Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Cách so sánh hai cột trong Microsoft Excel

0

Khi bạn muốn so sánh các giá trị khác nhau columns trong Microsoft Excel, bạn có thể sử dụng nhiều thứ hơn là chỉ dùng nhãn cầu của mình. Bạn có thể đánh dấu các giá trị duy nhất hoặc trùng lặp, hiển thị Đúng hoặc Sai cho các kết quả trùng khớp hoặc xem giá trị chính xác nào xuất hiện trong cả hai columns.

Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách so sánh hai columns trong Excel bằng năm phương pháp khác nhau. Điều này cho phép bạn chọn cái phù hợp nhất với nhu cầu của bạn và dữ liệu trong bảng tính Excel của bạn.

Đánh dấu các giá trị duy nhất hoặc trùng lặp bằng định dạng có điều kiện

Nếu bạn muốn phát hiện các giá trị trùng lặp hoặc duy nhất trong columns, bạn có thể thiết lập quy tắc định dạng có điều kiện. Sau khi thấy các giá trị được đánh dấu, bạn có thể thực hiện bất kỳ hành động nào mình cần.

Sử dụng phương pháp này, quy tắc sẽ so sánh các giá trị trong columns tổng thể, không phải mỗi hàng.

 1. Chọn columns bạn muốn so sánh. Sau đó, đi đến Trang chủ tab, mở Định dạng có điều kiện trình đơn thả xuống và chọn Quy tắc mới.
Cách so sánh hai cột trong Microsoft Excel hình 1
 1. Nhặt Chỉ định dạng các giá trị duy nhất hoặc trùng lặp ở đầu hộp Quy tắc định dạng mới.
 2. bên trong Định dạng tất cả hộp thả xuống, chọn một trong hai độc nhất hoặc nhân bảntùy thuộc vào điều bạn muốn làm nổi bật.
Cách so sánh hai cột trong Microsoft Excel hình 2Cách so sánh hai cột trong Microsoft Excel hình 2
 1. Chọn Định dạng và sử dụng các tab để chọn kiểu định dạng bạn muốn. Ví dụ, bạn có thể sử dụng Nét chữ để chọn màu cho văn bản hoặc Đổ đầy tab để chọn màu cho các ô. Lựa chọn OK.
Cách so sánh hai cột trong Microsoft Excel hình 3Cách so sánh hai cột trong Microsoft Excel hình 3
 1. Sau đó, bạn sẽ thấy bản xem trước về cách các giá trị duy nhất hoặc trùng lặp của bạn sẽ xuất hiện. Lựa chọn OK để áp dụng quy tắc.
Cách so sánh hai cột trong Microsoft Excel hình 4

Khi bạn thấy các giá trị được đánh dấu, bạn có thể thực hiện hành động theo ý muốn. Trong ví dụ này, chúng tôi đã tô các ô có giá trị trùng lặp màu vàng.

Cách so sánh hai cột trong Microsoft Excel hình 5

So sánh các cột bằng cách sử dụng Go To Special

Nếu bạn muốn thấy sự khác biệt trong columns theo hàng, bạn có thể sử dụng tính năng Đi tới Đặc biệt. Điều này tạm thời làm nổi bật các giá trị duy nhất để bạn có thể làm những gì mình cần.

Hãy nhớ rằng, khi sử dụng phương pháp này, đối tượng sẽ so sánh các giá trị trên mỗi hàng chứ không phải tổng thể.

