stripped out when editing the email templates using the Source Code button pop-up in the TinyMCE.
Fix: Tinymce converts shortcodes inserted as URLs into relative URLs so that [[confirmurl]] becomes mysite.com/[[confirmurl]].
Level Actions
Removed code requiring setting of timezone when scheduling and processing level actions.
Payment Providers
2Checkout
Added Billing Address Fields for 2Checkout Payment Form Pop-up.
WooCommerce
Fix: Issue where existing Pay Per Posts of the user are removed when they purchase new Levels/Pay Per Posts via WooCommerce products.
Paypal Checkout
Fix: Payment links not working and is showing the message “There has been a critical error on this website.” in PHP 8.0.
Email Providers
ActiveCampaign
Added tag actions.
Add/remove/cancel/uncancel member from level based on whether a contact is added/remove from a tag in ActiveCampaign.
Add/remove member from Pay Per Post based on whether a contact is added/remove from a tag in ActiveCampaign.
Replaced lists with membership level actions which supports:.
Allow adding/removing of contact to and from lists based on membership level actions.
Allow adding/removing of contact to and from tags based on membership level actions.
ConvertKit
Fix: Weird empty option showing up when clearing lists dropdown.
Other Providers
New Integrations under Other Providers
Presto Player
Records video progress every page visit instead of by date.
Integrately
Pabbly
BuddyBoss
Fix: Buddyboss integration page just shows a white page if one of the BuddyBoss Profile type has a special character (e.g. -)#$).
Fix: Can’t edit Profile Type Actions.
Elementor
Fix: Cancelled and Expired Members to a level is able to access sections/widgets.
Multiple LMS integrations
Fix: LMS integration not respecting level registration requirements when adding users to courses. Affected LMS integrations are eLearnCommerce, LearnDash, LifterLMS, SenseiLMS, TutorLMS, WPCourseware.
Members
Export
Fix: Exporting members is not working due to a 302 redirect.
Fix: Clicking the Pay Per Posts link for a user opens the modal for the admin ( User ID #1 ).
Sequential Upgrade
Removed code requiring setting of timezone when displaying, saving and processing sequential upgrade.
Added WP timezone to displayed “ondate” for clarity.
Data Privacy
Option to disable IP address tracking globally under Members > Data Privacy.
Option to disable IP address tracking per user under Members > Manage > (Edit) > Advanced.
Content Archiver
Fix: Displaying some of existing archived posts at the front page.
Global Defaults
Email
Fix: Subjects and messages of certain messages cannot be reset to their original pristine values.
Other Fixes and Updates
Plugin Activation
Fatal error on plugin activation.
Expiration Date
Fix: Expiration Date inconsistency issue. Depending on the WordPress Timezone Settings, the Expiration Date under the member menu might display one day earlier than the actual Expiration Date that is set under Specific Date Expiration for a level.
Member Action Button
Added parameter to specify a different button label if the configured button action cannot be performed.
Added parameter to hide the button if the configured button action cannot be performed.
Added parameter for requiring admin approval.
Added Parameter for requiring email confirmation.
Make use of AJAX submit when possible.
Redirects are made when button is configured to do so.
Button is refreshed when button is configured to “return” instead of.
redirect.
Profile Photo
Overrode gravatar display if profile photo is uploaded in WishList Member.
Attempt to resize and crop profile photo to 512×512.
Moved [wlm_profilephoto] shortcode code to features/profile.
Hid gravatar link on WP Profile if WishList Member is handling the photo.
Added timestamp to photo uploads to prevent caching of new uploads.
Partial code cleanup
Applied WordPress coding standards compliance.
Added function doc headers.
Split code into traits.
Minor code refactorization.
Fix: Typo “Confirmaation” to “Confirmation”.
Fix: MySQL error when syncing content due to incorrect delete query with join.
Compatibility
Added compatibility with GeoDirectory plugin to fix an issue where any page set as Search Page using the GeoDirectory Plugin will cause WishList Member protection to not work on that page.
Magic Page
Removed content from magic page.
Displayed notice on magic page edit screen.
Removed protection settings on magic page.
Version requirements update
WordPress 5.0+.
PHP 5.6+ (PHP 7.4+ recommended).
MySQL 5.6+ OR MariaDB 10.1+.

