Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Porto Theme v6.4.0 (+Full demo) – Multipurpose & WooCommerce Theme

16

Porto Theme là mẫu WordPress + Thương mại điện tử đáp ứng tùy biến và dễ sử dụng. Thích hợp cho tất cả các loại hình kinh doanh, danh mục đầu tư, blog và các trang web thương mại điện tử. Một điểm khởi đầu tuyệt vời cho các dự án của bạn. Porto bao gồm 30 bố cục và giao diện trên trang chính, và nó có các biến thể lớn phù hợp cho bất kỳ mục đích nào.

Porto cung cấp các tính năng thương mại điện tử tối ưu với các giao diện và bố cục độc quyền. Porto Theme đảm bảo hiệu suất siêu nhanh, điều cần thiết cho các cửa hàng kinh doanh và thương mại điện tử của bạn. Vui lòng kiểm tra bên dưới để xem thêm các tính năng từ Porto. Thưởng thức chủ đề thương mại và thương mại Porto!

 • Gợi ý: kho chủ đề Themeforest được chia sẻ miễn phí, cập nhật hàng ngày

Demo: https://themeforest.net/search/9207399

Tính năng nổi bật Porto | Multipurpose & WooCommerce Theme

Tính năng Porto Theme

 • Thiết kế đa năng
 • WordPress Multisite (WPMU) đã được thử nghiệm và phê duyệt
 • Rất nhiều Widgets, nhiều kiểu trang
 • Công cụ tối ưu hóa tốc độ mạnh mẽ
 • Hơn 33 yếu tố tùy chỉnh cho Visual Composer (banners, carousels, tabs, toggles, accordions, buttons, quotes, table, alert boxes, tables, lists, forms, icons, glyphicons, progress bar, pricing tables, dropcaps, team members, call to action boxes, columns, v.v.)
 • Tối ưu hóa SEO (Schema markup và đánh giá được tích hợp sẵn)
 • Không giới hạn màu sắc & bố cục, tương thích WooCommerce
 • Wishlist, Ajax Search, Filtering & Sorting
 • Hỗ trợ WPML, RTL sẵn sàng
 • Khả năng tương thích đa trình duyệt, đa thiết bị
 • 30 + bố cục trang chủ độc đáo, 6 bố cục bổ sung của khu vực sidebar
 • Menu Mega, hơn 20 tiêu đề khác nhau, 4 loại danh mục đầu tư khác nhau (tổng cộng 19 trang), 4 loại blog khác nhau (tổng cộng 6 trang)
 • Bố cục rộng / đầy đủ / đóng hộp
 • Bật / tắt tùy chọn Sticky header
 • Chia sẻ biểu tượng trên các trang dự án và sản phẩm
 • Hình thức liên lạc và bản tin, tiện ích nguồn cấp dữ liệu Twitter
 • Phông chữ web của Google, phông chữ tùy chỉnh
 • Tương thích WP RocketRevolution Slider, BBPress, BuddyPress
 • Tương thích với WooCommerce Multilingual plugin
 • Tương thích với Major multi-vendor plugins like Dokan, WC VendorsYith WooCommerce Multi-Vendor plugins
 • Tương thích với YITH WooCommerce Wishlist plugin, YITH WooCommerce Ajax Search plugin, YITH WooCommerce Badge Management plugin
 • Tương thích với WPMLPolylang
 • Tương thích với WooCommerce Currency Switcher plugin
Porto | Responsive WordPress + eCommerce Theme v6.4.0 Nulled Free Changelog

Version 6.4.0 (July 7th 2022)

Porto 6.4 introduces a lot of new features and demos, we also enhanced our speed Optimization wizard and reached top performance scores in ThemeForest.

+ Added: Elementor Transportation Logistic Energy Demo using Soft Mode
+ Added: WPBakery Transportation Logistic Energy Demo using Soft Mode
+ Added: Elementor Renewalble Energy Demo using Soft Mode
+ Added: WPBakery Renewalble Energy Demo using Soft Mode
+ Added: the layout option for Unlimited Post Type
+ Added: Ajax Save function in WPBakery backend
+ Added: Particles effect to Elementor Section and WPBakery Row
+ Added: Porto Contact Form widget to Elementor and WPBakery
+ Added: Cursor Effect widget to Elementor and WPBakery
+ Added: Scroll Parallax Effect widget to Elementor Section and WPBakery Row
+ Added: Hoverdir effect to Porto Image Gallery in Elementor and WPBakery
+ Added: button icon's hover effect in Gutenberg, Elementor and WPBakery
+ Added: hover content effect of featured image on Type builder
+ Added: Product Wishlist widget of Single Product builder in Elementor
+ Added: Product Wishlist widget of Single Product builder in WPBakery
+ Added: half container to Elementor Section
+ Added: half container to WPBakery Row
+ Added: Jost to theme option Fonts
+ Added: Conditional Rendering to Elementor column, WPBakery row, WPBakery section, WPBakery column
+ Added: function that dequeues Elementor fontawesome to Speed Optimize Wizard Option

