Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Gravity Forms v2.6.1 (+Addons) – WordPress Forms Plugin

27

Gravity Forms là một sản phẩm từ RocketGenius, đây là một giải pháp hoàn hảo để tạo các biểu mẫu trên WordPress.

Bất kỳ nhà phát triển nào cũng sẽ nói với bạn rằng việc tạo một biểu mẫu mới trên trang web đôi khi tốn rất nhiều thời gian, đặc biệt nếu bạn cần cung cấp một tập hợp các hành động phức tạp hơn là chỉ hiển thị một thông báo.

 • Xem thêm: Plugin Gravity Perks – Addons Gravity Forms WordPress

Nếu bạn cần một mẫu đăng ký người dùng dựa trên một tiêu chí lựa chọn cụ thể thì sao? Hoặc bạn cần một biểu mẫu để người dùng của bạn xuất bản nội dung của họ trên trang web của bạn trực tiếp thông qua giao diện chính mà không có quyền truy cập vào quản trị viên. tấm nào?

Sử dụng Gravity Forms, bạn có thể giải quyết tất cả các vấn đề được đề cập, trong khi ngoài các giải pháp vượt trội, bạn có thể tạo các giải pháp của riêng mình dựa trên mã và bộ lọc tùy chỉnh.

Demo: https://www.gravityforms.com/demo/

Gravity Forms

Danh sách Addons Gravity Forms

Gravity Forms RocketGenius Add-Ons:

 • Gravity Forms 2Checkout Add-On v2.0 (update 25-12)
 • Gravity Forms Active Campaign Add-On v2.0 (update 19-02-2022)
 • Gravity Forms Advanced Post Creation Add-On v1.2 (update 09-02-2022)
 • Gravity Forms Agile CRM Add-On v1.3.1 (update)
 • Gravity Forms Authorize.Net Add-On v2.11 (update 27-03)
 • Gravity Forms AWeber Add-On v2.8
 • Gravity Forms Batchbook Add-On v1.3
 • Gravity Forms Breeze Add-On v1.5 (update 26-09)
 • Gravity Forms Campaign Monitor Add-On v3.9.0 (update 25-09)
 • Gravity Forms Campfire Add-On v1.2.2
 • Gravity Forms Capsule CRM Add-On v1.6 (update 08-05)
 • Gravity Forms Chained Selects Add-On v1.5 (update 26-09)
 • Gravity Forms Clever Reach Add-On v1.7 (update 12-09)
 • Gravity Forms Constant Contact Add-On v1.0
 • Gravity Forms Coupons Add-On v3.0 (update 02-05)
 • Gravity Forms Debug Add-On v1.0.beta11
 • Gravity Forms Dropbox Add-On v3.1 (update 21-02-2022)
 • Gravity Forms FreshBooks Classic Add-On v2.8 (update 12-05)
 • Gravity Forms GetResponse Add-On v1.6 (update 08-05)
 • Gravity Forms Gutenberg Add-On v1.0-rc-1.2
 • Gravity Forms Help Scout Add-On v1.15.1 (update 25-02)
 • Gravity Forms Highrise Add-On v1.3
 • Gravity Forms HipChat Add-On v1.2
 • Gravity Forms iContact Add-On v1.5 (update 12-09)
 • Gravity Forms Mad Mimi Add-On v1.4 (update 12-09)
 • Gravity Forms MailChimp Add-On v5.0.1 (update 13-04-2022)
 • Gravity Forms Mailgun Add-On v1.3 (update 07-10)
 • Gravity Forms Partial Entries Add-On v1.7 (update 14-04-2022)
 • Gravity Forms PayPal Payments Standard Add-On v3.5 (update 02-05)
 • Gravity Forms PayPal Payments Pro Add-On v2.7 (update 07-05)
 • Gravity Forms PayPal Commerce Platform Add-On v2.3.3 (update 28-03-2022)
 • Gravity Forms Pipe Add-On v1.1.1
 • Gravity Forms Polls Add-On v3.9.0 (update 14-09)
 • Gravity Forms Postmark Add-On v1.2 (update 26-09)
 • Gravity Forms Quiz Add-On v3.9 (update 11-03-2022)
 • Gravity Forms SendGrid Add-On v1.5 (update 02-05)
 • Gravity Forms Signature Add-On v4.2 (update 21-02-2022)
 • Gravity Forms Slack Add-On v1.12 (update 07-10)
 • Gravity Forms Stripe Add-On v4.2.1 (update 20-03-2022)
 • Gravity Forms Survey Add-On v3.7 (update 02-05)
 • Gravity Forms Trello Add-On v2.0 (update 10-07)
 • Gravity Forms Twilio SMS Add-On v2.8 (update 19-09)
 • Gravity Forms User Registration Add-On v5.0 (update 19-02-2022)
 • Gravity Forms Webhooks Add-On v1.5 (update 10-05)
 • Gravity Forms Zapier Add-on v4.2 (update 15-02-2022)
 • Gravity Forms Zoho CRM Add-On v1.13.1 (update 10-05)

Gravity Forms ForGravity Add-Ons:

 • Easy Passthrough for Gravity Forms v1.4.1
 • Entry Automation for Gravity Forms v1.4.4
 • Entry Automation Dropbox Extension v1.0.1
 • Entry Automation FTP Extension v1.0
 • Entry Automation Amazon S3 Extension v1.0.1
 • Live Population for Gravity Forms v1.4.5

Gravity Forms CodeCanyon Add-Ons:

 • Gravity Forms Styles Pro Add-on v3.0.2 (update 04-12)
 • Gravity Forms Range Slider v1.1
 • Gravity Forms – List & Edit v2.3.0
 • Gravity Forms SMS Pro v1.0.7
 • Gravity Forms Invitation Codes v3.0
 • Double Opt in for Gravity Forms (GDPR & DSGVO compliant) – E-Mail Address
 • Verification v1.8.1
 • Rcwd Upload for Gravity Forms v1.1.7.0
 • Gravity Forms – WPDB / MySQL Connect v3.6.7 (update 27-05)
 • Lastform v2.1.1.6 – Affordable Typeform alternative for WordPress
 • Form Generating PDF v3.5.8 – Contact Form 7
 • Gravity Forms Formidable Forms to PDF – WordPress plugin

