Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Enfold v4.9.2.1 – Responsive Multi-Purpose Theme

5

Enfold Theme là một chủ đề WordPress cao cấp, siêu linh hoạt và đáp ứng đầy đủ, phù hợp cho các trang web kinh doanh, cửa hàng trực tuyến và người dùng muốn giới thiệu công việc của họ trên một trang web danh mục đầu tư hấp dẫn.

Chủ đề được xây dựng dựa trên Avia Framework và cung cấp hỗ trợ cho plugin WPML , trong trường hợp bạn cần.

Enfold Theme đi kèm với nhiều tùy chọn, vì vậy bạn có thể thay đổi bố cục, kiểu dáng, màu sắc và phông chữ trực tiếp từ bảng điều khiển.

Tạo giao diện của riêng bạn hoặc sử dụng một trong 18 giao diện được xác định trước trực tiếp từ bảng điều khiển WordPress. Các tùy chọn phông chữ, nền và màu sắc, cũng như trình thiết kế mẫu động, sẽ giúp bạn nhanh chóng tạo một trang web.

Ngoài các tùy chọn đặc trưng, bạn có thể đặt các tùy chọn kiểu duy nhất cho mỗi mục, như được hiển thị trong bản demo chủ đề.

Demo: https://themeforest.net/search/4519990

Tính năng cao cấp Enfold – Responsive Multi-Purpose Theme

Tính năng Enfold - Responsive Multi-Purpose Theme

 • Thiết kế hiện đại, sạch sẽ có thể được sử dụng cho bất kỳ loại trang web nào
 • Trình tạo Drag and Drop Template Builder chỉ được xây dựng cho chủ đề này
 • Ajax Instant Search: người dùng nhận được kết quả trong khi gõ
 • WooCommerce sẵn sàng: thêm Cửa hàng của riêng bạn và bán bất cứ thứ gì
 • Hỗ trợ WooCommerce Bookings cho các đặt phòng dựa trên thời gian và ngày
 • Thiết kế đáp ứng bổ sung cho các thiết bị nhỏ hơn (iphone, ipad)
 • Tích hợp bản tin Mailchimp
 • Tích hợp Events CalendarEvents Calendar Pro
 • 2D Easy Slider để tạo slideshow trong vài giây
 • Hơn 20 giao diện được xác định trước, dễ dàng chỉnh sửa và sửa đổi. Bất kỳ số lượng da có thể
 • Trình chiếu video với sự hỗ trợ cho Youtube, Vimeo và video tự lưu trữ
 • Trình chỉnh sửa Visual Shortcode với hàng ngàn mã shortcodes
 • Tùy chọn màu không giới hạn  với Bộ chọn màu cuối cùng cho bất kỳ loại cài đặt màu tuyệt đẹp nào.
 • Sidebars không giới hạn duy nhất cho mỗi trang / danh mục có thể
 • Tối ưu hóa SEO : Mã của chúng tôi được xây dựng với ý tưởng thực hành tốt nhất với Yoast SEO : tiêu đề, liên kết nội bộ nặng nề, đoạn trích phong phú của google và nhiều hơn nữa
 • Tùy chọn kiểu chữ nâng cao
 • Phiên bản bố trí rộng & đóng hộp
 • Tùy chọn tiêu đề nâng cao
 • Tập trung vào kiểu chữ, khả năng sử dụng và trải nghiệm người dùng
 • Đã thử nghiệm với WPMLPolyLang, Gravity Forms, WP Supercache, WP Rocket và nhiều plugin phổ biến khác
Enfold - Responsive Multi-Purpose Theme v4.9.2.1 Nulled Free Changelog

March 25th 2022 - v4.9.2.1
fixed: incorrect syntax in generated styles for background-image: unset;
fixed: sidebars not displayed in certain languages
March 23rd 2022 – v4.9.2
fixed: WooCommerce single product page: Uncaught Error: Call to a member function get_id()

Feb 21th 2022 – Version 4.9
tweak: add font-display option to google webfonts link
feature: new options for ALB Elements:
- Accordion
- html tag for toggle title
- responsive font sizes
- Animated Countdown and Events Countdown
- custom colors for numbers and description and title
- Animated Numbers
- custom colors for numbers and description
- Team Member
- Responsive Font Sizes
- Testimonials
- Responsive Font Sizes

added: ALB Icon Grid responsive breakpoint options for 50% and fullwidth

fixed: problem with uploaded google fonts not working after 4.8.9.1 (#3707)
fixed: ALB Gallery Meta ContentURL Value and remove displayed post title
fixed: curtain footer with left/right sidebar for mobile devices not working
fixed: ALB slideshow duplicate image of first slideshow - use add_theme_support( 'avia_post_css_slideshow_fix' );
fixed: Sidebar shadow still visible on mobile view for blog

compatibility: fix WPML post grid query for untranslated terms to display only public post types as fallback

tweak: Enfold widgets can be used in Block Widget Editor - disabled by default and is in unsupported beta and backend preview is not properly supported
added: use add_theme_support( "avia_enable_widgets_block_editor" ); to switch to new block widget editor
deprecated: $avia_config['use_block_widget_page']
important: custom sidebars cannot be added and removed in Block Widget Editor - switch to old widget page

DEVELOPER:

added: action 'avf_product_slider_html_list_before_item' - allows e.g. to call do_action( 'woocommerce_product_thumbnails' );

