Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

BeTheme v26.4.0.3 NULLED (+Full Demo) – Responsive Multi-Purpose WordPress Theme

96

BeTheme là sản phẩm Theme Portfolio tốt nhất cho các chủ đề đa nền tảng, đa lĩnh vực. Bảng tùy chọn chủ đề nâng cao và công cụ Muffin Builder cung cấp khả năng không giới hạn. Để cho bạn thấy chủ đề hoạt động như thế nào, muffingroup đã tạo ra hơn 500 trang web theo chủ đề để bạn có thể thấy sản phẩm này tuyệt vời như thế nào.

Để cho bạn thấy chủ đề hoạt động như thế nào, chúng tôi đã tạo ra 15 trang web theo chủ đề để bạn có thể thấy sản phẩm này tuyệt vời như thế nào.

Betheme Elementor page builder

Betheme WordPress Theme

BeTheme - WordPress đa mục đích đáp ứng Theme - 3

BeTheme - WordPress đa mục đích đáp ứng Theme - 4

BeTheme - WordPress đa mục đích đáp ứng Theme - 5

BeTheme - WordPress đa mục đích đáp ứng Theme - 6BeTheme - WordPress đa mục đích đáp ứng Theme - 7BeTheme - WordPress đa mục đích đáp ứng Theme - số 8BeTheme - WordPress đa mục đích đáp ứng Theme - 9

BeTheme - WordPress đa mục đích đáp ứng Theme - 10

BeTheme - WordPress đa mục đích đáp ứng Theme - 12BeTheme - WordPress đa mục đích đáp ứng Theme - 13

BeTheme - WordPress đa mục đích đáp ứng Theme - 14

BeTheme - WordPress đa mục đích đáp ứng Theme - 15

Cho đến nay muffingroup đã tạo ra các trang web cho BeTheme như: electric, veterinarian, loan agency, charity agency, sitter, moving company, barber, health magazine, book writer, plumber, art agency, interior design company, webmaster, application, seo agency, university, event company, developer, car rental, band, gym, designer, marketing agency, hosting company, travel agency, real estate company, photographer, renovator, small business company, hotel, mechanic, lawyer, school, shop…

Demo: https://themeforest.net/search/7758048

tính năng nổi bật BeTheme - Responsive Multi-Purpose WordPress Theme

Tính năng nổi bật BeTheme Theme – Responsive Multi-Purpose WordPress

 • Tương thích WordPress 5.4 WooCommerce 4.0.1
 • Bao gồm 4 bố cục grid layouts: 1240px Boxed, 960px Boxed, 1240px Full Width, 960px Full Width
 • Widgetized Top Area
 • Trình tạo bố cục tuyệt vời
 • Menu không giới hạn
 • Trình tải lên phông chữ tùy chỉnh
 • 7 phiên bản tiêu đề Header khác nhau
 • Hiệu ứng animation mượt mà và đáng tin cậy
 • Bao gồm hơn 200 Muffin Builder và shortcodes
 • Tương tích WooCommerce
 • Đa ngôn ngữ WordPress
 • Tương thích Mega Menu
 • Muffin Builder chia tách trên các phần
 • Đáp ứng đa màn hình, mọi thiết bị
 • Bao gồm: Contact Form 7, Revolution Slider
 • Công cụ tạo và kéo và tùy chỉnh Muffin Builder
 • 3 bố cục blog khác nhau, 4 cách bố trí danh mục
 • Tương thích plugin SEO: All in One SEO hoặc Yoast
 • 6 widget tùy chỉnh tích hợp
 • Hỗ trợ hình nền tiêu đề phụ Subheader
 • Tùy chỉnh logo, Retina logo & favicon icon
 • Các trang con subpages chuyên dụng
 • Hỗ trợ của Google Maps – Tài khoản thanh toán Google Maps Platform là bắt buộc
 • Dựa trên lưới Grid Layout
 • Biểu tượng mạng xã hội
 • Menu footer tùy chỉnh
 • Đường dẫn tích hợp
 • HTML5 / CSS3
 • Tương thích với nhiều trình duyệt
 • Làm sạch mã comment
 • Bao gồm tài liệu đầy đủ
 • Video HD Thuyết minh
 • 18 tệp PSD với UI Kit đi kèm
 • Trang chủ phân lớp PSD-tệp bao gồm trong gói
 • Tệp XML với nội dung demo

tính năng BeTheme - Responsive Multi-Purpose WordPress Theme

BeTheme – Responsive Multi-Purpose WordPress Theme Changelog

Download BeTheme - Responsive Multi-Purpose WordPress Theme Nulled Free

Version 26.4.0.3 – July 21, 2022
* Fixed: Header Builder - Assigning header template if another template has been removed
* Fixed: Header Builder - Open submenu link on click
* Fixed: Footer Builder - Default text and link color
* Fixed: Maga Menu - Content font inherits from body instead of menu
* Fixed: Pre-built websites - Minor PHP 8 warning during import
Version 26.4.0.2 – July 19, 2022
* Fixed: BeBuilder - Edit header link when BeCustom plugin as active
* Fixed: Menus - Add menu items - New items have the content of the post in the description field
* Fixed: Shop - Product content in full width section - Unwanted padding removed
* Fixed: Shop - Products page - Buttons style: Stroke
* Fixed: RTL - Mobile contact form
v26.4.0.1 – July 18, 2022
* Added: Wrap - Background overlay - Overlay backgrounds with opacity or css filters like blur, brightness, contrast, saturation or hue

* Fixed: BeBuilder - History - JS error when xml code used in content
* Fixed: BeBuilder - Visual options field - Clicking sometimes has no effect
* Fixed: BeBuilder - Slider Revolution edit icon
* Fixed: BeBuilder - Mobile - Section full width - Unwanted side padding removed
* Fixed: BeBuilder - Hover Color element - Fields with duplicated ID. Notice: Please adjust colors if you use this item on your site

* Fixed: Templates - Admin bar - Edit with BeBuilder link
* Fixed: Header Builder - Header fixed - Hide section on scroll - Sticky header position
* Fixed: Header Builder + Shop page - Bouncing header on Quick preview open
* Fixed: Header Builder - Wrap in first section, moved up, hides under the slider

* Fixed: Shop categories element - Images cropping - Uncropped
* Fixed: Theme Options - Subheader background transparency - Slider keeps resetting if 0 set
* Fixed: Unwanted inner shadow on the right side of the browser window removed
* Fixed: HubSpot plugin compatibility

* Updated: Translation Files - New translation strings
v26.3 – April 4, 2022
* Added: Lottie animation element
* Added: Section - Shape dividers
* Added: New Icon Box element
* Added: Element presets
* Added: Accessibility - ESC key closes active menu

