Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Cách tìm và tính giá trị trung bình trong Microsoft Excel

0

Nếu bạn được giao nhiệm vụ tính giá trị trung bình của một nhóm số, bạn có thể thực hiện việc này chỉ trong vài phút bằng cách sử dụng Microsoft Excel. Với hàm AVERAGE, bạn có thể tìm giá trị trung bình số học bằng cách sử dụng một công thức đơn giản.

Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn một số ví dụ về cách bạn có thể sử dụng hàm AVERAGE để thực hiện việc này. Chúng có thể chứa hầu hết mọi tập dữ liệu và sẽ giúp phân tích dữ liệu của bạn.

Cách tìm và tính giá trị trung bình trong Microsoft Excel hình 1

Ý nghĩa là gì?

Giá trị trung bình là một thuật ngữ thống kê dùng để giải thích một tập hợp số và có ba dạng. Bạn có thể tính trung bình số học, trung bình hình học hoặc trung bình điều hòa.

Đối với hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giải thích cách tính giá trị trung bình số học được gọi là giá trị trung bình trong toán học.

Để có được kết quả, bạn tính tổng nhóm giá trị của mình và chia kết quả cho số giá trị. Ví dụ: bạn có thể sử dụng các phương trình này để tìm giá trị trung bình hoặc giá trị trung bình cho các số 2, 4, 6 và 8:

=(2+4+6+8)/4

=20/4

=5

Như bạn có thể thấy, trước tiên bạn cộng 2, 4, 6 và 8 để có tổng là 20. Sau đó, chia tổng đó cho 4, tức là số giá trị bạn vừa tính tổng. Điều này mang lại cho bạn giá trị trung bình là 5.

Giới thiệu về hàm AVERAGE

Trong Excel, hàm AVERAGE được coi là hàm tóm tắt và nó cho phép bạn tìm giá trị trung bình của một tập hợp các giá trị.

Cú pháp của công thức là “AVERAGE(value1, value2,…)” trong đó đối số đầu tiên là bắt buộc. Bạn có thể bao gồm tối đa 255 số, tham chiếu ô hoặc phạm vi làm đối số.

Bạn cũng có thể linh hoạt đưa tổ hợp số, tham chiếu hoặc phạm vi vào công thức.

Một điều cần lưu ý khi sử dụng hàm AVERAGE là các ô trống không giống với các ô có số 0. Để tránh làm sai lệch kết quả công thức của bạn, hãy nhập số 0 vào bất kỳ ô trống nào nếu giá trị mong muốn ở đó bằng 0.

Cách tìm và tính giá trị trung bình trong Microsoft Excel hình 2Cách tìm và tính giá trị trung bình trong Microsoft Excel hình 2

Giá trị văn bản cũng có thể cho bạn kết quả không chính xác, vì vậy hãy đảm bảo chỉ sử dụng giá trị số trong các ô được tham chiếu trong công thức. Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra hàm AVERAGEA trong Excel.

Hãy xem một số ví dụ để tính giá trị trung bình bằng hàm AVERAGE trong Excel.

Sử dụng nút tính tổng để tính số trung bình

Một trong những cách dễ nhất để nhập công thức cho hàm AVERAGE là sử dụng một nút đơn giản. Excel đủ thông minh để nhận ra những con số bạn muốn sử dụng, giúp bạn tính toán trung bình nhanh chóng.

  1. Chọn ô nơi bạn muốn lấy giá trị trung bình (trung bình).
  2. Đi tới Trang chủ tab và mở Tổng danh sách thả xuống trong Chỉnh sửa phần của dải băng.
  3. Chọn Trung bình từ danh sách.
Cách tìm và tính giá trị trung bình trong Microsoft Excel hình 3Cách tìm và tính giá trị trung bình trong Microsoft Excel hình 3
  1. Bạn sẽ thấy công thức xuất hiện trong ô với những gì Excel tin rằng bạn muốn tính toán.
Cách tìm và tính giá trị trung bình trong Microsoft Excel hình 4
  1. Nếu điều này đúng, hãy sử dụng Enter hoặc Trở lại để chấp nhận công thức và xem kết quả của bạn.
Cách tìm và tính giá trị trung bình trong Microsoft Excel hình 5

Nếu công thức được đề xuất không chính xác, bạn có thể điều chỉnh công thức đó bằng một trong các tùy chọn bên dưới.

Tạo công thức với hàm AVERAGE

Bằng cách sử dụng cú pháp được mô tả trước đó, bạn có thể tạo thủ công công thức cho hàm AVERAGE cho số, tham chiếu, phạm vi và tổ hợp.

Tạo công thức cho số

Nếu bạn muốn nhập các số mà bạn muốn có giá trị trung bình, bạn chỉ cần nhập chúng vào công thức làm đối số. Hãy chắc chắn để phân tách các số bằng dấu phẩy.

