Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Deactivate Plugins Per Page v1.14.3 NULLED – Improve WordPress Performance

0

Với “Deactivate Plugins Per Page – Improve WordPress Performance”, bạn có thể dễ dàng tắt các plugin trên các trang WordPress nhất định (hoặc trên tất cả ngoại trừ một trang đã chọn).

Điều này hữu ích để tăng tốc trang web của bạn chủ yếu vì nhiều plugin giao diện người dùng sẽ tải nội dung JavaScript và CSS của chúng trên mọi trang, ngay cả khi bạn sử dụng chúng trên một trang.

Làm thế nào Deactivate Plugins Per Page – Improve WordPress Performance hoạt động?

Bạn có thể thêm quy tắc hủy kích hoạt cho các plugin đang hoạt động. Ví dụ: đối với plugin biểu mẫu liên hệ mà bạn chỉ sử dụng trên trang liên hệ, chỉ cần thêm quy tắc để hủy kích hoạt nó trên tất cả URI ngoại trừ trên trang liên hệ.

Demo: https://codecanyon.net/item/deactivate-plugins-per-page-improve-wordpress-performance/23801359

optimize site speed by disabling plugins on certain pages

deactivate plugins per page

add rule

Deactivation Rules Options của Deactivate Plugins Per Page

1. Loại hủy kích hoạt
– Hủy kích hoạt trên URI đã chọn
– Hủy kích hoạt trên tất cả các URI ngoại trừ đã chọn

2. Loại lựa chọn URI
– Trang
– Tùy chỉnh

3. [Trang] Chọn các trang để trích xuất URI (nó sẽ tự động cập nhật nếu slug của trang thay đổi)

3. [Tùy chỉnh] Điều kiện URI tùy chỉnh
– URI bằng…
– URI không bằng…
– URI chứa…
– URI không chứa…
– URI bắt đầu bằng…
– URI không bắt đầu bằng…
– URI kết thúc bằng…
– URI không kết thúc với …

custom deactivation rules

4. Thiết bị bị ảnh hưởng
– Tất cả
– Máy tính để bàn
– Di động

Plugin Groups

Tạo nhóm gồm nhiều plugin để thêm các quy tắc hủy kích hoạt ảnh hưởng đến tất cả.

plugin groups

Debug Mode

Bật chế độ gỡ lỗi để xem URI là gì và plugin nào đang hoạt động / không hoạt động trên trang hiện tại ở giao diện người dùng. Điều này sẽ giúp bạn tạo các quy tắc và kiểm tra các quy tắc hiện tại. Hộp gỡ lỗi sẽ xuất hiện trên giao diện người dùng nếu bạn là người dùng quản trị viên.

debug information

Deactivate Plugins Per Page có ảnh hưởng đến Back-end không?

Có một tùy chọn (không được bật theo mặc định) làm cho tất cả các quy tắc có lựa chọn URI tùy chỉnh cũng ảnh hưởng đến back-end. Một số trang back-end sẽ vẫn không bị ảnh hưởng để tránh các sự cố, chẳng hạn như các trang kiểm soát việc kích hoạt, hủy kích hoạt, cập nhật và cài đặt plugin.

Đánh giá của khách hàng

Client Reviews

Các biện pháp phòng ngừa Deactivate Plugins Per Page

Nhóm các plugin hoạt động cùng nhau

Nếu bạn có một plugin yêu cầu một plugin khác hoạt động để hoạt động, bạn cần thêm các plugin này vào một nhóm plugin và thêm các quy tắc hủy kích hoạt vào nhóm đó. Chỉ hủy kích hoạt một trong số này có thể dẫn đến lỗi hoặc hủy kích hoạt toàn bộ plugin khác.

Không hủy kích hoạt các plugin theo yêu cầu của chủ đề của bạn

Một số chủ đề yêu cầu một số plugin nhất định để hoạt động bình thường. Nếu bạn hủy kích hoạt các plugin này, bạn có thể gặp sự cố.