* Fixed: BeBuilder - Typography field - Responsive values
* Fixed: BeBuilder - Tabs field (Accordion, FAQ, Tabs)
* Fixed: BeBuilder - History - Autosave every 5 minutes
* Fixed: BeBuilder - New wrap size on tablet
* Fixed: BeBuilder - Element edit - Advanced tab - Responsive visibility
* Fixed: BeBuilder - Sidebar widget element - Content disappears if first sidebar is selected
* Fixed: BeBuilder - Data Storage - Issue with importing templates when Serialized data storage set

* Fixed: Accessibility - Side slide menu - Close menu on Enter key press on menu link
* Fixed: Main menu - Arrows for Items with Submenu
* Fixed: Shop - Search results - Price includes tax if this option as selected
* Fixed: Rank Math SEO plugin - Content update on builder element remove

* 2 Pre-built websites: Personal Trainer 3, IT Service 6
* 2 Elementor pre-built websites: Personal Trainer 3, IT Service 6

v26.2.1 – March 22, 2022
* Fixed: BeBuilder - Section - Divider element - Size
* Fixed: BeBuilder - Tabs element - PHP error
* Fixed: BeBuilder - Column Text element - Inline editor - Font family select
* Fixed: Firefox - BeBuilder - Typography field - Font family select
v26.1 – March 10, 2022
* Added: Accessibility
- Keyboard support - Improves core navigation functionalities for non-mouse users; also, it adds ARIA Landmark Roles.
- Underline links - Make content links more distinguishable from surrounding content by adding underline.
- Repetitive link title - Use post title in addition to the "Read more" text.
- Warning on links - When spawning new window or tab, warn the user using browser alert method.

* Added: Theme Options - Logo - Option to set different SVG logo width on tablet and mobile
* Added: Table of contents element - Links format select - SEO friendly or Simple (for languages based on non URL friendly characters)

* Fixed: BeBuilder - Elements - Entrance animations - Start when the element is visible

* Fixed: Article box element - Border radius
* Fixed: Featured image for all post types - SVG image width
* Fixed: Header Creative - Dropdown submenu - Menu width
* Fixed: JS - Removed deprecated size() function
* Fixed: CSS - Google fonts with spaces in their name are not quoted
* Fixed: Elementor widget - List - SVG icon

* Fixed: Mobile - Shop - Single product - Content wrapper width
* Fixed: Mobile - Overflow logo covers icons

* Fixed: Shop - Templates - Categories and Tags - Conditions
* Fixed: Shop - Templates - Product description - Element styles
* Fixed: Shop - Checkout - Stripe payment

* Fixed: BeCustom plugin + BeBuilder - Missing filters added
* Fixed: Classic Editor plugin + Disable full-height editor - Edit with BeBuilder button
* Fixed: Enhancer for WooCommerce Subscriptions plugin - PHP error - Call to a member function get_id

* 2 Pre-built websites: Car Rental 3, Food Truck 2
* 2 Elementor pre-built websites: Car Rental 3, Food Truck 2
v26.0.2 – February 25, 2022
* Fixed: BeBuilder - Option to hide section
* Fixed: BeBuilder Blocks - Options to hide and collapse section
* Fixed: BeBuilder Blocks - Column element - Typography options

* Fixed: Blog - Single post - Option to hide Featured image - Unwanted space removed
* Fixed: Contact box shortcode - Background
* Fixed: Footer - Call to action - Column width
* Fixed: Map advanced element - Contact box background
* Fixed: Share box shortcode - Show even if Share Box is disabled in Theme Options
* Fixed: Sliding box element - Title bar - Global background and color
* Fixed: Theme Options - Subheader transparency - Unable to save '0' value
* Fixed: Under Construction page

* Fixed: Mobile - Blog - Single post - Intro header width

* Fixed: Shop - Single product - Columns margin
* Fixed: Shop - Filters position and select box-shadow
* Fixed: Shop - Widget: Be Shop Attributes - Checkbox click
* Fixed: Shop - Wishlist page
v26.0.1 – February 22, 2022
* Fixed: Minor PHP Warning: trim() expect paremater to be string
* Fixed: Minor PHP Notice: Undefined index
* Fixed: Rank Math SEO plugin - JS console error: Missing dependencies

v25.1.9.1 – January 18, 2022
* Fixed: Muffin Live - PHP error preventing opening

v25.1.7 – December 21, 2021
* Added: Elementor - Table of contents widget - Creates a snapshot of the headings in your page
* Added: Rank Math SEO plugin - Muffin Builder content analysis
* Added: Search results page - Post image links to post details page

* Fixed: Table of contents element - Scroll after link click - Missing top spacing
* Fixed: Table of contents element - Marker type: Icon - Font family
* Fixed: Live Builder - Table of contents element - Rerender after attribute change
* Fixed: Live Builder - Table of contents element - Missing element icon

* Fixed: Dropcap shortcode - Custom font size in px, Font family
* Fixed: Offer slider element - Offer item without title - Empty space
* Fixed: Fancy heading element inside Accordion content - Title - Font size and color
* Fixed: Blog - Single Post - PHP warning for post excerpt when featured image is not set
* Fixed: Blog - Single Post - Blog element used in post content - Featured image link and size
* Fixed: Image item - SVG image disappears if Size is selected other than Full size
* Fixed: Theme Options - Sticky subheader position
* Fixed: Post edit screen - Edit with Muffin Live button on narrow screen
* Fixed: Elementor preview window - Offer Slider Thumb - Thumbnail images

* 2 Pre-built websites: Tire, Book 2
* 2 Elementor pre-built websites: Tire, Book 2
v25.1.6.1 – December 10, 2021
* Fixed: PHP error on certain server settings after theme installation
v25.1.6 – December 7, 2021
* Added: Table of contents element - Creates a snapshot of the headings in your page
* Added: Social icons - Drag & drop to change order
* Added: Single post, portfolio and product - Edit with Muffin Live Builder link in the Admin Bar
* Added: Idea shortcode - Icon select and border radius attributes
* Added: Column element - "Text" alias
* Added: Column element - Code editor - Toolbar - Paragraph shortcut
* Added: Muffin Builder - Preview link next to default WordPress preview button

