Elementor PRO v3.5.3 NULLED (+Pro Templates Pack) – WordPress Page Builder

637

Elementor PRO là trình xây dựng trang WordPress không có giới hạn. Đối với một nhà thiết kế cho phép bạn tạo ra một thiết kế chuyên nghiệp và được trang bị các tính năng tiên tiến chưa được nhìn thấy trên WordPress.

Elementor PRO là công cụ xây dựng trang kéo và thả ra, cho phép bạn tạo bố cục trang bằng giao diện chỉnh sửa trực tiếp rất trực quan, nhờ đó bạn có thể thấy ngay những thay đổi mà mình đã thực hiện.

kéo thả Elementor Page BuilderCác tính năng nâng cao như cuộn parallax, hình nền cho bố cục rộng, các nút nâng cao, tiêu đề tùy chỉnh, v.v … được bao gồm. Ưu điểm lớn nhất của Elementor là tốc độ và dễ sử dụng.


Tính năng nổi bật Elementor PRO – WordPress Page Builder và danh sách Addons for Elementor

Công cụ xây dựng chủ đề hàng đầu trong ngành

 • Tùy chỉnh header & footer của bạn
 • Thiết kế mọi phần của blog của bạn
 • Xây dựng các trang web năng động, tiên tiến
 • Kiểm soát chủ đề của bạn mà không kỹ năng code

50+ Top Notch Widgets

Hơn 50 widget hàng đầu

 • Premium media widgets
 • Toàn bộ các tiện ích truyền thông xã hội
 • Tiện ích menu, thanh tìm kiếm và nhiều hơn nữa
 • Widget bài viết toàn diện
 • Các tiện ích tiếp thị và chuyển đổi

Visual Form Builder With Built-in Integrations

Trình tạo biểu mẫu trực quan với được tích hợp

 • Xây dựng các hình thức chuyển đổi cao trên frontend
 • Thiết kế mẫu của bạn nhanh hơn bao giờ hết
 • Tích hợp với các công cụ tiếp thị marketing tools yêu thích của bạn
 • Trường mẫu nâng cao
 • Bộ lọc và bảo vệ thư rác

Showcase Your Best Posts & Projects

Giới thiệu bài viết và dự án tốt nhất của bạn

 • Lọc bài nâng cao
 •  portfolio đẹp và card skins
 • Hoạt động trên mọi loại bài tùy chỉnh
 • Tùy chọn bố cục grid layout & style options

Build Your Online Store With WooCommerce Builder

Xây dựng cửa hàng trực tuyến của bạn với WooCommerce Builder

 • Tùy chỉnh các trang lưu trữ sản phẩm và sản phẩm duy nhất của bạn
 • 18 Dynamic WooCommerce widgets
 • Thêm sản phẩm & danh mục vào trang của bạn
 • Thiết kế trang bán hàng độc đáo

Start Designing Amazing WordPress Popups

Bắt đầu thiết kế cửa sổ bật lên WordPress tuyệt vời

 • Trình tạo Popup theo định hướng thiết kế duy nhất
 • Kết hợp hơn 100 widget Elementor vào cửa sổ bật lên
 • Dễ dàng thêm nội dung từ WordPress
 • Tích hợp với các công cụ tiếp thị yêu thích của bạn

Powerful Animations That Bring Your Site to Life​

Ảnh động mạnh mẽ mang lại cho trang web của bạn phong cách mới

 • Cuộn parallax
 • Cuộn ngang & dọc
 • Nghiêng 3D
 • Xoay, Độ trong suốt, Độ mờ & Tỷ lệ
 • Theo dõi chuột

there is much more

 • 24/7 Premium Support
 • Price Table & Price List
 • Slides & Carousels
 • Global Widget
 • Sticky Elements
 • Embed Anywhere
 • Custom Field Integration
 • Access to all Updates
 • 200+ Pro Templates
 • Live Custom CSS
 • Custom Fonts
 • Adobe Fonts
 • Dynamic Content
 • Role Manager

addon for elementor

Danh sách các Addons Elementor phổ biển được sử dụng đi kèm

Woocommerce Elementor Pro

Elementor Pro - The Most Advanced Page Builder Plugin v3.5.2 Nulled Free Changelog

v3.5.2 - 2021-11-28
* Tweak: Adjusted license mechanism to support trial period
* Fix: Updates made to Global Widgets do not reflect accordingly to linked widgets ([#16815](https://github.com/elementor/elementor/issues/16815))
* Fix: Hamburger toggle button doesn't change to “close” when menu is collapsed in Nav Menu widget when Inline Font Awesome experiment is active
* Fix: Global Widget cannot be unlinked
v3.5.1 - 2021-11-10
* Fix: Inline HTML elements appear as plain text in Animated Headline widget ([#16816](https://github.com/elementor/elementor/issues/16816))
* Fix: Dropdown items inherited values from Main Menu space between control in Nav Menu widget ([#16815]((https://github.com/elementor/elementor/issues/16815))
* Fix: Order Summary titles style controls not applying on various devices in Cart widget
* Fix: Panel "Need Help" link is not correct in WooCommerce section in Site Settings

v3.5.0 - 2021-11-01
* New: WooCommerce Checkout widget - Fully customize the content and style of your checkout page ([#15282](https://github.com/elementor/elementor/issues/15282), [#15990](https://github.com/elementor/elementor/issues/15990), [#11014](https://github.com/elementor/elementor/issues/11014), [#13218](https://github.com/elementor/elementor/issues/13218), [#5383](https://github.com/elementor/elementor/issues/5383))
* New: WooCommerce Cart widget - Style your cart page the way you want with design flexibility ([#15282](https://github.com/elementor/elementor/issues/15282), [#11014](https://github.com/elementor/elementor/issues/11014), [#13218](https://github.com/elementor/elementor/issues/13218), [#5383](https://github.com/elementor/elementor/issues/5383))
* New: WooCommerce My Account widget - Create a custom design for your my account pages ([#11014](https://github.com/elementor/elementor/issues/11014), [#5383](https://github.com/elementor/elementor/issues/5383))
* New: Progress Tracker widget - Motivate your customers to keep reading your site content ([#16576](https://github.com/elementor/elementor/issues/16576))
* New: Meet WooCommerce Site Settings - Set your store pages within Elementor
* Experiment: Scroll Snap - Set the scene of every scroll ([#10752](https://github.com/elementor/elementor/issues/10752))
* Tweak: Changed infrastructure to prevent rendering bugs in Global Widget ([#16354](https://github.com/elementor/elementor/issues/16354))
* Tweak: Added the option to open submission in a new tab in Form Submissions ([#14967](https://github.com/elementor/elementor/issues/14967))
* Tweak: Added various responsive controls in Posts widget ([#1851](https://github.com/elementor/elementor/issues/1851))
* Tweak: Split Title and Price styling controls in Price List widget ([#7688](https://github.com/elementor/elementor/issues/7688))
* Tweak: Added various responsive capabilities to controls in Posts Archive widget
* Tweak: Adjusted Motion Effects module to support future feature
* Tweak: Changed admin notice content when Pro installed without Core installed
* Tweak: Cleanup in `wp_options` table
* Tweak: Changed Connect logic in Elementor top bar to simplefy the connect process
* Tweak: Marked new Theme Builder as an Experiment and set to default for new sites
* Tweak: Enforced better security policies in various widgets and modules
* Tweak: Added load more button functionality to the Posts Archive widget
* Tweak: Renamed Elementor's responsive SCSS variables
* Tweak: Added dividers to horizontal layout in Nav Menu widget
* Tweak: Removed Google+ social network from Share Buttons widget
* Tweak: Convert usage of old Responsive class to use the new Breakpoints Manager
* Fix: jQuery in Heading doesn't work for not logged in users in Custom Code ([#14515](https://github.com/elementor/elementor/issues/14515), [#14266](https://github.com/elementor/elementor/issues/14266))
* Fix: Menu animation causing page horizontal scroll in Nav Menu widget ([#15184](https://github.com/elementor/elementor/issues/15184))
* Fix: Wrong function call in Table of Content & Post Excerpt widgets ([#16547](https://github.com/elementor/elementor/issues/16547))
* Fix: Slides to Scroll control can't be set to Default if Widescreen mode has a value in Testimonial Carousel widget
* Fix: Sticky offset not working properly when changing device mode
* Fix: UTF character issues when exporting CSV file in Form Submissions
* Fix: Load More functionality doesn't work when the Posts widget placed inside an Archive template
* Fix: UI glitches and editing issues in Video Playlist widget
v3.4.2 - 2021-10-12
* Fix: Icons color style conflicts when Font-Awesome Inline experiment is active in Share Buttons widget ([#16435](https://github.com/elementor/elementor/issues/16435))
* Fix: Mini Cart hides page content when closed in Menu Cart widget ([#16305](https://github.com/elementor/elementor/issues/16305))
* Fix: UI glitches in the Editor edit mode when inserting Post Content widget and Font-Awesome Inline experiment is active in Single Post template ([#16358](https://github.com/elementor/elementor/issues/16358))
* Fix: Slides per view controls disappeared from multiple breakpoints in Testimonial Carousel
* Fix: Product variations UI glitch in Menu Cart widget
* Fix: Buttons UI glitch on Safari browser in Menu Cart widget

v3.4.1 - 2021-09-01
* Fix: Sticky functionality is not working if the Additional Custom Breakpoints experiment is active ([#16186](https://github.com/elementor/elementor/issues/16186))
* Fix: Slideshow skin UI glitch in Media Carousel widget
* Fix: Product price typography weight control is not working as expected in Menu Cart widget

v3.4.0 - 2021-08-23
* Tweak: Added new Mini Cart layout type in Menu Cart widget ([#11312](https://github.com/elementor/elementor/issues/11312))
* Tweak: Added styling options for Cart, Products, and Cart buttons in Menu Cart widget ([#14952](https://github.com/elementor/elementor/issues/14952))
* Tweak: Added the ability to open cart automatically when an item is added in Menu Cart widget ([#14119](https://github.com/elementor/elementor/issues/14119))
* Tweak: Added the ability to remove an item from cart without reloading the page with an AJAX request ([#9531](https://github.com/elementor/elementor/issues/9531), [#10875](https://github.com/elementor/elementor/issues/10875), [#11309](https://github.com/elementor/elementor/issues/11309))
* Tweak: Added Load More AJAX functionality to Posts widget ([#12126](https://github.com/elementor/elementor/issues/12126), [#1284](https://github.com/elementor/elementor/issues/1284), [#14557](https://github.com/elementor/elementor/issues/14557))
* Tweak: Added Vimeo support to the Video Playlist widget ([#15319](https://github.com/elementor/elementor/issues/15319))
* Tweak: Improved asset loading performance by serving lighter JS files ([#8572](https://github.com/elementor/elementor/issues/8572))
* Tweak: Added query string to the URL only after the first video is played in Video Playlist widget ([#15348](https://github.com/elementor/elementor/issues/15348))
* Tweak: Added various layout options with more responsive controls and cart structure options in Menu Cart widget
* Tweak: Added the option to open the menu cart by click or hover in Menu Cart widget
* Tweak: Added the ability to choose a specific product to draw data from in WooCommerce Dynamic tags
* Tweak: Removed auto-scroll to the widget location when arriving from external URL in Video Playlist widget
* Tweak: Removed the Video Playlist widget from the Experiments list
* Tweak: Added descriptive error messages for MailChimp action after submit and on form submit in Forms widget
* Tweak: Added tooltip trigger None and Hover for link in Hotspot widget
* Tweak: Added responsive controls to Offset and Effects Offset in Sticky options
* Tweak: Added responsive control to Alignment in Testimonial Carousel widget
* Tweak: Adjusted Motion Effects module to support future feature
* Tweak: Added future compatibility to support better loading of `eicons` font
* Tweak: Changed Rename Part title and button color in Theme Builder
* Fix: Products don't appear on the cart while editing in Menu Cart widget ([#15451](https://github.com/elementor/elementor/issues/15451))
* Fix: Videos always start muted in the Video Playlist widget ([#15292](https://github.com/elementor/elementor/issues/15292))
* Fix: Unnecessary spacing if submenu indicator is set to None in Nav Menu widget ([#15365](https://github.com/elementor/elementor/issues/15365))
* Fix: MailChimp double opt-in feature doesn't work in Forms widget
* Fix: Fetching MailChimp groups field blocks the loading of the rest of the fields in the Form widget
* Fix: Missing field IDs causes forms not to be sent in Forms widget
* Fix: Full Content Skin is not working properly when inserted twice on the same page in Posts widget
* Fix: Avoid Duplicates option doesn't exclude manual selections in Posts widget
* Fix: Submenu indicator alignment issue in Nav menu widget
* Fix: Query control deprecated message appears when debug mode is defined
* Fix: Tweet Button icon incorrect color and size when the icon is rendered as SVG in Blockquote widget
* Fix: Video icon size is not changing on Active state in Video Playlist widget
* Fix: Header icon color is not working in Table Of Content widget
* Fix: Icons style glitches when Font Awesome Inline experiment is active in Video Playlist widget
* Fix: Bullet markers are not visible on preview mode when Font Awesome Inline experiment is active in Table of Content widget
* Fix: UI Glitch when Font-Awesome Inline experiment is active in Price Table widget
* Fix: Submenu Indicator appears larger when Font Awesome Inline experiment is active in Nav Menu widget
* Fix: Part name is deleted when clicking on the "Change" Button without changing the name in Theme Builder
* Fix: Redundant pagination queries in the Editor
* Deprecated: Remove all usages of `Elementor\Utils::get_create_new_post_url()`
* Deprecated: See all deprecations to this version in our [Developers Deprecations Post](https://developers.elementor.com/v3-4-planned-deprecations/)

3.3.8 - 2021-08-23
Fix: Products grid width issue when adjusting columns and rows in Products widget (#16001)
Fix: Font Awesome Inline experiment causes icons glitch in Price Table widget (#16045)
Fix: reCAPTCHA v3 z-index is lower than the Section's background color
Fix: Style missing when Font Awesome inline experiment is active in Post Info widget
Fix: Font Awesome icons were not loaded in Post Info widget
Fix: Zero character can't be used as a placeholder in Number field in Form widget
Fix: Carousels are not working properly in the Editor when Additional Custom Breakpoints experiment is active

v3.3.7 - 2021-08-15
* Tweak: Added support for Additional Custom Breakpoints in Nav Menu widget
* Tweak: Added support for Additional Custom breakpoints in Motion Effects
* Fix: Columns didn't respond to changes in Gallery widget if Additional Custom Breakpoints Experiment is active

v3.3.6 - 2021-08-10
* Tweak: Added support for future feature in Nav Menu widget
* Fix: WooCommerce responsive grid styles are not being reflected in Product Related widget ([#15857](https://github.com/elementor/elementor/issues/15857))
* Fix: WooCommerce responsive grid styles are not being reflected in Upsells widget ([#15857](https://github.com/elementor/elementor/issues/15857))
* Fix: WooCommerce responsive grid styles are not being reflected in Product Categories widget ([#15857](https://github.com/elementor/elementor/issues/15857))

v3.3.5 - 2021-08-01
* Fix: Responsive layout glitches in Products and Products Archive widgets ([#15773](https://github.com/elementor/elementor/issues/15773))
* Fix: reCAPTCHA V3 integration conflict with required fields validation in Forms widget

#### 3.3.4 - 2021-07-21
* Fix: Grid layout glitch in WooCommerce Products Archive widget ([#15718](https://github.com/elementor/elementor/issues/15718))

#### 3.3.3 - 2021-07-20
* Tweak: Added a descriptive message in Collect Submissions action after submit
* Tweak: Added future compatibility for Additional Custom Breakpoints for Pro widgets
* Fix: Some widget style breaks when Improved CSS Loading Experiment is active in certain cases ([#15632](https://github.com/elementor/elementor/issues/15632), [#15683](https://github.com/elementor/elementor/issues/15683), [#15660](https://github.com/elementor/elementor/issues/15660))
* Fix: Translation update keep appearing as available after install ([#14297](https://github.com/elementor/elementor/issues/14297))
* Fix: Wrong default icon color when using Font Awesome icons as inline SVG in Call to Action widget

v3.3.2 - 2021-07-13
Tweak: Updated plugin description
Fix: MailChimp tags in form widget replaced existing tags ([#11111](https://github.com/elementor/elementor/issues/11111))
Fix: Clicking videos from the items list in edit mode doesn’t initiate videos properly
Fix: User unauthorized message when activated but not connected in Kit Library
Fix: Carousel widgets did not support additional custom breakpoint responsive values
Fix: Tab border is overridden by the Section background color in Video Playlist widget
Fix: Widgets style breaks when Improved CSS Load experiment is active in a Single Page template and Post Content widget

v3.3.1 - 2021-06-20
* Tweak: Added support for more Theme Builder display conditions in Export / Import experiment
* Tweak: Adjusted License page heading structure for future feature
* Tweak: Adjusted Font Awesome icon for allowing support for future feature
* Fix: `frontend.min.js` file size increased in Elementor Pro 3.3.0 ([#15278](https://github.com/elementor/elementor/issues/15278))
* Fix: Prevent conditions from being reset when object cache is enabled in site ([#13299](https://github.com/elementor/elementor/issues/13299))
* Fix: Custom Code publish modal responsiveness issues ([#14519](https://github.com/elementor/elementor/issues/14519))
* Fix: Populating fields with options programmatically doesn't appear in Submissions screen ([#10671](https://github.com/elementor/elementor/issues/10671))
* Fix: Large images are not shown on the Image Carousel widget when set via Toolset dynamic tag
* Fix: Enable inline editing to the inner content tabs in Video Playlist widget
* Fix: Clicking on the video list doesn't play videos properly in Video Playlist widget
* Fix: Hide Play Icon control when Image overlay is toggled off in Video Playlist widget
* Fix: Removed extra space below the player when viewing from mobile view in Video Playlist widget
* Fix: Import button is not working properly in Theme Builder interface
* Fix: Preview Dynamic Content as control is not updating preview and throws an error in Popup Builder

