Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

WooCommerce Flying Cart v1.3.0 NULLED By WeCreativeZ

0

Plugin WooCommerce Flying Cart bao gồm một biểu tượng cho phép bạn mở cửa sổ bật lên giỏ hàng và hiển thị nội dung giỏ hàng bất kỳ lúc nào. Biểu tượng nổi trên trang, nghĩa là nó sẽ luôn ở cùng một vị trí trên màn hình ngay cả khi bạn cuộn trang lên hoặc xuống hoặc khi bạn di chuyển từ trang này sang trang khác. Nếu bạn đang duyệt trang web hoặc đọc thêm về một sản phẩm, bạn sẽ có thể kiểm tra và thay đổi nội dung giỏ hàng của mình bất kỳ lúc nào chỉ với một cú nhấp chuột.

Demo: https://codecanyon.net/item/woocommerce-flying-cart/24900763

WooCommerce Flying Cart By WeCreativeZ 1Đặc trưng nổi bật WooCommerce Flying Cart By WeCreativeZ

 • Đáp ứng hoàn toàn trên thiết bị di động.
 • Hoạt hình Fluidic.
 • Nút tùy chỉnh.
 • Thay đổi vị trí giỏ hàng.
 • Siêu dữ liệu sản phẩm được hỗ trợ.
 • WooCommerce Flying Cart By WeCreativeZ hỗ trợ đầy đủ WPML.
 • RTL được hỗ trợ.
 • Bật / Tắt theo Trang.
 • Hoàn toàn tùy biến.
 • Biểu tượng Giỏ hàng có thể tùy chỉnh.
 • Cập nhật tự động
 • Hỗ trợ cao cấp 24/7.

Frontend Demo: Nhấp vào đây

WooCommerce Flying Cart By WeCreativeZ 2WooCommerce Flying Cart By WeCreativeZ 3WooCommerce Flying Cart By WeCreativeZ 4WooCommerce Flying Cart By WeCreativeZ 5WooCommerce Flying Cart By WeCreativeZ 6WooCommerce Flying Cart By WeCreativeZ 7

Changelog: WooCommerce Flying Cart By WeCreativeZ

Download WooCommerce Flying Cart By WeCreativeZ v1.3.0 Nulled Free

v1.3.0
Added: AJAX cart loader.
Fixed: Quantity increase/ decrease buttons.

VERSION 1.2.1
Fixed: Quantity update button confliction with other plugins.
VERSION 1.2.0
Added: Dark mode UI.
Fixed: Cart review table issues.
Fixed: Product image dimension issue.
Fixed: Quantity display issues.
VERSION 1.1.9
Performance improvement.
Added: Single product page add to cart with AJAX.
VERSION 1.1.8
Added: Slide left and slide right cart type.
Added: Checkout button and option to hide cart and checkout buttons.
Added: Option to hide product images.
Added: Option to remove product links.
Added: Option to open cart after adding products
Changed: Product delete button to always visible.
Fixed: Missing and wrong textdomains.
Fixed: Flying cart box type height.
Fixed: RTL design issues.
Removed: RTL admin option. Now managed according to the selected language.
VERSION 1.1.7
Enhancement – Layout and inputs.
Fix: Remove esc_html from the product name.
VERSION 1.1.6
Added: New plugin update checker method.
Change: Input increment and decrement button order.
VERSION 1.1.5
Add: checkout button wirh total cart and removed old cart and checkout button.
Add: Cart totals, apply coupon form, and remove coupon.;
Add: Checkout button loader animation.
Change: Full size popup on mobile.
Remove: Subtotal div from flying cart footer.
VERSION 1.1.4
Fix – color and background-color CSS specifity.
Fix – wc_add_to_cart_params is not defined. JS error.
VERSION 1.1.3
Change – Admin menu position to after the WooCommerce.
Fix – Hide trigger when the popup opens.
VERSION 1.1.2
Add – 3 more cart icons.
Enhancement – Layout and inputs.
VERSION 1.1.1
Added: Automated Updates
Enhancement – Changed the quantity update input design.
VERSION 1.1.0
Added: Admin options ‘Display On Mobile’, ‘Display On Desktop’.
Added: 7 add to cart animations.
VERSION 1.0.0
Initial realise.
Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.