Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

WooCommerce Photo Reviews v1.3.2 – Review Reminders – Review for Discounts

4

WooCommerce Photo Reviews là một plugin đánh giá cuối cùng cho WooCommerce giúp bạn gửi email nhắc nhở đánh giá, cho phép khách hàng đăng đánh giá bao gồm hình ảnh sản phẩm và gửi email cảm ơn bằng WooCommerce coupons cho khách hàng.

 • Gửi email nhắc nhở đánh giá yêu cầu khách hàng đánh giá sản phẩm đã mua của họ.
 • Cho phép khách hàng đăng bài đánh giá bao gồm hình ảnh sản phẩm.
 • Gửi email cảm ơn kèm theo mã phiếu giảm giá khi bài đánh giá của khách hàng được xuất bản.

Demo: https://codecanyon.net/item/woocommerce-photo-reviews/21245349

WooCommerce Đánh giá ảnh - Nhắc nhở đánh giá - Đánh giá để giảm giá - 5

ĐÁNH GIÁ ẢNH WooCommerce Photo Reviews – Review Reminders – Review for Discounts

Các plugin WooCommerce Photo Reviews cho phép khách hàng của bạn đăng ảnh cùng với đánh giá sản phẩm của họ. Tính năng này sẽ giúp bạn tạo bằng chứng xã hội về sản phẩm của mình và tăng tỷ lệ chuyển đổi.

 • Photo Reviews: Plugin cho phép khách hàng đính kèm ảnh vào bài đánh giá và hiển thị ảnh đó cùng với bài đánh giá trên giao diện người dùng.
 • Kích thước hình ảnh tối đa: Đặt kích thước ảnh tối đa mà khách hàng có thể đính kèm vào bài đánh giá của họ.
 • Số lượng hình ảnh tối đa: Đặt số lượng ảnh tối đa có thể được đính kèm vào bài đánh giá.
 • Ảnh yêu cầu: Bài đánh giá phải bao gồm một hình ảnh để được tải lên.
 • Hiển thị theo thời gian: Chọn để hiển thị bài đánh giá mới nhất hoặc cũ nhất trước tiên trên giao diện người dùng.
 • Bộ lọc Đánh giá: Lọc đánh giá theo xếp hạng, chứa hình ảnh.
 • Tuân thủ GDPR: Plugin WooCommerce Photo Reviews sẽ hiển thị một thông báo và một hộp kiểm tại biểu mẫu đánh giá cho phép khách hàng đồng ý chia sẻ đánh giá trên trang của bạn.
 • Phân trang Ajax: Cho phép khách hàng chuyển đến các bài đánh giá tiếp theo mà không cần tải lại trang.
 • Huy hiệu đã xác minh: Hiển thị huy hiệu mua đã xác minh trên các bài đánh giá từ khách hàng đã mua sản phẩm.
 • Ẩn tên tác giả bài đánh giá: tên tác giả bài đánh giá có thể được hiển thị là N*.
 • Chú thích hình ảnh: tùy chọn chú thích hình ảnh cho phép các tác giả đánh giá thêm chú thích vào mỗi ảnh đánh giá.
 • Chỉnh sửa đánh giá: quản trị viên của trang web có thể chỉnh sửa văn bản đánh giá, sắp xếp lại hoặc thay đổi hình ảnh đánh giá.
 • Nút hữu ích: tùy chọn nút hữu ích cho phép người dùng đánh dấu các bài đánh giá là “hữu ích” hoặc “không hữu ích”. Kết quả sẽ được hiển thị trên giao diện người dùng trong mỗi bài đánh giá.
 • Thêm đánh giá theo cách thủ công: WooCommerce Photo Reviews cung cấp một biểu mẫu đánh giá, cho phép quản trị viên trang web thêm đánh giá theo cách thủ công.

NHẬP KHẨU ĐÁNH GIÁ ALIEXPRESS

Plugin cho phép bạn nhập các bài đánh giá từ AliExpress bằng cách sử dụng ID sản phẩm Ali Express.

