Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

YITH WooCommerce Product Add-Ons & Extra Options v3.2.1 NULLED

2

YITH WooCommerce Product Add-ons Premium giúp bạn có thể thêm các trường tùy chỉnh vào các trang sản phẩm tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể của bạn.

Tùy chọn sản phẩm không phải lúc nào cũng thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

Hãy tưởng tượng bán nhẫn cưới. Người mua chúng có một nhu cầu cụ thể, chẳng hạn như khả năng thêm một chữ ngắn hoặc chọn trọng lượng, màu sắc, kích thước và lấp lánh.

Các thông số này khó được thực hiện trong một sản phẩm và chúng sẽ gây ra thay đổi giá theo các kết hợp đã chọn của người dùng.

Nhờ YITH WooCommerce Product Add-ons Premium bạn có thể cung cấp các sản phẩm tùy chỉnh dựa trên nhu cầu của khách hàng, để cho họ cơ hội xem và mua chính xác sản phẩm họ đang mua, ngay lập tức tăng doanh số của bạn và cải thiện sự hài lòng của khách hàng.

Với YITH WooCommerce Product Add-ons Premium của YITH, bạn có thể tìm thấy nồi vàng ở cuối cầu vồng trong vòng chưa đầy 10 phút. Bạn chỉ cần kích hoạt nó và thêm các tùy chọn nâng cao ngay lập tức trên các sản phẩm của mình, chẳng hạn như hộp kiểm, vùng văn bản, trình tải lên, nút radio và chọn, điều này sẽ cho phép bạn bán sản phẩm của mình với số lượng kết hợp không giới hạn và hiển thị cho người dùng thay đổi giá trong thời gian thực.

YITH WooCommerce Product Add-ons Premium này được sinh ra từ nhiều yêu cầu mà YITH nhận được từ tất cả những khách hàng muốn có thêm từ các cửa hàng dựa trên WooCommerce của họ và họ coi các cài đặt cơ bản của họ bị giới hạn phần nào cho cửa hàng mà họ có trong đầu.

YITH WooCommerce Product Add-ons Premium lý tưởng cho tất cả những người cung cấp sản phẩm đơn giản bằng cách thêm chúng vào giỏ hàng, một plugin cho phép bạn bán các sản phẩm có thể tùy chỉnh, dịch vụ thay đổi và cung cấp giá phù hợp với yêu cầu của khách hàng.

Cung cấp một sản phẩm tùy chỉnh có nghĩa là tăng tỷ lệ chuyển đổi trên doanh số của bạn và cải thiện mối quan hệ với khách hàng của bạn, họ sẽ xem cửa hàng của bạn như một cổng thông tin được xây dựng dành riêng cho họ, coi trọng nhu cầu của họ.

