Trọn bộ ALL In One 231+ Woocommerce Extensions (+Updates) – WooCommerce

660

Tùy chỉnh cửa hàng Thương mại Điện tử của bạn với các tiện ích Extensions mở rộng chính thức cho WooCommerce

Woocommerce Extensions cho phép bạn mở rộng cửa hàng của mình để bao gồm chức năng cụ thể hoặc tích hợp với các dịch vụ của bên thứ ba.

Thanh toán với nhà cung cấp phù hợp với bạn – chọn từ hơn 100 cổng thanh toán cho WooCommerce.

Tăng cường và tùy chỉnh các tính năng Thương mại điện tử của trang web của bạn – bao gồm các trang sản phẩm, thanh toán và tìm kiếm. Cửa hàng của bạn, cách thức hoạt động.

Bán bất cứ thứ gì: đăng ký, thành viên, các cuộc hẹn và nhiều hơn nữa. Thêm các loại sản phẩm độc đáo vào cửa hàng của bạn với các tiện ích mở rộng tiện dụng này.

Tối ưu hóa cửa hàng của bạn để bán hàng bằng cách cung cấp cho mình nhiều tùy chọn giảm giá và phiếu giảm giá, thêm email và tích hợp xã hội hoặc tăng cường báo cáo của bạn.

Làm cho việc bán các sản phẩm vật lý dễ dàng hơn bằng cách cung cấp các tùy chọn giao hàng, hiển thị mức giá trực tiếp từ các hãng vận chuyển hoặc thêm các giải pháp kiểm kê và thực hiện.

Quản lý các loại hình của một cửa hàng, bao gồm kế toán, thuế và điểm bán hàng, với các tiện ích mở rộng tiện dụng này.

Source: https://woocommerce.com/product-category/woocommerce-extensions/

Gói bổ trợ 231+ Woocommerce Extensions (+Updates) bao gồm

 • Crowdfunding For WooCommerce v1.0.4 (new)
 • Lottery for WooCommerce v5.3 (new)
 • Odoo for WooCommerce v2.0 (update 04-12)
 • Custom Start Date for WooCommerce Subscriptions v1.0
 • Woocommerce Gift Cards v1.9.3 (update 26-11)
 • Enhancer for WooCommerce Subscriptions v2.9 (update 05-10)
 • Variation Shared Inventory for WooCommerce v3.3 (new)
 • Shop as a Customer for WooCommerce v1.0.9 (new)
 • Woocommerce Bulk Edit Products – Prices – Attributes v1.1.0 (update 28-11)
 • B2B for WooCommerce by Addify v1.9.0 (update 22-10)
 • Tiered Pricing Table for WooCommerce v4.2.0 (new)
 • Woocommerce Split Order v1.5.0 (update 26-11)
 • WooCommerce Etsy Integration v2.0.7 (update 18-10)
 • Customize My Account for WooCommerce v0.3.0 (new)
 • WooCommerce License Delivery & Management v2.1.2 (new)
 • WooCommerce Product Likes v1.1.3 (new)
 • WooCommerce Free Shipping Bar – Increase Average Order Value v1.1.7 (update 16-11)
 • WooCommerce Cart All in One – One click Checkout – Sticky|Side Cart v1.0.1.8 (update 20-06)
 • Donation for Woocommerce v3.0 (update 06-11)
 • Wholesale For WooCommerce v1.8.5 (update 10-11)
 • Tax Exempt for WooCommerce v1.5.2 (update 02-11)
 • WooCommerce Coupon Restrictions v1.8.3 (update 05-04)
 • Product Video for WooCommerce v1.4.1 (update 14-11)
 • WooCommerce Additional Variation Images v1.9.0 (update 03-03)
 • WooCommerce 360 Image v1.1.21 (update 16-05)
 • WooCommerce Products Compare v1.0.25 (update 18-11)
 • WooCommerce Subscriptions v3.1.6 (update 09-10)
 • WooCommerce Bookings v1.15.48 (update 25-10)
 • MailChimp for WooCommerce Memberships v1.4.0
 • WooCommerce Bulk Variation Forms v1.6.9 (update 03-09)
 • Free Gifts for WooCommerce v7.3 (update 22-11)
 • WooCommerce Account Funds v2.6.0 (update 25-10)
 • Gift Wrapper for WooCommerce v3.4 (update 28-11)
 • WooCommerce Store Credit v3.9.2 (update 20-10)
 • WooCommece Payment Gateway Based Fees v3.2.3 (update 09-04)
 • WooCommerce Instagram v3.7.0 (update 06-11)
 • Bulk Table Editor for WooCommerce v2.1.29 (update 18-11)
 • WooCommece Email Attachments v3.1.0
 • WooCommerce Sage Pay Gateway v5.6.6 (update 14-11)
 • WooCommerce RedSys Gateway v17.0.2 (update 18-11)
 • Role Based Pricing for WooCommerce v1.5.6 (update 05-10)
 • WooCommerce API Manager v2.3.11 Nulled (update 18-11)
 • WooCommerce Product Search v4.2.1 (update 28-11)
 • WooCommerce Stripe Gateway v5.3.0 (update 24-07)
 • WooCommerce Group Coupons v1.23.0 (update 28-11)
 • WooCommerce CyberSource Payment Gateway v2.5.3 (update 18-07)
 • WooCommerce Buy One Get One Free v2.2.5 (update 15-10)
 • WooCommerce Anti-Fraud v4.0 (update 06-11)
 • WooCommerce Groups v1.27.0 (update 28-11)
 • WooCommerce Lightspeed POS Integration v2.0.3 (update 29-09)
 • WooCommerce Conditional Shipping and Payments v1.10.0 (update 20-10)
 • WooCommerce Memberships v1.22.9 (update 24-11)
 • WooCommerce Chase Paymentech v1.16.0
 • WooCommerce Brands v1.6.25 (update 10-06)
 • WooCommerce UPS Shipping Method v3.2.36 (update 02-10)
 • OneClick WCFM Connector: An Add-On for OneClick Chat to Order v1.0.0
 • All Products for WooCommerce Subscriptions v3.1.30 (update 01-09)
 • WooCommerce Ajax-Enabled Enhanced Layered Navigation v1.7.0 (update 28-11)
 • Teams for WooCommerce Memberships v1.6.2 (update 02-12)
 • WooCommerce Print Invoices & Packing lists v3.11.4 (update 04-10)
 • WooCommerce Follow Ups Emails v4.9.16 (update 03-10)
 • WooCommerce Gravity Forms Product Add-ons v3.3.24 (update 02-10)
 • WooCommerce Paid Courses v3.13.3.2.6.2 (update 28-11)
 • WooCommerce Advanced Notifications v1.2.34 (update 06-11)
 • WooCommerce Shipping Multiple Addresses v3.6.37 (update 22-11)
 • WooCommerce Smart Coupons v4.33.1 (update 24-11)
 • WooCommerce PDF Product Vouchers v3.9.14 (update 04-12)
 • WooCommerce Zapier v2.2.2 (update 05-10)
 • WooCommerce Order Status Manager v1.13.3 (update 18-11)
 • WooCommerce Local Pickup Plus v2.9.10 (update 25-10)
 • WooCommerce Google Analytics Pro v1.11.1 (update 07-10)
 • WooCommerce Quick View v1.5.0 (update 14-08)
 • WooCommerce Order Status Control v1.14.0
 • WooCommerce Product Vendors v2.1.58 (update 02-12)
 • WooCommerce Kissmetrics v1.16.0
 • WooCommerce Postcode/Address Validation v2.8.1 (update 25-10)
 • WooCommerce Checkout Add-Ons v2.5.6 (update 09-09)
 • WooCommerce Elavon Converge Payment Gateway v2.11.4 (update 12-11)
 • WooCommerce Admin Custom Order Fields v1.15.1 (update 19-03)
 • WooCommerce Mix and Match Products v1.11.5 (update 26-11)
 • WooCommerce Nested Category Layout v1.17.2 (update 14-08)
 • WooCommerce Authorize.Net Reporting v1.12.0
 • WooCommerce Product Add-Ons v4.4.0 (update 18-11)
 • WooCommerce Product Documents v1.13.0
 • WooCommerce Customer/Order/Coupon CSV Import Suite v3.10.2 (update 09-04)
 • WooCommerce Sequential Order Numbers Pro v1.18.0
 • reCaptcha for WooCommerce 2.23 (update 29-09)
 • WooCommerce Cost of Goods v2.11.0 (update 09-09)
 • WooCommerce Give Products v1.1.13 (update 05-02)
 • WooCommerce Customer / Order CSV Export v5.3.3 (update 09-09)
 • WooCommerce Product Bundles v6.12.7 (update 18-11)
 • WooCommerce Google Product Feed v10.2.1 (update 02-10)
 • WooCommerce Social Login v2.11.1 (update 14-11)
 • WooCommerce Measurement Price Calculator v3.20.1 (update 29-09)
 • WooCommerce Product Retailers v1.15.1 (update 19-03)
 • WooCommerce PDF Invoices v4.15.1 (update 02-11)
 • WooCommerce Product Reviews Pro v1.17.4 (update 03-09)
 • WooCommerce MSRP Pricing v3.4.0 (update 02-07)
 • WooCommerce Composite Products v8.3.3 (update 05-10)
 • WooCommerce Tab Manager v1.14.1 (update 19-03)
 • WooCommerce Cart Notices v1.13.2 (update 13-04)
 • WooCommerce URL Coupons v2.13.0
 • Custom User Registration Fields for WooCommerce v1.7.2 (update 05-08)
 • WooCommerce Free Gift Coupons v3.3.1 (update 06-11)
 • WooCommerce Dropshipping v3.7.0 (update 25-10)
 • WooCommerce Product Enquiry Form v1.2.19 (update 14-08)
 • WooCommerce Sales Report Email v1.1.19 (update 29-01)
 • WooCommerce Points and Rewards v1.7.3 (update 18-11)
 • WooCommerce Review for Discount v1.6.21 (update 08-02)
 • WooCommerce Coupon Campaigns v1.1.16
 • WooCommerce Product Finder v1.2.17
 • Product Filters for WooCommerce v1.2.5 (update 23-07)
 • WooCommerce Drip v1.2.24
 • WooCommerce Smart Refunder v1.6.0 (update 18-11)
 • WooCommerce PayPal Pro v4.5.1
 • WooCommerce Subscription Downloads v1.1.31
 • WooCommerce Recommendation Engine v3.2.7 (update 18-07)
 • WooCommerce Conditional Content v2.1.7 (update 05-09)
 • WooCommerce Wishlists v2.2.5 (update 18-07)
 • WooCommerce Returns and Warranty Requests v1.9.30 (update 15-10)
 • WooCommerce Australia Post Shipping Method v2.4.29 (update 02-10)
 • WooCommerce Chained Products v2.11.0 (update 12-11)
 • WooCommerce Deposits v1.5.7 (update 07-07)
 • WooCommerce Aweber Newsletter Subscription v3.4.4 (update 25-10)
 • WooCommerce Moneris Gateway v2.17.1 (update 15-06)
 • WooCommerce Intuit Payments Gateway v3.0.0 (update 05-03)
 • Gifting for WooCommerce Subscriptions v2.1.2
 • WooCommerce Accommodation Bookings v1.1.25 (update 28-02)
 • WooCommerce Order Delivery v1.9.5 (update 28-11)
 • WooCommerce Cart Add-ons v2.1.0 (update 05-08)
 • WooCommerce Bulk Stock Management v2.2.31
 • WooCommerce Royal Mail v2.5.38 (update 15-10)
 • WooCommerce USPS Shipping Method v4.4.66 (update 27-10)
 • WooCommerce Square v2.3.4 (update 14-02)
 • WooCommerce Branding v1.0.29
 • WooCommerce Newsletter Subscription v3.3.2 (update 05-08)
 • WooCommerce Checkout Field Editor v1.7.0 (update 29-09)
 • WooCommerce Amazon Fulfillment v3.3.8 (update 01-04)
 • Pinterest for WooCommerce v2.4.2 (update 04-04)
 • WooCommerce Name Your Price v3.3.6 (update 22-11)
 • WooCommerce One Page Checkout v1.9.0 (update 28-11)
 • WooCommerce Xero v1.7.40 (update 25-10)
 • WooCommerce Custom Product Addons v4.0.1 Nulled (update 05-09)
 • WooCommerce WorldPay Gateway v4.2.1 (update 24-07)
 • WooCommerce Box Office v1.1.36 (update 02-11)
 • WooCommerce Product CSV Import Suite v1.10.46 (update 01-09)
 • WooCommerce Help Scout v2.9.2 (update 03-06)
 • WooCommerce Waitlist v2.3.2 (update 12-11)
 • WooCommerce Hide Price & Add to Cart Button v1.2.4 (update 24-07)
 • WooCommerce Table Rate Shipping v3.0.35 (update 22-11)
 • WooCommerce Product Recommendations v1.4.7
 • WooCommerce Dynamic Pricing v3.1.26 (update 12-05)
 • WooCommerce Catalog Visibility Options v3.2.17 (update 27-08)
 • WooCommerce Min/Max Quantities v2.4.24 (update 07-07)
 • WooCommerce Shipment Tracking v1.6.28 (update 01-08)
 • WooCommerce Force Sells v1.1.29 (update 05-08)
 • WooCommerce Slack v1.2.8 (update 25-04)
 • WooCommerce Freshdesk v1.1.27
 • WooCommerce Amazon S3 Storage v2.1.22
 • WooCommerce Store Catalog PDF Download v1.10.27
 • WooCommerce Per Product Shipping v2.3.15 (update 18-08)
 • WooCommerce Stamps.com API v1.3.23 (update 27-08)
 • WooCommerce Purchase Order Gateway v1.2.12
 • WooCommerce Sale Flash Pro v1.2.20 (update 16-02)
 • WooCommerce Photography v1.0.29 (update 15-04)
 • WooCommerce Splash Popup v1.3.0 (update 24-10)
 • WooCommerce WooSlider Products Slideshow v1.0.22
 • Request a Quote for WooCommerce v2.3.0 (update 15-10)
 • WooCommerce Twilio SMS Notifications v1.16.1 (update 29-07)
 • Pie Register WooCommerce Add on v1.2 Not Nulled
 • WooCommerce Bookings Availability v1.1.19 (update 16-05)
 • WooCommerce Pre-Orders v1.5.29
 • WooCommerce Paytrail Payment Gateway v2.7.1
 • WooCommerce FirstData Gateway v4.8.1
 • WooCommerce Bambora Gateway v2.3.1
 • WooCommerce FedEx Shipping Method v3.4.39 (update 09-10)
 • WooCommerce Canada Post Shipping Method v2.5.24 (update 02-10)
 • WooCommerce Order Barcodes v1.3.24 (update 01-08)
 • WooCommerce Distance Rate Shipping v1.0.28 (update 03-09)
 • WooCommerce Email Customizer v1.3.0 (update 05-08)
 • WooCommerce Custom Thank You Pages v1.0.4 (update 30-05)
 • WooCommerce B2B Sales Agents v1.0.8 (update 08-06)
 • WooCommerce New Zealand Post v2.1
 • WooCommerce PsiGate Gateway v1.7.0
 • WooCommerce SnapScan Gateway v1.1.10
 • WooCommerce Mixpanel v1.16.0
 • WooCommerce Shipwire v2.6.0
 • WooCommerce EU VAT Number v2.4.1 (update 14-08)
 • WooCommerce Flat Rate Box Shipping v2.0.15
 • WooCommerce Attribute Stock – Share Stock Between Products v1.4.3
 • WooCommerce Variation Swatches And Photos v3.1.4 (update 01-08)
 • WooCommerce Software Add-on v1.7.19 (update 16-05)
 • WooCommerce Currency Converter Widget v1.6.25 (update 03-02)
 • WooCommerce Pin Payments Gateway v1.8.4
 • WooCommerce GoCardless Payment Gateway v2.4.14 (update 03-03)
 • WooCommerce USA ePay v2.1.7
 • WooCommerce Cart Reports v1.2.10 (update 09-06)
 • WooCommerce Gateway Payment Express v4.1
 • Walmart Integration for WooCommerce v2.0.6 (update 20-10)
 • WooCommerce Lottery Pick Number v2.0.7 (update 05-10)
 • Woo Sell Services – WooCommerce Add-On Plugin – WBCOM Designs v2.9.0
 • WooCommerce Price Based on Country Pro Add-on 2.9.5 (update 24-06)
 • WooCommerce WooSlider v2.4.2
 • WooCommerce Role-Based Payment / Shipping Methods v2.4.2
 • WooCommerce Stamps.com XML File Export v2.10.3
 • WooCommerce PDF Watermark v1.3.0 (update 07-07)
 • Zoom Meetings for WooCommerce v2.1.5
 • WooCommerce Mollie Gateway v2.15.2
 • WooCommerce Coupon Referral Program v1.6.1 (update 28-11)
 • WooCommerce iPay88 Gateway v1.3.3
 • Spin Wheel For WooCommerce v1.4
 • WooCommerce US Export Compliance v1.0.7
 • WooCommerce Advanced Product Labels v1.1.8 (update 16-05)
 • WooCommerce FreshBooks v3.14.1
 • WooCommerce PayPal Advanced v1.24.10
 • WooCommerce Customer / Order XML Export Suite v2.6.3
 • WooCommerce PayPal Digital Goods Gateway v3.2.2
 • WooCommerce ConstantContact Integration v1.12.0
 • WooCommerce Sofort Payment Gateway v1.4.9 (update 07-10)
 • WooCommerce PagSeguro Payment Gateway v1.3.7
 • WooCommerce PayPal Adaptive Payments v1.1.11
 • WooCommerce Bulk Download v1.2.13
 • WooCommerce Authorize.Net DPM Plugin v1.8.1
 • WooCommerce FAQ Plugin – Product FAQ Tab + Store FAQ Page v1.0.5
 • WooCommerce Authorize.Net AIM v3.6.2 (update 18-07)
 • WooCommerce Payson Form v1.7.4
 • WooCommerce Storefront Powerpack v1.6.1 (update 01-04)
 • WooCommerce Aramex v1.0.10
 • WooCommerce 2Checkout Inline Checkout v1.1.15
 • WooCommerce BluePay Payment Gateway v1.1.8
 • WooCommerce Storefront Blog Customizer v1.3.0
 • WooCommerce PostNL Shipping Method v1.2.7
 • WooCommerce Storefront Mega Menus v1.6.2
 • WooCommerce Storefront Parallax Hero v1.5.7