### v3.3.0 - 2021-06-08
* New: Video Playlist widget - Add Engaging Video Content to Your Website ([#11859](https://github.com/elementor/elementor/issues/11859), [#7803](https://github.com/elementor/elementor/issues/7803))
* New: Hotspot widget - Create Interactive Images With Contextually Relevant Information ([#7282](https://github.com/elementor/elementor/issues/7282), [#2768](https://github.com/elementor/elementor/issues/2768))
* Tweak: Accessibility improvements for sub-menus in Nav Menu widget ([#13859](https://github.com/elementor/elementor/issues/13859), [#13810](https://github.com/elementor/elementor/issues/13810))
* Tweak: MailChimp action after submit can now add new tags to existing subscribers in Forms widget ([#11111](https://github.com/elementor/elementor/issues/11111))
* Tweak: Added `elementor_pro/forms/record/actions_before` to filter the record before it sent to Actions After Submit in Forms widget ([#14261](https://github.com/elementor/elementor/issues/14261))
* Tweak: Yoast SEO breadcrumbs widget can be used in Elementor without the need of enabling them in Yoast setting
* Tweak: Added future support for widgets CSS conditional loading ([#10329](https://github.com/elementor/elementor/issues/10329), [#14229](https://github.com/elementor/elementor/issues/14229))
* Tweak: Added future support for Sticky JS library conditional loading
* Tweak: Added future support for Import / Export experiment
* Tweak: Preparations and fixes for Import Export Experiment in Pro version
* Tweak: Added gradient button capabilities to Login widget buttons
* Tweak: Added gradient button capabilities to Slides widget button
* Tweak: Added gradient button capabilities to Price Table widget button
* Tweak: Added gradient button capabilities to Flip Box widget button
* Tweak: Added Code Highlight widget Developers Documentation
* Tweak: Adjusted Submissions page for future updates
* Tweak: Added `em` and `%` units for padding control in Carousel widgets
* Tweak: Shorten currency name to currency symbol in PayPal button widget
* Fix: Custom Fonts URLs should be replaced when replace URL is triggered ([#7376](https://github.com/elementor/elementor/issues/7376), [#10382](https://github.com/elementor/elementor/issues/10382))
* Fix: The currency symbol size changed in the Price Table widget if enabling sale ([#13519](https://github.com/elementor/elementor/issues/13519))
* Fix: Nav Menu widget is not loading Font Awesome submenu icons ([#9907](https://github.com/elementor/elementor/issues/9907))
* Fix: Hamburger toggle is not working in Nav menu widget
* Fix: Activation bug for IDN domains
* Fix: Conditions modal responsive glitches in Custom Code
* Fix: Duplicated strings in Custom Code module
* Fix: Enable resize option for code input field in Custom Code
* Fix: “Save & Close “button in Custom Code's Conditions modal was not visible on small screen sizes
* Fix: Removing a column from a section in the navigator resulted in an empty section
* Fix: Recommend option is cut If the layout is not "Standard" in the Facebook Button widget
* Fix: Video item does not play without adding an image in Media Carousel widget
* Fix: `search-plus` icon missing from panel in Media Carousel widget
* Fix: UI hover state glitch in Media Carousel widget
* Fix: PHP notice was thrown when trying to import a kit without overrideConditions parameter in Kit Import flow
* Fix: Templates conditions not imported if there are no conflicts in Import Export Experiment
* Fix: Non english values are not encoded properly on Submissions export
* Fix: Theme Builder import is not working properly
* Fix: UI glitch when no global widgets were found in Editor Panel
* Deprecated: See all deprecations to this version in our [Developers Deprecations Post](https://developers.elementor.com/v3-3-planned-deprecations/)

### 3.2.2 - 2021-05-05
Tweak: Added support for Expert tier templates in Templates Library
Tweak: Updated compatibility tag to support Elementor v3.2.x
Tweak: Added compatibility for future Library improvements
Fix: Toolset image dynamic field is not working with Gallery widget

### v3.2.1 - 2021-03-21
* Tweak: Added strings context in PayPal button and Price Table widgets
* Tweak: Added support for future Import / Export Kit feature
* Fix: Submissions with over than 191 characters weren't indexed properly

#### PRO 3.2.0 - 2021-03-14
* New: PayPal Button widget - Collect PayPal payments directly from your site
* Experiment: Submissions - Save all of your form submissions in one place ([#1686](https://github.com/elementor/elementor/issues/1686))
* Tweak: Added Stay In Column option to Inner Section element ([#7956](https://github.com/elementor/elementor/issues/7956))
* Tweak: Adjusted 'Max Height' control range in Table of Contents widget
* Tweak: Changed descriptive text in Create Custom Code screen
* Tweak: Added support for dynamic capabilities in Code Highlight widget
* Tweak: Added support for future load on demand for `share-link` library
* Tweak: Added support for future load on demand for `dialog` library in Popup
* Tweak: Allow overwriting the assets URL when using a mirror domain
* Fix: Animation was triggered multiple times when accessing the viewport in certain cases in Animated Headline widget ([#13951](https://github.com/elementor/elementor/issues/13951))
* Fix: Location is not being updated after a Custom Code snippet is published ([#13971](https://github.com/elementor/elementor/issues/13971))
* Fix: Custom Fonts CSS files were not updated after regenerating CSS files
* Fix: Conditions modal is not responsive in Custom Code
* Fix: Empty order buttons are displayed in Custom Fonts screen
* Fix: Typo in 'Reply To' Email action after submit placeholder in Forms widget
* Fix: Unnecessary Save Draft button in Custom Code
* Fix: RTL glitches in Custom Code
* Fix: Sanitized options in the editor to enforce better security policies
* Deprecated: See all deprecations to this version in our ([Developers Deprecations Post](https://developers.elementor.com/v3-2-planned-deprecations/))

#### v3.1.1 - 2021-02-23
* Tweak: Adjusted 'Max Height' control range in Table of Contents widget
* Fix: Popup event handler is undefined ([https://github.com/elementor/elementor/issues/11475](#11475), [https://github.com/elementor/elementor/issues/10690](#10690))
* Fix: Conditions modal is not responsive in Custom Code
* Fix: RTL glitches in Code Highlight widget
* Fix: Minor UI glitches in Code Highlight widget
* Fix: Users can't get Pro Developer Edition version updates

= PRO v3.1.0 =
* New: Introducing Custom Code - Add custom code snippets to your site, including `head`, `body` start and `body` end
* New: Meet Code Highlight widget - showcase any syntax with highlighted UI ([#5815](https://github.com/elementor/elementor/issues/5815))
* Experiment: Improved Pro widgets performance by loading JS and Swiper assets conditionally in frontend ([#8572](https://github.com/elementor/elementor/issues/8572), [Developer Documentation](https://developers.elementor.com/experiment-optimized-asset-loading/))
* Tweak: Added Compatibility Tag support in Elementor Pro ([Developer Documentation](https://developers.elementor.com/compatibility-tag/))
* Tweak: Added Dynamic capabilities to Rotating Text animation in Animated Headline widget ([#4625](https://github.com/elementor/elementor/issues/4625), [#8569](https://github.com/elementor/elementor/issues/8569))
* Tweak: Added an option to set Selected color for Typing effect in Animated Headline widget ([#5403](https://github.com/elementor/elementor/issues/5403), [#7826](https://github.com/elementor/elementor/issues/7826))
* Tweak: Added animation Loop option for Animated Headline ([#9749](https://github.com/elementor/elementor/issues/9749), [#2457](https://github.com/elementor/elementor/issues/2457))
* Tweak: Added timing options for Animated Headline widget ([#4392](https://github.com/elementor/elementor/issues/4392))
* Tweak: Added dynamic capabilities for Testimonial Carousel widget ([#8569](https://github.com/elementor/elementor/issues/8569))
* Tweak: Added dynamic capabilities for Price Table widget ([#4242](https://github.com/elementor/elementor/issues/4242), [#8569](https://github.com/elementor/elementor/issues/8569))
* Tweak: Added Word Wrap control to Code Highlight widget ([#13577](https://github.com/elementor/elementor/issues/13577))
* Tweak: Upgraded Font Awesome Pro library to v5.15.1
* Tweak: Improved method of loading field mapping repeater in Form widget ([Developer Documentation](https://developers.elementor.com/how-to-add-a-repeater-control-to-elementor-add-on/))
* Tweak: Added "Show on Browsers" Popup Advanced Rule
* Tweak: Added real-time JS handling to prevent redundant renders in Slides widget and all Carousel widgets
* Tweak: Import scroll utility from core and remove it from Pro
* Tweak: Added alignment options for Post Excerpt widget ([#9757](https://github.com/elementor/elementor/issues/9757))
* Tweak: Changed alignment control to work with selectors in Share Buttons
* Tweak: Upgraded to Webpack 5, Grunt-Webpack 4 and TerserPlugin instead of UglifyJsPlugin
* Fix: Steps Divider is not vertically aligned in Multi Step Form widget ([#12569](https://github.com/elementor/elementor/issues/12569))
* Fix: Slides are playing in an infinite loop mode even when the option is disabled in Slides Widget ([#6726](https://github.com/elementor/elementor/issues/6726))
* Fix: Redundant spacing is added to Share Buttons widget
* Fix: Step buttons text is not updated without a page reload in Forms widget
* Fix: Overflow issue in certain animations in Animated Headline widget
* Fix: When dragging a new Testimonial Carousel there is a console error thrown
* Fix: Step Buttons are cut in mobile view in Multi Step Form
* Fix: Submit and Step buttons size differences when using Twenty Twenty theme
* Fix: Duplicate button Text Color control in Slides widget
* Fix: JS error is thrown when editing and saving global widgets
* Fix: `get_version` API function may fail with Redis / DB cache
* Fix: Multiple license check requests are created in certain cases
* Deprecated: Deprecate methods prefixed with an underscore and replace them with unprefixed methods
* Deprecated: See all deprecations to this version in our [Developers Deprecations Post](https://developers.elementor.com/v3-1-planned-deprecations/)

#### 3.0.10 - 2022-01-20
* Tweak: Added Editing Handles string translation compatibility with Elementor Pro v3.1

= 3.0.9 - 2020-12-29 =
- Tweak: Added compatibility to support Improved Asset Loading of Carousel and Slides widgets
- Fix: Wrong phrasing of Import template success message in Theme Builder
- Fix: Border color glitch in Theme Builder

= v3.0.8 - 2020-11-26 =
* Fix: Navigation arrows UI glitch in Media Carousel widget ([#13172](https://github.com/elementor/elementor/issues/13172))

= v3.0.7 - 2020-11-25 =
* Fix: Console Error when dragging Testimonials Carousel widget
* Fix: Arrows of Testimonial and Reviews Carousel widgets navigate to the wrong direction in RTL websites
* Fix: Removed the conditional loading of Webpack
* Fix: Fatal error is thrown after deleting an associated custom taxonomy when Posts widget with Cards skin has a badge
* Fix: Upload JSON files only when the user allowed to prevent security issues
* Fix: Gallery not displayed in Theme Builder templates preview

Elementor Page Builder Free v3.5.3 Changelog

= v3.5.3 - 2021-12-28 =
Fix: Global Widgets appears with the default widget style and not with the styling of the Global widget([#17296](https://github.com/elementor/elementor/issues/17296))
v3.5.2 Free - 2021-12-22
* Fix: Responsive Reverse Columns control are not working properly ([#17240](https://github.com/elementor/elementor/issues/17240), [#17174](https://github.com/elementor/elementor/issues/1717))
* Fix: Favorite widgets are being reset after page reload ([#17219](https://github.com/elementor/elementor/issues/17219))
* Fix: Inner Section can’t be dragged into a column ([#17249](https://github.com/elementor/elementor/issues/17249))
* Fix: Elements are pasted in reverse order when copying and pasting multiple elements
v3.5.1 Free - 2021-12-20
* Tweak: Reverted Experiments auto deactivation in Safe Mode ([#17195](https://github.com/elementor/elementor/issues/17195))
* Fix: Experiments are not working when Safe mode is enabled ([#17195](https://github.com/elementor/elementor/issues/17195))
* Fix: Editing handles `z-index` issue ([#17187](https://github.com/elementor/elementor/issues/17187))
* Fix: Missing wrapper section when...
v3.5.0 Free - 2021-12-14
* New: Introducing CSS Transform - rotate, scale, skew, offset and flip any element ([#12451](https://github.com/elementor/elementor/issues/12451))
* New: Meet Multi-Select for page elements - improve your workflow process by making bulk actions ([#8006](https://github.com/elementor/elementor/issues/8006), [#879](https://github.com/elementor/elementor/issues/879))
* New: Meet Favorite widgets section - save your most useful widgets for easier accessibility ([#2184](https://github.com/elementor/elementor/issues/2184), [#11443](https://github.com/elementor/elementor/issues/11443))
* New: Added Text Stroke control - highlight titles with colorful outlines to in Heading, Icon Box, Tabs, Accordion, and Text path widgets ([#11158](https://github.com/elementor/elementor/issues/11158))
* Experiment: Hide native WordPress widgets from panel search results - remove unwanted widgets from the widgets panel
* Tweak: Adjusted Inline Font Icons experiment to work with `eicons` library and save up to 110KB of asset loading ([#8572](https://github.com/elementor/elementor/issues/8572), [#11361](https://github.com/elementor/elementor/issues/11361))
* Tweak: Detect and present contextual errors messages in the Import/Export flow for better troubleshooting ([#15630](https://github.com/elementor/elementor/issues/15630), [#15715](https://github.com/elementor/elementor/issues/15715))
* Tweak: Added Elementor license plan filter to Kit Library ([#16075](https://github.com/elementor/elementor/issues/16075))
* Tweak: Added Reverse columns option to Additional Custom Breakpoints Experiment ([#16322](https://github.com/elementor/elementor/issues/16322), [#12925](https://github.com/elementor/elementor/issues/12925))
* Tweak: Adjusted widgets to work with Inline-CSS Experiment and Additional Custom Breakpoints experiment ([#16126](https://github.com/elementor/elementor/issues/16126))
* Tweak: Added the option to search by tag names in the Kit Library ([#16075](https://github.com/elementor/elementor/issues/16075))
* Tweak: Added a quick Apply Kit modal option in the Kit Library
* Tweak: Updated Experiments screen structure for better experiments discoverabilty
* Tweak: Added Word Spacing control to typography group control
* Tweak: Added Pro promotion screen for Custom Code feature
* Tweak: Removed the Archive Posts and Archive Title widgets from widgets panel search results in non Archive templates
* Tweak: Prompt the user permission to allow unfiltered file uploads in the Import Kit flow
* Tweak: Optimized Kit library index page performance
* Tweak: Improved performance of `WP_Query` by adding `no_found_rows=true` parameter
* Tweak: Improved performance of loading the "My templates" while loading the Templates library
* Tweak: Minimum height wasn't defined to all responsive devices
* Tweak: Experiments status added to the system info for better debugging
* Tweak: Safe mode now deactivates Elementor Experiments
* Tweak: UI improvement for cascaded responsive control units
* Tweak: Updated Dialog library to `4.9.0`
* Tweak: Added a unified components registration for widgets, controls, form actions, dynamic tags, and finder categories
* Tweak: Disabled the option to change the desktop height and width fields in the responsive bar
* Tweak: Redundant inline CSS code was removed with the use of `eicons`
* Tweak: Implemented Redux framework for future features support
* Tweak: Allow "Edit Buttons" options to be extended by 3rd party developers
* Tweak: `Editor/Documents` moved to `/editor/components` folder
* Tweak: Added a filter to Context Menu Groups
* Fix: Hamburger button didn't open on mobile in Nav menu widget ([#16682](https://github.com/elementor/elementor/issues/16682))
* Fix: Adding multiple repeater controls in one section craetes a onflict ([#13117](https://github.com/elementor/elementor/issues/13117))
* Fix: Finder incorrectly identifies pages created through Finder as a Post type instead of Page type ([#12502](https://github.com/elementor/elementor/issues/12502))
* Fix: Unexpected behavior if `ctrl` + mouse click was used on mac ([#5228](https://github.com/elementor/elementor/issues/5228))
* Fix: Edit header handles don't show up if the `z-index` of the header section is over 99 ([#16214](https://github.com/elementor/elementor/issues/16214))
* Fix: Slides per view can't be set to default if there is a widescreen value in the Testimonial Carousel widget ([#16210](https://github.com/elementor/elementor/issues/16210))
* Fix: Dividers not vertically centered in Icon List widget ([#16431](https://github.com/elementor/elementor/issues/16431))
* Fix: Text typography control is missing in Text Path widget ([#16805](https://github.com/elementor/elementor/issues/16805))
* Fix: Column padding affected absolute positioned elements ([#16572](https://github.com/elementor/elementor/issues/16572))
* Fix: Some controls disappear in responsive devices when Additional Custom Breakpoint experiment is active ([#16608](https://github.com/elementor/elementor/issues/16608))
* Fix: Menu Anchor widget didn't scroll to the appropriate ID if Scroll Snap is active ([#17035](https://github.com/elementor/elementor/issues/17035))
* Fix: SVG sanitizer is failing if there is a line break after ``
* Fix: Image Carousel widget ignored padding and margin inside columns
* Fix: Theme Builder close button not functioning if the page was refreshed
* Fix: Pro widget promotional popover CTA text was incorrect when Elementor Pro is activated but not connected
* Fix: Section editing handle is not accessible when Section is placed below a Header
* Fix: Run DB calculations only on sites that are required to
* Fix: UI glitch in Google maps widgets
* Fix: CLI 'library import' deletes the original imported file when importing a template
* Fix: Updated Admin Top Bar font for Non-English languages
* Fix: Elementor top bar is not presented in License page
* Fix: Template name changed if a dash mark was used in the Import process
* Fix: Empty state background was missing from the Media controls
* Fix: Apply Kit option threw an error when used with PHP 8.0
* Fix: Sticky option threw an error and cause the editor not to work
* Fix: UI glitch in "Get beta updates" modal
* Fix: Scroll snap caused UI glitches and threw undefined error on Archive pages
* Fix: Vertical align control disappeared if used in a custom position on a custom breakpoint
* Fix: Choose controls in RTL sites were inverted
* Fix: Elementor notices were being displayed in the plugin update screen
* Fix: Z-index control overrides negative values
* Fix: Text Path widget causes redundant file system calls
* Deprecated: `get_add_new_landing_page_url` (props [@HeyMehedi](https://github.com/HeyMehedi))
3.4.8 – 2021-11-16
Fix: Font Awesome 4 support option is set to Yes in new websites
Fix: CSS Printing method option is set to Internal Embedding in new websites
Fix: Hardened Lightbox capabilities to enforce better security policies
Fix: After downgrading from a version with Container experiment active a PHP error is thrown
= v3.4.7 - 2021-10-31 =
* Tweak: Added role restriction to Version control feature
* Fix: Private Vimeo videos are not loading in Video widget ([#16741](https://github.com/elementor/elementor/issues/16741))
* Fix: Custom width responsive control disappeared until section init in the common Positioning section
* Fix: PayPal button widget is not functioning in future Pro versions
* Fix: Unwanted HTML escaping in Pro features promotion