Các móc hủy kích hoạt sẽ không chạy

Khi các plugin bị hủy kích hoạt thông qua plugin của tôi, chức năng hủy kích hoạt thực tế sẽ không được gọi và các móc hủy kích hoạt sẽ không chạy. Thay vào đó, để làm cho nó hoạt động trên mỗi trang, các plugin chỉ bị xóa động khỏi danh sách các plugin đang hoạt động trước khi tải trang. Điều này có nghĩa là nếu một plugin có một số hành động mà nó thực hiện khi nó bị hủy kích hoạt, thì những hành động này sẽ không chạy khi nó bị hủy kích hoạt thông qua plugin Deactivate Plugins Per Page.

Ví dụ: một số plugin thêm mã vào tệp “.htaccess” của bạn khi chúng được kích hoạt và khi chúng bị hủy kích hoạt, chúng sẽ xóa nó. Trong trường hợp này nếu bạn thêm quy tắc hủy kích hoạt với plugin của tôi để dừng plugin trên một trang nhất định, mã “.htaccess” sẽ vẫn ở đó và hoạt động trên trang đó, mặc dù plugin sẽ không hoạt động trên trang đó.

Không sử dụng plugin này để ẩn dữ liệu nhạy cảm

Nó không được tạo ra để làm việc an toàn cho điều đó. Nó chủ yếu được tạo ra để tối ưu hóa tốc độ trang web và nó cũng có thể được sử dụng để gỡ lỗi hoặc giải quyết các vấn đề về tính tương thích của plugin Deactivate Plugins Per Page.

Sao lưu trang web của bạn

Việc hủy kích hoạt các plugin trên mỗi trang không phải là điều tự nhiên đối với WordPress và các nhà phát triển plugin Deactivate Plugins Per Page và chủ đề không mong đợi điều đó. Nó hoạt động tốt trong hầu hết các trường hợp, nhưng đôi khi có thể dẫn đến sự cố, dẫn đến các plugin khác bị vô hiệu hóa hoặc cài đặt bị thay đổi. Luôn có một bản sao lưu trang web của bạn gần đây và nếu bạn có thể, hãy kiểm tra các thay đổi của bạn trong một trang web dàn dựng.

Phản hồi / Hỗ trợ / Câu hỏi

Sử dụng phần hỗ trợ (yêu cầu đăng nhập) hoặc email của tôi [email protected]

Hiện đã được kiểm tra đến

Đây là những phiên bản cao nhất của WordPress và PHP mà tôi đã thử nghiệm plugin. Chúng không bắt buộc, nó cũng sẽ hoạt động với các phiên bản thấp hơn. Nó cũng có thể hoạt động với các phiên bản cao hơn, nhưng nó không được thử nghiệm tại thời điểm này trên các phiên bản cao hơn.
Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 1 WordPress 5.8
Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 2 PHP 8.0.3

Changelog: Deactivate Plugins Per Page – Improve WordPress Performance

Download Deactivate Plugins Per Page v1.14.3 - Improve WordPress Performance Nulled Free

v1.14.3 – 14 April 2022​
Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 4 FIXED: The settings were not showing correct values in Firefox after importing new values due to Firefox trying to autocomplete the old values after page reload.
v1.14.1 – January, 16 2022​
Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 3 ADDED: An option to choose the priority of the hook we use to change the active_plugins option. In some cases changing this value will solve a conflict with another plugin (but may also cause a conflict with a different plugin).
Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 4 REMOVED: The fix of the conflict with BuddyBoss plugin in combination with MemberPress Plus and MemberPress + BuddyPress Integration is removed by default. To enable it change the new option called “Priority” to 0.
Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 5 UPDATED: Language files.