 • Nhập bằng ID sản phẩm: Sử dụng ID sản phẩm Aliexpress để nhập các đánh giá từ sản phẩm đó sang một sản phẩm đã chọn WooCommerce sản phẩm.
 • Xếp hạng đã chọn: Chọn xếp hạng đánh giá nào sẽ được nhập Tất cả đánh giá, chỉ đánh giá 5 sao, chỉ đánh giá 4 sao, chỉ đánh giá 3 sao, chỉ đánh giá 2 sao hoặc chỉ đánh giá 1 sao.
 • Hình ảnh kèm theo: Chọn để chỉ nhập các bài đánh giá bao gồm hình ảnh
 • Dịch sang tiếng Anh: AliExpress có tính năng dịch các bài đánh giá sang tiếng Anh. Tùy chọn này của WooCommerce Photo Reviews cho phép bạn chọn để nhập các bài đánh giá đã dịch hoặc nhập các bài đánh giá gốc.
 • Đánh dấu bài đánh giá đã nhập là chủ sở hữu đã được xác minh: Các bài đánh giá đã nhập sẽ được đánh dấu bằng huy hiệu “Chủ sở hữu đã được xác minh”, điều đó có nghĩa là các bài đánh giá đến từ những người đã mua.
 • Tải xuống hình ảnh: Nếu bạn chọn tùy chọn tải ảnh xuống, ảnh đánh giá sẽ được tải xuống cơ sở dữ liệu trang web của bạn. Nếu không, plugin sẽ sử dụng ảnh AliExpress (có URL đến AliExpress.com) để hiển thị ảnh đánh giá.
 • Quốc gia: Chọn một quốc gia để chỉ nhập các bài đánh giá từ quốc gia đã chọn đó.
 • Số lượt đánh giá: Chọn một số đánh giá sẽ được nhập. Một sản phẩm trên AliExpress.com có ​​thể có hàng ngàn đánh giá và bạn có thể không muốn nhập tất cả các đánh giá đó. Vì vậy, tùy chọn này sẽ giúp bạn đặt giới hạn cho các bài đánh giá sẽ được nhập.

XEM LẠI NHẬN XÉT WooCommerce Photo Reviews

Sau một thời gian dự kiến ​​kể từ khi đơn đặt hàng được đánh dấu là hoàn tất. Plugin sẽ gửi một email nhắc nhở đánh giá cho khách hàng, yêu cầu đánh giá sản phẩm. Để khuyến khích khách hàng chụp ảnh sản phẩm và để lại đánh giá, plugin sẽ cung cấp cho họ một phiếu giảm giá.

 • Xem lại email nhắc nhở: Gửi email cho khách hàng đã mua sản phẩm, tặng họ phiếu thưởng để khuyến khích họ đăng bài đánh giá
 • Tự động đăng nhập: Khi khách hàng nhấp vào liên kết trong Email Nhắc nhở Đánh giá, họ sẽ tự động đăng nhập vào tài khoản của họ trên trang web của bạn.
 • Hạn chế Sản phẩm: Chọn sản phẩm nào sẽ xem xét hoạt động nhắc nhở.
 • Lên lịch email nhắc nhở: Chọn thời điểm plugin WooCommerce Photo Reviews sẽ gửi email nhắc nhở cho khách hàng.
 • Nút XEM LẠI NGAY BÂY GIỜ: Bao gồm nút đánh giá ngay bây giờ với đường dẫn liên kết đến trang sản phẩm duy nhất.
 • Định cấu hình email nhắc nhở đánh giá: Định cấu hình email nhắc nhở đánh giá gửi cho khách hàng bằng shortcode {customer_name}
 • Loại trừ các sản phẩm / danh mục: Chọn sản phẩm / danh mục nào sẽ nhận được email nhắc nhở đánh giá.
 • Plugin chỉ gửi lời nhắc đánh giá nếu khách hàng chưa bao giờ đánh giá mặt hàng trước đó.

