WooCommerce Point of Sale (POS) v5.3.5 – Điểm bán hàng cho WooCommerce

0

WooCommerce Point of Sale plugin này cho phép bạn định cấu hình doanh số trong tiệm hoặc cửa hàng của bạn bằng cách sử dụng cửa hàng trực tuyến WordPress đang hoạt động trên WooCommerce.

Trong cửa hàng trực tuyến của bạn, bạn có thể phát hành địa chỉ các điểm bán hàng. Và khi khách hàng mua hàng tại cửa hàng của bạn, bạn sẽ có thể cho khách hàng đặt hàng bằng cách sử dụng cửa hàng trực tuyến, qua đó giữ một bản ghi trong một số đối tượng bán hàng và theo dõi sự sẵn có của hàng hóa.

Trong cửa hàng của bạn, bạn có thể cung cấp đăng ký khách hàng và lưu giữ bản ghi phiên bản trực tuyến của cửa hàng của bạn. WooCommerce Point of Sale Plugin hỗ trợ kiểm tra tem, biên lai thanh toán. Bạn cũng có thể nhận thanh toán bằng thẻ điện tử bằng bất kỳ thiết bị nào, kể cả thiết bị cảm ứng.

Point of Sale for WooCommerce - WooCommerceBạn cũng có thể đặt hàng trên cửa hàng trực tuyến của mình và yêu cầu người dùng lấy hàng trực tiếp trong cửa hàng của bạn. POS Plugin hỗ trợ tạo mã đơn hàng duy nhất, có con dấu, để người dùng không thể đăng ký lại hàng hóa.

WooCommerce Point of Sale plugin hoạt động trong cùng cơ sở dữ liệu với kho lưu trữ vật lý, vì vậy bạn có thể đồng bộ hóa tất cả dữ liệu. Ngoài ra, plugin không bao hàm bất kỳ chi phí nào dưới dạng thanh toán hàng tháng hoặc những bất ngờ khó chịu khác.

 • Gợi ý plugin tương tự: Openpos – WooCommerce Point Of Sale(POS)

Demo: https://woocommerce.com/products/point-of-sale-for-woocommerce/

Tính năng cao cấp Point of Sale for WooCommerce – WooCommerce

Point of Sale for WooCommerce Plugin

 • Được xây dựng cho WooCommerce
 • Nhiều cấu hình
 • Đăng ký và cửa hàng
 • Cửa hàng bách hóa
 • Sản phẩm Bespoke
 • Phiếu giảm giá, giảm giá và lệ phí
 • Đặt hàng và ghi chú của khách hàng
 • Quản lý đơn hàng
 • Phương thức thanh toán
 • Trợ giúp nhắc nhở
 • Chuyển đổi nhanh
 • Trưng bày sản phẩm
 • Lưu trữ thẻ
 • Đơn vị đo lường
 • Quét mã vạch
 • Mã vạch sản phẩm
 • Việc bảo quản kho
 • Lọc và báo cáo đơn hàng
 • Tính thuế
WooCommerce Point of Sale (POS) Changelog nulled free

2020-11-24 - v5.3.5
* Fix - keyboard shortcuts not working when scan mode is enabled.
* Fix - cashier tender options affected after database updates.
* Fix - unused attribute not hidden if its the first one.
* Fix - cannot add non-published custom products from the register.
* Fix - products with stock quantity less than 1 cannot be added to cart.
* Tweak - improve product grid scrolling behaviour.
* Feature - set custom logo for the register screen.
* Feature - option to set maximum concurrent requests.
* Feature - set default search or scan mode for the register.
* Feature - option to include product attributes in product search parameters.

2020-11-17 - v5.3.4
* Fix - remove obsolete init hook that affected performance.
* Fix - product search did not return all matches.
* Fix - order contact details links were not working on the regisers order details page.
* Fix - logo size is not respected when configuring receipt template.
* Fix - tax rates and shipping methods could not be loaded when logged in as clerk.
* Fix - cannot reset user outlets.
* Tweak - add transient to cache product meta keys.
* Tweak - highlight product card if item is already in the registers basket.
* Feature - set suggested amounts when adding UoM products.
* Feature - scan EAN-13 and UPC-A weight or price embedded barcodes from the register.
* Feature - scan product SKU code when adding new product from the register.
2020-10-27 - v5.3.3
* Fix - loading shipping zones consecutively.
* Fix - scanned variations with one attribute not handled correctly.
* Tweak - product grid styling enhancements and change of default view.
* Tweak - option to reset database and reload regsiter upon failed initialisaiton.
* Tweak - hide unused product attributes from the product grid variation selector.
* Tweak - global setting for loading of customers on register load.
* Tweak - register setting for grid layout.

2020-10-23 - v5.3.2
* Fix - register clerks were not able to login to register.
* Tweak - product grid list view enhancements.

2020-10-22 - v5.3.1
* Feature - grid layouts including rectangular tiles and list view.
* Fix - out of stock products are validated before order is processed.
* Fix - update product stock after ordering.
* Fix - cart does not auto-scroll after adding many items.
* Tweak - loading of customer data upon register initialisation.
* Tweak - enhanced customer search.
* Tweak - global coupon settings respected on register.
* Tweak - always display stock indicators on product tiles.
* Tweak - option to set required fields for adding custom products.

Password: hotrowordpress

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật thông tin.