Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

CiyaShop v4.8.3 NULLED – Responsive Multi-Purpose WooCommerce WordPress Theme

7

CiyaShop Theme giúp tạo một cửa hàng trực tuyến theo bất kỳ định hướng nào.

Chủ đề đã có nhiều tính năng hữu ích thường được triển khai thông qua việc cài đặt các bổ sung. CiyaShop Theme được kết hợp với nhiều tính năng làm cho nó trở thành một chủ đề thương mại điện tử lý tưởng.

CiyaShop có giao diện hiện đại, tương thích mọi thiết bị cũng như các kích cỡ màn hình. Ngoài ra, đôi mắt của bạn sẽ thoải mái khi sử dụng chủ đề này, vì nó hoàn toàn đạt chuẩn retina với một vector cực kỳ sắc nét.

 • Xem thêm: kho chủ đề Theme WordPress được chia sẻ miễn phí, cập nhật hàng ngày

Demo: https://themeforest.net/search/22055376

Tính năng CiyaShop – Responsive Multi-Purpose WooCommerce WordPress Theme

Tính năng CiyaShop Theme

 • Xem nhanh sản phẩm
 • Chế độ xem 360 độ của sản phẩm
 • 24 Kiểu của kiểu sản phẩm
 • Contact form 7
 • 800 phông chữ web Google
 • Tiêu đề trang nội bộ tùy chỉnh
 • Tương thích WPBakery Page Builder
 • Nhập dữ liệu demo chỉ bằng một cú nhấp chuột
 • Nhiều tùy chọn tiêu đề
 • Hiệu suất nhanh
 • Hoàn toàn tùy chỉnh
 • Thiết kế siêu thân thiện với thiết bị di động
 • Hỗ trợ RTL, Polylang, WPML
 • Tương thích với trình duyệt
 • Hỗ trợ cho MailChimp 100%
 • Tùy chọn chủ đề nâng cao
 • Slider Revolution WordPress Plugin
 • Tùy chọn màu không giới hạn
 • Cài đặt blog nâng cao
CiyaShop - Responsive Multi-Purpose WooCommerce WordPress Themes Nulled Free Changelog

v4.8.3 – MARCH 24 2022
Fixed: Elementor deprecated functions/methods notices.
Fixed: Clear filter button not working properly when ajax filter enabled on shop page.
Updated: Bundled plugins updated to the latest version.
Updated: Minor code/formatting improvements and fixes.

v4.8.2 – JANUARY 28 2022
Updated: WooCommerce templates with the latest version.
Updated: Bundled plugins updated to the latest version.
Updated: Minor code/formatting improvements and fixes.
v4.8.1 – January 11 2022
Fixed: Theme Option broken design in Latest 'Redux Framework' plugin.
Fixed: In the footer builder editor field is not working properly.
Updated: Bundled plugins updated to the latest version.
Updated: Minor code/formatting improvements and fixes.
v4.8.0 – OCTOBER 18 2021
Fixed: Ajax add to cart not working when ajax disabled for archive page in WooCommerce settings.
Fixed: Blog page masonry layout issue.
Fixed: Fixed font-awesome conflict with Elementor.
Fixed: Filter not working properly when user set the shop page as front page.
Fixed: Number of Item option in Product Listing widget/shortcode not working properly when some products are out of stock.
Fixed: Duplicate H1 on the home page when custom header is set in header setting.
Removed: Removed select2 from variation dropdown on the product detail page.
Updated: Changed H1 to DIV on site-title/logo.
Updated: Updated language files.
Updated: Bundled plugins updated to the latest version.
Updated: Minor code/formatting improvements and fixes.

v4.7.1.1 – JUNE 03 2021
Fixed: Console errors when sticky product title disabled or header builder used.