Performance/Security: widgets not needed can be removed and php code is not loaded
moved: widget classes in seperate files enfold\framework\php\widgets\widget-classes

introduced: namespace aviaFramework
introduced: namespace aviaFramework\widgets\base\

added: filter 'avf_widget_loader_base_classes' - add custom widget base classes loaded before widgets
added: filter 'avf_widget_loader_widget_classes' - add custom widgets or remove widgets and do not load php code
added: filter 'avf_font_display_google_fonts' - change theme option Custom Font Display Behaviour for google web fonts
added: filter 'avf_google_fontlist' - new parameters

removed: function avia_get_post_list (deprecated since 4.4.2)
removed: function avia_get_comment_list (deprecated since 4.4.2)
removed: function avia_google_maps::handler_print_google_maps_scripts (deprecated since 4.4)
removed: function avia_google_maps::print_map (deprecated since 4.4)
removed: file enfold\framework\php\class-framework-widgets.php -> enfold\framework\php\widgets\class-widget-loader.php
removed: widget class avia_tweetbox (moved to enfold\framework\php\widgets\legacy\class-avia-tweetbox.php)

deprecated: function avia_option() -> avia_get_option()
deprecated: function avia_check_custom_widget() - no longer needed
deprecated: function avia_is_dynamic_template() - no longer needed
deprecated: function avia_backend_get_dynamic_templates() - no longer needed
deprecated: function avia_show_menu_description() - no longer needed
Feb 7th 2022 - v4.8.9.1
tweak: add schema meta contentURL to ALB gallery image object
tweak: change display name for 500px (from five_100_px)

fixed: some webfonts not applied when used in Theme Options -> Advanced Styling
fixed: Load More button not working for ALB Masonry elements
fixed: Theme options override Slider caption title custom color options
fixed: CSS slideshow controls hidden below 767px - removed
fixed: Tab Section arrow not getting Tab Section background color
fixed: CSS for layout with 1/4 columns when setting columns to no margin on tablet (min-width: 768px) and (max-width: 989px)
fixed: little typo in helper-privacy.php file (refuseing -> refusing)

compatibility: WooCommerce One Page Checkout plugin not working properly

updated: Italian language files it_IT (version 4.8.9, provided by BigBatT - [email protected])
updated: Dutch language files nl_NL (version 4.8.9 provided by EZWebdesign - Roger Hoen )
updated: German de_DE_formal translation error broken link

DEVELOPERS:

added: filter 'avf_post_metadata_excluded_taxonomies' - exclude taxonomies in ALB Post Metadata

Jan 25th – Version 4.8.9
feature: new styling options for Content Slider (border, background, boxshadow)
feature: new styling options for Accordion Slider (font color for title and excerpt)
feature: new styling options for Featured Image Slider (font color for title and content)
feature: new styling options for Easy Slider (font color for title and content)
feature: new styling options for Tab Section (font colors and hover colors for tab titles)
feature: new styling options for Events Countdown (responsive font sizes for title, numbers and time unit)
feature: new styling options for Team Member (font colors, image size, image border and border radius)

tweak: Cookie removal - added a try/catch block when plugins add illegal key to $_COOKIE
tweak: ALB gallery responsive images not working for big preview
tweak: added classes to ALB Video element for better support of borlab plugin
tweak: ALB Search remove [] from post type query string if only 1 post type is selected (not supported by some plugins when redirected to search page)
tweak: ALB Tab Section content padding CSS bug: Autoadjust content and content padding huge breaks layout
tweak: ALB WC Product List broken content and links

fixed: ALB link element returns wrong href attribute when manual and empty link
fixed: ALB image element does not load selected image size when a link is selected (e.g to lightbox)
fixed: ALB video preview image does not work when theme support avia_template_builder_custom_html5_video_urls is active
fixed: Theme option CSS "Socket background color" interferes with content background color
fixed: identical shortcodes in subitems trigger "undiefined index" error in php for post css supported elements

WooCommerce compatibility: add a check for cart object to prevent 'Uncaught Error on null'

compatibility checks: PHP 8.1
compatibility checks: WP 5.9
compatibility checks: WooCommerce 6.1

updated: Layerslider v7.0.7
updated: Italian language files it_IT (version 4.8.8.1, provided by BigBatT - [email protected])

DEVELOPERS:

deprecated: renamed ../framework/avia_shortcodes to ../framework/legacy_avia_shortcodes - files no longer loaded

added: action 'ava_builder_core_files_loaded'
added: action 'ava_builder_shortcode_files_loaded'
added: filter 'avf_masonry_flex_image_html' - see https://github.com/KriesiMedia/enfo... and Lightbox/avf_masonry_flex_image_html.php
added: filter 'avf_team_ignore_selected_image_size' - ignore modal popup selectbox setting for image size (backwards comp.)
added: filter 'avf_before_load_single_builder_core_file' - allows to load a custom builder core file and supress loading of original php file (https://github.com/KriesiMedia/enfo...ing ALB/avf_load_single_builder_core_file.php)
added: filter 'avf_before_load_single_shortcode_file' - allows to load a custom shortcode file and supress loading of original php file (https://github.com/KriesiMedia/enfo...ending ALB/avf_load_single_shortcode_file.php)

customize: ALB modal popup type option fields can be extendend by user defined custom options (or existing can be overriden)

added: class avia_masonry version 4.8.3 (prior post css changes) renamed to avia_masonry_old and added to ../config-templatebuilder/avia-shortcode-legacy
added: class avia_slideshow version 4.8.8.1 (prior post css changes) renamed to avia_slideshow_old and added to ../config-templatebuilder/avia-shortcode-legacy
refactored: class avia_sc_video, version 4.8.8.1 added to ../config-templatebuilder/avia-shortcode-legacy in case needed for a fallback
moved: several shortcode related files (check directory structure)

tweak: minor changes to post css support in

- Logoslider
- Magazine
- Masonry
- Masonry Gallery
- Section Background Videos

updated: ALB Elements to support post css files (prepared to extend styling options in future releases):