- Updated: Elementor Shop 33 Demo
- Updated: WPBakery Shop 33 Demo
- Updated: Elementor Cleaning Services Demo using Soft Mode
- Updated: WPBakery Cleaning Services Demo using Soft Mode
- Updated: Elementor Architecture2 Demo using Soft Mode
- Updated: WPBakery Architecture2 Demo using Soft Mode
- Updated: Elementor Business Consulting3 Demo using Soft Mode
- Updated: WPBakery Business Consulting3 Demo using Soft Mode
- Updated: Elementor Wedding Demo using Soft Mode
- Updated: WPBakery Wedding Demo using Soft Mode
- Updated: Elementor Startup Agency Demo using Soft Mode
- Updated: WPBakery Startup Agency Demo using Soft Mode
- Updated: Insert custom font to Elementor, WPBakery and theme option font list
- Updated: Faq widget style in Elementor and WPBakery
- Updated: Sidebar menu widget in Elementor and WPBakery
- Updated: Delete all third party plugin caches after demo import
- Updated: Delete all third party plugin caches after save theme options
- Updated: Make Type builder editor to be looked as closely as frontend
- Updated: Add default template render part to posts grid widget
- Updated: Slider spacing option to product elements
- Updated: Fonts to Poppins in all shop demos
- Updated: Compatibility with GDPR plugin
- Updated: Navigation Menu widget of Header builder in Elementor and WPBakery
- Updated: Switcher widget of Header builder in Elementor and WPBakery
- Updated: Search Form widget of Header builder in Elementor and WPBakery
- Updated: Mini Cart widget of Header builder in Elementor and WPBakery
- Updated: Social Icons widget of Header builder in Elementor and WPBakery
- Updated: Mobile Menu Icon widget of Header builder in Elementor and WPBakery
- Updated: My Account widget of Header builder in Elementor and WPBakery
- Updated: Wishlist widget of Header builder in Elementor and WPBakery
- Updated: Compare widget of Header builder in Elementor and WPBakery
- Updated: Navigation Menu widget of Header builder in WPBakery
- Updated: Product Image widget of Single Product builder in Elementor and WPBakery
- Updated: Product Rating widget of Single Product builder in Elementor and WPBakery
- Updated: Product Price widget of Single Product builder in Elementor and WPBakery
- Updated: Product Description widget of Single Product builder in Elementor and WPBakery
- Updated: Product Meta widget of Single Product builder in Elementor and WPBakery
- Updated: Product Tabs widget of Single Product builder in Elementor and WPBakery
- Updated: Prev and Next Navigation widget of Single Product builder in Elementor and WPBakery
- Updated: Related Products widget of Single Product builder in Elementor and WPBakery
- Updated: Sticky Add to Cart widget of Single Product builder in Elementor and WPBakery
- Updated: Products widget of Product Archive builder in Elementor and WPBakery
- Updated: Sort By widget of Product Archive builder in Elementor and WPBakery
- Updated: Count Per Page widget of Product Archive builder in Elementor and WPBakery
- Updated: Products Result Count widget of Product Archive builder in Elementor and WPBakery
- Updated: Grid/List Toggle widget of Product Archive builder in Elementor and WPBakery
- Updated: Filter Toggle widget of Product Archive builder in Elementor and WPBakery
- Updated: Archive Title widget of Product Archive builder in Elementor and WPBakery
- Updated: Archive Description widget of Product Archive builder in Elementor and WPBakery
- Updated: Show the message for no result of Archive Posts Grid widget
- Updated: Shop 1 with contact form widget.
- Updated: Shop 2 with contact form widget.
- Updated: Shop 4 with contact form widget.
- Updated: Classic original with contact form widget.
- Updated: Auto Serivces with contact form widget.
- Updated: Business Consulting 4 with contact form widget and particle effect.
- Updated: Dentist demo with contact form and cursor effect widgets.
- Updated: Beauty demo with contact form widget and scroll parallax effect.
- Updated: Documentation
- Updated: Compatibility with Dokan plugin for "Merge javascripts and stylesheets"
- Updated: Theme Options panel for user-friendly
- Updated: Change Footer Payment images to font on shop demos

- Fixed: Deprecated hooks issue in elementor 3.6.4
- Fixed: Slider spacing of posts grid wiget on mobile
- Fixed: Login Popup error in Elemetor and WPBakery
- Fixed: Beauty Shop page on Elementor DOM Optimized
- Fixed: Shop 41 demo on Elementor DOM Optimized
- Fixed: Home CORPORATE 20 demo on Elementor DOM Optimized
- Fixed: Auto Service demo on Elementor DOM Optimized
- Fixed: Signle Product Related widget error when hiding related products in theme option
- Fixed: Background color picker not working on redux customizer panel
- Fixed: Carousel issue on WPBakery Frontend Editor
- Fixed: Preload image error for lazyload of owl carousel
- Fixed: Merge css/js issue in custom archive page and category page
- Fixed: Link issue for porto single icon widget on Gutenberg and WPBakery
- Fixed: Template link issue in Elementor Preview
- Fixed: Search Content Type issue for disabled post type on theme option
- Fixed: Admin js issue on WPBakery dashboard
- Fixed: Wishlist offcanvas style issue

