Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Trọn bộ ALL In One 240+ Woocommerce Extensions (+Updates) – WooCommerce

727

Tùy chỉnh cửa hàng Thương mại Điện tử của bạn với các tiện ích Extensions mở rộng chính thức cho WooCommerce

Woocommerce Extensions cho phép bạn mở rộng cửa hàng của mình để bao gồm chức năng cụ thể hoặc tích hợp với các dịch vụ của bên thứ ba.

Thanh toán với nhà cung cấp phù hợp với bạn – chọn từ hơn 100 cổng thanh toán cho WooCommerce.

Tăng cường và tùy chỉnh các tính năng Thương mại điện tử của trang web của bạn – bao gồm các trang sản phẩm, thanh toán và tìm kiếm. Cửa hàng của bạn, cách thức hoạt động.

Bán bất cứ thứ gì: đăng ký, thành viên, các cuộc hẹn và nhiều hơn nữa. Thêm các loại sản phẩm độc đáo vào cửa hàng của bạn với các tiện ích mở rộng tiện dụng này.

Tối ưu hóa cửa hàng của bạn để bán hàng bằng cách cung cấp cho mình nhiều tùy chọn giảm giá và phiếu giảm giá, thêm email và tích hợp xã hội hoặc tăng cường báo cáo của bạn.

Làm cho việc bán các sản phẩm vật lý dễ dàng hơn bằng cách cung cấp các tùy chọn giao hàng, hiển thị mức giá trực tiếp từ các hãng vận chuyển hoặc thêm các giải pháp kiểm kê và thực hiện.

Quản lý các loại hình của một cửa hàng, bao gồm kế toán, thuế và điểm bán hàng, với các tiện ích mở rộng tiện dụng này.