 • Xem thêm: Tổng hợp Plugin WordPress cao cấp miễn phí, cập nhật hàng ngày

Demo: https://yithemes.com/yith-woocommerce-product-add-ons/

Tính năng cao cấp YITH WooCommerce Product Add-Ons & Extra Options Premium

Tính năng YITH WooCommerce Product Add-ons Premium

 • Tạo các nhóm tùy chọn không giới hạn
 • Nhóm các tùy chọn có thể được áp dụng cho:
  • tất cả các sản phẩm trong cửa hàng
  • một hoặc nhiều loại sản phẩm
  • cụ thể trên các sản phẩm duy nhất
 • Khả năng chọn các sản phẩm không áp dụng tiện ích bổ sung
 • Kiểm tra một nhóm các tùy chọn và chỉ hiển thị cho quản trị viên
 • Thêm tùy chọn cho sản phẩm, chọn từ các loại hình sau:
  • checkbox
  • color
  • date
  • labels
  • multiple labels
  • number
  • select
  • radio button
  • text
  • textarea
  • file upload
 • Đặt sự phụ thuộc giữa các tùy chọn
 • Chỉ định giá cho từng tùy chọn:
  • đã sửa
  • tỷ lệ phần trăm dựa trên giá sản phẩm
  • nhân với độ dài chuỗi được người dùng chèn vào (chỉ dành cho các tiện ích bổ sung loại Văn bản và Văn bản)
  • nhân với số lượng người dùng đã chèn trong tùy chọn (chỉ dành cho các tiện ích bổ sung loại kiểu Số)
 • Quyết định xem “First X options are free” mới
 • Đặt số lượng sản phẩm làm số lượng giá trị của các tiện ích bổ sung loại số
 • Đặt tùy chọn bắt buộc để thêm sản phẩm vào giỏ hàng
 • Đặt nhãn và mô tả cho từng tùy chọn
 • Khả năng để ẩn “Hide Label” cho các tùy chọn bổ trợ Mới
 • Đặt tiện ích mở rộng để tải lên tệp
 • Tạo thuộc tính của loại “color”
 • Tạo thuộc tính của loại “label”
 • Tạo thuộc tính của loại “image”
 • Hiển thị mô tả thuộc tính trên trang sản phẩm
 • Hiển thị chú giải công cụ cho các thuộc tính và tùy chọn nâng cao
 • Hiển thị văn bản giữ chỗ cho các tiện ích văn bản và số
 • Chỉ hiển thị một tiện ích bổ sung khi chọn một biến thể sản phẩm được chỉ định
 • Thay thế hình ảnh sản phẩm bằng một trong những tiện ích bổ sung đã chọn
 • Các nhóm trùng lặp, tiện ích bổ sung và tùy chọn
 • Hỗ trợ Divi theme Mới
 • Hỗ trợ 7up theme Mới
 • Khả năng tương thích với Woo Layout Injector plugin Mới
 • Khả năng tương thích với plugin WooFood Mới
 • Hỗ trợ chuyển đổi WooCommerce Currency Switcher Mới
Download YITH WooCommerce Product Add-Ons & Extra Options v3.2.1 NULLED Free

