If-So Dynamic Content Pro v1.5.6.2 NULLED

2

If-So Dynamic Content Pro cá nhân hóa bất kỳ nội dung nào! Thêm hoặc thay thế nội dung theo hồ sơ của khách truy cập hoặc tương tác với trang web. Hoạt động trên các trang, bài đăng, menu và widget. Không cần mã hóa!

Chọn một điều kiện >> Đặt một phiên bản nội dung sẽ được hiển thị nếu nó được đáp ứng.

 • Xem một đoạn video ngắn (1:36):

Demo: https://www.if-so.com/

IF-SO LÀ GÌ? (TÓM LƯỢC)

If-So Dynamic Content Pro 1

Một cách dễ dàng để cải thiện chuyển đổi, tương tác, bán hàng và tỷ lệ thoát.

If-So Dynamic Content Pro cho phép bạn thêm hoặc thay thế nội dung trên trang web của mình dựa trên hồ sơ của khách truy cập hoặc tương tác với trang web. Sử dụng nội dung động, được cá nhân hóa, khách truy cập của bạn sẽ thu hút, chuyển đổi và mua nhiều hơn!

ĐIỀU KIỆN NÀO CÓ THỂ ĐƯỢC ĐẶT VỚI IF-SO?

If-So Dynamic Content Pro 2

Thêm hoặc thay thế nội dung theo một hoặc nhiều điều kiện sau:

 • Vị trí của người dùng (Vị trí địa lý) – Quốc gia, tiểu bang, thành phố hoặc lục địa
 • Múi giờ
 • Loại thiết bị của người dùng
 • Ngày bắt đầu và ngày kết thúc
 • Lịch trình – ngày và giờ cụ thể (chuyên nghiệp)
 • Người dùng đã đăng nhập
 • IP của người dùng
 • Nguồn giới thiệu (pro)
 • Ngôn ngữ trình duyệt của người dùng (chuyên nghiệp)
 • URL tùy chỉnh / Chuỗi truy vấn (chuyên nghiệp)
 • Google Ads (chuyên nghiệp)
 • Quảng cáo Facebook (chuyên nghiệp)
 • Khách truy cập lần đầu (chuyên nghiệp)
 • Khách truy cập trở lại / Số lượt truy cập (chuyên nghiệp)
 • Các trang được truy cập bởi người dùng (chuyên nghiệp)
 • URL trang (chuyên nghiệp)
 • Thông số UTM (chuyên nghiệp)
 • loại trình duyệt & hệ điều hành
 • Số lượt xem phiên bản
 • WooCommerce – các sản phẩm trong giỏ hàng (phần mở rộng)
 • WooCommerce – sản phẩm đã mua (phần mở rộng)
 • WooCommerce – Chi tiết về khách hàng (phần mở rộng)
 • WooCommerce Memberships (phần mở rộng)
 • WooCommerce subscriptions (phần mở rộng)
 • WP Job Manager – lisiting packege (phần mở rộng)
 • WishList Member – cấp độ thành viên (phần mở rộng)
 • Dynamic content từ CSV (tiện ích mở rộng)

LÀM THẾ NÀO If-So Dynamic Content Pro HOẠT ĐỘNG

If-So Dynamic Content Pro 3

Tạo một trình kích hoạt động với If-So rất đơn giản:
1. Chọn một điều kiện
2. Đặt nội dung bạn muốn hiển thị nếu điều kiện được đáp ứng.
3. Đặt nội dung được hiển thị nếu điều kiện không được đáp ứng (tùy chọn).
4. Dán mã ngắn vào bất cứ nơi nào bạn muốn hiển thị nội dung – mỗi khi một trang có mã ngắn được tải, một trong các phiên bản nội dung sẽ được hiển thị tương ứng.

TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM If-So Dynamic Content Pro

If-So Dynamic Content Pro 4

 • phân tích tích hợp
 • Khả năng tương thích của bộ nhớ đệm trang
 • Lựa chọn của người dùng – cho phép khách truy cập chọn nội dung
 • Hoạt động với bất kỳ chủ đề và trình chỉnh sửa nội dung nào
 • Thay thế tiêu đề, văn bản, hình ảnh, các mục menu và thậm chí cả các tệp CSS.
 • Đơn giản để sử dụng
 • Không yêu cầu kỹ năng viết mã
 • Tùy chọn – chỉ hiển thị nội dung khi nhiều điều kiện được đáp ứng đồng thời
 • Hoạt động trên các trang, bài đăng và tiện ích con
 • Sử dụng làm trình tạo mã ngắn
 • Lặp lại (Hiển thị cùng một phiên bản khi khách truy cập trở lại trang web)

PHÂN TÍCH TÍCH HỢP

If-So Dynamic Content Pro 5

Nhận thông tin chi tiết rõ ràng về hiệu suất nội dung của bạn! Xem kết quả theo thời gian thực với hệ thống phân tích được tích hợp sẵn.