Lưu ý: Pack này sẽ được cập nhật thường xuyên (có mã version) khi có bản mới, hãy follow bài viết này để nhận được bản update mới nhất

Tạm ngưng download full pack, để nhận mã download từng plugin riêng lẻ vui lòng comment bản WooCommerce Extensions vào phần bên dưới bài viết, admin sẽ gửi link trực tiếp tại đó.

660 bình luận
 1. Mahu đã bình luận

  Hey Please give me “AliExpress Dropshipping for WooCommerce”
  extension link: https://woocommerce.com/products/aliexpress-dropshipping-for-woocommerce/

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   This plugin is currently unavailable. You can try to refer to the following article, note that may not work.
   https://hotrowordpress.com/aliexpress-dropshipping-business-plugin-for-woocommerce1709/

 2. Nhân đã bình luận

  Ad cho xin WooCommerce CyberSource Payment Gateway V2.5.3 (Update 18-07) với nhé.
  Cám ơn Ad nhiều

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. Nhân đã bình luận

    cám ơn Ad dễ thương nhé ^^

 3. 3CT Group đã bình luận

  WooCommerce Smart Coupons đã có bản 4.33, nhờ ad cập nhật giúp mình

  1. 3CT Group đã bình luận

   có 4.33.1 luôn r ad ôi

   1. HoTroWordpress đã bình luận
 4. Khanh đã bình luận

  Hi admin, cho mình xin plugin này nhé:

  WooCommerce Anti-Fraud

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 5. phan anh đã bình luận

  cho e xin : WooCommerce Custom Product Addons V4.0.1 Nulled (Update 05-09) , tks anh!

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 6. Trọng Mạnh đã bình luận

  woocommerce print invoices & packing lists

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 7. nab đã bình luận

  Woocommerce Split Order V1.4.0 please

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: split-orders.zip

 8. Nguyễn Công Trình đã bình luận

  WooCommerce Brands

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 9. phan anh đã bình luận

  Product Bundles

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 10. Tarun Kumar đã bình luận

  Password For Download For This Plugins

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Comment the Woocommerce extension versions you need, the plugin download link will appear shortly

 11. Huy đã bình luận

  ad ơi cho mình xin WooCommerce Sale Flash Pro với ạ, mình cảm ơn

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 12. Dung đã bình luận

  Ad ơi cho mình xin bộ plugin WooCommerce Product Add-Ons V4.2.0 với

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 13. Nice guy đã bình luận

  Hi,
  WooCommerce Chained Products v2.10.0
  WooCommerce Cart All in One – One click Checkout – Sticky|Side Cart v1.0.1.8 (update 20-06)
  Or pls give psw to mega to download all..