* Fixed: Shop - Single product template - Product meta element - Layout: Table - Commas between tags
* Fixed: Live builder - Page options - Layout field - Unwanted checkboxes
* Fixed: Theme Options - Header height on mobile - No effect if 0 entered
* Fixed: Theme Options - Buttons - Change between classic and custom buttons
* Fixed: Elementor - Page Layout: Elementor Canvas - HTML lists - Default style
* Fixed: Forms - Select field focus - Background color
* Fixed: Column element - Shortcode manager - Content link - Missing link field
* Fixed: RTL - Header icons - Circle with count - Position
* Fixed: RTL - Live search form
* Fixed: RTL - Header login popup
* Fixed: Classic Editor plugin - Column element - Unwanted content scroll
* Fixed: WPML plugin - Translate Everything compatibility

* 2 Pre-built websites: Eco Food 2, Shop Assistant
* 2 Elementor pre-built websites: Eco Food 2, Shop Assistant
v25.1.5.1 – November 23, 2021
* Fixed: Classic Editor plugin - Visual editor in column element
v25.1.4 – November 9, 2021
* Added: Live Builder - Column item - Option to use visual instead of code editor
* Added: Live Builder - Open element edit panel when left click on element in Builder window
* Added: Shop - NEW badge for products - NEW badge text
* Added: Theme Options - Translate - Shop tab
* Added: Before After element - Option to set "Before" and "After" labels for each element
* Added: Sticky navigation arrows - Option to hide date in default style
* Added: Mobile menu - Style: Default - Close the menu after link click
* Added: Elementor widget - Countdown - Number font size
* Added: Elementor widget - Hover color - Border radius
* Added: Plugin: BeCustom - Option to hide Betheme survey in dashboard
* Added: Plugin: W3 Total Cache - Empty cache when Theme Options save

* Fixed: Shop - Checkout page - Unwanted transparency in select dropdown removed
* Fixed: Shop - Side Cart - Price update when some price plugins used
* Fixed: Shop - Quick view - Custom variation swatches - Hide default variation inputs
* Fixed: Shop - Plugin: Mix and Match Products - Quantity fields and some basic styles
* Fixed: Templates - Shop - Template for specified tag
* Fixed: Live Builder - New page with title added then saved as draft and edited with Live Builder - Unwanted title change
* Fixed: Live Builder - Edit with Muffin Live Builder link in the Admin Bar
* Fixed: Live Builder - Left panel resize handler position after resize
* Fixed: Muffin Builder - Before After element - Preview image overlay z-index
* Fixed: Login popup - Redirect to login page if form submitted without any data
* Fixed: My account - Login form - Missing form validation message
* Fixed: Pre-built websites - Set homepage to display the Home page instead of latest posts
* Fixed: Pre-built sections - Elements with field type "tabs" import - Content replaced with the "A" character
* Fixed: Option to hide WordPress Editor - Restored post title field
* Fixed: Mobile - Header style: Shop + Mobile menu style: Default
* Fixed: Header style: Transparent + Menu style: Highlight - Menu position
* Fixed: Header style: Creative - Action bar slogan and social icons position
* Fixed: Section style: Dark - More visible link color
* Fixed: White Label - Dashboard - Betheme survey removed
* Fixed: Removing builder content when creating a new page with Muffin Builder and clicking Live Builder button without refreshing the page
* Fixed: Search results page - "View product" instead of "Read more" text next to shop products
* Fixed: Search results page - Default options values when you update from older theme version
* Fixed: RTL - Blog slider, Clients slider, Portfolio slider & Shop slider elements - Title and arrows position
* Fixed: Contact Form 7 plugin - Form message position

* Improved: Shop - Theme Options - Notice to install WooCommerce only if plugin is not installed or activated
* Improved: Live Builder - Settings are now stored in database instead of cookie
* Improved: Blog - Filter by author - Display only authors with posts

* Updated: WPML compatibility - WPML config file - GDPR fields

* 2 Pre-built websites: Event 7, Baby Shop
* 2 Elementor pre-built websites: Event 7, Baby Shop
v25.1.3 – October 26, 2021
* Added: Shop - Category page - Additional content field above and below products list
* Added: Live search as Builder element
* Added: Live search - Enter and Escape keys support, click outside box to close
* Added: Live search - Translation of some text
* Added: Search page - Layout options
* Added: Single Post options - Full width page or content
* Added: Single Portfolio options - Full width page or content
* Added: Option to hide WordPress Editor if you use only Muffin Builder
* Added: Fancy link shortcode - Option to select Google Font
* Added: Fancy link shortcode - Style: Icon below link
* Added: Highlight shortcode - Style: Underline
* Added: WPML plugin - Translate Everything compatibility
* Fixes: Shop - Quick view - Parse shortcodes
* Fixes: Shop - Single product template - Short description - Parse shortcodes
* Fixed: Shop slider element - Unwanted style tab removed
* Fixed: Shop - Checkout page - Stripe payment separator removed
* Fixed: Live Builder - Shop products - Duplicated layout options on font size change
* Fixed: Search - Search in shop products only - Sidebar position
* Fixes: Template: Single product - Product content element in full width section - Margin of inner elements
* Fixes: Header style: Shop - Main menu position when there is only one menu selected
* Fixed: Custom icons - Icomoon icon name including comma
* Fixed: Info box, Opening hours elements - Tabs shows even when all items removed
* 2 Pre-built websites: Franchise, Cottage 3
* 2 Elementor pre-built websites: Franchise, Cottage 3
v25.1.2.1 – October 15, 2021
* Added: SVG files upload
* Added: Side slide menu - Close the menu on One page after link click
* Fixed: Shop - Checkout - Payment method - PayPal
* Fixed: Shop - Checkout - "Procced to PayPal" button text if Paypal is selected as payment method
* Fixed: Shop - Cart - "Your cart is empty" message
* Fixed: Shop - Quick view - Variation select
* Fixed: Header style: Shop + Mega Menu style: Default
* Fixed: Builder - Empty section added - Minor PHP notice
* Fixed: WordPress.com - Custom icons - Upload path
* Improved: HTML5 video - Native browser player - Preload attribute set to metadata
v25.1.1 – October 5, 2021
* Added: Muffin Builder - Column item - Option to use visual instead of code editor
[ Muffin Builder > Settings > Column item editor ]
* Fixed: Muffin Builder - Builder content when update from very old Betheme version
* Fixed: Shop - Cart page - Cart totals - Shipping address position
* Fixed: Shop - Side cart: Disabled - Add to cart
* Fixed: Shop - Single product - Hide description tab if content is empty
* Fixed: Image Frame - Default mask color was set to #fff without opacity
* Fixed: Firefox browser - Shop - Side cart opens when browser Back button clicked
* Fixed: Iubenda Cookie Baner compatibility - Buttons
* Improved: Live Builder - Visual item - Editor size and look