Gravity Forms JetSloth Add-Ons:

 • Gravity Forms Bulk Actions Add-On v1.3.4 (update 14-01-2022)
 • Gravity Forms Bulk Add Fields Add-On v1.1.4 (update 22-12)
 • Gravity Forms Collapsible Sections Add-On v1.1.32 (update 11-03-2022)
 • Gravity Forms Image Choices Add-On v1.3.51 (update 20-03-2022)
 • Gravity Forms Color Picker Add-On v1.1.28 (update 20-03-2022)

Gravity Forms Other Add-Ons:

 • Gravity Forms Addons – Akismet v1.0 (new)
 • Gravity Forms Addons – ReCaptcha v1.1​ (new)
 • Gravity PDF Core Booster Addon v1.3.3 (new)
 • Gravity Forms Mollie Add-On v1.2 (update 13-10)
 • GFChart – Business reports from Gravity Forms v2.2.0 RC1 (new)
 • WPSyncSheets For Gravity Forms – Gravity Forms Google Spreadsheet Addon v4.5 (upate 09-03-2022)
 • Gravity Forms Emma Add-On v1.5.1 (update 21-01-2022)
 • Gravity Forms Geolocation Add-on v3.0.1 (update 04-06)
 • WooCommerce – Gravity Forms Product Add-Ons v3.3.17 (update 17-12)
 • Gravity Forms Multilingual v1.6.0 (update 27-06)
 • Gravity Forms Encrypted Fields v6.1.1 (update 09-03-2022)
 • Gravitizer – Gravity Forms Material UI Styler v1.0.8 (update 28-05)
 • Gravity Forms Google Spreadsheet Addon v4.2 ( update 05-08)
 • Slim Image Cropper for Gravity Forms, Photo Uploading and Cropping Plugin v1.10.1 (new)
 • Gravity Forms integration for wpDataTables v1.6.2 (update 03-01-2022)
 • Gravity Forms HubSpot Add-On v1.6.1 (update 30-10)
 • Gravity Forms Timed Entries v2.7.2 (update 20-06)
 • Gravity Forms Import Entries v1.3.3 (update 13-04-2022)
 • Gravity Forms Square v1.0.5 (update)
 • Gravity Forms Constant Contact Add-On v1.6 (update 11-03-2022)
 • Gravity Forms Tooltips Add-On v1.1.18 (update 19-12)
 • WordPress Gravity Forms PDF, Excel & CSV v1.7.1 (update 20-10 -> Fix License key)
Gravity Forms - The Best WordPress Form Plugin v2.6.1 Nulled Free Changelog

v2.6.1 | 2022-03-24
- Added security enhancements.
- Added a fallback save method if AJAX save fails.
- Added the {today} merge tag to output the current date and/or time. Credit: The Gravity PDF team.
- Fixed an issue where saving the form fails if the form contains any backslashes.
- Fixed an issue where the save form button in the form editor is stuck in the saving state if form validation fails.
- Fixed an issue where dropdowns in the Embed Form flyout are not correctly displaying their content.
- Fixed several display issues in the form editor.
- Fixed an issue where our IE11 admin stylesheet is being being loaded everywhere in the admin.
- Fixed some issues where text on the 2.6 splash page can't be translated.
- Fixed an issue which causes admin pages to visually break when No Conflict mode is enabled.
- Fixed the duplicated output of the core admin stylesheet for the add-on results screen.
- Fixed the core admin stylesheet path for the help screen.
- Updated the label styles for disabled radio and checkbox inputs to better indicate the option is disabled.
- AF: Added ability to specify and use custom font icon with the addition of GFAddOn::get_icon_namespace().
- AF: Added additional support for Font Awesome icon styles for GFCommon::get_icon_markup().
- AF: Fixed an issue where payment fails when using Japanese Yen with the Stripe Card field and Stripe Add-On v4.2.
- API: Added ability to specify custom font icon namespace for GFCommon::get_icon_markup().
- API: Updated the $form_ids arg of GFAPI:get_feeds() to support an array of IDs. Credit: The GravityView team.
- API: Fixed an issue where RGCurrency::to_number() returns a float instead of an integer for zero-decimal currencies.
- API: Fixed an issue that causes Live Dependency fields with custom display properties to render incorrectly. Credit: The ForGravity team.
v2.6.0.2
- Added security enhancements.
- Fixed an issue that causes drag handles on fields to show above the Embed Form flyout.
- Fixed a display issue in the form editor when dragging new form fields when flyouts are open.
- Fixed the duplicated output of the core admin stylesheet for the add-on results screen.
- Fixed the core admin stylesheet path for the help screen.
- AF: Added ability to specify and use custom font icon with the addition of GFAddOn::get_icon_namespace().
- AF: Added additional support for font awesome icon styles for GFCommon::get_icon_markup().
- API: Added ability to specify custom font icon namespace for GFCommon::get_icon_markup().
v2.5.16.4
- Fixed an issue that causes datepicker icons to break in date settings fields.
- Fixed an issue that causes the address field inputs to be misaligned when hiding sub-fields.
- API: Added the [gform_settings_display_license_details](https://docs.gravityforms.com/gform_settings_display_license_details/) filter.
- API: Added the [gform_plugin_settings_fields](https://docs.gravityforms.com/gform_plugin_settings_fields/) filter.
v2.5.16.3
- Fixed an issue where checkboxes without labels behave as if they are checked by default.
- Fixed an issue which causes some file uploads to fail when chunking is enabled.
- Fixed a fatal error with PHP 8 when editing an entry that includes an empty date drop down field.
- Fixed an issue with the license validation request that resulted in extra sites being counted towards a license's site limit in certain situations.