 1. Chọn columns hoặc các tế bào trong columns bạn muốn so sánh. đi tới Trang chủ tab, mở Tìm & Chọn trình đơn thả xuống và chọn Đi tới phần đặc biệt.
Cách so sánh hai cột trong Microsoft Excel hình 6
 1. Trong hộp thoại xuất hiện, chọn Sự khác biệt về hàng và chọn OK.
Cách so sánh hai cột trong Microsoft Excel hình 7
 1. Sau đó, bạn sẽ thấy các ô trong các hàng được chọn ở cột thứ hai khác với cột đầu tiên.
Cách so sánh hai cột trong Microsoft Excel hình 8

Bạn có thể hành động ngay lập tức nếu chỉ có một vài điểm khác biệt. Nếu bạn có nhiều ô, bạn có thể giữ nguyên các ô được chọn và chọn một ô Tô màu trên Trang chủ tab để đánh dấu vĩnh viễn các ô. Điều này giúp bạn có nhiều thời gian hơn để làm những gì bạn cần.

Cách so sánh hai cột trong Microsoft Excel hình 9

So sánh các cột sử dụng đúng hoặc sai

Có thể bạn muốn tìm sự trùng khớp và khác biệt trong tập dữ liệu của mình mà không cần định dạng phông chữ hoặc ô. Bạn có thể sử dụng một công thức đơn giản không có hàm để hiển thị Đúng cho các giá trị giống nhau hoặc Sai cho các giá trị không giống nhau.

Khi sử dụng phương pháp này, công thức sẽ so sánh các giá trị trên mỗi hàng chứ không phải tổng thể.

 1. Đi đến hàng chứa hai giá trị đầu tiên bạn muốn so sánh và chọn ô bên phải.
Cách so sánh hai cột trong Microsoft Excel hình 10
 1. Nhập dấu bằng (=), tham chiếu ô đầu tiên, một dấu bằng khác và tham chiếu ô thứ hai. Sau đó nhấn Enter hoặc Trở lại để xem kết quả. Ví dụ: chúng ta sẽ so sánh các ô A1 và B1 bằng công thức sau:

=A1=B1

Cách so sánh hai cột trong Microsoft Excel hình 11
 1. Sau đó, bạn có thể sử dụng núm điều khiển điền để sao chép và dán công thức đó vào các ô còn lại trong columns. Kéo thanh điều khiển điền xuống dưới để điền vào các ô hoặc bấm đúp vào nó để tự động điền vào các ô còn lại.
Cách so sánh hai cột trong Microsoft Excel hình 12

Sau đó, bạn sẽ có giá trị Đúng hoặc Sai trong cột đó cho mỗi hàng giá trị.

So sánh các cột bằng hàm IF

Nếu bạn thích phương pháp trên để hiển thị Đúng hoặc Sai đơn giản cho các giá trị của mình nhưng lại muốn hiển thị thứ gì đó khác, bạn có thể sử dụng hàm IF. Với nó, bạn có thể nhập văn bản bạn muốn hiển thị cho các giá trị trùng lặp và duy nhất.

Giống như ví dụ trên, công thức so sánh các giá trị trên mỗi hàng chứ không phải tổng thể.

Cú pháp của công thức là IF(test, if_true, if_false).

 • Bài kiểm tra: Enter các giá trị bạn muốn so sánh. Để tìm các giá trị duy nhất hoặc trùng lặp, bạn sẽ sử dụng tham chiếu ô có dấu bằng giữa chúng (hiển thị bên dưới).
 • Nếu đúng: Enter văn bản hoặc giá trị sẽ hiển thị nếu các giá trị khớp với nhau. Đặt cái này trong dấu ngoặc kép.
 • Nếu_false: Enter văn bản hoặc giá trị sẽ hiển thị nếu các giá trị không khớp. Đặt cái này trong dấu ngoặc kép là tốt.

Đi đến hàng chứa hai giá trị đầu tiên bạn muốn so sánh và chọn ô bên phải như minh họa trước đó.

Sau đó, nhập hàm IF và công thức của nó. Ở đây, chúng ta sẽ so sánh các ô A1 và B1. Nếu chúng giống nhau, chúng tôi sẽ hiển thị “Giống nhau” và nếu không, chúng tôi sẽ hiển thị “Khác nhau”.