Version 25.1.0.2 - October 1, 2021
* Fixed: Shop - Product cart button - Button text - Default text instead of empty string
* Fixed: Shop - Widget cart - Update on add to cart action
* Fixed: Header style: Shop + Mega Menu style: Default - Menu position and width
* Fixed: User icon when Avatar Display is disabled
* Fixed: Login - Close login window on click outside the modal
* Fixed: GDPR Cookie Bar - z-index
* Improved: Plugin: BeCustom - Visual Builder compatibility

v25.0.3.2 – September 7, 2021
* Fixed: Cache plugins compatibility

v25.0.2 – September 1, 2021
* Fixed: Elementor - Widget Panel not loading
* Improved: Popup Contact Form - Close modal when click outside modal

v25.0.1 – August 31, 2021
* Fixed: Shop - Muffin Shop Attributes widget
* Fixed: PHP notice - Failed to send buffer of zlib output compression
* Improved: Muffin Builder - Settings are now stored in database instead of cookie

Version 24.0.3.1 – August 12, 2021
* Added: Dashboard - Betheme survey - Be needs your opinion to make the theme better for YOU
- changelog.html
- functions.php
- style.css
- css/be.css
- functions/admin/assets/dashboard.css
- functions/admin/templates/parts/header.php
- functions/admin/templates/parts/survey.php
- functions/admin/class-mfn-dashboard.php
- muffin-options/css/options.css
- muffin-options/img/survey.png
- muffin-options/js/options.js
- muffin-options/svg/survey.svg

Version 24.0.3 – August 9, 2021
* Added: Single page import by copying pre-built website page URL
[ Muffin Builder > Single page import icon ]
* Added: Infinite load for Blog & Portfolio - Load posts endlessly as you scroll down the page
[ Theme Options > Blog, Portfolio & Shop > Blog/Portfolio > Infinite scroll ]
* Fix: Muffin Builder - Column item - Shortcode manager - Share box
* Fix: Muffin Builder + Classic Editor plugin - Column item - Shortcode manager - Unwanted scroll
* Fix: WPBakery Page Builder - Be Popup shortcode
* Improved: WordPress 5.8 - Block widgets compatibility
* 2 Pre-built websites: Flower 2, Church 3
* 2 Elementor pre-built websites: Flower 2, Church 3

Please update the entire theme folder and empty cache

v24.0.2 – July 26, 2021
* Added: Custom Icons - Choose, upload and use exactly the icons you actually need
[ Betheme > Icons ]
* Fix: WordPress 5.8 - Muffin Builder - Introduction guide - Overlay z-index
* Fix: Live Builder - Pre-built sections - Unwanted duplication of sections
* Fix: Live Builder - Site settings: Plain permalinks
* Fix: Muffin Builder - Add item modal - Space key used in search field
* Fix: Slider item - Style: Flat - Arrows background removed
* 3 Pre-built websites: eBook 3, Cottage 2, Consultant 2
* 22 Elementor pre-built websites: Blogger 3, Cleaner 2, Honey, Biker 3, App 5, Print 3, SeaJourney, Factory 2, Webinar, Boxing, Taxi 2, Marathon, Video 3, Hosting 3, Spa 4, SEO 3, Lawyer 5, Transport 3, Insurance 3, eBook 3, Cottage 2, Consultant 2

Please update the entire theme folder and empty cache

Version 24.0.1.2 – July 15, 2021
* Fix: Plugin: BeCustom - Theme Options compatibility
* Improved: Betheme dashboard - Minor code cleanup

- functions/admin/assets/dashboard.css
- functions/admin/templates/changelog.php
- functions/admin/class-mfn-dashboard.php
- muffin-options/options.php
- changelog.html
- functions.php
- style.css

Version 24.0.1.1 – July 14, 2021
* Fix: Elementor 3.3 - Pre-built websites - Fatal error while importing Elementor pre-built website
* Improved: Article box item - CSS changed to flex for a better look

- changelog.html
- functions.php
- style.css
- css/be.css
- css/responsive.css
- functions/importer/class-mfn-importer.php

Version 24.0.1 – July 12, 2021
* Added: Plugin: BeCustom - Re-brand Be to your own product
* Added: Live Builder - Page Options
* Added: Live Builder - New page and draft support
* Added: Muffin Builder - New section - One click template insert
* Added: Muffin Builder - 54 New Pre-built sections
* Added: Header style: Overlay - Close with ESC key
* Added: WordPress 5.8 Compatibility - Tested with the Beta 2 version
* Fixed: Live Builder - Tabs field - HTML tag in live preview
* Fixed: Muffin Builder - Wrap divider - Prevent double click
* Fixed: Theme Options - Shadows - Include Accordion and Tabs items
[ Theme Options > Global > Advanced > Options > Shadows ]
* Fixed: Theme Options - Prefefined Theme Skin - Lightbox close button
* Fixed: WPBakery Page Builder - Duplicated lightbox

Please update the entire theme folder and empty cache

v24.0 – July 5 , 2021
* Added: The only such fast & intuitive Live Builder
* Added: View an element and customise it at the same time
* Added: Live responsive preview for desktop, table & mobile
* Fixed: Muffin Builder - Pre-built sections - Unique IDs
* Fixed: Muffin Builder + Classic Editor plugin - Item preview image width
* Fixed: Shop - Checkout - Order received - Address box styles
* Fixed: Elementor plugin - Site settings - Page Layout: Elementor - BeGallery widget
* Improved: Muffin Builder - Element edit - Double click on element to edit
* 4 Pre-built websites: Surfing 2, Mechanic 7, Tea 4, Interior 6
* 26 Elementor pre-built websites: Blogger 2, Car Wash 2, Paintball 2, Ice Cream 2, Halloween,
Coach, Oculist 2, Driving 2, Plumber 2, Spa 5, Call Center 2, Party 2, Horse 2, 3D Print,
Kindergarten 3, Repair 3, Language 3, Xmas 3, Eco 3, Fisher, Dance School 2, Eco Food,
Surfing 2, Mechanic 7, Tea 4, Interior 6

Please update the entire theme folder and empty cache

v23.0.4 – June 14, 2021
* Added: Muffin Builder - Wrap - Inline CSS field
* Added: Muffin Builder - Column - Preview - Table
* Added: FAQ item - Style: Toggle
* Fixed: Muffin Builder - Section header labels - Title & ID
* Fixed: Muffin Builder - Element options - Switch fields default values
* Fixed: Muffin Builder - Pre-completed items OFF - Tabs field
* Fixed: Muffin Builder - Shortcode manager - Icon shortcode - Color field
* Fixed: Muffin Builder - Settings - Time the cookie expires - Extended
* Fixed: Muffin Builder + Classic Editor plugin - Item preview image width
* Fixed: Theme Options - Option to disable digits animation in Counter
[ Theme Options > Advanced > Options > Animate digits ]
* Fixed: Theme Options - Translate - Duplicated "Tags" field removed
* 5 Pre-built websites: Finance 2, Consultant, Estate 3, Renovate 4, Loans 4
* 5 Elementor pre-built websites: Steak 2, Wedding Planner, Band 4, Electric 2, City Hall