3.4.5 – 2021-10-12
Tweak: Updated featured video in the WordPress repository plugin page
Tweak: Added support for future features compatibility
Fix: Additional breakpoints responsive CSS classes clash when Optimized DOM Output experiment is inactive #16322
Fix: Escaped several translation strings for better security (props @rodolphebertozzo)
Fix: Slides per view and slides to scroll controls disappeared when using multiple breakpoints in Testimonial Carousel widget
Fix: Padding not applied properly with absolute positioned widgets when the Optimized DOM Output experiment is active
Fix: Missing padding in the widgets panel layout

v3.4.4 Free - 2021-09-13
* Fix: Custom popover responsive controls breaks when used in responsive breakpoints view when Additional Breakpoints experiment is active ([#16312](https://github.com/elementor/elementor/issues/16312))
* Fix: Data Updater causes fatal error due to DB corruption ([#16100](https://github.com/elementor/elementor/issues/16100))
* Fix: Page settings layout description strings were inaccurate
* Fix: Specific image sizes causes the first image to load in large dimensions on load in Image Carousel widget
url()`

v3.4.3 Free - 2021-08-29
* Tweak: Added "Justified" option in Typography text alignment in Column & Section elements ([#11480](https://github.com/elementor/elementor/issues/11480))
* Tweak: Enlarged cards view in the Kit Library for better visibility
* Tweak: Changed Kit Library tab title
* Fix: Landing pages experiment causes 404 errors with attachment pages ([#15943](https://github.com/elementor/elementor/issues/15943))
* Fix: Can't upload SVG files using Elementor ([#16084](https://github.com/elementor/elementor/issues/16084), [#16119](https://github.com/elementor/elementor/issues/16119), [#16088](https://github.com/elementor/elementor/issues/16088))
* Fix: `wp_kses_post` strips `srcset` attribute from images ([#16111](https://github.com/elementor/elementor/issues/16111))
* Fix: Inline CSS is parsed to an invalid characters ([#16140](https://github.com/elementor/elementor/issues/16140))
* Fix: Animated elements disappear before entering the viewport ([#2806](https://github.com/elementor/elementor/issues/2806))
* Fix: Autoplay not working for Vimeo videos in Lightbox ([#16068](https://github.com/elementor/elementor/issues/16068))
* Fix: HTML captions are stripped in Image carousel widget ([#16073](https://github.com/elementor/elementor/issues/16073))
* Fix: Carousels are not working properly in the Editor when Additional Custom Breakpoints experiment is active
* Fix: Responsive values are not being reflected in Slider controls
* Fix: Elementor Top Admin Bar loads in WordPress dashboard when the experiment is active
* Fix: Prevent Admin Top Bar to conflict with WordPress customizer
* Fix: Can't change alignment of icons when Font Awesome Inline experiment is active in Icon List widget
* Fix: Import deeplink redirect loses target screen parameters when user needs to log in
* Deprecated: Removed all usages of `Elementor\Utils::get_create_new_post_url()`
3.4.2 – 2021-08-19
Fix: Responsive Site settings are not being applied on frontend when Additional Custom Breakpoints is active (#16055, #16033)
Fix: Global colors are applied even when they are disabled on Frontend (#16037)
Fix: Conditional controls missing when using Dynamic tags (#16050)
Fix: Motion Effects popover is not visible (#16044)
Fix: Control conditions are not being executed when has capital letter in the control slug (#16003)

3.3.1 – 2021-07-20
Tweak: Added a back to Kit Library button to the Import Kit screen
Tweak: Updated eicons library to 5.12.0
Tweak: Declared compatibility for WordPress 5.8
Fix: Some widget style breaks when Improved CSS Loading Experiment is active in certain cases (#15632, #15683, #15660)
Fix: Improved CSS Loading experiment learn more link leads to the wrong doc (#15622)
Fix: JS error is thrown when using Global widget since Elementor v3.3.0 (#15648, #15672)
Fix: Removed deprecated classes calls in System Info screen

3.3.0 – 2021-07-13
New: Introducing Kits Library – Create Entire Websites Faster Than Ever (#4417, #11341)
New: Meet the Color Color Sampler – fetch colors from every image and populated color control (#14868)
Experiment: Improved CSS Loading – Load widgets CSS only when needed (#13533, #8572)
Tweak: Added Animations CSS library to be loaded conditionally when needed when Improved Asset Load experiment is active (#13533, #8572)
Tweak: Added the ability to fetch Image from external URL (#413)
Tweak: Added responsive capabilities to Content width in Section and Inner Section elements (#12963)
Tweak: Added “Hidden Elements” User Preference control to choose whether to show or hide hidden elements in responsive mode (#12316)
Tweak: Added User Preference control to set the default responsive device when the responsive view is triggered (#14662)
Tweak: Added an Elementor top bar to all Elementor screens in the WordPress admin pages for better discoverability (#15276, #15250)
Tweak: Added gradient button capabilities to Button instances in Theme Style (#14731)
Tweak: Changed Landing Pages experiment to be active by default on all websites
Tweak: Improved Kit Import and Export tool to include Posts, Pages, Custom Post Types and WooCommerce Products
Tweak: Allow unlimited export of Elementor-created content in Import/Export tool
Tweak: Included Homepage setting in Import/Export tool
Tweak: Throw an error when running Import process via CLI if user is not Administrator role
Tweak: Added Informative modal links in Import/Export tool
Tweak: Modified Kit information area to be collapsible in Import/Export tool
Tweak: Added custom fields support to Import/Export Experiment
Tweak: Added future support for Additional Breakpoints
Tweak: Changing the content-filters to be accessed publicly
Tweak: Regenerate Files admin button resets all page-assets data
Tweak: Improved Kit Import and Export tool to include conditions conflicts resolver
Tweak: Added Kit information to Import and Export tool
Tweak: Added summary screens to Import and Export tool
Tweak: Converted Improved Asset Loading Experiment registration to the post save process instead of loading process
Tweak: Widgets search can accept non-english strings for better UX
Tweak: Polished Responsive top bar UI
Tweak: Created an Uploads manager util to better handle files being uploaded
Tweak: Added default height to Tablet and Mobile devices
Tweak: Polished Select2 control UI
Tweak: Added Pro promotion in Submission feature page
Tweak: Updated Font Awesome icons library to v5.15.3
Tweak: Added a new filter elementor/document/save/data to allow manipulation when document save starts
Tweak: Added usage schema in schemas/usage
Tweak: Recalculate elements usage each upgrade
Tweak: Added “Recreate Kit” button in Elementor settings only when the Default Kit does not exist
Tweak: Made elementorFrontend.getDeviceSetting() method dynamic
Fix: Inline editing not working when the Optimized DOM experiment is on (#14703)
Fix: Exit animation flickers in several cases (#14459, #13180)
Fix: Lightbox is not working in the frontend (#15080, #15085)
Fix: Prevent Default Kit from being recreated when kit not exists (#13299)
Fix: Social icons alignment shift right in Safari browsers (#13122)
Fix: Gradient control doesn’t work when using Global Colors (#13288)
Fix: Social Icons and Share button space disappeared when optimizing the HTML (#13279)
Fix: UI glitch in the empty state of Global widgets tab
Fix: Breakpoints values in the Panel are not enforced
Fix: Error thrown in Template library if Expert template been imported
Fix: Panel search bar appears above the overlay on load
Fix: Slides widget is not displaying properly in the Editor
Fix: Activation account connection error on IDN domains
Fix: Video item didn’t started playing without adding an image overlay in Media Carousel widget
Fix: Inline editing not working when the Optimized DOM experiment is active
Fix: Site Identity data been transferred when importing a Kit
Fix: WordPress content Featured images are not being imported when applying a Kit
Fix: Post Excerpt is not imported when applying a Kit via Import Kit tool
Fix: Default Kit file not being created in Multisite WordPress instances
Fix: Dark mode UI glitches in Import/Export tool
Fix: Close and back to dashboard buttons are not being redirected to the correct page in Import/Export experiment
Fix: Collapse button disappeared on mobile if the user not logged in Video Playlist widget
Fix: Import process fail message is shown when importing a Kit from ThemeForest
Fix: Large images optimized by WordPress can’t be displayed properly via dynamic Toolset fields
Fix: Dynamic control is not working in Text Path widget
Fix: Column removed from a section in the Navigator resulted in an empty section
Fix: Unable to drag and drop columns from one above other
Deprecated: See all deprecations to this version in our Developers Deprecations Post

= v3.2.5 Free - 2021-06-16 =
* Fix: Reverted Replace URL fix that caused the Default Kit to get regenerated in certain cases ([#14892](https://github.com/elementor/elementor/issues/14892)

= v3.2.4 – 2021-05-26 =
Tweak: Changed Google Maps widget to use API v3 instead of deprecated v2 (#15090)
Tweak: Updated Google Fonts list to 05/2021 (#14732, #14536, #13595)
Tweak: Changed “Missing Header” text for Compatibility tags in System info screen
Fix: Google Maps widget is not loading due to API deprecation (#15090)
Fix: Disable Lightbox user preference does not affect the Basic Gallery widget (#12913)
Fix: Hardened Lightbox capabilities to enforce better security policies

= v3.2.3 – 2021-05-05 =
Fix: eicons file couldn’t be found when using Custom Breakpoints (#14718, #14712)
Fix: Deregister eicons fonts action is not working (#14712)
Fix: Responsive custom CSS is not properly generated when using custom breakpoints (#14711)
Fix: Minimize the Editor window caused to preview to collapse behind the Panel

= v3.2.2 – 2021-04-26 =
Fix: Multiple carousels in the same page stoped functioning when Improved Asset Load experiment is active (#14663, #14675)
Fix: Section Style tab panel is grayed in several site languages (#14642)
Fix: Responsive mode UI glitch in WordPress versions under 5.6

= v3.2.1 – 2021-04-21 =
Tweak: Changed the minimum width of Mobile breakpoint to 320px
Fix: Global Typography settings were printed as undefined variables
Fix: Close button in responsive bar didn’t worked in the Desktop breakpoint
Fix: UI glitch in the dashboard admin notices
Fix: Right click contextual menu appears underneath the Navigator
Fix: Panel resize caused UI glitches in RTL websites
Fix: Responsive device icons adjustments in RTL websites

= FREE 3.1.4 – 2021-03-08 =
Fix: Self hosted video didn’t work with Image Overlay (#14038)
Fix: Clicking on Video widget Image Overlay doesn’t plat video for Vimeo (#14095)
Fix: Carousels navigation arrows z-index issue in Safari (#13791)
Fix: Landing Pages can cause a fatal error for Author roles in the WordPress dashboard
Fix: tags placed in an SVG file trigger the Lightbox
Fix: Hardened allowed options in the editor to enforce better security policies
Fix: Removed html option in Lightbox module to prevent security issues

= FREE 3.1.3 - 2021-03-03 =
* Tweak: Added `aria-expanded` property to Tabs, Accordion and Toggle widgets ([#11246](https://github.com/elementor/elementor/issues/11246), [#3576](https://github.com/elementor/elementor/issues/3576))
* Fix: Values are being cleared after save action in Query control ([#14098](https://github.com/elementor/elementor/issues/14098))

= FREE 3.1.2 - 2021-02-03 =
* Tweak: Added Lazy load option for YouTube in Video widget to prevent conflicts ([#13898](https://github.com/elementor/elementor/issues/13898))
* Tweak: Allow overwriting the assets URL when using a mirror domain ([#13701](https://github.com/elementor/elementor/issues/13701))
* Tweak: Removed deprecated `jQuery` functions for WP 5.7 compatibility
* Tweak: Added a `mixin` for `webkit-scrollbar` design in Table of Content widget CSS
* Tweak: Added `--force` CLI replace command to always return the number of replaces
* Tweak: Added a Lazy Load control for YouTube source in Background Video
* Tweak: Updated `eicons` library to v5.11.0
* Fix: Youtube videos didn't work properly when Privacy mode is enabled and "Improved Asset Loading" experiment is disabled ([#13711](https://github.com/elementor/elementor/issues/13711))
* Fix: Error event will not always have an `originalEvent` ([Props @enisdenjo](https://github.com/enisdenjo))
* Fix: Background Video protocol wasn't using `https` for `youtube-nocookie` option in Video widget
* Fix: Youtube API script was loaded when Image overlay is used
* Fix: Navigator overlapped preview area if attached to the right
* Fix: Column layout glitch when changing the section structure
* Fix: Landing page created via the Admin bar wasn't created with Canvas layout
* Fix: Sanitized options in the editor to enforce better security policies

= v3.1.1 - 2021-01-31 =
* Tweak: Minor UI improvements in Compatibility tag
* Fix: Async JS loading conflicted with `wp.i18n` ([#13708](https://github.com/elementor/elementor/issues/13708), [#13746](https://github.com/elementor/elementor/issues/13746), [Topic](https://wordpress.org/support/topic/console-error-43/))
* Fix: Elementor loads unnecessary `wp-polyfills.min.js` script in Frontend ([#13720](https://github.com/elementor/elementor/issues/13720))
* Fix: Landing Pages experiment removes content in static blog pages ([#13706](https://github.com/elementor/elementor/issues/13706), [#13728](https://github.com/elementor/elementor/issues/13728), [#13725](https://github.com/elementor/elementor/issues/13725), [Topic](https://wordpress.org/support/topic/blog-page-not-showing-after-update-3/))
* Fix: Background Slideshow shifted if Section is stretched and has Full Width layout ([#13750](https://github.com/elementor/elementor/issues/13750), [Topic](https://wordpress.org/support/topic/slide-show-background-2/), [Topic](https://wordpress.org/support/topic/slider-background-section-layout-issue/), [Topic](https://wordpress.org/support/topic/elementor-v-3-0-16-breaks-full-width-header/))
* Fix: Entrance animation set to `none` caused a delay in the widget load
* Fix: Navigator rearrangement glitches when Optimized DOM experiment is active
* Fix: Keyboard navigation isn't working in Tabs widget when Accessibility Improvements experiment is active
* Fix: Minor UI glitches in Experiments screen
* Fix: Wrong check of a deprecated method caused a notice when `ELEMENTOR_DEBUG` is enabled
* Fix: Arrow keys navigation is not working in Finder
* Fix: Theme Style overrides icon size when set in `em` in Social Icon widget

= FREE 3.1.0 - 2021-01-24 =* New: Elementor Experiments - Experience new features before they're officially released ([Developer Documentation](https://developers.elementor.com/elementor-experiments/))
* New: Compatibility Tag - Make sure your website plugins are compatible with Elementor ([Developer Documentation](https://developers.elementor.com/compatibility-tag/))
* Experiment: Landing Pages - Create beautiful landing pages in a streamlined workflow
* Experiment: Accessibility Improvements - Make Elementor widgets more accessible (may include markup changes) ([#13191](https://github.com/elementor/elementor/issues/13191))
* Experiment: Improved performance by loading JS and Swiper assets conditionally in frontend ([#8572](https://github.com/elementor/elementor/issues/8572), [Developer Documentation](https://developers.elementor.com/experiment-optimized-asset-loading))
* Tweak: Improved Tabs widget accessibility ([#11779](https://github.com/elementor/elementor/issues/11779), [#11561](https://github.com/elementor/elementor/issues/11561))
* Tweak: Added alignment options for Tabs widget ([#11997](https://github.com/elementor/elementor/issues/11997))
* Tweak: Updated Font Awesome icons library to v5.15.1 ([#12057](https://github.com/elementor/elementor/issues/12057))
* Tweak: Added "Custom" Columns Gap option in Section element ([#11978](https://github.com/elementor/elementor/issues/11978))
* Tweak: Added Border Radius support in Google Maps widget ([#11359](https://github.com/elementor/elementor/issues/11359))
* Tweak: Added dynamic capabilities to Tab Title control in Tabs widget ([#9710](https://github.com/elementor/elementor/issues/9710))
* Tweak: Added dynamic capabilities to Toggle Content control in Toggle widget ([#12405](https://github.com/elementor/elementor/issues/12405))
* Tweak: Added `em` unit to Border Radius control in Button widget ([#11561](https://github.com/elementor/elementor/issues/11561))
* Tweak: Introduced a new method for attaching a JS handler to an element ([Developer Documentation](https://developers.elementor.com/new-method-attaching-a-js-handler))
* Tweak: Added the option to add custom menu items in Site Settings ([Developer Documentation](https://github.com/elementor/elementor/pull/13243))
* Tweak: Added an option to choose Text element HTML tag in Divider widget ([#11499](https://github.com/elementor/elementor/issues/11499))
* Tweak: Updated `eicons` library to v5.10.0
* Tweak: Refactored YouTube source to use YouTube API in Video widget
* Tweak: Added dynamic capabilities to Poster control in Video widget
* Tweak: Global dropdown controls are now displayed for all user roles
* Tweak: Improved browsers detection utility functionality
* Tweak: Added "Find an Expert" link to the Admin Dashboard Overview widget
* Tweak: Added the new Theme Builder as a Finder item
* Tweak: Added `+` icon in multi-select control for better UX
* Tweak: Improved Select2 controls load
* Tweak: Added Elementor Beta (Developer Edition) promotion in WordPress dashboard
* Tweak: Migrated DOM Improvements to Elementor Experiments
* Tweak: Removed redundant extra padding in responsive controls
* Tweak: Modified the Theme Builder app link UI in the Admin Bar menu
* Fix: Some keyboards layout cannot open the keyboard shortcuts dialog ([#6145](https://github.com/elementor/elementor/issues/6145))
* Fix: Change Page Layout doesn't update the preview on the first attempt ([#13245](https://github.com/elementor/elementor/issues/13245))
* Fix: Update Post Title via Site Settings removes style from Post Title widget ([#12605](https://github.com/elementor/elementor/issues/12605))
* Fix: Can't rearrange items between sections in Navigator since WordPress 5.6 update ([#12256](https://github.com/elementor/elementor/issues/12256))
* Fix: Double click needed to play YouTube video when Poster image exists in Video widget
* Fix: Autoplay option doesn't work in mobile devices when YouTube source is muted in Video widget
* Fix: YouTube End Time option doesn't work when Loop option is active in Video widget
* Fix: Incompatible variable names in Base Swiper class and Elementor Pro carousels
* Fix: Landing Pages menu item directs to the wrong page
* Fix: Redundant spacing is added to WYSIWYG control if rich editing is disabled
* Fix: Editor Autoplay is not working consistently in Image Carousel widget
* Fix: Console errors are thrown when entering the Revisions menu in edge cases
* Fix: Column height is not correct when Optimized DOM experiment is inactive
* Fix: Wrong translation function caused errors in the Revisions panel
* Fix: Widgets empty state is not visible in WordPress 5.6
* Deprecated: See all deprecations to this version in our [Developers Deprecations Post](https://developers.elementor.com/v3-1-planned-deprecations/)

= v3.0.16 - 2021-01-06 =
* Tweak: String changes in Delete Site Settings screen
* Fix: Clicking "Recalculate" button in System info throws a PHP error ([#13100](https://github.com/elementor/elementor/issues/13100 ))
* Fix: Regenerate CSS is not working properly in large scale servers
* Fix: Template Library title sanitization to avoid security issues
* Fix: `libxml_disable_entity_loader` warning is thrown in PHP 8.0 instances

= v3.0.15 - 2020-12-21 =
* Tweak: Added "Theme" option to Page Layout options in Page Settings to allow customization of Site Setting value
* Tweak: Added a confirmation message before deleing Default Kit to trash to avoid unintentional Site Settings deletion
* Fix: Named parameters used in Dynamic Tags causes PHP errors in PHP 8.0 ([#13269](https://github.com/elementor/elementor/issues/13269))
* Fix: "Edit with Elementor" menu does not expands in the top admin-bar menu in WordPress 5.6 ([#13256](https://github.com/elementor/elementor/issues/13256))
* Fix: Stretch Section causes horizontal scroll when the vertical scrollbar is visible in WordPress 5.6 ([#13260](https://github.com/elementor/elementor/issues/13260))
* Fix: Unable to save Templates in WordPress 5.6 ([#12273](https://github.com/elementor/elementor/issues/12273), [Topic](https://wordpress.org/support/topic/save-the-template-and-page-builder-loding/))
* Fix: Ninja Forms plugin conflict in WordPress 5.6 ([#13281](https://github.com/elementor/elementor/issues/13281), [Topic](https://wordpress.org/support/topic/elementor-ninja-forms-bug/), [Topic](https://wordpress.org/support/topic/elementor-bug-ninja-forms/))
* Fix: Pinterest social sharing is not working when displaying a large image in Lightbox
* Fix: Manage Global Colors and Fonts buttons is not leading to the correct screen
* Fix: Permission error when trying to update site description with WP-CLI
= 3.0.14 – 2020-11-25 =
Tweak: Added 3rd party plugins compatibility to versions rollback mechanism
Fix: Updated Popup Builder promotional image
Fix: Upload SVG files only when the user allowed to prevent security issues
Fix: String updates in Style Settings tab

= v3.0.14 =
* Tweak: Added compatibility with WordPress v5.6 to the Editor panel (#12958)
* Tweak: Updated translation strings in Theme Builder promotional screen
* Fix: Tab content is animated when active in Tabs widget (#12724)
* Fix: “Edit with Elementor” button in admin top-bar is missing in some cases (#12951, #12995)
* Fix: “Edit with Elementor” button in a post removes draft
* Fix: “Edit with Elementor” doesn’t work for empty Elementor posts
* Fix: Some settings are not being updated in the Preview in Image Carousel widget
* Fix: Console error message when Global value is not found
* Fix: Revisions are not being saved in Site Settings
* Fix: Apply or Restore revision actions triggers console errors
* Fix: Paste action without any data throws a console error
* Fix: Pasting style with Global values is not reflected in the Panel
* Fix: Can’t submit forms from templates when the parent post is empty

Quan trọng!
Trong phiên bản thông thường của Elementor, tất cả các mẫu PRO đều được kiểm tra.

