Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Cách cộng hoặc trừ ngày tháng trong Excel

0
Cách thêm ngày, tháng hoặc năm vào một ngày trong Microsoft Excel hình 1

Cho dù bạn đang theo dõi tiến trình dự án, quản lý dữ liệu tài chính hay lập kế hoạch sự kiện thì khả năng thêm hoặc bớt ngày trong Excel là yếu tố thay đổi cuộc chơi và chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp.

Làm việc với ngày tháng trong Microsoft Excel đôi khi có thể giống như đang điều hướng một mê cung, đặc biệt khi bạn cần cộng hoặc trừ ngày, tháng hoặc năm. Trong hướng dẫn toàn diện này, chúng ta sẽ đi sâu vào sự phức tạp của thao tác ngày tháng trong Excel.

1. Cộng hoặc trừ ngày cho ngày bằng công thức

Nếu bạn đang muốn cộng hoặc trừ một số ngày cụ thể cho một ngày trong một ô hoặc các ngày trong toàn bộ cột, bạn sẽ sử dụng một phép toán số học cụ thể.

Thêm ngày vào một ngày trong ô

Có một số công thức bạn có thể sử dụng để thêm vài ngày vào một ngày trong ô Excel và tự động hiển thị ngày trong tương lai trong một ô riêng biệt.

Công thức đơn giản nhất là ở dạng tham chiếu ô + số ngày bạn muốn thêm. Giả sử bạn muốn thêm 10 ngày vào ngày trong ô A2. Công thức của bạn sẽ là =A2+10

Cách cộng hoặc trừ ngày tháng trong Excel hình 2Cách cộng hoặc trừ ngày tháng trong Excel hình 2

Một công thức đơn giản khác mà bạn có thể sử dụng là hàm DATE(năm, tháng, ngày). Công thức đó trông như thế này: =DATE(2015, 9, 20)+10

Cách cộng hoặc trừ ngày tháng trong Excel hình 3Cách cộng hoặc trừ ngày tháng trong Excel hình 3

Và cuối cùng, khả năng thứ ba về cách thêm ngày vào một ngày trong ô là thực hiện điều đó nhờ một hàm khác. Ví dụ: bạn có thể sử dụng hàm TODAY(). Công thức là =TODAY()+10.

Cách cộng hoặc trừ ngày tháng trong Excel hình 4

Như bạn có thể thấy, đối với hàm cụ thể này, bạn không cần phải ghi ngày hôm nay vào ô. Một ô trống sẽ làm được vì Excel có thể nhận ra ngày hiện tại.

Trừ ngày từ một ngày trong một ô

Trừ một số ngày nhất định khỏi một ngày nhất định cũng tương tự như việc cộng nó. Trên thực tế, các công thức vẫn giữ nguyên nhưng thay vì +N ngày, bạn sẽ sử dụng -N ngày. Dưới đây là những ví dụ:

=A2-10

Cách cộng hoặc trừ ngày tháng trong Excel hình 5

=DATE(2015, 9, 20)-10

Cách cộng trừ ngày tháng trong Excel hình 6

=HÔM NAY()-10

Cách cộng hoặc trừ ngày tháng trong Excel hình 7

2. Cộng hoặc trừ ngày cho ngày không có công thức

Nếu không thích sử dụng công thức Excel, bạn có thể sử dụng tính năng Dán Đặc biệt trong Excel để cộng hoặc trừ một số ngày cụ thể từ nhiều ngày. Đây là cách thực hiện:

  1. Trong ô trống, ở cột B, nhập số ngày bạn muốn cộng hoặc trừ vào ngày, Sau đó sao chép Nó. Bạn có thể nhấp chuột phải vào nó và chọn sao chép hoặc chỉ cần nhấn Ctrl + C trên bàn phím.
Cách cộng hoặc trừ ngày tháng trong Excel hình 8
  1. Chọn phạm vi ô chứa ngày mà bạn muốn thêm hoặc từ đó bạn sẽ trừ ngày.
Cách cộng trừ ngày tháng trong Excel hình 9
  1. Nhấn chuột phải vào ô đã chọn, chọn Dán đặc biệtvà sau đó một lần nữa Dán đặc biệt ở cuối menu ngữ cảnh.
Cách cộng trừ ngày tháng trong Excel hình 10
  1. Khi hộp thoại Dán Đặc biệt mở ra, hãy chọn Thêm vào hoặc Trừ tùy chọn (tùy thuộc vào những gì bạn đang cố gắng đạt được) và nhấp vào OK ở góc dưới bên trái để đóng cửa sổ.
Cách cộng trừ ngày tháng trong Excel hình 11
  1. Bạn sẽ nhận thấy ngày hiện được hiển thị dưới dạng số có 5 chữ số, nhưng số ngày được thêm vào chúng.
Cách cộng trừ ngày tháng trong Excel hình 12
  1. Chọn các số có 5 chữ số này, chọn Trang chủsau đó chọn hộp Định dạng số và chọn Ngày ngắn định dạng từ menu thả xuống. Điều này sẽ chuyển đổi các số thành ngày một lần nữa.
Cách cộng trừ ngày tháng trong Excel hình 13

3. Cộng hoặc trừ số tuần trong Microsoft Excel

Việc cộng hoặc trừ các tuần từ các ngày trong ô Excel cũng tương tự như việc cộng hoặc trừ các ngày. Trên thực tế, bạn sẽ sử dụng các công thức tương tự nhưng thay vì cộng số ngày, bạn sẽ nhân số tuần bạn muốn cộng với 7.

Hãy xem các công thức trong các ví dụ.

Nếu bạn muốn thêm 4 tuần, công thức của bạn sẽ như thế này:

=A2+4 *7

Cách cộng trừ ngày tháng trong Excel hình 14

=DATE(2015, 9, 20)+4*7

Cách cộng trừ ngày tháng trong Excel hình 15

=HÔM NAY()+4*7

Cách cộng trừ ngày tháng trong Excel hình 16

Trừ tuần cũng vậy. Thay vì +N tuần, bạn sẽ sử dụng -N tuần.

A2-4 *7

Cách cộng trừ ngày tháng trong Excel hình 17

=NGÀY(2015, 9, 20)-4*7

Cách cộng trừ ngày tháng trong Excel hình 18

=HÔM NAY()-4*7

Cách cộng trừ ngày tháng trong Excel hình 19

4. Cộng hoặc trừ tháng trong Microsoft Excel

Có hai hàm bạn có thể sử dụng để cộng hoặc trừ cả tháng cho một ngày trong ô. Bạn sẽ sử dụng hàm DATE hoặc EDATE.

Cộng hoặc trừ tháng bằng hàm DATE trong Excel

Bạn sẽ cần ba ô Excel để thêm cả tháng hoặc nhiều tháng vào một ngày cụ thể. Trong ô đầu tiên, giả sử là A2, bạn có ngày mà bạn muốn thêm tháng vào. Trong C2, nhập số tháng bạn muốn thêm (ví dụ: 2). Bạn sẽ nhập công thức sau vào cột B ô 2:

=DATE(YEAR(A2),MONTH(A2),+$c$2,DAY(A2))

Cách cộng trừ ngày tháng trong Excel hình 20

Phép trừ với công thức này thật dễ dàng. Chỉ cần thêm -2 vào ô C2 hoặc phần thích hợp của công thức:

Cách cộng trừ ngày tháng trong Excel hình 21

Hoặc

=DATE(YEAR(A2),MONTH(A2),-$c$2,DAY(A2))

Bạn cũng có thể nhập trực tiếp số tháng bạn muốn vào công thức, thay vì nhập số tháng vào ô C2 và tham chiếu nó.

