Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Breek v3.7.0 NULLED – Minimal Lightweight Masonry Theme for WordPress

0

Breek – Minimal Lightweight Masonry Theme for WordPress là một Blog siêu hiện đại tập trung vào tốc độ cao và màu sắc sống động, chủ đề hoàn toàn phù hợp với bất kỳ loại blog nào, đặc biệt là blog cá nhân, tài nguyên, phần mềm miễn phí hoặc blog tiểu sử. Breek Theme siêu nhẹ , chủ đề nhanh này được thực hiện bằng nhiều kỹ thuật để đạt được Điểm số xuất sắc trên Google, chúng tôi cũng lưu ý đến chất lượng mã và SEO. Breek WordPress Theme rất dễ sử dụng và tùy chỉnh. Bao gồm 11 widget hải quan và một bảng tùy chọn chủ đề mạnh mẽ để giúp quản lý dễ dàng hơn. Breek có hỗ trợ AMP và RTL và nó đa ngôn ngữ, bao gồm: tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh.

Demo: https://themeforest.net/item/breek-minimal-masonry-theme-for-wordpress/24031994

Đặc trưng nổi bật Breek – Minimal Lightweight Masonry Theme for WordPress

Breek - Minimal Lightweight Masonry Theme for WordPress 1

 • Đã kiểm tra lên đến WP 5.9
 • Thiết kế siêu nhẹ và hiện đại.
 • Tối ưu hóa cao và nhẹ (kích thước chỉ 1,5mb).
 • Hỗ trợ AMP (Chế độ chuyển tiếp) Kiểm tra AMP Home và AMP Single Post.
 • Cập nhật liên tục.
 • Bản dịch đã sẵn sàng (bao gồm tiếng Anh, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Tây Ban Nha).
 • Mã được tối ưu hóa và tối ưu hóa.
 • ACF Pro đi kèm (tiết kiệm $ 29).
 • RTL bao gồm (Phản hồi được đánh giá cao).
 • Hỗ trợ Open Graph.
 • Breek – Minimal Lightweight Masonry Theme for WordPress được xây dựng với SCSS và được biên dịch trước với Prepos 6 (tương thích với Windows và Mac).
 • Phần quảng cáo chuyên dụng (bên dưới tiêu đề, trước và sau nội dung bài, tùy chỉnh quảng cáo để đặt ở bất cứ đâu).
 • Phần quảng cáo giữa các cột lưới.
 • Hỗ trợ menu với các biểu tượng
 • Sticky sidebar cho các bài đăng
 • Lazy Load cho Danh sách (trang chủ, kho lưu trữ, danh mục, v.v.).
 • Breek – Minimal Lightweight Masonry Theme for WordPress tải cho nội dung bài đăng một cách lười biếng.
 • Lazy Load để nhúng (iframe như Youtube / Vimeo / Soundcloud).
 • * Mới: Bản demo cụm danh mục tại đây
 • * Mới: Cập nhật 1 lần nhấp
 • HTML5 & CSS3 đã sẵn sàng.
 • 3 vị trí bài đơn
  • Fullwidth: bao gồm cho hình ảnh lớn
  • Tiêu chuẩn: hình ảnh bên trong bài viết
  • Toàn bộ băng thông Không có sidebar:
  • Cổ điển Không có thanh bên:
 • Không có Kiểu thanh bên cho Bài đăng và Trang
 • Trang Thẻ tùy chỉnh
 • Trang Tác giả tùy chỉnh
 • Trang 404 tùy chỉnh
 • Giới thiệu về tôi Widget.
 • Tiện ích đám mây thẻ tùy chỉnh.
 • Phòng trưng bày tùy chỉnh.
 • Các phần quảng cáo.
 • Hỗ trợ của Disqus và Facebook.
 • Đáp ứng đầy đủ.
 • Breek – Minimal Lightweight Masonry Theme for WordPress hỗ trợ video (Vimeo, Youtube, v.v.).
 • Sẵn sàng cho màn hình Retina.
 • Biểu tượng Font Awesome.
 • Hoạt động trên Android, Ipad và Iphone.
 • Tài liệu bao gồm.
 • Thiết kế sạch.
 • Được mã hóa tốt.
 • Chức năng điều hướng.