Bây giờ, để nhập mẫu trong các phiên bản mới (2.8+), bạn cần đăng ký tài khoản miễn phí trên Elementor.com

Demo: https://elementor.com/pro/

Đây là bản update bảo mật – vá lổ hổng nghiêm trọng, vui lòng nâng cấp ngay. Tìm hiểu thông tin lổ hổng tại đây

Elementor PRO v3.5.2 Cloud + Elementor free v3.5.3 NULLED bao gồm 2 pack cho bạn lựa chọn:

1. elementor+pro_pack1 Bạn cần phải đăng ký tài khoản tại trang elementor.com, sau đó đăng nhập vào elementor wordpress và tiến hành import template free + pro trực tiếp

2. elementor+pro_pack2 Không cần tài khoản, nhập thủ công bằng tệp json (Full demo)

Password Download Elementor Pro – WordPress Page Builder

 • Vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để lấy password download và giúp admin duy trì hoạt động blog này. Nhớ click đúng link các bạn nhé, tks all~~~

hotrowordpress-affLicense: hotrowordpressdotcom23122021null (đã kích hoạt tự động)

Quan trọng: Ghi đè cả thư mục elementorelementor-pro. Không bao giờ cập nhật phiên bản miễn phí từ máy chủ WordPress.


Elementorism – Landing Pages for Elementor

Elementor Pro Templates Pack

Templates – Elementor PRO – Demo link: https://library.elementor.com/


*** Trọn bộ 1771+ NEW Elementor Template Kits (update 15-01-2022)

(Demo: https://themeforest.net/category/template-kits/elementor)

 • Real estate and construction WordPress Template Kits and blocks (Tất cả các bộ và khối mẫu WordPress bất động sản và xây dựng cho Elementor Tìm thấy trên Envato Elements được đóng gói ở đây trong một tệp Zip)

 

