Dynamic Content for Elementor v1.9.4.4 – widget for Elementor

0

Dynamic Content for Elementor – cải thiện tiềm năng trang web của bạn với các tiện ích bổ sung, mở rộng chức năng của Elementor.

Tự động kiểm soát các thành phần khác nhau của bạn với các mẫu Elementor. Nội dung của bạn sẽ tiếp tục được điều khiển bởi giao diện WordPress của riêng nó và bố cục sẽ được tạo bởi các mẫu Elementor trên toàn trang.

Các widget hiển thị metadata được tạo bởi ACF – Advanced Custom Fields® plugin.

 • Xem thêm: Tổng hợp WordPress Plugin cao cấp miễn phí, cập nhật hàng ngày

Demo:  https://www.dynamic.ooo/

 • Tính năng nổi bật Dynamic Content for Elementor – Most Advanced Widgets for Elementor

Tính năng Dynamic Content for Elementor

 • Dynamic Posts
 • Dynamic Users
 • Content
 • Post
 • ACF
 • Pods
 • Listing
 • Dev
 • Creative
 • SVG
 • WebGL
 • Elementor Pro FORM
 • CopyPaste Cross-site
 • Dynamic Visibility
 • Page Scroll
 • Loop Animations
 • Scroll reveals
 • Transforms
 • Rellax Parallax
 • Enchanted Editor
 • Dynamic Tag Token
Dynamic Content for Elementor v1.9.4.4 Changelog
- Fix: Panorama multi instance and Image Lazy load
- Fix: Minor fixes

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật thông tin.