Breek - Minimal Lightweight Masonry Theme for WordPress 2Breek - Minimal Lightweight Masonry Theme for WordPress 3

Changelog: Breek – Minimal Lightweight Masonry Theme for WordPress

Download Breek v3.7.0 - Minimal Masonry Theme for WordPress Nulled Free
v3.7.0 - 15 March 2022
  ------------------------ 

  - Fixed: Order by days not working on post thumbs widget.
  - Fixed: PHP warning from post thumbs widget.
  - Fixed: Incorrect color for CF7 success message.
  - Fixed: Incorrect alignment for social profiles on RTL websites.
  - Fixed: Rounded Corners not applied properly for images in WP 5.8 - 5.9.
  - Fixed: Incorrect URL for Social Widget (theme options link).
  - Fixed: CLS logo warning.
  - Fixed: Incorrect alignment for Galleries (back-end editor).
  - Fixed: Incorrect alignment for Block Quote (back-end editor).
  - Fixed: Lightbox for Images not grouping properly in WP 5.8 - 5.9.
  - Improved: Tested Theme compatibility up to WP 5.9
  - Improved: EP legacy widgets preview is always disabled (this apply for WP 5.8 and greater).
  - Improved: Mobile menu, now is allowed to click on a parent menu element (by default always menu elements with submenu items can't be clicked in the past).
  - Added: Compatibility for other image extensions for the theme Lightbox (Gallery).
  - Added: Tiktok and Patreon social profiles on header.

  v3.6.5 - 25 March 2021
  ------------------------ 

  - Fixed: Incorrect Sticky header color.
  - Fixed: Footer titles color not working.
  - Fixed: Share Post on Linkedin always display homepage instead of Post url.
  - Improved: Masonry Layout calculation (sometimes the layout is not correct).
  - Improved: AMP validation
  - Improved: Tested up to WP 5.7
  - Improved: Now views counter uses ajax, this will improve the counting for heavy cache plugins.
  - Improved: Sticky posts will no longer appear on widgets, this will prevent incorrect amount of posts.
  - Added: Canonical urls (prev/next) for custom homepage.
  - Added: New filter "last X days" for Recent post widget.
  - Added: "Order by" filter to Posts by Category widget.

  v3.6.1 - 18 December 2020
  ------------------------ 

  - Fixed: Shortcodes Generator not working on WP 5.6
  - Fixed: Pagination not working properly on AMP pages with Classic Post Style (page nº 2 and greater was not redirected properly if custom home is being used), this issue is only related to AMP plugin v2.0 and greater.
  - Fixed: Minor warning from PHP on breek functions plugin.
  - Fixed: some AMP warnings for AMP v2.0 and greater.
  - Improved: Javascript compability for future releases (WP 5.7) of jQuery
  - Added: "Leave a comment" button on AMP posts.

  v3.6.0 - 14 November 2020
  ------------------------ 

  - Fixed: Twitter widget not working.
  - Fixed: Banner below header not working on Customizer.
  - Fixed: * Some fields listed on Theme Options do not appear on Customizer.
  - Fixed: Incorrect alignment on Unordered list (back-end).
  - Improved: AMP validations.
  - Improved: * Updated Theme Options Framework, now search options will work as expected.
  - Improved: * Now all options inside customizer has the same order from the Theme Options section.
  - Improved: Now shortcodes works inside EP Tabs container.
  - Improved: Color validation from styling section (prevent some PHP errors).
  - Improved: Primary colors can't be transparent anymore.
  - Added: HTML 5 validation for email field on comments section.
  - Added: Rel "nofollow noopener" to all social/share external links.
  - Added: New styling section "author box" (this section is global for single post and author archives page).

  v3.5.7 - 16 September 2020
  ------------------------ 
  - Fixed: Now when global date is disabled, is fully removed from source (so it will not appear on Google Results).
  - Fixed: Font icons not loaded if "theme optimization" is OFF and font icons method is "head".
  - Fixed: Safari incorrect styles when Disqus is selected as main comment method.
  - Fixed: Header height overlap when entering in Fullscreen mode events, for example: Youtube.
  - Improved: Now menu with children and "open in new window" attribute, will open a new window as expected.
  - Improved: How SCSS files are generated (developer friendly).
  - Improved: Caption on Gutenberg Galleries is not a selectable element anymore.
  - Improved: How lightbox is applied to Gutenberg Galleries.
  - Improved: Now Gutenberg Galleries and Single Gutenberg image will display caption on Lightbox.
  - Improved: Latest tweets widget, now the amount of tweets is more accurated.
  - Improved: Gravatar cache policies warning.
  - Improved: Now if Lazy load is enabled, it will be applied to Gravatar (comments section).
  - Added: New option to exclude replies on Latest Tweets widget.
  - Added: Tiktok and Patreon social profiles.