= WishList Member v3.10 Build 7604 =
Payment Providers
WooCommerce
Fixed user not being added to level for one-time orders marked as processing
Email Providers
Mailchimp
Fixed issue with MailChimp integration failing.
Sendfox
Fixed issue where the API only retrieves the first 10 mailing lists. (eg. if the account has 23 mailing lists, our select box only shows the first 10).
Other Providers
Zapier
Fixed Zapier handler being called if ‘/zapier/’ is in the query string even if the request is not from Zapier
Protection
Comments
Fixed issue where logged in users can still access protected comments on a content (eg. page/posts) even though they don’t have access to it.
Other
Removed DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP from the datetime column definition for the _wlm_logs table as it is not supported by MySQL 5.5 and lower
Added 500 and 1000 per page options to the pagination drop down
Levels
Level Actions
Fixed the accuracy of registration dates of level(s) that are added/moved through level actions.
Fixed the bug where the schedules for level actions does not include calculating the GMT offset of WP time zone.
Fixed the bug where the level Action MOVE will only add the member(s) to the selected level(s) but will not remove them from the trigger level.
API
POST /levels/{level_id}/members
Fixed admin notification emails for “New Members” not being sent when the user’s level is added via /levels/{level_id}/members call.
Content Manager
Fixed the label typo in Content Control Manager repost action: “Repitition” -> “Repetition”.

= WishList Member v3.10 Build 7588 =
What’s New
ConvertKit – Added tags support
Tag Actions – This new feature allows the admin to define the following actions when a tag is applied to or removed from a contact in ConvertKit
Add the user to membership levels
Remove the user from membership levels
Cancel the user from membership levels
Uncancel the user from membership levels
Add the user to pay per posts
Remove the user from pay per posts
Membership Level Actions – Added support to add/remove tags from a contact in ConvertKit when a member is added to or removed/cancelled/uncancelled from membership levels in WishList Member
Zapier – Added Zap Templates
Elementor – Added WishList Member conditional support for widgets
Updates & Fixes
Members
Export
Fixed the issue with exporting Non-Members as a CSV file where it keeps asking for a level to be selected even if “Non-Members” is already chosen
Data Privacy
Fixed the issue with using HTML tags inside Terms of Service Agreement text
Manage
Issue where the member is added to a level using todays date even if the admin scheduled the member to be added on a future date
Cause of the issue is this error. Warning: unserialize() expects parameter 1 to be string
Added capability to add custom tabs to the member edit modal via the following hooks:
wishlistmember_member_edit_tabs (filter). Use this to add a custom tab to the member edit modal. Passes and expects in return an associative array of tabs with tab id as key and tab label as value
wishlistmember_member_edit_tab_pane-{tab_id} (action). Use this to display the tab content. Passes the user ID and expects nothing in return. {tab_id} is the tab id added via wishlistmember_member_edit_tabs
Levels
Level Actions
Pay Per Post > Create Post
Added support for Elementor content as template
Pages created using template made in Elementor lose their styles because of corrupted data
Fixed time not the same with Sequential Upgrade and WordPress
Content Protection
Increased the width of levels and status dropdowns from 120px to 130px
We now automatically enable protection for child post’s post type if
protection is passed to it
Only display the message that the content needs to be protected if it is not protected
Global Email Notification
Fixed recipient and subject line not being applied to level when “Apply Settings to Membership Levels” is selected
Content Control
Fixed bug where Message error page is empty
Content Archiver
Fixed issue with access to a level when Archiver date is not set for a level
It was not possible to provide access for a post to a non-archived level when the post was scheduled to be archived by other levels. This issue is fixed now and the admin can grant access to an Archiver post using a non-archived level by leaving the Archiver date empty
Fixed issue with access to a level when Archiver date is not set for a level
Content Manager
Fixed the issue where the schedules added to Content Manager are not being processed
Integrations
Payment Provider
Stripe
Added support for changing of credit card for existing user
Added support for Stripe Promotion Codes and the use of Coupon names instead of just Coupon IDs
2Checkout
Fixed the issue when trying to add the 2Checkout Thank You / Notification URL in 2CO’s site shows the message “Error setting the IPN” and prevents the URL to get added
WooCommerce
Fixed the issue with Registration Date Reset when renewing an expired WooCommerce Subscription for a level with Fixed Term Expiration
Fixed compatibility issue with WooCommerce Bookings and WooCommerce Catalog Visibility Options where the editor cannot be switched from Visual to Text and the content appears to be blank even when it’s not. In the WooCommerce product metabox panel the error message “There has been a critical error on this website. Please check your site admin email inbox for instructions.” is displayed
Other Provider
BuddyBoss
Fixed an issue where BuddyBoss social groups that are marked as hidden would not show up in the Add to Group dropdown and Group Actions tab
Fixed issue where the BuddyBoss Integration page doesn’t load due to a JavaScript error when there’s a profile type with a non-English name (eg. دايتشن)
Code Redemption
Trimmed trailing commas in export CSV file to avoid confusion when viewing the CSV file in a text editor
Fixed issue where importing .csv and .xls files doesn’t work when the user has Microsoft Excel installed on their computer
Updated the Code Redemption campaign tooltip found in Actions Tab
Sensei LMS
Fixed issue where users are being added to the Course but not being enrolled on the newer version of Sensei LMS
All LMS Integrations
Fixed the bug where expired and cancelled members are included when Checkbox is checked to add existing members
Sequential Upgrade
Fixed remove action not shown as saved even if it is actually being saved in the database
Issue where the wishlistmember_sequential_upgrade cron event isn’t being scheduled which causes the automatic sequential upgrade via cron to not work
Compatibility
Kaliforms
Fixed the issue issue where the builder javascript for Kaliforms is conflicting with WishList Member
API
POST /levels
Fixed issue where the default expiration option when creating a level via wlmapi_create_level() function is “Fixed Term” with 7 days. The patch sets the expiration option to “Ongoing” if no expiration parameters is passed
POST /levels/{level_id}/members
Fixed issue where it incorrectly sets the level registration date to current date + expiration time if the level has expiration enabled and registration date reset for expired levels is enabled
Fixed the issue where registration/expiration dates are wrong when the reset registration date option is enabled and the user is already a member of that level or another level
PUT /members
Fixed API not removing pay per posts passed via “RemoveLevels” when
calling PUT /members
Hooks
Deprecated wishlistmember3_*, wlm_*, and wlmem_* actions in favor of wishlistmember_* for consistency. Using the deprecated actions will trigger a deprecated action notice as describe in https://developer.wordpress.org/reference/functions/do_action_deprecated/
wishlistmember_save_email_provider
Added $id and $ar[ $id ] parameters in addition to the existing $data parameter to the wishlistmember_save_email_provider action
$data is the data received from the ajax call with autoresponder_id removed
$id parameter is the autoresponder_id (ie convertkit)
$ar[ $id ] is the data saved for the Autoresponder
Refreshed autoresponder data returned to ajax call if wishlistmember_save_email_provider action has run
PHP Notices
Undefined property: WishListMember3::$taxonomyIds
Undefined variable: partial, Undefined index
Undefined offset: 0
Parse error: syntax error, unexpected ‘)