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 14. hiep đã bình luận

  cho m xin plug in
  WooCommerce Google Analytics Pro V1.11.1

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 15. Long đã bình luận

  Cho mình xin plugins
  WooCommerce Points And Rewards
  WooCommerce Returns And Warranty Requests
  Product Filters For WooCommerce
  WooCommerce PayPal Pro

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 16. CSS đã bình luận

  Ad cho xin Woocommerce Bulk Edit Products – Prices – Attributes V1.0.8. Cám ơn

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 17. Brittany Marillier đã bình luận

  Hi, can I please have WooCommerce Checkout Field Editor? Thank you

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 18. Hung đã bình luận

  Cho em xin plugin này: WooCommerce Cart All In One – One Click Checkout – Sticky|Side Cart V1.0.1.8 (Update 20-06)

 19. Hai đã bình luận

  cho em xin cái plugin này: WooCommerce Cart All In One – One Click Checkout – Sticky|Side Cart V1.0.1.8 (Update 20-06)

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 20. ha đã bình luận

  Cho em xin :WooCommerce Cart All In One – One Click Checkout – Sticky|Side Cart V1.0.1.8 (Update 20-06)

 21. NAM đã bình luận

  Cho em xin 2 plugin: YITH WooCommerce Membership Premium và YITH WooCommerce Subscription.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Check có 2 bài viết riêng ad update link r á

 22. duong đã bình luận

  WooCommerce Checkout Add-Ons V2.5.6

 23. duong đã bình luận

  có plugin này k anh WooCommerce Checkout Add-Ons V2.5.6 pro

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. duong đã bình luận

    Cảm ơn anh

   2. Duong đã bình luận

    anh ơi, nó bị lỗi ở add-on Type, anh có bản update khác không anh

 24. ndhafari đã bình luận

  Decryption key please 😀

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Leave the name of WooCommerce Extensions you need in this comment

 25. Xuân Phúc đã bình luận

  Cho mình xin plugin: WooCommerce Gravity Forms Product Add-Ons
  Cảm ơn

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 26. Hữu Đức đã bình luận

  Ad cho em xin file plugin WooCommerce Order Status Manager V1.13.2 ạ! Em cảm ơn!

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 27. luudan đã bình luận

  WooCommerce Buy One Get One Free v2.2.4 (update 04-10)

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 28. Yasuo đã bình luận

  Cho mình xin WooCommerce Wishlists nhé ad, tks u

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 29. Bắc đã bình luận

  Chào adm, cho mình xin file này nha, cảm ơn bạn rất nhiều. Advanced Product Labels

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. Bắc đã bình luận

    Cảm ơn adm rất nhiều !

 30. Minh đã bình luận

  Cho mình xin plugin WooCommerce Intuit Payments Gateway.
  Cảm ơn bạn nhiều.

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. Minh đã bình luận

    Cảm ơn bạn. Hazz tiếc quá nó ko hỗ trợ Việt Nam. Ko biết có cái nào tương tự ko? chủ yếu lúc chọn hình thức thanh toán có 2 option cá nhân và doanh nghiệp với stk khác nhau.

 31. Minh đã bình luận

  Cho mình xin plugin này ạ WooCommerce Product Bundles V6.12.4

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 32. CSSAmateur đã bình luận

  Cho mình xin WooCommerce 360 Image plugin nha. Cám ơn

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   đợi xíu nhé

  2. HoTroWordpress đã bình luận
 33. Dinh Vu đã bình luận

  hi chủ tịch,
  chủ tịch cho mình xin WooCommerce Order Status Manager
  xin cảm ơn chủ tịch rất nhiều, không chỉ cho mình và cho nhiều người khác, ước gì mình làm được như bạn

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 34. Hoa đã bình luận
  1. HoTroWordpress đã bình luận
 35. Hoa đã bình luận

  Ad check lại pass tải giúp em vs ạ, làm đủ kiểu mà vẫn báo sai pass

 36. CSSamateur đã bình luận

  Bạn cho mình xin Nested Category Layout với. Link cũ dead hết rồi. Cám ơn.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   đợi xíu nhé

  2. HoTroWordpress đã bình luận
   1. CSSamateur đã bình luận

    Plugin này bị lỗi rồi. Activate xong là web bị die luôn. Ad check lại giùm

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     Tắt cache, redis. Bật debug lên xem thử bị lỗi gì rồi gửi lại đây nha.

 37. Remote đã bình luận

  WooCommerce Pre-Orders V1.5.29 and decryption key, please

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 38. Ryuu đã bình luận

  Cho mình xin Decryption key

 39. Ryuu đã bình luận

  Cho mình xin WooCommerce Bulk Variation Forms, cảm ơn nhiều

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. Ryuu đã bình luận

    Cho mình xin mk trọn bộ được không af

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     Bạn cần thằng nào thì minh gửi link nhé, link lẻ nên ko thể lấy nhiều như v dc

 40. Ryuu đã bình luận

  Cho mình xin plug-in này cảm ơn rất nhiều

  https://www.storeapps.org/product/bulk-variations-manager/

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Hiện tại chưa có nhé

 41. Minh đã bình luận

  Cho mình xin file này ạ WooCommerce Product Bundles

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 42. Minh đã bình luận

  Cho mình xin plugin này ạ Customer/Order/Coupon CSV Import Suite

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 43. Ngô Hữu Trí đã bình luận

  cho mình xin plugin này với WooCommerce Product Reviews Pro V1.17.4

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 44. Dinh Vu đã bình luận

  cho mình xin plugin này
  Affiliate For WooCommerce

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Đọc bài viết chỉ các extensions trong bài viết thôi

   1. Dinh Vu đã bình luận

    à, cảm ơn bạn

 45. 3CT Group đã bình luận

  ad cho mình xinh WooCommerce Smart Coupons

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. 3CT Group đã bình luận

    có ver mới hoặc 4.27 cho mình xin nha ad

    1. HoTroWordpress đã bình luận
     1. 3CT Group đã bình luận

      xin bản 4.28 mới update luôn ad ôi

     2. HoTroWordpress đã bình luận
     3. 3CT Group đã bình luận

      có 4.32 chưa ad :v chưa thì cho mình bản 4.31 nha

     4. HoTroWordpress đã bình luận

      Có rồi á

     5. HoTroWordpress đã bình luận
 46. Ruby đã bình luận

  Admin cho minh xin link : WooCommerce Account Funds

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. Ruby đã bình luận

    Cam on ban nhieu

 47. Goku đã bình luận

  WooCommerce Customer / Order CSV Export V5.3.2
  Cho mình xin plugin này nhé ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 48. Kim Duyen đã bình luận

  Admin cho mình link WooCommerce Product Retailers vs, cám ơn trang rất nhiều.

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 49. Ruby đã bình luận

  Admin ơi cho mình xin link tải plugin :
  WooCommerce Amazon S3 Storage V2.1.22
  Email : [email protected]

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. Ruby đã bình luận

    Thank Admin, You are pro

 50. DXP2409 đã bình luận

  Cho mình xin link woocommerce-composite-products và woocommerce-product-addons. Xin cám ơn

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 51. tuấn đã bình luận

  Admin đẹp trai dễ thương tốt bụng ơi
  em cần plugin này lắm Rental Products $129
  https://woocommerce.com/products/rental-products/
  admin lấy giúp em với ạ, ko để lại em giá hữu nghị nha ad huhu

  thanks ad ^^

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   ko có đâu nhé, thử cái này có thể sẽ giúp ích
   https://hotrowordpress.com/rnb-woocommerce-rental-bookings-system/

 52. Goku đã bình luận

  WooCommerce Points And Rewards V1.7.0 (Update 09-08)
  cho mình xin cái này nhé ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. Goku đã bình luận

    Mật khẩu là gì vậy ad ơi ?

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     này khóa rồi. Bạn cần thằng nào thì gửi tên mình gửi link down nhé.

     1. Goku đã bình luận

      Ơ mình cần thằng mà ad gửi ngay ở trên mà 😀
      Download: WooCommerce Points And Rewards V1.7.0
      File này mình vừa request đó nhưng ko có mật khẩu ad ạ

     2. HoTroWordpress đã bình luận

      ủa quen tay. Ctrl + F5 bài viết đọc lại hướng dẫn cuối bài viết. Làm theo đúng như v để ủng hộ ad nhé

 53. Ngô Hữu Trí đã bình luận

  Cho mình xin link plugin này với: Variation Switcher in Cart for WooCommerce

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   chưa có nhé

 54. Viktor đã bình luận

  Hello, its possible to get WooCommerce PDF Product Vouchers V3.9.5 ? Many thanks!

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 55. Kim Quang đã bình luận

  WooCommerce Mix And Match Products V1.11.2 (Update 03-05)
  WooCommerce Product Bundles V6.11.1 (Update 18-07)
  Cho mình xin list này nha
  Thanks

 56. Yasuo đã bình luận

  Ad cho minh xin nhé, cảm ơn ad nhiều
  WooCommerce Social Login
  Custom User Registration Fields For WooCommerce
  Product Video for WooCommerce
  WooCommerce Cart All In One – One Click Checkout – Sticky|Side Cart
  WooCommerce Product Reviews Pro
  WooCommerce Advanced Notifications
  Wholesale For WooCommerce
  WooCommerce Dynamic Pricing & Discounts
  WooCommerce Smart Coupons

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 57. Thanh đã bình luận

  Admin cho mình xin WooCommerce B2B Sales Agents v1.0.8 (update 08-06) với.

  Cám ơn admin

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 58. Long đã bình luận

  Admin cho em xin plugin WooCommerce Pre-order nhé. Cảm ơn admin

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 59. Tài đã bình luận

  Add cho mình xin Product Search nhé

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 60. Dev đã bình luận

  Hi admin, Cho mình xin plugin này nhé reCaptcha for WooCommerce.
  Với cho mình hỏi là có plugin reCaptcha nào cho bình luận mặc định của WordPress không ad

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. Dev đã bình luận

    Có bản khác k ad khi check vào im not a robot thì báo lỗi Invalid captcha.

