Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

WP Residence v4.4.2 NULLED – Real Estate WordPress Theme

0

WP Residence là một chủ đề WordPress bất động sản cao cấp dành cho các đại lý cao cấp, nhưng bạn cũng có thể sử dụng nó để cho phép người dùng ký gửi nhà đất của họ miễn phí hoặc trên cơ sở đăng ký.

WP Residence Theme có tất cả sự linh hoạt cần thiết để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt nhất. Hơn 400 tùy chọn chủ đề được sắp xếp gọn gàng được bao gồm để giúp bạn tạo ra một trang web bất động sản độc đáo và hiện đại.

 • Xem thêm: kho chủ đề Theme WordPress được chia sẻ miễn phí, cập nhật hàng ngày

Demo: https://themeforest.net/search/7896392

Tính năng nổi bật Residence Real Estate WordPress Theme

Tính năng WP Residence Theme

 • Dễ dàng bắt đầu với các bản Demo sẵn có
 • Hoàn toàn đáp ứng với mọi kích thước màn hình
 • Bao gồm WPBakery Page Builder, Revolution Slider & Ultimate Addons
 • Hỗ trợ thanh toán WooCommerce
 • Tối ưu hóa cho Google Maps API hoặc Open Street Map
 • Các loại mô hình thuê: Đại lý, Đại lý, Nhà phát triển hoặc Người dùng chuẩn
 • Tùy chọn menu & tiêu đề
 • Bản đồ và Ghim
 • Tùy chọn tìm kiếm nâng cao
 • Kiểm soát biểu mẫu đăng ký trên Front End
 • Trang liên hệ & biểu mẫu liên hệ
 • Sidebars không giới hạn
 • Tối ưu hóa tốc độ tốt cho SEO
 • Sẵn sàng dịch, đa ngôn ngữ WPML
 • Tương thích với Elementor
WP Residence - Real Estate WordPress Theme v4.4.2 Nulled Free Changelog

v4.4.2 – March 2022
====================================================
Updated control.min.js for minified enabled

v4.4.1 – March 2022
Fix mobile menu not opening when user login is disabled
v4.4 – March 2022
Watch our release video –https://youtu.be/-_vDQjip29E

NEW – Demo – https://lasvegas.wpresidence.net

NEW – Demo – https://kyiv.wpresidence.net

NEW – Newest Edited and Oldest edited sort options

NEW – Set default sort option for property categories pages and search results page from theme admin

NEW – Save favorite properties without login option with Elementor Display Favorites widget

NEW – Sticky mobile option (on/off)

NEW – Login / Register – show login form automatically after registration is successful

NEW – Set Logo for the print property page

Updated – WpResidence demos are loaded from cloud. For clients who update, you will be prompted to add your license key again (one time only) to access demos list

Updated – Elementor deprecated warnings for _register_controls

Updated – Added Inter as Google Font

Updated – Theme slider v3 images are used as background

Updated – Mobile and User mobile menu to work with Elementor as hero header

Updated – Elementor Property Overview Section widget allows to set any property custom field as overview option

Updated – added sort by ID in list agents widget

Updated – Show HOA instead of HOO in Mortgage calculator text

Fix – Whatsapp phone number for property custom template

Fix – Elementor Contact form email shows duplicate information

Fix – Elementor Property Overview Section widget does not show measurement for property lot size field

Fix – User dashboard overview statistics not updating with current days

Fix – Boxed header shows as full header

Fix – Agent contact form widget does not open calendar in the schedule meetng option

Fix – Property unit slider not applying for list properties by agent shortcode

Update: style.css, rtl.css my_media.css

Updated wpresidence.po and wpresidence-core.po

Update: WpResidence Core Functionality plugin to version 4.4

Update: WpResidence Elementor plugin to version 4.4

Update: Revolution slider to 6.5.19

Update: Elementor Free to 3.6.1

v4.3.1 – February 2022
====================================================
Update – Added compatibility for WordPress 5.9 for hostings that increase TTFB
Update – Added compatibility for WordPress 5.9 and Widgets display
Fix – removed cccc from Open Street property card price
Fix – country showing twice in property address
Fix – Elementor PRO header and retina pins support. Retina pins must be added from theme options.
Update: WpResidence Core Functionality plugin to version 4.3.1
Update: WpResidence Elementor plugin to version 4.3.1
v4.3 – January 2021
Watch our release video – https://youtu.be/TBhNsJPyxfM

NEW – Demo – https://seattle.wpresidence.net/

NEW – List blog articles widget with 3 design variations

NEW – Design variation for blog page list

NEW – Separate Hero media control for all blog articles

Updated – List card type 6 background color control

Updated – Custom property template with Elementor – hide the video section, virtual tour section and Floor plans if no data is added

