Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Cách tính tổng nhiều trang tính trong Excel

0

Một trong những tính năng tốt nhất của Microsoft Excel là khả năng thêm giá trị. Mặc dù việc này khá dễ dàng trên một trang tính, nhưng nếu bạn muốn tính tổng các ô xuất hiện trên nhiều trang tính thì sao?

Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn một số cách để thêm ô trên các trang tính trong Excel. Bạn có thể tính tổng các giá trị xuất hiện trong cùng một ô trên bảng tính của mình hoặc các ô khác nhau.

Cách tính tổng nhiều trang tính trong Excel hình 1

Tính tổng tham chiếu ô giống nhau

Nếu bạn có các trang tính khác nhau có bố cục giống hệt nhau trong sổ làm việc Excel, bạn có thể tính tổng cùng một tham chiếu ô trên nhiều trang tính một cách dễ dàng.

Ví dụ: bạn có thể có bảng tính bán sản phẩm riêng cho mỗi quý. Trong mỗi trang tính, bạn có tổng số ở ô E6 mà bạn muốn tính tổng trên trang tính tổng hợp. Bạn có thể thực hiện điều này bằng một công thức Excel đơn giản. Đây được gọi là tham chiếu 3D hoặc công thức 3D.

Cách tính tổng nhiều trang tính trong Excel hình 2Cách tính tổng nhiều trang tính trong Excel hình 2

Bắt đầu bằng cách đi tới trang tính mà bạn muốn tính tổng cho các trang tính khác và chọn một ô để nhập công thức.

Sau đó, bạn sẽ sử dụng hàm SUM và công thức của nó. Cú pháp là =SUM(‘first:last’!cell) trong đó bạn nhập tên trang tính đầu tiên, tên trang tính cuối cùng và tham chiếu ô.

Lưu ý các dấu ngoặc đơn xung quanh tên trang tính trước dấu chấm than. Trong một số phiên bản Excel, bạn có thể loại bỏ dấu ngoặc kép nếu tên trang tính của bạn không có dấu cách hoặc ký tự đặc biệt.

Enter Công thức bằng tay

Sử dụng ví dụ về doanh số bán sản phẩm theo quý ở trên, chúng ta có bốn bảng trong phạm vi Q1, Q2, Q3 và Q4. Chúng ta sẽ nhập Q1 cho tên sheet đầu tiên và Q4 cho tên sheet cuối cùng. Thao tác này sẽ chọn hai trang tính đó cùng với các trang tính ở giữa chúng.

Đây là công thức SUM:

=SUM(‘Q1:Q4’!E6)

Nhấn Enter hoặc Trở lại để áp dụng công thức

Như bạn có thể thấy, chúng ta có tổng giá trị trong ô E6 từ các trang Q1, Q2, Q3 và Q4.

Cách Tính Tổng Nhiều Trang Tính Trong Excel Hình 3Cách Tính Tổng Nhiều Trang Tính Trong Excel Hình 3

Enter Công thức bằng chuột hoặc bàn di chuột của bạn

Một cách khác để nhập công thức là chọn trang tính và ô bằng chuột hoặc bàn di chuột.

  1. Đi đến trang tính và ô nơi bạn muốn công thức và nhập =TỔNG( Nhưng đừng nhấn Enter hoặc Trở về.
Cách tính tổng nhiều trang tính trong Excel hình 4
  1. Sau đó, chọn tờ đầu tiên, giữ Sự thay đổi và chọn trang tính cuối cùng. Bạn sẽ thấy tất cả các trang tính từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng được đánh dấu trong hàng tab.
Cách tính tổng nhiều trang tính trong Excel hình 5
  1. Tiếp theo, chọn ô bạn muốn tính tổng trong trang tính bạn đang xem, không quan trọng đó là trang tính nào và nhấn Enter hoặc Trở lại. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi chọn ô E6.
Cách Tính Tổng Nhiều Sheet Trong Excel Hình 6

Sau đó, bạn sẽ có tổng số trong bảng tóm tắt của mình. Nếu bạn nhìn vào Thanh Công thức, bạn cũng có thể thấy công thức ở đó.