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     này do setup version captcha hoặc hết thời gian chờ máy chủ. bật debug lên xem có lỗi gì ko nhé

 61. chinh anh đã bình luận

  Em chào admin đẹp zai ^^

  anh ơi, em cần extensions này quá mà tìm trong list trên hình như không có, anh có thể giúp em có được ko ạ. nếu được em đội ơn anh lắm huhu :(((, mail của em ở trong nick ạ, nếu có anh cho em xin anh nha, em cảm ơn ạ huhu

  Product Gallery Slider for WooCommerce

  https://woocommerce.com/products/product-gallery-slider-for-woocommerce/?gclid=CjwKCAjw3riIBhAwEiwAzD3TiR_ynYFm5gxyoKBvOOZ1VF37njwhw1-xS86xXwOCN0zf8__43dt7YRoCsXcQAvD_BwE

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Woocommerce thì ko có, còn codecanyon thì có 2 thằng Product Gallery Slider for Woocommerce – Twist vs Product Slider For WooCommerce – Woo Extension to Showcase Products

  2. HoTroWordpress đã bình luận

   để xíu minh up lên

 62. Tobias đã bình luận

  Admin vui lòng cho mình xin lại bộ plugin này và mặt khẩu giái nén nhé, ********* ko hiện mật khẩu nữa
  Thank ad

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   cần extension nào thì cmt lại nhé

   1. Tobias đã bình luận

    Mình cần Woo Finder & Woo Local Store
    Cám ơn ad

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     ad ko có plugin này nhé

 63. Pier đã bình luận

  please
  WooCommerce Sequential Order Numbers Pro 1.18.0
  YITH Google Product Feed for WooCommerce Premium 1.1.25

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   update soon

 64. Son NH đã bình luận

  Hi Admin, cho mình xin plugin này nhé

  Custom User Registration Fields For WooCommerce

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. Son NH đã bình luận

    Thanks ban

 65. nguyenkain đã bình luận

  Cho mình xin cả plugin này luôn nhé ad ơi:
  WooCommerce Subscriptions

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 66. nguyenkain đã bình luận

  Cho mình xin plugin này nữa nhé:
  WooCommerce Min/Max Quantities V2.4.24

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 67. Sơn đã bình luận

  Hi admin, cho mình xin plugin WooCommerce Tab Manager nhé. Thanks ad!

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 68. Dev đã bình luận

  Hi admin, cho mình xin những plugin này nhé. Thanks ad
  WooCommerce Print Invoices & Packing lists
  WooCommerce Coupon Campaigns
  Product Filters For WooCommerce
  Woocommerce Split Order V1.4.0
  WooCommerce FAQ Plugin – Product FAQ Tab + Store FAQ Page
  WooCommerce Advanced Product Labels
  WooCommerce Tab Manager
  WooCommerce Bulk Stock Management

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 69. Ngọc Anh đã bình luận

  Cho em xin plugin này ạ WooCommerce Per Product Shipping V2.3.13 (Update 14-02). em cám ơn

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 70. nguyenkain đã bình luận

  Cho mình xin plugin này nhé:
  WooCommerce Order Status Control

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 71. hau đã bình luận

  Hi admin, cho mình xin những plugin này nhé. Thanks ad
  Customize My Account For WooCommerce

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 72. Ngọc Anh đã bình luận

  Dạ cho em xin file WooCommerce Min/Max Quantities V2.4.24 (Update 07-07) ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 73. Nhâm Tân Hùng đã bình luận

  Product Filters For WooCommerce V1.2.4 , cảm ơn admin

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 74. Vũ Anh Khoa đã bình luận

  WooCommerce Paid Courses V3.11.0.2.3.3 (Update 12-05)

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 75. nguyenkain đã bình luận

  WooCommerce Smart Coupons V4.25.1 (Update 10-07)
  cho mình xin plugin này nhé

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 76. joseph đã bình luận

  hello, admin can you add featured video extension

  thank you

 77. joseph đã bình luận

  hello, admin can you add
  WooCommerce Featured Video

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   update soon

 78. Long đã bình luận

  Hi admin, cho mình xin những plugin này nhé. Thanks ad
  WooCommerce Pre-Orders
  WooCommerce Products Compare
  Wholesale For WooCommerce
  Free Gifts For WooCommerce
  WooCommerce Brands

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 79. Tuấn Anh đã bình luận

  Chào bạn,
  Bạn cho mình xin plugin “Orders Tracking for WooCommerce”.
  Cảm ơn bạn

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Chỉ gửi y/c trong danh sách bài viết nhé

 80. Brittany Marillier đã bình luận

  Hi Admin,

  Could I please have

  WooCommerce New Zealand Post
  and
  WooCommerce Currency Converter Widget V1.6.25

  Thank you

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. Brittany Marillier đã bình luận

    Thank you

 81. Nguyen Binh đã bình luận

  mình xin WooCommerce Twilio SMS Notifications V1.15.1

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 82. Huan Nguyen đã bình luận

  Cho mình xin plugin này: Role Based Pricing For WooCommerce V1.5.0

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 83. Vũ Anh Khoa đã bình luận

  WooCommerce Product Vendors V2.1.54

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 84. Thanh đã bình luận

  Cho mình xin plugin
  WooCommerce Conditional Shipping and Payments v1.9.5 (update 30-05)

  Mình cám ơn.

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 85. Hồng Nữ đã bình luận

  Admin cho em xin plugin này với Variation Shared Inventory for WooCommerce. Em cảm ơn ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   ko có nhé

 86. Hồng Nữ đã bình luận

  giúp em plugin này với, cảm ơn anh ạ.

 87. Thanh đã bình luận

  Admin cho mình xin plugin WooCommerce Shipping Multiple Addresses v3.6.29 (update 10-07) với.

  Cám ơn admin

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 88. olalavui đã bình luận

  WooCommerce Product Documents
  e đang cần con này

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 89. Baba đã bình luận

  Admin thanks for upload. I have a problem with mega donwnload links. I dont see any mega password in this page.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   comment Woocommerce Extensions you need

 90. long đã bình luận

  cho e xin WooCommerce Tab Manager V1.14.1

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 91. Trung đã bình luận

  Admin cho mình xin ! Cảm ơn admin
  WooCommerce Print Invoices & Packing Lists

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. Minh đã bình luận

    Link die hết rồi bác ơi, còn link cuối thì ko bao giờ tải được.

 92. Martin đã bình luận

  como obtengo el password del pack completo?
  https://mega.nz/folder/BK4TTCBD

 93. Luong đã bình luận

  Bạn cho mình xin Product Add-Ons với.
  Cảm ơn bạn rất nhiều.

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 94. Marius đã bình luận

  Hello, can you send me please:
  1: WooCommerce WooSlider
  2: WooCommerce WooSlider Products Slideshow
  thank you in advance

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 95. Mai Tiến Anh đã bình luận

  Admin cho mình xin plugin: Product CSV Import Suite. Mình cảm ơn

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 96. Declan đã bình luận

  Hello,

  Would you be able to share
  WooCommerce Checkout Add-Ons V2.5.5 (Updated 10-07)

  Please

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 97. dandy đã bình luận

  cual es el la clave sifrada de mega

 98. Nguyễn Trung đã bình luận

  Ad cho mình xin ! cảm ơn admin !
  Clear Cart and Sessions for WooCommerce

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   chỉ hỗ trơ các extension bên trong bài viết thôi nhé

 99. Nguyễn Trung đã bình luận

  Cho mình xin Clear Cart and Sessions for WooCommerce với ạ ! Cảm ơn ad

 100. 3CT Group đã bình luận

  Ad cho mình xin bản
  WooCommerce Smart Coupons V4.25.1

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 101. Adriano đã bình luận

  Xin chào, tôi cần một plugin ẩn tất cả giá (nó không hiển thị cho khách truy cập hoặc khách hàng đã đăng nhập), nó chỉ để sản phẩm dưới dạng tạp chí, nó chỉ cho phép thực hiện đơn hàng dưới dạng giá báo (thay đổi nút “mua” thành “yêu cầu một báo giá”, xin vui lòng.

 102. Kenny Nguyen đã bình luận

  Ad cho mình xin bản WooCommerce Brands V1.6.25 (Update 10-06)

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 103. liliy đã bình luận

  WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 104. Hoàng đã bình luận

  Vui lòng gửi mình link plugin WooCommerce Variation Swatches And Photos V3.1.3. Cảm ơn

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 105. Nguyen Phuong Nam đã bình luận

  AD ơi cho mình xin plugin này với Cám ơn Ad nhiều Thanks
  WooCommerce Smart Coupons V4.24.0 (Update 29-06)

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 106. hoàng đã bình luận

  b cho mình xin link tải WooCommerce Order Status Manager với, tks

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 107. Carls đã bình luận

  wrong password from ***_***_site

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Which extension do you need, please write down the name in this comment

   1. Carls đã bình luận

    Customize My Account For WooCommerce V0.3.0

    1. HoTroWordpress đã bình luận
 108. Quang Anh đã bình luận

  cho em xin cái Product Add-Ons của woo ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. Quang Anh đã bình luận

    e cám ơn ạ

 109. Thanh đã bình luận

  Admin cho mình xin WooCommerce Cost of Goods v2.10.0 với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 110. joseph đã bình luận

  hi, i was looking for sore finder for woocommerce but i couldn’t find it.
  can you help me with that

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   What extensions do you want, leave a comment and hotrowordpress will resend the link in your comment

   1. joseph đã bình luận

    thank you. the extension is sore finder for woocommerce

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     Only the list in the article is supported

 111. Duong đã bình luận

  Cho mình xin với ad ơi.
  Bulk Table Editor For WooCommerce

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 112. 3CT Group đã bình luận

  trang lấy code theo hướng dẫn ko còn hiển thị sau 30s nữa, mong ad fix sớm

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Pass và hd lấy pass đã thay đổi, Ctrl + F5 hoặc truy cập ẩn danh vào hotrowordpress để xem hướng dẫn mới nhé

 113. Ted đã bình luận

  The key doesn’t work. Please send new

 114. việt tuấn đã bình luận

  Armin cho mình xin WooCommerce Quick View với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 115. Vũ Anh Khoa đã bình luận

  WooCommerce Product Vendors V2.1.53

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 116. Hoan My đã bình luận

  Pinterest For WooCommerce V2.4.2
  Ad cho e link download mấy bảng này nha ad.

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 117. Khanh đã bình luận

  Cho mình xin plugin: Australia Post nhé. Thanks ad!

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 118. Hồ Bá Quân đã bình luận

  Cho em xin product video woocommerce với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. Hồ Bá Quân đã bình luận

    Em cảm ơn ad nhiều <3

 119. Johnny Cash đã bình luận

  Hi, can i take woocommerce PDF Invoice pro

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 120. John Doe đã bình luận

  Decryption key please :))

 121. Evans Lockwood đã bình luận

  Cho tôi xin one page checkout.

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 122. Eray đã bình luận

  hi, please send me decryption key please

 123. Eray đã bình luận

  Hi, decryption key please send me

 124. Hải đã bình luận

  Cho mình xin Woocommerce Custom Product Addons với ạ. thank ad

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. Hải đã bình luận

    Cho mình xin pass với ạ, trang **********.cc không truy cập được

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     truy cập bth mà bạn, cho mình xin ảnh lỗi dc ko

     1. Hải đã bình luận

      https://prnt.sc/165epfm
      Mình fake Ip mới vào được, còn truy cập bình thường k đc

     2. HoTroWordpress đã bình luận

      Ok nè, bị nhà mạng chặn đang chuyển sang domain khác, thông cảm giúp ad nhé. Lâu lâu bạn cũng ủng hộ giúp ad việc search lại từ khóa này nha

 125. Eric đã bình luận

  Cho em xin plugin WooCommerce Distance Rate Shipping V1.0.27 nha a. Cám ơn a nhiều ^^

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 126. Eric đã bình luận

  Mình ghi nhằm, WooCommerce Distance Rate Shipping V1.0.27 nha bạn, thank you!!!!