- Accordion Slider
- Content Slider
- Easy Slider
- Featured Image Slider
- Fullscreen Slider
- Fullwidth Easy Slider
- Tab Section and Tab Sub Section Tabs
- Events Countdown
- Upcoming Events
- Product Purchase Button
- Product Info
- Product Meta Info
- Product Price
- Product Reviews
- Product Info Tab
- Related Products
- Product Slider
- Product Grid
- Product List
Dec. 17th 2021 – v4.8.8.1
feature: new options for ALB Partner/Logo like border, boxshadow, ...
tweak: ALB Magazine allow heading to select linking options
tweak: Theme options responsive typo tab - allow to enter any css units (not only px)

added: playsinline attribute for HTML videos with autoplay enabled

fixed: ALB Magazine element - Tags/Categories/Author showing when not selected
fixed: Uncaught Error: Call to a member function get_cart() on null (WooCommerce)
fixed: translation error in Dutch language file which was causing critical error

DEVELOPERS:
added: theme support 'avia_options_extended_typography' - replaces selectboxes with input fields for more flexibility of CSS units
added: filter 'avf_el_styling_responsive_font_size_skip' - see https://github.com/KriesiMedia/enfo.../avf_el_styling_responsive_font_size_skip.php
added: filter 'avf_html5_autoplay_mobile' - allows to remove attributes "autoplay playsinline"
added: logic to support post css file for alb objects that need a secondary query (like sliders)
updated for post css file:
- Partner/Logo
Dec. 2021 – v4.8.8
feature: add filesize and dimension to media library list view
feature: Options to display ALB textblock content in columns and text alignment
feature: theme options for responsive typography h1 - h6, Default Content Font Size (General Styling -> Typography tab)
feature: ALB Icon Grid new options for border, box shadow, responsive behaviour, ....

tweak: set focus to input field when opening popup search box from menu
tweak: ALB Animated Numbers add responsive font sizes
tweak: ALB Timeline add responsive font sizes for content
tweak: tag archive page change tag list title to "Tag Archive: ...." when page title is not shown
tweak: ALB magazine use the_content filter for excerpt in bigger displayed entry, minor CSS fixes

SEO improvement: remove hidden post metadata from html (not only hide with CSS)
- added: filter 'avf_post_metadata_array' - modify output of all post metadata (https://github.com/KriesiMedia/enfo... Templates/Layout/avf_post_metadata_array.php)
- added: filter 'avf_post_metadata_seperator' - modify seperator between post metadata
- added: filter 'avf_show_author_meta' - show/hide output of author meta data (change theme options setting)

accessibility: added missing role="menu" and role="menuitem"
accessibility: new theme option Extensions -> Accessibility -> "Accessibility Conformance Level"
accessibility: fixed some warnings when Conformance Level = AAA

fixed: PHP bug with sprint format %s S
fixed: pagination in ALB Page Split broken (frontend and preview)
fixed: notice trying to access array offset on value of type bool in enfold/template-builder.php
fixed: open custom link in new window not working in ALB Gallery element
fixed: some google fonts from theme options heading and body text broken in tribe events calendar
fixed: Custom Elements Management breaking ALB Content Slider with ALB shortcode in content
fixed: remove space in ALB Testimonials 'class ='
fixed: Page as footer broken layout (e.g. caused by Block Editor - adding a p tag at the beginning)
fixed: ALB Blog Post custom ID not added in grid layout
fixed: ALB Testimonials missing closing section tag when only 1 subitem
fixed: CSS bug curtain footer and menu in sidebar left or right

added: filter 'avf_css_rules_textblock_column_count' - modify CSS rules
added: filter 'avf_css_rules_textblock_column_gap' - modify CSS rules
added: filter 'avf_media_gallery_sortable_filesize' - allows to sort by filesize - please check:
see https://github.com/KriesiMedia/enfo...htbox/avf_media_gallery_sortable_filesize.php
added: filter 'avf_post_slider_meta_content' - remove or change meta data content in ALB Post Slider
added: filter 'avf_magazine_header_content' - allows to change content of a single magazine header element
added: filter 'avf_magazine_skip_excerpt_content_filter' - allows to skip the_content filter

WPML compatibility: Cross Origin Request failed for resources when using seperate domains for languages
- added: theme support 'custom_uploaded_fonts_relative_url' to use relative urls in dynamic_avia css and merged files
- added: filter 'avf_custom_uploaded_fonts_url' - change custom uploaded fonts url via filter

updated: Layerslider Version 7.0.5
updated: sync all language files version 4.8.7.2
updated: Italian language files it_IT (version 4.8.7.2, provided by BigBatT - [email protected])
updated: Dutch language files nl_NL (version 4.8.7.2 provided by EZWebdesign - Roger Hoen )
updated: Hungarian language files hu_HU (version 4.8.7 provided by DECOrpOs - https://github.com/DECOrpOs )
updated: French language files fr_FR (version 4.8.7.2, provided by comkapi - [email protected])
updated: German language files de_DE_formal 1 small translation error

DEVELOPERS:

added: media query support for post css files
added: support to replace AviaHelper::av_mobile_sizes and use post css feature
renamed: theme option color-default_font_size to typo-default_font_size
added: comment to filter 'avf_post_featured_image_link' in loop-index
updated: ALB Icon Grid to support post css file
updated: ALB Magazine to support post css file
performance: moved deprecated framework classes to legacy folder and no longer loaded

