YITH WooCommerce Membership Premium v1.11.0 – Plugin thành viên WooCommerce

7

YITH WooCommerce Membership Premium kích hoạt một số phần trong cửa hàng của bạn với quyền truy cập hạn chế để tạo thành viên trong cửa hàng của bạn

Bán sản phẩm với quyền truy cập chuyên dụng là cơ hội tuyệt vời để tăng thu nhập của bạn: các công ty lớn như Udemy hay Treehouse đã chứng minh điều này bằng cách đạt được doanh số khổng lồ với mô hình kinh doanh này. Thu nhập của họ sẽ tăng lên, với số lượng người tìm kiếm sản phẩm của họ.

YITH WooCommerce Membership Premium hoàn toàn tự động, bạn có thể cung cấp cho người dùng quyền truy cập hạn chế và độc quyền vào thông tin chuyên ngành, chẳng hạn như khóa học, chương trình giảng dạy, chuỗi sách điện tử hoặc thậm chí các dịch vụ phải trả tiền, v.v.

Demo: https://yithemes.com/themes/plugins/yith-woocommerce-membership/

 • Xem thêm: Tổng hợp Plugin Yithemes cao cấp hoàn toàn miễn phí!

ĐƠN GIẢN VÀ PHƯƠNG PHÁP NĂNG LỰC ĐỂ QUẢN LÝ THÀNH VIÊN CỦA BẠN

 • Hãy tưởng tượng rằng bạn có một lớp học sinh đang theo học các bài học của mình và mỗi bài học được hiển thị chính xác khi bạn lên kế hoạch, không có lỗi, hoàn toàn tuân thủ kế hoạch bài học.
 • Quản lý độc lập các khoản thanh toán và phát hành nội dung: YITH WooCommerce Membership Premium cho phép bạn làm tất cả những điều này và hơn thế nữa.
 • Quản lý khóa học, dịch vụ, gói cước riêng tư có giá trị, gửi tin nhắn cho khách hàng của bạn, lên kế hoạch xuất bản nội dung độc quyền cho khách hàng của bạn: những hành động này có thể dễ dàng đạt được với YITH WooCommerce Membership Premium, một plugin được thiết kế và phát triển để loại bỏ mọi khó khăn trong việc quản lý các sản phẩm dành riêng cho những người mua chúng
 • Bạn chỉ cần tạo sản phẩm trong cửa hàng của mình và phần mềm sẽ làm phần còn lại, cho bạn tự do quản lý thời gian theo cách bạn muốn.
 • Plugin hoạt động với các trang WooCommerce, tin nhắn, tệp và sản phẩm, video, v.v. Khu vực hạn chế rất dễ sử dụng, nó cho phép bạn bảo vệ công việc của mình