v1.14.0 – January, 15 2022​
Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 6 ADDED: A new rule action that allows you to copy and paste rules from one plugin or group to another.
Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 7 ADDED: An option to hide plugins with no rules if they are in at least one group.
Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 8 FIXED: If there were skipped page rules when importing, the page IDs were not listed after the import.
Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 9 FIXED: If an ajax request failed to be made due to a server error, it would show loading forever. Now shows an error.
Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 10 FIXED: The plugin no longer works inside the visual editor screen of Elementor, Divi, and WPBakery Page Builder.
Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 11 FIXED: A conflict with the BuddyBoss plugin in combination with MemberPress Plus and MemberPress + BuddyPress Integration.
Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 12 FIXED: A conflict with Tutor LMS Pro in combination with the GeoDirectory plugin.
Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 13 REMOVED: Support for custom REST-API address when trying to skip affecting it by our rules, was removed due to plugin conflicts.
Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 14 UPDATED: Language and documentation files.
v1.13.3 – 30 November 2021​
Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 3 FIXED: Conflict with plugins that use the REST API when a rule that deactivates on all except selected URIs is present.
Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 4 FIXED: In some cases this error would occur: PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function is_plugin_active().
v1.13.2 – 7 September 21​
Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 3 IMPROVED: Compatibility with the Nitro Pack service. This version adds the “ignorenitro” URI parameter to our option with chosen URI parameters to be ignored by rules with custom URI selection. This way when the Nitro Pack bot visits your site to generate its cache, our deactivation rules will be applied correctly.

1.13.1 – 13 August 2021​
Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 3 FIXED: Could not create rules on version 1.13.0 unless you had installed a previous plugin version before updating to 1.13.0.

v1.13.0 – 20 July 2021​
Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 3 ADDED: An option to add a note to each rule, so you are reminded what it is for.
Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 4 IMPROVED: Added the new Update URI plugin header, so if a free plugin with the same name as this one is created in the WordPress repository, it doesn’t update and replace this one.
Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 5 FIXED: The debug box in the customizer admin page now loads in the correct frame, and shows correct data.
Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 6 FIXED: On some servers you would get a false error about an unexpected response after performing an action.
Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 7 FIXED: If the icon of some plugin had changed, it would not load the new image. Now it detects it and gets the new one.
Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 8 FIXED: The plugin no longer works inside the frame of the legacy widget blocks in WordPress 5.8.
Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 9 FIXED: The plugin no longer works inside the front-end frame of the customizer.
Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 10 UPDATED: Language files.

1.12.0 – 2 January 2021
Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 3 ADDED: An option to show plugins that have rules before all other plugins in the Active / Inactive Plugins sections.
Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 4 ADDED: Links to select all and deselect all pages when adding or editing rule, and the same for plugins when adding or editing a group. Also a counter for the number of currently selected.
Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 5 ADDED: An option to enable Local Mode. In local mode all deactivations affect only your device, which is detected by a cookie.
Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 6 IMPROVED: Some buttons now have a text description as well (instead of just an icon), so it is more clear what they do.
Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 7 IMPROVED: The calculated list of active plugins after applying the deactivations is now cached in a global variable for the rest of the request to improve performance.
Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 8 FIXED: A conflict with some plugins that change the active_plugins option would cause some plugins to be deactivated globally.
Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 9 FIXED: When editing a rule, if there were pages that are not currently published but are selected, the background green selection color would not be there.
Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 10 FIXED: If there was only one other plugin active, in the Active Plugins section it would show a message that there are no other plugins active.
Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 11 UPDATED: Language files.

v1.11.0 - 7/27/2020
Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 1 ADDED: An option to show the plugin icon image next to its name in the Active Plugins and Inactive Plugins sections.
Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 2 ADDED: An option to cache the admin menus of plugins deactivated on some back-end pages.
Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 3 ADDED: In a WordPress Multisite you can import the plugin rules and settings into multiple sites at once.
Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 4 ADDED: An option to enable the plugin debug mode only on the front-end or only on the back-end.
Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 5 IMPROVED: New layout for the Settings section.
Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 6 IMPROVED: Compatibility with plugins that change the back-end dashboard address from wp-admin to something else.
Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 7 FIXED: The iPad device with a Firefox browser was not detected as a mobile device.
Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 8 UPDATED: Language files.
Deactivate Plugins Per Page - Improve WordPress Performance - 9 TESTED: Compatibility with WordPress 5.4.2.
  • Xem thêm: Tổng hợp WordPress Plugin cao cấp miễn phí, cập nhật hàng ngày
Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.