Không cần thiết lập phức tạp – Việc thu thập dữ liệu bắt đầu tự động khi nội dung động được tạo.

KHỐI GUTENBERG NĂNG ĐỘNG

If-So Dynamic Content Pro 6

Đặt một điều kiện cho mỗi khối Gutenberg. Khối sẽ chỉ được hiển thị nếu điều kiện được đáp ứng.

NỘI DUNG ĐỊNH VỊ ĐỊA LÝ DỰA TRÊN IP

If-So Dynamic Content Pro 7

Điều kiện Vị trí địa lý cho phép bạn điều chỉnh nội dung trang web của mình theo vị trí thực tế của khách truy cập: quốc gia, thành phố, tiểu bang, lục địa hoặc múi giờ.

NỘI DUNG NÀO CÓ THỂ ĐƯỢC TÙY CHỈNH VỚI If-So Dynamic Content Pro?

If-So Dynamic Content Pro 8

If-So cho phép bạn tùy chỉnh bất kỳ thành phần nào trên trang web, bao gồm tiêu đề, văn bản, hình ảnh, video, các mục menu và thiết kế.

Immidiate cải thiện tỷ lệ chuyển đổi trang web của bạn! Tải xuống If-So ngay bây giờ để xem nó hoạt động như thế nào trên trang web của bạn.

Ảnh chụp màn hình

If-So Dynamic Content Pro 10If-So Dynamic Content Pro 11If-So Dynamic Content Pro 12If-So Dynamic Content Pro 9

Changelog: If-So Dynamic Content Pro

Download If-So Dynamic Content Pro v1.5.6.2 Nulled Free

= v1.5.6.2 =
* Bug fixes
= v1.5.6 =
* New condition - Session Variable: create conditional content based on a session variable. The option was added to the cookie condition.
* Compatibility with our Conditional Elementor Elements integration<
* Ajax loading - an option to load conditional Gutenberg Blocks using Ajax
* Ajax loading - an option to load conditional Elementor elements using Ajax
* Redirect shortcode: Create 301/302 or JS redirects using a shortcode. Insert the shortcode in the the dynamic version content field to create conditional redirects Learn more
* Bugfix: Use WordPress timezone for determining current day in schedule condition (problems occurred on specific scenarios)
* Visit count is now performed only through an ajax request
* Improved IP detection for geolocation functionality
* Gutenberg standalone condition widget - changed the "If-So Active" indicator to be a colored border, to avoid breaking the appearance of some blocks in the editor
* Security improvements
* Bug fixes

= v1.5.5.1 =
* Added shortcode that sets/deletes a cookie value
* Cloudflare Compatibility - The geolocation condition works with Cloudflare without having to use our Cloudflare integration
* Divi modules compatibility improvements while loading content with Ajax
* Page Caching Compatibility improvements - the referrer source condition is compatible with the Page Caching Compatibility (ajax) option
* Gutenberg standalone conditions - fix conflict with jetpack contact form
* Gutenberg standalone conditions - fix bug where the block inserter wasn't appearing when hovering between blocks
* Bugfix - Removed calls to dysfunctional updater - fixed bug which caused an "update available" message to be shown
* Bugfix - Audiences - fixed the handling of names with "special characters"

1.5.5
The recurrence option was added to the user role condition
An option to disable the use of sessions was added to the settings (do not disable the sessions if you are using the geolocation condition)
Audience self-selection shortcode generator was added the audience page
added the ability to defer the loading of if-so triggers via ajax (by adding the parameter defer=”true” to the trigger’s shortcode)
Added new option to disable the number of visit count cookie to the settings
Bugsfix – import triggers – fixed newlines being replaced with “rn”
bugsfix – TinyMCE ediotr was reverted to HTML mode while dragging a version
Security fix (Ajax vulnerability)
=1.5.4.2 =
* Bugfix – TinyMCE is no longer turning image URLs to be relative urls when changing versions order
* TinyMCE – An option to prevent text nodes from being wrapped in

< p> tags was added to the settings
* Yoast SEO – Prevent if-so triggers (the “view trigger” pages) from being added to the sitemap
* Custom user profile extension – a new option to assign a value using a query string
* CSV extension – New conditions – Cookie ; geolocation ; IP
* WordPress 5.8 compatiblity