Tính năng nổi bật YITH WooCommerce Membership Premium

Tính năng nổi bật YITH WooCommerce Membership Premium

 • Bạn chỉ có thể giới hạn mức độ hiển thị của nội dung đối với người dùng có tư cách thành viên cho nội dung đó
 • Hiển thị trang 404 khi người dùng không phải là thành viên cố gắng truy cập nội dung dành riêng
 • Tạo thành viên không giới hạn trong cửa hàng của bạn
 • Chọn một hoặc nhiều sản phẩm thông qua đó cấp quyền truy cập vào gói thành viên
 • Đặt ngày hết hạn cho mỗi thành viên
 • Cung cấp nội dung cụ thể cho các thành viên chỉ sau một số ngày cụ thể kể từ khi mua thành viên
 • Đặt tất cả nội dung của trang web (sản phẩm và bài đăng) và được liên kết với các danh mục và / hoặc thẻ cụ thể có thể truy cập được đối với tất cả người dùng thuộc cùng một thành viên
 • Liên kết hai hoặc nhiều thành viên để cung cấp cho người dùng khả năng truy cập nội dung của tất cả các thành viên từ một tài khoản
 • Sản phẩm biến được hỗ trợ
 • Làm cho phương tiện chỉ có thể truy cập đối với người dùng thuộc một thành viên cụ thể
 • Truy cập miễn phí vào nội dung của một hoặc nhiều gói thành viên cho tất cả người dùng đã đăng ký trên trang web
 • Cơ hội để bảo vệ quyền truy cập vào các liên kết được nhúng trong bài viết, trang và sản phẩm: chúng sẽ chỉ được hiển thị cho chủ sở hữu của một thành viên cụ thể
 • Cơ hội để thiết lập nội dung của một trang, bài đăng hoặc sản phẩm, theo các kế hoạch thành viên khác nhau
 • Xóa phân trang trong bài, nếu có
 • Thành viên có thể gửi tin nhắn đến quản trị viên bằng tiện ích ‘YITH Membership – Messages’
 • Phần quản trị dành riêng cho tất cả các tin nhắn được gửi bởi các thành viên
 • Hoàn thành lịch sử thành viên mà người dùng đã mua cho đến nay
 • Thay đổi trạng thái thành viên cho mỗi người dùng
 • Thay đổi ngày hết hạn thành viên cho mỗi người dùng
 • Khu vực bị hạn chế trong trang Tài khoản của tôi Trang của tôi trong đó tất cả các nội dung mà người dùng có thể truy cập được hiển thị
 • Shortcode để thêm mẫu đăng nhập WooCommerce
 • Chọn những gì bạn muốn hiển thị cho những người không phải là thành viên nếu họ cố gắng truy cập nội dung dành riêng:
  • chuyển hướng đến trang 404
  • hiển thị văn bản thay thế, nếu có
  • chuyển hướng người dùng đến một URL cụ thể
 • Gửi email tự động cho người dùng khi một số điều kiện xảy ra:
  • thành viên được tạo
  • hủy bỏ thành viên
  • hết hạn thành viên (email được gửi 10 ngày trước ngày hết hạn)
  • thành viên hết hạn Mới
 • Hiển thị cho người dùng lịch sử của thành viên trong trang “Tài khoản của tôi” của họ
 • Cho phép người dùng không đăng ký mua thành viên
 • Cho phép người dùng mua tư cách thành viên với gói thuê bao, nhờ khả năng tương thích với YITH WooCommerce Subscription
 • Đặt số lượng sản phẩm giới hạn để tải xuống mỗi ngày / tháng hoặc năm
 • Báo cáo chi tiết cho phép bạn kiểm tra:
  • số lượt tải xuống được lọc theo sản phẩm hoặc người dùng
  • số lượng thành viên hiện đang hoạt động hoặc được kích hoạt kể từ ngày kích hoạt plugin
 • Quản trị viên có thể chỉnh sửa chi tiết liên quan đến từng thành viên được liên kết với một người dùng cụ thể:
  • ID của kế hoạch liên quan
  • ngày bắt đầu và ngày hết hạn
  • số thứ tự liên quan
  • tên người dùng
  • Tư cách thành viên
  • số tín dụng còn lại
 • Đặt số tín dụng cần thiết để cho phép tải xuống sản phẩm
 • Ẩn giá và nút Thêm vào giỏ hàng Nút cho các thành viên trên mỗi sản phẩm có thể tải xuống
 • Thay đổi tất cả các chi tiết liên quan đến tư cách thành viên liên quan đến người dùng, phía quản trị viên
  • ID kế hoạch liên kết
  • Ngày bắt đầu và ngày hết hạn
  • Số thứ tự liên kết
  • Tên người dùng
  • Tư cách thành viên
  • Số tín dụng còn lại
 • Đặt số lượng tín dụng cần thiết cho một lần tải xuống sản phẩm
 • Ẩn giá và nút Thêm vào giỏ hàng Nút cho tất cả các thành viên cho tất cả các sản phẩm có sẵn tải xuống
 • Phương thức Membership Flat Rate mới
 • Cung cấp vận chuyển miễn phí trên tất cả các sản phẩm của trang web của bạn cho người dùng đã đăng ký một trong các gói thành viên có sẵn
 • Tương thích 100% với YITH WooCommerce Dynamic Pricing and Discounts: giảm giá tùy chỉnh cho người dùng sở hữu một hoặc nhiều gói thành viên
 • Chỉnh sửa Multi Vendor membership products, giới hạn số lượng sản phẩm mà mỗi nhà cung cấp có thể xuất bản Mới
Download YITH WooCommerce Membership Premium v1.11.0 Nulled Free

1.11.0 - Released on 9 March 2022
New: support for WooCommerce 6.3
New: French translation
Update: YITH plugin framework
Update: language files
Fix: support for Elementor when using 'Members-only content start' widget
1.10.0 - Released on 9 February 2022
New: support for WooCommerce 6.2
Update: YITH plugin framework
Update: language files
1.9.0 - Released on 18 January 2022
New: support for WordPress 5.9
New: support for WooCommerce 6.1
Update: YITH plugin framework
Update: language files
Dev: added new filter 'yith_wcmbs_maybe_send_email_membership'
1.8.0 - Released on 16 December 2021
New: support for WooCommerce 6.0
Update: YITH plugin framework
Update: language files
1.7.0 - Released on 05 November 2021
New: support for WooCommerce 5.9
Update: YITH plugin framework
Fix: check for Checkout registration required for membership products
1.6.0 - Released on 19 October 2021
New: support for WooCommerce 5.8
Tweak: fixed issue when saving membership after editing credits
Update: YITH plugin framework
Fix: fixed discount issue in combination with YITH Multi Currency Switcher
Dev: new filter 'yith_wcmbs_get_product_credits'
Dev: new parameter "$product_id" available for the filter yith_wcmbs_get_product_credits
1.5.1 - Released on 27 September 2021
Update: YITH plugin framework
Update: language files
Fix: debug info feature removed for all logged in users
1.5.0 - Released on 10 September 2021
New: support for WooCommerce 5.7
Update: YITH plugin framework
Update: language files
1.4.13 - Released on 9 August 2021
New: support for WooCommerce 5.6
Update: YITH plugin framework
Update: language files
Dev: added yith_wcmbs_membership_contents_POST_TYPE_post_type_item_entries filter, to allow editing/adding entries shown for items in Membership contents