Source: https://woocommerce.com/product-category/woocommerce-extensions/

Gói bổ trợ 240+ Woocommerce Extensions (+Updates) bao gồm

 • WooCommerce Global Payments HPP v3.0.4
 • WooCommerce Advanced Shipping Packages v1.1.9
 • Woocommerce Buy Again 2.9 (update 05-07-2022)
 • Saved Addresses For WooCommerce v2.5.2 (update 16-12)
 • Woocommerce One-Click Switch v2.0.7
 • Crowdfunding For WooCommerce v1.0.4 (new)
 • Lottery for WooCommerce v5.3 (new)
 • Odoo for WooCommerce v2.3 (update 05-07-2022)
 • Custom Start Date for WooCommerce Subscriptions v1.0
 • Woocommerce Gift Cards v1.21.1 (update 05-07-2022)
 • Enhancer for WooCommerce Subscriptions v3.3 (update 27-04-2022)
 • Variation Shared Inventory for WooCommerce v3.3 (new)
 • Shop as a Customer for WooCommerce v1.1.0 (update 21-12)
 • Woocommerce Bulk Edit Products – Prices – Attributes v1.1.0 (update 28-11)
 • B2B for WooCommerce by Addify v2.0.2 (update 21-02-2022)
 • Tiered Pricing Table for WooCommerce v4.5.2 (27-04-2022)
 • Woocommerce Split Order v1.6.1 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce Etsy Integration v2.1.8 (update 05-07-2022)
 • Customize My Account for WooCommerce v0.4.2 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce License Delivery & Management v2.1.2 (new)
 • WooCommerce Product Likes v1.1.3 (new)
 • WooCommerce Free Shipping Bar – Increase Average Order Value v1.1.15 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce Cart All in One – One click Checkout – Sticky|Side Cart v1.0.6 (update 03-04-2022)
 • Donation for Woocommerce v3.3.0 (update 03-04-2022)
 • Wholesale For WooCommerce v2.0.1 (update 05-07-2022)
 • Tax Exempt for WooCommerce v1.5.3 (update 16-12)
 • WooCommerce Coupon Restrictions v1.8.5 (update 11-03-2022)
 • Product Video for WooCommerce v1.4.5 (update 31-03-2022)
 • WooCommerce Additional Variation Images v2.0.0 (update 05-07)
 • WooCommerce 360 Image v1.2.0 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce Products Compare v1.1.0 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce Subscriptions v4.4.0 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce Bookings v1.15.57 (update 05-07-2022)
 • MailChimp for WooCommerce Memberships v1.4.0
 • WooCommerce Bulk Variation Forms v1.6.9 (update 03-09)
 • Free Gifts for WooCommerce v8.3 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce Account Funds v2.7.0 (update 05-07-2022)
 • Gift Wrapper for WooCommerce v4.0 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce Store Credit v4.1.1 (update 05-07-2022)
 • WooCommece Payment Gateway Based Fees v3.2.4 (update 05-02-2022)
 • WooCommerce Instagram v4.1.9 (update 05-07-2022)
 • Bulk Table Editor for WooCommerce v2.2.16 (update 05-07-2022)
 • WooCommece Email Attachments v3.1.1 (update 31-01-2022)
 • WooCommerce Sage Pay Gateway v5.7.4 (update 19-02-2022)
 • WooCommerce RedSys Gateway v18.1.1 (update 28-03-2022)
 • Role Based Pricing for WooCommerce v1.6.0 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce API Manager v2.3.12 Nulled (update 27-02-2022)
 • WooCommerce Product Search v4.6.0 (update 08-04-2022)
 • WooCommerce Stripe Gateway v5.3.0 (update 24-07)
 • WooCommerce Group Coupons v1.24.1 (update 17-02-2022)
 • WooCommerce CyberSource Payment Gateway v2.5.3 (update 18-07)
 • WooCommerce Buy One Get One Free v3.3.1 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce Anti-Fraud v4.3 (update 27-04-2022)
 • WooCommerce Groups v1.28.0 (update 09-02-2022)
 • WooCommerce Lightspeed POS Integration v2.5.1 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce Conditional Shipping and Payments v1.14.0 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce Memberships v1.23.0 (update 31-03-2022)
 • WooCommerce Chase Paymentech v1.16.0
 • WooCommerce Brands v1.6.33 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce UPS Shipping Method v3.3.0 (update 05-07-2022)
 • OneClick WCFM Connector: An Add-On for OneClick Chat to Order v1.0.0
 • All Products for WooCommerce Subscriptions v3.2.2 (update 28-03-2022)
 • WooCommerce Ajax-Enabled Enhanced Layered Navigation v1.8.0 (update 05-07-2022)
 • Teams for WooCommerce Memberships v1.6.2 (update 02-12)
 • WooCommerce Print Invoices & Packing lists v3.11.4 (update 04-10)
 • WooCommerce Follow Ups Emails v4.9.24 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce Gravity Forms Product Add-ons v3.3.26 (update 13-01-2022)
 • WooCommerce Paid Courses v4.5.1.1.3.1 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce Advanced Notifications v1.2.36 (update 08-01-2022)
 • WooCommerce Shipping Multiple Addresses v3.6.42 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce Smart Coupons v5.6.0 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce PDF Product Vouchers v3.9.17 (update 27-04-2022)
 • WooCommerce Zapier v2.3.0 (update 26-01-2022)
 • WooCommerce Order Status Manager v1.13.3 (update 18-11)
 • WooCommerce Local Pickup Plus v2.9.12 (update 12-03-2022)
 • WooCommerce Google Analytics Pro v1.12.0 (update 04-03-2022)
 • WooCommerce Quick View v1.6.0 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce Order Status Control v1.14.0
 • WooCommerce Product Vendors v2.1.61 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce Kissmetrics v1.16.0
 • WooCommerce Postcode/Address Validation v2.8.1 (update 25-10)
 • WooCommerce Checkout Add-Ons v2.5.6 (update 09-09)
 • WooCommerce Elavon Converge Payment Gateway v2.11.5 (update 11-12)
 • WooCommerce Admin Custom Order Fields v1.15.1 (update 19-03)
 • WooCommerce Mix and Match Products v2.0.8 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce Nested Category Layout v1.17.4 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce Authorize.Net Reporting v1.12.0
 • WooCommerce Product Add-Ons v5.0.0 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce Product Documents v1.13.0
 • WooCommerce Customer/Order/Coupon CSV Import Suite v3.10.2 (update 09-04)
 • WooCommerce Sequential Order Numbers Pro v1.18.1 (update 11-02-2022)
 • reCaptcha for WooCommerce v2.36 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce Cost of Goods v2.11.1 (update 11-02-2022)
 • WooCommerce Give Products v1.1.18 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce Customer / Order CSV Export v5.3.3 (update 09-09)
 • WooCommerce Product Bundles v6.15.5 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce Google Product Feed v10.7.2 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce Social Login v2.11.1 (update 14-11)
 • WooCommerce Measurement Price Calculator v3.20.1 (update 29-09)
 • WooCommerce Product Retailers v1.15.2 (update 27-04-2022)
 • WooCommerce PDF Invoices v4.15.6 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce Product Reviews Pro v1.17.4 (update 03-09)
 • WooCommerce MSRP Pricing v3.4.7 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce Composite Products v8.5.0 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce Tab Manager v1.14.1 (update 19-03)
 • WooCommerce Cart Notices v1.13.3 (update 09-02-2022)
 • WooCommerce URL Coupons v2.13.1 (update 11-02-2022)
 • Custom User Registration Fields for WooCommerce v1.7.6 (update 05-02-2022)
 • WooCommerce Free Gift Coupons v3.3.3 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce Dropshipping v4.0 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce Product Enquiry Form v1.2.24 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce Sales Report Email v1.1.25 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce Points and Rewards v1.7.9 (update 07-05-2022)
 • WooCommerce Review for Discount v1.6.22 (update 12-12)
 • WooCommerce Coupon Campaigns v1.1.23 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce Product Finder v1.2.23 (update 05-07-2022)
 • Product Filters for WooCommerce v1.3.2 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce Drip v1.2.30 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce Smart Refunder v1.7.0 (update 08-04-2022)
 • WooCommerce PayPal Pro v4.5.1
 • WooCommerce Subscription Downloads v1.3.0 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce Recommendation Engine v3.2.9 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce Conditional Content v2.1.8 (update 13-01-2022)
 • WooCommerce Wishlists v2.2.7 (update 27-04-2022)
 • WooCommerce Returns and Warranty Requests v1.9.33 (update 08-04-2022)
 • WooCommerce Australia Post Shipping Method v2.4.32 (update 01-02-2022)
 • WooCommerce Chained Products v2.11.0 (update 12-11)
 • WooCommerce Deposits v1.5.11 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce Aweber Newsletter Subscription v3.6.1 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce Moneris Gateway v2.17.3 (update 18-03-2022)
 • WooCommerce Intuit Payments Gateway v3.0.0 (update 05-03)
 • Gifting for WooCommerce Subscriptions v2.4.0 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce Accommodation Bookings v1.1.25 (update 28-02)
 • WooCommerce Order Delivery v2.1.0 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce Cart Add-ons v2.3.0 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce Bulk Stock Management v2.2.31
 • WooCommerce Royal Mail v2.5.42 (update 07-02-2022)
 • WooCommerce USPS Shipping Method v4.4.74 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce Square v3.0.2 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce Branding v1.0.29
 • WooCommerce Newsletter Subscription v3.4.0 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce Checkout Field Editor v1.7.3 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce Amazon Fulfillment v4.0.8 (update 05-07-2022)
 • Pinterest for WooCommerce v2.4.3 (update 22-01-2022)
 • WooCommerce Name Your Price v3.3.9 (update 22-03-2022)
 • WooCommerce One Page Checkout v1.9.4 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce Xero v1.7.41 (update 23-02-2022)
 • WooCommerce Custom Product Addons v4.0.1 Nulled (update 05-09)
 • WooCommerce WorldPay Gateway v5.0.0 (update 27-04-2022)
 • WooCommerce Box Office v1.1.37 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce Product CSV Import Suite v1.10.46 (update 01-09)
 • WooCommerce Help Scout v3.4.0 (update 27-04-2022)
 • WooCommerce Waitlist v2.3.2 (update 12-11)
 • WooCommerce Hide Price & Add to Cart Button v1.2.4 (update 24-07)
 • WooCommerce Table Rate Shipping v3.0.40 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce Product Recommendations v1.4.7
 • WooCommerce Dynamic Pricing v3.1.28 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce Catalog Visibility Options v3.2.18 (update 13-04-2022)
 • WooCommerce Min/Max Quantities v2.4.25 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce Shipment Tracking v1.7.0 (update 03-04-2022)
 • WooCommerce Force Sells v1.1.31 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce Slack v1.2.9 (update 03-04-2022)
 • WooCommerce Freshdesk v1.1.27
 • WooCommerce Amazon S3 Storage v2.1.22
 • WooCommerce Store Catalog PDF Download v1.10.27
 • WooCommerce Per Product Shipping v2.3.18 (update 22-03-2022)
 • WooCommerce Stamps.com API v1.3.26 (update 05-07)
 • WooCommerce Purchase Order Gateway v1.2.13 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce Sale Flash Pro v1.2.22 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce Photography v1.0.29 (update 15-04)
 • WooCommerce Splash Popup v1.4.0 (update 05-07)
 • WooCommerce WooSlider Products Slideshow v1.0.22
 • Request a Quote for WooCommerce v2.4.2 (update 27-04-2022)
 • WooCommerce Twilio SMS Notifications v1.16.2 (update 30-12)
 • Pie Register WooCommerce Add on v1.2 Not Nulled
 • WooCommerce Bookings Availability v1.1.20 (update 05-07)
 • WooCommerce Pre-Orders v1.7.2 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce Paytrail Payment Gateway v2.7.1
 • WooCommerce FirstData Gateway v4.8.1
 • WooCommerce Bambora Gateway v2.3.1
 • WooCommerce FedEx Shipping Method v3.4.44 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce Canada Post Shipping Method v2.5.27 (update 08-01-2022)
 • WooCommerce Order Barcodes v1.3.26 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce Distance Rate Shipping v1.0.35 (update 31-03-2022)
 • WooCommerce Email Customizer v1.4.0 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce Custom Thank You Pages v1.0.5 (update 13-02-2022)
 • WooCommerce B2B Sales Agents v1.2.1 (update 27-04-2022)
 • WooCommerce New Zealand Post v3.1 (update 05-02-2022)
 • WooCommerce PsiGate Gateway v1.8.1 (update 27-02-2022)
 • WooCommerce SnapScan Gateway v1.1.10
 • WooCommerce Mixpanel v1.16.0
 • WooCommerce Shipwire v2.6.0
 • WooCommerce EU VAT Number v2.4.3 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce Flat Rate Box Shipping v2.0.17 (update 01-02-2022)
 • WooCommerce Attribute Stock – Share Stock Between Products v1.4.3
 • WooCommerce Variation Swatches And Photos v3.1.6 (update 13-04-2022)
 • WooCommerce Software Add-on v1.7.19 (update 16-05)
 • WooCommerce Currency Converter Widget v1.6.28 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce Pin Payments Gateway v1.8.4
 • WooCommerce GoCardless Payment Gateway v2.4.18 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce USA ePay v2.1.7
 • WooCommerce Cart Reports v1.2.11 (update 13-01-2022)
 • WooCommerce Gateway Payment Express v4.1
 • Walmart Integration for WooCommerce v2.1.0 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce Lottery Pick Number v2.0.7 (update 05-10)
 • Woo Sell Services – WooCommerce Add-On Plugin – WBCOM Designs v2.9.0
 • WooCommerce Price Based on Country Pro Add-on 2.9.5 (update 24-06)
 • WooCommerce WooSlider v2.4.2
 • WooCommerce Role-Based Payment / Shipping Methods v2.4.3 (update 29-01-2022)
 • WooCommerce Stamps.com XML File Export v2.10.3
 • WooCommerce PDF Watermark v1.3.0 (update 07-07)
 • Zoom Meetings for WooCommerce v2.1.5
 • WooCommerce Mollie Gateway v2.15.2
 • WooCommerce Coupon Referral Program v1.6.4 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce iPay88 Gateway v1.3.3
 • Spin Wheel For WooCommerce v1.7 (update 12-12)
 • WooCommerce US Export Compliance v1.0.7
 • WooCommerce Advanced Product Labels v1.2.1 (update 19-02-2022)
 • WooCommerce FreshBooks v3.14.1
 • WooCommerce PayPal Advanced v1.24.10
 • WooCommerce Customer / Order XML Export Suite v2.6.3
 • WooCommerce PayPal Digital Goods Gateway v3.2.2
 • WooCommerce ConstantContact Integration v1.12.0
 • WooCommerce Sofort Payment Gateway v1.5.0 (update 03-04-2022)
 • WooCommerce PagSeguro Payment Gateway v1.3.7
 • WooCommerce PayPal Adaptive Payments v1.1.11
 • WooCommerce Bulk Download v1.2.13
 • WooCommerce Authorize.Net DPM Plugin v1.8.1
 • WooCommerce FAQ Plugin – Product FAQ Tab + Store FAQ Page v1.0.5
 • WooCommerce Authorize.Net AIM v3.7.2 (update 05-07-2022)
 • WooCommerce Payson Form v1.7.4
 • WooCommerce Storefront Powerpack v1.6.1 (update 01-04)
 • WooCommerce Aramex v1.0.10
 • WooCommerce 2Checkout Inline Checkout v1.1.15
 • WooCommerce BluePay Payment Gateway v1.1.8
 • WooCommerce Storefront Blog Customizer v1.3.0
 • WooCommerce PostNL Shipping Method v1.2.7
 • WooCommerce Storefront Mega Menus v1.6.2
 • WooCommerce Storefront Parallax Hero v1.5.7

Xem thêm: Tổng hợp Plugin Woocommerce cao cấp hoàn toàn miễn phí!

Lưu ý: Pack này sẽ được cập nhật thường xuyên (có mã version) khi có bản mới, hãy follow bài viết này để nhận được bản update mới nhất

Tạm ngưng download full pack, để nhận mã download từng plugin riêng lẻ vui lòng comment bản WooCommerce Extensions vào phần bên dưới bài viết, admin sẽ gửi link trực tiếp tại đó.