= WishList Member v3.9 Build 7524 =
Updates and Fixes
BuddyPress
Fixed issue where non admin users are unable to access profile pages (eg. /members/username/groups) and are redirected to the non members page.
Fixed 404 when viewing news feeds when Thrive Apprentice is installed
Divi Integration
Updated integration to work with modules as well
FluentCRM
Fixed: dropdown fields not populated in modals
Fixed: adding tags not working
Email Notifications
Fixed incorrect notification email being sent for additional levels added via level actions

= WishList Member v3.9 Build 7514 =
Updates and Fixes
Integrations
Other Integrations
Divi
Made it work with the Divi Theme which includes the entire Divi builder in it
Levels
Fixed dropdown field values not being saved on the levels edit screen
Profile
wlm_profileform shortcode
Disabled profile photo by default and added “profile_photo” attribute to it to allow the admin to display or hide the profile photo field. Setting “profile_photo” to “show” will show the profile photo field.
Deprecated the “hide_mailinglist” attribute.
Added “list_subscription” attribute as a replacement for the deprecated “hide_mailinglist” attribute. Setting the “list_subscription” to “show” will display the checkbox that allows a member to subscribe or unsubscribe from the WishList Member mailing list
Other
Skip processing the logout event on Logout Redirect if WishList Member doesn’t have permission.
Fixed error when altering the email broadcast table and it for some reason does not exist

password: Xem hướng dẫn cuối bài viết

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.