1.4.12 - Released on 1 July 2021
New: support for WordPress 5.8
New: support for WooCommerce 5.5
Update: YITH plugin framework
Update: language files
Fix: credits taking into account paused days
Tweak: localized 'Next Credits Update' date in Membership details
Tweak: fixed issue when calculating the remaining days

1.4.11 - Released on 3 June 2021
New: support for WooCommerce 5.4
Update: YITH plugin framework
Update: language files
Tweak: load styles and scripts only when needed
Dev: added yith_wcmbs_render_list_items_post_type filter

1.4.10 - Released on 11 May 2021
New: support for WooCommerce 5.3
Update: YITH plugin framework
Update: language files
Fix: up-sell product visibility if any of them is included in a membership plan
Fix: notice shown in 'recent posts' widget
Fix: filtering allowed posts in queries when the post_type is not directly set, so it'll be 'post' by default
Dev: applied yith_wcmbs_membership_restricted_post_types in membership-plans template

1.4.9 - Released on 16 April 2021
New: support for WooCommerce 5.2
Update: YITH plugin framework
Update: language files
Fix: query to retrieve items in a plan when including them by category and tag
Dev: new usage for yith_wcmbs_skip_download_for_product filter
Dev: added yith_wcmbs_endpoint_content filter
Dev: added yith_wcmbs_user_has_no_access filter
Dev: added yith_wcmbs_custom_redirect_link filter
Dev: added yith_wcmbs_activate_plan_in_order filter
Dev: added yith_wcmbs_get_membership_plan_statuses filter
Dev: added yith_wcmbs_activate_unique_plans_only_per_order filter

1.4.8 - Released on 1 March 2021
New: support for WordPress 5.7
New: support for WooCommerce 5.1
Update: YITH plugin framework
Update: language files
Dev: added yith_wcmbs_delete_transients_cron_enabled filter
Dev: added yith_wcmbs_transient_expiration filter

1.4.7 - Released on 16 February 2021
Update: YITH plugin framework
Update: language files
Fix: variable price ranges shown when the current user has a membership plan with discount enabled
Fix: redirect URL issue for Shop and Blog pages
Fix: issue with delay due to out-of-date transient values

= v1.4.6 - Released on 28 January 2021 =
* New: support for WooCommerce 5.0
* Update: YITH plugin framework
* Update: language files
* Fix: issue with membership shipping conditions for guest users
* Fix: issue when using 'embed' shortcode in alternative contents
* Dev: added yith_wcmbs_admin_membership_info_expiration_date filter

= v1.4.4 - Released on 29 Dec 2020 =* New: support for WooCommerce 4.9
* Update: plugin framework
* Update: language files
* Fix: show alternative content in Shop page when the Shop page is restricted, alternative content is enabled and products are downloadable through Membership
* Tweak: render shortcodes for alternative content set in membership_protected_content shortcode
* Dev: added yith_wcmbs_has_access_to_protected_content filter
= v1.4.2 - Released on 23 Nov 2020 =
* New: support for WordPress 5.6
* New: support for WooCommerce 4.8
* Update: plugin framework
* Update: language files
* Fix: capabilities for plans, memberships, messages and alternative contents
* Dev: new filter 'yith_wcmbs_skip_download_for_product'
* Dev: added yith_wcmb_membership_plan_items_per_page filter
 • Xem thêm: Tổng hợp Plugin WordPress cao cấp miễn phí, cập nhật hàng ngày

password: xem hướng dẫn bên dưới

7 bình luận
 1. đạt đã bình luận

  cập nhật dùm bản 1.4.13 bác ơi

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   khi nào có ad update nhé

 2. charlie đã bình luận

  bác admin cập nhật giúp lên bản 1.4.11 hoặc 1.4.12 giúp với

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   r nhe

   1. charlie đã bình luận

    cảm ơn bác

 3. Nhat Nguyen đã bình luận

  Em chào bác admin, bác giúp em plugin “YITH WooCommerce Membership Premium” này với ạ! Link mega bị hỏng rồi. Thanks bác ạ!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Đã fix nhé

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.