727 bình luận
 1. Richard đã bình luận

  Mình xin file WooCommerce Google Product Feed V10.6.0 nha

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   đọc bình luận ở dưới á, có link tải nha bạn

 2. Tuấn đã bình luận

  WooCommerce Google Product Feed

 3. Noi đã bình luận

  Cho mình xin: Add Featured Videos in Product Gallery

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Hiện tại chưa có thằng này nhé. chỉ có các extension trong bài thôi nha

   1. Noi đã bình luận

    Cảm ơn ad

 4. 3CT Group đã bình luận

  ad cho mình xin Smart Coupons v5.0 nhé

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   đợi tối nhé, đang bận quá

   1. HoTroWordpress đã bình luận
 5. Nguyen Bao đã bình luận

  Admin cho mình xin WooCommerce Follow Ups Emails nha, thanks nhiều!

 6. Aug đã bình luận

  Odoo For WooCommerce V2.0 (Update 04-12)
  WooCommerce Bookings V1.15.53 (Update 20-03-2022)

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   I have updated them to the link you received earlier. For Woocommerce Booking, The article is available here
   https://hotrowordpress.com/woocommerce-bookings-plugin0510/

 7. Aug đã bình luận

  Odoo For WooCommerce V2.0 (Update 04-12)
  Enhancer For WooCommerce Subscriptions V3.0 (Update 04-03-2022)
  Woocommerce Bulk Edit Products – Prices – Attributes V1.1.0 (Update 28-11)
  WooCommerce Free Shipping Bar – Increase Average Order Value V1.1.11 (Update 13-02-2022)
  WooCommerce Bookings V1.15.53 (Update 20-03-2022)
  WooCommerce Instagram V4.1.2 (Update 18-03-2022)
  All Products For WooCommerce Subscriptions V3.2.1 (Update 20-03-2022)
  WooCommerce Ajax-Enabled Enhanced Layered Navigation V1.7.0 (Update 28-11)
  WooCommerce Measurement Price Calculator V3.20.1 (Update 29-09)
  WooCommerce Dropshipping V3.9.0 (Update 03-03-2022)
  WooCommerce Amazon Fulfillment V3.3.8 (Update 01-04)
  WooCommerce Min/Max Quantities V2.4.24 (Update 07-07)
  WooCommerce Freshdesk V1.1.27

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 8. Aug đã bình luận

  Decryption key please

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Please leave the name of the Extensions you need, this full set has been temporarily closed from public link

 9. hung đã bình luận

  WooCommerce Featured Video

  1. Hai đã bình luận

   Link die hết rồi ad ơi

   1. HoTroWordpress đã bình luận

    Cần Extensions nào thì cmt vô. Link nó có thời gian mà

    1. Hai đã bình luận

     Product Video for WooCommerce

     1. HoTroWordpress đã bình luận
    2. Hai đã bình luận

     Cảm ơn ad trước nhé

 10. Dang đã bình luận

  Cho mình xin vài plugin sau:
  1. WooCommerce Cart All In One – One Click Checkout – Sticky|Side Cart V1.0.4
  2. WooCommerce Checkout Field Editor V1.7.2
  Cảm ơn bạn!

 11. Eddy đã bình luận

  Admin cho em xin plugin WooCommerce Pre-Orders với

 12. 3CT Group đã bình luận

  Cho mình xin Smart Coupons v4.38 nhe ad

 13. Azul Do đã bình luận

  Cho mình xin plugins WooCommerce Order Delivery nhé ad.

 14. Vu Van Nam đã bình luận

  Admin cho mình xin 3 plugin này nhé :
  WooCommerce Conditional Shipping And Payments V1.12.0
  WooCommerce Advanced Shipping Packages V1.1.9
  WooCommerce Free Shipping Bar – Increase Average Order Value V1.1.11

  Xin chân thành cảm ơn!

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 15. Minh đã bình luận

  Hi ad ơi, cho mình xin plugin này với nhé: ReCaptcha For WooCommerce 2.27
  Thanks

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Ctl+ f5 lại nhé, gửi lâu r. Do trình duyệt bạn lưu cache thôi

 16. Minh đã bình luận

  Hi ad ơi
  Cho mình xin plugin này với ạ ReCaptcha For WooCommerce 2.27 (Update 26-01-2022)
  Thanks ad

 17. Kiên đã bình luận

  Mã download ko đúng ad ạ 🙁
  Cho mình xin plugin WooCommerce 360 Image với.
  Cám ơn ad

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 18. 3CT Group đã bình luận

  ad cho mình xin WooCommerce Smart Coupons v4.36 nhe

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 19. XPhuc đã bình luận

  Hi,
  Cho mình xin link download của plugin Composite Product Option nhé.
  Mình cảm ơn.

 20. Vu đã bình luận

  Admin help me Additional Variation Images Gallery for WooCommerce, please!
  Tks so much.

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 21. Phuong Minh đã bình luận

  Chào bạn,
  Bạn giúp mình xin 2 plugin này với:
  WooCommerce Role-Based Payment / Shipping Methods
  WooCommerce Conditional Shipping and Payments
  Cảm ơn bạn nhiều!

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 22. póeidon đã bình luận

  cho m xin bản woocommerce freshdesk với admin 😀

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 23. Luong đã bình luận

  Bạn có thể get giúp mình plugin này được không bạn?
  https://woocommerce.com/products/customer-support-for-woocommerce/
  Mình cảm ơn bạn nhiều

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   ko có đâu bạn, có bản mới thì mình sẽ đưa vào nên ko nằm trong này gần như là không có nhé

 24. Cuong đã bình luận

  Cho mình xin 2 plugin:
  WooCommerce Anti-Fraud
  WooCommerce Google Analytics Pro
  Cảm ơn bạn nhiều ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 25. Luong Ha đã bình luận

  Chào ad, bạn có thể giúp mình plugin này không có trong list của bạn nhưng có trong bộ của woocommerce không?
  https://woocommerce.com/products/customer-support-for-woocommerce/

  Xin cảm ơn và chúc bạn năm mới vui vẻ may mắn!

 26. Khang đã bình luận

  Ad ơi cho em xin mấy cái plugin này với ạ, em đang tự mò học thêm mong ad giúp đỡ, em cám ơn ad nhiều
  Chúc Ad năm mới nhiều sức khoẻ và hạnh phúc ^_^

  Role Based Pricing For WooCommerce V1.5.8
  Tiered Pricing Table For WooCommerce V4.3.0
  WooCommerce Cart All In One – One Click Checkout – Sticky|Side Cart V1.0.4
  Wholesale For WooCommerce V1.8.5
  Bulk Table Editor For WooCommerce V2.1.29
  Wholesale For WooCommerce V1.8.5
  WooCommerce Order Status Control V1.14.0
  WooCommerce Order Status Manager V1.13.3

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 27. Khang đã bình luận

  Ad cho em xin mấy plugin này với ạ

  B2B For WooCommerce By Addify V1.9.0
  Saved Addresses For WooCommerce V2.5.2
  Product Video For WooCommerce V1.4.2
  WooCommerce Buy One Get One Free V2.2.6
  WooCommerce Checkout Add-Ons V2.5.6
  WooCommerce Product Add-Ons V4.4.0
  WooCommerce Product Reviews Pro V1.17.4

  Cám ơn ad rất nhiều

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: Woocommerce Extensions #10788

 28. Khang đã bình luận

  Ad ơi cho mình xin thêm plugin này với ạ

  Custom User Registration Fields for WooCommerce

 29. Khang đã bình luận

  Ad ơi cho mình xin plugin này với
  Free Gifts for WooCommerce

 30. Luong đã bình luận

  Ad ơi cho mình xin
  Woocommerce Smart Coupon
  Woocommerce Tab Manager
  Woocommerce Brand
  bản mới nhất ad có với ạ, mình cảm ơn.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   link nha: mirrored. to/multilinks/1moqytvgsn

 31. Khoa Tran đã bình luận

  Mình đang cần woocommerce product feature, xin cảm ơn!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Vẫn chưa có sẵn a nhé

 32. Mahu đã bình luận

  Hey Please give me “AliExpress Dropshipping for WooCommerce”
  extension link: https://woocommerce.com/products/aliexpress-dropshipping-for-woocommerce/

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   This plugin is currently unavailable. You can try to refer to the following article, note that may not work.
   https://hotrowordpress.com/aliexpress-dropshipping-business-plugin-for-woocommerce1709/

 33. Nhân đã bình luận

  Ad cho xin WooCommerce CyberSource Payment Gateway V2.5.3 (Update 18-07) với nhé.
  Cám ơn Ad nhiều

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. Nhân đã bình luận

    cám ơn Ad dễ thương nhé ^^

 34. 3CT Group đã bình luận

  WooCommerce Smart Coupons đã có bản 4.33, nhờ ad cập nhật giúp mình

  1. 3CT Group đã bình luận

   có 4.33.1 luôn r ad ôi

 35. Khanh đã bình luận

  Hi admin, cho mình xin plugin này nhé:

  WooCommerce Anti-Fraud

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 36. phan anh đã bình luận

  cho e xin : WooCommerce Custom Product Addons V4.0.1 Nulled (Update 05-09) , tks anh!