- changelog.html
- functions.php
- style.css
- css/be.css
- functions/builder/assets/builder.js
- functions/builder/class-mfn-builder-admin.php
- functions/builder/class-mfn-builder-fields.php
- functions/builder/class-mfn-builder-front.php
- functions/builder/class-mfn-builder-helper.php
- functions/importer/css/style.css
- functions/importer/images/demos.jpg
- functions/importer/demos.php
- functions/theme-shortcodes.php
- muffin-options/css/options.css
- muffin-options/fields/tabs/field_tabs.php
- muffin-options/theme-options.php

Version 23.0.3 – June 2, 2021
* Added: Muffin Builder - Settings: Hover effects OFF - Add Section button always visible
* Fixed: Muffin Builder - Add item in wrap smaller than or equal to 1/2 - Item size label
* Fixed: Pricing item - Featured ON
* Fixed: Slider plugin item - Layer Slider - Sliders list
* Fixed: Under Construction page + Header Creative right - Right padding removed
* Fixed: Muffin Builder 3 & Theme Options 3 - White Label
* Fixed: PHP 8 - Theme Options - Dimensions field - Define default value as array
* Improved: Theme Options - Sidebars - Field CSS class - Blocked by Adblock plugin
* Updated: WPML 4.5 Compatibility - WPML config file

- changelog.html
- functions.php
- style-responsive.php
- style.css
- wpml-config.xml
- functions/admin/class-mfn-dashboard.php
- functions/builder/assets/builder.js
- functions/builder/class-mfn-builder-admin.php
- functions/builder/class-mfn-builder-fields.php
- muffin-options/css/options.css
- muffin-options/fields/dimensions/field_dimensions.php
- muffin-options/fields/multi_text/field_multi_text.js
- muffin-options/fields/multi_text/field_multi_text.php
- muffin-options/fields/textarea/field_textarea.js
- muffin-options/options.php

v23.0.2 – May 27, 2021
* Added: Muffin Builder - Custom classes - Show separate classes as pills
* Added: New Google Fonts - 1052 fonts available
* Fixed: Muffin Builder - Hover Effects OFF - Placeholder item icons
* Fixed: Theme Options - Logo - Height

- changelog.html
- functions.php
- style.css
- functions/builder/class-mfn-builder-fields.php
- includes/include-logo.php
- muffin-options/css/options.css
- muffin-options/fonts.php

Version 23.0.1 – May 26, 2021
* Added: Muffin Builder - Option to disable hover effects
For those who prefer our previous version of the builder we’ve added an option to display item bars fixed
[ Muffin Builder > Settings > Hover effects ]
* Added: Muffin Builder - Simple view - Item labels
For those who prefer our previous version of the builder we’ve added item labels in Simple view
[ Muffin Builder > Settings > Simple view ]
* Added: Option to disable built-in HTML5 video player and use native browser player
[ Theme Options > Global > Advanced > Theme functions > HTML5 player ]
* Added: Logo - Attachment data - Width & Height
* Fixed: Muffin Builder - Back to top button restored
* Fixed: Muffin Builder - Item preview - Image max-width
* Fixed: Muffin Builder + Classic Editor plugin - Full-height editor - Unwanted scroll to top
* Fixed: Image and Video items - HTML resize - Width and height attribute
* Improved: Preformance - CSS files combined and minified

Please update the entire theme folder and empty cache

v23 – May 24, 2021
* Added: Muffin Builder 3 with more intuitive UI
* Added: Instant access to Pre-Built sections
* Added: Builder revisions with easy backup restoration
* Added: Import & Export of content or single sections
* Added: Text Editor with code highlighter and shortcode manager
* Added: Improved section with tons of new features
* Added: Useful icon select with quick search & Font Awesome 5 included
* Added: Brand new look of Theme Options 3
Please update the entire theme folder and empty cache

v22.0.3 – May 4, 2021
* Added: Header sticky - Logo - Option to set auto width
[ Theme Options > Global > Logo > Advanced > Sticky Logo | Width auto ]
* Fixed: WPML - Image item - HTML resize - Width and height attribute
* 2 Pre-built websites: Coworking, Hemp
* 7 Elementor pre-built websites: Interactive 2, Car Rental 2, Tutor, Swimming Pool, App 6, Coworking, Hemp

- changelog.html
- functions.php
- style-responsive.php
- style.css
- functions/importer/css/style.css
- functions/importer/images/demos.jpg
- functions/importer/demos.php
- functions/theme-head.php
- functions/theme-shortcodes.php
- muffin-options/theme-options.php

= v22.0.2.1 – April 14, 2021 =
* Updated: WooCommerce 5.2 - Outdated copies of some WooCommerce template files

- changelog.html
- functions.php
- style.css
- woocommerce/cart/mini-cart.php

= v22.0.2 – April 7, 2021 =
* Added: Elementor widget - Flat box - Option to use image instead of icon
* Fixed: Header: Stack - Removed unwanted border in sticky and on mobile
* Fixed: WPML Media Translation - Image item - Image URL
* 5 Pre-built websites: App 7, Grocery 2, AI, Baker 3, Pizza 5
* 7 Elementor pre-built websites: IT Service 3, Tailor 3, Restaurant 5, Club 3, Security 3, Baker 3, Pizza 5

- changelog.html
- functions.php
- style.css
- css/layout.css
- css/responsive.css
- functions/importer/css/style.css
- functions/importer/images/demos.jpg
- functions/importer/demos.php
- functions/plugins/elementor/class-mfn-elementor-widget-flat-box.php
- functions/theme-shortcodes.php

Version 22.0.1 – March 19, 2021 =
* 5 Pre-built websites: Agency 4, Corporation 2, Business 3, IT Service 5, Dietitian 3
* 8 Elementor pre-built websites: Handyman 2, Psychologist 2, Mall, Food Truck, Rally Driver, Hotel 5, IT Service 5, Dietitian 3

- changelog.html
- functions.php
- style.css
- functions/importer/css/style.css
- functions/importer/images/demos.jpg
- functions/importer/demos.php