  v3.5.5 - 4 August 2020
  ------------------------ 
  - Fixed: Featured image not listed on wp-admin -> all posts.
  - Fixed: Lazy Embeds (iframes) are marked as insecure on Microsoft Edge browser.
  - Fixed: Mobile font size is applied to desktop when assigned.
  - Fixed: Warning from color helper on some server hostings.
  - Fixed: When title max length is assigned, sometimes missing character appears on Japanese language.
  - Fixed: Disqus console error if comments are not open.
  - Improved: * PHP Error when the theme is changed and Breek functions plugin is still active. Now the plugin will do a validation to check if Breek is installed.
  - Improved: If max title length is assigned and the title is less than the limit, the "..." (dots) will not appear if not needed.
  - Improved: * Now licenses can be reactivated on reinstallations.
  - Improved: If no menu is assigned to header, the mobile icon will not appear.
  - Added: Update notification for Core plugin, some customers do not see the update button, this will ensure all is up to date.
  - Added: German Language, special thanks to Veyd
  - Added: Random Filter to Posts Carousel.

  - Fixed: Repeated avatar on comments section.
  - Fixed: Carousel not displayed on Safari browsers.
  - Fixed: Gallery Lightbox not working automatically from version 3.5.
  - Improved: Additional Passive listener changes to improve scroll performance on mobile devices.
  - Improved: Now Prefetch CSS method will use a fallback for old or incompatible browsers.
  - Added: New option on Optimization -> adv settings, now low priority CSS can use Prefetch, Preload or Standard methods.

  v3.5.1 - 17 June 2020
  ------------------------  
  - Fixed: Posts Carousel not loading if all posts are standard or video.

  ------------------------  
  - Fixed: Posts Carousel not loading if all posts are standard or video.

  v3.5.0 - 16 June 2020
  ------------------------  
  Summary: Core Web Vital (CWB) improvements.
  TTI: Time to interactive.
  LCP: Largest Contentful Paint
  CSL: Cumulative Layout Shift

  - Fixed: Correct Avatar not displayed properly on comments section.
  - Fixed: Duplicated custom CSS from theme options.
  - Fixed: Category cluster exclude filter not working.
  - Fixed: Mobile footer sidebar incorrect width on tablet devices.
  - Fixed: Low contrast color on Gallery Captions.
  - Fixed: Border radius issue for Cover Block elements on IOS devices.
  - Improved: Sanitization color for theme options.
  - Improved: Several changes to improve LCP on Articles list.
  - Improved: Several changes to improve LCP on Single Post Content.
  - Improved: Image size for bgstyle articles.
  - Improved: Now secondary CSS files, will be loaded with Prefetch instead of Preload to reduce the priority of not critical CSS files.
  - Improved: Custom Scripts on Footer are fully removed in AMP pages to prevent JS errors (New AMP custom code will replace this functionality).
  - Improved: Now fonts icons are loaded in 2 separated files, to reduce the load of other critical CSS.
  - Improved: Now Code Prettify (prism) will be loaded only if needed on every page.
  - Improved: Pasive listener warning for CWB.
  - Improved: Now functions/sidebars.php, post-formats.php and theme-functions.php can be used inside the child theme, to override any function of these files.
  - Added: New optimization section (advanced settings).
  - Added: New option to disable animation on Homepage and Archives (tag, categories, author), this could reduce the TTI from CWB.
  - Added: New option to select theme font icons method (standard, javascript or in footer), this will improve TTI and reduce a little the LCP from CWB.
  - Added: New option to add a delay to the font icons load (only available for Javascript method).
  - Added: New optimization option, now Async scripts can be removed automatically from the source code.
  - Added: New option to change mobile body font size, and mobile single post font size.
  - Added: Autofocus to search lightbox.
  - Added: Custom Code for AMP pages, this will allow add Analytics codes and others.
  - Added: Custom Social Icon for User Profiles, this will allow to create social buttons (like Pinterest or Instagram). This change will affect About Me widget and Author box (below single post).
  - Added: Rel noopener and nofollow to Subscribe button and some other external links.
  - Added: Russian Translation, special thanks to rugas334
  - Added: Italian Translation, special thanks to destinpower

  - Improved: Framework hooks priority.
  - Improved: Border radius on cover blocks elements.
  - Improved: Open Graph title for Home Page.
  - Improved: H1 on Search Pages.
  - Improved: H1 on Archives pages (category, tags and author).
  - Removed: Instagram Widget (API was deprecated) also added a new guide how to add a Instagram Gallery.
  - Added: Now shortcodes are supported inside epcl_tabs
  - Added: Tags description and custom background image (same feature as Categories) to improve SEO.
  - Added: New option to show prev/next posts with the same category on single post (theme options ->blog -> single).
  - Added: New filter on Grid Categories module (exclude categories).
  - Added: New option "ADS between X paragraph" on Theme options -> advertising -> single post.