=IF(A1=B1,”Giống”,”Khác”)

Cách so sánh hai cột trong Microsoft Excel hình 13

Sau khi nhận được kết quả, bạn có thể sử dụng núm điều khiển điền như được mô tả trước đó để điền vào các ô còn lại trong cột để xem phần còn lại của kết quả.

Cách so sánh hai cột trong Microsoft Excel hình 14

So sánh các cột bằng hàm VLOOKUP

Một cách nữa để so sánh columns trong Excel đang sử dụng hàm VLOOKUP. Với công thức của nó, bạn có thể thấy giá trị nào giống nhau ở cả hai columns.

Cú pháp của công thức là VLOOKUP(lookup_value, array, col_num, match).

 • Tra cứu_value: Giá trị bạn muốn tra cứu. Bạn sẽ bắt đầu từ ô bên trái hàng đó rồi sao chép công thức xuống cho các ô còn lại.
 • Mảng: Phạm vi ô cần tra cứu giá trị trên.
 • số cột: Số cột chứa giá trị trả về.
 • Cuộc thi đấu: Enter 1 hoặc Đúng cho kết quả khớp gần đúng hoặc 0 hoặc Sai cho kết quả khớp chính xác.

Đi đến hàng chứa hai giá trị đầu tiên bạn muốn so sánh và chọn ô bên phải như minh họa trước đó.

Sau đó, nhập hàm VLOOKUP và công thức của nó. Ở đây, chúng ta sẽ bắt đầu với ô A1 trong cột đầu tiên để có kết quả khớp chính xác.

=VLOOKUP(A1,$B$1:$B$5,1,FALSE)

Cách so sánh hai cột trong Microsoft Excel hình 15

Lưu ý rằng chúng tôi sử dụng tham chiếu tuyệt đối ($B$1:$B$5) thay vì tham chiếu tương đối (B1:B5). Điều này là để chúng ta có thể sao chép công thức xuống các ô còn lại trong khi vẫn giữ nguyên phạm vi trong ô mảng lý lẽ.

Chọn ô điều khiển điền và kéo đến các ô còn lại hoặc bấm đúp để điền chúng.

Cách so sánh hai cột trong Microsoft Excel hình 16

Bạn có thể thấy rằng công thức trả về kết quả cho những giá trị trong cột B cũng xuất hiện trong cột A. Đối với những giá trị không xuất hiện, bạn sẽ thấy lỗi #N/A.

Cách so sánh hai cột trong Microsoft Excel hình 17

Tùy chọn: Thêm hàm IFNA

Nếu bạn muốn hiển thị nội dung khác ngoài #N/A cho dữ liệu không khớp, bạn có thể thêm hàm IFNA vào công thức.

Cú pháp là IFNA(value, if_na) trong đó giá trị là nơi bạn đang kiểm tra #N/A và nếu_na là những gì sẽ hiển thị nếu nó được tìm thấy.

Ở đây, chúng tôi sẽ hiển thị dấu hoa thị thay vì #N/A bằng công thức sau:

=IFNA(VLOOKUP(A1,$B$1:$B$5,1,FALSE),”*”)

Cách so sánh hai cột trong Microsoft Excel hình 18

Như bạn có thể thấy, chúng tôi chỉ cần chèn công thức VLOOKUP làm đối số đầu tiên cho công thức IFNA. Sau đó, chúng ta thêm đối số thứ hai, đó là dấu hoa thị trong dấu ngoặc kép ở cuối. Bạn cũng có thể chèn dấu cách hoặc ký tự khác trong dấu ngoặc kép nếu muốn.

Cách so sánh hai cột trong Microsoft Excel hình 19

Sử dụng các tính năng tích hợp sẵn hoặc công thức Excel, bạn có thể so sánh dữ liệu bảng tính theo nhiều cách khác nhau. Cho dù để phân tích dữ liệu hay chỉ đơn giản là tìm ra các giá trị phù hợp, bạn đều có thể sử dụng một hoặc tất cả các phương pháp này trong Excel.

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.