- Removed: Show Rating in Woocommerce Products Widget setting in wooCommerce of theme option
- Removed: "Sticky add to cart section" of theme option in Soft Mode
v6.2.6 (Mar 29th.2022)
+ Added: Compatibility with Hubspot plugin.
+ Improved: Theme language/POT file.
- Fixed: Elementor Pro/Forms widget compatibility issue.
- Fixed: Translation issue in Order complete page.
- Fixed: Elementor deprecated issues.
v6.2.5 (Mar 22th.2022)
+ Added: Compatibility with WooCommerce Waitlist plugin.
+ Improved: Setup wizard -> status step.
+ Improved: Admin API functionalities.
- Fixed: JS translation issues.

v6.2.4 (Mar 12th.2022)
+ Added: Comaptibility with WordPress 5.9.2
+ Added: Compatibility with WooCommerce 6.3.1
- Fixed: Breadcrumb style issue.
- Fixed: Mobile menu dropdown angle doesn't work properly on iPhone.
- Fixed: Item remove functionality doesn't work proerly in off-canvas wishlist type.
- Fixed: Elementor Blog 1, 5 demos aren't imported properly.
- Fixed: Sales popup functionality doesn't work on mobile.
- Fixed: PHP warning in Porto pre-order functionality.
- Fixed: WPBakery Image Carousel widget doens't work in frontend.
- Fixed: Blog post widget showing type issue in WPBakery & Elementor page builders.

v6.2.3 (Jan 19th.2022)
+ Added: new Porto Visual Composer addon plugin to separate Visual Composer features from theme and functionality plugin
+ Added: keywords search in Porto Studio
+ Added: category filter by ajax for portfolio, members and faqs elements
+ Added: "infinite scroll" and "load more" pagination styles for portfolio, members and faqs elements
+ Added: 8 Main feature pages
+ Added: RTL Elementor demo
+ Added: Phography 2 Elementor demo
+ Added: Phography 3 Elementor demo
+ Added: Blog 4 Elementor demo
+ Added: Blog 5 Elementor demo
+ Added: Portfolio 4 Elementor demo
+ Added: Portfolio 5 Elementor demo
+ Added: Hotel boxed WPBakery demo

- Updated: App Landing demo design
- Updated: Digital Agency demo design
- Updated: Porto Portfolios, Porto Members and Porto Faqs elements by adding cache feature for ajax tabs
- Updated: Porto Image Gallery element by adding options for hover effects and click action
- Updated: Elements demo design
- Updated: landing page
- Updated: language files

- Fixed: compatibility issues with Elementor 3.5.0
- Fixed: default kit not created after Elementor demo import
- Fixed: Porto shop builder not working with Elementor page builder
- Fixed: post date was not displaying in Porto Portfolios element when using timeline layout and "infinite load" or "load more" pagination styles
- Fixed: minor php 8 issues
- Fixed: stock information not updating in sticky add to cart on single product page
- Fixed: alt attribute not adding in icon image for Porto info box element
- Fixed: account dropdown menu to be worked for only users logged in
- Fixed: product compare button's position issue for some single product layouts
- Fixed: a Gutenberg column width issue
- Fixed: minor offcanvas cart style issue for some header types

v6.2.2 (Nov 05th.2021)+ Added: "default", "ajax pagination" and "infinite scroll load" pagination styles for blog, portfolio, member and faq archive pages
- Fixed: Elementor kit css and animation js not imported when adding Elementor blocks in non-Elementor pages
- Fixed: compatibility issues with Yith WooCommerce Booking form plugin
- Fixed: Elementor css and js not loading when making 404 links block using Elementor
- Fixed: demo not imported well when xml parser isn't enabled
- Fixed: carousel item's width issue which is inside another carousel

v6.2.1 (Oct 21th.2021)
+ Added: Compatibility with Yith Wishlist Pro plugin
+ Added: an option to order by multiple fields for products element
- Updated: lazy load mobile menu only when enabling "Lazy Load Sub Menus" in speed optimize wizard
- Fixed: css including order issue when using "Internal Embedding" CSS Print Method in Elementor
- Fixed: minor compatibility issues with Theme Options and Elementor kit
- Fixed: a php error in page layout when using child theme
- Fixed: "Post Meta Position" theme option is not working for some single post layouts
- Fixed: microdata issue in breadcrumbs
- Fixed: default variation wasn't selected when using label/image swatch and uppercase attribute name in single product page
- Fixed: pagination not working in single product page's comments section
- Fixed: map maker icon not working in Elementor Google Map element

Version 6.2.0 (Sep 26th.2021)
+ Added: Bootstrap 5 Support
+ Added: Page layout feature to set header, footer, blocks, etc in a layout