= Version 22.0 – February 25, 2021 =
* Added: WordPress 5.7 Compatibility - Tested with the Beta 3 version
* Fixed: Offer Slider Thumb - Thumbnail
* Fixed: Header - Cart icon + Header Builder plugin
* Improved: Grayscale image - Now uses CSS instead of JS
* 6 Pre-built websites: Detailing 4, Mechanic 6, Store 2, Clothing 2, Internet 3, Webmaster 2
* 15 Elementor pre-built websites: Band 5, Cafe 3, Loans 3, Journey 2, Astrology, Wedding Services, Company 6, Pay 2, Copywriter 2, Wine 3, Restaurant 6, Product 5, Grocery, Internet 3, Webmaster 2

- changelog.html
- functions.php
- style.css
- css/shortcodes.css
- functions/builder/assets/builder.js
- functions/builder/class-mfn-builder-fields.php
- functions/importer/css/style.css
- functions/importer/images/demos.jpg
- functions/importer/demos.php
- functions/theme-woocommerce.php
- includes/header-side-slide.php
- includes/header-top-bar-right.php
- js/plugins.js
- js/scripts.js

= v21.9.9 – February 10, 2021 =
* Added: WooCommerce 5.0 Compatibility - Tested with the RC1 version
* Fixed: Breadcrumbs - Last item link - Link prefix i.e. www
* Fixed: Portfolio style: Masonry Flat - Grid width
* Fixed: Shop - List layout - Show secondary product image on hover
* 6 Pre-built websites: Course 2, Personal Trainer 2, Records 2, CV 2, History, Cleaner 3
* 10 Elementor pre-built websites: Course, Medical Shop, Politics 2, Psychologist 3, Medical Shop 2, Lab 3, Craft Beer, Fire Brigade, History, Cleaner 3

- changelog.html
- functions.php
- style.css
- css/layout.css
- css/responsive.css
- css/woocommerce.css
- functions/importer/css/style.css
- functions/importer/images/demos.jpg
- functions/importer/demos.php
- functions/theme-functions.php
- js/plugins.js
- woocommerce/content-product.php

= v21.9.8 – January 27, 2021 =
* Fixed: Blog - Masonry style + Load more option - Force Isotope reload
* Fixed: Sticky header - Logo - SVG logo width
* 2 Pre-built websites: Barber 4, Funfair
* 16 Elementor pre-built websites: Mining 2, Party 3, Massage 2, Training 2, ERP 2, Home 2, Barman 2, Artist 3, Developer 4, Data, Charity 3, Clinic 4, Model 3, Restaurant 7, Barber 4, Funfair

- changelog.html
- functions.php
- style-responsive.php
- style.css
- functions/importer/css/style.css
- functions/importer/images/demos.jpg
- functions/importer/demos.php
- js/scripts.js

= Version 21.9.7 – January 11, 2021 =
* Fixed: Custom fonts + Custom button
* Fixed: Slider item - Show image alt text as caption for lightbox image
* 2 Pre-built websites: Industry 2, Farm 2
* 2 Elementor pre-built websites: Industry 2, Farm 2

- changelog.html
- functions.php
- style.css
- style.php
- css/layout.css
- functions/importer/css/style.css
- functions/importer/images/demos.jpg
- functions/importer/demos.php
- js/scripts.js
- muffin-options/fields/preview/field_preview.js
- muffin-options/fields/preview/field_preview.php
- muffin-options/fonts.php

= Version 21.9.6 – December 28, 2020 =
* Fixed: HTML select - Default WordPress arrow icon
* Fixed: WordPress 5.6 - Parallax - Translate3d
* Fixed: WordPress 5.6 - Retina logo - Height
* Fixed: WordPress 5.6 + Elementor - Stretch section - Element width
* Changed: Portfolio - Project link - Disable details - Omit related projects
* 2 Pre-built websites: Print 4, Photography 3
* 10 Elementor pre-built websites: Event 5, Haidresser 3, Home 3, Bistro 4, Creative 4, Clinic 5, Computer Shop, Car Parts, Print 4, Photography 3

- changelog.html
- functions.php
- style-colors.php
- style.css
- css/shortcodes.css
- functions/builder/class-mfn-builder-front.php
- functions/importer/css/style.css
- functions/importer/images/demos.jpg
- functions/importer/demos.php
- functions/plugins/elementor/class-mfn-elementor-widget-portfolio.php
- functions/theme-head.php
- functions/theme-shortcodes.php
- includes/content-single-portfolio.php
- js/parallax/translate3d.js
- js/scripts.js

= v21.9.5 – December 8, 2020 =
* WordPress 5.6 Compatibility - Tested with the RC4 version
* 2 Pre-built websites: Finance 4, Kindergarten 4
* 10 Elementor pre-built websites: Finance 3, Travel 2, Ski 2, Media 2, Handyman 3, Pest Control, Corporation 3, Spa 6, Finance 4, Kindergarten 4

- changelog.html
- functions.php
- style.css
- assets/animations/animations.min.css
- assets/animations/animations.min.js
- assets/jplayer/jplayer.min.js
- css/layout.css
- functions/importer/css/style.css
- functions/importer/images/demos.jpg
- functions/importer/demos.php
- js/scripts.js

= v21.9.4 – November 25, 2020 =
* Added: New Google Fonts - 1017 fonts available
* Added: Custom Layout - Header height
* Fixed: Story box item - Hide image container if image is not selected
* Fixed: Mobile - How it works item - Item without image
* Removed: Custom Layout - Header Minimalist
If you used Header Minimalist please adjust new Header height option after update
* 2 Pre-built websites: Scooter Rental, Party 4
* 13 Elementor pre-built websites: Firm 2, IT Service 4, Optics, Agency 5, GSM Service 2, Aromatherapy, Festival 2, Leasing, Factory 3, Portfolio 2, Landing 3, Scooter Rental, Party 4

- changelog.html
- functions.php
- style.css
- style.php
- css/shortcodes.css
- functions/importer/css/style.css
- functions/importer/images/icons/both.png
- functions/importer/images/icons/elementor-big.svg
- functions/importer/images/icons/muffin-big.svg
- functions/importer/images/icons/muffin.png
- functions/importer/images/demos.jpg
- functions/importer/js/scripts.js
- functions/importer/class-mfn-importer.php
- functions/importer/demos.php
- functions/post-types/class-mfn-post-type-layout.php
- functions/theme-functions.php
- functions/theme-head.php
- functions/theme-shortcodes.php
- muffin-options/fonts.php

Version 21.9.3 – November 10, 2020
* Added: WordPress 5.6 Compatibility - Tested with the RC3 version
* Added: PHP 8 Compatibility - Tested with the RC3 version
* Pre-built website: Portfolio 2, Landing 3