Updated – WPML code instructions or country translation

FIX – bitnami aws redux error

Fix – multi currency widget for property infobox

Fix Show the card unit slider arrows in properties list with filters shortcode

Fix – Allow virtual tour code with ‘ instead of ”

Fix – Elementor full width template columns display

Update: style.css, my_media.css

Updated wpresidence.po and wpresidence-core.po

Update: WpResidence Core Functionality plugin to version 4.3

Update: WpResidence Elementor plugin to version 4.3

Update: Revolution slider to 6.5.14

Update: WPBakery Visual Composer to version 6.8.0

Update: Elementor Free to 3.5.3
v4.1 – November 2021
====================================================
Watch our release video – https://youtu.be/3y8YftKo8R4
NEW – Demo – https://beijing.wpresidence.net/
NEW – demo – https://austin.wpresidence.net/
NEW – demo – https://madrid.wpresidence.net/
New shortcode – Properties Slider – watch how it works in our release video
New shortcode – WpResidence Video Player – watch how it works in our release video
New shortcode – Testimonials Slidier – watch how it works in our release video
Updated the arrows design for agents, properties and blog slider list
Updated – removed the animation when loading property cards
Fix – The behavior for howshare property and using load more properties
Fix – How listings are calculated when using the duplicate property option as agent created by an agency
Updated wpml-config
Updated wpresidence.po and wpresidence-core.po
Update: WpResidence Core Functionality plugin to version 4.1
Update: WpResidence Elementor plugin to version 4.1
v4.0.0 – October 2021
====================================================
Watch our Release video –

NEW – Demo https://miami.wpresidence.net/

NEW – demo – https://toronto.wpresidence.net/

NEW – demo – https://mumbai.wpresidence.net/

NEW – demo – https://rome.wpresidence.net/

NEW – Properties Search form builder for Elementor – watch how it works in our release video

NEW – Sliding text & image box widget for Elementor – used in our new demo https://toronto.wpresidence.net/

NEW – A new version for the display categories widget for Elementor – used in our new demo https://miami.wpresidence.net/

NEW – Added go to last page button in all paginations

UPDATED – Added arrows color management in the Properties Slider Elementor widget

UPDATED – removed the hover effect for the card unit in all list (properties, categories, agents, blog posts)

UPDATED – added pagination to Recent properties with Filters widget for Elementor

FIX – retina script generating requests with retina logos added

FIX – show sub-units in sub-units section widget for Elementor

FIX – Garage info display in Overview Section widget in Elementor

FIX – Preview display when adding the description widget for Elementor

FIX – Code for footer social links

FIX – sanitize_key($post_status) in dashboard-unit-status.php

FIX – Variable %new_listing_title for New listing email

Fix – Creating new agents with admin approval for agents disabled

Updated wpresidence.po and wpresidence-core.po

Update: WpResidence Core Functionality plugin to version 4.0

Update: WpResidence Elementor plugin to version 4.0

Update – Bakery Builder to version 6.7.0

Update – Revolution slider plugin to version 6.5.9

Update – Ultimate Addons for Visual Composer to version 3.19.11
Version 3.9.1 – July 2021
====================================================
Update – Compatibility for WordPress 5. Featured Agent widget and Twitter Widget

Update – Login widget focus

Update – Revolution slider plugin to version 6.5.5

Update: WpResidence Core Functionality plugin to version 3.9.1

Version 3.9.0 – July 2021
====================================================​
Watch this video to see what is new in WpResidence 3.9 theme update

NEW – Demo in Spanish – https://esp.wpresidence.net/

NEW – Demo in german – https://de.wpresidence.net/

NEW – Demo in Portuguese – https://pt.wpresidence.net/

NEW – Demo in French – https://fr.wpresidence.net/

NEW – Demo in Italian – https://it.wpresidence.net/

NEW – Demo with RTL design in Arabic – https://rtl.wpresidence.net/

Updated – added hover color for price pin as the property infobox opens on the map

Updated – Show password option in login/register forms

Updated – sub-unit widget section for custom property template

Updated – Show features and amenities without spaces in Directory Style page with WPML

Fix – when adding agent as agency the password is auto-filled with a default value

Fix – use shortcodes in property descripton with custom property template

Fix – do not show size and property size when used with custom property template if the value is 0

Fix – Show mobile sticky section with user contact details whena property is added by a standard users

Updated wpresidence.po and wpresidence-core.po

Update: WpResidence Core Functionality plugin to version 3.9.0

Update: WpResidence Elementor plugin to version 3.9

Update – Bakery Builder to version 6.7.0

Update – Revolution slider plugin to version 6.5.4

v3.8.1 – June 2021
Fix – Keep spaces in description widget for bakery and elementor when creating a custom property template
Update – Elementor Deprecated Warnings for Elementor free latest version
Fix -include_plugin error for some clients
Update – Ultimate addons for bakery to version 3.9.10
Update – Revolution slider plugin to version 6.5.3

v3.8.0 – June 2021
====================================================
Watch this video to see what is new in WpResidence 3.8.0

NEW – 36 new WpResidence Elementor Widgets to build a custom property page, including: Property Overview management, Mortgage Calculator, Agent Contact Form with Whatsapp and Call Buttons and many more. Watch our presentation video to see more about this update.