Oct 27th 2021 – Version 4.8.7
feature: ALB columns reverse or individual resort order when switching to fullwidth on mobile devices
feature: ALB gridrow reverse or individual resort orderof cells when switching to fullwidth on mobile devices
feature: theme option "Transparency Menu Color On Hover"
feature: ALB video element option to show fullscreen button for HTML5 videos

fixed: missing comma in CSS for mobile and svg makes svg huge
fixed: button CSS top border issue on :active - removed !important in button.css
fixed: Option Remove query string from static resources breaks invalidation of post css files - option willl be ignored for these files
fixed: ALB Textblock custom element lockable custom CSS class missing
fixed: fullwidth submenu alignment ignored for mobile button
fixed: undefined constant THEMENAME in Mailchimp Newsletter Signup widget
fixed: typography font size not applied in block editor in frontend
fixed: ALB masonry gallery lightbox title not corresponding to options settings for flexible masonry
fixed: ALB magazine category sort buttons break frontend when no entries are found
fixed: svg logo broken when svg tag in multiple lines
fixed: svg logo not displayed for non logged in users
fixed: italien translation breaking selectbox in ALB Image Hotspot tooltip location

tweak: add missing schema.org markup to section background videos and slideshow videos
tweak: accessibility support:
- added: Accessibility Tab to Theme Extensions Page
- added: tab key access support to main menu with submenus and megamenu
- added: visual appearance with keyboard access to menus (focus now equivalent to mouse hover effects)
- added: attributes role="menuitem" tabindex="0" to menu items
- added: started support for plugin "One Click Accessibility" ( https://wordpress.org/plugins/pojo-accessibility/ )
- added: started support for plugin "WP Accessibility" ( https://wordpress.org/plugins/wp-accessibility/ )
tweak: remove ":" when empty label text from contact form emails
tweak: extended date filter to "last xxx days/weeks/month/years" for ALB elements:
Blog
Magazine
Masonry
Portfolio
Post Slider
Accordion Slider
Featured Image Slider

added: filter 'avf_social_media_icon_display_name' - change tooltip display name of icon
added: filter 'avf_form_mail_label' - allows to change label text on E-Mail of a contact form
added: filter 'avf_wp_accessibility_outline_width' - change hardcoded plugin value for focus caret
added: filter 'avf_wp_accessibility_outline_style' - change hardcoded plugin value for focus caret

Following elements have been updated to support post-css file:

Dropcap 1 (Big Letter)
Dropcap 2 (Colored Background)
Fullwidth Sub Menu
Grid Row + Grid Cells
OSM - Leaflet Map
Post Metadata
Search
Social Buttons
Tabs
Team
Textblock
Timeline
Video

Updated: LayerSlider Version 6.11.9
updated: French language files fr_FR (version 4.8.6.4, provided by comkapi - [email protected])
updated: Dutch language files nl_NL (version 4.8.7 provided by EZWebdesign - Roger Hoen )
updated: Italian language files it_IT (version 4.8.7, provided by BigBatT - [email protected])
updated: sync all language files version 4.8.7

Oct 7th 2021 – v4.8.6.5
feature: ALB Contact Form add elements Headline and Empty Line (allows to structure layout of contactform and e-mails)
tweak: support for relative path for svg files (Logo and Transparency Logo)
fixed: logo disappeared after update 4.8.6.4
fixed: Animated Countdown shows negative month and days
updated: Italian language files it_IT (version 4.8.6.4, provided by BigBatT - [email protected])
Oct 4th 2021 – Version 4.8.6.4
feature: svg support for Logo and Header -> Transparency Options -> Transparency Logo (please remove any custom CSS or js)

tweak: manually added color sections support url to background image added to src attribute
tweak: manually added columns support url to background image added to src attribute

fixed: Undefined index: img_scrset in config-templatebuilder/avia-shortcodes/blog/blog.php
fixed: Undefined index: img_scrset in config-templatebuilder/avia-shortcodes/magazine/magazine.php
fixed: Undefined index: img_scrset in config-templatebuilder/avia-shortcodes/postslider/postslider.php
fixed: PHP 8.0.10 fatal error in formatting parameter in includes/admin/option_tabs/avia_blog.php
fixed: Google Analytics new global site tag G-XXXX not working with cookie consent (only old UA-XXXX was working)
fixed: Uncaught TypeError: Argument 1 passed to AviaBuilder::handler_wp_dbx_post_sidebar() caused by 3rd party plugin
fixed: Notice: Undefined variable: the_id in footer.php
fixed: TOC widget does not display headline links without a class
fixed: Google analytics and reCaptcha V2 double counting submit click

added: filter 'avf_upload_svg_images' - allow other users than administrator to upload svg files in media library
added: filter 'avf_svg_images_get_html' - manipulate html of svg image returned
added: filter 'avf_svg_images_header_logo_aspect_ratio' - manipulate preserve_aspect_ratio for svg image
added: filter 'avf_cookie_modal_html_attributes' - additional attributes for cookie modal popup window (data-nosnippet added by default)

updated: sync all language files (4.8.6.4-dev-1)