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 37. Trọng Mạnh đã bình luận

  woocommerce print invoices & packing lists

 38. nab đã bình luận

  Woocommerce Split Order V1.4.0 please

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: split-orders.zip

 39. Nguyễn Công Trình đã bình luận

  WooCommerce Brands

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 40. phan anh đã bình luận

  Product Bundles

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 41. Tarun Kumar đã bình luận

  Password For Download For This Plugins

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Comment the Woocommerce extension versions you need, the plugin download link will appear shortly

 42. Huy đã bình luận

  ad ơi cho mình xin WooCommerce Sale Flash Pro với ạ, mình cảm ơn

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 43. Dung đã bình luận

  Ad ơi cho mình xin bộ plugin WooCommerce Product Add-Ons V4.2.0 với

 44. Nice guy đã bình luận

  Hi,
  WooCommerce Chained Products v2.10.0
  WooCommerce Cart All in One – One click Checkout – Sticky|Side Cart v1.0.1.8 (update 20-06)
  Or pls give psw to mega to download all..

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 45. hiep đã bình luận

  cho m xin plug in
  WooCommerce Google Analytics Pro V1.11.1

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 46. Long đã bình luận

  Cho mình xin plugins
  WooCommerce Points And Rewards
  WooCommerce Returns And Warranty Requests
  Product Filters For WooCommerce
  WooCommerce PayPal Pro

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 47. CSS đã bình luận

  Ad cho xin Woocommerce Bulk Edit Products – Prices – Attributes V1.0.8. Cám ơn

 48. Brittany Marillier đã bình luận

  Hi, can I please have WooCommerce Checkout Field Editor? Thank you

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 49. Hung đã bình luận

  Cho em xin plugin này: WooCommerce Cart All In One – One Click Checkout – Sticky|Side Cart V1.0.1.8 (Update 20-06)

 50. Hai đã bình luận

  cho em xin cái plugin này: WooCommerce Cart All In One – One Click Checkout – Sticky|Side Cart V1.0.1.8 (Update 20-06)

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 51. ha đã bình luận

  Cho em xin :WooCommerce Cart All In One – One Click Checkout – Sticky|Side Cart V1.0.1.8 (Update 20-06)

 52. NAM đã bình luận

  Cho em xin 2 plugin: YITH WooCommerce Membership Premium và YITH WooCommerce Subscription.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Check có 2 bài viết riêng ad update link r á

 53. duong đã bình luận

  WooCommerce Checkout Add-Ons V2.5.6

 54. duong đã bình luận

  có plugin này k anh WooCommerce Checkout Add-Ons V2.5.6 pro

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. duong đã bình luận

    Cảm ơn anh

   2. Duong đã bình luận

    anh ơi, nó bị lỗi ở add-on Type, anh có bản update khác không anh

 55. ndhafari đã bình luận

  Decryption key please 😀

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Leave the name of WooCommerce Extensions you need in this comment

 56. Xuân Phúc đã bình luận

  Cho mình xin plugin: WooCommerce Gravity Forms Product Add-Ons
  Cảm ơn

 57. Hữu Đức đã bình luận

  Ad cho em xin file plugin WooCommerce Order Status Manager V1.13.2 ạ! Em cảm ơn!

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 58. luudan đã bình luận

  WooCommerce Buy One Get One Free v2.2.4 (update 04-10)

 59. Yasuo đã bình luận

  Cho mình xin WooCommerce Wishlists nhé ad, tks u

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 60. Bắc đã bình luận

  Chào adm, cho mình xin file này nha, cảm ơn bạn rất nhiều. Advanced Product Labels

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. Bắc đã bình luận

    Cảm ơn adm rất nhiều !

 61. Minh đã bình luận

  Cho mình xin plugin WooCommerce Intuit Payments Gateway.
  Cảm ơn bạn nhiều.

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. Minh đã bình luận

    Cảm ơn bạn. Hazz tiếc quá nó ko hỗ trợ Việt Nam. Ko biết có cái nào tương tự ko? chủ yếu lúc chọn hình thức thanh toán có 2 option cá nhân và doanh nghiệp với stk khác nhau.

 62. Minh đã bình luận

  Cho mình xin plugin này ạ WooCommerce Product Bundles V6.12.4

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 63. CSSAmateur đã bình luận

  Cho mình xin WooCommerce 360 Image plugin nha. Cám ơn

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   đợi xíu nhé

  2. HoTroWordpress đã bình luận
 64. Dinh Vu đã bình luận

  hi chủ tịch,
  chủ tịch cho mình xin WooCommerce Order Status Manager
  xin cảm ơn chủ tịch rất nhiều, không chỉ cho mình và cho nhiều người khác, ước gì mình làm được như bạn

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 65. Hoa đã bình luận
 66. Hoa đã bình luận

  Ad check lại pass tải giúp em vs ạ, làm đủ kiểu mà vẫn báo sai pass

 67. CSSamateur đã bình luận

  Bạn cho mình xin Nested Category Layout với. Link cũ dead hết rồi. Cám ơn.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   đợi xíu nhé

  2. HoTroWordpress đã bình luận
   1. CSSamateur đã bình luận

    Plugin này bị lỗi rồi. Activate xong là web bị die luôn. Ad check lại giùm

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     Tắt cache, redis. Bật debug lên xem thử bị lỗi gì rồi gửi lại đây nha.

 68. Remote đã bình luận

  WooCommerce Pre-Orders V1.5.29 and decryption key, please

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 69. Ryuu đã bình luận

  Cho mình xin Decryption key

 70. Ryuu đã bình luận

  Cho mình xin WooCommerce Bulk Variation Forms, cảm ơn nhiều

   1. Ryuu đã bình luận

    Cho mình xin mk trọn bộ được không af

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     Bạn cần thằng nào thì minh gửi link nhé, link lẻ nên ko thể lấy nhiều như v dc

 71. Ryuu đã bình luận

  Cho mình xin plug-in này cảm ơn rất nhiều

  https://www.storeapps.org/product/bulk-variations-manager/

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Hiện tại chưa có nhé

 72. Minh đã bình luận

  Cho mình xin file này ạ WooCommerce Product Bundles

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 73. Minh đã bình luận

  Cho mình xin plugin này ạ Customer/Order/Coupon CSV Import Suite

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 74. Ngô Hữu Trí đã bình luận

  cho mình xin plugin này với WooCommerce Product Reviews Pro V1.17.4

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 75. Dinh Vu đã bình luận

  cho mình xin plugin này
  Affiliate For WooCommerce

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Đọc bài viết chỉ các extensions trong bài viết thôi

   1. Dinh Vu đã bình luận

    à, cảm ơn bạn

 76. 3CT Group đã bình luận

  ad cho mình xinh WooCommerce Smart Coupons

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. 3CT Group đã bình luận

    có ver mới hoặc 4.27 cho mình xin nha ad

    1. HoTroWordpress đã bình luận
     1. 3CT Group đã bình luận

      xin bản 4.28 mới update luôn ad ôi

     2. HoTroWordpress đã bình luận
     3. 3CT Group đã bình luận

      có 4.32 chưa ad :v chưa thì cho mình bản 4.31 nha

     4. HoTroWordpress đã bình luận

      Có rồi á

     5. HoTroWordpress đã bình luận
 77. Ruby đã bình luận

  Admin cho minh xin link : WooCommerce Account Funds

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. Ruby đã bình luận

    Cam on ban nhieu

 78. Goku đã bình luận

  WooCommerce Customer / Order CSV Export V5.3.2
  Cho mình xin plugin này nhé ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 79. Kim Duyen đã bình luận

  Admin cho mình link WooCommerce Product Retailers vs, cám ơn trang rất nhiều.

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 80. Ruby đã bình luận

  Admin ơi cho mình xin link tải plugin :
  WooCommerce Amazon S3 Storage V2.1.22
  Email : [email protected]

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. Ruby đã bình luận

    Thank Admin, You are pro

 81. DXP2409 đã bình luận

  Cho mình xin link woocommerce-composite-products và woocommerce-product-addons. Xin cám ơn

 82. tuấn đã bình luận

  Admin đẹp trai dễ thương tốt bụng ơi
  em cần plugin này lắm Rental Products $129
  https://woocommerce.com/products/rental-products/
  admin lấy giúp em với ạ, ko để lại em giá hữu nghị nha ad huhu

  thanks ad ^^

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   ko có đâu nhé, thử cái này có thể sẽ giúp ích
   https://hotrowordpress.com/rnb-woocommerce-rental-bookings-system/

 83. Goku đã bình luận

  WooCommerce Points And Rewards V1.7.0 (Update 09-08)
  cho mình xin cái này nhé ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. Goku đã bình luận

    Mật khẩu là gì vậy ad ơi ?

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     này khóa rồi. Bạn cần thằng nào thì gửi tên mình gửi link down nhé.

     1. Goku đã bình luận

      Ơ mình cần thằng mà ad gửi ngay ở trên mà 😀
      Download: WooCommerce Points And Rewards V1.7.0
      File này mình vừa request đó nhưng ko có mật khẩu ad ạ

     2. HoTroWordpress đã bình luận

      ủa quen tay. Ctrl + F5 bài viết đọc lại hướng dẫn cuối bài viết. Làm theo đúng như v để ủng hộ ad nhé

 84. Ngô Hữu Trí đã bình luận

  Cho mình xin link plugin này với: Variation Switcher in Cart for WooCommerce

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   chưa có nhé

 85. Viktor đã bình luận

  Hello, its possible to get WooCommerce PDF Product Vouchers V3.9.5 ? Many thanks!

