Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Cách tính sai số chuẩn trong Excel

0
Một lỗi trong một phương trình

Microsoft Excel là một công cụ tuyệt vời để lưu trữ và phân tích dữ liệu. Nó cung cấp một loạt các công cụ và công thức thống kê, giúp dễ dàng xác định số liệu thống kê chính cho các bộ dữ liệu khác nhau. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích cách tính sai số chuẩn trong Excel (và ngay từ đầu nó là gì).

Lỗi tiêu chuẩn là gì?

Lỗi tiêu chuẩn cho phép bạn xem dữ liệu mẫu phù hợp với tập dữ liệu lớn hơn chính xác đến mức nào. Nói cách khác, nó tính toán mức độ phân phối dữ liệu chính xác đến toàn bộ dân số.

Nó thực hiện điều này bằng cách tính toán độ lệch chuẩn, tức là mức trung bình của mẫu của bạn lệch bao xa so với mức trung bình của toàn bộ tập dữ liệu.

Công thức sai số chuẩn là:

Đâu là độ lệch chuẩn cho toàn bộ tập dữ liệu và là căn bậc hai của cỡ mẫu.

Để minh họa khái niệm sai số chuẩn bằng một ví dụ, hãy tưởng tượng một trường học có 500 học sinh. Chúng tôi muốn ước tính chiều cao trung bình của học sinh nên chúng tôi chọn 30 học sinh và đo chúng. Chiều cao trung bình của mẫu này là 160 cm.

Tuy nhiên, nếu lấy mẫu của 30 học sinh khác, chúng ta thấy chiều cao trung bình là 152 cm.

Sự thay đổi của các giá trị trung bình của mẫu này so với giá trị trung bình của tổng thể thực tế là sai số chuẩn. Sai số chuẩn càng nhỏ thì giá trị trung bình mẫu của tổng thể càng mang tính đại diện. Sai số càng lớn thì càng ít tính đại diện và dữ liệu càng biến đổi.

Cách tính sai số chuẩn trong Excel

Microsoft Excel cung cấp các công thức tích hợp để tính độ lệch chuẩn và căn bậc hai của một tập hợp số, giúp việc tính sai số chuẩn trở nên rất dễ dàng. Sau đây là cách sử dụng các công thức này bằng một ví dụ đơn giản:

  1. Sắp xếp dữ liệu của bạn thành một cột như dưới đây.
  2. Đầu tiên, chúng ta cần tính độ lệch chuẩn của mẫu của bạn. Để làm như vậy, hãy chọn một ô, sau đó nhập =STDEV.S(B2:B11) (chọn phạm vi mẫu của bạn) và nhấn Enter. Đảm bảo sử dụng STDEV.S vì điều này trả về độ lệch chuẩn cho một mẫu chứ không phải toàn bộ tổng thể.
Sử dụng hàm STDEV.S để tìm độ lệch chuẩn của mẫu của bạnSử dụng hàm STDEV.S để tìm độ lệch chuẩn của mẫu của bạn
  1. Tiếp theo, chúng ta cần tính căn bậc hai của cỡ mẫu. Để làm như vậy, hãy chọn ô thứ hai và nhập SQRT(ĐẾM(B2:B11)) (chọn phạm vi mẫu của bạn). Sau đó nhấn Enter.
Sử dụng phương trình căn bậc hai để tìm căn bậc hai của mẫuSử dụng phương trình căn bậc hai để tìm căn bậc hai của mẫu
  1. Cuối cùng, chúng ta cần chia độ lệch chuẩn cho căn bậc hai của cỡ mẫu. Chọn ô thứ ba và nhập =F1/F2, chọn các ô đại diện cho từng giá trị. Nhấn Enter.
Chia độ lệch chuẩn cho căn bậc hai của mẫu

Ô bây giờ sẽ hiển thị lỗi tiêu chuẩn của mẫu của bạn. Bạn có thể kết hợp cả hai công thức này thành một phương trình. Đơn giản chỉ cần gõ =STDEV(B2:B11)/SQRT(COUNT(B2:B11)) (chọn phạm vi dữ liệu của bạn thay vì A1:A10).

Sử dụng phương trình sai số chuẩn để tính sai số chuẩn

Ghi chú: Đảm bảo tuân theo cú pháp hàm chính xác để đảm bảo rằng công thức của bạn hoạt động như thiết kế. Nếu không chắc chắn về cú pháp, bạn có thể tách từng phần của công thức lỗi tiêu chuẩn và chia chúng thành ô thứ ba.

Err về mặt thận trọng

Microsoft Excel là một công cụ mạnh mẽ để phân tích thống kê. Nó cũng có thể được sử dụng để tính toán các dạng phương sai và trả nợ khác – và đó không phải là tất cả. Hy vọng rằng bây giờ bạn có thể tính toán sai số chuẩn và có thể chuyển sang phần tiếp theo của quá trình phân tích.

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.