v2.5.16.2
- Updated the minimum WordPress version (for support) on the System Status page to 5.8.
- Fixed an issue where the time field sub-label placement setting of hidden is not hiding the sub-labels.
- Fixed an issue with the address field where the zip code autocomplete attribute does not appear if the sub-labels are above the inputs.
- API: Added the gform_field_filter_from_post filter to allow filter settings for the form fields, entry properties, and entry meta used in conditional logic for entry export, entry list, results pages, and some add-on to be overridden when the filters are being processed. Complements the *[gform_field_filters](https://docs.gravityforms.com/gform_field_filters/)* filter.
v2.5.16.1
- Fixed a typo in the visibility class for fields in the form editor.
- Fixed an issue where the next, previous, and submit buttons are not showing the pointer when hovering over them.
- Fixed an issue where the aria labels for new rows in the list field do not match column headers.
- Fixed an issue where the form editor tooltip is rendering CSS classes incorrectly.
- Fixed an issue where the show country field toggle for the address field is not being respected in the form editor.
- Fixed an issue where license validation was being performed too many times when license key was left blank.
- Fixed an issue where the all_fields merge tag renders the radio choice value instead of choice label when the value is 0.
- Fixed an issue where long forms with conditional logic can become slow and unresponsive.
- AF: Fixed an issue with the "select" settings field where empty option groups are being rendered as selectable options.
v2.5.16 | 2022-01-11
- Fixed an issue where the select entry table columns in RTL are not displaying properly.
- Fixed an issue where the credit card field expiration date fieldset label is not output as legend.
- Fixed an issue where a PHP warning appears in the logs after running the daily cron.
- Fixed an issue with total field not displaying correct amount under certain conditions.
- Fixed an issue where the validation div on the legacy file uploads field is showing when empty.
- Fixed an issue with gform_conditional_logic_operators filter passing the incorrect field ID.
- Fixed an issue which causes multisites to experience a fatal error on plugin activation.
- Fixed an issue with Dynamic Field Map on some add-ons including HubSpot Add-On and User Registration Add-On.
- Fixed an issue with form import not properly sanitizing JSON string in some cases.
- Fixed an issue where uploaded files are not deleted on entry deletion if a custom upload path is used.
- Fixed an issue with Generic Map and Dynamic Field Map not being able to filter the value drop down to include or exclude field types.
- Fixed an issue with Generic Map settings field not being able to specify a custom list of choices for mapping.
- Fixed an issue where files uploaded via the multi-file upload field are corrupted when chunking is enabled using [gform_plupload_settings](https://docs.gravityforms.com/gform_plupload_settings/).
- Fixed performance issue with Generic Map settings field.
- Fixed fatal error in Generic Map settings field that can happen under certain conditions.
v2.5.15.4
- Fixed fatal error in Generic Map settings field that can happen under certain conditions.
- Fixed an issue where a PHP warning appears in the logs after running the daily cron.
- Fixed issue with total field not displaying correct amount under certain conditions.
- Fixed an issue where the validation div on the legacy file uploads field was showing when empty.
- Fixed issue with gform_conditional_logic_operators filter passing the incorrect field ID.
v2.5.15.3
- Fixed issue which caused multisites to experience a fatal error on plugin activation.

v2.5.15.2
- Fixed issue with Dynamic Field Map on some add-ons including HubSpot Add-On and User Registration Add-On.
- Fixed an issue where uploaded files are not deleted on entry deletion if a custom upload path is used.
v2.5.15 | 2021-11-16
- Added a prefix to section IDs in the Settings API to make it less likely that sections and fields will have the same ID.
- Fixed an issue that prevents keyboard navigation from working in a form with multi-file upload and page fields.
- Fixed an issue that caused Javascript errors when a form is added to the page via a custom Gutenberg block such as ACF.
- Fixed an issue that caused sales results filters to show up on quiz, survey, and polls results pages.
- Fixed an issue where aria-labels for name field inputs are incorrect by removing aria-labels from fieldset inputs.
- Fixed an issue with conditional logic when targeting checkbox fields and using "is not empty" as a rule.
- Updated invisible CAPTCHA processing to reduce chances of multiple submit button clicks generating duplicate submissions.

v2.5.14.3
- Fixed issue with conditional logic when targeting checkbox fields and using "is not empty" as a rule

v2.5.14.1
- Fixed an issue that prevents keyboard navigation from working in a form with multi-file upload and page fields.
- Updated invisible CAPTCHA processing to reduce chances of multiple submit button clicks generating duplicate submissions.
- Fixed issue that caused Javascript errors when form is added to the page via a custom Gutenberg block such as ACF.
v2.5.14 | 2021-10-21
- Fixed an issue which causes No Conflict mode to break Media Uploads for some WYSIWYG editors.
- Reverted required indicator for hidden labels change made in 2.5.13 which introduced UI issues.
v2.5.13 | 2021-10-19
- Added security enhancements.
- Added support for Visibility settings for the HTML Field.
- Fixed an issue where the required indicator is not displayed if the field label is hidden.
- Fixed a PHP notice on the WordPress 5.8+ Appearance > Widgets page.
- Fixed an issue with the Radio Buttons field on the entry detail edit page where the other input is disabled resulting in the loss of the other value on entry update.
- Fixed an issue that caused fields with float values for IDs to break the conditional logic flyout modal.
- Fixed the display of left-aligned labels in order to allow them to stack on smaller screen sizes.
- Fixed an issue with the sales page displaying duplicate months when viewed on the last days of the month.
- Fixed an issue where the form switcher redirects the user to the entries list page instead of the results page.
- Fixed an issue where the tooltip for a date/time settings field does not display correctly.
- Fixed an issue that causes Unit Tests to fail to output any feedback due to output buffering.
- Fixed two instances of an incorrect text domain for translatable strings.
- API: Fixed issues in the Settings API that prevents dependencies from working on nested fields and sections without IDs.
v2.5.12.2
- Added support for Visibility settings for the HTML Field.
- Fixed a PHP notice on the WordPress 5.8+ Appearance > Widgets page.
- Fixed an issue with the Radio Buttons field on the entry detail edit page where the other input is disabled resulting in the loss of the other value on entry update.
- Fixed an issue that caused fields with float values for IDs to break the conditional logic flyout.
- Fixed the display of left-aligned labels in order to allow them to stack on smaller screen sizes.

