wpDataTables v3.0.4 (+addons) – Tables and Charts Manager for WordPress

0

wpDataTables là một trình quản lý mạnh mẽ của các bảng và biểu đồ linh hoạt dưới dạng plugin WordPress. Chỉnh sửa và quản lý đơn giản. Bộ dữ liệu lớn rất nhanh (hơn 10.000 hàng). Bảng tính đáp ứng với vài cú nhấp chuột.

Nhập Excel hoặc CSV vào các bảng có thể chỉnh sửa. Thực hiện các phép toán. Chỉnh sửa bảng tính trong WordPress cũng dễ như chỉnh sửa trong Excel. Lấy dữ liệu bảng từ bất kỳ nguồn nào – Excel trong MySQL. Bạn không biết SQL? Sử dụng trình tạo truy vấn.

Demo: https://codecanyon.net/search/3958969

 • Các tính năng của plugin wpDataTables – Tables and Charts Manager for WordPress

 

Tính năng wpDataTables plugin

 • Khả năng thích ứng: Bạn có thể sử dụng cho các bảng wpDataTables linh hoạt trong WordPress, có thể được sử dụng trên mọi thiết bị.
 • Các bảng rất lớn: wpDataTables hoạt động rất nhanh với các bảng lớn, lên tới một triệu hàng. Tất cả các hoạt động sẽ được xử lý bởi máy chủ MySQL.
 • Editable: Bàn wpDataTables có thể được làm sẵn để chỉnh sửa – và người sử dụng WordPress có thể chỉnh sửa nội dung của các bảng WordPress trong một hàng hoặc theo hình thức tạo ra.
 • Bộ lọc và tìm kiếm nâng cao wpDataTables: cho phép bạn tạo các bộ lọc riêng cho bộ dữ liệu của mình, điều này khá thuận tiện để nhanh chóng thu hẹp kết quả của bảng WordPress của bạn.
 • Sử dụng plugin WordPress này, bạn có thể chọn các ô, hàng, cột tùy thuộc vào nội dung của chúng – trong Excel chức năng này được gọi là Định dạng có điều kiện.
 • Các lược đồ và sơ đồ: Mỗi bảng WordPress có thể được sử dụng làm nguồn dữ liệu để tạo sơ đồ WordPress. Biểu đồ được hiển thị bởi 3 máy phát mạnh mẽ và có thể thay đổi trong thời gian thực.
 • Người tạo báo cáo: Mệt mỏi vì phải điền cùng một tài liệu nhiều lần? Trình tạo báo cáo plugin tự động hóa việc tạo tài liệu trên trang web WordPress của bạn – tất cả những gì bạn cần làm là chuẩn bị các mẫu. Cung cấp bất kỳ mẫu DOCX hoặc XLSX nào – ví dụ: sử dụng biểu mẫu công ty mà bạn đã có với logo và thông tin doanh nghiệp.
wpDataTables - Tables and Charts Manager for WordPress v3.0.4 Changelog
- A minor stability update including some patches for creating tables.
- A minor stability update including some patches for compatibility with WordPress version 5.5.
- A minor stability update including some patches for showing charts.
- Design: New fresh admin UI.
- New page: New Dashboard page with lots of useful information and guides.
- New page: New detailed System Info page which simplifies resolving external conflicts.
- Feature: New Popup First-launch Guide with feature explanations for new users.
- Feature: New options like Feature suggestion, Subscription and lot more.
- Feature: Added new hook to filter URL of PHP array tables (wpdatatables_filter_url_php_array($url, $tableID)).
- Bugfix: Fixed issue with creating tables from Google spreadsheet.
- Bugfix: Fixed pagination layout for the new skins.
- Bugfix: Fixed JS error that appeared when connection in table wizard was changed on dropdown change on connection in table wizard.
- Bugfix: Fixed issue with removing All SQL columns and All post properties field when tables are removed from Selected SQL tables or Selected post types.
- Bugfix: Fixed issue with Excel like editing and separate connection.
- Bugfix: Fixed issue with not showing details in tab for separate connection.
- Bugfix: Fixed issue with customJS field with HTML entities.
- Bugfix: Fixed issue with predefined edit value for multiselect.
- Bugfix: Fixed issue with loading Report Builder edit modal and download button.
- Bugfix: Fixed conflict with checkbox modal and regular checkbox in filters.
- Bugfix: Fixed issue with inline editing date column and two ajax calls.
- Bugfix: Fixed issue with masterdetail column type.
- Bugfix: Fixed issue with current post id placeholder.
- Bugfix: Fixed issue with showing decimals in charts tooltip.
- Bugfix: Fixed issue with Gutenberg hooks.
- Bugfix: Fixed issue with sum shortcodes and server-side tables.
- Compatibility with WordPress 5.4.2 confirmed.
- Other small bug fixes and stability improvements.
 • Addons wpDataTables – Tables and Charts Manager for WordPress:

 • Report Builder for wpDataTables v1.2 (update 02-09)
 • Gravity Forms integration for wpDataTables v1.2.3 (update)
 • Powerful Filters for wpDataTables v1.1 (update)

password: hotrowordpress

Decryption key: eMc9ry5VPE9IpTLjeNUmxg

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật thông tin.