  v3.0.0 - 28 February 2020
  ------------------------
  - Important: this update will break Theme Options panel, it's recommended to follow the next guide to migrate properly: https://estudiopatagon.ticksy.com/article/15573
  - Fixed: Adsense banner (between grid posts) incorrect height.
  - Fixed: Sidebar incorrect alignment on mobile devices.
  - Fixed: Align Center not applied on some Gutenberg elements.
  - Fixed: JS error on old browsers (IE 10 - IE 11)
  - Fixed: Text logo alignment on Minimal Header style.
  - Removed: Some CSS and JS .maps files to make the theme lighter.
  - Removed: Old webfonts to make the theme lighter.
  - Removed: Webfonts on Breek Functions plugin to make the plugin lighter. 
  - Improved: * Now all Theme Options will be available on the Customizer (Appearance -> customize).
  - Improved: * Hard Rework to Theme Options Panel, it's not required anymore Redux Framework Plugin, saved (1.5MB).
  - Improved: If the update was already downloaded, it will install directly from the license page to avoid more external requests.
  - Improved: Iframes fixed height on mobile devices (replaced with responsive embeds).
  - Improved: Prepos configuration to make the compilator faster.

  - Fixed: Language configuration on Breek Child theme.
  - Improved: Documentation how to use Prepos Compiler.
  - Added: Prepos 7 configuration.

  v2.0.5 - 19 January 2020
  ------------------------
  - Fixed: Incorrect output for Google Fonts, if typography fields are empty (this will reduce 1 external request).
  - Fixed: Incorrect thumbnail size for posts carousel.
  - Improved: Enabled autocomplete for email field on Theme Wizard.
  - Improved: Added how to get purchase code on Theme Wizard.
  - Improved: Now carousel will use lazy load.
  - Improved: Now posts carousel will use IMG HTML tag to increase SEO.
  - Improved: Styles for changelog (on license page).

  - Fixed: when title max length is assigned, that was affecting menu items (navigation widget).
  - Improved: added a new way to detect the parent theme, this should avoid customers using Child Theme see disappears the Theme Options section after updates.
  - Improved: footer copyright now will use wpautop to prevent incorrect behavior on specific plugins (Elementor, Galleries Manager Pro).
  - Improved: input and submit buttons appearance on IOS devices.
  - Improved: now share buttons will use short url instead, this will improve sharing posts on any language.
  - Improved: now whatsapp share button works on Desktop and Mobile.
  - Improved: now One Click Demo importer plugin is not needed anymore.
  - Improved: All documentation about how to update the theme.
  - Added: translation strings for Twitter Widget (days ago, hours ago, etc).
  - Added: new welcome page with the minimun system requirements and changelog of the theme.
  * New Feature: 1 Click Updates, there is a new License page to download updates directly also the theme will periodically check for new versions.
  * New Feature: Theme Wizard, if is your first installation it will appear a new Wizard page to guide new customers accross all required stuff to make the theme working properly. 

  v1.5.0 - 17 December 2019
  ------------------------
  - Fixed: if author bio (below post content) was disabled that option affects Author's main page (archives).
  - Fixed: incorrect domain language on Social Widgets (Loco translate bug)
  - Fixed: columns shortcodes not aligned properly when using home text editor module.
  - Fixed: caption styles on Gutenberg Galleries WP 5.3
  - Fixed: incorrect margins on Gutenberg Galleries WP 5.3
  - Fixed: special characters when using share buttons (Twitter, VK, Facebook, etc).
  - Improved: submit button appearance on IOS.
  - Improved: now paragraphs can be used on Footer Copyright text.
  - Improved: now EP Recent Post Widget will exclude the current post (on single post) to avoid duplication (SEO boost).
  - Improved: now EP Posts by Category Widget will exclude the current post (on single post) to avoid duplication (SEO boost).
  - Improved: now Author Page will use H1 instead of H4 (SEO boost).
  - Added: rel nofollow to custom banners.
  - Added: lazy load to default galleries.
  - Added *: Instagram Widget.
  - Added: new filter for all main posts modules (grid and classic), now the posts can be ordered by Date, Views (popular) and Title.
  - Added: new filter for all main posts modules (grid and classic), now posts can be ordered ASC or DESC.
  - Added: new option to limit the title length for grid posts and classic posts lists, this option is located on Theme options -> blog.
  - Added: new option to display videos post format on lightbox (useful for video blogs).
  - Upgraded: ACF to version 5.8.7