- changelog.html
- functions.php
- style.css
- wpml-config.xml
- functions/importer/css/style.css
- functions/importer/images/demos.jpg
- functions/importer/class-mfn-importer.php
- functions/importer/demos.php
- functions/post-types/class-mfn-post-type.php
- functions/theme-functions.php
- muffin-options/options.php

v21.9.2 – November 3, 2020
* Fixed: Google Fonts - URL parameter - display=swap
* Fixed: Header Plain - Custom button - Action button height
* Pre-built website: Wedding Band, Factory 3

- changelog.html
- functions.php
- style.css
- style.php
- css/layout.css
- functions/importer/css/style.css
- functions/importer/images/demos.jpg
- functions/importer/demos.php
- functions/theme-head.php

v21.9.1.1 – October 28, 2020
* Fixed: Theme Options - Sidebars & Post Type | Disable

- changelog.html
- functions.php
- style.css
- muffin-options/options.php

v21.9.1 – October 27, 2020
* Added: Theme Options - Header height
[ Theme Options > Header & Subheader > Header > Height ]
* Added: Theme Options - Header height on mobile
[ Theme Options > Responsive > Header > Header height ]
* Added: Theme Options - Subheader padding on mobile
[ Theme Options > Responsive > Header > Subheader padding ]
* Added: Quick fact item - Heading & Title tag select (H1 - H6)
* Removed: Theme Options - Header Minimalist
If you used Header Minimalist please adjust new Header height option after update
* Fixed: HTML Table in the Content - Table width
* Fixed: Slider Revolution - Module general options - CSS/jQuery
* Pre-built website: Corporation 3, Spa 6

- changelog.html
- functions.php
- style.css
- style.php
- css/base.css
- css/layout.css
- css/responsive-off.css
- css/responsive.css
- css/shortcodes.css
- functions/builder/class-mfn-builder-fields.php
- functions/importer/css/style.css
- functions/importer/images/demos.jpg
- functions/importer/demos.php
- functions/theme-head.php
- functions/theme-shortcodes.php
- muffin-options/fields/text/field_text.php
- muffin-options/js/options.js
- muffin-options/options.php
- muffin-options/theme-options.php

Version 21.9 – October 19, 2020
* Fixed: Muffin Builder - Decimal with coma instead of dots on some hosting
* Pre-built website: Handyman 3, Pest Control

- changelog.html
- functions.php
- style.css
- functions/builder/assets/builder.js
- functions/builder/class-mfn-builder-admin.php
- functions/importer/css/style.css
- functions/importer/images/demos.jpg
- functions/importer/demos.php

v21.8.9 – October 13, 2020
* Pre-built website: Ski 2, Media 2

- changelog.html
- functions.php
- style.css
- functions/importer/css/style.css
- functions/importer/images/demos.jpg
- functions/importer/demos.php

v21.8.8 – October 6, 2020
* Pre-built website: Car Parts, Travel 2

- changelog.html
- functions.php
- style.css
- functions/importer/css/style.css
- functions/importer/images/demos.jpg
- functions/importer/demos.php

v21.8.7 – September 28, 2020
* Fixed: Shop - Widget - Filter products by price - Slider handle size
* Pre-built website: Leasing, Computer Shop

- changelog.html
- functions.php
- style.css
- css/woocommerce.css
- functions/importer/css/style.css
- functions/importer/images/demos.jpg
- functions/importer/demos.php
v21.8.6 – September 21, 2020
* Fixed: Shop - Photoswipe lightbox - Control buttons
* Fixed: Elementor Pro - Products widget - Product width
* Improved: Open Graph description tag - If excerpt not set use page description
* Pre-built website: Aromatherapy, Festival 2

- changelog.html
- functions.php
- style.css
- css/woocommerce.css
- functions/importer/css/style.css
- functions/importer/images/demos.jpg
- functions/importer/demos.php
- functions/theme-functions.php
- functions/theme-head.php
- woocommerce/loop/loop-start.php
- woocommerce/content-product.php

v21.8.5.2 – September 14, 2020
* Pre-built website: Agency 5, GSM Service 2

- changelog.html
- functions.php
- style.css
- functions/importer/css/style.css
- functions/importer/images/demos.jpg
- functions/importer/demos.php

v21.8.5.1 – September 7, 2020
* Fixed: Elementor Compatibility

- changelog.html
- functions.php
- style.css
- functions/plugins/elementor

v21.8.5 – September 7, 2020
* Added: Elementor Be widgets - WPML Compatibility
* Fixed: Custom CSS & JS field + Disable syntax highlighting
* Fixed: Custom buttons + Magnific Popup - Close button size
* Pre-built website: IT Service 4, Optics

- changelog.html
- functions.php
- style.css
- css/base.css
- functions/admin/templates/changelog.php
- functions/admin/class-mfn-dashboard.php
- functions/plugins/elementor
- muffin-options/css/options.css
- muffin-options/js/options.js
 • Xem thêm: kho chủ đề Themeforest được chia sẻ miễn phí, cập nhật hàng ngày

pass: xem hướng dẫn cuối bài viết

Gỡ bỏ và ngừng cập nhật theo thông báo DMCA Takedown/Copyright Infringement Notice , mọi chi tiết vui lòng gửi mail về [email protected]

Kiểm tra tương thích hoàn toàn với BeTheme Header Builder

Betheme Theme

Version 26.4.0.3 bạn nhập Demo trực tiếp từ server Betheme, bản này đã thêm tất cả các demo mới nhất

96 bình luận
 1. Cafe đã bình luận

  password của trang Shynh không đúng bạn ơi

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Ctrl + F5 lại nhé, do bị lưu cache nên chưa bạn ko thấy hướng dẫn mới

 2. Kurt đã bình luận

  Hello
  can you give a password?

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 3. Minh đã bình luận

  update pack demo riêng là ở chỗ nào thế anh

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   ctrl + f5 baif vieets nhes

 4. Thuan đã bình luận

  This demo package is not available on the cloud server. Contact @hotrowordpress.com.Package Name: https[:]//filedn[.]com/lbzTJlHIVNaSVuOTzWunY6B/bethemedemo/3dprint.zip

 5. Minh đã bình luận

  Không import dc demo anh ơi

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   update pack demo riêng có bản bạn cần rồi nhé

   1. Minh đã bình luận

    Update chỗ nào thế anh ơi

 6. arslan đã bình luận

  cant able to download pre built demos

 7. anderson đã bình luận

  please send me the pass to

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 8. henrique đã bình luận

  please, share key

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   plugin nulled not key

 9. [email protected] đã bình luận

  Key

 10. Văn Lĩnh đã bình luận

  fix link download đi ad ơi, link mega bị đánh bản quyền rồi

  1. Phan Triệu đã bình luận

   fix r nhé. Ctrl + f5 load lại nha

 11. hoang le đã bình luận

  This demo package is not available on the cloud server. Contact @hotrowordpress.com.Package Name: https://filedn.com/lbzTJlHIVNaSVuOTzWunY6B/bethemedemo/blogger3.zip
  bạn ơi mình cài demo không được , làm thế nào để cài được demo ạ
  em cảm ơn !