UPDATED – We updated the existing WpResidence Elementor Widgets and included extra styling options

NEW – Elementor PRO support to create an Elementor Template and set it for all properties or specific properties categories

NEW – Added sort options in Recent properties for bakery

NEW – Limit the number of images you wish to show in the property card unit slider, if slider is enabled

NEW – On/OFF option to manage the display of property map on the property page

UPDATE – Elementor PRO support for archive template

UPDATE – Removed print code for recent items shortcodes

UPDATE – Use the images slider when Modal zillow & images slider are enabled at the same time

UPDATE – Added if to the function wpestate_check_gdpr_case

UPDATE – WPEstate CRM language

FIX – Showing some properties duplicate with load more properties button

FIX -Order of listings in recent items for bakery

FIX – Save favorite listings

FIX – Show agent user type in dropdown on mobile view login, shortcode for login and widget for login

FIX – Not showing features and amenities in submission form if there are no features set under Other Features

FIX – Keep the min and max price slider values with search type 6 on mobile

FIX – Text labels for Types and Categories in Search type 11

Update – wpresidence.pot, wpresidence-core-pot

Update: WpResidence Core Functionality plugin to version 3.8.0

Update: WpResidence Elementor plugin to version 3.8

Update: Revolution Slider plugin to version 6.5.1

Update: Ultimate Addons for Bakery to version 3.19.10

= Version 3.7.0 – March 2021​ =
Watch this video to see what is new in WpResidence 3.7.0
Note – this update changes the Display Categories & Categories Slider as it adds more STYLE options. Edit the page with Elementor, edit the Widget and go to Style to change height, font or colors if you see adifferent ater update​
NEW – Contact Form Builder Widget for Elementor – Demo https://demo1.wpresidence.net/homepage-with-wpresidence-3-7/

NEW – Property Category Form Builder for Elementor – Demo https://demo1.wpresidence.net/homepage-with-wpresidence-3-7/

NEW – 7 new Elementor widgets for Properties List with Filter. Each widget is based on a property unit card design design types. You control content display, font size and colors for each widget.

NEW – 7 new Elementor Widgets for properties list. Each widget is based on a property unit card design design types. You control content display, font size and colors for each widget.

NEW – 7 new Elementor widgets for Properties Slider. Each widget is based on a property unit card design design types. You control content display, font size and colors for each widget.

UPDATE – We added sort options for recent items slider and simple list.

UPDATE – Design style options for categories / places Elementor Widget and Categories Slider Elementor Widget

UPDATE – Categories search form labels are added in Theme Options -> Search Form settings

UPDATE – Translations for user/agent/agency/developer are done in one location for all display options (admin, register and membership package). You may have to save again the Roles for Register form, and the membership packages display by user role

UPDATE – Country translation is done in one location. Check default country in General Settings after update

UPDATE – Added Saint Helena as Country

UPDATE – Manage Dashboard Overview page display for regular users from Theme Options

NEW – Support for Elementor PRO Header and Footer

FIX – CRM not saving agent messages sent in property zillow modal

FIX – Using caption for images when inserted into categories featured image field

FIX – save for ovg and mweb video forms in custom hero header media

FIX – floor plans images when added in submit form

FIX – duplicate property for free membership

FIX – Label for description display if it is not added in theme options

FIX – fix location text display with ‘ in name

FIX – call mobile to use mobile phone, not phone on agent profile

FIX – added website url in agent profile in user dashboard

FIX – added autoplay video solution for hero Header Media, for Iphone & Safari

FIX – Translation for share by WhatsaApp default text

UPDATE – Custom Colors syncronization, minor styling updates for responsive and desktop