+ Added: Corporate 21 demo (WPBakery, Elementor)
+ Added: Hotel (Boxed) Elementor demo
+ Added: Classic Light Elementor demo
+ Added: Classic Video Elementor demo
+ Added: Classic Video Light Elementor demo
+ Added: Corporate 1 Elementor demo
+ Added: Corporate 2 Elementor demo
+ Added: Corporate 3 Elementor demo
+ Added: Corporate 4 Elementor demo
+ Added: Corporate 5 Elementor demo
+ Added: Corporate 6 Elementor demo
+ Added: Corporate 7 Elementor demo
+ Added: Corporate 9 Elementor demo
+ Added: Corporate 10 Elementor demo
+ Added: Corporate 11 Elementor demo
+ Added: Corporate 12 Elementor demo
+ Added: Corporate 13 Elementor demo
+ Added: Corporate 14 Elementor demo
+ Added: Corporate 15 Elementor demo
+ Added: Corporate 16 Elementor demo
+ Added: Corporate 17 Elementor demo
+ Added: Corporate 18 Elementor demo
+ Added: Corporate 19 Elementor demo
+ Added: Corporate 20 Elementor demo

+ Added rel="noopener noreferrer" to target="_blank" links for security reasons
+ Added: a theme option to add rel="nofollow" to social links in member archive and single pages
+ Added: theme options to display new product label
+ Added: an option to disable WP emojis script in speed optimize wizard
+ Added: an option to disable jQuery migrate script in speed optimize wizard
+ Added: an option to control threshold for image width or height in speed optimize wizard
+ Added: an option to control image quality in speed optimize wizard
+ Added: Half container elment
+ Added: Image compare element
+ Added: Image gallery element
+ Added: Recently viewed products element
+ Added: Social Icons element
+ Added: Elementor page header widget
+ Added: Elementor 360 degree image viewer widget
+ Added: dropped jQuery migrate
+ Added: mouse parallax feature
+ Added: several banner effects to Interactive Banner element
+ Added: product video thumbnail
+ Added: social video(Youtube and Videmo) support to Interactive Banner element
+ Added: Admin tools to reset transients and caches, compile css and reset templates' conditions
+ Added: Offcanvas wishlist

- Updated: Insurance demo design
- Updated: Finance demo design
- Updated: Education demo design
- Updated: Real Estate demo design
- Updated: Law firm demo design
- Updated: Hotel demo design
- Updated: Event demo design
- Updated: Restaurant demo design
- Updated: Agency One Page demo design
- Updated: Wedding demo design
- Updated: Shop 28 (Single Product) demo design
- Updated: Resume demo design
- Updated: appear and lazyload js using IntersectionObserver
- Updated: review sorting is removed in products elements if reviews are disabled in WooCommerce settings
- Updated: dropped .visible plugin in theme.js
- Updated: enhanced js rendering time 40ms
- Updated: category filter and sort feature in products element using js cache
- Updated: some elements pages
- Updated: Grid system in gutenberg editor
- Updated: advanced testimonial style
- Updated: jquery waitforimages plugin to vanilla imagesloaded plugin

- Fixed: w3 validation issues throughout theme
- Fixed: css animation not working sometimes on resize from tablet to mobile
- Fixed: some css issues on safari and firefox
- Fixed: compatibility issue with menu slide type and menu lazyload feature
- Fixed: svg not importing in Porto studio
- Fixed: sub menu overflow issue in blog 3 demo
- Fixed: sub menu not opening using arrow in accordion menu
- Fixed: Porto studio not importing in WPBakery frontend editor
- Fixed: IntersectionObserver not working on firefox and safari
- Fixed: compatibility issues with WooCommerce plugins and skeleton loading in single product page

v6.1.8 (Aug 24th.2021)
- Fixed: compatibility with WooCommerce 5.6.0
- Fixed: active breadcrumbs item was clickable in order complete page

v6.1.7 (Aug 21th.2021)
+ Added: compatibility with Elementor 3.4.0
+ Added: close overlay search using esc key
- Fixed: "Popup" main menu type not working on mobile header builder in customizer panel
- Fixed: "Carousel" single portfolio layout not working with the latest revolution slider
- Fixed: Align option not working for Porto Icon element
- Fixed: resubmission not working for Contact Form 7 forms
- Fixed: Add to cart button not working well in wishlist page when using add to cart notification type 2 and 3
- Fixed: RTL column reverse option not working in WPBakery row element
- Fixed: minor rtl issues in WPBakery editor
- Fixed: overlay search close button not working on mobile
- Fixed: sub menu item's skeleton color issue when sub menu's background color is dark

v6.1.6 (Jul 31th.2021)
- Fixed: a js error in theme.js

Version 6.1.5 (Jul 30th.2021)
- Updated: Theme license manager
- Updated: Sales popup using web worker
- Fixed: svg not working after Elementor demo import
- Fixed: popover element not working
- Fixed: overlay search close button not working on mobile
- Fixed: "woocommerce_loop_add_to_cart_link" filter was outdated

v6.1.4 (Jul 21th.2021)
- Fixed: Scrollspy not working on Firefox (resume demo)
- Fixed: Porto Studio not importing in WPbakery Frontend editor
- Fixed: daily sale timer not working well on variable product
- Fixed: Shop 22 wcfm version not importing because of WCFM - WooCommerce Frontend Manager plugin
- Fixed: styled map not working in Porto Visual Composer Google map element