 127. Tuấn đã bình luận

  woocommer Bulk Stock Management cập nhật với anh

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 128. Ulin đã bình luận

  Woo Donation please

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 129. juan đã bình luận

  Please send me : PayPal Express Checkout Payment Gateway for WooCommerce

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Currently this plugin is not available

 130. Vuong đã bình luận

  WooCommerce Composite Products xin link download plugin này với ạ, cảm ơn adm

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 131. Anh đã bình luận

  Cho mình xin link: WooCommerce API Manager V2.3.9

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 132. MRT đã bình luận

  Product Filters For WooCommerce

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. Minh đã bình luận

    Link die rồi, cho mình xin pugin này với bạn nhé

    1. HoTroWordpress đã bình luận
 133. duong đã bình luận

  cho em xin: WooCommerce Product CSV Import Suite V1.10.41 (Update 15-04)

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 134. Thang đã bình luận

  Mình xin link tải: WooCommerce PDF Invoices V4.13.3

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 135. Vũ Anh Khoa đã bình luận

  Cho mình xin này với
  WooCommerce Order Barcodes V1.3.23

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 136. Adry đã bình luận

  Hello… Decryption key please, thanks

 137. Hải Đăng đã bình luận

  Bạn ơi cho mình xin WooCommerce Google Product Feed V10.0.4 với nha. Cảm ơn.

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. Trung Nguyen đã bình luận

    mình xin pass unlock link với. Cám ơn ad.

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     can extensions nao thi cmt lai nhe

     1. Trung Nguyen đã bình luận

      WooCommerce Google Product Feed V10.0.4 cho mình xin pass extension này với

     2. HoTroWordpress đã bình luận
 138. Thanh đã bình luận

  Gửi giúp mình plugin này WooCommerce Product Reviews Pro. Cảm ơn

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: WooCommerce Product Reviews Pro v1.17.4 (update 07-06)

 139. long đã bình luận

  chào ad cho mình xin link download WooCommerce Order Tracker 2.0.8 này được ko, mình thấy trên web có nhưng pass để tải thì ko đúng ạ, mình thấy WooCommerce Order Tracker 2.0.8 ko có trong danh sách 221 plugin này

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   nó phải của woocommerce đâu,nó của codecanyon mà bạn phải phân biệt chứ

   1. long đã bình luận

    https://hotrowordpress.com/woocommerce-order-tracker-codecanyon0406/
    mình xin pass download plugin này được ko ad

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     fix rồi nhé

 140. Cuong đã bình luận

  Bạn cho mình xin plugin Woocommerce FreshDesk và Woocommerce Thank you page.
  Cảm ơn bạn rất nhiều.

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 141. Cuong đã bình luận

  Xin bạn cho mình plugin Woocommerce FreshDesk với.
  Cảm ơn bạn nhiều

  1. Cuong đã bình luận

   Mình xin thêm plugin woocommerce thank you page ạ.

 142. Hòa đã bình luận

  Cám ơn bạn chia sẽ, cho mình xin
  – WooCommerce Memberships v1.22.0 (update 05-05)
  – Affiliate For WooCommerce
  – WooCommerce PDF Watermark v1.2.0

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. Hòa đã bình luận

    Cho mình xin pass

    1. HoTroWordpress đã bình luận
     1. Nam đã bình luận

      Bạn kiểm tra lại giúp mật khẩu này không đúng

     2. HoTroWordpress đã bình luận

      không hỗ trợ download trọn bộ từ lâu rồi. Vui lòng để lại tên plugin bạn cần, không y/c 1 lần quá nhiều ad sẽ ko share link đâu nhé

 143. Đỗ Trung Kiên đã bình luận

  WooCommerce Order Delivery V1.9.0 (Update 16-05)
  Bạn ơi cho mình xin cái này nhé. Tks

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 144. Quân đã bình luận

  Ad ơi! Cho mình xin 3 extension này với.
  WooCommerce Accommodation Bookings
  WooCommerce Bookings
  WooCommerce Bookings Availability
  Mình thấy có bạn xin rồi nhưng pass lấy ở ******… sai add ạ
  Ad chi mình xin link mới hoặc fix pass ở link cũ nha ad

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 145. đã bình luận

  Bạn ơi giúp mình WooCommerce Storefront Mega Menus V1.6.2

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 146. Dhewi đã bình luận

  Làm thế nào để nhận được khóa mô tả, vui lòng cho tôi biết … Cảm ơn

 147. steve đã bình luận

  anh cho em xin file download với ạ. mấy link cũ bị die hết rồi. thanks anh
  – All Products For WooCommerce Subscriptions V3.1.21
  – WooCommerce Subscription Downloads V1.1.31
  – WooCommerce PayPal Advanced V1.24.10
  – WooCommerce PayPal Pro V4.5.1

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   đợi xíu đi nhé

  2. HoTroWordpress đã bình luận
   1. Steve đã bình luận

    Thanks anh

  3. 3CT đã bình luận

   Admin cho mình xin 2 cái này, thanks

   WooCommerce Variation Swatches And Photos V3.1.3
   WooCommerce Additional Variation Images V1.9.0

   1. HoTroWordpress đã bình luận
 148. Anggar Prihandoko đã bình luận

  Descryption Key Please…

  1. Anggar Prihandoko đã bình luận

   How to get your description key, please let me know
   Thank’s

   1. HoTroWordpress đã bình luận

    Please leave in the comments the name of Woo Extensions you need, we do not provide all at the moment.

 149. tuan đã bình luận

  cho mình xin pas down nha bác [email protected] mình cám ơn.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   cần thằng nào thì để lại tên nha

 150. Ulin đã bình luận

  Please send me the description keys too

 151. Dương đã bình luận

  WooCommerce Points And Rewards
  WooCommerce Checkout Field Editor
  WooCommerce Product Reviews Pro
  Cho m xin 3 plugin này ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 152. Huy đã bình luận

  WooCommerce Shipment Tracking V1.6.26

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 153. Nhat Nguyen đã bình luận

  Bác ơi, bác giúp em “WooCommerce Advanced Product Labels” với ạ! Link mega bị down rồi bác! Thanks bác ạ!

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. Nhat Nguyen đã bình luận

    Thanks bác!

 154. Phương đã bình luận

  Cho mk xin plugin Product slider for Woocommerce PRO được ko ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 155. Nhat Nguyen đã bình luận

  Bác ơi, bác gửi em “WooCommerce Order Status Manager” với ạ! Thanks bác, cái link trên mega hiện ko download được.

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 156. Vũ Thành Công đã bình luận

  Cho mình xin plugin này với ạ mình cảm ơn WooCommerce Smart Coupons V4.21.0

  1. Phan Triệu đã bình luận
   1. Duong đã bình luận

    Lấy về khó quá anh

 157. Ngọc đã bình luận

  cho em xin cái WooCommerce Custom Tab Manager ạ

  1. Phan Triệu đã bình luận
 158. vi tuong đã bình luận

  cho mình xin bộ này với a
  WooCommerce Cart All In One – One Click Checkout – Sticky|Side Cart V1.0.1.4 (New)

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 159. Thuận đã bình luận

  Em xin link WooCommerce Conditional Shipping And Payments ạ. Em cảm ơn ạ

  1. Phan Triệu đã bình luận
 160. Vo Thang đã bình luận

  cho mình xin cái này nha bạn
  WooCommerce Cart All In One – One Click Checkout – Sticky|Side Cart V1.0.1.4 (New)

 161. Vothang đã bình luận

  share cho mình bộ này với: WooCommerce Points And Rewards V1.6.34 (Update)

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 162. Ehis đã bình luận

  Hello, Do you have any plugin to link 1688[.]com to woocommerce (dropshipping)

  Also help with Amazon order fulfilment plugin.
  Thanks

 163. lê hoàng đã bình luận

  xin plugin WooCommerce Quick View Pro

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 164. Tuong MAI đã bình luận

  WooCommerce Min/Max Quantities v2.4.20
  Thanks !

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 165. canhna01210 đã bình luận

  WooCommerce Storefront Mega Menus V1.6.2 please

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 166. Phatle99 đã bình luận

  WooCommerce Variation Swatches And Photos V3.1.3

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn xem tại comment này nhé: WooCommerce Variation Swatches And Photos V3.1.3

 167. ralph đã bình luận

  WooCommerce Price Based On Country Pro Add-On 2.8.15

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 168. ANTR đã bình luận

  cho mình xin plug in checkout field editor với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 169. VU LONG đã bình luận

  CHO E XIN WooCommerce Table Rate Shipping .XIN CẢM ƠN ADMIN

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 170. Steve đã bình luận

  Anh cho mình xin link download của: WooCommerce Measurement Price Calculator. Many thanks

 171. Ninh Bùi đã bình luận

  A ơi cho e xin: Product Variations Table for WooCommerce (https://woocommerce.com/products/product-variations-table-for-woocommerce/)

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Done

 172. Steve đã bình luận

  Cho mình xin file Measurement Price Calculator. Many thanks

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. Steve đã bình luận

    thanks ad

 173. Thịnh đã bình luận

  Cho mình xin WooCommerce Conditional Shipping And Payments V1.8.11, thanks rất nhiều!

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 174. long đã bình luận

  cho e xin one page checkout woocommerce ad ơi.xin cảm ơn ad

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 175. Sáng đã bình luận

  Cho mình xin key mở khoá với !

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   cần extensions nào thì gửi vào comment nhé

 176. Anh Tuan đã bình luận

  Ads cho mình xinh key cho 2 bản sau nhé. Cảm ơn Ads nhiều:

  WooCommerce Store Credit V3.6 (Update 19-03)
  ReCaptcha For WooCommerce 2.11 (Update 16-03)

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: WooCommerce Extensions #34024

 177. vntopno1 đã bình luận

  Xin plugin Frequently Bought Together của woocommerce

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   chỉ yêu cầu trong list

   1. vntopno1 đã bình luận

    Product Video for WooCommerce cho xin cái này ad nhé

    1. HoTroWordpress đã bình luận
 178. Mahu đã bình luận

  Bro Would you please share those addons for mycred?
  https://mycred.me/store/

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Please wait, update soon

 179. Ly đã bình luận

  Xin plugin “WooCommerce Custom Thank You Pages” với bạn

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 180. Danh đã bình luận

  cho mình xin Custom User Registration Fields for WooCommerce
  Cám ơn !