DEVELOPERS:

added: class aviaSVGImages with support for loading svg files inline

Sep 27th 2021 – Version 4.8.6.3
feature: sticky footer with curtain effect for streched layout (theme option "Footer" tab)
feature: new option "Font Hover Color" in Theme options -> Advanced Styling -> "Menu Links in overlay/slide out"
feature: new theme option "Main Menu -> Menu Handling for Mobile Devices In Landscape Mode"
feature: Add image size option to following ALB elements:
- Image
- Image with hotspots
- Magazine
- Masonry
feature: add SEO support for qualified outbound links (rel = sponsored, ugc) to ALB elements
feature: disable responsive images for single ALB elements - must be activated with "add_theme_support( 'avia_show_alb_responsive_image_option' );"

added: svg and webp to filterlist for ALB image in backend

fixed: CSS for tooltips of social share buttons broken when blog element is disabled
fixed: small CSS improvements for TEC
fixed: avia pagination breaks with additional query parameters
fixed: masonry gallerie CSS for mobile
fixed: highlighted column overlap incorrectly
fixed: Horizontal Gallery not loading full width on first load when added below a Color Section
fixed: CSS for Vertical Timeline Milestone Contentbox ol & ul Bullets missing
fixed: remove duplicated aria-hidden="true" from slide navigation arrows
fixed: CSS TabSections left aligned when Theme Options -> General Layout -> Fixed Frame
fixed: ALB video - all videos repeat after the end, except Youtube videos
fixed: DivisionByZeroError fatal error on Logoslider when SVG images (or image types not having a width) are used

tweak: modify page as footer options text to be more clear
tweak: WooCommerce remove lazy load attribute for main image on single product page because above the fold
tweak: ALB Magazine element added note that options for heading text are found in "Advanced" tab
tweak: remove post titles link on single blog post (linking back to own entry)
tweak: removed "Helvetica Neue" fonts from fallback fonts stack as this is not a free font and not supported PC and some other browsers and devices
tweak: add backend preview for ALB accordion and improve color styling
tweak: add animated backend preview for ALB Progress Bars
tweak: added selector "#header_main .container .logo svg" for logo in js/avia-snippet-sticky-header.js

added: filter 'avf_color_sets' - modify color sets for backend
added: filter 'avf_alb_linkpicker_memory_limit' - modify php memory limit when filling selectbox for linkpicker in ALB elements
added: action 'ava_before_footer_output' - fires after a possible curtain container div had been written
added: action 'ava_after_footer_output' - fires before a possible curtain container container div will be written
added: action 'ava_after_footer' - fires after footer closing div had been written
added: filter 'avf_alb_image_copyright_text' - allows to modify ALB image copyright text e.g. to keep HTML tags
added: filter 'avf_preview_window_js_support' - allows to disable js support in preview windows (currently used by Accordion and Progress Bars)
added: filter 'avf_alb_rel_attr_for_link' - allows to e.g. remove noreferrer from rel attribute of links from ALB elements
added: filter 'avf_show_curtains_media_option' - show theme option to have more control about footer height to switch back to scrolling with page
added: theme support avia_show_alb_responsive_image_option - activates feature to deactivate responsive images in single ALB elements

removed: deprecated “image-rendering: optimizeQuality;” from base.css
removed: theme support 'avia_rel_nofollow_for_links' - replaced by theme option SEO Support -> Support ALB Elements To Qualify Links

compatibility update: jQuery 3.0 ( replace deprecated $( document ).ready( handler ) )

updated: Italian language files it_IT (version 4.8.6.2, provided by BigBatT - [email protected])
updated: Italian language files it_IT (version 4.8.6.3-dev-3 (close to 4.8.6.3), provided by BigBatT - [email protected])
updated: Dutch language files nl_NL (version 4.8.6.3-dev-3 (close to 4.8.6.3), provided by EZWebdesign - Roger Hoen )
updated: sync all language files (4.8.6.3-dev-3)
updated: typo in german lanuage files

DEVELOPERS:

moved enfold\js\avia-admin-preview.js to enfold\config-templatebuilder\avia-template-builder\assets\js\avia-admin-preview.js

Aug 16th 2021 – v4.8.6.2
feature: ALB Special Heading option for padding around headline text
fixed: Fatal error: Uncaught TypeError: aviaShortcodeTemplate::unique_css_element_id(): Argument #1 ($atts) must be of type array
fixed: TEC duplicated HTML before event and after event content
fixed: masonry ajax load more spinner crashes layout during loading
fixed: backwards compatibility with older theme settings export files
fixed: Accordion CSS for elegant style long text overlap +/- icon
fixed: Column 1/1 element custom margin not applying on mobile

Aug 9nd 2021 – v4.8.6.1
fixed: section background color not showing (wrong selector - parallax but no image selected)
fixed: Accordion stylings not compatible with 4.8.3 inside sections
fixed: Whitespace/Seperator margin ignored due to weak selector
fixed: undefined variable: img_style in av-helper-masonry.php
fixed: TEC link colors on organizer and venue pages

tweak: masonry elements large gap - added 15px padding to center
tweak: replace image background position strings with % values (fixes problem with minification plugins breaking layout)
tweak: add theme option to add ALB elements style rules to html style tags (fix problem with some cache plugins)

added: Accordion element new option "Custom Hover +/- Icon Color"

added: filter avf_post_css_create_file - allows to skip post css file generation for specific pages (or to overrule theme option setting)

26th July 2021 – v4.8.5
feature: theme options to display/hide social profile links on blog posts (please save theme options)

fixed: buttons transparent colors border disappeared and border width settings not working
fixed: iconbox "Content" is ignored
fixed: animated numbers "Description" is ignored
fixed: icon "Optional Tooltip" is ignored
fixed: accordion scrolls to the top when opening/closing toggles
fixed: preview problem with margins with equal height columns
fixed: Special Heading selector for custom margins
fixed: Gallery layout with lightbox broken in chrome browsers
fixed: columns background gradient with transparency

tweak: disable new WP block editor widget screen as not supported by theme at the moment
tweak: svg dividers fill color bound to svg tag and not to path - allows more flexibility for svg structure
tweak: custom svg dividers support attachment id's for normal and negative svg to upload with WP media uploader

added: Austrian language files de_AT
updated: Dutch language files nl_NL (version 4.8.4, provided by EZWebdesign - Roger Hoen )