Cách Tính Tổng Nhiều Sheet Trong Excel Hình 7

Tổng hợp các tham chiếu ô khác nhau

Có thể các ô bạn muốn thêm từ nhiều trang tính khác nhau không nằm trong cùng một ô trên mỗi trang tính. Ví dụ: bạn có thể muốn ô B6 từ trang đầu tiên, ô C6 từ trang thứ hai và ô D6 từ trang tính khác.

Cách Tính Tổng Nhiều Trang Tính Trong Excel Hình 8

Đi đến trang tính bạn muốn tính tổng và chọn một ô để nhập công thức.

Đối với điều này, bạn sẽ nhập công thức cho hàm SUM hoặc một biến thể của hàm đó, sử dụng tên trang tính và tham chiếu ô từ mỗi hàm. Cú pháp cho việc này là: =SUM(‘sheet1′!cell1+’sheet2′!cell2+’sheet3’!cell3…).

Lưu ý việc sử dụng dấu ngoặc đơn xung quanh tên bảng tính. Một lần nữa, bạn có thể loại bỏ những trích dẫn này trong một số phiên bản Excel nhất định.

Enter Công thức bằng tay

Sử dụng các trang tính tương tự như ví dụ ban đầu của chúng tôi ở trên, chúng tôi sẽ tính tổng trang tính Q1 ô B6, trang tính Q2 ô C6 và trang tính Q3 ô D6.

Bạn sẽ sử dụng công thức sau:

=SUM(‘Q1′!B6+’Q2′!C6+’Q3’!D6)

Nhấn Enter hoặc Trở lại để áp dụng công thức

Bây giờ bạn có thể thấy, chúng ta có tổng các giá trị trong các trang tính và ô đó.

Cách Tính Tổng Nhiều Sheet Trong Excel Hình 9

Enter Công thức bằng chuột hoặc bàn di chuột của bạn

Bạn cũng có thể sử dụng chuột hoặc bàn di chuột để chọn các trang tính và ô để điền một biến thể của công thức SUM thay vì nhập thủ công.

  1. Đi đến trang tính và ô nơi bạn muốn công thức và nhập dấu bằng (=) nhưng đừng nhấn Enter hoặc Trở về.
Cách Tính Tổng Nhiều Sheet Trong Excel Hình 10
  1. Chọn trang tính đầu tiên và ô. Bạn sẽ thấy ô được đánh dấu bằng dấu chấm cũng như tên trang tính và tham chiếu ô được thêm vào công thức trong Thanh công thức ở trên cùng.
Cách Tính Tổng Nhiều Sheet Trong Excel Hình 11
  1. Đi tới Thanh Công thức và gõ một dấu cộng (+) ở cuối. Đừng nhấn bất kỳ phím nào.
Cách Tính Tổng Nhiều Sheet Trong Excel Hình 12
  1. Chọn trang tính và ô thứ hai. Một lần nữa, bạn sẽ thấy ô này được đánh dấu và tham chiếu trang tính và ô được thêm vào công thức.
Cách Tính Tổng Nhiều Sheet Trong Excel Hình 13
  1. Trở lại Thanh Công thức và gõ một dấu cộng cuối cùng. Đừng nhấn bất kỳ phím nào.
Cách Tính Tổng Nhiều Sheet Trong Excel Hình 14
  1. Chọn trang tính và ô thứ ba để đánh dấu ô và đặt tham chiếu trang tính và ô vào công thức, giống như các ô trước đó.
Cách Tính Tổng Nhiều Sheet Trong Excel Hình 15
  1. Tiếp tục quy trình tương tự cho tất cả các trang tính và ô bạn muốn tính tổng. Khi bạn hoàn thành, hãy sử dụng Enter hoặc Trở lại để áp dụng công thức

Sau đó, bạn sẽ được đưa trở lại ô công thức trong bảng tóm tắt của mình. Bạn sẽ thấy kết quả từ công thức và có thể xem công thức cuối cùng trong Thanh Công thức.

Cách Tính Tổng Nhiều Sheet Trong Excel Hình 16

Bây giờ bạn đã biết cách tính tổng các ô trên các trang tính trong Excel, tại sao không xem cách sử dụng các hàm khác như COUNTIFS, SUMIFS và AVERAGEIFS trong Excel.

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.