VERSION 4.7.1 – JUNE 02 2021
Fixed: Console error when product attribute selected.
Fixed: Search dropdown color issue fix.
Fixed: Sticky Js library conflict with 'Elementor Pro' plugin.
Updated: Partial support for the 'Elementor Pro' plugin.
Updated: Cart Page design update in mobile view.
Updated: Set 'Place Order' button sticky on the checkout page.
Updated: Set 'Checkout Button' sticky on the cart page.

v4.7.0 – MAY 24 2021
Fixed: Newsletter widget/shortcode design Issue Fix.
Added: New elementor category 'Coffee' and home page for 'Additional pages importer.'
Added: New elementor category 'Antique' and home page for 'Additional pages importer.'
Added: New elementor category 'Kitchen' and home page for 'Additional pages importer.'
Added: New elementor category 'Suit' and home page for 'Additional pages importer.'
Added: New elementor category 'Digital' and home page for 'Additional pages importer.'
Added: New elementor category 'Fashion Classic' and home page for 'Additional pages importer.'
Added: New home page 'Home 2' for 'Additional pages importer.'
Added: New home page 'Home Mega' for 'Additional pages importer.'
Added: New home page 'Home 4' for 'Additional pages importer.'
Added: New home page 'Home 5' for 'Additional pages importer.'
Added: New home page 'Home 6' for 'Additional pages importer.'
Added: New home page 'Home 7' for 'Additional pages importer.'
Updated: Added the hierarchical structure for category dropdown in search shortcode and widget.
Updated: Bundled plugins updated to the latest version.

= VERSION 4.6.0 – MAY 17 2021 =
Fixed: Multiple H1 tag issues on the blog page.
Fixed: WooCommerce notice placed in the wrong position.
Added: New elementor category 'Goggles' and home page for 'Additional pages importer.'
Added: New elementor category 'Shisha' and home page for 'Additional pages importer.'
Added: New elementor category 'Perfume' and home page for 'Additional pages importer.'
Added: New elementor category 'Plumbing' and home page for 'Additional pages importer.'
Added: New elementor category 'Ayurveda' and home page for 'Additional pages importer.'
Added: New elementor category 'Weapon' and home page for 'Additional pages importer.'
Added: New elementor category 'Fishing' and home page for 'Additional pages importer.'
Added: New elementor category 'Ceramic' and home page for 'Additional pages importer.'
Added: New elementor category 'Music Store' and home page for 'Additional pages importer.'
Added: New elementor category 'Books' and home page for 'Additional pages importer.'
Updated: Minor code/formatting improvements and fixes.

= v4.4.0 – MAY 03 2021 =
Added: New elementor category 'Flower' and home page for 'Additional pages importer.'
Added: New elementor category 'Leather' and home page for 'Additional pages importer.'
Added: New elementor category 'Bakery' and home page for 'Additional pages importer.'
Added: New elementor category 'Wedding' and home page for 'Additional pages importer.'
Added: New elementor category 'Gift' and home page for 'Additional pages importer.'
Added: New elementor category 'Mega Store' and home page for 'Additional pages importer.'
Added: New elementor category 'Cake' and home page for 'Additional pages importer.'
Added: New elementor category 'Wine' and home page for 'Additional pages importer.'
Added: New elementor category 'Cigar' and home page for 'Additional pages importer.'
Added: New elementor category 'Cleaning' and home page for 'Additional pages importer.'
Added: New elementor category 'Auto Parts' and home page for 'Additional pages importer.'
Added: New elementor category 'Fashion Modern' and home page for 'Additional pages importer.'
Added: New elementor category 'Game' and home page for 'Additional pages importer.'
Added: New elementor category 'Furniture' and home page for 'Additional pages importer.'
Added: New elementor category 'Electronics' and home page for 'Additional pages importer.'
Added: New elementor category 'Halloween' and home page for 'Additional pages importer.'
Added: New elementor category 'Shoes' and home page for 'Additional pages importer.'
Added: New elementor category 'Handmade' and home page for 'Additional pages importer.'
Added: New elementor category 'Sport' and home page for 'Additional pages importer.'
Added: New elementor category 'Landing Shoes' and home page for 'Additional pages importer.'
Added: Add new option "Product Image Zoom magnify" in ( CiyaShop Theme Options > WooCommerce > Single Product ).
Fixed: "Infobox" shortcode/widget Step Position Design Issue.
Fixed: "Kitebox" shortcode/widget button Hover Issue.
Fixed: "Image Bottom" Product Hover Style QTY Issue Fix in Dark Version.
Fixed: Variable not selected when attribute passed directly on URL for swatches.
Fixed: "Image Left" Product Hover Style "Read More" Button Issue.
Fixed: "Newsletter" shortcode/widget Style 3 design Issue.
Fixed: PHP 8 Deprecated notice.
Fixed: Console error while uploading the images for a product in the smart product view section.
Fixed: Image height issue for meta box image field.
Updated: Out of stock will not visible in autocomplete if the 'Hide out of stock items from the catalog' option is enabled.
Updated: Add new option to set the categories in default order for "Product Category Items" shortcode.
Updated: Enable the mega menu option for the "Vertical Menu" shortcode/widget.
Updated: Add new options for the side menu in "Header Builder" for the mobile menu element.
Updated: Minor code/formatting improvements and fixes.