3.2.1 – Released on 19 May 2022​
Tweak: display variations based on current language WPML
Fix: increase or decrease addons product stock based on order status
Fix: accent color & form border-color options of Style tab
Fix: remove zero price when sale price doesn't exists
Fix: fixed "Image swatch" background color on add-on type Color
New Update Changelog v3.1.0​
New - support for WooCommerce 6.4
New - added option to allow enable or disable each add-on option
New - added 'required' attribute for Selector instead using min/max selection
Tweak - changed 'Select by default' feature of position
Tweak - improved quantity of add-ons type Product with the add to cart option
Update - YITH plugin framework
Update - language and JS files
Update - Color and Label JS files
Fix - fixed NaN value when product is out of stock
Fix - fixed conditional logic for default select value
Fix - fixed the migration process due to incorrect value on abs function
Fix - fixed replacement of default image when there is still a current option selected
Fix - fixed add-ons calculation when "sell individually" add-ons exists
Fix - fixed sell individually feature with selectors
Fix - fixed addon image display with toggle enabled
Fix - prevent error when image product on add-on type Product does not exist
Fix - get initial product price depending on tax
Fix - fixed WPML compatibility to show the add-ons correctly in each language
Fix - fixed price calculation using quantity field
Fix - prevent save vendor if the block is created by the admin
Fix - fixed addon priority (order) on migration process
Dev - set multiple selection to checkbox add-ons on migration process
Dev - added new template addons-container.php
Dev - improved remove add-on option
Dev - improved datepicker rules
Dev - new filter 'yith_wapo_default_addon_number'
Dev - new filter 'yith_wapo_get_addon_' to filter a specific option
Dev - new filter 'yith_wapo_get_original_product_id'
Dev - new filter 'yith_wapo_get_original_category_ids'
Dev - new filter 'yith_wapo_table_product_price_label'
Dev - new filter 'yith_wapo_table_total_options_label'
Dev - removed selection type option for add-ons type 'Select'
Dev - optimized JS code
Dev - minor changes
Remove - removed product add-ons section from the admin product page
3.0.3 – Released on 16 March 2022
Update: languages and JS files
Fix: added correct add-on description on migration process
Fix: fixed Color and Label term metas when saving new attributes
Fix: show prices suffix only when tax are enabled
Fix: fixed value of add-on type number when value is zero
Dev: added required sign for selector addon title
3.0.2 – Released on 15 March 2022
Update: YITH plugin framework
Update: languages and JS files
Fix: Calculate total price when product quantity changes
Fix: fixed 'show_in' option when there are existing categories assigned to the block on the migration process
Fix: fixed image assigned to each option on the migration process
Fix: fixed single selection for checkboxes
Fix: fixed show of products and categories assigned in the block table
Fix: fixed invalid argument for conditional logic method
Fix: improved add-ons calculation for free options
Fix: improved border radius to Color picker attributes
Fix: previously removed blocks and add-ons are permanently removed
Dev: added 'replace product image' feature compatibility for Elementor widgets
Dev: improved add-ons views
Dev: minor changes
3.0.1 – Released on 10 March 2022
Update: YITH plugin framework
Update: language and JS files updated
Fix: check free add-on before calculating price in cart
Fix: updated the documentation link in the Help tab
Fix: hide select type add-ons in cart if no option was selected
Fix: fixed addon name when it has a large label
Fix: fixed add-on type product on responsive mode
Fix: improved the placeholder option on colorpicker add-on
Fix: correct update term meta function used for Color and Label module
Fix: compatibility with YITH Gift Cards
Dev: improved Add-ons calculation moving the JS code to the JS file
Dev: added default image setting values for each add-on option
3.0.0 – Released on 08 March 2022
New: support for WooCommerce 6.3
New: added color picker add-on to the version
New: added sold individually feature to the version
New: added priority to the Blocks table
Tweak: included quantity option to add-on type product
Tweak: changed block rules layout
Update: plugin framework
Update: language files
Fix: fixed the conditional logic on the migration process
Fix: added min/max values to select free options and single or multiple selectable items on the migration process
Fix: added add-on image replacement on the migration process
Fix: fixed the date pickers imported on the migration process
Fix: fixed block visibility on the migration process
Fix: added option to collapse the add-on or not by default
Fix: fixed options of the label add-on on the Style tab
Fix: fixed conditional logic options after adding a new one
Fix: fixed get_setting function if the option is empty
Fix: fixed the Color and Label terms when the Color and Label plugin is disabled
Fix: fixed add-on title of add-on type product on admin side
Fix: fixed default date on Datepicker add-on
Fix: fixed accent color on color swatches add-on
Fix: show Base Price label only when individual add-on exists on the cart
Fix: fixed found problem with PhotoSwipe images
Fix: fixed label on order creation for add-on type Uploads
Fix: fixed block title when add-ons are not displayed as group
Fix: fixed calculation of add-on price by string length
Fix: fixed image replacement feature with YITH Badges plugin
Fix: fixed sell individually feature on the YITH Request a Quote integration
Fix: fixed Quick View integration (with color picker add-on)
Fix: fixed add-ons panel on the YITH Multi-Vendor menu
Dev: changed default 'options per row' to 1
Dev: created new module for Color and Labels features
Dev: added the Color and Label tab for all the versions
Dev: added new constant for script versions
Dev: added CSS rules for the add-on editor
Dev: added framework classes to the selector of the plugin options
Dev: set default values to upload options
Dev: set default value to blocks background
Dev: set default value to 'Show options in the cart page' option