COUPON ĐỂ ĐÁNH GIÁ WooCommerce Photo Reviews

Plugin sẽ tạo phiếu giảm giá và gửi cho các tác giả đánh giá. Giải thưởng này sẽ khuyến khích khách hàng đăng bài đánh giá và nó cũng làm tăng lợi nhuận của bạn khi họ sử dụng phiếu thưởng.

 • Gửi email phiếu giảm giá: plugin sẽ gửi phiếu giảm giá qua email bất cứ khi nào bài đánh giá đủ điều kiện yêu cầu được xuất bản.
 • Sử dụng các phiếu giảm giá hiện có: bạn chọn gửi hiện có WooCommerce phiếu giảm giá như một giải thưởng.
 • Tự động tạo phiếu thưởng: thiết lập plugin WooCommerce Photo Reviews
 • để tạo phiếu giảm giá duy nhất và gửi nó cùng với email phiếu thưởng. Bạn có thể thiết lập plugin để tạo phiếu giảm giá với tất cả WooCommerce Cài đặt phiếu thưởng.
 • Ảnh yêu cầu: bạn có thể chọn để gửi phiếu giảm giá cho tác giả của các bài đánh giá chỉ bao gồm ảnh.
 • Xếp hạng tối thiểu bắt buộc: đặt một đánh giá xếp hạng tối thiểu có thể nhận được một phiếu giảm giá.
 • Chủ sở hữu đã xác minh yêu cầu: các bài đánh giá duy nhất từ ​​chủ sở hữu đã được xác minh mới có thể nhận được phiếu giảm giá.
 • Sản phẩm được chỉ định yêu cầu: chỉ những sản phẩm được chọn đánh giá mới có thể nhận được một phiếu giảm giá.
 • Định cấu hình email phiếu giảm giá: định cấu hình email phiếu giảm giá gửi cho khách hàng bằng shortcode {customer_name} {coupon_code} {date_expires}

SHORTCODES WooCommerce Photo Reviews

Plugin cung cấp 2 mã ngắn. Một shortcode cho phép bạn hiển thị các bài đánh giá sản phẩm ở bất kỳ đâu bạn muốn. Và shortcode khác hiển thị biểu mẫu đánh giá, cho phép khách hàng để lại đánh giá về sản phẩm đã mua của họ.

Mã ngắn để hiển thị các bài đánh giá

[wc_photo_reviews_shortcode comments_per_page="10" cols="4" cols_gap="" products="" grid_bg_color="" grid_item_bg_color="" text_color="" star_color="" product_cat="" order="" orderby="comment_date_gmt" show_product="on" filter="on" pagination="on" pagination_position="" conditional_tag="" custom_css="" ratings="" mobile="" style="masonry" overall_rating="off" rating_count="off" only_images="off"]