user details trigger – fix admin display bug

1.5.4.1
New condition – Referral Category: Display dynamic content based on the referral page/post category (page or post on your site).
New condition – Trigger visited: Show dynamic content if a specific trigger was previously displayed to the user.
Ajax loading: an option to show a loader animation while the content is being loaded in Ajax mode (Page Caching Compatibility mode) .
The Geolocation Condition: An option to target a city manually (without autocomplete) – this option should be used to overcome problems with targeting cities whose names in Google Maps (the backend autocomplete service we use) are spelled differently from our IP-to-location database)
The Schedule Condition – More flexibility setting the times. You can now change the time intervals through the plugin’s settings.
The Page URL Condition – An option to ignore case was added.
The User Role Condition – The option to set the recurrence option was added to the condition.
New DKI shortcode – “Auto-Local Time Display”:- Show an event time calculated according to the visitor’s time zone.
Audiences – You can now add or remove users from an audience using a shortcode.
Bugfix – HTML mode was turning to visual mode while dragging a version.
Performance – An option to disable the use of sessions was added to the settings (do not disable the sessions if you are using the geolocation condition).
Extensions and integrations -The new version supports some of our latest extensions and integrations.
*Various bug fixes and performance improvements
1.5.3.2
Hotfix- security vulnerability fixes
1.5.3.1
WordPress 5.6 compatibility fixes
1.5.2.4
WordPress 5.6 compatibility fixes
1.5.2.2
Hot fix – Elementor compatibility – fail to load the Edit With Elementor screen using WordPress 5.6
1.5.2.1
Bug fix – loading speed
1.5.2
Display post content using a shortcode – create content using your page builder as a post. Use the shortcode [ifso-show-post id=”###” show=”content/title”] inside an If-So version to display the post content.
Content editor – Allowing inline JavaScript and SVG usage inside the trigger’s wysiwyg editor
Bugfix – adding conditions to 3rd-party Gutenberg blocks
1.5.1
Gutenberg – option to set conditions directly in a block
Preventing no-cache headers from being sent as a result of If-So using PHP sessions
Shortcodes are now rendered when entered in YOAST and SEO Pack title meta filed.
New routine for detecting a user’s IP
Added WPDB prefix to the beginning of names in the tables used by If-So
Bugfix – The option to prevent Ajax calls was fixed.
1.5.0.1
Ajax loading (page caching compatibility) – Load triggers after ther page loads from the cache.
DKI – A new option to set the default content in the User name DKI shortcode.
Bugfix – Subscribers data is now collected by Built-in analytics.
Groups – The name was changed to “Audiences”
New DKI – name of the day.
Bugfix – The option to prevent Ajax calls was fixed.
1.4.9.1
Bug fix – Geolocation – targeting city-states (Singapore, Monaco, etc.)
Bug fix – CSS and JS conflicts with 3rd party plugins.
1.4.9
New Elementor Widget
Geolocation DKI – An option to set a fallback was added
Bugs fix (visual editor issues)
1.4.8
New DKI shortcode – display a value of a query string paremeter
Improved the help box and help notifications
Bugs fix (visual editor issues)
1.4.7
Geolocation dashboard improvements
Change the Time and date conditions to rely on local time.
Stop including admin views in the built-in analytics
Load time improvements
RTL fixes
Bugs fix (remove groups data on uninstall; Google places javascript issue;)
1.4.6.1
WordPress 5.4 compatibility fixes (Gutenberg design)
Bugs fix (Conflict with SafeGard)
1.4.6
New feature: Create groups; Add users to a group when the condition is met; Display group-based content.
New condition – user role. Add or replace content according to the user’s role (Administrator, Editor, Subscriber, or any other role you have on your website)
New feature – User’s Select – Let the users select the content they’ll see. Add a select box or radio buttons with categories and show category-based content
Bugs fix
1.4.5
If used in the page title, If-So’s shortcodes are now also rendered in the meta title of the page.
Allowing Editors to create and edit triggers
Gutenberg block – an indication showing if a trigger was deleted was added
Geolocation – The user’s location will be checked again if the user’s IP has been changed – even if the session hasn’t been ended.
Bugs fix
1.4.4
Gutenberg block
New condition: Content by cookie name and cookie value
Performance improvements.
Bugfixs.
Security updates.
1.4.3
Built-in analytics was added – see how many time each version was displayed what effect does it have on the conversion rate.
UI improvements.
Security updates.
Bug fixes.
1.4.2
An option to import and export triggers was added.
A new button that allows editing and embedding triggers was added to the content editor.
Import and export triggers.
Security updates.
Refactored + Bug fixes.
1.4.1
New condition – Cookie Detection: – Show dynamic content based on existing cookies on the user’s browser.
The License Key is now hidden
An option to allow shortcodes in the titles was add to the settings
Duplicate triggers option was added to the All the triggers page
An option to disable the pages visited cookie was added to the settings
A new option to overrdie recurrence was added to conditions with recurrence
Dynamic keyword Insertion is now an integral part of the plugin
Refactored + Bug fixes.
1.4.0
New condition – Cookie Detection: Add or replace content according to UTM parameters
New condition – IP Detection: – Show dynamic content based on user IP.
Refactored + Bug fixes.
 • Download If-So Dynamic Content Pro v1.5.6.2 Nulled Free: if-so1562.zip
2 bình luận
 1. Thu Nguyen đã bình luận

  Web lỗi rồi admin ơi, hết 15s ấn nút DOWNLOAD NOW nó ko phản ứng gì

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   tks b nha, fix rôi nhé

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.