Version 6.1.3 (Jul 10th.2021)
- Updated: compatibility with WPBakery 6.7.0
- Updated: compatibility with Revolution Slider 6.5.4
- Updated: less PHP library to the latest version
- Fixed: WPBakery Grid builder not working
- Fixed: Compatibility issue with FS WooCommerce Wallet plugin
- Fixed: Elementor accordion wasn't opening and closing smoothly
- Fixed: product attribute description not opening well on single product page
- Fixed: Porto carousel element's style issue in WPBakery frontend editor
- Fixed: "New Porto Builder" popup's style issue on some plugin setting pages such as Mailpoet in admin
- Fixed: minor style issues on single product button and mini cart

v6.1.2 (Jun 25th.2021)
- Fixed: textarea metabox field not working in admin
- Fixed: social share icons not working on Yith wishlist page
- Fixed: add to cart button's style issue on Yith wishlist page
- Fixed: compatibility issues with ElementsKit Lite plugin when using Porto Elementor ajaxselect2 control
- Fixed: a php error in Porto Masonry Grid container element
- Fixed: minor js issues on Elementor editor

v6.1.1 (Jun 05th.2021)
- Fixed: Shape divider not working in WPBakery section element
- Fixed: some demos not importing
- Fixed: minor style issue in WPBakery inner row which has container in it
- Fixed: minor style issue in porto icon element

Version 6.1.0 (May 19th.2021)
+ Added: Business consulting 3 demo (WPBakery, Elementor and Visual Composer)
+ Added: Auto Services Elementor demo
+ Added: Startup Agency Elementor demo
+ Added: Law firm 2 Elementor demo
+ Added: Shop 3 Gutenberg demo
+ Added: Shop 14 Gutenberg demo
+ Added: Shop 34 Gutenberg demo
+ Added: Shop 35 Gutenberg demo
+ Added: Shop 38 Gutenberg demo
+ Added: Shop 40 Gutenberg demo
+ Added: Shop 22 WCFM Vendors version

+ Added: Porto Studio compatibility with Gutengerg editor
+ Added: templates builder elemnts for Gutenberg editor (Header builder, Footer builder, Product builder, Shop builder and Popup builder)
+ Added: popup builder to template builders
+ Added: Admin tools to clear transient, compile css and reset used block information throughout the site
+ Added: Demo uninstall functionality in setup wizard
+ Added: a functionality to preload fonts in speed optimize wizard
+ Added: compatibility with WCFM Vendors (Shop demo 22)
+ Added: compatibility with WPForms Lite plugin (Shop demo 1)
+ Added: sales notification functionality
+ Added: shape divider for section elements (Restaurant demo)
+ Added: svg floating element (Startup Agency Elementor demo)
+ Added: Elementor One Layer Banner widget using Column element
+ Added: Visual Composer social icons element
+ Added: Visual Composer circular bar element
+ Added: Visual Composer fancy text element
+ Added: Visual Composer page header elements
+ Added: Gutenberg products widget element
+ Added: Gutenberg hotspot element
+ Added: Gutenberg sidebar menu element
+ Added: Gutenberg recent portfolios element
+ Added: Gutenberg members element
+ Added: Gutenberg recent members
+ Added: lens effect on single product image for all product types including "Extended", "Full Width", "Grid", "Sticky" and "Sticky Left & Right"
+ Added: "back to templates list" link into templates builder's frontend editor for Elementor and Visual Composer
+ Added: animation fields for Porto Info Box elements
+ Added: width and height attribute to author image in testimonial element
+ Added: KenBurns, Snow and Sparkle effects for banner elements (Law firm 2, Shop 3, Shop 4, Shop 34 and Shop 38)
+ Added: a functionality to set dropdown menu for account item in header
+ Added: icon hover effects to info box and button elements
+ Added: hover effects to banner elements
+ Added: several theme options to change form style and sidebar style
+ Added: ajax selectbox2 for some Elementor element controls
+ Added: wire frames in header builder
+ Added: product video thumbnail
+ Added: product compare functionality using YITH WooCommerce Compare plugin
+ Added: an option to enable or disable sticky sidebar in single product builder
+ Added: an option to display only pre-order products in products element
+ Added: an option to make a row or section to sticky header in header builder
+ Added: an option to change search popup's position in header builder
+ Added: an option to change editor's preview width in WPBakery frontend editor and Elementor editor
+ Added: a function to close Off canvas popups using ESC key
+ Added: style options for Visual Composer shop builder's products element
+ Added: tyewriter effects for heading and ultimate heading elements (Construction and Restaurant)
+ Added: detailed description for all elements