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 181. Ehis đã bình luận

  OneClick WCFM Connector: An Add-On For OneClick Chat To Order V1.0.0 is not nulled. Can you send the null version or the license key

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Currently the version has not been nulled. Please wait for us to find a solution

 182. Roku đã bình luận

  Thanks For Your Hard Work. I have one request.
  1. Do You Have This Plugin?
  –https://codecanyon.net/item/woocommerce-amazon-affiliates-wordpress-plugin/3057503
  If Yes Then Please Share. I need It For My Client.
  N.B: I heard about you from one of my friend. We Also Share Your website with our others friends.
  Take Love From Our Group. ❤️❤️

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Hotrowordpress has scheduled to update this request. Expected to appear soon.

  2. HoTroWordpress đã bình luận
 183. Mahu đã bình luận

  Bro I need those plugins. If you have, please give me.
  1.Content egg pro (decryption key)
  2.cashback tracker pro
  Thank you.
  N.B: I found Your Website in google when I connect Vietnam server.😊

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   We are under a DDos attack for a long time, activating a firewall that could cause your IP to be blocked. Please let me know if you are having difficulty accessing the hotrowordpress.com

   Content egg pro
   Cashback tracker pro (Will be published in the next 24 hours)
   Password download: Tutorial

 184. lephat đã bình luận

  Ad cho mình xin WooCommerce Variation Swatches And Photos V3.1.3 ạ. Cảm ơn ad nhiều.

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 185. Ehis đã bình luận

  Hello please I need oneclick to chat wcfm connector. my mail is [email protected].

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. Ehis đã bình luận

    Thank you very much.

    Can you help with these new ones

    WooCommerce Name Your Price
    WooCommerce Amazon Fulfillment
    WooCommerce Shipment Tracking
    WooCommerce Splash Popup 
    WooCommerce Order Delivery
    WooCommerce Returns And Warranty Requests 
    WooCommerce Dropshipping
    WooCommerce Social Login
    WooCommerce Buy One Get One Free
    WooCommerce Anti-Fraud
    Wholesale For WooCommerce
    Product Video For WooCommerce
    WooCommerce Account Funds
    WooCommerce WooSlider Products Slideshow 

    1. HoTroWordpress đã bình luận
 186. Ehis đã bình luận

  Admin, please I need oneclick wcfm connector

 187. Void đã bình luận

  Admin Please help OneClick WCFM Connector: An Add-On For OneClick Chat To Order V1.0.0

 188. Ehis đã bình luận

  Admin please I need OneClick WCFM Connector

 189. Hải đã bình luận

  M xin
  Memberships woo
  WooCommerce Custom Product Addons
  Bundles woo

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: WooCommerce Extensions #34022

 190. nickless đã bình luận

  Cho mình xin plugin này với nhé: woocommerce b2b sales agents 1.0.8

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   đợi thêm vài ngày nhé

   1. Nickless đã bình luận

    Phiên bản 1.07 hoặc 1.06?

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     hotroworpdress đã hết point để get các phiên bản mới, vui lòng đợi thêm nhé

     1. Nickless đã bình luận

      Nếu có 1.05, bạn có thể vui lòng chia sẻ.

     2. HoTroWordpress đã bình luận
 191. Anh Tuan đã bình luận

  Ad cho minh xin nhung extensions sau nhe. Xin cam on nhieu.

  Gift Wrapper For WooCommerce V3.0 (Update 05-02)
  WooCommerce Order Delivery V1.8.6 (Update 25-02)
  WooCommerce Checkout Add-Ons V2.5.3 (Update 19-03)

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: WooCommerce Extensions #34021

 192. Korkunc đã bình luận

  mình xin plugin woocommerce Zapier

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 193. tringuyen đã bình luận

  cho mình xin WooCommerce Distance Rate Shipping V1.0.26 với nha, thank you!!!!

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 194. mmmt222 đã bình luận

  Hi, can you send me the key please, thanks

 195. Tyler Juz đã bình luận

  Cho mình xin WooCommerce Group Coupons nhé

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 196. DauHuy đã bình luận

  Web ơi cho mình xin Product Sales Count for WooCommerce ạ, mình cảm ơn nhiều

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   plugin ko nằm trong package được hỗ trợ nhé.

 197. Luân đã bình luận

  cho mình xin WooCommerce Order Barcodes với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 198. Hiếu đã bình luận

  admin ơi em xin woo nào để làm site du lịch ạ. Em cám ơn!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bạn tự research trên themeforest đi nhé, xong gửi link lại đây đừng có quá hiếm or quá ít ng sử dụng là dc

 199. Tào Tháo đã bình luận

  Xin key Với

 200. Leo đã bình luận

  Do you have a plugin “Product slider for Woocommerce PRO”?

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   you are in need of the version that is sold on codecanyon. I only provide downloads in this comment section because it is not in the WooCommerce package
   Download: Product Slider For WooCommerce v3.0.4 – Woo Extension to Showcase Products

 201. Manu đã bình luận

  not working any key or password, even the one in the footer of the page, 🙁 any help? Requesting more than 10 plugins, I’ll appreciate it, thanks

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   hotrowordpress suspends access to the archive “ALL In One 216+ Woocommerce Extensions (+ Updates) – WooCommerce”. Please request the plugins you need in the comments section, we will send limited access link

 202. Danny đã bình luận

  Cho mình xin WooCommerce Cost of Goods ạ !

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 203. bruce đã bình luận

  ReCaptcha For WooCommerce 2.9 (Update 25-02) <3

  Cho Mình xin mã download ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 204. Bruce đã bình luận

  Cho Mình xin mã download ạ, recaptcha<3

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   đang dính bản q.uyền không cho download full package nữa. Bạn thông cảm chỉ y/c các plugin mình cần thôi nhé

 205. bruce đã bình luận

  Cho Mình xin mã download ạ

 206. Danh đã bình luận

  Cho mình xin WooCommerce Subscription Downloads . Cám ơn

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 207. Hải đã bình luận

  Cả 2 bass tu tồ ri ồ và thì em nhà bét CC đều k được bác ơi, cho anh em xin lại bát đi ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bộ này ko publish dc nhé vì lý do dm.ca. bạn để lại các extension mình cần tại cmt này sẽ có link riêng nhé

 208. thành đã bình luận

  ad cho e xin plugin này với, Thank ad
  WooCommerce Advanced Product Labels V1.1.7

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 209. Trọng mạnh đã bình luận

  – Spin Wheel For WooCommerce V1.4
  Ad cho mình xin được không ạ? Thanks ad nhiều.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: WooCommerce Extensions #34019
   Password: tutorial

 210. MANOJ DHANANI đã bình luận

  Admin Please
  WooCommerce Store Catalog PDF Download V1.10.27
  WooCommerce Tab Manager V1.14.0
  WooCommerce Newsletter Subscription V2.9.2
  WooCommerce Storefront Mega Menus V1.6.2

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: WooCommerce Extensions #34019
   Password: tutorial

   1. Manoj Dhanani đã bình luận

    Cannot download file it shows undecrypted file please look whats wrong

 211. Tan đã bình luận

  Pass theo tutorial invalid

 212. Max154 đã bình luận

  WooCommerce Memberships V1.21.2
  Commerce Checkout Field Editor V1.5.38 addon
  Ad cho mình xin 2 addon này với ạ. Cảm ơn nhiều

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: WooCommerce Extensions #34019
   Password: tutorial

   1. max154 đã bình luận

    Bạn cho mình xin lại link được không ạ, file bị undecrypted nên không download được ạ. Cảm ơn bạn nhiều

 213. minhthang154 đã bình luận

  Cho mình xin plugin WooCommerce Checkout Field Editor V1.5.38 với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: WooCommerce Extensions #34019
   Password: tutorial

 214. Hải đã bình luận

  Cho mình xin Woocommerce Custom Product Addons với ah

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 215. Hải đã bình luận

  Cho mình link tải Woocommerce Custom Product Addons với ạ

 216. Roald đã bình luận

  Is it possible to get the decryption key?

 217. Lam đã bình luận

  WooCommerce Product Recommendations

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 218. MANOJ DHANANI đã bình luận

  Admin can you upload this plugins Thnaks

  • WooCommerce Conditional Shipping And Payments V1.8.11
  • Wholesale For WooCommerce V1.5.0 (New)
  • WooCommerce Products Compare V1.0.23
  • WooCommerce Product Bundles V6.7.2 (Update 20-01)
  • WooCommerce Storefront Mega Menus V1.6.2

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. MANOJ DHANANI đã bình luận

    ok got it Thanks

   2. Thanh đã bình luận

    Xin lại pass cho link WooCommerce Product Bundles V6.7.2

    1. HoTroWordpress đã bình luận
 219. Thành Nhân đã bình luận

  Ad ơi! Cho mình xin 3 extension này với.
  WooCommerce Accommodation Bookings V1.1.22
  WooCommerce Bookings V1.15.35 (Update 29-01)
  WooCommerce Bookings Availability V1.1.16
  Email của mình: [email protected]
  Chờ hồi âm từ ad

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 220. omar elsayed đã bình luận

  Dear friend, please give me a Decryption key

 221. Nam nguyen đã bình luận

  Wholesale For WooCommerce V1.5.0 (New)
  Ad cho xin cái này nhé.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Wholesale For WooCommerce V1.5.0 (New)
   Pass download thực hiện theo hướng dẫn cuối bài viết để ủng hộ ad nhé

 222. tohoai đã bình luận

  ad cho mình xin bộ Storefront Extensions bundle với ạ.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   dưới cmt có link đó bạn, bạn tải dưới đó giùm ad nha. Ctrl + F tìm “trọn bộ Storefront Woocommerce”

 223. Sơn đã bình luận

  Ad ơi cho mình xin plugin Smart Coupons Woocommerce với ạ
  Cảm ơn ad!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Smart Coupons Woocommerce
   Lấy code theo hướng dẫn cuối bài viết

 224. hoang đã bình luận

  AD cho mình xin extension này với nhé WooCommerce 360 Image

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: WooCommerce 360 Image
   Hướng dẫn lấy pass và ủng hộ blogs
   Tuorial passwordpress

 225. Benjamin đã bình luận

  Pease give me this one. Thank you for all the other plugin you have giving me.