Sử dụng công thức này, chúng ta sẽ lấy trung bình cộng của các số 10, 20, 30 và 40:

=TRUNG BÌNH(10,20,30,40)

Sử dụng Enter hoặc Trở lại để nhận kết quả của bạn trong ô có công thức, trong ví dụ này là 25.

Cách tìm và tính giá trị trung bình trong Microsoft Excel hình 6

Tạo công thức có tham chiếu ô

Để lấy giá trị trung bình của các giá trị trong ô, bạn có thể chọn ô hoặc nhập tham chiếu ô vào công thức.

Ở đây, chúng ta sẽ lấy giá trị trung bình cho các ô B2, B4, B6 và B8 với công thức này, sau đó là Enter hoặc Trở lại:

=TRUNG BÌNH(B2,B4,B6,B8)

Bạn có thể gõ dấu bằng, hàm và dấu ngoặc đơn mở. Sau đó, chỉ cần chọn từng ô để đặt vào công thức và thêm dấu ngoặc đơn đóng. Ngoài ra, bạn có thể nhập các tham chiếu ô bằng dấu phẩy giữa mỗi tham chiếu.

Cách tìm và tính giá trị trung bình trong Microsoft Excel hình 7

Một lần nữa, bạn sẽ thấy ngay kết quả của mình trong ô chứa công thức.

Cách tìm và tính giá trị trung bình trong Microsoft Excel hình 8

Tạo công thức cho dãy ô

Có thể bạn muốn giá trị trung bình cho một phạm vi ô hoặc nhóm phạm vi. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách chọn hoặc nhập các phạm vi được phân tách bằng dấu phẩy.

Với công thức sau, bạn có thể tính trung bình cho các ô từ B2 đến D6:

=TRUNG BÌNH(B2:B6)

Tại đây, bạn có thể nhập dấu bằng, hàm và dấu ngoặc đơn mở, sau đó chỉ cần chọn phạm vi ô để đưa nó vào công thức. Một lần nữa, bạn có thể nhập phạm vi theo cách thủ công nếu muốn.

Cách tìm và tính giá trị trung bình trong Microsoft Excel hình 9

Sau đó bạn sẽ nhận được kết quả của mình.

Cách Tìm và Tính Giá Trị Trung Bình Trong Microsoft Excel Hình 10

Sử dụng công thức tiếp theo này, bạn có thể tính giá trị trung bình cho các phạm vi ô từ B2 đến B6 và D2 ​​đến D6:

=TRUNG BÌNH(B2:B6,D2:D6)

Sau đó, bạn sẽ nhận được kết quả trong ô có công thức.

Cách Tìm và Tính Giá Trị Trung Bình Trong Microsoft Excel Hình 11

Tạo công thức kết hợp các giá trị

Đối với một ví dụ cuối cùng, bạn có thể muốn tính giá trị trung bình cho sự kết hợp của phạm vi, ô và số.

Ở đây, chúng ta sẽ tìm giá trị trung bình cho các ô từ B2 đến B6, C2 và D2 ​​cũng như các số 10 và 15 bằng công thức sau:

=TRUNG BÌNH (B2:B6,C2,D2,10,15)

Cũng giống như các công thức trên, bạn có thể sử dụng kết hợp chọn ô và gõ số.

Cách Tìm và Tính Giá Trị Trung Bình Trong Microsoft Excel Hình 12

Thêm dấu ngoặc đơn đóng, sử dụng Enter hoặc Trở lại để áp dụng công thức, sau đó xem kết quả của bạn.

Cách Tìm và Tính Giá Trị Trung Bình Trong Microsoft Excel Hình 13

Xem nhanh mức trung bình

Một mẹo Excel đáng nói nữa là lý tưởng nếu bạn muốn tìm giá trị trung bình nhưng không nhất thiết phải đặt công thức trung bình và kết quả vào bảng tính của mình. Bạn có thể chọn các ô bạn muốn tính toán và nhìn xuống Thanh trạng thái để biết Trung bình.

Trước tiên, hãy đảm bảo bạn đã bật tính năng tính toán. Nhấp chuột phải vào Thanh trạng thái (bên dưới hàng tab) và xác nhận rằng Trung bình được kiểm tra.

Cách Tìm và Tính Giá Trị Trung Bình Trong Microsoft Excel Hình 14

Sau đó, chỉ cần chọn các ô bạn muốn tính trung bình và nhìn vào Thanh trạng thái để biết kết quả.

Cách Tìm và Tính Giá Trị Trung Bình Trong Microsoft Excel Hình 15

Khi bạn cần tìm giá trị trung bình trong Excel, hàm AVERAGE sẽ giúp bạn. Bạn không cần phải dùng máy tính, chỉ cần sử dụng một trong các phương pháp này để có được kết quả mình cần.

Để biết các hướng dẫn liên quan, hãy xem cách sử dụng hàm AVERAGEIFS trong Excel để tính trung bình các giá trị với nhiều tiêu chí.

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.