Directory Pro v2.0.8 – Plugin thư mục WordPress

0

Với Directory Pro, bạn có thể sử dụng bất kỳ cổng thanh toán thương mại điện tử nào, bao gồm cả đăng ký thương mại điện tử. Cổng thanh toán; Mailchimp để lưu trữ email cho người đăng ký mới.

Tích hợp WPML, Visual Composer; Danh mục / danh sách; 7 bảng giá; 2 phong cách đăng ký; Phiếu giảm giá đăng ký; Tạo vai trò người dùng thông qua gói; Xác định lại mẫu; Redirect trang

Gợi ý tương tự: Directories Pro – Plugin Thư Mục WordPress

 • Tính năng nổi bật Directory Pro Plugin

Tính năng nổi bật Directory Pro

 • Cổng thanh toán

a) Paypal [Express Checkout]

b) Stripe [ Full synchronize with Stripe Plan ]

c) Woocommerce Payment

 • Mailchimp để lưu trữ Email cho người đăng ký mới
 • WPML
 • 13 tập tin ngôn ngữ bên trong plugin
 • Tích hợp với Trình soạn thảo trực quan WPBakery Page Builder
 • Danh sách thư mục
 • Loại thành viên: Tài khoản miễn phí, Thanh toán một lần, Thanh toán định kỳ…
 • 7 bảng giá
 • 2 phong cách đăng ký
 • Tài khoản của tôi
 • Phiếu giảm giá cho đăng ký
 • Tạo vai trò người dùng theo gói
 • Chuyển hướng trang
 • 11 mẫu email
 • 2 hồ sơ công khai người dùng
 • Lịch sử thanh toán
 • Báo cáo
Directory Pro WordPress Plugin v2.0.8 Changelog
- Update contact form message
* Fixed WP-CLI redirect issue in multisite
* Fixed PHP empty needle warnings with HTML minify enabled
* Fixed HTML Minifier blank output (PREG_JIT_STACKLIMIT_ERROR)
* Fixed specifying URIs with a query string in Additional Pages - Performance->Page Cache->Additional Pages parameter was not processing URIs with query string correctly and didn’t purge such pages when Cache URIs with query string option is enabled.

Demo: https://codecanyon.net/search/12488012

Xem thêm: Tổng hợp WordPress Plugin cao cấp miễn phí, cập nhật hàng ngày

 

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật thông tin.