 • comments_per_page: số lượng bình luận trên mỗi trang.
  comments_per_page="10"
 • cols: số lưới columns. Thí dụ: cols="5"
 • cols_gap: khoảng cách giữa lưới columns(px). Thí dụ:cols_gap="30"
 • các sản phẩm: hiển thị đánh giá về sản phẩm nào, nhập ID sản phẩm. Thí dụ:
  products="99,100"
 • grid_bg_color: màu nền lưới. Thí dụ: grid_bg_color="#000000"
 • grid_item_bg_color: màu nền mục lưới. Thí dụ:
  grid_item_bg_color="#3c3c3c"
 • văn bản màu: đánh giá màu văn bản. Thí dụ: text_color="#ffffff"
 • star_color: đánh giá sao màu sắc. Thí dụ: star_color="yellow"
 • product_cat: hiển thị các đánh giá về sản phẩm trong danh mục nào. Thí dụ:product_cat="men"
 • đặt hàng: sắp xếp các đánh giá ASC hoặc DESC. Thí dụ: order="asc"
 • đặt bởi: chọn cách bạn muốn sắp xếp các bài đánh giá. ‘comment_agent’, ‘comment_approved’, ‘comment_author’, ‘comment_author_email’, ‘comment_author_IP’, ‘comment_author_url’, ‘comment_content’, ‘comment_date’, ‘comment_date_gmt’, ‘comment_parent’, ‘comment_karma’, ‘comment_parent’, ‘comment_parent’ ‘,’ comment_type ‘,’ user_id ‘,’ comment__in ‘,’ meta_value ‘,’ meta_value_num ‘. Thí dụ:orderby="comment_date_gmt"
 • show_product: hiển thị tóm tắt sản phẩm trên cửa sổ bật lên Mansory, BẬT / TẮT. Thí dụ:
  show_product="on"
 • bộ lọc: hiển thị thanh bộ lọc, BẬT / TẮT. Thí dụ:filter="on"
 • phân trang: BẬT / TẮT phân trang. Thí dụ:pagination="on"
 • pagination_position: chọn trái / phải / trung tâm. Thí dụ:
  pagination_position="center"
 • condition_tag: nhập các thẻ có điều kiện để chọn các trang bạn muốn hiển thị bài đánh giá. Trong trường hợp bạn dán shortcode vào một khu vực xuất hiện trên nhiều trang, hãy sử dụng tùy chọn này để chọn những trang bạn muốn shortcode chạy. Thí dụ:
  conditional_tag="is_page(35)"
 • custom_css: cho phép bạn thêm mã CSS tùy chỉnh của mình.
 • xếp hạng: chọn xếp hạng bạn muốn hiển thị. Ví dụ: chỉ hiển thị các bài đánh giá 4 và 5 sao,
  ratings="4,5"
 • di động: BẬT / TẮT, chọn nếu bạn muốn mã ngắn chạy trên thiết bị di động. Thí dụ:
  mobile="on"
 • Phong cách: chọn kiểu mansory / bình thường phía trước. Thí dụ:
  style="masonry"
 • đánh giá tổng thể: Chọn BẬT / TẮT nếu bạn muốn hiển thị đánh giá tổng thể. Thí dụ:
  overall_rating="on"
 • rating_count: Chọn BẬT / TẮT nếu bạn muốn hiển thị mô-đun đếm xếp hạng. Thí dụ:rating_count="on"
 • only_images: Chọn BẬT / TẮT nếu bạn muốn chỉ hiển thị các bài đánh giá có hình ảnh. Thí dụ:
  only_images="on"

Mã ngắn để hiển thị biểu mẫu đánh giá.

[woocommerce_photo_reviews_form]

Mã ngắn này giúp bạn hiển thị biểu mẫu đánh giá. Có 3 cách để sử dụng nó.

 • Hiển thị trong các trang sản phẩm đơn lẻ: Dán mã ngắn
  [woocommerce_photo_reviews_form] vào mô tả sản phẩm để hiển thị biểu mẫu đánh giá cho sản phẩm đó trên giao diện người dùng.
 • Thêm ID sản phẩm: Thêm ID sản phẩm vào mã ngắn
  [woocommerce_photo_reviews_form product_id="85"] bằng cách thêm ID sản phẩm, bạn có thể tạo biểu mẫu đánh giá cho một sản phẩm cụ thể và hiển thị nó trên bất kỳ trang nào.
 • Tạo một trang đánh giá: Sử dụng mã ngắn
  [woocommerce_photo_reviews_form] để tạo trang đánh giá, sau đó thêm trang đánh giá vào
  Xem lại lời nhắc chuyển hướng. Những khách hàng nhấp vào nút Xem lại ngay trong email Nhắc nhở Đánh giá sẽ được chuyển đến trang này. Và họ có thể xem lại sản phẩm mà không cần đăng nhập.

IMPORT/EXPORT REVIEWS

Plugin WooCommerce Photo Reviews – Review Reminders – Review for Discounts cho phép bạn nhập / xuất các bài đánh giá bằng cách sử dụng tệp CSV.

