Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

PW WooCommerce Bulk Edit Pro v2.330 NULLED – PimWick

2

PW WooCommerce Bulk Edit Pro dễ dàng chỉnh sửa hàng loạt toàn bộ danh mục sản phẩm WooCommerce của bạn.

Trực quan và phản hồi nhanh, ngay cả với danh mục sản phẩm WooCommerce lớn. Trải nghiệm cách mới để chỉnh sửa hàng loạt sản phẩm trong cửa hàng WooCommerce của bạn!

Giảm giá hàng loạt sản phẩm của bạn. Thay đổi giá bán cho hàng ngàn sản phẩm. Cập nhật hàng tồn kho nhanh chóng. Chuyển đổi danh mục.

Được xây dựng với mục đích dễ sử dụng, PW WooCommerce Bulk Edit Pro cực kỳ trực quan. Các thay đổi được hiển thị và chỉ được áp dụng khi bạn đã sẵn sàng. Lưu bộ lọc của bạn để thực hiện các cập nhật trong tương lai trong tích tắc.

Trực quan và phản hồi nhanh, ngay cả với một danh mục sản phẩm lớn. Một cách cực kỳ hiệu quả để cập nhật danh mục sản phẩm WooCommerce của bạn.

Cuối cùng, không còn tẻ nhạt khi nhấp chuột qua vô số trang để thực hiện cùng một thay đổi cho tất cả các sản phẩm!

Demo: https://www.pimwick.com/pw-bulk-edit/

PW WooCommerce Bulk Edit Pro cho phép bạn làm được nhiều hơn thế:

 • Chỉnh sửa Danh mục , Giá ưu đãi , Thuộc tính và nhiều lĩnh vực khác! (Xem danh sách đầy đủ bên dưới)
 • Thay đổi hàng loạt Giá bán dựa trên Giá thông thường
 • Tự động tạo các biến thể mới
 • Các tùy chọn lọc bổ sung như “Is Empty” và “Is Not Empty”
 • Lưu và tải các bộ lọc tùy chỉnh của bạn
 • Sử dụng sức mạnh của Biểu thức chính quy để tìm kiếm và thay thế các giá trị văn bản
 • Tương thích với Dokan Multivendor Marketplace
 • Hỗ trợ nhiều plugin và chủ đề của bên thứ ba như Flatsome, WooCommerce BrandsYITH Multi Vendor

Bạn kiểm soát danh mục sản phẩm WooCommerce của mình với sức mạnh của PW WooCommerce Bulk Edit.

Bộ lọc – Tìm sản phẩm với bộ lọc trực quan của PW WooCommerce Bulk Edit bằng cách sử dụng các trường sau:

 • Product name
 • Product type
 • Description
 • Short description
 • Variation description
 • Categories
 • Tags
 • Custom attributes (Size, Color, etc)
 • Regular price
 • Sale price
 • Status
 • Stock status
 • Stock quantity
 • Shipping class
 • SKU
 • Slug
 • Product / Variation image
 • Vendor (if you have Dokan or YITH Multi Vendor installed)
 • Brand (if you have YITH WooCommerce Brands Add-On or the WooCommerce Brands plugin installed)
 • Tax status
 • Tax class
 • Manage stock

Sửa đổi nhiều lĩnh vực sản phẩm:

 • Product Name
 • Product image
 • Variation image
 • Product Type
 • Regular Price
 • Sale Price
 • Sale Start Date
 • Sale End Date
 • All of your custom Attributes
 • Default values for Variable products
 • Attribute Visibility
 • Product Description
 • Short Description
 • Variation Description
 • SKU
 • Categories
 • Tags
 • Tax Status
 • Tax Class
 • Weight
 • Length
 • Width
 • Height
 • Shipping Class
 • Manage Stock
 • Stock Quantity
 • Allow Backorders
 • Stock Status
 • Sold Individually
 • External/Affiliate Product URL
 • External/Affiliate Button Text
 • Virtual
 • Downloadable
 • Download Limit
 • Download Expiry
 • Download URL
 • Download Name
 • Purchase Note
 • Enable Reviews
 • Slug
 • Menu Order
 • Published on
 • Last edited on
 • Catalog Visibility
 • Featured
 • Status

Các trường từ một số plugin và chủ đề của bên thứ ba:

 • AffiliateWP by AffiliateWP, LLC
 • B2B Market by MarketPress
 • Cost of Goods for WooCommerce by WPFactory
 • Dokan Multivendor Marketplace
 • ELEX WooCommerce Catalog Mode, Wholesale & Role Based Pricing by Elex
 • The ‘Extra’ fields from the Flatsome Theme
 • Gravity Forms Product Add-ons by Lucas Stark
 • Perfect WooCommerce Brands by Alberto de Vera Sevilla
 • POS Visibility from WooCommerce POS by kilbot
 • PPOM for WooCommerce by Najeeb Ahmad
 • Price Based on Country for WooCommerce by Oscar Gare
 • Product Feed ELITE for WooCommerce by AdTribes.io
 • Product GTIN (EAN, UPC, ISBN) for WooCommerce by Emanuela Castorina
 • WC Marketplace by The Grey Parrots
 • WooCommerce Brands by WooCommerce.com
 • WooCommerce Coming Soon Product by Terry Tsang
 • WooCommerce Cost of Goods by SkyVerge
 • WooCommerce Estimated Delivery Date Per Product | Shipping Date Per Product by PI
 • WebSolution
 • WooCommerce Featured Video by David Towoju (Figarts)
 • WooCommerce Germanized by Vendidero
 • WooCommerce Google Product Feed by Ademti Software Ltd.
 • WooCommerce Local Pickup Plus by SkyVerge
 • WooCommerce Min/Max Quantities by WooCommerce.com
 • WooCommerce Multi Currency by VillaTheme
 • WooCommerce Product Add-ons by WooCommerce.com
 • WooCommerce Product Feed Pro by WebAppick
 • WooCommerce Product Image Gallery Options by Create and Code
 • WooCommerce Skroutz & BestPrice XML Feed by Web Expert
 • WooCommerce Variation Swatches – Pro by Emran Ahmed
 • WooCommerce Product Subtitle by Varun Sridharan
 • WooCommerce Role Based Price by Varun Sridharan
 • WooCommerce UPC, EAN, and ISBN by Scott Bolinger
 • WooCommerce Wholesale Prices by Rymera Web Co
 • WP Lister Amazon by WP Lab
 • WP Subtitle by Ben Huson, Husani Oakley
 • WPML by OnTheGoSystems (Filter products by language)
 • YITH Multi Vendor by YITH
 • YITH WooCommerce Badge Management by YITH
 • YITH WooCommerce Barcodes Premium by YITHEMES
 • YITH WooCommerce Brands Add-On by YITH
 • YITH WooCommerce Featured Video and Audio by YITH
 • Yoast SEO by Team Yoast

Các tính năng khác bao gồm:

 • Dễ dàng thêm các biến thể vào sản phẩm
 • Xem những gì bạn sắp thay đổi trước khi nhấn lưu – Không còn bất ngờ!
 • Chỉnh sửa nội tuyến ngoài chỉnh sửa hàng loạt
 • Mạng an toàn: bạn có thể hoàn tác các thay đổi trước khi lưu
 • Sử dụng sức mạnh của Biểu thức chính quy để tìm kiếm và thay thế các giá trị văn bản
 • Chỉnh sửa các biến thể nhanh chóng như các sản phẩm đơn giản
 • Thay đổi giá theo một số lượng cụ thể hoặc một tỷ lệ phần trăm
 • Chỉ định độ chính xác làm tròn khi thay đổi giá theo phần trăm
 • Thay đổi giá ưu đãi dựa trên giá thông thường
 • Lưu và tải bộ lọc
 • Thêm / xóa danh mục
 • Tìm kiếm / thay thế văn bản, nối thêm, thêm trước hoặc thay đổi cách viết hoa
 • Tìm kiếm ký tự đại diện
 • Điều hướng bàn phím