Real estate and construction WordPress Template Kits and blocks

 • Chefmaster Restaurant Cafe – Elementor Template Kit
 • Bean Barista – Online Barista Course Elementor Pro Template Kit
 • Splendid – Drone Photography Elementor Template Kit
 • Roethlon – American Football & NFL Elementor Template Kit
 • Sputnik Logistics Center HTML
 • Nile – Transportation and Logistics HTML Template
 • Taset – Logistic & Transportation HTML Template
 • Building & Construction Keynote Template
 • Seavor | Sea Adventure & Travel Elementor Template Kit
 • Glasseo – Eyewear Store Woocommerce Elementor Template Kit
 • Buildoit | Construction & Building Elementor Template Kit
 • Median – Digital Marketing Agency Elementor Template Kit
 • Texter – Content Writing Service Agency Elementor Kit
 • Sinema – Film Maker & Movie Studio Elementor Template Kit
 • Rythm – Rock Band Elementor Template Kit
 • Ochiz – Photography & Portfolio Elementor Template Kit
 • Motocare – Automotive Elementor Template Kit
 • Qcast – Podcast & Music Elementor Template Kit
 • Hecxa – Creative Design Agency Elementor Template Kit
 • AdsBoard – Billboard & Outdoor Advertising Agency Elementor Template Kit
 • Treina – Personal Trainer & Fitness Elementor Template Kit
 • Eightsy – Billiard School & Sport Club Elementor Template Kit
 • Atravel – Travel Agency Elementor Template Kit
 • Mora – Modern Blog Elementor Template Kit
 • Enton – Creative Agency Elementor Template Kit
 • Finanvo | Finance & Investment Consulting Elementor Template Kit
 • Mudik – Moving & Transportation Services Elementor Template Kit
 • Kasal – Wedding & Event Planner Elementor Template Kit
 • Bustic – Tech & Software Company Elementor Template kit
 • Wartel – Home Wifi & Internet Provider Services Elementor Template Kit
 • Watchbox – Watch Shop WooCommerce Elementor Template Kit
 • Furnise – Furniture Shop WooCommerce Elementor Template Kit
 • Watchbox – Watch Shop WooCommerce Elementor Template Kit
 • Beautify – Makeup Artist & Hair Stylist Elementor Template Kit
 • Furnise – Furniture Shop WooCommerce Elementor Template Kit
 • Interia – Interior Design Service Elementor Template Kit
 • Doran – Blog & Magazine Elementor Template Kit
 • Filma – Film Maker & Movie Streaming Services Elementor Template Kit
 • TazZA – Organic Food Elementor Template Kit
 • Organica – Eco Farm Elementor Template Kit
 • Starch – Business Elementor Template Kit
 • Pawsy – Pet Care & Veterinary Elementor Template Kit
 • Orionis – Finance Consultant Elementor Template Kit
 • GGWEPE – Esports & Gaming Elementor Template Kit
 • Piccaso – Photography Elementor Template Kit
 • Gellod – Esport Gaming Elementor Template Kit
 • Dosino – Arcade Games & Attractions Elementor Template Kit
 • Mylo – Creative Agency & Portfolio Template Kit
 • FoodDelivery – Local Business Elementor Template Kit
 • VisaPlan – Immigration & Visa Consulting Elementor Template Kit
 • Citizen – City Government & Municipal Elementor Kit
 • Booster – Digital Marketing Elementor Template Kit
 • Momen – Photography & Blog Elementor Template Kit
 • Cinnamon – Bakery & Pastry Shop Elementor Template Kit
 • Hank & Joe – Elegant Restaurant Elementor Template Kit
 • Oganic – Organic Food Elementor Template kit
 • Pawsy – Pet Care & Veterinary Elementor Template Kit
 • Gomo – Moving Company Elementor Template Kit
 • Orionis – Finance Consultant Elementor Template Kit
 • Donism – Environment Charity Elementor Template Kit
 • iDea – Technology & IT Network Service Elementor Template Kit
 • Klinta – Cleaning Services Elementor Template Kit
 • Entox – Car Rental Marketplace Elementor Template Kit
 • Ligula — Online Marketing & SEO agency Template Kit
 • Arkhi Architecture & Interior Design Elementor Template Kit
 • Pertaev – Electric Vehicle & Charging Station Elementor Template Kit
 • Bimbink – Business Coach & Consulting Elementor Template Kit
 • Corner – Construction & Building Elementor Template Kit
 • Digincy – Digital Marketing Agency Elementor Template Kit
 • Babypleje – Baby Care Services Elementor Template Kit
 • Hoope – Charity & Donation Elementor Template Kit
 • Travelio – Travel & Tourism Elementor Template Kit
 • Dentisto Dentist & Medical Elementor Template Kit
 • Consession – Conference & Seminar Elementor Template Kit
 • Hoope – Charity & Donation Elementor Template Kit
 • Heisberg – Craft Beer & Brewery Elementor Template Kit
 • Kidster – Preschool & Childcare Elementor Template Kit
 • Anterin – Car Driving Course Elementor Template Kit
 • Krativa – Creative & Digital Agency Services Elementor Template Kit
 • Loren – Blog & Magazine Elementor Template Kit
 • Digitron – Software & SaaS Elementor Template Kit
 • Hotline | Call Center &Telemarketing Elementor Template Kit
 • Xerces – Creative & Digital Agency Elementor Template Kit
 • Kidzie – Baby & Kids E-Commerce Elementor Template Kit
 • Novio – Ecology & Environmental Non-Profit Organization Template Kit
 • Centrix – Artificial Intelligence & Technology Services Elementor Template Kit
 • Tyrest – Car Tire & Wheel Service Elementor Template Kit
 • Escal | Transportation & Logistics Elementor Template Kit
 • JewellryWear – eCommerce Elementor Template kit
 • DEVA – Fashion Store WooCommerce Elementor Template Kit
 • Pearl – Modern & Simple WooCommerce Store Template Kit
 • Rick and Sons – Tools & Hardware Retail WooCommerce Template Kit
 • Trical | Bike & Scooter Rental Elementor Template Kit
 • Pipirima — Pizza & Food Delivery Elementor Template Kit
 • Gloy – Logistic & Transportation Delivery Elementor Template Kit
 • RedShield Cyber Security & IT Management Template Kit
 • Revive – Medical Elementor Template Kit
 • Kenchiku – Architecture & Interior Design Elementor Template Kit
 • MyDoctor – Doctor On Demand Elementor Template Kit
 • Credia | Banking & Business Loan Elementor Template Kit
 • Nature – Spa & Massage Elementor Template Kit
 • Melier | Hair & Beauty Salon Elementor Template Kit
 • DezVu – Creative Agency Elementor Template Kit
 • Businext – Corporate Business Elementor Template Kit
 • Bocha – Childcare Elementor Template Kit
 • Wrote – Content Writing & Copywriting Template Kit
 • Studdy – E-Learning & Online Courses Elementor Template Kit
 • Novo – Photography Elementor Template Kit
 • Atap – Roofing Service & Construction Elementor Template Kit
 • Aguvic – Creative Digital Agency Elementor Template Kit
 • Kareta – Car Rental Services Elementor Template Kit
 • Flaire | Dance School & Studio Elementor Template Kit
 • Voltee – Volunteering Service Elementor Template Kit
 • Atap – Roofing Service & Construction Elementor Template Kit
 • Fashion Art – WooCommerce Elementor Template Kit
 • Fashion Instincts – WooCommerce Elementor Template Kit
 • ERGO – Bike & Cycling WooCommerce Elementor Template Kit
 • Fashion Spirit – WooCommerce Elementor Template Kit
 • Meubel – Modern Furniture WooCommerce Elementor Template Kit
 • Kaffen – Coffe Shop & Restaurant Elementor Template Kit
 • Bumbo – Business & Startup Portfolio Elementor Template Kit
 • Villague – Private Villa & Resort elementor Template Kit
 • Findmeet – Video Conference Elementor Template Kit
 • Refix – Appliance Repair Company Elementor Template Kit
 • EduLife – Life Coach Elementor Template Kit
 • Digira – Digital Agency Services Elementor Template Kit
 • Nursera – Home Care & Private Nursing Services Elementor Template Kit
 • Realtee – Real Estate Elementor Template Kit
 • Energize – Solar & Renewable Energy Elementor Template Kit
 • EVA – Fashion WooCommerce Elementor Template Kit
 • Trevia – Travel Agency Elementor Template Kit
 • Funira – Custom Craft Furniture Elementor Template Kit
 • RepairKit – Mobile Phone & Computer Repair Elementor Template Kit
 • Constructa – Building & Construction Elementor Template Kit
 • TechIT – Tech Company Elementor Template Kit
 • Femika – Spa Center & Wellness Elementor Template Kit
 • Lawkey – Law Firm & Attorney Elementor Template Kit
 • Joga – Meditation & Yoga Elementor Template Kit
 • Hasseland – Real Estate Listing Elementor Template Kit
 • Edudemy – School & Education Elementor Template Kit
 • Vento – Event Organizer Elementor Template Kit
 • Reboist – Landscape & Gardening Elementor Template Kit
 • Dehaus – Interior Design & Architecture Elementor Template Kit
 • Inner – Interior Design & Architecture Template Kit
 • Noiz – Audio Store WooCommerce Elementor Template Kit
 • Appa – Mobile App & Startup Elementor Template Kit
 • Frinex | Blockchain Cryptocurrency & Bitcoin Elementor Template Kit
 • Charie – Charity NonProfit Elementor Template Kit
 • Reveri – Education & Online Courses Elementor Template Kit
 • Edunika – Online Education Elementor Template Kit
 • Bizkeep – Bookkeeping & Accounting Service Elementor Template Kit
 • Lyfes – Feminine Life Coach & Speaker Elementor Template Kit
 • Ristera – Restaurant & Cafe Elementor Template Kit
 • Mangan – Restaurant Elementor Template Kit
 • Softek – Software IT Solutions Elementor Template Kit
 • Caldwell Tour & Travel Elementor Template Kit
 • Windco – Doors & Windows Service Elementor Template Kit
 • Puresh | Cleaning Services Company Elementor Template Kit
 • Corppa – Business & Portfolio Elementor Template Kit
 • Student’s Online e-Course Elementor Template Kit
 • Zyllo – Online Payment Gateway Elementor Template Kit
 • Cornea – Eye Clinic & Vision Care Elementor Template Kit
 • Weldery – Welding & Fabrication Services Elementor Template Kit
 • Justos – Law Firm & Lawyer Elementor Template Kit
 • Vano – Organic Food & Agriculture Elementor Template Kit
 • Fauna – Wildlife Tours Elementor Template Kit
 • Printify – Printing Company Elementor Template Kit
 • Moska – Fashion Jewelry Store WooCommerce Elementor Template Kit
 • Treely | Landscape & Gardening Elementor Template Kit
 • Coisso – Life Coach Elementor Template Kit
 • Relife | Physiotherapy & Chiropractor Elementor Template Kit
 • Floury | Cake & Pastry Elementor Template Kit
 • Inexus | Broadband & Internet Service Provider Elementor Template Kit
 • Gatech | Cyber Security & IT Management Elementor Template Kit
 • Zetero | SEO & Digital Agency Elementor Template Kit
 • Careera – Recruitment Agency Elementor Template Kit
 • Accuntax – Accounting & Tax Consultancy Services Elementor Template Kit
 • Pajakin – Tax Consultant & Financial Advisor Template Kit
 • Holadoc – Online Doctor Consultation Elementor Template Kit
 • Give Boost – Digital Marketing Agency Elementor Template Kit
 • Foturo – Photography Portfolio & Creative Agency Elementor Template Kit
 • Yachter – Boat & Yacht Charter Services Template Kit
 • Woodsaw – Carpenter & Craftsman Elementor Template Kit
 • Kologi – Charity NonProfit Elementor Template Kit
 • Voithos | Personal Virtual Assistant Elementor Template Kit
 • Funnia – Digital Agency Elementor Template Kit
 • Lovims – Charity NonProfit Elementor Template Kit
 • SEOCrafters – Marketing Agency Elementor Template Kit
 • Accounta – Accounting Firm Elementor Template Kit
 • KingHo – Hotel Booking Elementor Template Kit
 • Moony – Finance & Investment Elementor Template Kit
 • Verve – Creative & Business Elementor Template Kit
 • Caza – Photography Studio Elementor Template Kit
 • Wapp – App Landing & SaaS Elementor Template Kit
 • Mantrasana – Yoga Studio Elementor Template Kit
 • Socioplay – Social Media Marketing Elementor Template Kit
 • Layar – Film Maker & Movie Studio Elementor Template Kit
 • Automaton – Artificial Intelligence & Technology Services Elementor Template Kit
 • Safee – Cleaning Service Elementor Template Kit
 • Fouens – Cleaning & Home Maintenance Company Elementor Template Kit
 • Rockabae – Music Blog & Magazine Elementor Template Kit
 • Hanta – Beekeeping & Honey Shop Elementor Template Kit
 • Booster – Digital Marketing Elementor Template Kit
 • AdBound – Outbound Activity & Adventure Tour Elementor Template Kit
 • Veterna – Pet Rescue & Animal Welfare Elementor Template Kit
 • Hibride – Bridal Photography & Wedding Planner Elementor Template Kit
 • Champio – Crossfit Studio – Jet Elementor Kit
 • Boos – Business Elementor Template Kit
 • Toiv – SEO & Marketing Agency Elementor Template Kit
 • Apptom – App & Software Showcase Elementor Template Kit
 • Virtuary – Funeral & Cremation Services Elementor Template Kit
 • AutoCars – Car Care & Repair Elementor Template Kit
 • Gogos – Roofing Contractor Elementor Template Kit
 • Colek – AC Repair Services Elementor Template Kit
 • BrandCoin – Cryptocurrency Elementor Template Kit
 • Wire School – Online Education Elementor Template Kit
 • Wise Fund – Charity & Donation Elementor Template Kit
 • Techtial – IT Solutions & Services Company Elementor Template Kit
 • Netric – Proxy & VPN Services Elementor Template Kit
 • Herbalist – Medical Marijuana Store Elementor Template Kit
 • Edumaya – Homeschool Elementor Template Kit
 • Shevia – Software Developer & IT Solutions Service Template Kit
 • Virtuozo – Virtual Assistant Service Elementor Template Kit
 • CyberJet – Web Security Elementor Template Kit
 • Moling – Moving and Storage Business Services Template Kit
 • Klay – Pottery and Ceramics Studio Elementor Template Kit
 • Roofting – Repair Construction Elementor Template Kit
 • Ecoife – Charity Fundraising Elementor Template Kit
 • CleanSkin | Handmade Organic Soap & Natural Cosmetics Template Kit
 • Programma – Event & Conference Elementor Template Kit
 • Greenco – Landscaping & Gardening Elementor Template Kit
 • DeeFun – Festival & Event Organizer Elementor Template Kit
 • PaintMyRide – Car Painting & Modification Elementor Template Kit
 • Skatia – Ski Resort & Snowboard Classes Elementor Template Kit
 • Sidu – Real Estate & Furniture Elementor Template Kit
 • Ceris – Blog & Magazine Elementor Template Kit
 • Izeetak – IT Solutions & Services Elementor Template Kit
 • FDR – Fundraising Elementor Template Kit
 • Demed – Medical Clinic Elementor Template Kit
 • Cafert – Cafe and Restaurant Elementor Template Kit
 • Cleanox – Laundry Service Elementor Template Kit
 • Zaphic – SEO & Digital Marketing Agency Elementor Template Kit
 • KitSoccer – Football Team & Sports Elementor Template Kit
 • Elpair – Electronic Repair Services Elementor Template Kit
 • Cleanly – Cleaning Service Elementor Template Kit
 • Babun – Aluminum and Glass Installation and Repair Services
 • Wedjoy – Wedding Photography Elementor Template Kit
 • Juice Bar & Drink Elementor Template Kit
 • Rosse – Florist & Flower Boutique Elementor Template Kit
 • Symbolic – Real Estate Elementor Template Kit
 • Deliciouso – Catering & Restaurant Elementor Template Kit
 • Hipsound – Music Streaming & Podcast Elementor Template Kit
 • Ever Organize – Personal Assistant Elementor Template Kit
 • Verines – Professional Corporate & Business Elementor Template Kit
 • evenday – Event Management & Expo Orgaziner Elementor Template Kit
 • Toronto – Gym & Fitness Elementor Template Kit
 • UpCreators – Multipurpose, Creative Elementor Template Kit
 • Pixila – Creative Multipurpose Elementor Template Kit
 • Fika – Wedding & Wedding Planner Elementor Template Kit
 • Teratto – Art Gallery Elementor Template Kit
 • Body Goal – Body Building WooCommerce Elementor Template Kit
 • Mindity – Psychologist Teraphist Elementor Template Kit
 • Winity – Game Publisher & eSports Elementor Template Kit
 • SuClean – Cleaning Services Elementor Template Kit
 • Hovenvalley – Real Estate and Property Management Template Kit
 • Krowd – Crowdfunding Projects & Charity Template Kit
 • One Express – Logistics & Shipping Elementor Template Kit
 • JWatch – Watch Store & Repair Service Elementor Template Kit
 • Luka – Creative Agency Elementor Template Kit
 • Recorda – Recording & Music Studio Elementor Template Kit
 • Crossroad – Supercross Event & Community Elementor Template Kit
 • Portfo – Creative Portfolio Elementor Template Kit
 • Digist – Digital Marketing Agency Elementor Template Kit
 • Sirus – Medical Prevention Elementor Template Kit
 • Gunomic – Shooting Range & Gun Club Elementor Template Kit
 • Wryter – Content Copywriting Services Elementor Template Kit
 • Fit Factory – Fitness Gym Elementor Template Kit
 • Vitae – CV Resume Elementor Template Kit
 • Bcare – Baby Care Services Elementor Template Kit
 • Shoelace – Shoes Cleaning & Laundry Service Elementor Template Kit
 • Fixmo – Smartphone, Tablet & Computer Repair Template Kit
 • Minerale – Bottled Drinking Water Elementor Template Kit
 • GreenTech – Green Technology Services Elementor Template Kit
 • Vella – Digital Agency Elementor Template Kit
 • Fioxen – Travel Directory & Listings Elementor Template Kit
 • SoolHart – Charity NonProfit Elementor Template Kit
 • Odhomz – Senior Care Elementor Template Kit
 • Coprot – Factory & Industrial Elementor Template Kit
 • Taxico – Taxi Company & Online Cab Service Elementor Template Kit
 • Yoganesia – Yoga Training Elementor Template Kit
 • Motopro – Mobile Auto Service Elementor Template Kit
 • Hoomstudy – Homeschooling Elementor Template Kit
 • Wedora – Events Planner Business Elementor Template Kit
 • Droncity – Drone Video & Photography Elementor Template Kit
 • Finjobs – Human Resource Elementor Template Kit
 • CookBlog – Food & Personal Blog Elementor Template Kit
 • Findive – Scuba Diving & Water Sports Elementor Template Kit
 • Colabora – Creative Digital Agency Elementor Template Kit
 • Consilt – Business & Consulting Elementor Template Kit
 • Airco – AC Repair Services Elementor Template Kit
 • Goodman – Creative Portofolio Elementor Template Kit
 • Roovi – Home Improvement Elementor Template Kit
 • Codex – Cyber Security Elementor Template Kit
 • TuSEO – Digital Marketing Agency Elementor Template Kit
 • Qolle – Digital Marketing Agency Elementor Template Kit
 • Arcik – Architecture & Interior Elementor Template Kit
 • Floristy – Florist & Flower Boutique Elementor Template Kit
 • Mecha – Car Repair & Auto Service Elementor Template Kit
 • Plumberon – Plumbing Service Elementor Template Kit
 • Podcasta – Podcast & Streaming Elementor Template Kit
 • Seporta – Gym & Fitness Elementor Template Kit
 • Caterico – Catering Services & Restaurant Elementor Template Kit
 • Uneet – Apartment & Single Property Real Estate Elementor Template Kit
 • Nexmax – Esports & Gaming Elementor Template Kit
 • Meddaz – SaaS Medical Elementor Template Kit
 • Qudrat – Islamic Center & Mosque Elementor Template Kit
 • Raventor – Construction & Architecture
 • LaJavela – Bar Nightlife & Pub Elementor Template Kit
 • Icelab – Ice Cream & Frozen Yogurt Shop Elementor Template Kit
 • Psych – Mental Health Counselor Elementor Template Kit
 • Fiqua – Aqua Farm & Fishery Services Elementor Template Kit
 • Parax – Creative Agency Elementor Template Kit
 • Intify – Real Estate Elementor Template Kit
 • Lummox – Creative Agency Elementor Template Kit
 • MediPharma – Pharmacy & Medical Elementor Template Kit
 • Ziga – Healer & Life Coach Elementor Template Kit
 • iKnowledge – Education Online & Learning Platform Elementor Template Kit
 • Memory – Wedding Photography Elementor Template Kits
 • Horrses – Equestrian & Horse Riding Club Elementor Template Kit
 • Relazio – Public Relation Agency Elementor Template Kit
 • Baretta – Paintball & Airsoft Club Elementor Template Kit
 • Resta – Restaurant Elementor Template Kit
 • Tanago – Green Renewable Energy Elementor Template Kit
 • Seeva – Medical & Dental Elementor Template Kit
 • Mantsion – Real Estate Elementor Template Kit
 • Wadon – Feminine Business Consultant Elementor Template Kit
 • Skaters – Skateboarding Community & School Elementor Template Kit
 • Zelo – Startup Business & Technology Company Elementor Template Kit
 • Macak – Dermatology Clinic Elementor Template Kit
 • Sportstar – Fitness & Gym Elementor Template Kit
 • Yakopay – Online Payment App Elementor Template Kit
 • Archita – Architecture & Interior Design Elementor Template Kit
 • Lockey – Locksmith and Key Maker Service Elementor Template Kit
 • Nvic – Blog & Magazine Elementor Template Kit
 • Tenerife – Architecture Agency Elementor Template Kit
 • Cologne – Perfume & Fragrance Elementor Template Kit
 • Austin – Baby Care Services Elementor Template Kit
 • Groovy – Dental Clinic & Whitening Elementor Template Kit
 • Puff Clouds – Vape Store & Community Elementor Template kit
 • Deposyt – Investment & Finance Elementor Template Kit
 • Nandur – Enviromental Elementor Template Kit
 • Essein – Beauty Spa Elementor Template Kit
 • Enigma – Personal Portfolio Elementor Template Kit
 • Speedia – AutoParts & Accessories Elementor Template Kit
 • Greenside – Golf Club & Academy Elementor Template Kit
 • Bankai – Card Payment & Online Banking Elementor Template Kit
 • iDonte – Charity Non-Profit Elementor Template Kit
 • Clickbuy – Shoe Store WooCommerce Elementor Template Kit
 • MedUp – Medical SaaS Elementor Template Kit
 • Insolan – Insurance Agency Elementor Template Kit
 • Fonnia – Digital Product Store Elementor Template Kit
 • Brilo – Construction & Industry Elementor Template Kit
 • Urbanisty – A Multi-purpose eCommerce Elementor Template Kit
 • Shoecare – Shoe Laundry Service Elementor Template Kit
 • Chooper – Custom Motorcycle Garage Elementor Template Kit