= May 28th 2021 – Version 4.8.3 =
feature: added scroll arrows to ALB Tab Section header when tab buttons are out of viewport
feature: theme option Layout Builder -> Custom Color Palette allows to add up to 22 custom colors
feature: ALB Social Share Buttons extended (renamed to Social Buttons)
- 6 New stylings added
- Selectbox to "Share" or "Link to Profile"
- A "Link to Profile" can be set to override theme default setting
- Profile only buttons added to selection list (display as profile link when share selected)
feature: Theme Options -> Blog Layout -> Share links at the bottom of your blog post new option to support same stylings as ALB Social Buttons)
feature: responsive lightbox images for featured image (responsive lightbox images still in beta but should be supported now everywhere)

fixed: typo in loop-about-author.php
fixed: PHP < 8.0 bug in case statement for responsive image in lightbox
fixed: translation string inconsistent single/multiple in framework\php\class-tgm-plugin-activation.php
fixed: Leaflet marker popup not working on safari
fixed: undefined value notice $output in function avia_wc_print_single_product_notices
fixed: responsive images for logo not working
fixed: scroll to next section fails when section is hidden (e.g. device depending)
fixed: js bug when conditional sticky sidebar in fixed frame
fixed: exclude Custom Elements Post Type from WP Search Query
fixed: icon grid flipbox links not working on mobile

accessibility: replace the order of search button that search field gets focus first

added: ALB contact form new option "Autorespond Text After Form Labels"

added: filter 'avf_slide_navigation_arrows_html' - modify styling of navigation arrows
added: filter 'avf_slide_navigation_dots_html' - modify styling of navigation dots
added: filter 'avf_social_share_buttons_order' - allows to rearrange the social buttons (https://github.com/KriesiMedia/enfo...al Buttons/avf_social_share_buttons_order.php)
added: filter 'avf_masonry_entry_title' - allows to use shortcodes in title for ALB masonry element
added: filter 'avf_masonry_entry_content' - allows to use shortcodes in excerpt/content for ALB masonry element
added: filter 'avf_masonry_query_no_entries_fallback' - allows to return empty masonry content instead of all other terms

Developer:
Moved class-tgm-plugin-activation.php to enfold\framework\php\legacy\class-tgm-plugin-activation.php (unused class)

updated: German language files (all 3) wrong translation on theme options page
updated: Italian language files it_IT (version 4.8.1.1-beta-4, provided by BigBatT - [email protected])
updated: Dutch language files nl_NL (version 4.8.2.1-dev-4, provided by EZWebdesign - Roger Hoen )
updated: sync all language files 4.8.2.1-dev-4

= April 20th 2021 – Version 4.8.2 =
Performance: remove not necessary database queries in frontend for CET's
Performance feature: added scrset and sizes attributes to logo (in header) to support retina screen plugins
Performance feature: added scrset and sizes attributes to lightbox images( magnificPopup )
- theme option to activate/disable feature
- currently in beta, following ALB elements are supported, other elements will follow
- Catalogue
- Portfolio Grid
- Accordion Slider
- Easy Slider
- Fullscreen Slider
- Fullwidth Easy Slider
- Gallery
- Horizontal Gallery
- Image
- Masonry Gallery
- Partner/Logo Element

feature: new demo importer, download demo files from external server, save to folder uploads/avia_demo_files and delete after import
feature: ALB element Open Street Maps - open source responsive map with markers based on "Leaflet Maps" plugin - no keys or account is required

added: ALB IconGrid option to flip back on mobile/touchscreens when clicking outside icongrid
added: theme option for add-to-cart message for ALB products on single product page
added: theme option to hide themes WPML language flags (Header -> Extra Elements)
added: link to preview Google Webkit Fonts in theme options Styling -> Fonts tab (provided by Guenni007)

fixed: few typos in 4.8
fixed: CSS for header overlapping logo when using menu above style
fixed: Copyright and blog info name part is missing in default copyright text in footer
fixed: aria lighthouse warnings -added aria-hidden="true" tabindex="-1" to slideshow arrows
fixed: WC cart page non numeric amount returns NaN when clicking +/- button - fallback to 0
fixed: breadcrumb trail doubles entries for subpages
fixed: Cookie popup always open up while switching between the languages in WPML
fixed: broken strings in shortcode buttons tooltips and modal popup toggle container bar (unescaped characters)
fixed: ALB magazine responsive options not working
fixed: Missing author name at Entries by ... on author archive page
fixed: not possible to collapse meta boxes under Layout Builder when Block editor is active (hack only, WP bug attaching $handles.on( 'click.postboxes', this.handle_click ); twice)
fixed: Google Maps js error Uncaught TypeError: Cannot read property ‘trim’ of undefined for empty marker tooltip
fixed: Events Calender fallback to old design because of broken layout when updated calendar design option enabled and style fixes (updated design currently not properly supported)
fixed: PHP 8 bug in helper-conditional-megamenu.php
fixed: ALB Notification box js cookie warning and js scope variables bug

tweak: Theme option "Manually manage loaded elements" checkboxes show info about usage (in Performance Tab)
tweak: deprecate framework code for dynamic pages no longer needed
tweak: make id attributes unique on theme options pages ($avia_elements)
tweak: added esc_attr() to AviaHelper::create_data_string()
tweak: WooCommerce - added support for out of stock message on single product page built with ALB
tweak: fix possible vulnerability located in framework/php/class-media.php (reported by “Julien Legras and Guillaume André of Synacktiv (https://synacktiv.com)”)