Ảnh chụp màn hình

Đặt hoặc xóa hàng loạt hình ảnh sản phẩm và biến thể
Đặt hoặc xóa hàng loạt hình ảnh sản phẩm và biến thể
Xem trước tất cả các thay đổi trước khi lưu
Xem trước tất cả các thay đổi trước khi lưu
Chỉnh sửa nội tuyến, với điều hướng bàn phím
Chỉnh sửa nội tuyến, với điều hướng bàn phím
Tính năng lọc phức tạp đã được đơn giản hóa để mang lại cho bạn khả năng kiểm soát và linh hoạt tối ưu
Tính năng lọc phức tạp đã được đơn giản hóa để mang lại cho bạn khả năng kiểm soát và linh hoạt tối ưu
Chỉnh sửa hàng loạt mạnh mẽ cho các sản phẩm WooCommerce
Chỉnh sửa hàng loạt mạnh mẽ cho các sản phẩm WooCommerce
Các tính năng ở cấp độ chuyên nghiệp chỉ bằng một phần nhỏ so với giá của đối thủ cạnh tranh
Các tính năng ở cấp độ chuyên nghiệp chỉ bằng một phần nhỏ so với giá của đối thủ cạnh tranh
Lọc bằng cách sử dụng các thuộc tính CỦA BẠN để chọn các biến thể cụ thể
Lọc bằng cách sử dụng các thuộc tính CỦA BẠN để chọn các biến thể cụ thể
Chỉnh sửa các Biến thể riêng lẻ hoặc hàng loạt
Chỉnh sửa các Biến thể riêng lẻ hoặc hàng loạt
Điều chỉnh các thuộc tính có sẵn cho Sản phẩm có thể thay đổi
Điều chỉnh các thuộc tính có sẵn cho Sản phẩm có thể thay đổi
chỉnh sửa hàng loạt Giá trị biểu mẫu mặc định
chỉnh sửa hàng loạt Giá trị biểu mẫu mặc định
PW WooCommerce Bulk Edit rất dễ sử dụng
PW WooCommerce Bulk Edit rất dễ sử dụng

Changelog: PW WooCommerce Bulk Edit Pro By PimWick

Download PW WooCommerce Bulk Edit Pro By PimWick v2.330 Nulled Free

v2.330 - [2022-07-16] Usability improvement: When bulk editing Checkbox fields, split the option into Yes / No instead of a single checkbox.

v2.305 - Updated Italian translation. Added Spanish translation. Compatibility with WooCommerce 6.4 and WordPress 5.9.2
v2.304 - Cleaning up some jQuery function calls to reduce migratewarn messages in web browser developer console.

v2.303 - Added a new checkbox option to Only create Variations for newly added Attributes. Removed PWBE_ONLY_CREATE_VARIATIONS_FOR_NEWLY_ADDED_ATTRIBUTES configuration flag since it is now a checkbox.

v2.301 - WordPress 5.9 and WooCommerce 6.2 compatibility.

v2.300 - Bulk editing textarea fields such as Description will now preserve newlines.

v2.299 - Updated POT file and Italian translations.

v2.298 - Updated javascript files so that the strings can be translated.

v2.297 - Confirmed compatibility with WooCommerce 6.0

v2.296 - Added integration for Product Prices by User Roles for WooCommerce Pro by Tyche Softwares

v2.294 - Fixed an issue where Rounding Precision might be used when increasing or decreasing currencies by a fixed amount.

v2.292 - Added a new setting: Save Batch Size. This will allow adjusting the number of records that are processed when you click the Save Changes to help with servers that timeout while saving the default 25 records at a time.

v2.291 - Confirmed compatibility with WooCommerce v5.7

v2.290 - Printing the bulk editor will now print just the results grid instead of all elements. This can be disabled under the Settings menu.

v2.289 - Added a new wp-config.php option to change the memory limit setting or disable it entirely: PWBE_MEMORY_LIMIT

v2.288 - Fixed an issue with filtering by Featured for WooCommerce v3.0 and later. Removed a PHP Warning message that can appear in the log files when running wp-cron.php on the command line. Confirmed compatibility with WooCommerce 5.6.

v2.286 - Confirmed compatibility with WordPress v5.8 and WooCommerce v5.5

v2.285
- Fixed an issue with saving fields in the 'ATUM Inventory Management for WooCommerce' plugin by Stock Management Labs.

= v2.282 =
- Fixed an issue preventing string filters that contain an underscore character.
= v2.281 =
- Added a new feature to be able to perform a Search and Replace function on Currency column types.

= v2.280 =
- Added integration with the Cost of Goods for WooCommerce plugin by WPFactory.

= v2.276 =
- Updated call to the WooCommerce hook woocommerce_update_product_variation to include the Product variable.
Fixed the HTML IDs for some of the bulk editors to make the HTML valid.

= v2.274 =
- Fixed an issue with saving data with the WooCommerce Multi Currency plugin by VillaTheme.

= v2.272 =
- Added GTIN, MPN, and EAN fields from the WooCommerce Product Feed Pro by WebAppick.

= 2.271 =
- Confirmed compatibility with WooCommerce v4.9

= v2.270 =
- Updated call to woocommerce_update_product for other plugins that listen to this hook and use the new second parameter.
 • Xem thêm: Tổng hợp WordPress Plugin cao cấp miễn phí, cập nhật hàng ngày
2 bình luận
 1. Dũng đã bình luận

  có bản 2.288. update đi ad ơi

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bản này tối or sáng mai mới có link đợi xíu nhé.

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.