Dev: added short delay to sortable add-ons
Dev: added 'jpeg' to the default values of Upload extensions’ options
Dev: added default value to Attribute behavior option from Color and Labels module
Dev: improved add-on actions with framework
Dev: improved selector of conditional logic (optgroup)
Dev: added priority 1 by default to blocks when they are created
Dev: new filter 'yith_wapo_reduce_conditional_option_name'
Dev: new filter 'yith_wapo_price_sign'
Dev: minor changes
Remove: removed old import export tab
2.7.0 – Released on 10 Feb 2022
New: support for WooCommerce 6.2
Dev: added new filter 'yith_wapo_table_hide_total_order'
Dev: added new filter 'yith_wapo_allowed_product_types'
Dev: updated datepicker to a international date format
Dev: improved image replacement option
Fix: addons price calculation after input numbers with value 0
Fix: add readonly attribute to date add-ons
Fix: avoid counting 'Select an option' in Select add-ons as a valid option for the min/max rules
Fix: calculate the file size depending on size type (KB, MB, GB, ... )
Fix: fixed number addon when value is zero
Fix: changed the default value with placeholder
Fix: apply global accent color to the Product-type add-ons when it is selected
Fix: set minimum value initially in the 'number' addon
Fix: fixed print of addons when a variation is selected ( also for Quick View integration )
Fix: hide prices on cart if value is zero
Fix: number addon when 'multiplied' price type is selected
Fix: default grid value for free version
Fix: minor bugs
2.6.0 – Released on 03 Feb 2022
New: support for WordPress 5.9
New: added funcionality to rearrange addon options
Update: YITH plugin framework
Dev: default value for addon Number
Dev: set default values for conditional logic settings
Dev: exclude addons from grouped products
Dev: set background color for addon options in admin
Dev: added a new function to get the label of the addon option
Dev: changed the method to get the path to replace the images of the product gallery on frontend side
Dev: added vendor url in the blocks table
Fix: show add-on price in cart when 'yith_wapo_show_options_grouped_in_cart' filter is applied
Fix: fixed undefined variable on date rules
Fix: fixed show image option
Fix: fixed date addons on "Set a range of days" option
Fix: variation name in addon product
Fix: first free options calculation in cart
Fix: fixed prices on product page with taxes
Fix: fixed free prices when adding the item to the cart
Fix: calculate addon price when writting in a input text
Fix: fixed "Hide options in the order email" option
Fix: image position option in labels
Fix: deprecated function is_ajax(), instead using wp_doing_ajax()
Fix: changed JS variables to enqueue_script function
Fix: fixed multi vendor integration when saving the vendor id
Fix: hide help tab for Vendors
Fix: undefined label variables
2.5.0 – Released on 17 January 2022
New: support for WooCommerce 6.1
Update: YITH plugin framework
Dev: show alt text image when you show image on addons
Dev: filter yith_wapo_admin_after_addon_title
Dev: filter yith_wapo_include_variations_on_conditional_logic
Dev: new filter 'yith_wapo_block_classes'
Fix: avoid unexpected value type for separator color variable
Fix: fixed error displayed when there isn't an exactly match of numbers
Fix: hide "Base price" message in cart if product has no add-ons
Fix: fixed addons prices depending on tax configuration
Fix: number addon calculation ( value per product )
Fix: fixed deposit calculation on cart
Fix: price calculation for each addon
Fix: show addons in the variations when a variable product is selected
Fix: calculate total price when event is onkeyup on input type number of number addons
Fix: fixed price with percentage price type
Fix: minor bugs
2.4.1 – Released on 03 January 2022
Update: YITH plugin framework
Update: translation file for Portuguese
Dev: the Shop Manager role can manage add-ons
Dev: new filter 'yith_wapo_select_option_label'
Dev: new filter 'yith_wapo_table_total_order_label'
Dev: new filter 'yith_wapo_reduce_conditional_option_name'
Fix: use the default value when option doesn't exists
Fix: date restriction when there is more than one date field on addons
Fix: multiplied input value by sale price
Fix: selected by default in checkbox addons
Fix: fixed the display of addons for product variations
Fix: enable/disable specific days of datepicker addon
Fix: check if product-type add-ons are valid products
Fix: calculated amount with percentages
Fix: plugin option "Total price box" with amount 0
Fix: force 'Options per row' count only .yith-wapo-option elements
Fix: load dashicons
Fix: asterisk in the hidden option labels
Fix: conditional logic options
Fix: minor bugs
2.4.0 – Released on 16 Dec 2021
New: support for WooCommerce 6.0
New: option to show/hide block titles in the cart page
Update: YITH plugin framework
Dev: added a loader when uploading files
Dev: override feature for addon templates
Dev: override feature for block.php template
Dev: moved the addon description inside the .options element
Dev: changed the toggle icon
Dev: add price display suffix to total price table
Dev: changed call method for color and labels settings
Dev: added html element to checkbox template
Fix: compatibility with quick view and min/max rules
Fix: extensions check for upload add-ons
Fix: product bundles integration
Fix: fixed 'add time slot' and 'add type rule' for new Date options
Fix: clear option description when "Select an option" is selected
Fix: price calculation if qty is not grater than 0
Fix: Check that the cart item price is numeric
Fix: new block rules view
Fix: compatibility with WPML
Fix: additional check to avoid error checking if product has blocks
Fix: addons main title and description with WPML
Fix: missing jQuery images
Fix: improved required error for upload addons
Fix: Improved required error for checkbox and radio buttons
Fix: min/max feature
Fix: "select" class in radio options
Fix: fatal error on "Call to a member function get_category_ids() on bool"
Fix: fixed display suffix to the total price table
Fix: avoid error when the product addon type has a product removed on the site
Fix: fixed CSS rules for images of select addon