  WooCommerce Email Customizer V1.1.18

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 226. Thủy đã bình luận

  Cho mình xin plugin này với. Thanks!
  WooCommerce Product Reviews Pro V1.17.1

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 227. Hoàng đã bình luận

  cho mình xin key với, tks b

 228. Ariel đã bình luận

  Decryption key please

 229. Trọng mạnh đã bình luận

  Admin cho mình xin: woocommerce pre-orders
  Thanks ạ.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: woocommerce pre-orders
   pass: hotrowordpress

 230. Manoj Dhanani đã bình luận

  Admin, can give these plugins, please?
  WooCommerce Product Inquiry Form V1.2.17
  Product Filters For WooCommerce V1.2.4
  WooCommerce Print Invoices & Packing Lists V3.10.0
  WooCommerce Wishlists V2.2.3
  Role Based Pricing For WooCommerce V1.5.0
  WooCommerce Buy One Get One Free V2.1.4
  WooCommerce WooSlider Products Slideshow V1 .0.20 (Update)

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Link Download: WooCommerce Extensions
   pass: hotrowordpress

   1. MANOJ KALYANJI DHANANI đã bình luận

    Thanks you sir

 231. Thái Duy Khang đã bình luận

  Cho mình xin những plugin này với, cám ơn ad nhiều

  – WooCommerce Subscriptions V3.0.12
  – All Products For WooCommerce Subscriptions V3.1.21
  – WooCommerce Subscription Downloads V1.1.31
  – WooCommerce PayPal Advanced V1.24.10
  – WooCommerce PayPal Pro V4.5.1
  – WooCommerce Memberships V1.20.0

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Link Download: WooCommerce Extensions #34015
   pass: hotrowordpress

 232. Hải đã bình luận

  Cho mình xin Add on này: WooCommerce Product Add-Ons V3.3.0
  Cám ơn ad!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: WooCommerce Product Add-Ons V3.3.0
   pass: hotrowordpress

 233. khiêm đã bình luận

  Product Video For WooCommerce V1.3.4 (New)
  cho mình xin cái này ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: Product Video For WooCommerce V1.3.4
   pass: hotrowordpress

 234. K đã bình luận

  Product Video for WooCommerce
  Cho mình xin cái này

 235. Can đã bình luận

  ad cho mình xin plugin này
  YITH WooCommerce Ajax Product Filter

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 236. RichKid đã bình luận

  Ad cho mình xin plugin này nha
  WooCommerce Product Search V3.5.1
  Thanks ad.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: WooCommerce Product Search V3.5.1
   pass: hotrowordpress

 237. TuanLe đã bình luận

  Bạn ơi cho mình xin bộ storefront với !

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. Steve đã bình luận

    Anh cho em xin lại link tải bộ này với ạ. thanks anh

    1. HoTroWordpress đã bình luận
 238. Sonn đã bình luận

  WooCommerce Google Product Feed V9.4.0

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: WooCommerce Google Product Feed v9.4.1
   pass: hotrowordpress

 239. Phạm Đức Tiến đã bình luận

  Cho mình xin bản woocommerce brands

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: woocommerce brands v1.6.23
   pass: hotrowordpress

 240. Benjamin đã bình luận

  PLease send me this one: Product Filters For WooCommerce V1.2.4

  Thank you!!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: Product Filters For WooCommerce V1.2.4
   pass: hotrowordpress

 241. Tien Nguyen đã bình luận

  AD ơi, cho em xin WooCommerce Order Status Manager plugin này nha, cảm ơn nhiều nhiều ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: WooCommerce Order Status Manager v1.13.1
   pass: hotrowordpress

   1. Tien Nguyen đã bình luận

    Cảm ơn AD rất nhiều, sẽ ck để ủng hộ AD.
    Cho mình xin thêm 2 plugins này nữa nhé:
    WooCommerce Sales Report Email V1.1.18
    WooCommerce Cart Reports V1.2.9
    Xin hậu tạ!

    1. HoTroWordpress đã bình luận
 242. Benjamin đã bình luận

  Could you send me the whole woocommerce extensions to my email. [email protected]
  thank you mate!!

 243. vũ trần đã bình luận

  bạn ơi cho mình xin Decryption key 🙂 thanks

 244. Benjamin đã bình luận

  Could you please me this one: WooCommerce Product CSV Import Suite V1.10.38

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: WooCommerce Product CSV Import Suite V1.10.38
   pass: hotrowordpress

 245. Benjamin đã bình luận

  211+ Woocommerce-extensies (update 08-01) : what’s the password?

 246. osman tan đã bình luận

  if you want to make sharing why are u setting password?

  Thread title says woocommerce pack. you are giving one by one with passwords.

  Bythe way all plugins are old versions

 247. Natiella đã bình luận

  Cho mình xin key download plugin với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn đợi tối hoặc mai sẽ có link nhé, hiện tại do die tk download nên đang backup sang tk khác

 248. Phuc đã bình luận

  Bạn cho mình xin file này nhé WooCommmerce Nested Category Layout

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: WooCommmerce Nested Category Layout
   pass: hotrowordpress

 249. Thái Duy Khang đã bình luận

  Ad cho mình xin plugin này nhé

  WooCommerce Smart Coupons V4.7.7 (Update)

  Cám ơn ad nhiều

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: WooCommerce Smart Coupons
   pass: hotrowordpress

 250. Korkunc đã bình luận

  Cho mình xin
  WooCommerce Table Rate Shipping V3.0.28 (Update)
  WooCommerce Royal Mail V2.5.29 (Update)

  Thanks

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 251. Hải đã bình luận

  Admin giúp mình Plugin này: WooCommerce Additional Variation Images
  https://woocommerce.com/products/woocommerce-additional-variation-images/

  Cám ơn Ad.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: WooCommerce Additional Variation Images
   Pass: hotrowordpress

 252. Jerry đã bình luận

  Cho mình xin bộ này

  Cảm ơn,

 253. Le Anh Tuan đã bình luận

  Hi admin
  mình xin link WooCommerce Min/Max Quantities nhé
  Cảm ơn nhiều- comment cũ sao bị xoá mất

 254. Trường đã bình luận

  Cho mình xin Role Based Pricing For WooCommerce V1.4.4 ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: Role Based Pricing For WooCommerce V1.4.4
   pass: hotrowordpress

 255. hung hung đã bình luận

  ADMIn cho mình xin: Admin Custom Order với nhé ^^

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: WooCommerce Admin Custom Order Fields V1.13.5
   Pass: hotrowordpress

 256. fyshlas đã bình luận

  WooCommerce Postcode / Address Validation V2.6.5 (Update)

  Thank you

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: WooCommerce Postcode / Address Validation
   Pass: hotrowordpress

 257. ANH TUAN TRAN đã bình luận

  Cám ơn ad nhiều nha, cho mình xin plugin này nha: WooCommerce Price Based On Country Pro

 258. Phuc Nguyen đã bình luận

  mình xin plugin woocommerce Zapier

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Link download: WooCommerce Zapier v2.0.6
   Pass: hotrowordpress

 259. Mike đã bình luận

  Very good, thank you

 260. charlie đã bình luận

  ad cho mình xin wc paid courses bản mới nhất nhé

 261. Vu đã bình luận

  Ad cho mình xin WooCommerce Order Status Manager v1.12.2. Tks Ad.

 262. Thành đã bình luận

  Ad ơi cho mình xin WooCommerce Free Gift Coupons V2.5.0 vs WooCommerce Coupon Campaigns V1.1.13

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 263. Thu Nguyen đã bình luận

  WooCommerce Tab Manager V1.12.2

  [email protected]

  Admin cho em xin với ạ, em cảm ơn.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: WooCommerce Tab Manager V1.13.1
   pass: hotrowordpress

 264. minh đã bình luận

  WooCommerce Composite Products v7.0.5 cho em xin này với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bộ này mình ngừng cập nhật 3 tháng nay rồi. Bạn lấy bản mới nhất nhé WooCommerce Composite Products v7.1.2
   Pass: hotrowordpress

 265. minh ngô đã bình luận

  ad cho e xin cái này với ạ

 266. Phuong đã bình luận

  WooCommerce Extensions
  [email protected]
  Anh gửi cho em xin link với ạ. Em cảm ơn ạ!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bộ này cũ rồi. Cuối tuần admin update all rồi publish lên nha

 267. Ninh Bùi đã bình luận

  Cho mình xin key với

 268. quang đã bình luận

  bạn admin ơi, cho mình xin lại key này với
  [email protected]
  mình cảm ơn bạn

 269. Hong đã bình luận

  Gửi giúp mình plugin WooCommerce Infinite Scroll and Ajax Pagination nhé bạn.
  Thanks!!!

 270. Nguyễn Minh Trọng đã bình luận

  Cho mình xin Decryption key được không bạn 🙂

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   này bạn đợi admin update all rồi publish lên nha. Do ở cloud cũ bị supended toàn bộ vì chính sách rồi

 271. Fred đã bình luận

  Please i really need these plugins, thank you in advance
  WooCommerce Recommendation Engine V3.2.3
  Pinterest For WooCommerce V2.1.5 (Update)
  WooCommerce Twilio SMS Notifications V1.14.2
  Walmart Integration For WooCommerce V2.0.4 (New)
  WooCommerce Min / Max Quantities V2.4.18 (Update)
  WooCommerce Order Barcodes
  WooCommerce Points And Rewards V1.6.34 (Update)
  WooCommerce Pre-Orders
  WooCommerce Sales Report Email
  WooCommerce Shipment Tracking
  WooCommerce Email Customizer
  WooCommerce Deposits
  WooCommerce Cart Add-Ons
  WooCommerce Cart Reports
  WooCommerce Print Invoices & Packing Lists V3.8.6 (Update)
  WooCommerce Advanced Notifications

 272. Fred đã bình luận

  Please i really need these plugins, thank you in advance

 273. nheo đã bình luận

  Decryption key please

 274. Kibs đã bình luận

  Please send me the description keys too

 275. Kibbyboi đã bình luận

  I am asking for the description keys

 276. Kibs đã bình luận

  I am asking for the description keys

 277. bertdaen đã bình luận

  Cho mình xin key download template với ạ
  cảm ơn bạn

 278. Kalyanji Devraj đã bình luận

  Please give me the code, thank admin

 279. mayun đã bình luận

  Cho mình xin key với

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bộ này sẽ sớm publish vào cuối tuần và update lên ver mới nhất nhé. Hiện tại đang khá cũ ko cập nhật trong 2 tháng nay r