 • Scootie – Bike & Scooter Rental Elementor Template Kit
 • Mozi – Movie Streaming Service Elementor Template Kit
 • Youseo – SEO & Digital Creative Agency Elementor Template Kit
 • Libo – Consulting Business Elementor Template Kit
 • Niceskin – Natural Skincare Elementor Template Kit
 • Carrentx – Car Rental Elementor Template Kit
 • Frenzy – Food Delivery & Restaurant Elementor Template Kit
 • Minerva – Public Relation & Creative Agency Elementor Template Kit
 • Build-A-Rent – Construction Equipment Rental Elementor Template Kit
 • Linguini – Language Coaching Service Template Kit
 • Axial – Construction Company Elementor Template Kit
 • Coworking & Creative Space Elementor Template Kit
 • Foodbike – Food Delivery Elementor Template Kit
 • Firoox – Industrial Business Elementor Template Kit
 • Ereco – Architecture & Interior Design Elementor Template Kit
 • Eventech – Tech Event Conference & Expo Elementor Template Kit
 • Electo – Electricity Services Elementor Template Kit
 • Veggie | Organic Food & Eco Online Store Products Template Kit
 • Pandoora – Horoscope & Astrology Elementor Template Kit
 • Quinnie – Plastic Surgery Clinic Elementor Template Kit
 • Teylor – Tailor Service Elementor Template Kit
 • Datera – Online Dating Mobile App Landing Elementor Template Kit
 • BluMedia – Book Publisher & Book Author Elementor Template Kit
 • Damqar – Firefighter & Fire Department Elementor Template Kit
 • Lunar – Esports & Gaming Elementor Template Kit
 • Lumieree – Adventure Travel & Night Camping Elementor Template Kit
 • Leonas – Blog & Magazine Elementor Template Kit
 • Purrfect – Pet Shop Elementor Template Kit
 • Portohero – Personal Portfolio & CV Elementor Template Kit
 • Aquila – Webinar & Digital Conference Elementor Template Kit
 • Ongoes – Shipping & Transportation Company Elementor Template Kit
 • Hoverex | Cryptocurrency & ICO Elementor Template Kit
 • Corn – Medical Prevention Elementor Template Kit
 • Vibranet – Broadband & Internet Service Provider Elementor Template Kit
 • Covoza – Covid-19 Awareness & Prevention Elementor Template Kit
 • Edukul – Online Learning & Education Template Kit
 • Towigo – Emergency Towing Services Elementor Template Kit
 • Lapar – Restaurant & Cafe Elementor Template Kit
 • Edelweiss – Yoga & Meditation Elementor Template Kit
 • Photozone – Photography Elementor Template Kit
 • Edia – Blog & Magazine Elementor Template Kit
 • Datapro – Creativ Agency Elementor Template Kit
 • Lawgne – Attorney & Lawyers Elementor Template Kit
 • Carddio – Card Payment & Online Banking Elementor Template Kit
 • CarLane – Car Rental Elementor Template Kit
 • Paras – Business Coach for Women Elementor Template Kit
 • Sometea – Tea House Cafe & Restaurant Elementor Template Kit
 • Hostlabs – Cloud Hosting Services Elementor Template Kit
 • Calliam – Creative CV Elementor Template Kit
 • Quick Call – Call Center Elementor Template Kit
 • A-Plus Creative Agency Elementor Template Kit
 • Peruma – Real Estate & Property Listing Elementor Template Kit
 • Nutritist – Healthy Food & Nutrition Coach Elementor Template Kit
 • Gocast – Podcast & Digital Agency Template Kit
 • Zinco – Digital Marketing Agency Elementor Template Kit
 • Nutriva – Nutrition & Recipe Elementor Template Kit
 • Cameos | Film Maker & Movie Studio Elementor Template Kit
 • QuickSpace – Creative Business Elementor Template Kit
 • Cynex – Cyber Security Services Company Elementor Template Kit
 • Vanguard – Cyber Security Service Elementor Template Kit
 • Semedic – Doctor Telehealth Elementor Template Kit
 • Lingard – Payment & Online Banking Elementor Template Kit
 • Olux – Creative Personal CV & Resume Portfolio Template Kit
 • Antar – Transportation & Logistics Elementor Template Kit
 • Plantpot – Houseplants & Gardening Elementor Template Kit
 • Coestra – Political Party & Candidate Elementor Template Kit
 • Agenze – The Digital Agency Elementor Template Kit
 • Baltoo – Tattoo Studio and Artist Elementor Template Kit
 • Puddy – Food Delivery App Elementor Template Kit
 • Agenze – The Digital Agency Elementor Template Kit
 • Meety – Events & Meetups Elementor Template Kit
 • Nusafe – Charity & Non-Profit Elementor Template Kit
 • AtoZ – Blog & Magazine Elementor Template Kit
 • Victoria – Agency & Business Elementor Template Kit
 • Kodelaw – Lawyer Attorney Elementor Template Kit
 • Iconi – Photography & Portfolio Elementor Template Kit
 • Griyo – Real Estate Elementor Template Kit
 • Horizon – Driving School Elementor Template Kit
 • Strongr – Fitness & Gym Elementor Template Kit
 • Aventoura – Travel & Tour Agency Elementor Template Kit
 • Darcy – Creative Agency Elementor Template Kit
 • Glamping – Luxury Camping & Campground Elementor Template Kit
 • Ormas – Bodyguard & Security Agency Elementor Template Kit
 • FX Movers – Moving & Storage Company Elementor Template Kit
 • Bluechip – Apartment & Property Elementor Template Kit
 • Boxernia – Boxing School & Martial Arts Elementor Template Kit
 • Sectron – Industrial Business Elementor Template Kit
 • Agrool – Agriculture Farming Elementor Template Kit
 • Politica – Politician & Public Servant Elementor Template Kit
 • Hekel – Cyber Security Elementor Template Kit
 • CraftMaya – IT Solutions & Services Company Elementor Template Kit
 • XEvent – Small Conference & Event Elementor Template Kit
 • Teracotta – Spa & Beauty Salon – Elementor Template Kit
 • Ouakee – Creative Company & Professional Portfolio Elementor Template Kit
 • Unbound – Charity & Nonprofit Elementor Template Kit
 • Politics – Political Candidate Leader Elementor Template Kit
 • Junio – E-Sport Gaming Events & Streamer Elementor Template Kit
 • Chakta – Auto Parts Store & Accessories Elementor Template Kit
 • Bitexco – Creative Interior Elementor Template Kit
 • Lawak – Legal & Lawyer Services Elementor Template Kit
 • Aviacademy – Aviation & Flight School Elementor Template Kit
 • Edukids – Kindergarten & Child Care Elementor Template Kit
 • Milcow – Dairy Farm & Eco Milk Elementor Template Kit
 • Senora – Senior Care Services Elementor Template Kit
 • Khuli – Construction & Architecture Elementor Template Kit
 • Cworks – Coworking Space Elementor Template Kit
 • DOQU – Dark Digital Bank & E-Wallet Elementor Template Kit
 • Restead – Real Estate & Property Elementor Template Kit
 • Campusa – University & School Elementor Template Kit
 • Teacer – Online Coaching Elementor Template Kit
 • Kababi – Restaurant Elementor Template Kit
 • Zentia | Yoga Teacher & Studio Elementor Template Kit
 • Coinyx – Cryptocurrency Blockchain & Bitcoin Elementor Template Kit
 • Penguin – Plastic Surgery Elementor Template Kit
 • Landio – Multipurpose Elementor Template Kit
 • Pologo – Digital Marketing Elementor Template Kit
 • Barbercrop – Hairdressing Elementor Template Kit
 • Atlantiz – Diving School Elementor Template Kit
 • Floy – Interior Design & Architecture Elementor template kit
 • Dherek – Business Consultant Website Template
 • Rofot – Renovation Elementor Template Kit
 • Blog Hive – Personal Blog Elementor Template Kit
 • Artisio | Artist, Actor & Musician Elementor Template Kit
 • Skyprint – Printing Service Company Elementor Template Kit
 • Janelas – Windows & Doors Services Elementor Template Kit
 • Metta – Cryptocurrency Blockchain & Bitcoin Elementor Template Kit
 • Planto – Green Elementor Template Kit
 • Decor – Furniture & Interior Design Elementor Template Kit
 • Translatin – Translation Services & Interpreting Agency Elementor Template Kit
 • Revair – Auto Mechanic & Repair Elementor Template Kit
 • Travele – Travel & Tour Agency Elementor Template Kit
 • Wellco – Coaching & Speaker Elementor Template Kit
 • Cripto – Cryptocurrency & Bitcoin Elementor Template Kit
 • Cinomy – Movie TV & Streaming Services Elementor Template Kit
 • Figura – Creative Agency Elementor Template Kit
 • Mooris – WooCommerce Fashion Elementor Template Kit
 • Dexfly | Drone & Aerial Photography Elementor Template Kit
 • Shiron – Insurance Elementor Template Kit
 • Crypton – Cryptocurrency Elementor Template Kit
 • Yotro – Cryptocurrency Elementor Template Kit
 • CROX | Esports & Gaming Elementor Template Kit
 • Anemone – Blog & Magazine Elementor Template Kit
 • YogaHealth – Yoga & Meditation Elementor Template Kit
 • Chloro – Skincare & Dermatology Elementor Template Kit
 • Bahama Contractor & Architect Elementor Template Kit
 • Techcom – Investment Consulting Elementor Template Kit
 • Readin – Blog & Magazine Elementor Template Kit
 • Evenizer – Event Planner & Organizer Elementor Template Kit
 • Aleos – Business Agency Elementor Template Kit
 • Hostec – Hosting Service Website Template
 • TastyMeals – Restaurant & Cafe Elementor Template Kit
 • Monte – Online Food Elementor Template Kit
 • Bonne – Chiropractic & Physiotherapy Elementor Template Kit
 • WoChester – Tennis Club & Academy Elementor Template Kit
 • Savasa – Yoga & Meditation Elementor Template Kit
 • Ruma – Real Estate Elementor Template Kit
 • Terarsitek – Architecture Elementor Template Kit
 • Tayla – Tailor Service Elementor Template Kit
 • Thindak – Travel Agency Elementor Template Kit
 • BelMas – Online Cooking Class & Workshop Elementor Template Kit
 • Vacaday – Travel Agency Elementor Template Kit
 • Craftis – Handcraft & Artisan Elementor Template Kit
 • Pregnata – Pregnancy Care & Obstetrician Elementor Template Kit
 • Floorsy – Flooring & Paving Services Elementor Template Kit
 • EduKids – Children Kindergarten Elementor Template Kit
 • Traviny | Travel Agency Elementor Template Kit
 • Mecell – Internet Connection & Home Wifi Business Services Elementor Template Kit
 • EduKids – Children Kindergarten Elementor Template Kit
 • Speaktron – Public Speaker & Life Coach Elementor Template Kit
 • Sedan – Car Rental Elementor Template Kit
 • Payloan – Banking & Business Loan Elementor Template Kit
 • ArtCoin | Bitcoin & Cryptocurrency Elementor Template Kit
 • RoadPedal – Bicycle Store Elementor Template Kit
 • Brandos – Digital Marketing Elementor Template Kit
 • Dikan – Creative Business Studio Elementor Template Kit
 • Queenie – Tech & App Elementor Template Kit
 • Gourmet – Food Ordering & Delivery Elementor Template Kit
 • Maglobe – Magazine & News Elementor Template Kit
 • Getstall – Template Kit for Grocery Store
 • Moto – Multifunction Landing Page Template
 • Medive – Health & Medical Elementor Template Kit
 • Maven – Business Agency Elementor Template Kit
 • Fashoes – Minimalist Fashion Store Elementor Template Kit
 • Senion – Senior Care Elementor Template Kit
 • Madoo – Honey Bee & Beekeeping Elementor Template Kit
 • Moxpay – Online Payment Gateway Elementor Template Kit
 • Mioshio – Fashion eCommerce Elementor Template Kit
 • Deliventure – Logistic & Courier Service Elementor Template Kit
 • Adagym – Fitness & Gym Elementor Template Kit
 • Richards – Men’s Tailor Elementor Template Kit
 • Mediway – Health & Medical Elementor Template Kit
 • Investmoon – Finance & Investment Manager Elementor Template Kit
 • Hangar – Aviation & Flight School Elementor Template Kit
 • HiJason – CV & Self Branding Elementor Template Kit
 • Jovanka – Medical and Health Care Elementor Template Kit
 • Navine – Yacht Club & Boat Rental Elementor Template Kit
 • Fidda – Portfolio & Agency Elementor Template Kit
 • Callista – Real Estate Elementor Template Kit
 • Sintix – Gaming Studio Elementor Template Kit
 • Interi – Creative Elementor Template Kit
 • Rintisan – Startup Business Elementor Template Kit
 • Arima – Musical Symphony Elementor Template Kit
 • Madeline – Virtual Assistant Website Elementor Template Kit
 • Majang – Personal Portfolio Elementor Template Kit
 • Arran – Personal Portfolio Elementor Template Kit
 • Akademy – Online Courses Elementor Template Kit
 • Constructoor – Construction & Building Elementor Template Kit
 • Movera – Moving Company Elementor Template Kit
 • Ozod – Dark Digital Agency Elementor Template Kit
 • Buruh – Laser Cutting & Engineering Company Elementor Template Kit
 • Waterboom – Water & Amusement Park Elementor Template Kit
 • Barley – Blog & Magazine Elementor Template Kit
 • Redirect – Blood Donation Campaign & Activism Elementor Template Kit
 • Zelio – Digital Agency Template Kit
 • Foodzey – Restaurant Elementor Template Kit
 • Criativo – Creative Agency & Portfolio Elementor Template Kit
 • Neve – Digital Business Agency Elementor Template Kit
 • Pepe – Building & Construction Business Services Elementor Template Kit
 • Gomedic – Medical Elementor Template Kit
 • Cryptize – Blockchain Cryptocurrency & Bitcoin Elementor Template Kit
 • Liham – Welding Services Elementor Template kit
 • Willow – Hair & Beauty Salon Elementor Template Kit
 • Dayana – Resume Elementor Template Kit
 • Darona – COVID-19 Social Awareness Elementor Template Kit
 • FAVAS – WooCommerce Elementor Template Kit
 • GadgetFIX – Gadget, Smartphone & Laptop Repair Services Template Kit
 • Okiona – Business Coaching & Consulting Elementor Template Kit
 • Esse – Life Coach & Consulting Elementor Template Kit
 • Concrete – Construction Elementor Template Kit
 • Donatenow – Donation & Charity Elementor Template Kit
 • Basilia – Elegant Restaurant Elementor Template Kit
 • Wypool – Swimming Pool Cleaning & Maintenance Services Elementor Template Kit
 • Dreamhouse – Real Estate Elementor Template Kit
 • Hikker – Hiking & Mountain Trekking Elementor Template Kit
 • Aquavist – Fish Aquarium & Aquascape Elementor Template Kit
 • Vinic – Coworking Space Elementor Template Kit
 • Mounty | Hiking Campground & Children Camping Template Kit
 • iDea – Technology & IT Network Service Elementor Template Kit
 • Alaya – Coworking Space Elementor Template Kit
 • Astrum – Horoscope Astrology & Esoteric Magic Elementor Template Kit
 • Portostar – Personal Portfolio Elementor Template Kit
 • FoodSense | Food Delivery Elementor Template Kit
 • Translantic – Translation Service Agency Elementor Template Kit
 • Logio – Logistics & Transportation Elementor Template Kit
 • Quiff – Barbershop & Hairdresser Elementor Template Kit
 • Pestco – Pest Control Elementor Template Kit
 • POVULR – Modeling & Talent Agency Elementor Template Kit
 • Devias – Blog & Magazine Elementor Template Kit
 • Restoca – Restaurant & Cafe Elementor Template Kit
 • WebHoster – Web Hosting Service Elementor Template Kit
 • Kitecx – Architecture & Interior Elementor Template Kit
 • Tetta – Photography & Portfolio Elementor Template Kit
 • Lykke – Creative Agency Elementor Template Kit
 • Elira – Adventure Travel & Tourism Elementor Template Kit
 • Zanine – Architecture Agency Elementor Template Kit
 • Dankuy – Cafe & Coffee Shop Elementor Template Kit
 • Woki – Creative Agency Elementor Template Kit
 • Haizea – Creative Portfolio & Resume Elementor Template Kit
 • Morii – Adventure Travel & Tourism Elementor Template Kit
 • Summer – Travel Agency Elementor Template Kit
 • Nomic – Corporate & Business Elementor Template Kit
 • Veerena – Honey Bee Elementor Template Kit
 • PharmaBee – Pharmacy & Drug Store Website Elementor Template Kit
 • Eyezee – Eyewear Shop Elementor Template Kit
 • Groxi – Grocery Store Elementor Template Kit
 • Photas – Email Marketing Company Elementor Template Kit
 • Gadgetin – Smartphone & Computer Repair Elementor Template Kit
 • Minima – Advertising & Business Agency Elementor Template Kit
 • MedicaLife – Health Care & Medical Elementor Template Kit
 • Divaline – Makeup Artist, Model & Beauty Elementor Template Kit
 • Cutato – Healthy Lifestyle Magazine & Blog Template Kit for Elementor
 • Builderon – Construction Elementor Template Kit
 • Baxter – Creative Agency Elementor Template Kit
 • Lawride – Lawyer & Law Firm Elementor Template Kit
 • CoinOne – Cryptocurrency Elementor Template Kit
 • Botanika – Botanical Garden Shop Elementor Template kit
 • Vegan Restaurant Elementor Template Kit
 • Bruschettas – Luxury Restaurant Elementor Template Kit
 • Brutal | Creative Agency & Advertising Service Elementor Template Kit
 • LaAutor – Author & Publisher Elementor Template Kit
 • Kreacy – Business Consultant Elementor Template Kit
 • Anteri – Concrete Services Elementor Template Kit
 • Kreacy – Business Consultant Elementor Template Kit
 • Jevape – Vape Community & Store Elementor Template Kit
 • Averush Digital Marketing & Creative Agency Elementor Template Kit
 • Urban Law – Lawyer & Law Firm Elementor Template Kit
 • Ruby – IT Solutions Company Elementor Template Kit
 • Autocar – Car Dealer Elementor Template Kit
 • Poco – Podcast Recording Studio Services Elementor Template Kit
 • Byra – Creative Agency & Modern Portfolio Elementor Template Kit
 • Dizen – Digital Agency Elementor Template Kit
 • Everly – Blog & Magazine Elementor Template Kit
 • Notariz – Notary Public & Legal Services Elementor Template Kit
 • Bandaid – Health & Medical Elementor Template Kit
 • Kingsley – Finance & Investment Elementor Template Kit
 • Bakery.co – Bakery Shop Elementor Template Kit
 • DeePay – Card Payment & Online Banking Elementor Template Kit
 • Jobslink – Human Resource & Recruitment Agency Elementor Template Kit
 • Burgry – Burger & Fast Food Restaurant Elementor Template Kit
 • Hosteller – Hostel Booking Elementor Template Kit
 • Alkahraba – Electrical Shop & WooCommerce Store Elementor Template Kit
 • MegaFM – Radio Station & Podcaster Elementor Template Kit
 • Magcloud – Hosting Domain Elementor Template Kit
 • CarDealerz – Auto Dealer & Auto Shop Website Elementor Template Kit
 • Kidzonia – Kindergarten & Child Care Elementor Template Kit
 • 18Holes – Golf & Country Club Website Elementor Template Kit
 • Dental – Dentist Clinic & Medical Elementor Template Kit
 • Moneer – Cryptocurrency Elementor Template Kit
 • Otowash – Car Washing & Cleaning Services Elementor Template Kit
 • Sounder | Online Internet Radio Station Template Kit
 • Wonderkids – Kindergarten & Children Day Care Elementor Template Kit
 • Sixx – Barbershop & Hairdresser Elementor Template Kit
 • Ingl – Coworking Space Elementor Template Kit
 • Viahome – Architecture & Interior Elementor Template Kit
 • Indusc – Construction & Industrial Elementor Template Kit
 • Driveria – Driving Course & Traffic School Elementor Template Kit
 • Finanzi – Finance & Business Elementor Template Kit
 • Avika – Multipurpose eCommerce Elementor Pro Template Kit
 • New Estate – Real Estate Elementor Template Kit
 • Zahrah – Flower Shop & Store WooCommerce Elementor Template Kit
 • Eureka – Online Learning Elementor Template Kit
 • Syner – Creative Agency Elementor Template Kit
 • Boston – School & University Elementor Template Kit
 • Apogee — Medical Clinic & Hospital Elementor Template Kit
 • DentaCare – Dentist & Medical Elementor Template Kit
 • Milan – Blog & Magazine Elementor Template Kit
 • Intra – Modern Digital Agency Elementor Template Kit
 • Ozean – Water Sports & Surfing Elementor Template Kit
 • Tawon – Agency Landing Page Elementor Template Kit
 • Restaurant & Cafe Addon for Elementor Nulled
 • Koppy – Coffee Shop & Cafe Elementor Template Kit
 • Photoluke – Photography Elementor Template Kit
 • Wembley – Blog & Magazine Elementor Template Kit
 • Yello – Digital Agency Elementor Template Kit
 • Superv Cafe – Restaurant Elementor Template Kit
 • Textilery – Textile & Garment Industry Elementor Template Kit
 • Unniq – Dark Digital Creative Agency Elementor Template Kit
 • Astones – American Football Team & Sports Elementor Template Kit
 • Avila – Electronic WooCommerce Elementor Template Kit
 • Nelly – Blog & Magazine Elementor Template Kit
 • BookChimp – Online Book Store Website Elementor Template Kit
 • C.AGE – Creative Agency Personal Portfolio Elementor Template Kit
 • Trena – Sport & Fitness Trainer Services Elementor Template Kit
 • Moover – Moving Company Website Elementor Template Kit
 • Insecta – Pest Control & Disinfection Elementor Template Kit
 • Meatezy – Meat Shop & Butcher Elementor Template Kit
 • Santoni – Blog & Magazine Elementor Template Kit
 • Securs – Cyber Security Service Elementor Template Kit
 • Darik – Fashion WooCommerce Elementor Template Kit
 • Luwe – Restaurant Elementor Template Kit
 • Hopcloud – Server & Hosting Service Elementor Template Kit
 • Vagha – Night Club & DJ Elementor Template Kit
 • Optica – Optometrist & Eye Care Elementor Template Kit
 • Mindly – Psychology, Therapy & Counseling Elementor Template Kit
 • Appiah – App Landing Page Elementor Template Kit
 • OnePrint – Printing Services Company Elementor Template Kit
 • Bonete – Feminine Blog Elementor Template Kit
 • Gwen – Blog & Magazine Elementor Template Kit
 • Poppy – Blog & Magazine Elementor Template Kit
 • Gymna – Fitness & Gym Elementor Template Kit
 • Sogram – Social Media Marketing Agency Elementor Template Kit
 • Luna – Spa & Wellness Elementor Template Kit
 • Aonsil – Business & Consulting Elementor Template Kit
 • Kidiu Kindergarten – Child Care Elementor Template Kit
 • Koin – Cryptocurrency Elementor Template Kit
 • Morgan Renoud – Personal Podcast Elementor Template Kit
 • Moncler – Food Blog Elementor Template Kit
 • Servicio – Electrician & Electrical Services Template Kit
 • Mediku – Health Medical Elementor Template Kit
 • Yoggs – Yoga & Meditation Elementor Template Kit
