Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

WP Sheet Editor (Premium + Addons) v2.24.8 – Bulk Edit Posts, Pages, and Custom Post Types in Spreadsheet

0

WP Sheet Editor (Premium) Chỉnh sửa hàng loạt tất cả các loại bài:. Trang, danh mục đầu tư, menu nhà hàng, và nhiều hơn nữa Xem tất cả các lĩnh vực trong một bảng tính, các lĩnh vực tùy chỉnh, và nhiều hơn nữa.

Bạn có thể chỉnh sửa nội dung của ấn phẩm bằng trình chỉnh sửa Gutenberg ngay trong bảng tính. WP Sheet Editor (Premium) cũng làm việc với trình soạn thảo cổ điển

Demo: https://wpsheeteditor.com/extensions/posts-pages-post-types-spreadsheet/

Tính năng nổi bật WP Sheet Editor (Premium) Nulled Free Premium

 • Plugin này cung cấp một bảng tính cho mọi phân loại
 • Một bảng tính cho các danh mục, một bảng tính khác cho các thẻ
 • Một bảng tính cho Màu sắc, Kích thước và mọi thuộc tính sản phẩm
 • Chỉnh sửa tất cả các danh mục, thẻ, thuộc tính sản phẩm, danh mục sự kiện, danh mục danh mục đầu tư, v.v. trong bảng tính
 • Tạo danh mục, thẻ và thuộc tính sản phẩm hàng loạt một cách nhanh chóng
 • Cập nhật hàng loạt danh mục, thẻ và tên thuộc tính sản phẩm, sên, mô tả, v.v.
 • Thực hiện tìm kiếm nâng cao theo từ khóa, gốc, mô tả, hình ảnh và bất kỳ trường tùy chỉnh nào

Danh sách Addons WP Sheet Editor Premium

 • WP Sheet Editor – Taxonomy Terms Pro v1.5.13
 • WP Sheet Editor – Comments Pro v1.1.5
 • WP Sheet Editor – Events Pro v1.0.31
 • WP Sheet Editor – Editable Frontend Tables (Premium) v2.2.13
 • WP Sheet Editor – Users (Premium) v1.5.2
 • WP Sheet Editor – WooCommerce Products (Premium) v1.6.0
 • WP Sheet Editor – EDD Downloads Pro v1.0.49 (update 04-04-2022)

Changelog: WP Sheet Editor (Premium) – Bulk Edit Posts, Pages, and Custom Post Types in Spreadsheet

Download WP Sheet Editor (Premium) v2.24.8 Nulled Free
= v2.24.8 - 2021-08-18 =
* CHANGE - WC Products - Minor changes
* CHANGE - CORE - Minor changes

= v2.24.7 - 2021-07-14 =
* CHANGE - CORE - Improve the handling of special characters
* CHANGE - CORE - Improve the wpml workflows
* CHANGE - CORE - Minor changes

= v2.24.6 - 2021-06-19 =
* CHANGE - CORE - Minor bug fixes
* FIX - WC Products - Improve the handling of custom attributes

= v2.23.0 - 2020-12-19 =
* NEW - CORE - Improve the advanced settings
* NEW - COLUMNS MANAGER - General Improvements
* NEW - FORMULAS - Add more options
* CHANGE - CORE - Terms search should mention the slug
* CHANGE - ACF - Add support for more fields
* CHANGE - CORE - Remove links from usage widget
* CHANGE - WC Coupons - Prevent WC settings issue
* CHANGE - WC Products - Improve support for vendors
* CHANGE - CORE - Improve saving
* CHANGE - WC Products - Improve variations handling
* FIX - WC Products - improve support for variable subscriptions
* FIX - WC Products - Variation images are not saved correctly
* FIX - CORE - Small fixes
* FIX - WC Products - Prevent bulk edit errors

= v2.21.3 - 2020-10-22 =
* CHANGE - IMPORT - Improve column mapping
* CHANGE - CORE - Add more text to the status bar
* CHANGES - WC Products - Improve the importing of images
* CHANGES - CORE - Improve handling of non-utf-8 characters
* CHANGE - FORMULAS - Improve the engine
* FIX - CORE - Some columns are readonly by mistake

= v2.20.3 - 2020-09-08 =
* CHANGE - IMPORT - Make more data formatting checks
* CHANGE - CORE - Improve the saving process
* CHANGE - CORE - Improve support for some devices
* CHANGE - CUSTOM COLUMNS - Improve the handling of weird fields
* CHANGE - WC Products - Improve the handling of linked products
* CHANGE - WC Products - Improve bulk edit of some columns
* CHANGE - FORMULAS - Small improvements
* CHANGE - CORE - Add support for modern jQuery
* CHANGE - CORE - Productivity improvements for some contextual menu actions
* CHANGE - WC Products - Small improvements for some columns
* CHANGE - IMPORT - Improve productivity
* CHANGE - CORE - Improve performance
* FIX - COLUMNS MANAGER - It deletes columns by mistake sometimes
* FIX - WC Products - Sometimes the formula doesn't edit all the selected products
* FIX - WC Products - Sometimes it changes unnecessary fields
* FIX - CORE - Sometimes sheets are not generated
* FIX - CORE - Add support for rare wp media settings
* FIX - CORE - Sometimes the media library modal doesn't let you select multiple images
* FIX - CORE - Some cells are saving with wrong encoding
* FIX - WC Products - Compatibility error with WC Bookings
* FIX - SEARCH - Post status search doesn't work sometimes

Password Addons: wJhSBXYizeebd2MNCJjIaw

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.