Update- rtl.css

Update – wpresidence.pot, wpresidence-core-pot and wpresidence-crm.pot

Update: WpResidence Core Functionality plugin to version 3.7.0

Update: WpResidence CRM plugin to version 3.7.0

Update: WpResidence Elementor plugin to version 3.7.0

Update: Update: Bakery Page Builder plugin to version 3.6.0

Update: Revolution Slider plugin to version 6.4.6

Update: Ultimate Addons for Bakery to version 3.19.9

= Version 3.6.0 – February 25 2021 =
====================================================
NEW: CRM Section in User Dashboard with Contacts and Messages sent through the theme forms.
NEW: Hubspot API CRM integration. You can use this as the site administrator or let each agent, agency, or developer add their HubSpot account API to get their leads, deals, and tickets for their properties directly into HubSpot
NEW: Add image and text into login/register modal. The options are managed from theme options
NEW: Indian Currency price format support
NEW: Show on/off advanced search control for properties
NEW: Manage for which categories to not show mortgage calculator
Updated – removed the auto-de-activation function for the WPResidence Core Functionality plugin when used with other themes.
Updated – wpml-config.xml
Updated – PHP 8 support support for theme end features. Please note that not all premium plugins are PHP 8 ready
Updated – translation for deleted in user dashboard – > Account history. Changes apply to new actions after update
Updated – do not show Features and amenities in submit form if none is selected
Updated – submit form property design when not logged in
Updated – Do not show bedrooms, rooms and bathrooms fields in property details page if value is 0
Updated – disable listing button shows in progress when used in front end dashboard -> My Properties -> Actions
Update – show property views in custom template
Update – added the option to select properties in theme slider by their ID in theme options
Updated – show Bedrooms in sub-listings
Fix – Edit caption through user dashboard for each image uploaded
Fix – select sub-units in submit form not saved
Fix – duplicate status, video labels in submit form
Fix – show login modal when using the but button in Membership Package shortcode
Fix – Sticky sidebar space when returning to top
Fix – font management for header font
Fix – Design position for user dashboard menu for small screens
Update- rtl.css
Update – wpresidence.pot, wpresidence-core-pot and wpresidence-crm.pot
Update: WpResidence Core Functionality plugin to version 3.6.0
Update: WpResidence CRM plugin to version 3.6.0
Update: Update: Bakery Page Builder plugin to version 3.6.0
Update: Revolution Slider plugin to version 6.3.9

v3.5.2 – February 16 2021
====================================================
Update:Update for Edit Property Media in wp-admin to work with SEO Yoast 15.8 update. The solution is in plugins/wpresidence-core/misc/metaboxes.php
Update: WpResidence Core Functionality plugin to version 3.5.2
Update: Update: Bakery Page Builder plugin to version 3.5.0
Update: Revolution Slider plugin to version 6.3.9

= Version 3.5.1 – December 2020 ====================================================
CSS fix in css/admin.css for WordPress 5.6 update (extra arrows show in theme options). File modified wpresidence/css/admin.css
Update Revolution slider plugin to version 6.3.3
Update Ultimate Addons for Bakery to version 3.19.8

v3.5.0 – November 2020
====================================================
NEW: Complete redesign for User Dashboard
NEW: An overview page in User Dashboard – screenshot – For clients who update, create the page with this template from wp-admin https://prnt.sc/voba19
New: Listing Views stats are on a separate page. Create the page from Pages -> Add new with this template if you update from an old version – https://prnt.sc/voeacs
New: Dashboard My Properties management includes new sort options, Draft Status, Duplicate Property and redesign for how to property related actions. Duplicate does not duplicate images.
New: Add and edit Floor plan as you add a new listing, in the same form
NEW: Print for Invoice in User Dashboard
Updated: User dashboard design will show the same main menu design, no matter what header type is selected
Updated: Daschboard Colors Management to match the new design
Fix: Open property title in the same page for property card type 3
Fix: Hide garage in overview if it has no value
Fix: Mortgage calculator disabled to not show in Property Zillow like Modal view
Fix: Sticky search on mobile effect
Fix: List by shortcodes horizontal view
Updated: wpresidence.po and wpresidence-core.po as well as synced the existing translations with the new po files
Update: rtl.css, style.css, my_media.css (and their midified versions). Css for dashboard was moved to css/dashboard
Update: Bakery Page Builder plugin to version 3.4.2
Update: Revolution Slider plugin to version 6.3.0

= v3.4.1 =
- Fix: Show garages in overview instead of bedrooms. Garages is a custom field managed from Theme Options -> Custom Field
- Fix: Free membership date display
- Fix: Mobile zoom smaller for Google Maps and Open Street with Half Map list
- FIx: Removed “updated on” from details section (was duplicate with overview)
- Fix: styling unit card type 5, list view, for mobile devices
- FIx: Vertical and horizontal property sliders styling
- FIX: minor design elements for mobile alignment
- Update: WpResidence Core Functionality plugin to 3.4.1(Update is mandatory)
 • Gợi ý: kho chủ đề Themeforest được chia sẻ miễn phí, cập nhật hàng ngày

password: Xem hướng dẫn bên dưới

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.