Fix: value multiplied by product price calculation
Fix: minor bugs
2.3.0 – Released on 09 Nov 2021
New: support for WooCommerce 5.9
Update: YITH plugin framework
Dev: added classes to the labels of radio template
Dev: product price multiplication by qty in single product page
Dev: added new filter "yith_wapo_addon_classes"
Dev: allow the exclusion of products when the category filter is active
Dev: re-enabled the addon description
Fix: WPML compatibility
Fix: price calculation on hidden options
Fix: toggle feature
Fix: fixed the information displaying in the block list after the migration
Fix: fixed tooltip color warning if it doesn't exists
Fix: tooltip and image replacement compatibility with custom themes
Fix: avoid show addons in components of YITH Composite Products
Fix: hide add-on price when the amount is zero
Fix: compatibility with YITH Multi Vendors
Fix: replace price was affecting to related products
Fix: subtotal price duplicated in Product Bundles
Fix: .change() is not a function (for Divi theme)
Fix: ajax add to cart feature
Fix: price calculation for hidden options
Fix: js code for role based plugin
Fix: added media queries to avoid hover rules in mobile devices
Fix: replace product image not working for checkboxes
Fix: v1 gallery variation of color and labels
2.2.7 – Released on 25 Oct 2021
New: option to multiply the numeric fields by the product price
Update: YITH plugin framework
Dev: re-enabled the images and descriptions of the "Select" addons
Dev: hide add-ons price if value is 0
Fix: required hidden options
Fix: price not showing on emails when empty or 0
Fix: option images don't show in "Select" add-ons (v1)
Fix: HTML code in add-ons description (v1)
Fix: product attributes description
Fix: switch version problems
Fix: minor bugs
2.2.6 – Released on 15 Oct 2021
Update: YITH plugin framework
Fix: variation requirements field in version 1.x
Fix: custom add-on style in frontend not working
Fix: fixed price of addons with empty price
Fix: description of addons doesn't accept html tags
Fix: addon price when value is empty or 0 (only on variable products)
Fix: minor bugs
2.2.5 – Released on 13 Oct 2021
Update: YITH plugin framework
Fix: images in migration process
Fix: no addons in order details
Fix: fixed "Hide options images" on individual add-ons
Fix: addons not displayed to cart if Label is empty
Fix: max-length attribute not work (v1)
Fix: slot time didn't work
Fix: minor bugs
2.2.4 – Released on 12 Oct 2021
Update: YITH plugin framework
Fix: saving groups
Fix: saving addons
Fix: minor bugs
2.2.3 – Released on 09 Oct 2021
Fix: XSS vulnerabilities
2.2.2 – Released on 08 Oct 2021
Update: YITH plugin framework
Fix: XSS vulnerabilities
Fix: replacement image problem
Fix: text and textarea max length
Fix: selected options not visible
Fix: add to cart button layout
Fix: calendar default date problem
Fix: value of addons of type "select" to the cart
Fix: variations tab in product editor
Fix: minor bugs
2.2.1 – Released on 30 Sep 2021
Update: YITH plugin framework
Fix: fixed "Add options" button to open the options popup
Fix: image replacement
Fix: minor bugs
2.2.0 – Released on 28 Sep 2021
New: Support for WooCommerce 5.8
New: Help tab in admin panel
New: "First available day" option for default calendar date
New: Days of week feature in calendar
Update: Italian and Spanish translation
Update: YITH plugin framework
Fix: Grid tooltip position
Fix: Prevent the selection of out of stock products
Fix: Conditional logic for hidden fields
Fix: Integration with role based prices
Fix: Debug info feature removed for all logged in users
Fix: Minor bugs
2.1.0 – Released on 14 Sep 2021
New: Support for WooCommerce 5.7
New: Time selector feature in calendars
New: Option to show add-ons only to guest users
New: Option to show the SKU of the product
New: Option to enable the quantity selector of the product
New: Option to show product stock status
Update: YITH plugin framework
Dev: Scroll on top feature if an option is required
Dev: Enabled the transparent color in colorpickers
Fix: Product page variation price
Fix: Min/max feature with request a quote form
Fix: Required hidden fields submit
Fix: Currency Switcher calculation
Fix: Conditional Logic fade out time
Fix: Add-ons with no labels in WC order
Fix: Toggle feature with "No title"
Fix: Replace image reset
Fix: XSS vulnerability
Fix: Minor bugs
2.0.7 – Released on 30 Aug 2021
Update: YITH plugin framework
Fix: Min/max checking for radio type
Fix: Min/max checking for select type
Fix: Error related variations in addons type product
Fix: YITH_WAPO_SECRET_KEY constant
2.0.6 – Released on 27 Aug 2021
Update: YITH plugin framework
Dev: New filter "yith_wapo_replace_product_price_class"
Dev: New filter "yith_wapo_show_options_grouped_in_cart"
Fix: Add-ons visibility for vendors in frontend
Fix: Flatsome theme layout in product page
Fix: Undefined constant error
Fix: Colon of the add-on label in cart, checkout and order view
Fix: Required option in select type
Fix: Min/max add to cart problem
Fix: HTML addons name in backend
Fix: "Disable globals" option
Fix: Currency position
Fix: Minor bugs
2.0.5 – Released on 23 Aug 2021
Dev: New conditional logic variations limit filter
Fix: First select option not added to cart
Fix: First installation version check
Fix: Toggle feature on block title
Fix: Multiplied by length feature
Fix: Removed error_log
Fix: Minor bugs
2.0.4 – Released on 17 Aug 2021
New: Support for WooCommerce 5.6
New: Date time feature
Fix: Color swatch addons selection
Fix: Multi Vendor integration
Fix: DB tables creation
Fix: Uploaded file name in cart
Fix: Replace images compatibility
Fix: Conditional logic loading
Fix: Toggle problem
Fix: Minor bugs
2.0.3 – Released on 28 Jul 2021
New: Hooks before and after addons list
New: Calendar date format
Update: IT, ES & FR Translations
Update: YITH plugin framework
Dev: Improved replacement image feature
Fix: Taxes calculation
Fix: Required addon type "File"
Fix: Number of decimals in total price table
Fix: Min & Max feature
Fix: Backend overlay layout problem
Fix: Total price number format
Fix: Price calculation of single label options
Fix: Included categories problem
Fix: JS "ajaxurl" variable error
Fix: Various JS errors
Fix: Minor bugs

