Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Qube v1.1.6 NULLED – Responsive Multi-Purpose Theme

0

Qube là một chủ đề WordPress dành cho Doanh nghiệp đa mục đích. Được xây dựng với trình tạo trang Elementor, Qube sử dụng Radiant Framework & Addons mạnh mẽ. Nó thân thiện với SEO, đáp ứng nhanh và di động. Bạn có thể sử dụng Qube cho Consulting, Corporate, Agency, Creative Agency, SEO, Web Design, Web Agency hoặc Corporate Business.

Demo: https://themeforest.net/item/qube-responsive-multipurpose-theme/25117082

Qube - Responsive Multi-Purpose Theme 1Qube - Responsive Multi-Purpose Theme 2Qube - Responsive Multi-Purpose Theme 3Qube - Responsive Multi-Purpose Theme 4Qube - Responsive Multi-Purpose Theme 5

Qube – Responsive Multi-Purpose Theme – Chủ đề đa mục đích đáp ứng

YÊU CẦU

Để làm việc với Qube, hãy đảm bảo rằng bạn đang chạy WordPress 5.0 trở lên, PHP 5.6 trở lên và MySQL 5.6 trở lên. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với Mac, Windows và Linux. Để có trải nghiệm lưu trữ tốt hơn, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng https://wordpress.org/hosting/.

GIỚI HẠN CẤU HÌNH PHP ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

Các vấn đề khác nhau mà bạn có thể gặp phải là: màn hình trắng, nhập bản trình diễn của bạn không thành công, nội dung trang trống và các vấn đề tương tự khác đều liên quan đến giới hạn cấu hình PHP thấp. Cách tốt nhất là tăng giới hạn PHP của tài khoản lưu trữ.

  • max_execution_time 300
  • memory_limit 128M
  • post_max_size 32M
  • upload_max_filesize 32M

Changelog: Qube – Responsive Multi-Purpose Theme

Download Qube v1.1.6 - Responsive Multi-Purpose Theme Nulled Free

v1.1.6 - Mar 15, 2022
Updated Slider Revolution.
Updated demo content
Updated Demo Import.

Version 1.1.5 - 15 July 21
Date Fixed for Blogs
Pages for All Blog Styles added on Blog Menu
Made Theme Options Looks Better
Updated WooCommerce Outdated Template
Version 1.1.4 - 15 July 21

Date Fixed for Blogs
Pages for All Blog Styles added on Blog Menu
Made Theme Options Looks Better
Updated WooCommerce Outdated Template

Version Version 1.1.4 ( 7 July 21)

Date Fixed for Blogs
Pages for All Blog Styles added on Blog Menu
Made Theme Options Looks Better
Updated WooCommerce Outdated Template
Updated Slider Revolution
Version 1.1.3 (30 April 21)

Deprecated code removed to support WordPress 5.7.
Updated WooCommerce Outdated Template.
Updated Slider Revolution.

Version: 1.1.2 (29 January 21)

Updated Import process using Unyson for smooth demo import.
Discarded previously used One-Click-Import plugin.
Updated WooCommerce Outdated Template.
Updated Slider Revolution.
Version: 1.1.1 (1 October 2020)

Custom post type slug change issue fixed.
Updated Slider Revolution.
Updated WooCommerce Outdated Template.
Version: 1.1.0 (2 May 2020)

Added option for Author show/hide, 'By' text change and 'Read More' text change on 'Blog Element'.
Added option for Author show/hide, 'By' text change and 'Posted on' text change for 'Blog' page on 'Theme Options'.
Added option for Author show/hide, 'By' text change and 'Posted on' text change for 'Blog Details' page (For 'Default' style) on 'Theme Options'.
Added option for 'PUBLISHED BY' show/hide, 'PUBLISHED ON' show/hide for 'Blog Details' page (For 'Style One'  and 'Style Two' style) on 'Theme Options'.
Version: 1.0.6 (15 February 2020)

Updated WooCommerce outdated template.
Improvement on Footer Builder.
Version: 1.0.5 (27 December 2019)

Updated Radiantthemes Custom Post Type Plugin.
Improvement in Import Process
Version: 1.0.4 (20 December 2019)

Updated Radiantthemes Addons Plugin. 
Version: 1.0.3 (4 December 2019)

Import process improvement for slower Hosting.
Improvement on Header Builder.
Version: 1.0.2 (29 November 2019)

Two new demo added.
Import process simplified.
Version: 1.0.1 (25 November 2019)

Small fixes in Demo Importing Process.
Improvement on Header Builder.
Version: 1.0.0 (23 November 2019)

Initial Release of Qube.
  • Xem thêm các chủ đề WordPress trên Themeforest đa năng, chuẩn SEO
Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.