  - Fixed: incorrect alignment of ADS between posts (this error was generated on v1.4.1).

  v1.4.1 - 06 October 2019
  ------------------------
  - Fixed: incorrect custom styling color on 404 page.
  - Fixed: Facebook APP ID (for comments), was not working properly to moderate comments.
  - Improved: Now posts lists effects are loaded early.
  - Added: New module "Grid Category", this will display a masonry list of categories, usefull for SEO purposes (Category cluster method).

  v1.4.0 - 11 September 2019
  ------------------------
  - * Important fix: gradient and full background images not working properly on Android/IOS devices. There was a minor blank space on scroll only on mobile. This fix will pseudo-element solution, so probably some customers must use body:before instead of body custom CSS to apply their own custom backgrounds.
  - Fixed: sticky sidebar overlap on posts and pages.
  - Fixed: AOS.js map error.
  - Fixed: mobile footer not working properly when a custom sidebar is selected.
  - * Important fix: submenu arrows not working on IOS 6+ on Safari browser.
  - Improved: now ADS will use CSS to hide them on mobile/tablets (just to ensure ADS are removed if cache plugins are installed).
  - Improved: removed AOS effects CSS to reduce the layout load, now plugins.min.css size is 130kb (160kb before).
  - Improved: now related posts use lazy load if enabled.
  - Improved: now lazy load has a minor delay to avoid unnnecesary load.
  - Added: now Carousel module has 2 new filter options: order by views and order by date (all time, past month and past week).
  - Added: now Recent Posts with Image Widget has a new filter: order by date (all time, past month and past week), this could be combined with posts views filter to show your most popular posts.
  - Added: new option to disable default Open Graph meta tags on Theme Options -> Advanced Settings.

  - Fixed: back to top button was displayed even if the option was OFF.
  - Fixed: single post not detecting the correct custom sidebar if articles sidebar is empty.
  - Fixed: on RTL version the masonry posts start from the right.
  - Important fix: advertise between posts not displayed properly.
  - Improved: now Open Graph url will use trailing slash (same structure from Permalinks) to avoid duplicate urls.
  - Improved: Now Posts Carousel uses more space on mobile devices.
  - Improved: now Gutenberg single images and Classic editor single images that are pointing to "media file", will be opened in the default lightbox.
  - Important improvement: now when optimization is ON, the theme will load only the Critical CSS, this will reduce the style and layout load, so the mobile performance will improve between 2 and 7 points.
  - Improved: now clipboard is loaded from the theme instead of a CDN, this will reduce 1 external request.
  - Added: basic styles to default select boxes (dropdowns).
  - Added: new option to disable Google Fonts (only recommended if you are using system fonts, like Arial, serif, etc).
  - Added: all strings of Back-End (theme options and others) into breek-functions/languages.
  - Added: new option to upload custom icons into Post Categories.

  v1.2.2 - 20 July 2019
  ------------------------
  - Fixed: filtering problem on custom home pages.
  - Fixed: custom EP cloud tag widget not displaying colors from Theme Options -> styling.


  - Improvement: moved comments type options from blog -> single posts to Blog -> global options (this option will be used for Post and Pages).
  - Added: edit button for posts in the front-end (just to make quicker the administration for logged in users).
  - Added: new option to hide categories globally on Theme options -> blog -> global options.
  - Added: new option to hide categories only on single posts on Theme options -> Blog -> single post content.
  - Added: New (EP) Tag Cloud widget, this widget extends the basic Tag Cloud and add more options like: Ordering, Filtering and Limit (to prevent large amount of links on the sidebar).

  v1.1.2 - 08 July 2019
  ------------------------
  - Fixed: Subscribe button not detecting the properly the data stored from Theme Options -> Subscribe -> Title of button.

  v1.1.1 - 07 July 2019
  ------------------------
  - Added: Turkish language thank you very much to Mevlut for this gesture of kindness.

  v1.1.0 - 06 July 2019
  ------------------------
  - Fixed: some alignment issues on mobile and tablet.
  - Fixed: sometimes the ads between posts was not loading properly, this problem only happens when masonry is enabled.
  - Fixed: incorrect alignment of the comments box on mobile.
  - Improvement: now widgets look better on tablet (if enabled).
  - Added: Now Breek supports RTL.

  v1.0 - 04 July 2019
  ------------------------
  - Initial release.
Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.