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 86. Kim Quang đã bình luận

  WooCommerce Mix And Match Products V1.11.2 (Update 03-05)
  WooCommerce Product Bundles V6.11.1 (Update 18-07)
  Cho mình xin list này nha
  Thanks

 87. Yasuo đã bình luận

  Ad cho minh xin nhé, cảm ơn ad nhiều
  WooCommerce Social Login
  Custom User Registration Fields For WooCommerce
  Product Video for WooCommerce
  WooCommerce Cart All In One – One Click Checkout – Sticky|Side Cart
  WooCommerce Product Reviews Pro
  WooCommerce Advanced Notifications
  Wholesale For WooCommerce
  WooCommerce Dynamic Pricing & Discounts
  WooCommerce Smart Coupons

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 88. Thanh đã bình luận

  Admin cho mình xin WooCommerce B2B Sales Agents v1.0.8 (update 08-06) với.

  Cám ơn admin

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 89. Long đã bình luận

  Admin cho em xin plugin WooCommerce Pre-order nhé. Cảm ơn admin

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 90. Tài đã bình luận

  Add cho mình xin Product Search nhé

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 91. Dev đã bình luận

  Hi admin, Cho mình xin plugin này nhé reCaptcha for WooCommerce.
  Với cho mình hỏi là có plugin reCaptcha nào cho bình luận mặc định của WordPress không ad

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. Dev đã bình luận

    Có bản khác k ad khi check vào im not a robot thì báo lỗi Invalid captcha.

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     này do setup version captcha hoặc hết thời gian chờ máy chủ. bật debug lên xem có lỗi gì ko nhé

 92. chinh anh đã bình luận

  Em chào admin đẹp zai ^^

  anh ơi, em cần extensions này quá mà tìm trong list trên hình như không có, anh có thể giúp em có được ko ạ. nếu được em đội ơn anh lắm huhu :(((, mail của em ở trong nick ạ, nếu có anh cho em xin anh nha, em cảm ơn ạ huhu

  Product Gallery Slider for WooCommerce

  https://woocommerce.com/products/product-gallery-slider-for-woocommerce/?gclid=CjwKCAjw3riIBhAwEiwAzD3TiR_ynYFm5gxyoKBvOOZ1VF37njwhw1-xS86xXwOCN0zf8__43dt7YRoCsXcQAvD_BwE

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Woocommerce thì ko có, còn codecanyon thì có 2 thằng Product Gallery Slider for Woocommerce – Twist vs Product Slider For WooCommerce – Woo Extension to Showcase Products

  2. HoTroWordpress đã bình luận

   để xíu minh up lên

 93. Tobias đã bình luận

  Admin vui lòng cho mình xin lại bộ plugin này và mặt khẩu giái nén nhé, ********* ko hiện mật khẩu nữa
  Thank ad

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   cần extension nào thì cmt lại nhé

   1. Tobias đã bình luận

    Mình cần Woo Finder & Woo Local Store
    Cám ơn ad

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     ad ko có plugin này nhé

 94. Pier đã bình luận

  please
  WooCommerce Sequential Order Numbers Pro 1.18.0
  YITH Google Product Feed for WooCommerce Premium 1.1.25

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   update soon

 95. Son NH đã bình luận

  Hi Admin, cho mình xin plugin này nhé

  Custom User Registration Fields For WooCommerce

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. Son NH đã bình luận

    Thanks ban

 96. nguyenkain đã bình luận

  Cho mình xin cả plugin này luôn nhé ad ơi:
  WooCommerce Subscriptions

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 97. nguyenkain đã bình luận

  Cho mình xin plugin này nữa nhé:
  WooCommerce Min/Max Quantities V2.4.24

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 98. Sơn đã bình luận

  Hi admin, cho mình xin plugin WooCommerce Tab Manager nhé. Thanks ad!

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 99. Dev đã bình luận

  Hi admin, cho mình xin những plugin này nhé. Thanks ad
  WooCommerce Print Invoices & Packing lists
  WooCommerce Coupon Campaigns
  Product Filters For WooCommerce
  Woocommerce Split Order V1.4.0
  WooCommerce FAQ Plugin – Product FAQ Tab + Store FAQ Page
  WooCommerce Advanced Product Labels
  WooCommerce Tab Manager
  WooCommerce Bulk Stock Management

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 100. Ngọc Anh đã bình luận

  Cho em xin plugin này ạ WooCommerce Per Product Shipping V2.3.13 (Update 14-02). em cám ơn

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 101. nguyenkain đã bình luận

  Cho mình xin plugin này nhé:
  WooCommerce Order Status Control

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 102. hau đã bình luận

  Hi admin, cho mình xin những plugin này nhé. Thanks ad
  Customize My Account For WooCommerce

 103. Ngọc Anh đã bình luận

  Dạ cho em xin file WooCommerce Min/Max Quantities V2.4.24 (Update 07-07) ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 104. Nhâm Tân Hùng đã bình luận

  Product Filters For WooCommerce V1.2.4 , cảm ơn admin

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 105. Vũ Anh Khoa đã bình luận

  WooCommerce Paid Courses V3.11.0.2.3.3 (Update 12-05)

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 106. nguyenkain đã bình luận

  WooCommerce Smart Coupons V4.25.1 (Update 10-07)
  cho mình xin plugin này nhé

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 107. joseph đã bình luận

  hello, admin can you add featured video extension

  thank you

 108. joseph đã bình luận

  hello, admin can you add
  WooCommerce Featured Video

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   update soon

 109. Long đã bình luận

  Hi admin, cho mình xin những plugin này nhé. Thanks ad
  WooCommerce Pre-Orders
  WooCommerce Products Compare
  Wholesale For WooCommerce
  Free Gifts For WooCommerce
  WooCommerce Brands

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 110. Tuấn Anh đã bình luận

  Chào bạn,
  Bạn cho mình xin plugin “Orders Tracking for WooCommerce”.
  Cảm ơn bạn

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Chỉ gửi y/c trong danh sách bài viết nhé

 111. Brittany Marillier đã bình luận

  Hi Admin,

  Could I please have

  WooCommerce New Zealand Post
  and
  WooCommerce Currency Converter Widget V1.6.25

  Thank you

   1. Brittany Marillier đã bình luận

    Thank you

 112. Nguyen Binh đã bình luận

  mình xin WooCommerce Twilio SMS Notifications V1.15.1

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 113. Huan Nguyen đã bình luận

  Cho mình xin plugin này: Role Based Pricing For WooCommerce V1.5.0

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 114. Vũ Anh Khoa đã bình luận

  WooCommerce Product Vendors V2.1.54

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 115. Thanh đã bình luận

  Cho mình xin plugin
  WooCommerce Conditional Shipping and Payments v1.9.5 (update 30-05)

  Mình cám ơn.

 116. Hồng Nữ đã bình luận

  Admin cho em xin plugin này với Variation Shared Inventory for WooCommerce. Em cảm ơn ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   ko có nhé

 117. Hồng Nữ đã bình luận

  giúp em plugin này với, cảm ơn anh ạ.

 118. Thanh đã bình luận

  Admin cho mình xin plugin WooCommerce Shipping Multiple Addresses v3.6.29 (update 10-07) với.

  Cám ơn admin

 119. olalavui đã bình luận

  WooCommerce Product Documents
  e đang cần con này

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 120. Baba đã bình luận

  Admin thanks for upload. I have a problem with mega donwnload links. I dont see any mega password in this page.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   comment Woocommerce Extensions you need

 121. long đã bình luận

  cho e xin WooCommerce Tab Manager V1.14.1

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 122. Trung đã bình luận

  Admin cho mình xin ! Cảm ơn admin
  WooCommerce Print Invoices & Packing Lists

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. Minh đã bình luận

    Link die hết rồi bác ơi, còn link cuối thì ko bao giờ tải được.

 123. Martin đã bình luận

  como obtengo el password del pack completo?
  https://mega.nz/folder/BK4TTCBD

 124. Luong đã bình luận

  Bạn cho mình xin Product Add-Ons với.
  Cảm ơn bạn rất nhiều.

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 125. Marius đã bình luận

  Hello, can you send me please:
  1: WooCommerce WooSlider
  2: WooCommerce WooSlider Products Slideshow
  thank you in advance

 126. Mai Tiến Anh đã bình luận

  Admin cho mình xin plugin: Product CSV Import Suite. Mình cảm ơn

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 127. Declan đã bình luận

  Hello,

  Would you be able to share
  WooCommerce Checkout Add-Ons V2.5.5 (Updated 10-07)

  Please

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 128. dandy đã bình luận

  cual es el la clave sifrada de mega

 129. Nguyễn Trung đã bình luận

  Ad cho mình xin ! cảm ơn admin !
  Clear Cart and Sessions for WooCommerce

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   chỉ hỗ trơ các extension bên trong bài viết thôi nhé

 130. Nguyễn Trung đã bình luận

  Cho mình xin Clear Cart and Sessions for WooCommerce với ạ ! Cảm ơn ad

 131. 3CT Group đã bình luận

  Ad cho mình xin bản
  WooCommerce Smart Coupons V4.25.1

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 132. Adriano đã bình luận

  Xin chào, tôi cần một plugin ẩn tất cả giá (nó không hiển thị cho khách truy cập hoặc khách hàng đã đăng nhập), nó chỉ để sản phẩm dưới dạng tạp chí, nó chỉ cho phép thực hiện đơn hàng dưới dạng giá báo (thay đổi nút “mua” thành “yêu cầu một báo giá”, xin vui lòng.