v2.5.12.1
- Fixed an issue with the sales page displaying duplicate months when viewed at the last days of the month
- Added security enhancements
- Fixed an issue where the form switcher redirects the user to the entries list page instead of the results page.
- Fixed issues in the Settings API that prevents dependencies from working on nested fields and sections without IDs.
- Fixed an issue where the tooltip for a date/time settings field does not display correctly.
- Fixed an issue that causes Unit Tests to fail to output any feedback due to output buffering.
- Fixed two instances of an incorrect text domain for translatable strings.

v2.5.12 | 2021-10-01
- Fixed an issue with the address field merge tag when selecting the option to use the values from a previous address field
- Fixed an issue for the list field where multi-column headers are misaligned when max rows are set to 1.
- Fixed an issue which causes calls to the License API to occur more often than necessary.

v2.5.11 | 2021-09-29
- Added security enhancements.
- Added a new UI for License Settings which shows more-thorough details about your License Key.
- Updated logo to reflect new branding.
- Fixed an issue which causes compatibility errors when third-party code extends the Gravity API class.
- Fixed a PHP fatal error that occurs during translation installation when the hosting environment is configured to block external requests.
- Fixed an issue for thickbox where RTL is not being respected, but only within the context of Gravity Forms admin pages.
- API: Updated the logic that determines when to show custom form settings fields.

v2.5.10.1
- Added security enhancements.
- Added a new UI for License Settings which shows more-thorough details about your License Key.
- Fixed a PHP fatal error that occurs during translation installation when the hosting environment is configured to block external requests.
- Fixed an issue for thickbox where RTL is not being respected, but only within the context of Gravity Forms admin pages.
- API: Updated the logic that determines when to show custom form settings fields.

v2.5.10 | 2021-09-08
- Added alt text and title attribute for accessibility to the date field datepicker field icon.
- Fixed an issue where the form button text doesn't properly update for page conditional logic.
- Fixed an issue where forms with pricing fields throw PHP notices if fields are removed before the form is rendered.
- Fixed an issue with our block script loading that breaks the Gutenberg editor in WordPress 5.8.x and up.
- Fixed an issue that causes some screens in the admin to have JavaScript errors in WordPress versions previous to 5.0.
- Fixed an issue which causes field calculations with references to the calculated field to infinitely loop.
- Fixed an issue that causes the Form Switcher to break on certain Admin views.
- Fixed an issue which causes fields with multiple inputs to have incorrect aria-validate attributes.
- Fixed an issue for the conditional flyout logic where checkbox and radio field based conditionals are not being respected.
- Fixed an issue which causes fields with whitespace to break certain Add-on Feeds.
- Fixed an issue where the border for the section field type is missing for the frontend form display when legacy markup mode is not enabled.
- Fixed an issue for the generic map settings field not rendering when editing an existing feed where the setting was previously configured.
- Fixed an issue that causes gfCalc events to be bound to the same listener multiple times.
- Updated the reCAPTCHA settings link for the Captcha field "To use the reCAPTCHA field" message in the form editor.
- Updated the UI of the update button in the form editor.
- Updated the feed settings to run on admin_init instead of init to ensure they never trigger on the front end.
- Updated some instances of strings not being translatable for the System Status view.
- API: Fixed an issue where field map fields don't auto populate with default options.

2.5.9.3​
Updated some instances of strings not being translatable for the System Status view.
Fixed a bug that causes the Form Switcher to break on certain Admin views.
Removed License UI added in 2.5.9.2.

v2.5.9.2
- Added license UI and workflow enhancements.
- Fixed an issue for the conditional flyout logic where checkbox and radio field based conditionals are not being respected.

v2.5.9 | 2021-08-11
- Added security enhancements.
- Fixed an issue where the header of the datepicker in legacy forms has the wrong background color and the dropdowns are not aligned correctly.
- Fixed an issue where "This field is required" appears twice in the time field validation message.
- Fixed an issue in the submission time performance for hosting environments where the form has lots of directories in its uploads folder.
- Fixed an issue when submitting form in form preview where the required JS hooks are not being included.
- AF: Fixed a display issue with poll results where the text gets cut off if labels are long.
- AF: Fixed the display of visual radio choices in settings.
- AF: Fixed an issue for get_icon_markup where all style implementations of font awesome are getting an additional class of "fa" prefixed to the output icon classes.
- AF: Fixed an issue with dynamic field map settings fields that prevents options from appearing in the value dropdown.

v2.5.8.2
- Fixed a submission time performance issue for some hosting environments when the form has lots of directories in its uploads folder.
- Fixed an issue when submitting form preview where the required JS hooks are not being included.
- AF: Fixed the display of visual radio choices in settings.
- AF: Fixed an issue for get_icon_markup where all style implementations of font awesome are getting an additional class of "fa" prefixed to the output icon classes.