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   lỗi này bạn tạm thời cài thủ công bằng cách tải tệp trong đường dẫn đó nhé

   1. hoang le đã bình luận

    em cảm ơn nhiều ạ

 12. Maria đã bình luận

  Hello! Could you give me a key? Thank you 🙂

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 13. ZHOUQIN đã bình luận

  Key pls,thank you

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   read post

 14. sudhara đã bình luận

  key

 15. Thuận đã bình luận

  Sao mình up toàn bị lỗi này thế
  “The package could not be installed. The theme is missing the style.css stylesheet.
  Theme installation failed.”

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   cài thủ công là dc nhé

 16. BK đã bình luận

  Cám ơn bạn.

 17. BK đã bình luận

  Bạn cho mình xin pass nhé. Cám ơn bạn.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   xem hướng dẫn cuối bài viết

 18. fata đã bình luận

  password not correct

  please send it to my email

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 19. serry đã bình luận

  pls password

 20. Mint đã bình luận

  Cảm ơn đã chia sẻ theme này.

  Có vài vấn đề rất tiếc là nhiều demo bị lỗi nguồn nên không import được, chẳng hạn như demo Travel 2 bản Elementor mình rất thích.

  Bạn có thể kiểm tra lại không

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   mình lười update quá. Đợi bản sau luôn nha. Or tối rãnh mình gửi riêng demo qua cmt này luôn

 21. Yos đã bình luận

  this theme not included with slider and layerslider right ?

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Find the plugin you mention in the search bar

 22. Can đã bình luận

  Bản này import demo bị fail.
  this demo package is not available on the cloud serve
  Có cách nào khắc phục không?

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   demo bạn tên gì v
   mình test ok nhé

 23. ralph đã bình luận

  hello how can install pre-built website from the zip file ?

  thanks alot

 24. Zhak đã bình luận

  the key please

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   hotrowordpress

   1. gabriel đã bình luận

    esta senha não descodifica o link

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     I have updated a translated version, please support us!

 25. Zhak đã bình luận

  Админ пожалуйста отправьте мне ключ?

 26. سام đã bình luận

  the key please

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Pass: hotrowordpress

 27. dtinh đã bình luận

  Cho minh xin key nhé Ad!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   pass mặc đinh nhé. Tìm ở các bài viết khác là thấy. Do dính D..MC.A nên ko publish dc

 28. Dacosta đã bình luận

  Cho mình xin pass download với bạn.

 29. Eric đã bình luận

  Can you send me key for download? Thank you!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   hotrowordpress

 30. Hà Trần đã bình luận

  Hi admin, cho mình xin key với ạ!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   này đang bị tạm khóa do bản quyền bạn nhé. bạn tr.u.y cậ.p các bài viết mới nhất tại tr.ang chủ sẽ thấy k.e.y public nha

 31. Bjarke đã bình luận

  I want this

 32. falatuy đã bình luận

  Hi ad, hướng dẫn em cài Slider Revolution với ạ, em active hết các plugin rồi có mỗi cái này nó ko active được.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bạn cài bản lẻ trên blog nhé, cái bên trong đó là phải có key

 33. Tập Cận Bình đã bình luận

  Plugin không cài được bạn, hix. BeTheme Header Builder không biết tìm ở đâu để cài.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   này là mặc định rồi mà, bạn cài lại thử nhé

   1. Tập Cận Bình đã bình luận

    Mình cài lại rồi vẫn không được. Khi cài theme các plugin không tự động cài. Cài xong theme mới cài plugin. Do bản null nên không download cài plugin này được. Bạn có thư mục này không zip lại chắc cài cũng được.

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     này để tối mình ktra lại

 34. Tập Cận Bình đã bình luận

  Có cách nào cài được các plugins yêu cầu của betheme không admin?

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bạn cần plugin nào để lại tên mình gửi ch

   1. Tập Cận Bình đã bình luận

    BeTheme Header Builder mình tìm không ra. Mấy cái khác mình tìm được.

 35. Dương đã bình luận

  Mình chào ad, ad có thể cho mình xin key được không. mình cảm ơn nhiều ạ.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   này ko key đâu ban, null rồi bạn import demo như bản có key luôn nhé

 36. nguyễn quang đã bình luận

  bạn ad ơi cho mình xin key với

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Mình đâu có khóa download bản này đâu, từ v21.7.1 trở về sau import tự động từ cloud Betheme rồi

 37. Bách đã bình luận

  lấy được prague architecture không bác

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   chỉ cần template bạn cần nằm trong bộ 500+ pre-built là được nhé

 38. Ümit đã bình luận

  Key pls

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Hi, I have sent an email containing the necessary information for you

 39. Johny đã bình luận

  Key please

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Please check the mail, the decryption key has been sent to your mail!

 40. Nam đã bình luận

  cho em xin key với anh ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Key download ad gửi r nha

 41. vissvisu đã bình luận

  key??

 42. Luis đã bình luận

  please the code

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Please check the mail, key has been sent to your mail!

 43. Luis đã bình luận

  the key please

 44. Nguyen Ngoc Anh đã bình luận

  Cho minh xin key a

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn check mail nha

 45. Jone Doe đã bình luận

  cho mình xin key nha admin , cảm ơn

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn check mail nha, key ad gửi r á

 46. Dinh Ha đã bình luận

  Cho mình xin key nhé, Cảm ơn ad

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn check mail giúp admin nha~

   1. Dinh Ha đã bình luận

    Cảm ơn admin, đã download được.

 47. Đức Văn đã bình luận

  Cho mình xin key nhé. Cảm ơn ad nhiều ạ!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Mình gửi key qua mail, bạn check lại nhé~

 48. dat đã bình luận

  i want this BeTheme 21.5.6, thank you

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Please check your email~

 49. dat đã bình luận

  I WANT THIS

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn check mail nha~

 50. timonbomba đã bình luận

  i want this

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Please check your mail for me, the key will be sent automatically after 5 minutes. Thank you

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.