 • Gastros Garage – Motorcycle Service Repair Elementor Template Kit
 • Pajax – Tax Advisor & Financial Consulting Elementor Template Kit
 • Floki – Photography Studio Elementor Template Kit
 • Suissland – Watch Shop Elementor Template Kit
 • Confrico – Event & Conference Elementor Template Kit
 • LawTeral – Legal & Law Firm Elementor Template Kit
 • Esreb – Car & Motorcycle Wash Elementor Template Kit
 • coachie-life-coach-template-kit
 • dentistry
 • xyz-creative-digital-agency-business-wordpress-ele
 • Relect – Construction & Building Elementor Template Kit
 • Vitpro – Herbal Health Elementor Template kit
 • Pause – Blog & Magazine Elementor Template Kit
 • Crespo – Fast Food Restaurant Elementor Template Kit
 • Mountana – Bike Shop WooCommerce Elementor Template Kit
 • Conbiz – Consultancy & Business Elementor Template Kit
 • Musicy – Music School Elementor Template Kit
 • Deprouse | Lawfrim & Attorneys Elementor Template Kit
 • Consulz – Consulting Company Elementor Template Kit
 • Cityvile – City Government & Municipal Elementor Template Kit
 • Booster – Proxy & App VPN Service Elementor Template Kit
 • Pyro – Witer Portfolio Elementor Template Kit
 • Zamzam – App Landing Elementor Template Kit
 • Tami – Landscape & Gardening Elementor Template Kit
 • Cabel – Electricity Services Elementor Template Kit
 • Marline – Fishing & Hunting Club Elementor Template Kit
 • Mindary – Psychology & Counseling Elementor Template Kit
 • Maldives – Business & Agency Elementor Template Kit
 • Karma – Blog & Magazine Elementor Template Kit
 • Zinco – Digital Marketing Agency Elementor Template Kit
 • Luxdiamond – Jewelry Shop Elementor Template Kit
 • Aatogrinek – Auto Service & Car Repair Elementor Template Kit
 • Moving Service – Local Business Elementor Template Kit
 • Xatcro – Factory Industrial Elementor Template Kit
 • Meki – Artist Makeup Business Services Elementor Template Kit
 • Troof – Roofing Service Elementor Template Kit
 • Nelson – Barbershop & Hairdresser Elementor Template Kit
 • Gocast – Podcast & Digital Agency Template Kit
 • Distance Education – Language Center & Training Courses Template Kit
 • Techoes – Tech & Software Company Elementor Template kit
 • Marketa – Digital Agency Business Services Elementor Template Kit
 • Aquassi – Aquascape Shop Elementor Template Kit
 • Evania – Yoga Studio Elementor Template Kit
 • Hillary – Creative Portfolio Elementor Template Kit
 • Bioxin – Single Freelancer CV & Portfolio Elementor Template Kit
 • Savvi – Software Developer Company Elementor Template Kit
 • Droid – Robotics & Technology Services Elementor Template Kit
 • Logen – Lifestyle Blog Elementor Template Kit
 • Gute – Minimalist Blog Elementor Template Kit
 • Laytor – Blogging & Magazine WordPress Elementor Template Kit
 • EnvoTek – IT Solution & Services Elementor Template Kit
 • Dagata – Digital Marketing Elementor Template Kits
 • Sneakie – Shoes Store WooCommerce Elementor Template Kit
 • Coch – Business Coach Elementor Template Kit
 • Microtech – Tech Business Elementor Template Kit
 • HelFan – Charity and Nonprofit Elementor Template Kit
 • MedisCare – Medical Service Elementor Template Kit
 • Verbalizer – Language Courses & Learning Center Elementor Template Kit
 • Coffeeine – Coffee Shop & Cafe Elementor Template Kit
 • Poolcare – Swimming Pool Service & Maintenance Elementor Template Kit
 • Vivere – Creative Blog Elementor Template Kit
 • Qempo – Digital Service Agency Elementor Template Kit
 • Kollins – App & Software Agency Elementor Template Kit
 • Fasha – Woman Fashion & Shop eCommerce Elementor Template Kit
 • Carne – Meat Shop Elementor Template Kit
 • Redhawk – Esports Elementor Template Kit
 • SociaBuff – Social Media & Digital Agency Elementor Template Kit
 • Virtual – Cryptocurency Blockchain & Bitcoin Elementor Template Kit
 • Beetrix – Pet Clinic & Hospital Elementor Template Kit
 • Kurir – Logistics Cargo Shipping Elementor Template Kit
 • Mixology – Bar & Cocktails Elementor Template Kit
 • Nada – Guitar Lessons & Courses Elementor Template Kit
 • Skillable – Education and Learn Elementor Template Kit
 • Pejwan – SEO & Digital Marketing Agency Template Kit
 • Camma – Car Rental Elementor Template Kit
 • Resco – Resume Elementor Template Kit
 • Atlaz – Football & Sports Club Elementor Template Kit
 • Prider – LGBTQ & Gay Rights Festival Template Kit
 • MaxiNet – Internet & IPTV Provider Elementor Template Kit
 • Valentina – WooCommerce Elementor Template Kit
 • Insigne – Financial Business & Investment Elementor Template Kit
 • Kidzy | Elementary School Elementor Template Kit
 • Zocio – Social Media Marketing Agency Elementor Template Kit
 • MaxiNet – Internet & IPTV Provider Elementor Template Kit
 • Atoms – Blog & Magazine Elementor Template Kit
 • Sayahat – Travel Agency Elementor Template kit
 • Electriza – Electrical Installation & Maintenance Services Elementor Template Kit
 • Flix – Film & Video Production Elementor Template Kit
 • Byte – Cyber Security Business Elementor Template Kit
 • FinOffice – Finance & Accounting Elementor Template Kit
 • Onetrav – Travel Agency Elementor Template Kit
 • Tatoris – Marketing Agency Elementor Template Kit
 • Counsel – Law Firm Elementor Template Kit
 • Finsa – Consulting & Agency Elementor Template Kit
 • Accept Credit – Financial Services Elementor Template kit
 • Conset – Business Consulting Elementor Template Kit
 • Fishco – Fishing & Hunting Club Hobby Elementor Template Kit
 • Healthree – Medical Clinic & Hospital Elementor Template Kit
 • OriFarm – Organic Farm & Agriculture Elementor Template Kit
 • WalkOn – Adventure Travel & Tourism Elementor Template Kit
 • Talking Minds – Psychotherapist Elementor Template Kit
 • Virtu – Tech & Software Company Elementor Template kit
 • Edel – Luxury Jewelry Elementor Template Kit
 • Rexbiz – Corporate Agency Elementor Template Kit
 • TopSpin – Tennis School & Sports Club Elementor Template Kit
 • Kersha – Business Coach Elementor Template Kit
 • Belle | Beauty Spa Elementor Template Kit
 • Edus – Online Education Elementor Template Kit
 • Ngecor – Construction & Building Company Elementor Template Kit
 • Elixir – Perfume Maker Elementor Template Kit
 • Clevehouse – Smart Home Automation Elementor Template Kit
 • Aeropict – Drone Aerial Photography & Videography Elementor Template Kit
 • Onova – Technology IT Solutions Template Kit
 • Next Business – Coworking Space Elementor Template Kit
 • Pabrica – Engineering & Industrial Service Elementor Template Kit
 • Therapica – Mental Health & Psychologist Elementor Template Kit
 • Noxious – Esport & Gaming Elementor Template kit
 • Baller – Basketball Team & Sports Club Elementor Template Kit
 • Brooklyn Heights – Private Villa & Hotel Elementor Template Kit
 • Tarmacs – Corporate & Finance Consulting Template Kit
 • Atarna – Corporate Business Elementor Template Kit
 • Pikez | Bicycle Store & Company Elementor Template Kit
 • SohoWool – Handmade Craft Patterns Elementor Template Kit
 • Taleem – Online Education Elementor Template Kit
 • Cabello – Professional Stylist Elementor Template Kit
 • Natoora – Natural & Organic Soap Shop Elementor Template Kit
 • Natuna – Saas & Software Elementor Template Kit
 • Koneksi – Home Wifi Internet Services Elementor Template Kit
 • Mystik | Astrology & Esoteric Horoscope Elementor Template Kit
 • Tow Now – Towing Services Elementor Template Kit
 • Hijabi – Muslim Shop Woocommerce Elementor Template Kit
 • Siyap – Corporate & Business Elementor Template Kit
 • Arloji – Modern Hand Watch Shop eCommerce Elementor Template Kit
 • Petca – Pet Care Elementor Template Kit
 • Creativolks – Creative & Business Agency Elementor Template Kit
 • FirstCut – Barbershop & Men’s Grooming Elementor Template Kit
 • Maccho – Gentlemen Barbershop Elementor Template Kit
 • Zingbox – Wind & Solar Energy Elementor Template Kit
 • Recruiter – Human Resource & Recruitment Agency Template Kit
 • Fitnez – Fitness & Gym Elementor Template Kit
 • Modeli – Architecture & Engineering Elementor Template kit
 • Mabera – Car Service & Repair Elementor Template Kit
 • AutoKit – Auto Dealership & Car Listing Elementor Template Kit
 • Recort – Recording Studio Elementor Template Kit
 • Fruteez – Healthy Food & Drinks Brand Elementor Template Kit
 • Zitshoe – Shoes Cleaning Service Elementor Template Kit
 • Kareer – Human Resource & Recruitment Agency Elementor Template Kit
 • Bigbytes – Big Data & Analytics Company Elementor Template Kit
 • Demera | Jewelry Elementor Template Kit
 • Healthy Restaurant Elementor Template Kit
 • Keydust – Cleaning Service Elementor Template Kit
 • Carenow – Medical & Dentist Elementor Template Kit
 • Setir – Driving Courses Elementor Template Kit
 • Statute – Law Firm, Lawyer & Attorney Elementor Template Kit
 • Namex – Cyber Security Services Company Elementor Template Kit
 • Runda – Creative Agency Elementor Template Kit
 • XOOX – Architecture Agency Elementor Template Kit
 • Deyliv – Food Delivery App Elementor Template Kit
 • Needle – Tattoo Studio Elementor Template Kit
 • Verra – Skincare & Dermatology Elementor Template Kit
 • Whiz – Travel Agency Elementor Template Kit
 • Homco – Home Interior Design Services Elementor Template Kit
 • Futura – Insurance Elementor Template Kit
 • Gettree – Garden & Landscaping Elementor Template Kit
 • Criptix – Cryptocurrency Blockchain & Bitcoin Elementor Template Kit
 • Birru – Simple Portfolio Elementor Template Kit
 • Gaudy – Dark Digital Agency Elementor Template Kit
 • Crivto – Cryptocurrency & Bitcoin Elementor Template Kit
 • Lucius – Personal Portfolio Elementor Template Kit
 • Treasor – Author eBook Elementor Template Kit
 • Pleshost – Cloud Web Hosting Elementor Template Kit All items/WordPress/Template Kits
 • Avendo – Construction Elementor Template Kit
 • Miker – Movie & Film Studio Elementor Template Kit
 • Razors – Creative Agency & Portfolio Elementor Template Kit
 • MODO – Crypto Currency Elementor Template Kit
 • Queak – Cleaning Service Elementor Template Kit
 • Unione – University Elementor Template Kit
 • Femina – Feminine Business Elementor Template Kit
 • Broadnest – Broadband Service & Internet Provider Template Kit
 • Adopt – Adoption Service & Charity Elementor Template Kit
 • Stroranger – Data Warehouse Elementor Template Kit
 • Ogena – Minimal Elementor Template Kit
 • Sanat – Industry Elementor Template Kit
 • Getstall – Grocery Store Elementor Template Kit
 • Ondustry – Industry & Manufacturing Elementor Template Kit
 • Digim – SEO & Digital Marketing Template Kit
 • Terrano – Design Firm & Agency Elementor Template Kit
 • Consultants – Lawyer & Attorney Elementor Template Kits
 • Bianca | Architecture & Interior Elementor Template Kit
 • Dyelex – Painting & Wallpapering Service Elementor Template Kit
 • Woodzone – Carpenter & Craftsman Elementor Template Kit
 • Cannabia – Medical Marijuana & CBD Oil Elementor Template Kit
 • Yeasty | Marketing Agency & Advertising Service Elementor Template Kit
 • Talk & Action – Colorful Digital Agency Elementor Template Kit
 • Auzora – Drone Aerial Photography Elementor Template Kit
 • Z-Builder – Construction Elementor Template Kit
 • Gymness – Sport & Fitness Elementor Template Kit
 • Busy | Modern Corporate & Business Portfolio Elementor Template Kit
 • Xshapp – App Landing Elementor Template Kit
 • Natour – Adventure Travel & Tourism Elementor Template Kit
 • BiziCorp – Business Consulting Template Kit
 • Formonix – Startup & Tech Company Elementor Template Kit
 • Avviare Start Up Business Elementor Template Kit
 • Zeve – Tailor Service Elementor Template Kit
 • Callerr – Call Center Service & Telemarketing Elementor Template Kit
 • Randai – Theater Entertainment & Performing Arts Elementor Template Kit
 • Yogha – Yoga & Meditation Elementor Template Kit
 • Conpress – Construction Service Elementor Template Kit
 • Space – Beauty Salon Elementor Template Kit
 • Lumb – Plumbing Service Elementor Template Kit
 • Justicio – Law Firm & Attorney Elementor Template Kit
 • Munhoz – Law Firm & Attorneys Elementor Template Kit
 • Konsultant – Consultancy Firm Elementor Template Kit
 • Barata – Fast Food & Burger Elementor Template Kit
 • Housedeco – Interior Design Elementor Template Kit
 • Zeus – Gym & Fitness Elementor Template Kit
 • Lawone – Legal & Law Firm Elementor Template Kit
 • The Builder – Construction & Architecture Elementor Template Kit
 • DailyFresh – Grocery Store Elementor Template Kit
 • Apprista – Creative App Landing Elementor Template Kit
 • Ovent – Event Conference & Meetup Elementor Template Kit
 • Fempire – Business Coach Elementor Template Kit
 • Cloven – IT Solutions &Services Company Elementor Template Kit
 • Enrique – Personal CV/Resume & Portfolio Elementor Template Kit
 • Cryptokit – Blockchain Cryptocurrency Elementor Template Kit
 • Neyla – Musician & Band Elementor Template Kit
 • Gedung- Contractor & Building Construction Elementor Template Kit
 • Greenia – Landscape & Gardening Elementor Template Kit
 • Vaxi – Covid-19 Vaccination & Health Services Elementor Template Kit
 • Cartagena – Corporate Business Elementor Template Kit
 • Alinea – Marketing Agency Elementor Template Kit
 • Peint – Painting Services Elementor Template Kit
 • Fixier – Gadgets & Electronics Repair Services Elementor Template Kit
 • Chyro – Chiropractic & Physiotherapy Elementor Template Kit
 • Tailoress – Tailor Service & Made Elementor Template Kit
 • Graha – Real Estate Elementor Template Kit
 • Rouge – Makeup & Beauty Elementor Template Kit
 • Nunis – Kindergarten Elementor Template Kit
 • Kold – Air Conditioner & HVAC Repair Service Elementor Template Kit
 • CarePress – Pet Care & Veterinary Elementor Template Kit
 • Cryptoxo – Cryptocurrency Blockchain & Bitcoin Elementor Template Kit
 • Ebec – Renovation Elementor Template Kit
 • eShikkha – eLearning Elementor Template Kit
 • Trail – Bike Shop & Bicycle Repair Elementor Template Kit
 • Arsitec – Architecture and Interior Elementor Template Kit
 • Moge – Motorcycle Repair & Service Elementor Template Kit
 • Formosa – Business Consulting Elementor Template Kit
 • ChemicLab – Science Research & Laboratory Elementor Template Kit
 • Cakecane – Cake & Pastry Elementor Template Kit
 • Gilkan – Dermatology & Skin Care Elementor Template Kit
 • Plumbr – Plumbing Services Elementor Template Kit
 • Sanat – Industry Elementor Template Kit
 • Intervin – Real Estate Elementor Template Kit
 • Hairbrosh | Barbershop Elementor Template Kit
 • ItsMyKit – Dark Creative Portfolio Elementor Template Kit
 • Foodkit – Food Ordering & Delivering Elementor Template Kit
 • XYZ – Creative Digital Agency Business WordPress Elementor Template Kit
 • Prokit – Personal Portfolio Elementor Template Kit
 • Matteo – Corporate Business Elementor Template Kit
 • Sanborn – Digital Marketing Agency Elementor Template Kit
 • ClickIT – Creative Digital Agency Elementor Template Kit
 • Leprechaun – Home Repair Elementor Template Kit
 • Umi – Web Design Agency Elementor Template Kit
 • Coatro – Digital Agency Elementor Template Kit
 • EnvArch – Architecture & Single Property Elementor Template Kit
 • Dunmedic – Medical & Healthcare Elementor Template Kit
 • Coachkit – Life Coach Elementor Template Kit
 • eCare – Elderly & Health Care Elementor Template Kit
 • Prodcase – Product Launch & Showcase Template Kit
 • Tailoress – Tailor Service & Made Elementor Template Kit
 • Cooked – Catering & Restaurant Website Elementor Template Kit
 • Securize – CCTV & Security Elementor Template Kit
 • Eliah – Beauty Salon & Cosmetic Elementor Template Kit
 • Gotech – Online Course Elementor Template Kit
 • Ayoo – Beauty Salon Services Elementor Template Kits
 • Mova – Moving Company Elementor Template Kit
 • Keylin – Blog & Magazine Elementor Template Kit
 • Architeca – Architecture Agency & Interior Design Elementor Template Kit
 • Insure – Insurance Business Elementor Template Kit
 • Ngepet – Creative Agency Company Elementor Template Kit
 • Visus – Interior Design & Architecture Elementor Template Kit
 • Dillmill – Organic Food Store Elementor Template Kit
 • Logistix – Transportation Courier & Logistic Company Elementor Template Kit
 • Kintamani – Dog Breeder & Adoption Elementor Template Kit
 • Flowtrist – Flower Boutique & Florist Elementor Template Kit
 • Medicalkit – Health & Clinical Care Elementor Template Kit
 • Kayoo – Wood Company Woocommerce Elementor Template Kit
 • Reh – Agency Elementor Template Kit
 • Rabio – Wedding Event Organizer Elementor Template Kit
 • Safira – Physioterapy Elementor Template Kit
 • Solity | Startup SaaS Elementor Template Kit
 • Fintek – Financial Technology Elementor Template Kit
 • Kreativas – Creative Branding Agency Elementor Template Kit
 • Movack – Moving Company Elementor Template Kit
 • Spatoo – Modern Shoes eCommerce Elementor Template Kit
 • Dancy – Dance School & Studio Elementor Template Kit
 • Fixman – Smartphone & Laptop PC Repair Elementor Kit
 • Artistant – Creative Photography Portfolio Elementor Template Kit
 • Physx — Physiotherapy & Chiropractor Elementor Template Kit
 • Upgreat – Business Service Corporate Elementor Template Kit
 • Alarmax – Security Services & Alarm Installation Elementor Template Kit
 • ChildZilla – Kindergarten & Childcare Elementor Template Kit
 • Kidzena – Kindergarten & Preschool Elementor Template Kit
 • Dryze – Dry Cleaning & Laundry Service Elementor Template Kit
 • Women’s Foundation | Non-Profit WordPress Elementor Template Kit
 • Obe – House Cleaning Business Elementor Template Kits
 • Hostyng – Web Hosting Elementor Template Kit
 • Miju – Conscious Business Elementor Template Kit
 • Suki – Meditation Channel Elementor Template Kit
 • Letterz – Blog Magazine Elementor Template Kit
 • Fang — Halloween Party Elementor Template Kit
 • JUSTICO – Law Firm Elementor Template Kit
 • STARTOR – Agency & Company Elementor Template Kit
 • Vinera – Wine & Vineyard Elementor Template Kit
 • Mediphar – Pharmacy & Medical Elementor Template Kit
 • Eternal – Ecommerce Elementor Template Kit
 • Consulty – Finance Consulting Elementor Template Kit
 • Lifeforce – Insurance Agency Elementor Template Kit
 • Influence Marketing – SEO & Digital Agency Elementor Template Kit
 • PIRUS – Dark Digital Agency Elementor Template Kit
 • INGENISM – Architectural Design Agency Elementor Template Kit
 • Expanet – Broadband & Internet Services Elementor Template Kit
 • Cooper – Plumbing Repair Service & Maintenace Template Kit
 • Earthware — Eco Green Renewable Energy Elementor Template Kit
 • NewsAtlas – News & Magazine Elementor Template Kit
 • Impower – Engineering and Industrial Template Kit
 • LaCroix – Author & Publisher Elementor Template Kit
 • CarCare – Auto Service & Repair Elementor Template Kit
 • Doc’s Garage – Car Repair Services Elementor Template kit
 • Affidavit – Lawyer & Law Firm Elementor Template Kit
 • Digiest – Creative Agency Elementor Kit
 • Ethan – Online Marketing Agency Elementor Template Kit
 • Serity – CCTV & Security Cameras Elementor Template Kit
 • Lighthouzz – Smart Home & Security Elementor Template Kit
 • UrbanDental – Dentist & Dental Clinic Template Kit
 • Zeal – Recruiting Agency & HR Consultant Elementor Template Kit
 • Siena – Cafe and Coffee Shop Template Kit
 • Fleur – Architecture & Interior Elementor Template Kit
 • Biznise – Business Consulting Elementor Template Kit
 • Interact – Digital Agency Elementor Template Kit
 • Oren – Creative Business Elementor Template Kit
 • Digitalux – Modern Dark Digital Marketing Agency Template Kit
 • NeuFam – Dog Breeder & Kennel Club Elementor Template Kit
 • Handyman | Builder Plumber & Repair Service Elementor Template Kit
 • Inbusiness – Coaching Business Elementor Template Kit
 • Cypress – Online Learning & Courses ElementorTemplate Kit
 • BlogHer – Influencer Marketing Blog & Shop Elementor Template Kit
 • Influx – Electrician & Electrical Services Template Kit
 • Writica – Content Writing Services Elementor Template Kit
 • Skinera – Dermatology and Skincare Elementor Template Kit
 • Dietine – Diet & Nutrition Health Center Elementor Template Kit
 • Digie | Digital Agency & Advertising Service Elementor Template Kit
 • StoneWorks – Flooring & Home Interior Elementor Template Kit
 • Agendo – Digital Agency & Creative Elementor Template Kit
 • Macello – Business Consulting & Accounting Elementor Template Kit
 • Edukasi – Education & Online Course Elementor Template Kit
 • BXSCO – Business Multipurpose Elementor Template Kit
 • Codesk – Coworking Space Elementor Template Kit
 • WriteKit – Content Writing Services Agency Elementor Template Kit
 • Sinai – SaaS and Web App Template Kit
 • Magiclean – Cleaning Service Elementor Template Kit
 • KRAFTY – Construction & Industry Elementor Template Kit
 • Himalaya – Construction Elementor Template Kit
 • Kulo – Professional Resume Elementor Template Kit
 • Nirmala – Digital Marketing Agency Elementor Template Kit
 • WeOn – Call Center & Telemarketing Elementor Template Kit
 • Kramic – Pottery & Ceramic Store WooCommerce Elementor Template Kit
 • Kreatifa – Creative Digital Agency Elementor Template Kit
 • WeCare – Hospital And Clinic