added: filter 'avf_responsive_images_active' - allow to override theme options setting
added: filter 'avf_responsive_images_lightbox_active'- allow to override theme options setting
added: filter 'avf_alb_lightbox_image_size' - allows to change lightbox image size from default 'Large' for each used ALB element ( in $context )
added: filter 'avf_avia_builder_helper_lightbox_size' new parameters
added: filter 'avf_image_metadata_lightbox_link' - remove or alter title and alt attribute for lightbox ($context parameter)
added: filter 'avf_lightbox_show_alt_text' - use alt text for lightbox when title is missing
added: filter 'avf_demo_import_folder_name' allows to change destination folder name
added: filter 'avf_demo_import_settings' allows to change config array for import
added: filter 'avf_avia_leaflet_maps_enabled': modify theme setting
added: filter 'avf_leaflet_maps_params': add or modify maps and marker shortcode parameters
added: filter 'avf_leaflet_maps_output': add additional maps shortcodes
added: filter 'avf_theme_options_pages' - allows to add custom theme option tabs or modify
added: filter 'avf_theme_options_elements' - allows to modify theme options elements
added: filter 'avf_custom_elements_buttons_sort_order_ - allows a custom sort order for CET shortcode buttons in ALB editor
added: filter 'avf_wc_single_product_notice_box' - allows to alter default WC notice box on single product page

updated: magnificPopup version 1.2.1
updated: LayerSlider version 6.11.7

Developer:
- deprecated class avia_breadcrumb
- deprecated breadcrumb functions in file framework/php/class-breadcrumb.php
- new class avia_breadcrumb_trail
- split theme option tabs and tab content in seperate files and code refactor
- added backend check for unique id attributes ($avia_elements) on theme option pages

Demo developers - see our docu https://kriesi.at/documentation/enfold/import-demos/

updated: Dutch language files nl_NL (version 4.8, 4.8.1, 4.8.1.1-beta-4, provided by EZWebdesign - Roger Hoen )
updated: Italian language files it_IT (version 4.8.1.1-beta-4, provided by BigBatT - [email protected])
updated: French language files fr_FR (provided by comkapi)
updated: language files German (wrong translations)
updated: sync all language files 4.8.1.1-beta-5

= March 6th 2021 – Version 4.8.1 =
fixed: additional 
 tag since 4.8 in ALB page in frontend
improved: extend invalid character warning to include that valid HTML is accepted and can be used
updated: italien language files it_IT

= Mar. 3rd 2021 – Version 4.8 =compatibility update: WP 5.6
compatibility update: jQuery 3.5.1 (remove deprecated up to 3.5 - excluding jQuery.proxy())
compatibility update: PHP 8.0 (under progress)

feature: ALB custom elements - allow an editable layout of ALB elements on your site
feature: WPML support for custom elements
feature: ALB product grid new option for image sizes
feature: ALB product slider new option for image sizes
feature: New option in contact form to support full allowed special email character set (https://de.wikipedia.org/wiki/E-Mail-Adresse#Der_Lokalteil_(Local_Part)
feature: ALB Animated Countdown extended for months and years

fixed: Pagination not working for page 1 for some ALB elements
fixed: replaced avia_sc_toggle::counter in config-templatebuilder\avia-shortcodes\tabs\tabs.php with avia_sc_tab::$counter
fixed: xss vulnerability on search results and archive pages
fixed: full screen ALB editing is covered by the WordPress sidebar
fixed: Chrome Lighthouse warning for slideshow prev/next buttons "elements contain focusable descendants"
fixed: some minor typos in UI reported by user (might cause missing translations)
fixed: bug in demo importer when more than 1 options page 'parent' used
fixed: notice "undefined property id on null" - call to wp_dropdown_pages() in AviaHtmlHelper::select_hierarchical_post_types()
fixed: save theme options page creates "undefined" options key for required input field (attr name is undefined)
fixed: alternate menu for mobile not working with WordPress 5.6
fixed: block editor and ALB shortcode with no parameters breaks backend
fixed: theme options save buttons not always disabled on page load
fixed: ALB masonry "Link" post type trimming the external url
fixed: Archives "Portfolio Category" and "Tags" pagination not working
fixed: disabling reviews in WooCommerce -> Settings -> Product option does not remove them from single product pages
fixed: lightbox images not translated with WPML
fixed: ALB Icon grid flipbox links not working in content
fixed: ALB sort shortcode dropdown visible when ALB is locked
fixed: ALB Events Countdown not working properly
fixed: remove parameters from youtube video embed: showinfo, playlist (config-templatebuilder\avia-shortcodes\av-helper-slideshow.php)
fixed: WPML theme options language switcher URL continuously adds lang=xx when switching languages
fixed: CSS for dragged menu indentation

tweak: Make ALB compatble with LearnDash plugin in backend
tweak: Remove "special character" warning message from code block textarea (might be confusing)
tweak: ALB Page Content allows to select and display private content (filterable) in frontend
tweak: support for multiple theme options pages (including WPML)
tweak: clear av_uid when cloning ALB element(s) or "Save as template"
tweak: move theme option "Preprocessing Shortcodes In Header" to SEO tab
tweak: ALB audio player loop check support for special characters (e.g. greek) in href (- song title)
tweak: new option for Layerslider to supress theme forced options settings
tweak: ensure that WPML language theme options are in sync with main options
tweak: function avia_is_200 is using curl or get_headers() as fallback
tweak: moved avia_hamburger_menu() code to avia-snippet-hamburger-menu.js for easier customization