- Updated: Elementor pro compatibility
- Updated: php 8 compatibility
- Updated: Construction demo (WPBakery and Elementor)
- Updated: Restaurant demo (WPBakery and Elementor)
- Updated: Resume demo (WPBakery and Elementor)
- Updated: Porto WPBakery elements' control types using Toggle, Typography, Buttongroup, Dimension, Responsive and Multiselect controls
- Updated: elements page of products, banner, shape divider, header and footer builders
- Updated: all Gutenberg elements (options, controls and editor view)
- Updated: documentation
- Updated: WordPress deprecated functions used in the theme
- Updated: uploaded porto functionality plugin to the api server from the theme
- Updated: uploaded demo images to the api server from the theme
- Updated: Scrollspy using IntersectionObserver
- Updated: style of changelog page
- Updated: demo importer to be worked well when importing several times
- Updated: all Elementor demo's additional css for users to customize layout easily

- Fixed: Elementor blocks not displaying well in gutenberg/tinymce/archive pages
- Fixed: Elementor column carousel style issue when updating options in editor
- Fixed: dynamic style loading issue on selective refresh in customize panel of WP 5.6
- Fixed: Footer Ribbon text and tooltip option not working in footer builder
- Fixed: rtl issues on offcanvas minicart
- Fixed: porto image frame element's width and height attribute issue
- Fixed: intro slider's svg shape divider not showing after import cleaning services elementor demo
- Fixed: elementor accordion element not working well in editor
- Fixed: quickview for product variation in wishlist page
- Fixed: add to cart not working on quickview for variable product in wishlist page
- Fixed: Google structured data not working well in single product page when using single product builder
- Fixed: off canvas mini cart not working on mobile when using desktop header and mobile header separately
- Fixed: some style issues of App Landing Elementor demo after import
- Fixed: term meta not imported after import demo contents
- Fixed: wrong wishlist icon position on single product page for some product layouts
- Fixed: wrong item count issue in carousel element if no responsive options exists
- Fixed: page header element in a block not working in archive pages
- Fixed: lazyload issue of product hover image
- Fixed: compatibility issues in single product page with skeleton screens and marketplace plugins such as Dokan Lite and WCFM Vendors
- Fixed: some custom taxonomy meta not adding when importing demos
- Fixed: loading overlay issue on Firefox and Edge

= Version 6.0.6 (Mar 04th.2021) =
- Updated: WPBakery Page builder plugin to 6.6.0 ( Fixed compatibility issues )
- Updated: Revolution Slider plugin to 6.4.2
- Fixed: Visual Composer 35 compatibility issues
- Fixed: "Show All" not working in Porto products element when using "Sort by" or "Categories filter" option

= Version 6.0.5 (Feb 06th.2021) =
+ Added: lens effect on product images for all single product layouts such as Extended, Full Width, Grid, Sticky Info, Transparent Images, etc
+ Added: edit link of builder templates in frontend for admin users
- Fixed: Visual Composer 33.0 compatibility issues
- Fixed: selective refersh not working well sometimes in customize panel
- Fixed: minor js issue in variable product page
- Fixed: banner slider height issue in shop 18 demo on mobile
- Fixed: Visual Composer Google Map element not working
- Fixed: css3 animation effect not working after importing demo for Visual Composer demos
- Fixed: iframe tag not working in the custom tab content of single product page

= V6.0.4 (1.29.2021) =
- Fixed: issue with templates builder type not displaying for old blocks and custom product layouts
- Fixed: issue with category field not displaying for custom post types in Gutenberg editor
- Fixed: wrong product columns in shop pages of shop 35 demo when deleting some products
- Fixed: minor php warning in inc/functions/general.php
- Fixed: post format not displaying in "modern" blog page type
- Fixed: a rtl issue at the breadcrumbs section in checkout and cart pages
- Fixed: register action not working in the login popup when using old form login template
- Fixed: iframe not working in custom tab content of single product page
- Fixed: Elementor shop 25 demo not importing

Version 6.0.3 (Jan 18th.2020)
- Fixed: php 8 issues
- Fixed: WooCommerce Currency Switcher plugin compatibility issue when using "Default" value for Porto -> Theme Options -> Header -> View, Currency Switcher -> Currency Switcher Position.
- Fixed: minor php warnings in functions.php

Version 6.0.2 (Jan 13th.2020)
- Updated: support lens effect on product images for "Extended" and "Full Width" single product type
- Fixed: two php 8 errors
- Fixed: cart link not working in add to cart notification style 1
- Fixed: a translation issue in cart page version 2

Version 6.0.1 (Jan 07th.2020)
+ Added: Porto settings options to Visual Composer Settings panel in frontend editor
+ Added: automatically convert old blocks to Porto -> Templates Builder -> Blocks
- Updated: language files