 280. Manoj Dhanani đã bình luận

  please give me a Decryption key , Thanks

 281. son đã bình luận

  WooCommerce Social Login
  WooCommerce Product Reviews Pro
  WooCommerce Sale Flash Pro
  WooCommerce Tab Manager

  cho xin mấy plugins này ad ơi

 282. son đã bình luận

  WooCommerce FAQ Plugin
  WooCommerce Swatches
  cho xin 2 cái này ad ơi

 283. TUAN DINH đã bình luận

  Ad cho minh xin WooCommerce Local Pickup Plus V2.8.2 nhe, cảm ơn ad nhiều

 284. TUAN DINH đã bình luận

  Cho minh xin plugin WooCommerce Local Pickup Plus

 285. TUAN DINH đã bình luận

  cho minh xin nhe ban WooCommerce Email Customizer V1.1.16

 286. Kane Andy đã bình luận

  WooCommerce Checkout Field Editor , thanks ad

 287. huy đã bình luận

  WooCommerce Role-Based Payment / Shipping Methods V2.4.2 (Update)
  WooCommerce Bulk Stock Management V2.2.28 (Update)
  WooCommerce Product Retailers V1.13.3 (New)
  WooCommerce Product Documents V1.11.3 (New)
  WooCommerce Free Gift Coupons V2.5.0 (Update)
  ReCaptcha For WooCommerce V1.0.12 (Update)
  WooCommerce Smart Coupons V4.7.7 (Update)
  WooCommerce Product Enquiry Form V1.2.14 (Update)
  WooCommerce Cart Add-Ons V1.5.30 (Update)
  WooCommerce Give Products V1.1.9 (Update)
  WooCommerce Shipment Tracking V1.6.23 (Update)
  Role Based Pricing For WooCommerce V1.4.4 (Update)
  WooCommerce Box Office V1.1.26 (Update)
  WooCommerce Catalog Visibility Options V3.2.10 (Update)
  WooCommerce Admin Custom Order Fields V1.13.3
  WooCommerce Checkout Add-Ons V2.3.0 (Update)
  WooCommerce Order Status Control V1.12.3
  WooCommerce One Page Checkout V1.7.6 (Update)
  WooCommerce Quick View V1.2.8
  WooCommerce Product Search V2.21.0
  WooCommerce Checkout Add-Ons V2.2.7
  WooCommerce Brands V1.6.18 (Update)
  WooCommerce FAQ Plugin – Product FAQ Tab + Store FAQ Page V1.0.5
  WooCommerce Smart Coupons V4.7.6 (Update)

  Cảm ơn ad nhiều lắm ạ. Rất ít người như ad

 288. Khoa đã bình luận

  WooCommerce Role-Based Payment / Shipping Methods V2.4.2 (Update)
  WooCommerce Bulk Stock Management V2.2.28 (Update)
  WooCommerce Product Retailers V1.13.3 (New)
  WooCommerce Product Documents V1.11.3 (New)
  WooCommerce Free Gift Coupons V2.5.0 (Update)
  ReCaptcha For WooCommerce V1.0.12 (Update)
  WooCommerce Smart Coupons V4.7.7 (Update)
  WooCommerce Product Enquiry Form V1.2.14 (Update)
  WooCommerce Cart Add-Ons V1.5.30 (Update)
  WooCommerce Give Products V1.1.9 (Update)
  WooCommerce Shipment Tracking V1.6.23 (Update)
  Role Based Pricing For WooCommerce V1.4.4 (Update)
  WooCommerce Box Office V1.1.26 (Update)
  WooCommerce Catalog Visibility Options V3.2.10 (Update)
  WooCommerce Admin Custom Order Fields V1.13.3
  WooCommerce Checkout Add-Ons V2.3.0 (Update)
  WooCommerce Order Status Control V1.12.3

  cho mình xin các plugin này nhé, thanks

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   này đợi nào có thời gian mình publish hết bộ nhé

 289. đã bình luận

  cho mih xin file WooCommerce Email Customizer

 290. team đã bình luận

  Please give me the download code

 291. Phan Viết Đô đã bình luận

  Ad cho em xin key với nhé

 292. Tony Phạm đã bình luận

  Cho mình xin plugin này với nhé: Custom User Registration Fields For WooCommerce 1.5.5

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 293. Rehmat đã bình luận

  1:WooCommerce One Page Checkout V1.7.6 (Update)
  2:WooCommerce Google Product Feed V8.1.2 (Update)
  3:WooCommerce Product Vendors V2.1.34 (Update)
  4:WooCommerce Price Based On Country Pro Add-On V2.8.14 (Update)
  5:WooCommerce PayPal Pro V4.5.0
  6:WooCommerce PDF Invoices V4.6.7 (Update)
  7:WooCommerce Instagram V3.2.0 (Update))
  8:WooCommerce Quick View V1.2.8
  9:WooCommerce Conditional Shipping And Payments V1.8.1 (Update)
  10:WooCommerce Product Search V2.21.0
  11:WooCommerce Checkout Add-Ons V2.2.7
  12:WooCommerce Smart Coupons V4.7.6 (Update)
  13:WooCommerce Amazon Fulfillment V3.3.2 (Update)
  14:WooCommerce WooSlider Products Slideshow V1.0.20 (Update)
  15:WooCommerce Brands V1.6.18 (Update)
  16:WooCommerce FAQ Plugin – Product FAQ Tab + Store FAQ Page V1.0.5
  17: WooCommerce Follow Ups Emails V4.9.2 (Update)
  18: WooCommerce Currency Converter Widget V1.6.21 (Update)

  All these are important for me Sir. If you can send me Please

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Requesting too many Woo Extensions at once is a violation of our operating principles. But you’ve asked so many times and this full pack will be available soon, so there will be exceptions
   Here is the download link: Rehmat WooCommerce Extensions
   Good luck!

 294. Rehmat đã bình luận

  Cho mình xin key Decryption. Tks
  Decryption Key Please

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Để lại tên Extension bạn cần nhé

   1. Rehmat đã bình luận

    Gói bổ trợ 196+ Woocommerce Extensions (+Updates) bao gồm

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     hotrowordpress không cung cấp trọn bộ ở thời điểm hiện tại, chỉ để lại tên bạn thật sự cần nhé

     1. Rehmat đã bình luận

      1:WooCommerce One Page Checkout V1.7.6 (Update)
      2:WooCommerce Google Product Feed V8.1.2 (Update)
      3:WooCommerce Product Vendors V2.1.34 (Update)
      4:WooCommerce Price Based On Country Pro Add-On V2.8.14 (Update)
      5:WooCommerce PayPal Pro V4.5.0
      6:WooCommerce PDF Invoices V4.6.7 (Update)
      7:WooCommerce Instagram V3.2.0 (Update))
      8:WooCommerce Quick View V1.2.8
      9:WooCommerce Conditional Shipping And Payments V1.8.1 (Update)
      10:WooCommerce Product Search V2.21.0
      11:WooCommerce Checkout Add-Ons V2.2.7
      12:WooCommerce Smart Coupons V4.7.6 (Update)
      13:WooCommerce Amazon Fulfillment V3.3.2 (Update)
      14:WooCommerce WooSlider Products Slideshow V1.0.20 (Update)
      15:WooCommerce Brands V1.6.18 (Update)
      16:WooCommerce FAQ Plugin – Product FAQ Tab + Store FAQ Page V1.0.5
      17: WooCommerce Follow Ups Emails V4.9.2 (Update)
      18: WooCommerce Currency Converter Widget V1.6.21 (Update)

      All these are important for me Sir. If you can send me Please

     2. HoTroWordpress đã bình luận

      hotrowordpress đang cập nhật WooCommerce Extensions chúng tôi sẽ sớm gửi thông tin download cho bạn

 295. Tùng đã bình luận

  cho mình xin key download

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn cần bản nào thì để lại tên nhé

 296. Nguyễn Đỗ Nguyên đã bình luận

  ad cho mình xin WooCommerce Cart Add-Ons !!!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Ok bạn, mình sẽ gửi nhưng có thể sẽ mất vài tiếng nữa nhé. Hotrowordpress đang di chuyển cloud lưu trữ nên mất khá nhiều thời gian ạ

 297. Nguyễn Công Trình đã bình luận

  cho mình sinh key

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bạn cần Plugin nào thì để lại tên nhé, bộ này khóa lại ko download full nữa

 298. Kiên Nguyễn đã bình luận

  admin ơi, cho mình xin decryption key với

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn cần bản nào thì để lại tên nhé

   1. Kiên Nguyễn đã bình luận

    Admin cho mình xin những plugin này với đc ko ạ

    WooCommerce Wishlists V2.2.0
    WooCommerce PayPal Pro V4.5.0
    WooCommerce PDF Invoices V4.6.7 (Update)
    WooCommerce Product CSV Import Suite V1.10.34 (Update)
    WooCommerce Quick View V1.2.8
    WooCommerce WorldPay Gateway V4.1.3
    WooCommerce Product Search V2.21.0
    WooCommerce Checkout Add-Ons V2.2.7
    WooCommerce 360 Image V1.1.14 (Update)
    WooCommerce PayPal Advanced V1.24.10
    WooCommerce PayPal Digital Goods Gateway V3.2.2
    WooCommerce Bulk Download V1.2.13
    WooCommerce FAQ Plugin – Product FAQ Tab + Store FAQ Page V1.0.5

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     Có thể ad sẽ gửi lại sau 1 khoảng thời gian nữa nhé hiện tại cloud đang full nên ad đang backup sang cloud khác, mai mà chưa có mail phản hồi bạn comment lại or ChatLine or form hỗ trợ cập nhật lần nữa nhé

 299. SieuVan đã bình luận

  Xin decryption key ad ơi. Cảm ơn !!!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Nhận qua linechat giúp admin nha

 300. hamouz0dz đã bình luận

  WooCommerce Checkout Field Editor

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Please check gmail~

 301. Alessio đã bình luận

  Decryption key please, thanks

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Please check the mail

 302. Rohit đã bình luận

  Hi, please give me a description key.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Hi, I have sent an email containing the necessary information for you

 303. Ninh Bùi đã bình luận

  Cho mình xin key với nhé

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Tạm thời hotrowordpress không hỗ trợ download full nữa nha, bạn cần WooCommerce Extensions nào thì gửi mình tên qua LineChat dưới bài viết or email nha

 304. Hoa đã bình luận

  Key ad ơi,
  thank you

 305. hamouz0dz đã bình luận

  cho em xin key với ạ <3

 306. Cuong đã bình luận

  HI bạn, cho mình xin description key nhé.

  Thanks

 307. quang đã bình luận

  cho mình xin pass với ad

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   key download ad gui r nha

 308. Đinh Hoài Phương đã bình luận

  Cho mình xin key với

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   key download ad gui r nha

 309. Nguyễn Công Trình đã bình luận

  cho minh xin key

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   key ad gửi r nha

  2. Nguyễn Công Trình đã bình luận

   chua nhận được ad

   1. HoTroWordpress đã bình luận

    Tạm thời hotrowordpress không hỗ trợ download full nữa nha, bạn cần WooCommerce Extensions nào thì gửi mình tên qua LineChat dưới bài viết or email nha

 310. Le Hung đã bình luận

  Cho mình xin key tải ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn check mail giúp ad nha

 311. luis đã bình luận

  the key pleas

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Please check the mail, key has been sent to your mail!

  2. La Thị Nhân đã bình luận

   Cho minh xin key voi

   1. HoTroWordpress đã bình luận

    Bạn check mail nha

 312. đã bình luận

  Cho Mình xin mã download ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bạn check mail nha

 313. Dương Lê đã bình luận

  Cho mình xin key Decryption. Tks

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   key ad đã gửi r, bạn check mail nha

 314. Justy đã bình luận

  Cho mình xin mã với, thank admin nhé ^_^

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn check mail nha, key download đã gửi

 315. Henry Tran đã bình luận

  Bạn ơi cho mình xin mã với