= VERSION 4.3.0 – APRIL 17 2021 =
Added: New elementor category 'Headphones' and home page for 'Additional pages importer.'
Added: New elementor category 'Military' and home page for 'Additional pages importer.'
Added: New elementor category 'Tea Store' and home page for 'Additional pages importer.'
Added: New elementor category 'Comic Bookshop' and home page for 'Additional pages importer.'
Added: New elementor category 'Medicart' and home page for 'Additional pages importer.'
Added: New elementor category 'Boots Fashion' and home page for 'Additional pages importer.'
Added: New elementor category 'Ceramica' and home page for 'Additional pages importer.'
Added: New elementor category 'Marijuana' and home page for 'Additional pages importer.'
Added: New elementor category 'Stationery' and home page for 'Additional pages importer.'
Added: New elementor category 'Bow Hunting' and home page for 'Additional pages importer.'
Fixed: Team shortcode 'Style 2' design issue.
Fixed: Newsletter shortcode validation error text alignment issue.
Fixed: Theme dark design issue.
Fixed: Mobile Menu alignment issue in responsive view.
Fixed: Theme plugin section not accessible after all plugin activated.
Fixed: Payment Method input field design issue on 'My Account Page' for 'WooCommerce Stripe Gateway' plugin.
Updated: WooCommerce templates with the latest version.
Updated: Bundled plugins updated to the latest version.
Updated: Minor code/formatting improvements and fixes.

= VERSION 4.2.0 – APRIL 09 2021 =
Added: New elementor category 'Petstore' and home page for 'Additional pages importer.'
Added: New elementor category 'Bicycle' and home page for 'Additional pages importer.'
Added: New elementor category 'Bag' and home page for 'Additional pages importer.'
Added: New elementor category 'Medical' and home page for 'Additional pages importer.'
Added: New elementor category 'Spa' and home page for 'Additional pages importer.'
Added: New elementor category 'Lingerie' and home page for 'Additional pages importer.'
Added: New elementor category 'Fashion Vintage' and home page for 'Additional pages importer.'
Added: New elementor category 'Spice Store' and home page for 'Additional pages importer.'
Added: New elementor category 'Onveggie' and home page for 'Additional pages importer.'
Added: New elementor category 'Jewellery' and home page for 'Additional pages importer.'
Fixed: Promo PopUp Newsletter Design Issue Fix
Fixed: Border issue in header builder.
Fixed: Newsletter Style 3 Design Issue Fix.
Fixed: Wrong active tab issue in mobile view for Sticky footer.
Updated: Minor code/formatting improvements and fixes.