= Version 6.0 (Jan 06th.2021) =
+ Added: New Feature - Visual Composer Support
+ Added: Porto Templates Builder( Header, Footer, Block, Shop and Product ) using page builders including WPBakery Page builder, Elementor and Visual Composer
+ Added: Porto Templates Builder display condition
+ Added: Shop 37 demo (WPBakery, Elementor and Visual Composer)
+ Added: Medical Shop demo (WPBakery, Elementor and Visual Composer)
+ Added: Wine Shop demo (WPBakery, Elementor and Visual Composer)
+ Added: Grocery 2 Shop demo (WPBakery, Elementor and Visual Composer)
+ Added: Grocery 3 Shop demo (WPBakery and Elementor)
+ Added: Shop 42 demo (WPBakery, Elementor and Visual Composer)
+ Added: Auto Services Business demo (WPBakery)
+ Added: Cleaning Services Business demo (WPBakery and Elementor)
+ Added: Industry Factory Business demo (WPBakery, Elementor and Visual Composer)
+ Added: Startup Agency Business demo (WPBakery)
+ Added: Architecture 2 Business demo (WPBakery and Elementor)
+ Added: Law Firm 2 Business demo (WPBakery)
+ Added: Classic Original Visual Composer demo
+ Added: Shop 1 Visual Composer demo
+ Added: Shop 2 Visual Composer demo
+ Added: Shop 3 Visual Composer demo
+ Added: Shop 4 Visual Composer demo
+ Added: Shop 5 Visual Composer demo
+ Added: Shop 6 Visual Composer demo
+ Added: Shop 7 Visual Composer demo
+ Added: Shop 8 Visual Composer demo
+ Added: Shop 9 Visual Composer demo
+ Added: Shop 10 Visual Composer demo
+ Added: Shop 11 Visual Composer demo
+ Added: Shop 14 Visual Composer demo
+ Added: Shop 22 Visual Composer demo
+ Added: Shop 25 Visual Composer demo
+ Added: Shop 26 Visual Composer demo
+ Added: Shop 34 Visual Composer demo
+ Added: Shop 35 (Grocery 1) Visual Composer demo
+ Added: Shop 36 Visual Composer demo
+ Added: Construction Visual Composer demo
+ Added: Hotspot element to display spots and product, block or html on hover them
+ Added: new add to cart popup style
+ Added: Porto Builder templates to Porto Studio
+ Added: Off Canvas minicart popup style
+ Added: Off Canvas products filter style
+ Added: a "Breadcrumbs Position" theme option under Porto -> Theme Options -> Breadcrumbs to place breadcrumbs below header or at the top of main content
+ Added: a function to compile dynamic css after related plugins have been activated or deactivated
+ Added: a "modern" post type option for WPBakery blog posts element
+ Added: an option for WPBakery Inner Row element to add container in it
+ Added: an option to filter only on-sale products to Porto products elements
- Updated: documentation
- Updated: Optimized Visual Composer editor
- Updated: Customizer panel design
- Updated: Search functionality in Theme Options panel
- Updated: products element by adding attribute selector
- Updated: Porto Studio blocks by adding new blocks for Porto Builder templates and new demos
- Updated: increased score in Google Page Speed
- Updated: theme options by adding more description
- Updated: Speed Optimize wizard by adding more options in "Other Minify" section
- Updated: Minicart arrow shape using after pseudo attribute of icon
- Fixed: product image wasn't displayed sometimes in single product page when skeleton was enabled
- Fixed: 'woocommerce_account_menu_items' filter wasn't working
- Fixed: plugin install didn't work well sometimes in setup wizard
- Fixed: sticky sidebar flash issue when using skeleton screens
- Fixed: scrolling to top issue on fancybox quickview whenever updating variation in shop page
- Fixed: style map field not working in Porto Elementor Google map widget

Version 5.5.5 (Dec 31th.2020)
- Fixed: jQuery 3.5 compatibility issues
- Fixed: page wrapper background issue when using footer reveal effect
- Fixed: right sidebar not displaying well when using off cavans filter on shop pages
- Fixed: products column issue when adding Porto product element on shop pages
- Fixed: style issue in Theme Options panel when using other admin scheme

= Version 5.5.4 (Dec 25th.2020) =
- Changelog
- Fixed: Elementor demo not importing with Elementor 3.0.15
- Fixed: scrolling to top issue on fancybox quickview whenever updating variation in shop pages on mobile

= Version 5.5.3 (Dec 18th.2020) = 
- Fixed: WooCommerce 4.8.0 compatibility issues
- Fixed: Sticky Header not working when using header builder and place secondary menu in header bottom section
- Fixed: Variation selection not working in single product page on IOS mobile
- Fixed: minor Javascript issues in /js/theme.js and /js/woocommerce-theme.js
- Fixed: dual error message issue when clicking add to cart button without selecting the variation in single product page