v2.5.8 | 2021-07-28
- Fixed an issue for inputs where Gravity Form styles are overriding and breaking WordPress admin styles for certain inputs, textareas, and selects.
- Fixed an issue of incorrect styles for the tel input type when in the entry edit view.
- Fixed an issue that causes invalid markup in Field Descriptions to break the Form Editor.
- Fixed an in which javascript can be injected on pages which don't support it and cause console errors.
- Fixed an issue that affected the performance of the forms and entries list pages.
- Fixed an issue with the display of the datepicker field in 2021 theme.
- Fixed an issue that causes rich text fields not render correctly in some cases in the WordPress admin.
- Fixed an issue that causes some languages to not display correctly in the tab ui of the form editor.
- Fixed an issue which causes datepickers in the form preview window to not respect the week starts on setting in WordPress.
- Fixed an issue that causes long labels for form fields to cause the conditional logic rules in settings area to exceed the width of their column.
- Fixed an issue where the personal data cron does not trash or delete entries for inactive forms.
- Fixed an issue which causes Next Button Conditional Logic rules to break in some situations.
- Fixed an issue where the columns of the list field are not aligned with the inputs when the legacy setting is on.
- Fixed an issue which causes databases with an "int_" prefix to break upgrade routines.
- Fixed an issue with form settings field map field where the first field with required input types with only one option present is not saving the value, resulting in an error for required fields.
- Fixed an issue where the required indicator can be displayed for the consent field in the form editor when the field is not required.
- Fixed an issue in form editor field settings where field errors and notices are not reset and updated correctly as you edit different fields.
- Fixed a bug which causes some systems to throw a fatal error when updating to 2.5.7.x.
- Fixed a bug which causes forms with text-only fields to break the Form Editor which was introduced in 2.5.7.2
- Fixed a bug which causes AJAX forms to inject Hooks JS markup and break the redirect script.
- Fixed a bug which causes programmatically-created forms to throw PHP warnings if specific values are ommitted.
- Fixed a bug in the settings field map field that prevents it from honoring input type arguments.
- Fixed a PHP error in the field select field.
- Fixed a layout bug for the list field in the form entry editing view when a form has legacy mode enabled.
- Updated conditional logic for submit button to hide it visually when it is disabled.
- Updated form editor and form settings alerts to reflect the new alerts styling.
- Updated front end scripts to allow for filtering of their tags in WordPress 5.7 and up.
- Updated the file upload field in order to support mapping its values to User Meta.
- Updated error messages for File Uploads to be translatable.
- API: Added a new alert component; currently only used in the admin.
- API: Added new function GFCommon::get_inline_script_tag() which allows filtering of our theme inline scripts in WordPress 5.7 and up with the 'wp_inline_script_attributes' filter.

v2.5.7.7
- Fixed an issue where the required indicator can be displayed for the consent field in the form editor when the field is not required.
- Updated form editor and form settings alerts to reflect the new alerts styling.
- Fixed a bug for form editor field settings where field errors and notices are not reset and updated correctly as you edit different fields.
- API: Added a new alert component; currently only used in the admin.
- Updated the file upload field in order to support mapping its values to User Meta.
- Updated error messages for File Uploads to be translatable.

v2.5.7.5
- Fixed a bug which causes forms with text-only fields to break the Form Editor which was introduced in 2.5.7.2
- Fixed a bug which causes AJAX forms to inject Hooks JS markup and break the redirect script.

v2.5.7.3
- Fixed a bug in the settings field map field that prevents it from honoring input type arguments.
- Fixed a PHP error in the field select field.

v2.5.7.2
- Fixed an issue that affected the performance of the forms and entries list pages.
- Updated conditional logic for submit button to hide it visually when it is disabled.
- Fixed an issue with the display of the datepicker field in 2021 theme.
- Fixed an issue that causes rich text fields not render correctly in some cases in the WordPress admin.

v2.5.7 | 2021-07-07
- Fixed an issue that sometimes causes notice level warnings on widget enabled pages.
- Fixed an issue that causes the file upload field to have empty rows remain after a file is deleted during editing the entry.
- Fixed an issue where a notice appears on the feed details page.
- Fixed an issue for multi-page forms where all fields regardless of current page incorrectly validate on each page submittal.
- Fixed an issue that causes the form switcher to not load on the entry list screen when no conflict mode is enabled.
- Fixed an issue that causes initial values in Conditional Logic not to be saved when the form is updated.
- Fixed a layout/display issue for legacy forms in Safari when using the .gf_list_inline ready class for checkbox or radio fields.
- Fixed a PHP warning which can occur when determining if the form has page conditional logic.
- Fixed a PHP notice (error in PHP8) and display issue for the date field type when using the datefield or datedropdown input types when the field inputs are missing from the form object.
- Fixed an issue for AJAX forms on submission where if the form cannot be found the submission stalls.
- Fixed an issue that causes the Gravity Forms block to not load in WordPress 5.8.
- Updated sticky notifications to allow them to be translatable when the user changes their language.
- Updated the form switcher to size dynamically to better handle forms with long titles.
- Updated block settings icons in various themes and contexts.
- AF: Fixed an issue that can potentially cause the add-on uninstallation screen to throw a fatal error if the add-on class does not define a `get_instance` method.
- API: Added the card field type in the settings API.
- API: Fixed an issue which causes valid markup to throw an error when saving a textarea settings field.

v2.5.6.4
- Fixed an issue that sometimes causes notice level warnings on widget enabled pages.
- Fixed an issue that causes the file upload field to have empty rows remain after a file is deleted during editing the entry.
- Fixed an issue where a notice appears on the feed details page.
- Fixed an issue for multi-page forms where all fields regardless of current page incorrectly validate on each page submittal.

v2.5.6.3
- Fixed an issue that causes the form switcher to not load on the entry list screen when no conflict mode is enabled.
- Fixed an issue that causes initial values in Conditional Logic not to be saved when the form is updated.

v2.5.6.2
- Fixed issues with the display of our block settings icons in various themes and contexts.
- Added dynamic sizing to the form switcher to better handle forms with long titles.
- API: Fixed an issue which causes valid markup to throw an error when saving a textarea settings field.

v2.5.6.1
- Fixed a layout/display issue for legacy forms in Safari when using the .gf_list_inline ready class for checkbox or radio fields.
- Fixed a PHP warning which can occur when determining if the form has page conditional logic.
- Fixed a PHP notice (error in PHP8) and display issue for the date field type when using the datefield or datedropdown input types when the field inputs are missing from the form object.
- Fixed an issue for AJAX forms on submission where if the form cannot be found the submission stalls.
- Fixed an issue that causes the Gravity Forms block to not load in WordPress 5.8.