= v4.1.0 – APRIL 01 2021 =
Added: New elementor category 'Drone' and home page for 'Additional pages importer.'
Added: New elementor category 'Vape Shop' and home page for 'Additional pages importer.'
Added: New elementor category 'Beard Oil' and home page for 'Additional pages importer.'
Added: New elementor category 'Olive Oil' and home page for 'Additional pages importer.'
Added: New elementor category 'Car Parts' and home page for 'Additional pages importer.'
Added: New elementor category 'Bear Shop' and home page for 'Additional pages importer.'
Added: New elementor category 'Tools' and home page for 'Additional pages importer.'
Added: New elementor category 'Ice Cream' and home page for 'Additional pages importer.'
Added: New elementor category 'Water Shop' and home page for 'Additional pages importer.'
Added: New elementor category 'Yoga Shop' and home page for 'Additional pages importer.'
Added: New inner page 'About Us' page for 'Additional pages importer.'
Added: New inner page 'About Us 2' page for 'Additional pages importer.'
Added: New inner page 'Collection' page for 'Additional pages importer.'
Added: New inner page 'Information' page for 'Additional pages importer.'
Added: New inner page 'Contact Us' page for 'Additional pages importer.'
Added: New inner page 'Contact Us 2' page for 'Additional pages importer.'
Added: New inner page 'Term & Condition' page for 'Additional pages importer.'
Added: New inner page 'Privacy Policy' page for 'Additional pages importer.'
Added: New inner page 'Team Members' page for 'Additional pages importer.'
Added: New inner page 'Typography' page for 'Additional pages importer.'
Added: New inner page 'Payment Method' page for 'Additional pages importer.'
Added: New inner page 'Shipping Method' page for 'Additional pages importer.'
Added: New inner page 'Look Book' page for 'Additional pages importer.'
Added: New inner page 'Modern Process' page for 'Additional pages importer.'
Added: New inner page 'Parallax Presentation' page for 'Additional pages importer.'
Added: New inner page 'Portfolio' page for 'Additional pages importer.'
Fixed: Header cart variation space issue fix.
Fixed: 'Infobox' widget design related issues.
Fixed: Grid List column layout not working on WooCommerce taxonomy pages.
Fixed: External product click not working.
Fixed: Wishlist not showing in the sticky footer.
Fixed: Variation not showing on 'Related Products'.
Fixed: Ajax add to cart not working properly
Fixed: Popup not showing after adding to cart.
Fixed: Page header not showing on the cart page.
Fixed: Navigation menu widget disappears after search.
Fixed: Notice related PHP 8.0
Updated: Minor code/formatting improvements and fixes.

= v3.10.1 – MARCH 12 2021 =
Fixed: Off-canvas sidebar not working on category pages.
Fixed: Price design issue on the single product page when "WooCommerce Currency Switcher" plugin active.
Fixed: Mega Menu broken text during the hover on the element.
Fixed: Console errors on product single page.
Fixed: Active filter not showing when filter area disabled on shop page.
Added: New setting in theme options ( "Breadcrumb Position" ) for the single product page.
Updated: Bundled plugins updated to the latest version.

= VERSION 3.10.0 – MARCH 10 2021 =
Fixed: Broken structure for "Best Selling Products" shortcode.
Fixed: Broken structure on shop page when Widget area used as a filter.
Fixed: Shortcodes not working for product custom tabs editor.
Fixed: Compare not working for sticky add to cart.
Fixed: Custom sidebar saving issue after deleting the older sidebars.
Fixed: select2 dropdown not working properly.
Fixed: 'Shop Category Icon Carousel' On Loading Height Issue.
Fixed: Reviews Broken structure on Compare Popup.
Fixed: Vertical swiping not working on product single page for product thumbnail slider.
Fixed: Console errors in the admin area.
Fixed: Product category carousel gets removed on product category archive page.
Added: New settings in theme options, "Categories Listing Style" and "Background Opacity Color" for category carousal on shop page.
Added: New setting in theme options ( "Products per page variations" ) for shop page.
Added: New setting in theme options ( "Product Filter With" ) to enable ajax based filter on the shop page.
Updated: Removed the product thumbnails slider if the product doesn't have more than one image and update the numbers of images per view.
Updated: Change the thumbnail image size ( 'woocommerce_thumbnail' ) for the Product thumbnail on a single product page.
Updated: Add zoom feature in single product page for product image.
Updated: Quick View structure & design improvements and fixes.
Updated: Updated language files.
Updated: 'Shop Category Icon Carousel' All 3 Style Design improvements.
Updated: Minor code/formatting improvements and fixes.
Updated: Breadcrumbs Design Update for Product Page.
Updated: Reviews Tab Design Update for a single product page.
Updated: Cart and Checkout Page Minor Design improvements and fixes.
Updated: Bundled plugins updated to the latest version.