= v5.5.2 (Dec 16th.2020) =
- Updated: "Medium" single post page type to page content area wrap post image
- Fixed: "woocommerce_thankyou" action issue in woocommerce/checkout/thankyou.php
- Fixed: price orderby not working in Porto products element
- Fixed: Porto Elementor block not showing in single product description

= v5.5.1 =
- Fixed: some translation issues in woocommerce template files
- Fixed: compatibility issue with menu lazyload and WooCommerce Multilingual Plugin
- Fixed: minor style issues in shop page toolbar on mobile
- Fixed: sticky header style issue when sidebar is opened on mobile
+ Added: Classic One Page Elementor demo
+ Added: Classic Color Elementor demo
+ Added: Law Firm Elementor demo
+ Added: App landing Elementor demo
+ Added: Finance Elementor demo
+ Added: Real Estate Elementor demo
+ Added: Event Elementor demo
+ Added: Church Elementor demo
+ Added: Resume Elementor demo
+ Added: Wedding Elementor demo
+ Added: Shop 1 dark demo
+ Added: Shop 2 dark demo
+ Added: Shop 4 dark demo
+ Added: css animation effects for the inner elements when the carousel is translated
+ Added: "Modern" Blog and single post style
+ Added: "OffCanvas" products filter type in shop pages
+ Added: "OffCanvas" mini cart content type under Theme Options -> Header

- Updated: the design of Cart, Checkout, Order Complete, Wishlist, Myaccount and Login pages
- Updated: Some layout images to svg in Theme Options panel
- Updated: cross sells product layout to the default products layout
- Updated: FontAwesome to 5.14.0
- Updated: Compatibility with WPBakery 6.4.0

- Fixed: dual error alerts were displayed in single variable product page after clicking add to cart button without setting variations
- Fixed: Product order doesn't work when loading more products by ajax in Porto product elements
- Fixed: single product page title not accepting html
- Fixed: minor JavaScript warnings in admin js
- Fixed: minor style issues on blog and single post pages when using dark skin
- Fixed: Products slider's height was changed at first load
- Fixed: some JavaScript issues in Theme Options panel
 • Xem thêm: kho chủ đề Theme WordPress được chia sẻ miễn phí, cập nhật hàng ngày

### Update 26-06: cập nhật tất cả demo

Cài đặt plugin cần thiết trước khi import demo nằm bên trong pack

password: Xem hướng dẫn cuối bài viết

Để nhập các bản Demo Elementor hoặc Gutenberg, thay thế các tệp từ thư mục \porto\inc\plugins\importer\data\elementor\ trong thư mục \porto\inc\plugins\importer\data\

16 bình luận
 1. memo đã bình luận

  when i tried to import any page from porto studio in the elementor, i got error msg ” Security issue found! Please try again later.”. please help.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Issue noted, we’re looking into whether there’s a license check here? Please wait

   1. Memo đã bình luận

    we are waiting

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     If the problem still appears. Are you using any security plugins on your site? If yes, try to deactivate it once, and if not, deactivate all third party plugins and test your site after clearing the server, website and browser cache , I am sure you will not find the problem .

     Also take the following precautions

     – Upgrade php version to 7.4.x. Increase the php.ini values, note the max_input_vars . value

     The steps above may assist in your troubleshooting

 2. Thịnh đã bình luận

  Lỗi không tải Plugin Porto Functionality về được ad ơi

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   fix link, đã bao gồm trong package rồi nhé

 3. Thành đã bình luận

  Sao mình không thấy chổ để custom product layout thế admin?

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   đọc document nhé. ad ko sử dụng theme này nên ko rõ.

 4. chu trung kien đã bình luận

  Your server performance does not satisfy Porto demo importer engine’s requirement. We recommend you to use alternative method to perform demo import without any issues but it may take much time than standard import.
  Mình bị lỗi ntn không thể bấm standard import và demo ra bị thiếu nhiều cái

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   nó ghi rõ v rồi. Bạn tăng tất cả các giá trị trong php.ini lên cao nhất rồi import lại là dc

 5. Nguyễn đã bình luận

  à em thấy rồi vậy cái nào để phân biệt Demo Elementor hoặc Gutenberg, em thấy ghi elementor-tên theme. còn Gutenberg em thấy có 5 theme demo à mấy theme khong có chữ elementor là gutenberg hả anh.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bên trong có ghi đó bạn, còn không rõ nữa thì vào link nhà phát hành mỗi bản demo nó sẽ có tên và preview cho bạn. Vào đó mà check

 6. Nguyễn đã bình luận

  là sao anh em chưa hiểu lắm anh có thể nói rõ hơn được không “Để nhập các bản Demo Elementor hoặc Gutenberg, thay thế các tệp từ thư mục \porto\inc\plugins\importer\data\elementor\ trong thư mục \porto\inc\plugins\importer\data\”

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Là demo nằm trong thư mục \porto\inc\plugins\importer\data\, bạn nhập từ đó là dc

 7. Manoj Dhanani đã bình luận

  File Damage

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   tks. I will check it again

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.