 133. Kenny Nguyen đã bình luận

  Ad cho mình xin bản WooCommerce Brands V1.6.25 (Update 10-06)

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 134. liliy đã bình luận

  WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips

 135. Hoàng đã bình luận

  Vui lòng gửi mình link plugin WooCommerce Variation Swatches And Photos V3.1.3. Cảm ơn

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 136. Nguyen Phuong Nam đã bình luận

  AD ơi cho mình xin plugin này với Cám ơn Ad nhiều Thanks
  WooCommerce Smart Coupons V4.24.0 (Update 29-06)

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 137. hoàng đã bình luận

  b cho mình xin link tải WooCommerce Order Status Manager với, tks

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 138. Carls đã bình luận

  wrong password from ***_***_site

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Which extension do you need, please write down the name in this comment

   1. Carls đã bình luận

    Customize My Account For WooCommerce V0.3.0

 139. Quang Anh đã bình luận

  cho em xin cái Product Add-Ons của woo ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. Quang Anh đã bình luận

    e cám ơn ạ

 140. Thanh đã bình luận

  Admin cho mình xin WooCommerce Cost of Goods v2.10.0 với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 141. joseph đã bình luận

  hi, i was looking for sore finder for woocommerce but i couldn’t find it.
  can you help me with that

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   What extensions do you want, leave a comment and hotrowordpress will resend the link in your comment

   1. joseph đã bình luận

    thank you. the extension is sore finder for woocommerce

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     Only the list in the article is supported

 142. Duong đã bình luận

  Cho mình xin với ad ơi.
  Bulk Table Editor For WooCommerce

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 143. 3CT Group đã bình luận

  trang lấy code theo hướng dẫn ko còn hiển thị sau 30s nữa, mong ad fix sớm

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Pass và hd lấy pass đã thay đổi, Ctrl + F5 hoặc truy cập ẩn danh vào hotrowordpress để xem hướng dẫn mới nhé

 144. Ted đã bình luận

  The key doesn’t work. Please send new

 145. việt tuấn đã bình luận

  Armin cho mình xin WooCommerce Quick View với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 146. Vũ Anh Khoa đã bình luận

  WooCommerce Product Vendors V2.1.53

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 147. Hoan My đã bình luận

  Pinterest For WooCommerce V2.4.2
  Ad cho e link download mấy bảng này nha ad.

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 148. Khanh đã bình luận

  Cho mình xin plugin: Australia Post nhé. Thanks ad!

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 149. Hồ Bá Quân đã bình luận

  Cho em xin product video woocommerce với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. Hồ Bá Quân đã bình luận

    Em cảm ơn ad nhiều <3

 150. Johnny Cash đã bình luận

  Hi, can i take woocommerce PDF Invoice pro

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 151. John Doe đã bình luận

  Decryption key please :))

 152. Evans Lockwood đã bình luận

  Cho tôi xin one page checkout.

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 153. Eray đã bình luận

  hi, please send me decryption key please

 154. Eray đã bình luận

  Hi, decryption key please send me

 155. Hải đã bình luận

  Cho mình xin Woocommerce Custom Product Addons với ạ. thank ad

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. Hải đã bình luận

    Cho mình xin pass với ạ, trang **********.cc không truy cập được

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     truy cập bth mà bạn, cho mình xin ảnh lỗi dc ko

     1. Hải đã bình luận

      https://prnt.sc/165epfm
      Mình fake Ip mới vào được, còn truy cập bình thường k đc

     2. HoTroWordpress đã bình luận

      Ok nè, bị nhà mạng chặn đang chuyển sang domain khác, thông cảm giúp ad nhé. Lâu lâu bạn cũng ủng hộ giúp ad việc search lại từ khóa này nha

 156. Eric đã bình luận

  Cho em xin plugin WooCommerce Distance Rate Shipping V1.0.27 nha a. Cám ơn a nhiều ^^

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 157. Eric đã bình luận

  Mình ghi nhằm, WooCommerce Distance Rate Shipping V1.0.27 nha bạn, thank you!!!!

 158. Tuấn đã bình luận

  woocommer Bulk Stock Management cập nhật với anh

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 159. Ulin đã bình luận

  Woo Donation please

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 160. juan đã bình luận

  Please send me : PayPal Express Checkout Payment Gateway for WooCommerce

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Currently this plugin is not available

 161. Vuong đã bình luận

  WooCommerce Composite Products xin link download plugin này với ạ, cảm ơn adm

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 162. Anh đã bình luận

  Cho mình xin link: WooCommerce API Manager V2.3.9

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 163. MRT đã bình luận

  Product Filters For WooCommerce

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. Minh đã bình luận

    Link die rồi, cho mình xin pugin này với bạn nhé

    1. HoTroWordpress đã bình luận
 164. duong đã bình luận

  cho em xin: WooCommerce Product CSV Import Suite V1.10.41 (Update 15-04)

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 165. Thang đã bình luận

  Mình xin link tải: WooCommerce PDF Invoices V4.13.3

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 166. Vũ Anh Khoa đã bình luận

  Cho mình xin này với
  WooCommerce Order Barcodes V1.3.23

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 167. Adry đã bình luận

  Hello… Decryption key please, thanks

 168. Hải Đăng đã bình luận

  Bạn ơi cho mình xin WooCommerce Google Product Feed V10.0.4 với nha. Cảm ơn.

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. Trung Nguyen đã bình luận

    mình xin pass unlock link với. Cám ơn ad.

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     can extensions nao thi cmt lai nhe

     1. Trung Nguyen đã bình luận

      WooCommerce Google Product Feed V10.0.4 cho mình xin pass extension này với

     2. HoTroWordpress đã bình luận
 169. Thanh đã bình luận

  Gửi giúp mình plugin này WooCommerce Product Reviews Pro. Cảm ơn

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: WooCommerce Product Reviews Pro v1.17.4 (update 07-06)

 170. long đã bình luận

  chào ad cho mình xin link download WooCommerce Order Tracker 2.0.8 này được ko, mình thấy trên web có nhưng pass để tải thì ko đúng ạ, mình thấy WooCommerce Order Tracker 2.0.8 ko có trong danh sách 221 plugin này

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   nó phải của woocommerce đâu,nó của codecanyon mà bạn phải phân biệt chứ

   1. long đã bình luận

    https://hotrowordpress.com/woocommerce-order-tracker-codecanyon0406/
    mình xin pass download plugin này được ko ad

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     fix rồi nhé

 171. Cuong đã bình luận

  Bạn cho mình xin plugin Woocommerce FreshDesk và Woocommerce Thank you page.
  Cảm ơn bạn rất nhiều.

 172. Cuong đã bình luận

  Xin bạn cho mình plugin Woocommerce FreshDesk với.
  Cảm ơn bạn nhiều

  1. Cuong đã bình luận

   Mình xin thêm plugin woocommerce thank you page ạ.

 173. Hòa đã bình luận

  Cám ơn bạn chia sẽ, cho mình xin
  – WooCommerce Memberships v1.22.0 (update 05-05)
  – Affiliate For WooCommerce
  – WooCommerce PDF Watermark v1.2.0

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. Hòa đã bình luận

    Cho mình xin pass

    1. HoTroWordpress đã bình luận
     1. Nam đã bình luận

      Bạn kiểm tra lại giúp mật khẩu này không đúng

     2. HoTroWordpress đã bình luận

      không hỗ trợ download trọn bộ từ lâu rồi. Vui lòng để lại tên plugin bạn cần, không y/c 1 lần quá nhiều ad sẽ ko share link đâu nhé

 174. Đỗ Trung Kiên đã bình luận

  WooCommerce Order Delivery V1.9.0 (Update 16-05)
  Bạn ơi cho mình xin cái này nhé. Tks

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 175. Quân đã bình luận

  Ad ơi! Cho mình xin 3 extension này với.
  WooCommerce Accommodation Bookings
  WooCommerce Bookings
  WooCommerce Bookings Availability
  Mình thấy có bạn xin rồi nhưng pass lấy ở ******… sai add ạ
  Ad chi mình xin link mới hoặc fix pass ở link cũ nha ad

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 176. đã bình luận

  Bạn ơi giúp mình WooCommerce Storefront Mega Menus V1.6.2

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 177. Dhewi đã bình luận

  Làm thế nào để nhận được khóa mô tả, vui lòng cho tôi biết … Cảm ơn

 178. steve đã bình luận

  anh cho em xin file download với ạ. mấy link cũ bị die hết rồi. thanks anh
  – All Products For WooCommerce Subscriptions V3.1.21
  – WooCommerce Subscription Downloads V1.1.31
  – WooCommerce PayPal Advanced V1.24.10
  – WooCommerce PayPal Pro V4.5.1

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   đợi xíu đi nhé

  2. HoTroWordpress đã bình luận
   1. Steve đã bình luận

    Thanks anh

  3. 3CT đã bình luận

   Admin cho mình xin 2 cái này, thanks

   WooCommerce Variation Swatches And Photos V3.1.3
   WooCommerce Additional Variation Images V1.9.0

   1. HoTroWordpress đã bình luận
 179. Anggar Prihandoko đã bình luận

  Descryption Key Please…

  1. Anggar Prihandoko đã bình luận

   How to get your description key, please let me know
   Thank’s

   1. HoTroWordpress đã bình luận

    Please leave in the comments the name of Woo Extensions you need, we do not provide all at the moment.