v2.5.5.4
- Fixed an issue where dynamically populated choices for choice-based fields cannot be used in conditional logic.
- Fixed an issue where the merge tag drop down is not displayed next to the value field of the generic map feed settings field.
- Updated the edit entry detail update submit button to have the primary button styles for better visual prompting.
- Fixed an issue with the gf_list_inline ready class for radio and checkbox fields where the labels are wrapping.
- Fixed an issue that causes choice values that are numbers to remain unselected when attempting to use them in conditional logic.
- Fixed an issue with the total field that causes conditional logic based on its value to no longer work.
- Fixed recaptcha field not rendering when a form is injected by ajax.
- Fixed an issue with radio and checkbox fields for non-legacy forms where the field count and meta are missing styles.
- Fixed an issue that prevents legacy settings from displaying on the form notification settings page.
- Updated the form editor to include the legacy ready class css for legacy enabled forms.
- Fixed an issue where the default value field option does not work when the choice text is entered instead of the choice value.
- Added some more icon styles.
- Fixed a typo in the message that displays when logging is enabled.
- AF: Fixed an issue that prevents settings from displaying on the form settings screen when add-ons have the $_multiple_feeds property set to false.
- AF: Fixed the timing for when feed settings are initialized so the process always occurs before admin scripts are enqueue, thereby preventing some JavaScript console errors from surfacing.

= v2.5.5.3 =
- Updated field labels to show the same error style as field legends when they fail validation.
- Updated the System Report to include the Translations section, listing the current site and user locales and installed translations.
- Fixed issues where translations are not always offered or installed by WordPress and the WP-CLI.
- Fixed the form scheduling settings so that the correct start and end minutes show as selected.

= v2.5.5.1 =
- Fixed an issue where the dynamic field map doesn't accept empty values when saving a feed.
- Fixed an issue where the conditional logic choice based rules fail if the choice is renamed from the default.

= v2.5.5 | 2021-06-02 =
- Fixed an issue introduced in 2.5.4.4 which can result in the hooks script not getting injected correctly resulting in broken Javascript.
- Fixed appearance of Date, List and Time fields when editing an entry.
- Fixed an issue where the submit button's value is "Next" instead of "Submit" on the last page after evaluating page fields' conditional logic.
- Fixed an issue which can break AMP pages.
- API: Fixed an issue where the Dynamic Field Map Settings API field would allow for custom values.
- Fixed an issue which causes conflicts with XML Sitemaps and REST Requests.
- Fixed the function that handles price updates in the total field so a change event is triggered in both legacy and non-legacy forms.
- Fixed an issue where Form block toolbar links would not point to the right path when WordPress is not a top level directory.
- Fixed an issue where text-based survey fields cause errors in the form editor.
- Fixed an issue where Beaver builder shows an error when embedding a form.
- Fixed an issue with reCAPTCHA field not rendering when in a multi page form with ajax enabled.
- Fixed an issue with timing of loaded events in JavaScript which causes some forms to not render correctly or have console errors.
- Fixed an issue where add and remove choice buttons were hidden when modifying Prefix choices on a Name field.
- Fixed an issue where the number of items in the Entry and Form lists would not be displayed when there is only one page of items.
- Fixed an issue where the password strength would not be preserved after a failed submission or when not on the last page of a form.
- Fixed an issue that can cause forms to become unresponsive when legacy markup is used with a total field.

= v2.5.2.4 =
- Fixed an issue which causes javascript events not to fire when a form is loaded via AJAX.
- Fixed an issue which causes some performance optimization plugins to break certain form javascript methods.

= v2.5.1.3 =
- Updated and added various form editor sidebar settings style refinements.
- Updated the section field so it no longer uses the description as a fallback when the label is empty
- Updated front end styles for better column alignment and better appearance in small containers.

= v2.5.1.2 =
- Fixed an issue which causes Javascript errors in the Form Editor when no Conditional Logic fields are present.

= v2.5.1 | 2021-05-11 =
- Added accessibility enhancements to the form editor to improve keyboard navigation.
- Updated the form editor to notify users that resizing is not available when the legacy markup form setting is enabled.
- Updated form editor to not allow resizing of fields when the legacy markup form setting is enabled.
- Fixed an accessibility issue with the multi-file upload field.
- Fixed an issue where the form description field doesn't allow HTML tags.
- Fixed an issue where save and continue button is triggered when pressing return/enter.
- Fixed a PHP notice that appears for the From Email for form notifications under certain circumstances.
- Fixed a padding issue for suppressed WP notices in the admin area at smaller viewport sizes and refined notification vertical spacing.
- Fixed an issue that causes single line text inputs added to a legacy mode editor instance to have size medium applied.
- Fixed an issue that can cause dragging or resizing in the form editor to break the layout and/or delete the field.
- Fixed issue when using a custom tab index and the post image field with all meta fields enabled where the alt text and post image shared the same tabindex. Credit: Jake Jackson (@jakejackson1).
- Fixed an issue that causes radio and select fields to show invalid Conditional Logic options.
- Fixed form editor layout issues present with Jetpack plugin on wordpress.com sites.
- Fixed an issue which prevents certain add-ons from displaying Plugin Settings fields.
- Fixed an issue which prevents non-admin users from accessing Form Settings when no add-ons are enabled.
- Fixed an issue that causes certain fields to not trigger the settings tab to open in the form editor.
- Fixed an issue that causes the page break end settings to not be visible in the form editor.
- API: Fixed an issue with GFCommon::is_numeric() to allow non-currency based numbers without a leading zero. Credit: The GravityView Team.
- API: Fixed an issue which causes programmatically-created forms to break in the form editor.
- AF: Updated the setup fee settings in the payment add-on framework so that the product field is disabled instead of hidden if setup fee isn't checked.
- AF: Fixed PHP notices that appear when editing a feed that has no associated form.

= v2.5.0.2 =
Fixed an issue which prevents certain add-ons from displaying Plugin Settings fields.
Fixed an issue which prevents non-admin users from accessing Form Settings when no add-ons are enabled.