= v3.9.1.1 – FEB 10 2020 =
Fixed: Compare element icon options not working for header builder.
Fixed: Rating does not align properly on compare popup.
Updated: Remove Compare button from quick view.
Updated: Bundled plugins updated to the latest version.
Updated: Minor code/formatting improvements and fixes.

= v3.8.1 – JAN 19 2020 =
Fixed: 'Header above content' theme option not working.
Fixed: Wishlist not working correctly for multisite.
Fixed: Design issue on Wishlist Page.

= VERSION 3.8.0 – JAN 18 2020 =
Fixed: Nano scroll issue in header cart and 'Product Categories' widget for RTL view.
Fixed: Thumbnail slider issue in product detail page during page load.
Fixed: CSS Conflict with 'WOOCS - WooCommerce Currency Switcher' plugin.
Added: Theme option related to Wishlist feature in ( CiyaShop Theme Options > WooCommerce > Wishlist ).
Added: Add the string in the WPML file related to the wishlist.
Updated: Removed the 'YITH WooCommerce Wishlist' plugin dependencies for the wishlist feature.
Updated: Updated language files.
Updated: Minor code/formatting improvements and fixes.

= VERSION 3.7.1 – DEC 21 2020 =
Fixed: WooCommerce pages assigning issue after demo import.
Fixed: Theme option's fields css issue in admin are with New Version of the WordPress.
Fixed: Shortcode converting into the text blocks when editing with the front end editor using the WP Bakery.
Fixed: HTML tags not saving for 'custom tab' editor while editing the product.
Fixed: Issue while using the 'Contact Form 7' plugin when using it on WooCommerce pages.
Fixed: Shop Listing Column RTL Issue Fix.
Updated: Bundled plugins updated to the latest version.
Updated: Updated language files.
Updated: Minor code/formatting improvements and fixes.

= v3.7.0 – DEC 03 2020 =
Fixed: Add option to disable the hover effect for a mobile device, which will disable the double click issue for mobile.
Updated: Removed the 'Advance Custom Field Pro' plugin dependencies for custom fields. Users can use the theme without using the ACF Plugin.
Updated: Removed the 'Massive Addons for WPBakery Page Builder' plugin dependencies.
Updated: Updated language files.
Updated: Minor code/formatting improvements and fixes.

v3.6.9.1 – NOV 17 2020
Updated: Bundled plugins updated to the latest version.

v3.6.9 – NOV 17 2020
Fixed: Fixed swatch selection issue on shop and product page.
Fixed: Fixed header cart RTL formatting.

v3.6.8 – OCT 26 2020
Updated: Bundled plugins updated to the latest version.
Updated: Optimize CSS files.

v3.6.7 – OCT 19 2020
Added: New category Honey.
Added: New category Ice Cream.
Updated: Bundled plugins updated to the latest version.
 • Xem thêm: kho chủ đề Themeforest được chia sẻ miễn phí, cập nhật hàng ngày

password: xem hướng dẫn bên dưới

***Thứ tự cài đặt:

 1. Trước tiên cài đặt ciyashop.zip
 2. Sau đó cài tiếp pgs-core-4.6.5.zip
7 bình luận
 1. Trang đã bình luận

  Bạn hỗ trợ mình import demo cho theme này được không? Cảm ơn bạn nhiều

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Liên hệ qua zalo nhé. tìm số điện thoại ở footer để admin hỗ trợ

 2. Vuong đã bình luận

  bị lỗi gì import demo k được bác ơi

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   đợi bản fix trong 1 2 hôm nữa nhé. đang tập trung vào việc khác rồi@@

   1. Vuong đã bình luận

    update sớm nha b, cảm ơn b nhiều

 3. chitra đã bình luận

  hi dude native apps api are’nt include but this theme nulled

 4. MANOJ DHANANI đã bình luận

  Products Key Please

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.