= v2.0.2 – Released on 20 Jul 2021 =
* New: Support for WordPress 5.8
* New: Product type add-on price calculation method
* Update: IT & ES Translations
* Fix: Currency position in total table
* Fix: Number limits feature
* Fix: Upload required feature
* Fix: Multi upload problem
* Fix: Required files style
* Fix: Min-max feature design
* Fix: Replace image problem
* Fix: Ajax error
* Fix: Minor bugs

= v2.0.1 – Released on 06 Jul 2021 =
* New: Support for WooCommerce 5.5
* Update: IT translation
* Update: ES translation
* Update: YITH plugin framework
* Fix: Conditional logic notice
* Fix: Fatal error in blocks list
* Fix: Migration function
* Fix: Minor bugs

= v1.5.34 – Released on 12 January 2021 =
* New: Support for WooCommerce 4.9
* Update: YITH Plugin Framework
* Fix: Multi currency check
* Fix: WOOCS support
* Fix: Minor bugs

= v1.5.32 – Released on 11 November 2020 
* New: Support for WooCommerce 4.7
* Update: YITH Plugin Framework
* Fix: Select description if checked
* Fix: Minor bugs
 • Xem thêm: Tổng hợp Plugin Yithemes cao cấp hoàn toàn miễn phí!
2 bình luận
 1. CSS đã bình luận

  Ad có version 2.2.5 của plugin này không? Share mình với. Cám ơn

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   chưa có rồi b

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.