 • Xuất đánh giá: plugin cho phép bạn xuất các bài đánh giá hiện có sang tệp CSV. Tệp được xuất bao gồm tác giả, email của tác giả, ngày nhận xét, nội dung nhận xét, xếp hạng, liên kết hình ảnh đánh giá, ID người dùng…
 • Ngày: bạn có thể chọn một khoảng thời gian để xuất các bài đánh giá.
 • Các sản phẩm: chọn các sản phẩm mà bạn muốn xuất đánh giá.
 • Thể loại: chọn các danh mục mà bạn muốn xuất các bài đánh giá.
 • Xếp hạng: chọn xếp hạng đánh giá bạn muốn xuất. Ví dụ: bạn chỉ muốn xuất các bài đánh giá 4 sao và 5 sao.
 • Trạng thái bình luận: chọn trạng thái bình luận của bài đánh giá bạn muốn xuất. Ví dụ: bạn chỉ muốn xuất các bài đánh giá đã được phê duyệt.
 • Đánh giá nhập khẩu: bạn cũng có thể nhập bài đánh giá bằng cách sử dụng tệp CSV. CSV đánh giá nhập có cấu trúc giống như tệp CSV xuất.

LĨNH VỰC TÙY CHỌN

Với tùy chọn này, bạn có thể tạo nhiều trường tùy chọn và đặt giá trị cho các trường đó. Sau đó, khách hàng có thể chọn những giá trị này khi họ để lại đánh giá. Tùy chọn trường tùy chọn giúp cung cấp thêm thông tin về sản phẩm.

 • Tạo các trường tùy chọn: bạn có thể tạo nhiều trường và đặt giá trị của mỗi trường. Ví dụ: bạn có thể tạo một trường màu và đặt các giá trị là Xanh lam, Đen, Đỏ, v.v.
 • Chọn giá trị trường: khi khách hàng để lại đánh giá, họ có thể chọn giá trị của trường mà bạn đã tạo. Ví dụ: một khách hàng đánh giá một chiếc áo sơ mi và anh ta có thể chọn kích thước là “XL”.
 • Tạo các trường từ các biến thể: plugin sẽ tự động tạo các trường và giá trị từ các biến thể sản phẩm của bạn.

THIẾT KẾ TRƯỚC ĐÂY

Plugin WooCommerce Photo Reviews – Review Reminders – Review for Discounts cung cấp nhiều tùy chọn thiết kế như vậy để bạn thay đổi mô-đun đánh giá để phù hợp với giao diện trang web của mình.

 • Phong cách giao diện người dùng: có 2 kiểu giao diện người dùng để bạn chọn. Kiểu lưới và kiểu mặc định.
 • Số lượng columns: chọn bao nhiêu columns bạn muốn hiển thị với kiểu Grid.
 • Màu nền: giúp bạn thay đổi màu nền của phần đánh giá.
 • Văn bản màu: bạn có thể thay đổi văn bản đánh giá.
 • Ngày đánh giá: bạn có thể chọn hiển thị ngày đánh giá trên giao diện người dùng.
 • Hiển thị Tab Đánh giá trước: trong một số trường hợp, tab mô tả sản phẩm được hiển thị dưới dạng mặc định thay vì tab đánh giá. Tùy chọn này giúp hiển thị tab đánh giá theo mặc định.
 • Tổng số đánh giá đánh giá: Hiển thị đánh giá tổng thể trên giao diện người dùng.
 • Hình ảnh kích thước đầy đủ: cho phép khách hàng hiển thị hình ảnh đánh giá với kích thước đầy đủ.
 • CSS tùy chỉnh: bạn có thể thêm mã CSS của riêng mình để thay đổi thiết kế giao diện người dùng như bạn muốn.

TÍNH NĂNG BỔ SUNG

 • Nhiều ngôn ngữ: WooCommerce Photo Reviews cho phép bạn hiển thị các thông báo giao diện người dùng khác nhau, email bằng các ngôn ngữ khác nhau. Tính năng này hoạt động với WPMLPolylang.
 • Xem trước: bạn có thể xem trước các email được tạo bởi WooCommerce Đánh giá hình ảnh ở phía sau.
 • Tự động cập nhật: bạn có thể tự động cập nhật plugin từ Trang tổng quan của mình trong thời gian hỗ trợ. Tùy chọn này yêu cầu bạn xác thực giao dịch mua của mình.