= v2.5.0.1 =
- Fixed an issue that causes certain fields to not trigger the settings tab to open in the form editor.
- Fixed an issue that causes the page break end settings to not be visible in the form editor.

= v2.4.24 | 2021-04-14 =
- Added security enhancements.
- Updated the captcha field so that it does not show autocomplete options.
- Updated the system report to include the REST API base URL and to indicate if REST API v2 is enabled.
- Updated the wording on the import forms page to clarify the expected file format for importing forms.
- Updated the plugin header to include the "Requires at least" and "Requires PHP" properties.
- Updated the minimum WordPress version (for support) on the System Status page to 5.6.
- Fixed an issue where filters are not applied consistently to repeater field entries. Credit: Paul V. Biron/Sparrow Hawk Computing.
- Fixed PHP 8 issues where optional parameters are listed before required ones.
- Fixed the text on the edit entry screen for post title so that it is translatable.
- Fixed an issue where making a checkbox field the primary key on the entries list page throws a PHP notice.
- Fixed an issue where sometimes users are granted `gform_full_access` permission when they shouldn't be.
- Fixed an issue where re-running the database upgrade from the System Status page doesn't create the missing gf_rest_api_keys table.
- Fixed the deprecation notice in the Gravity Forms Gutenberg block.
- Fixed an issue with API V2 key generation where it's possible for the keys to generate with just a prefix and no hash.
- AF: Updated the meets_minimum_requirements method to include an error if the installed version of Gravity Forms is older than an add-on requires.
- API: Added GFField::filter_input_value() to apply the [gform_get_input_value](https://docs.gravityforms.com/gform_get_input_value/) filter.
- API: Added GFAPI::get_feed() for getting a specific feed.
- API: Updated the REST API v2 /feeds/[feed id] endpoint to support the PATCH method for updating the specified feed.
- API: Fixed an issue with GFAPI::get_feeds() where the requested feed is not returned when inactive.
- API: Fixed an issue with GFAPI::get_feeds() where the returned feeds do not include the feed_order property.
- API: Fixed an issue where the REST API v2 PUT /feeds/[feed id] endpoint only updates the feed meta.
- API: Fixed an issue where the JWT Authentication for WP REST API plugin blocks requests to REST API v2 with a 403 error.
- API: Added GFAPI::update_feed_property() to update the specified feed with the given property value.
- API: Added GFAPI::feed_exists() to check if a feed exists with the supplied ID.
- API: Added the PUT /feeds/[feed id]/properties endpoint to REST API v2 to update one or more properties of the specified feed.
- API: Added the [gform_webapi_key_user_capabilities](https://docs.gravityforms.com/gform_webapi_key_user_capabilities/) filter to override which capabilities are used to determine if a user is included in the User drop down menu on the REST API settings page.
- API: Fixed an issue where users without the appropriate permissions appear in the User drop down menu when creating a new REST API Key.
- API: Updated the `rand_hash()` method with a fallback to generate a hash even if `openssl_random_pseudo_bytes()` returns empty.

= v2.4.23.3 =
- Updated the plugin header to include the "Requires at least" and "Requires PHP" properties.
- Updated the minimum WordPress version (for support) on the System Status page to 5.6.
- Fixed PHP 8 issues where optional parameters were listed before required ones.
- API: Fixed an issue where the JWT Authentication for WP REST API plugin blocked requests to REST API v2 with a 403 error.
= v2.4.23 | 2021-03-03 =
- Added the [gform_shortcode_builder_forms](https://docs.gravityforms.com/gform_shortcode_builder_forms/) and [gform_block_form_forms](https://docs.gravityforms.com/gform_block_form_forms/) filters enabling the forms available for embedding to be overridden.
- Updated the REST API settings page to require the settings to be updated before adding new API keys.
- Updated the submission process to allow some payment add-ons to fix errors raised when a form includes an invisible Recaptcha.
- Fixed an issue with jQuery 3.0 breaking multiselect conditional logic.
- Fixed an issue with the file upload field where validation fails for certain file types.
- Fixed an issue where the form editor block generates notices in the JavaScript console.
- Fixed an issue that makes multi-page forms with AJAX enabled use the wrong tabindex.
- Fixed an issue with sorting forms in PHP 8.
- Fixed an issue with auto-updates and PHP 8.
- Fixed an issue with the sales page when using MySQL 8+.
- Fixed fatal error in PHP 8 on some Gravity Forms pages.
- Fixed checkbox and radio style issues for Twenty Twenty-One Theme.
- Fixed an issue where dates/times on the system report and entries list page can output nothing but "at" when the date/time formats on the WordPress general settings page are empty.
- AF: Fixed an issue where an uninformative error is displayed if the add-on feed table does not exist.
- AF: Added a new method that allows add-ons to fix authentication issues.
- API: Made the $args argument optional in `GF_Results_Cache::calculate()`;
- API: Updated the [gform_file_upload_markup](https://docs.gravityforms.com/gform_file_upload_markup/) JS filter to include response as the sixth parameter.
- API: Added a new JavaScript function "gformIsRecaptchaPending" to help resolve submission errors raised by some payment add-ons when a form includes an invisible Recaptcha.

= v2.4.22.5 =
- Added the [gform_shortcode_builder_forms](https://docs.gravityforms.com/gform_shortcode_builder_forms/) and [gform_block_form_forms](https://docs.gravityforms.com/gform_block_form_forms/) filters enabling the forms available for embedding to be overridden.

= v2.4.22.4 =
- Fixed an issue where the form editor block was generating notices in the JavaScript console.
- Fixed an issue with sorting forms in PHP 8.
- Fixed issue with auto-updates and PHP 8.
- AF: Added a new method that allows add-ons to fix authentication issues.
- API: Made the $args argument optional in `GF_Results_Cache::calculate()`;

= v2.4.22.3 =
- Updated the [gform_file_upload_markup](https://docs.gravityforms.com/gform_file_upload_markup/) JS filter to include response as the sixth parameter.
- Fixed an issue where dates/times on the system report and entries list page can output nothing but "at" when the date/time formats on the WordPress general settings page are empty.