 180. tuan đã bình luận

  cho mình xin pas down nha bác [email protected] mình cám ơn.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   cần thằng nào thì để lại tên nha

 181. Ulin đã bình luận

  Please send me the description keys too

 182. Dương đã bình luận

  WooCommerce Points And Rewards
  WooCommerce Checkout Field Editor
  WooCommerce Product Reviews Pro
  Cho m xin 3 plugin này ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 183. Huy đã bình luận

  WooCommerce Shipment Tracking V1.6.26

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 184. Nhat Nguyen đã bình luận

  Bác ơi, bác giúp em “WooCommerce Advanced Product Labels” với ạ! Link mega bị down rồi bác! Thanks bác ạ!

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. Nhat Nguyen đã bình luận

    Thanks bác!

 185. Phương đã bình luận

  Cho mk xin plugin Product slider for Woocommerce PRO được ko ạ

 186. Nhat Nguyen đã bình luận

  Bác ơi, bác gửi em “WooCommerce Order Status Manager” với ạ! Thanks bác, cái link trên mega hiện ko download được.

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 187. Vũ Thành Công đã bình luận

  Cho mình xin plugin này với ạ mình cảm ơn WooCommerce Smart Coupons V4.21.0

  1. Phan Triệu đã bình luận
   1. Duong đã bình luận

    Lấy về khó quá anh

 188. Ngọc đã bình luận

  cho em xin cái WooCommerce Custom Tab Manager ạ

  1. Phan Triệu đã bình luận
 189. vi tuong đã bình luận

  cho mình xin bộ này với a
  WooCommerce Cart All In One – One Click Checkout – Sticky|Side Cart V1.0.1.4 (New)

 190. Thuận đã bình luận

  Em xin link WooCommerce Conditional Shipping And Payments ạ. Em cảm ơn ạ

  1. Phan Triệu đã bình luận
 191. Vo Thang đã bình luận

  cho mình xin cái này nha bạn
  WooCommerce Cart All In One – One Click Checkout – Sticky|Side Cart V1.0.1.4 (New)

 192. Vothang đã bình luận

  share cho mình bộ này với: WooCommerce Points And Rewards V1.6.34 (Update)

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 193. Ehis đã bình luận

  Hello, Do you have any plugin to link 1688[.]com to woocommerce (dropshipping)

  Also help with Amazon order fulfilment plugin.
  Thanks

 194. lê hoàng đã bình luận

  xin plugin WooCommerce Quick View Pro

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 195. Tuong MAI đã bình luận

  WooCommerce Min/Max Quantities v2.4.20
  Thanks !

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 196. canhna01210 đã bình luận

  WooCommerce Storefront Mega Menus V1.6.2 please

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 197. Phatle99 đã bình luận

  WooCommerce Variation Swatches And Photos V3.1.3

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn xem tại comment này nhé: WooCommerce Variation Swatches And Photos V3.1.3

 198. ralph đã bình luận

  WooCommerce Price Based On Country Pro Add-On 2.8.15

 199. ANTR đã bình luận

  cho mình xin plug in checkout field editor với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 200. VU LONG đã bình luận

  CHO E XIN WooCommerce Table Rate Shipping .XIN CẢM ƠN ADMIN

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 201. Steve đã bình luận

  Anh cho mình xin link download của: WooCommerce Measurement Price Calculator. Many thanks

 202. Ninh Bùi đã bình luận

  A ơi cho e xin: Product Variations Table for WooCommerce (https://woocommerce.com/products/product-variations-table-for-woocommerce/)

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Done

 203. Steve đã bình luận

  Cho mình xin file Measurement Price Calculator. Many thanks

   1. Steve đã bình luận

    thanks ad

 204. Thịnh đã bình luận

  Cho mình xin WooCommerce Conditional Shipping And Payments V1.8.11, thanks rất nhiều!

 205. long đã bình luận

  cho e xin one page checkout woocommerce ad ơi.xin cảm ơn ad

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 206. Sáng đã bình luận

  Cho mình xin key mở khoá với !

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   cần extensions nào thì gửi vào comment nhé

 207. Anh Tuan đã bình luận

  Ads cho mình xinh key cho 2 bản sau nhé. Cảm ơn Ads nhiều:

  WooCommerce Store Credit V3.6 (Update 19-03)
  ReCaptcha For WooCommerce 2.11 (Update 16-03)

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: WooCommerce Extensions #34024

 208. vntopno1 đã bình luận

  Xin plugin Frequently Bought Together của woocommerce

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   chỉ yêu cầu trong list

   1. vntopno1 đã bình luận

    Product Video for WooCommerce cho xin cái này ad nhé

    1. HoTroWordpress đã bình luận
 209. Mahu đã bình luận

  Bro Would you please share those addons for mycred?
  https://mycred.me/store/

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Please wait, update soon

 210. Ly đã bình luận

  Xin plugin “WooCommerce Custom Thank You Pages” với bạn

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 211. Danh đã bình luận

  cho mình xin Custom User Registration Fields for WooCommerce
  Cám ơn !

 212. Ehis đã bình luận

  OneClick WCFM Connector: An Add-On For OneClick Chat To Order V1.0.0 is not nulled. Can you send the null version or the license key

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Currently the version has not been nulled. Please wait for us to find a solution

 213. Roku đã bình luận

  Thanks For Your Hard Work. I have one request.
  1. Do You Have This Plugin?
  –https://codecanyon.net/item/woocommerce-amazon-affiliates-wordpress-plugin/3057503
  If Yes Then Please Share. I need It For My Client.
  N.B: I heard about you from one of my friend. We Also Share Your website with our others friends.
  Take Love From Our Group. ❤️❤️

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Hotrowordpress has scheduled to update this request. Expected to appear soon.

  2. HoTroWordpress đã bình luận
 214. Mahu đã bình luận

  Bro I need those plugins. If you have, please give me.
  1.Content egg pro (decryption key)
  2.cashback tracker pro
  Thank you.
  N.B: I found Your Website in google when I connect Vietnam server.?

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   We are under a DDos attack for a long time, activating a firewall that could cause your IP to be blocked. Please let me know if you are having difficulty accessing the hotrowordpress.com

   Content egg pro
   Cashback tracker pro (Will be published in the next 24 hours)
   Password download: Tutorial

 215. lephat đã bình luận

  Ad cho mình xin WooCommerce Variation Swatches And Photos V3.1.3 ạ. Cảm ơn ad nhiều.

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 216. Ehis đã bình luận

  Hello please I need oneclick to chat wcfm connector. my mail is [email protected].

   1. Ehis đã bình luận

    Thank you very much.

    Can you help with these new ones

    WooCommerce Name Your Price
    WooCommerce Amazon Fulfillment
    WooCommerce Shipment Tracking
    WooCommerce Splash Popup 
    WooCommerce Order Delivery
    WooCommerce Returns And Warranty Requests 
    WooCommerce Dropshipping
    WooCommerce Social Login
    WooCommerce Buy One Get One Free
    WooCommerce Anti-Fraud
    Wholesale For WooCommerce
    Product Video For WooCommerce
    WooCommerce Account Funds
    WooCommerce WooSlider Products Slideshow 

    1. HoTroWordpress đã bình luận
 217. Ehis đã bình luận

  Admin, please I need oneclick wcfm connector

 218. Void đã bình luận

  Admin Please help OneClick WCFM Connector: An Add-On For OneClick Chat To Order V1.0.0

 219. Ehis đã bình luận

  Admin please I need OneClick WCFM Connector

 220. Hải đã bình luận

  M xin
  Memberships woo
  WooCommerce Custom Product Addons
  Bundles woo

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: WooCommerce Extensions #34022

 221. nickless đã bình luận

  Cho mình xin plugin này với nhé: woocommerce b2b sales agents 1.0.8

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   đợi thêm vài ngày nhé

   1. Nickless đã bình luận

    Phiên bản 1.07 hoặc 1.06?

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     hotroworpdress đã hết point để get các phiên bản mới, vui lòng đợi thêm nhé

     1. Nickless đã bình luận

      Nếu có 1.05, bạn có thể vui lòng chia sẻ.

     2. HoTroWordpress đã bình luận
 222. Anh Tuan đã bình luận

  Ad cho minh xin nhung extensions sau nhe. Xin cam on nhieu.

  Gift Wrapper For WooCommerce V3.0 (Update 05-02)
  WooCommerce Order Delivery V1.8.6 (Update 25-02)
  WooCommerce Checkout Add-Ons V2.5.3 (Update 19-03)

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: WooCommerce Extensions #34021

 223. Korkunc đã bình luận

  mình xin plugin woocommerce Zapier

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 224. tringuyen đã bình luận

  cho mình xin WooCommerce Distance Rate Shipping V1.0.26 với nha, thank you!!!!

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 225. mmmt222 đã bình luận

  Hi, can you send me the key please, thanks

 226. Tyler Juz đã bình luận

  Cho mình xin WooCommerce Group Coupons nhé

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 227. DauHuy đã bình luận

  Web ơi cho mình xin Product Sales Count for WooCommerce ạ, mình cảm ơn nhiều

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   plugin ko nằm trong package được hỗ trợ nhé.