=DATE(YEAR(A2),THÁNG(A2),+2,DAY(A2))

Cách cộng trừ ngày tháng trong Excel hình 22

Cộng hoặc trừ tháng bằng hàm EDATE trong Excel

Công thức EDATE sẽ trả về một ngày được chỉ định số tháng trước hoặc sau ngày bắt đầu. Công thức này chứa hai đối số. Giá trị Ngày bắt đầu (ngày bạn muốn thêm tháng) sẽ là đối số đầu tiên. Đối số thứ hai sẽ là số tháng bạn muốn cộng hoặc trừ.

Công thức của bạn sẽ trông như thế này: =EDATE(tham chiếu ô ngày bắt đầu, số tháng cần thêm). Bạn có thể sử dụng định dạng tương tự như đối với hàm DATE.

Ví dụ về cách cộng tháng: =EDATE(A2,$C$2)

Cách cộng trừ ngày tháng trong Excel hình 23

Bạn có thể sử dụng công thức tương tự để trừ tháng theo cách tương tự như với hàm DATE. Chỉ cần đặt số âm vào ô C2 và sử dụng công thức tương tự.

Ví dụ về trừ tháng: =EDATE(A2,$C$2)

Cách cộng trừ ngày tháng trong Excel hình 24

5. Cộng hoặc trừ số năm trong Microsoft Excel

Bạn có thể sử dụng hàm DATE trong Excel để thêm số năm bất kỳ vào một ngày nhất định, giống như cách bạn sử dụng hàm này để thêm tháng. Lần này, bạn sẽ phải xác định số năm bạn muốn thêm vào.

Công thức của bạn sẽ như thế này: DATE(YEAR(date) + N năm, Tháng(date), Day(date))

Hãy xem nó trong một ví dụ. Giả sử bạn muốn thêm hai năm vào ngày trong ô. Công thức của bạn phải như sau:

=NGÀY(NĂM(A2)+2,THÁNG(A2),NGÀY(A2))

Cách cộng trừ ngày tháng trong Excel hình 25

Để trừ một năm cho một ngày, chúng ta có thể sử dụng công thức tương tự, nhưng thay vì trừ số dương, bạn nên sử dụng giá trị âm cho số năm.

Cách cộng trừ ngày tháng trong Excel hình 26

Một cách khác để trừ một năm là nhập -N của năm vào ô riêng biệt, C2. Trong trường hợp đó, bạn sẽ sử dụng =DATE(YEAR(A2)+$C$2,MONTH(A2),DAY(A2))

Cách cộng trừ ngày tháng trong Excel hình 27

6. Cộng hoặc trừ tổ hợp Năm, Tháng, Tuần và Ngày trong Microsoft Excel

Nếu bạn muốn cộng hoặc trừ tổ hợp năm, tháng và ngày cho ngày của mình, bạn sẽ sử dụng cùng một hàm DATE Excel.

Để thêm năm, tháng và ngày, công thức của bạn sẽ như sau:

NGÀY(NĂM(ngày) + X năm, THÁNG(ngày) + Y tháng, NGÀY(ngày) + Z ngày

Để trừ chúng:

NGÀY(NĂM(ngày) – X năm, THÁNG(ngày) – Y tháng, NGÀY(ngày) – Z ngày

Nếu bạn muốn xem nó trong ví dụ, công thức sau đây sẽ cộng thêm 2 năm, 3 tháng và 10 ngày:

=NGÀY(NĂM(A2)+2,THÁNG(A2)+3,NGÀY(A2)+10)

Cách cộng trừ ngày tháng trong Excel hình 28

=NGÀY(NĂM(A2)-2,THÁNG(A2)-3,NGÀY(A2)-10)

Cách cộng trừ ngày tháng trong Excel hình 29

Cho dù bạn đang tính toán thời hạn dự án, dự báo các sự kiện trong tương lai hay quản lý lịch trình tài chính, khả năng điều chỉnh ngày tháng một cách dễ dàng là một tài sản mạnh mẽ. Hãy tiếp tục thử nghiệm các hàm và công thức khác nhau, đồng thời trau chuốt các kỹ năng của bạn để trở thành một bậc thầy Excel thực thụ.

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.