= v2.4.22.2 =
- Fixed checkbox and radio style issues for Twenty Twenty-One Theme.
- Updated how file type checks work to avoid false positives.
- Fixed issue with SQL statements containing "lead" in MySQL 8+

= v2.4.22.1 =
- Fixed issue with jQuery 3.0 breaking multiselect conditional logic.

= v2.4.22 | 2020-12-22 =- Added security enhancements.
- Added the [gform_rule_pre_evaluation](https://docs.gravityforms.com/gform_rule_pre_evaluation/) JS and PHP filters enabling conditional logic rules to be overridden just before they are evaluated. Credit: Gravity Wiz.
- Updated minimum WordPress version (for support) on the System Status page to 5.5.
- Fixed an issue with the Email Field class names in the form editor.
- Fixed an issue where a currency formatted number field can save the wrong calculation result to the entry if the rounding setting was previously configured.
- API: Added the /forms/{$form_id}/field-filters endpoint to REST API v2. Credit: Gravity Flow.
- API: Fixed an issue where a database error can occur when using the GFAPI methods for managing feeds when a feed add-on has not been installed to create the required table.
- API: Removed the truncated hashed key from the v2 API Keys list table and edit page.
- API: Updated an authentication error logging statement for REST API v2.
- API: Updated REST API v2 to support authentication using WordPress 5.6 application passwords.
- AF: Removed animation from input toggles on Feed Settings page.
- AF: Removed Setup Fee setting when trial is enabled for Payment Add-Ons.

= v2.4.21.6 =
- API: Removed the truncated hashed key from the v2 API Keys list table and edit page.

= v2.4.21.5 =
- API: Updated an authentication error logging statement for REST API v2.
- API: Updated REST API v2 to support authentication using WordPress 5.6 application passwords.
- API: Fixed an issue where a database error can occur when using the GFAPI methods for managing feeds when a feed add-on has not been installed to create the required table.
- Fixed an issue where a currency formatted number field can save the wrong calculation result to the entry if the rounding setting was previously configured.
- Added security enhancements.
- Updated background updates to work more seamlessly with WordPress's automatic updates.
- Fixed an issue with date formats when retrieving notes by date.
- Fixed an issue where the honeypot field description can be assigned the same id attribute as other forms on the page.
- Fixed an issue with WordPress 5.5 where the select all checkbox on the export entries page can stop functioning.
- API: Updated REST API for WordPress 5.5.
- AF: Fixed a fatal error which occurs when the add-on is not active during background feed processing.
- AF: Added the [gform_pre_delete_feed](https://docs.gravityforms.com/gform_pre_delete_feed) action hook.

password: Xem hướng dẫn bên dưới

Decryption key: RNyM4eGY63_3jfamGbCXzw

Nếu các phiên bản Addons đã cũ hoặc không giống version được note trong bài viết vui lòng liên hệ hotrowordpress để update

27 bình luận
 1. Yasuo đã bình luận

  Pass của link Gravity Forms bị sai hay sao ấy. Ad kiểm tra giúp mình với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Ctrl + F5 bài viết. Hướng dẫn mới update lại rồi nhé. Ủng hộ ad nha

 2. Jackie đã bình luận

  Các link mega của ad bị theo dõi và report hết rồi sao đó. Update 01/08 add-on, lúc này 22:34, link mega die luôn rồi.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Ctrl + f5 bi luu cache trinh duyet thoi

 3. Johny Huynh đã bình luận

  Liên kết tải Gravity form ra nội dung Learndash. Admin sửa lại giúp với.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   tks nha. Ad fix rồi nè. Có gì cứ cmt trực tiếp tại post đó để ad fix nhé. Hiện tại nhiều quá loạn lên hết@@

 4. Kevin đã bình luận

  Hi there ************

  You are doing amazing job, awesome.
  Can you please post one more addon for gravity forms. It is “”ForGravity – Fillable PDFs””

  Thanks

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Hello, please do not provide any information regarding our partner. Hotrowordpress will update the add-on soon in a few days. We are currently upgrading our servers to combat DDos. Please wait for more

 5. tiago đã bình luận

  I have version 1.5, I put the key you sent me but it doesn’t work. What do I have to do to get the plugin up and running?

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Update fix license v1.5

 6. Teresa đã bình luận

  Hi. the license you provided does not work. Can you help me?

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   update v1.5, oldversion to v1.4.3

 7. teresa đã bình luận

  hello i downloaded the gravity forms pdf excel csv add ons from your link, but now to use ask for the purchase code, can you send it to me or tell me where i can find it?

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Update WordPress Gravity Forms PDF, Excel & CSV v1.5.0
   License key: hotrowordpressdotcom

 8. desporto đã bình luận

  Hi there, everything is going sound here and ofcourse every one is sharing information, that’s truly
  excellent, keep up writing.

 9. Ahmed đã bình luận

  Pleasee the key is not working. Thank you so much!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   RNyM4eGY63_3jfamGbCXzw

 10. Tintin đã bình luận

  Hello

  Can I please have decrypt key too?

  Thank you

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   F5 reload post

   1. Tintin đã bình luận

    Hello! thank you for your reply. I did f5 but it still asks for the decrypt key? Can you please let me know how to proceed? thank you

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     Khóa giải mã nằm trong bài viết: sRPEWNpfb7_QpbbGg1wD6CzKeoP9ohZfZgWbxHTy4jU

     1. Tintin đã bình luận

      Thank you very much!

 11. Someone đã bình luận

  Link add on thiếu key

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bạn cần addons nào để lại tên nhé, bộ này đang update nên trong thời gian tới sẽ chưa mở download lại dc

 12. mailalaki đã bình luận

  hi, please give me decrypt key

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Please reload Posts, Fix link update

   1. mailalaki đã bình luận

    thnx

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.