CHANGELOG: WooCommerce Photo Reviews – Review Reminders – Review for Discounts

Download WooCommerce Photo Reviews v1.3.2 - Review Reminders - Review for Discounts Nulled Free

v1.3.2 - 2022.07.20
- Fixed: WPML compatibility issue: product and review form links in review reminder email triggered when order status changes are not in correct language
- Updated: Compatibility with WC 6.7
v1.2.0 - 2022.03.29
- Updated: Update support class

v1.1.10 - 2022.03.22
- Updated: Update support class

v1.1.9- 2022.01.15
- Updated: Compatibility with WC 6.1
- Fixed: Get the average rating for products that share reviews

v1.1.8 - 2021.11.22
- updated: Allow customer to submit comments for review form shortcode if disabled 'Comment author must fill out name and email'

/**v1.1.7 - 2021.11.13**/
- Fixed: Popup review with only image

v1.1.6 - 2021.11.02
- Added: Resend review reminder email
- Added: Support Hide filters/overall rating if empty in reviews shortcode
- Fixed: Product average rating in masonry popup

v1.1.5.4 - 2021.08.03
- Fixed: masonry style with load-more button on Firefox

v1.1.5.2 - 2021.07.07
- Updated: New masonry style if use load-more button

/**v1.1.5.1 - 2021.06.28**/
- updated: Allow customer to submit comments if disabled 'Comment author must fill out name and email'
- Added: Add option 'Use product SLUG instead of ID' to import CSV
- Added: Load-more button with ajax pagination
- Added: Shortcode [wc_photo_reviews_overall_rating_html]
- Added: Add “next” and “previous” links for shortcode pagination

v1.1.5.0 - 2021.05.07
- Added: Share reviews between different products
- Updated: Compatible with Antispam Bee plugin of pluginkollektiv

/**v1.1.4.9 - 2020.11.28**/
- Fixed: Placeholder in email subject
- Fixed: Coupon expiry date is not set when Advanced Coupons for WooCommerce Premium is active
- Fixed: Hardcode date in the sample email
- Added: Extension can now be used to import reviews from other amazon websites(by region) besides the international website amazon.com
- Updated: Compatibility with WP 5.6

v1.1.4.8 - 2020.10.17
- Fixed: Wrong page after customers leave a review
- Fixed: Some reviews is missing on Safari desktop when "Enable box shadow" option is on
- Fixed: Product images not showing on Safari mobile in some cases relating to the use of "use strict"
- Fixed: Replies do not show when a filter is selected
- Added: Option to select which order statuses that button review will be available on My account/orders
- Added: Ability to import AliExpress/Amazon reviews with chrome extension

v1.1.4.7 - 2020.08.15
- Fixed: Can not set proper Maximum photo size if upload_max_filesize is set with unit
- Updated: Compatibility with WP 5.5 and WC 4.3
- Added: Option to Restrict number of reviews

v1.1.4.6 - 2020.07.30
- Fixed: Some images not showing on masonry view
- Fixed: Month- and year-based folders when using custom photos folder
- Added: Preview images when customers upload
- Update: Review form shortcode popup

v1.1.4.5 - 2020.06.12
- Fixed: Load reviews from all products when using ajax pagination and filter for single product page
- Added: Option to show review form shortcode as popup(type='popup')
- Improved: Button review on my account/orders
 • Xem thêm: tổng hợp plugin Codecanyon hoàn toàn miễn phí, cập nhật hàng ngày
4 bình luận
 1. Thành đã bình luận

  link bị die rồi bạn, có thể giúp mình cập nhật link được không?

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   ok 30p nha

 2. Hoàng đã bình luận

  Vui lòng gửi mình pass download plugin này WooCommerce Photo Reviews v1.1.5.1. Cảm ơn!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Ctrl + F5 post này, sẽ thấy hd mới về cách lấy pass.

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.