added: new YouTube social icon to icon font
added: support for new Google 4 Analytics Tracking Codes G-XXXXX
added: support for webp images in lightbox
added: WPML global theme options support across all languages

added: filter avf_logo_dimension: change predefined logo dimensions
added: filter avf_alb_masonry_img_custom_link_fallback: allow to change behaviour as up to 4.7.6.3
added: filter 'avf_page_content_post_status': allowed post status for ALB page content element
added: filter 'avf_alb_attachment_id': allows to change ID of attachment( e.g. for WPML to translate attachment ID )
added: filter 'avf_tab_section_link_hash': filter hash value for ALB tab section (e.g. replace non ASCII with custom value instead of removing)
added: filter 'avf_valid_href': allows to replace invalid removed characters
added: filter 'avf_portfolio_grid_excerpt': Allows to add custom content to portfolio grid
added: filter 'avf_alb_popup_templates_named_colors': filter named colors array in ALB modal popup template
added: action 'ava_theme_options_elements_tab': allows to add theme options directly when a tab is finished
added: filter 'avf_theme_options_heading_desc': allows to extend theme options heading text
added: filter 'avf_breadcrumbs_external' - Allow to shortcut breadcrumb trail
added: filter 'avf_avia_is_200_timeout': set a timeout in case of wrong false results checking if a fileurl exists
added: filter 'avf_avia_is_200_alternate_check': allows to use another logic to check if a fileurl exists

updated: french language files fr_FR
updated: dutch language files nl_NL (4.7.6.4)
updated: german language files de_DE
updated: turkish language files tr_TR
updated: norwegian language files nb_NO
updated: italien language files it_IT
updated: all language files synchronised (obsolete strings removed, corrected typos might result in untranslated strings)
updated: Magnific Popup for WP 5.6
updated: Isotop for WP 5.6
updated: Layerslider v6.11.5

= v4.7.6.4 =
- fixed: small typos in strings
- fixed: Ajax Portfolio Grid broken layout when using ALB fullwidth button shortcode in ajax preview text
- fixed: ALB Post Metadata double separator when empty string inside
- fixed: ALB Post Metadata remove empty tab styling in sub modal popup
- fixed: ALB element Tab Section - non latin character in tab titles brakes click behaviour
- fixed: added default values to av_responsive_images::handler_wp_lazy_loading_enabled for compatibility with 3rd party plugins
- fixed: Pagination for ALB elements broken since WP 5.5 on non pages
- fixed: ALB bug with WP 5.5 and plugins which enqueue \wp-admin\js\updates.min.js on edit pages - space bar ignored in input fields
- fixed: ALB modal window preview "Textblock" styling of h tags
- fixed: setcookie notice for PHP < 7.3
- fixed: ALB Progress bars not showing up correctly in Tab Section on mobile
- fixed: WP object cache bug with theme auto update
- fixed: WC sorting order in ALB elements
- fixed: double CSS rule entries in enfold.css (enfold_child.css) in dynamic_avia folder (from advanced styling tab)
- fixed: typo in ALB Icon List
- fixed: ALB Element Icon List heading tag selection not working for small styling

- tweak: WooCommerce cart icon item count is now updated using WooCommerce cart fragment and get_cart_contents_count() (minimum WC 3.0) - better compatibility to 3rd party plugins
- tweak: ALB element "Post Metadata" dates are now localized
- tweak: Cookie message bar and aria-hidden attribute - attribute changes to false when bar is shown for better accessibility
- tweak: ALB elements option "Lazy Loading Of Images" moved to new tab "Advanced -> Performance"
- tweak: added z-index 10 to #avia-builder and #avia_sc_parser in ALB to fix problem with plugins
- tweak: ALB elements containing "Image Gallery" added missing options for lightbox title and custom link for similar behaviour
- tweak: moved theme option "Automated Schema.org HTML Markup" to SEO tab
- tweak: filter avf_in_shortcode_handler_prepare_content: called with HTML created by executed shortcode before returning it
- tweak: Warning message for special characters in ALB modal popup text input fields that might break ALB backend and frontend output
- tweak: ALB tab element aria improvement (remove "-active" from hashtag)

- added: WC options for hidden and featured products to some ALB elements
- added: filter avf_critical_modal_charecters: Add/remove characters that might break ALB backend or frontend
- added: filter avf_header_meta_viewport: change header meta tag viewport (also for non mobile)

- improved: AviaHelper::get_entry() can be filtered (e.g. for WPML)

- feature: Added schema.org FAQ markup to Accordion - can be activated with option

- updated: all language files in sync with 4.7.6.3 (removed obsolete strings, updated typos, added new strings)
- updated: Dutch language files (nl_NL)
- updated: Italian language files (it_IT)

### Developers:
===========
- deprecated: function Avia_Builder::setFullwidthElements, use $this->config['is_fullwidth'] = 'yes'; in shortcode instead
- deprecated: filter avf_fwd_elements - no longer needed
 • Xem thêm: kho chủ đề Themeforest được chia sẻ miễn phí, cập nhật hàng ngày

password: Xem hướng dẫn bên dưới

5 bình luận
 1. Silver đã bình luận
  1. HoTroWordpress đã bình luận

   v bạn tạm fix như cách trên đi, chắc mai ad mới update dc

 2. Silver đã bình luận

  Bản này lỗi mất logo . ad update chưa ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   ko có lỗi ad test r nhé

  2. HoTroWordpress đã bình luận

   bạn check lại thử nha, xem console có báo gì ko. Bật debug lên

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.