 228. Luân đã bình luận

  cho mình xin WooCommerce Order Barcodes với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 229. Hiếu đã bình luận

  admin ơi em xin woo nào để làm site du lịch ạ. Em cám ơn!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bạn tự research trên themeforest đi nhé, xong gửi link lại đây đừng có quá hiếm or quá ít ng sử dụng là dc

 230. Tào Tháo đã bình luận

  Xin key Với

 231. Leo đã bình luận

  Do you have a plugin “Product slider for Woocommerce PRO”?

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   you are in need of the version that is sold on codecanyon. I only provide downloads in this comment section because it is not in the WooCommerce package
   Download: Product Slider For WooCommerce v3.0.4 – Woo Extension to Showcase Products

 232. Manu đã bình luận

  not working any key or password, even the one in the footer of the page, 🙁 any help? Requesting more than 10 plugins, I’ll appreciate it, thanks

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   hotrowordpress suspends access to the archive “ALL In One 216+ Woocommerce Extensions (+ Updates) – WooCommerce”. Please request the plugins you need in the comments section, we will send limited access link

 233. Danny đã bình luận

  Cho mình xin WooCommerce Cost of Goods ạ !

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 234. bruce đã bình luận

  ReCaptcha For WooCommerce 2.9 (Update 25-02) <3

  Cho Mình xin mã download ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 235. Bruce đã bình luận

  Cho Mình xin mã download ạ, recaptcha<3

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   đang dính bản q.uyền không cho download full package nữa. Bạn thông cảm chỉ y/c các plugin mình cần thôi nhé

 236. bruce đã bình luận

  Cho Mình xin mã download ạ

 237. Danh đã bình luận

  Cho mình xin WooCommerce Subscription Downloads . Cám ơn

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 238. Hải đã bình luận

  Cả 2 bass tu tồ ri ồ và thì em nhà bét CC đều k được bác ơi, cho anh em xin lại bát đi ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bộ này ko publish dc nhé vì lý do dm.ca. bạn để lại các extension mình cần tại cmt này sẽ có link riêng nhé

 239. thành đã bình luận

  ad cho e xin plugin này với, Thank ad
  WooCommerce Advanced Product Labels V1.1.7

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 240. Trọng mạnh đã bình luận

  – Spin Wheel For WooCommerce V1.4
  Ad cho mình xin được không ạ? Thanks ad nhiều.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: WooCommerce Extensions #34019
   Password: tutorial

 241. MANOJ DHANANI đã bình luận

  Admin Please
  WooCommerce Store Catalog PDF Download V1.10.27
  WooCommerce Tab Manager V1.14.0
  WooCommerce Newsletter Subscription V2.9.2
  WooCommerce Storefront Mega Menus V1.6.2

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: WooCommerce Extensions #34019
   Password: tutorial

   1. Manoj Dhanani đã bình luận

    Cannot download file it shows undecrypted file please look whats wrong

 242. Tan đã bình luận

  Pass theo tutorial invalid

 243. Max154 đã bình luận

  WooCommerce Memberships V1.21.2
  Commerce Checkout Field Editor V1.5.38 addon
  Ad cho mình xin 2 addon này với ạ. Cảm ơn nhiều

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: WooCommerce Extensions #34019
   Password: tutorial

   1. max154 đã bình luận

    Bạn cho mình xin lại link được không ạ, file bị undecrypted nên không download được ạ. Cảm ơn bạn nhiều

 244. minhthang154 đã bình luận

  Cho mình xin plugin WooCommerce Checkout Field Editor V1.5.38 với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: WooCommerce Extensions #34019
   Password: tutorial

 245. Hải đã bình luận

  Cho mình xin Woocommerce Custom Product Addons với ah

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 246. Hải đã bình luận

  Cho mình link tải Woocommerce Custom Product Addons với ạ

 247. Roald đã bình luận

  Is it possible to get the decryption key?

 248. Lam đã bình luận

  WooCommerce Product Recommendations

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 249. MANOJ DHANANI đã bình luận

  Admin can you upload this plugins Thnaks

  • WooCommerce Conditional Shipping And Payments V1.8.11
  • Wholesale For WooCommerce V1.5.0 (New)
  • WooCommerce Products Compare V1.0.23
  • WooCommerce Product Bundles V6.7.2 (Update 20-01)
  • WooCommerce Storefront Mega Menus V1.6.2

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. MANOJ DHANANI đã bình luận

    ok got it Thanks

   2. Thanh đã bình luận

    Xin lại pass cho link WooCommerce Product Bundles V6.7.2

    1. HoTroWordpress đã bình luận
 250. Thành Nhân đã bình luận

  Ad ơi! Cho mình xin 3 extension này với.
  WooCommerce Accommodation Bookings V1.1.22
  WooCommerce Bookings V1.15.35 (Update 29-01)
  WooCommerce Bookings Availability V1.1.16
  Email của mình: [email protected]
  Chờ hồi âm từ ad

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 251. omar elsayed đã bình luận

  Dear friend, please give me a Decryption key

 252. Nam nguyen đã bình luận

  Wholesale For WooCommerce V1.5.0 (New)
  Ad cho xin cái này nhé.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Wholesale For WooCommerce V1.5.0 (New)
   Pass download thực hiện theo hướng dẫn cuối bài viết để ủng hộ ad nhé

 253. tohoai đã bình luận

  ad cho mình xin bộ Storefront Extensions bundle với ạ.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   dưới cmt có link đó bạn, bạn tải dưới đó giùm ad nha. Ctrl + F tìm “trọn bộ Storefront Woocommerce”

 254. Sơn đã bình luận

  Ad ơi cho mình xin plugin Smart Coupons Woocommerce với ạ
  Cảm ơn ad!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Smart Coupons Woocommerce
   Lấy code theo hướng dẫn cuối bài viết

 255. hoang đã bình luận

  AD cho mình xin extension này với nhé WooCommerce 360 Image

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: WooCommerce 360 Image
   Hướng dẫn lấy pass và ủng hộ blogs
   Tuorial passwordpress

 256. Benjamin đã bình luận

  Pease give me this one. Thank you for all the other plugin you have giving me.

  WooCommerce Email Customizer V1.1.18

 257. Thủy đã bình luận

  Cho mình xin plugin này với. Thanks!
  WooCommerce Product Reviews Pro V1.17.1

 258. Hoàng đã bình luận

  cho mình xin key với, tks b

 259. Ariel đã bình luận

  Decryption key please

 260. Trọng mạnh đã bình luận

  Admin cho mình xin: woocommerce pre-orders
  Thanks ạ.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: woocommerce pre-orders
   pass: hotrowordpress

 261. Manoj Dhanani đã bình luận

  Admin, can give these plugins, please?
  WooCommerce Product Inquiry Form V1.2.17
  Product Filters For WooCommerce V1.2.4
  WooCommerce Print Invoices & Packing Lists V3.10.0
  WooCommerce Wishlists V2.2.3
  Role Based Pricing For WooCommerce V1.5.0
  WooCommerce Buy One Get One Free V2.1.4
  WooCommerce WooSlider Products Slideshow V1 .0.20 (Update)

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Link Download: WooCommerce Extensions
   pass: hotrowordpress

   1. MANOJ KALYANJI DHANANI đã bình luận

    Thanks you sir

 262. Thái Duy Khang đã bình luận

  Cho mình xin những plugin này với, cám ơn ad nhiều

  – WooCommerce Subscriptions V3.0.12
  – All Products For WooCommerce Subscriptions V3.1.21
  – WooCommerce Subscription Downloads V1.1.31
  – WooCommerce PayPal Advanced V1.24.10
  – WooCommerce PayPal Pro V4.5.1
  – WooCommerce Memberships V1.20.0

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Link Download: WooCommerce Extensions #34015
   pass: hotrowordpress

 263. Hải đã bình luận

  Cho mình xin Add on này: WooCommerce Product Add-Ons V3.3.0
  Cám ơn ad!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: WooCommerce Product Add-Ons V3.3.0
   pass: hotrowordpress

 264. khiêm đã bình luận

  Product Video For WooCommerce V1.3.4 (New)
  cho mình xin cái này ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: Product Video For WooCommerce V1.3.4
   pass: hotrowordpress

 265. K đã bình luận

  Product Video for WooCommerce
  Cho mình xin cái này

 266. Can đã bình luận

  ad cho mình xin plugin này
  YITH WooCommerce Ajax Product Filter

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 267. RichKid đã bình luận

  Ad cho mình xin plugin này nha
  WooCommerce Product Search V3.5.1
  Thanks ad.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: WooCommerce Product Search V3.5.1
   pass: hotrowordpress

 268. TuanLe đã bình luận

  Bạn ơi cho mình xin bộ storefront với !

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. Steve đã bình luận

    Anh cho em xin lại link tải bộ này với ạ. thanks anh

    1. HoTroWordpress đã bình luận
 269. Sonn đã bình luận

  WooCommerce Google Product Feed V9.4.0

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: WooCommerce Google Product Feed v9.4.1
   pass: hotrowordpress

 270. Phạm Đức Tiến đã bình luận

  Cho mình xin bản woocommerce brands