 • Bulter – Clean Construction Template Kit
 • Creativa – Creative Agency Elementor Template Kit
 • Kebun – Garden Service Elementor Template Kit
 • Eginary – Online Education Elementor Template Kit
 • Colson – Bike WooCommerce Elementor Template Kit
 • Carbon – Car Service Elementor Template Kit
 • HostSavvy – Web Hosting Elementor Template Kit
 • BikePro – WooCommerce Elementor Template Kit
 • Josy – Sport & Fitness Elementor Template Kit
 • Kiara – Fashion Elementor Template Kit
 • Furnityn – Interior Design Elementor Kit Template
 • Lokarya – Real Estate Elementor Template Kit
 • Ozilla – Digital Creative Agency Elementor Template Kit
 • Urusin – Business Consulting Elementor Template Kit
 • Allbrite – Painting & Wallpapering Elementor Template Kit
 • Potret – Photography Portfolio Elementor Template Kit
 • Vitech – Technology & IT Solution Elementor Template Kit
 • Castify – Audio Podcast Elementor Template Kit
 • Purina – Spa & Wellness Elementor Template Kit
 • Noka – Cleaning Company Service Template Kit
 • Ozeum – Modern Art Gallery & Museum Elementor Template Kit
 • Adhis – Construction Elementor Template Kit
 • Griya | Real Estate Elementor Template Kit
 • Callisto – SEO & Digital Marketing Agency Elementor Template Kit
 • Hasto – Cyber Tech Security Service Elementor Template Kit
 • FitGym – Fitness & Gym Elementor Template Kit
 • Dentcare – Dentist & Dental Clinic Elementor Template Kit
 • Deliverra – Food & Grocery Delivery App Elementor Template Kit
 • Dexico – Apartment Rent Elementor Template Kit
 • Fudo – Real Estate Elementor Template Kit
 • Artec – Architecture Elementor Template Kit
 • H-Estate – Real Estate Elementor Template Kit
 • StarTec – Saas Elementor Template Kit
 • Nikicivi – Elegant CV/Resume & Portfolio Elementor Template Kit
 • Rebike – Rent Bike Elementor Template Kit
 • DeFood – Food Delivery Elementor Template Kit
 • RedHelp – Startup Showcase Template Kit
 • FlowPro — Air Conditioning Heating & HVAC Services Elementor Template Kit
 • Greenscapes – Gardening & Landscaping Lawncare Elementor Template Kit
 • Sky&Cloud – Drone Aerial Photography & Videography Elementor Template Kit
 • Tailora – Clothing Alteration & Tailoring Service Elementor Template Kit
 • Trago | Moving Company Elementor Template Kit
 • Midtown – Restaurant Elementor Template Kit
 • Hostic – Web Hosting Company Elementor Template Kit
 • Grizzled – Digital Agency Dark Elementor Template Kit
 • Solicore — Cyber Security Elementor Template Kit
 • Loxsmith — Key & Locksmith Services Elementor Template Kit
 • Edge – Modern Creative Agency Elementor Template Kit
 • Torial – Interior Design Elementor Template Kit
 • Aracelia – Travel Agency Elementor Template Kit
 • Mindtech – IT Solutions & Services Company Elementor Template Kit
 • Oppa – Personal Portfolio Elementor Template Kit
 • Hammer – Minimal Architecture Elementor Template Kit
 • Nextrecord – Recording & Sound Studio Elementor Template Kit
 • Moverie – Movers & Packers Service Elementor Template Kit
 • Nusapp – SaaS Startup & Business Elementor Template Kit
 • Mediq – Health & Medical Elementor Template Kit
 • Hoteria – Hotel Service Elementor Template Kit
 • Arizon – College & University Elementor Template Kit
 • Carve — Digital Marketing Elementor Template Kit
 • Anjani – Spa & Beauty Elementor Template Kit
 • Lawnia – Gardener & Landscaping Business Elementor Template Kit
 • Truder – CCTV Security Service Elementor Template Kit
 • Wash & Rinse – Laundry & Dry Cleaning Service Elementor Template Kit
 • Potua – Creative Portfolio & Agency Elementor Template Kit
 • Infinity Fashion – WooCommerce Elementor Template Kit
 • CourseKit – Online e-Learning Elementor Template Kit
 • Meduvid – Medical & Dental Clinic Elementor Template Kit
 • Exobank – Financial Elementor Template Kit
 • Corpo – Corporate Business Elementor Template Kit
 • Kimchi – Asian Restaurant & Cafe Elementor Template Kit
 • MediCare – Hospital & Health Service Elementor Template Kit
 • Spacehub – Coworking & Creative Space Elementor Template Kit
 • Loanesty – Loan Company & Banking Elementor Template Kit
 • MasteryKit – Business Coach Elementor Template Kit
 • Mindtech – IT Solutions & Services Company Elementor Template Kit
 • Mazuma – Business Elementor Template Kit
 • Eduti – Education Elementor Template Kit
 • Grain Grower – Agriculture Farm & Farmers Elementor Template Kit
 • Axees – SEO & Digital Marketing Elementor Template Kit
 • Dentlab Health Medical Elementor Template Kit
 • BeatKit – Music Events Elementor Template Kit
 • Cleniz – Cleaning Services Elementor Template Kit
 • Webina – Business Agency & Startup Elementor Template Kit
 • Mocchato – Coffee Shop Elementor Template Kit
 • Aroma – Bakery & Cake Elementor Template Kit
 • Fillo – Shoes & Sneakers Store WooCommerce Elementor Template Kit
 • Zukahost – Domain & Web Hosting Template Kit
 • Zukares – Restaurant & Cafe Food Elementor Template Kit
 • SparxUp – Saas & Startup Elementor Template Kit
 • Rentive – Car Rental & Auto Dealer Elementor Template Kit
 • Marriata – Hotel & Resort Elementor Template Kit
 • Audios – App Showcase Elementor Template Kit
 • Geekfix — Smartphone, Tablet & Computer Repair Elementor Kit
 • Dexnie – Personal Portfolio Elementor Template Kit
 • Growthy – Growth Hacking & Marketing Agency Elementor Template Kit
 • Switch – Payment App Elementor Template Kit
 • Inhouse – Modern Design Interior Elementor Template Kit
 • Sanubari – Travel & Tour Agency Elementor Template Kit
 • Teamer – SEO Marketing Elementor Template Kit
 • Goovi – Creative Agency & Digital Marketing Elementor Template Kits
 • Evernet – Broadband & Internet Service Provider Elementor Template Kit
 • Westwood – Golf Club & Course Elementor Template Kit
 • Gnome – Lawn & Garden Care Services Elementor Template Kit
 • Rumma – Furniture Interior Elementor Template Kit
 • Socca – Football Team & Sports Club Elementor Template Kit
 • Vontex – Digital Agency Elementor Template Kit
 • AutoShow – Car Shoowroom & Dealer Elementor Template Kit
 • Relaxa – Yoga Teacher & Studio Elementor Template Kit
 • Sector – Factory Industry & Trading Company Elementor Template Kit
 • Fixn – Handyman & Repair Service Elementor Template Kit
 • Acctual – Accounting Firm Elementor Template Kit
 • Restorja – Restaurant & Food Elementor Template Kit
 • Yanbu – Digital Marketing & SEO Elementor Template Kit
 • Felix – Spa Elementor Template Kit
 • Partiwi – Barbershop Elementor Template Kit
 • UltimateYou – Health Coach Elementor Template Kit
 • HuskyPaws – Dog Breeder Elementor Template Kit
 • Hunian – Real Estate Elementor Template Kit
 • Potopath – Digital Agency Elementor Template Kit
 • Farmex – Agriculture & Farm Elementor Template Kit
 • Laco – Landscape & Gardening Elementor Template Kit
 • Zooland – Safari & Zoo Elementor Template Kit
 • Safir – Jewelry Store WooCommerce Elementor Template Kit
 • Memoir – Wedding Event & Party Organizer Elementor Template Kit
 • CustomMade – Customized Jewellery & Goldsmith Elementor Template Kit
 • Techplus – Tech Business Elementor Template Kit
 • Cleansee – Cleaning Service Elementor Template Kit
 • Oyer – Lawyer & Attorney Template Kit
 • Verina – Mental Health Elementor Template Kit
 • Monstra – Esports & Gaming Elementor Template Kit
 • Crispin – Creative Agency Elementor Template Kit
 • Hoax – Creative Agency Elementor Template Kit
 • Roofer – Roofing Service & Construction Elementor Template Kit
 • Disho – Grocery Store Elementor Template Kit
 • Writingg – Content Copywriting Services Elementor Template Kit
 • Cryptiva – Cyber Security Services Elementor Template Kit
 • Partiso | Political Party & Candidate Elementor Template Kit
 • Queenlens | Photography & Event Elementor Template Kit
 • Marami – Snack Brand & Bakery Template Kit
 • Beige – Pet Shop Woocommerce Elementor Template Kits
 • Reh – Agency Elementor Template Kit
 • Cornac – Agriculture Elementor Template Kit
 • Kango – Architecture Elementor Template Kits
 • Sipu – Creative Portfolio Elementor Template Kit
 • Yogasan – Yoga Studio & Meditation Elementor Template Kit
 • Aseona | SEO Digital Marketing Elementor Template Kit
 • Jaran – Horse Riding School Elementor Template Kit
 • Fijar – Plumbing Service Elementor Template Kit
 • Med Pets – Template Kit for Elementor
 • Paperino Garage – Mechanic Elementor Template Kit
 • Infiniterent – Car Rental Elementor Template Kit
 • Citala — Swimming Pool Maintenance Company Elementor Template Kit
 • Kidsnify | Daycare Elementor Template Kit
 • Zoeclean – Shoe Cleaning & Shop Template Kit
 • Barsa – SEO & Digital Marketing Agency Template Kit
 • Agenca – Creative Agency Elementor Template Kit
 • Lafuma | Automotive & Car Rental Elementor Template Kit
 • Cantiq – Beauty Spa Salon Therapy Elementor Template Kit
 • Acco – Blockchain Cryptocurrency & Bitcoin Elementor Template Kit
 • Ventura – Creative Agency Elementor Template Kit
 • Archodern – Interior & Architecture Elementor Template Kit
 • Automov – Car Repair & Services Elementor Template Kit
 • Xventure – Travel Elementor Template Kit
 • Landon – Tech Company & Startup Elementor Template Kit
 • Grasp – Creative Portfolio & Agency Elementor Template Kit
 • LifeCoach | Mentor & Trainer Template Kit
 • Oxary – News & Magazine Elementor Template Kit
 • Chikapoe – Pet Care & Veterinary Elementor Template Kit
 • Dolan – Personal Portfolio Elementor Template Kit
 • Kawan – Law Firm Elementor Template Kit
 • Linx – Esport & Gaming Elementor Template Kit
 • Walk&Away – Travel Blog & Tours Elementor Template Kit
 • Avontur – Modern Tour & Travel Elementor Template Kit
 • Mikrospa – Spa & Massage Elementor Template Kit
 • Pixart – Arts & Crafts Exhibition Elementor Template Kit
 • Lillia – Beauty & Skincare Elementor Template Kit
 • D’Shiner Creative Studio & Digital Agency Elementor Template Kit
 • Mebadink – Tattoo & Piercing Studio Elementor Template Kit
 • Mybags – Modern Commerce Elementor Template Kit
 • Restate – Construction Builder Elementor Template Kit
 • Onestudio – Photographer Agency Service Elementor Template Kit
 • Nala – Beauty & Spa Template Kit
 • Rome – Modern Interior Elementor Template Kit
 • Medisa – Medical Elementor Template Kit
 • Qreato – Modern Branding & Creative Agency Elementor Kit
 • JC – CV Resume Elementor Template Kit
 • Teko – Creative Agency Template Kit
 • Dentes – Medical Elementor Template Kit
 • Gymmy | Sport & Fitness Elementor Template Kit
 • Clino – Cleaning Business Elementor Template Kit
 • Orange CV/Creative Portfolio Elementor Template Kits
 • FreshApp – Startup & Showcase Elementor Template Kit
 • Arista – Multipurpose Business Elementor Template Kit
 • Arai | Interior & Furniture Elementor Template kit
 • Agenray | Gym Elementor Template Kit
 • Valensia | Coffee Shop Elementor Template Kit
 • Aspien – Business Connecting Elementor Template Kit
 • Memento – Photography & Blog Elementor Template Kit
 • Vissio – Business Elementor Template Kit
 • Sputnik – Social Media Marketing Elementor Template Kit
 • Fashable – Stylist eCommerce Elementor Template Kit
 • Medilab – Healthcare & Clinical Laboratory Elementor Template Kit
 • Skye – Modern Blog Elementor Template Kit
 • Cleanary – Cleaning Service Company Elementor Template Kit
 • Abble – Online Learning & Education Elementor Kit
 • CookBlog – Food & Personal Blog Elementor Template Kit
 • Fashable – Stylist eCommerce Elementor Template Kit
 • Sputnik – Social Media Marketing Elementor Template Kit
 • Novine – Food Recipe Blog & Magazine Template Kit
 • Pharmavo – Medical Supplies eCommerce Elementor Template Kit
 • Medilab – Healthcare & Clinical Laboratory Elementor Template Kit
 • Senses – Beauty Spa Salon Elementor Template Kit
 • Konsultan Kit – Consulting Business Elementor Template Kit
 • Levi – Digital Marketing Elementor Template Kit
 • Saxxy – Music Band & Musician Elementor Template Kit
 • Cyberguard – Cyber Security Elementor Template Kit
 • Fresh – Life Coach Elementor Template Kit
 • Sabertooth – Business Service Elementor Template Kit
 • Knight – e-Sports Elementor Template Kit
 • Humanite – Charity & Donation Elementor Template Kit
 • Olivia & Co – Perfume & Fragrance WooCommerce Template Kit
 • Ninja – Esports & Gaming Elementor Template Kit
 • Marketin – Business Startup & Agency Elementor Template Kit
 • Edison – Online Education Elementor Template Kit
 • Mobel Looks – Furniture Store WooCommerce Elementor Template Kit
 • iZPAY – Mobile App & Fintech Startup Elementor Template Kit
 • Gaveall – Charity Elementor Template Kit
 • Weddon – Wedding Event Invitation Elementor Template Kit
 • Lollipop – Kids & Baby Store WooCommerce Elementor Template Kit
 • iTalk – Event & Conference Elementor Template Kit
 • Uzino | Startup App Elementor Template Kit
 • Jetrans – Logistics & Transportation Elementor Template Kit
 • AutoTrics – Car Repair & Auto Service Elementor Template Kit
 • Furnitra – Modern eCommerce Elementor Template Kit
 • Extreme – Running Sports Shoes & Clothes Elementor Template Kit
 • Xarris – SaaS & Startup Elementor Template Kit
 • Vakum – Cleaning Service Elementor Template Kit
 • Reach – Digital Agency & Creative Elementor Template Kit
 • Shino – Real Estate Elementor Template Kit
 • Alleat – Restaurant Elementor Template Kit
 • Denaya – Business Agency Elementor Template Kit
 • Astonia – Business Consulting Elementor Template Kit
 • Elysian – 3D Style SEO Agency Elementor Template Kit
 • Erudite – Education & Online Course Elementor Template Kit
 • Archo – Architecture & Interior Elementor Template Kits
 • Kate & Steve – Wedding Invitation Elementor Template Kit
 • Quantex – Software Startup & SaaS Elementor Template Kit
 • Riverflow – Creative Portfolio Elementor Template Kit
 • Tvam – Construction Elementor Template Kit
 • Nablus – Organic Food & Agriculture Template Kit
 • Preemptive – Business & Finance Elementor Template Kit
 • Farren – CV/Resume Elementor Template Kit
 • Xsapp – SAAS Company Elementor Template Kit
 • TraveX – Travel & Tour Agency Template Kit
 • Raint – Digital Agency Elementor Template Kit
 • Hombi – Digital Agency Elementor Template Kit
 • Medicate – Health & Medical Elementor Template Kit
 • Creatifull – Creative Agency Elementor Template Kit
 • HomeShine – Cleaning & Laundry Elementor Template Kit
 • Hombi – Digital Agency Elementor Template Kit
 • Medicate – Health & Medical Elementor Template Kit
 • Creatifull – Creative Agency Elementor Template Kit
 • Raint – Digital Agency Elementor Template Kit
 • TraveX – Travel & Tour Agency Template Kit
 • Xsapp – SAAS Company Elementor Template Kit
 • Farren – CV/Resume Elementor Template Kit
 • Preemptive – Business & Finance Elementor Template Kit
 • Edukit – Education Elementor Template Kit
 • Miso – Minimal Portfolio Elementor Template Kit
 • Nixa – Business & Services Elementor Template Kit
 • Bristol – Food Delivery & Catering Elementor Template Kit
 • Bilis – Agency Landing Page Elementor Block Kit
 • Financerr – Business & Finance Template Kit
 • Skape – Digital Agency Business Elementor Template Kit
 • Workity- Creative Business Elementor Template kit
 • Kaywo – Furniture Services Elementor Template Kit
 • Brandon & Clara – Wedding Event Invitation Elementor Template Kit
 • Adopt – Adoption Service & Charity Elementor Template Kit
 • Mapan – Digital Marketing Template Kits
 • Lezzatos | Restaurant & Cafe Elementor Template Kit
 • GrozPastry – Bakery Elementor Template Kit
 • Ccoach – Business Coach Elementor Template Kit
 • Assasin – eSport Elementor Template Kit
 • Cakecrumbs – Bakery Elementor Template kit
 • Sanat – Industry Elementor Template Kit
 • Genion – Creative & Design Elementor Template Kit
 • Yogakit – Yoga & Meditation Elementor Template Kit
 • Autokar – Auto Care Elementor Template Kit
 • Softo – Template Kit for IT Solutions and Services Company
 • Byra – Hotel & Resort Elementor Template Kit
 • Anoroc – Coronavirus Awareness Elementor Template Kit
 • Trotol – Renovation Elementor Template Kit
 • AHENCY – Creative Digital Agency Elementor Template Kit
 • Thousand Sunny – Travel Elementor Kit
 • Ivent – Event & Conference Template Kit
 • Creativic – Creative Agency Elementor Template Kit
 • Dahlia – Beauty Business Elementor Template Kit
 • Furnatur – Furniture eCommerce Template Kit
 • Aho – Agency & Business Elementor Template Kit
 • Briel – Digital Marketing Agency Elementor Template Kit
 • Carjo – Car Services & Repair Elementor Template Kit
 • Startio – Saas & Digital Agency Elementor Template Kit
 • Renovirta – Plumbing & Repair Elementor Template Kit
 • Burgos – Street Food Elementor Template Kit
 • DirtyWash – Dry Cleaning & Laundry Service Elementor Template Kit
 • Growceries – Food & Grocery Store Elementor Template Kit
 • SMAgency – SEO Marketing Agency Elementor Template Kit
 • Ewa – Beauty & Spa Salon Elementor Template Kit
 • Slamat – Pandemic Awareness Website Template Kit
 • Dailer – Startup Elementor Template Kit
 • Agrinice – Agriculture and Organic Food Elementor Template Kit
 • Agetha – Creative Portfolio Template Kit
 • Constkit – Construction and Industrial Elementor Template
 • Saku – Business Agency Elementor Template Kit
 • None – Stylish Fashion Template Kit
 • Hotte – Take Away Food Elementor Template Kit
 • FrontSix – Creative Photography Template Kit
 • Dentino – Dental Clinic Template Kit
 • Whoop – Creative Agency Elementor Template Kit
 • Greeny – Interior Elementor Template Kit
 • Brailon – Multipurpose Elementor Template Kit
 • Gloas — Coach, Speaker & Trainer Template Kit for Elementor
 • Bakekit – Cake Elementor Template Kit
 • Dustri – Factory & Industrial Template Kit
 • Bubup – Kids Store & Baby Shop Elementor Template Kit
 • Hosty – Hosting Services Elementor Template Kit
 • Dreative | Agency Elementor Template Kit
 • Allfresh – Grocery Store Elementor Template Kit
 • CaYo – Creative Agency Elementor Template Kit
 • Dexor – Furniture and Decor Shop Elementor Template Kit
 • Unleash – Life Coach Elementor Template Kit
 • DevBox – Creative Digital Agency Elementor Template Kit
 • Lovedy – Wedding Elementor Template Kit
 • Maser – Web Design Agency Elementor Template Kit
 • Ponya – Social Media Agency Elementor Template Kit
 • Travely – Travel Blog Elementor Template Kit
 • Subsco – Construction Elementor Template Kit
 • OrgaKit – Organic Farm Elementor Template Kit
 • Pixelate – Portfolio & Photography Elementor Template Kit
 • AlphaColor – Design & Printing Elementor Template Kit
 • GoldenArch – Real Estate Elementor Template Kit
 • FrontThree – Creative Studio Elementor Template Kit
 • FrontFour – Creative Photography Elementor Template Kit
 • Disency | Agency Elementor Template Kit
 • Travosca – Travel Elementor Template Kit
 • Dentica – Dental Clinic Elementor Template Kit
 • Reparo – Car Service Elementor Template Kit
 • Tordio – Portfolio Digital Agency Template Kit
 • Craftso – Crafting Elementor Template Kit
 • Sealosca – Sea Adventure Travel Template Kit
 • Tomahawk – Online Courses Template Kit
 • Tutoria – Education & Online Courses Elementor Template Kit
 • CETUS – Creative Portfolio Elementor Template Kit
 • Vine Gloss – Wine Shop & Vineyard Template Kit
 • Darmali – Construction Template Kit
 • AppRaxx – App Landing Page Elementor Template Kit
 • Neema – Business Coach Elementor Template Kit
 • Qurux – Dermatology and Skin Care Template Kit
 • Pangke – Barbershop Elementor Template Kit
 • Duha – Engineering & Industrial Elementor Template Kit
 • Partiez – Kids Party Planner Elementor Template Kit
 • Digim – SEO & Digital Marketing Elementor Template Kit
 • Baek – Bicycle Repair and Service Elementor Template Kit
 • Roomah – Real Estate Agent Elementor Template Kit
 • Marielle – Cosmetics and Beauty Shop Elementor Template Kits
 • BizGUE – Business Elementor Template Kit
 • Getstall – Grocery Store Elementor Template Kit
 • Medikor – Medical Healthcare Elementor Template Kit
 • Getstall – Grocery Store Elementor Template Kit
 • TechUp – Technology IT Solutions & Services Elementor Template Kits
 • Wiras – Covid-19 Health Elementor Template Kit
 • Rinjani – Template Kit for Illustrator and Designer
 • MIH – Personal Portfolio & Resume Template Kit
 • Food Delivery – Local Business
 • FrontTwo – Creative Studio Elementor Template Kit
 • SYNTRA – SEO & Digital Marketing Agency Elementor Template Kit
 • Learnex – Distance Education & Learning Courses Elementor Template Kit
 • Educator – Online University & Courses Elementor Template Kit
 • Farmino – Organic Food Elementor Template Kit
 • InsureKit – Insurance Template Kits
 • LearnKit – e-Learning Elementor Template Kit
 • Billio – Engineering Service Template Kit
 • Thomas – CVPortfolio Elementor Template Kit
 • Megan – Hotel Booking Template Kit
 • Menica – Wedding Elementor Template Kit
 • bizNext – Corporate Business Template Kit
 • Comed – Comedian elementor Template Kit
 • Semeru – Furniture Store Elementor Template Kit
 • Alasia – Model Agency Elementor Template Kit
 • Doctor on Demand – Online Consultations Elementor Template Kit
 • Proto – Photographer Portfolio Template Kit
 • Tailwag – Dog Breeder & Adoption Template Kit
 • Byson – Fitness & Gym Elementor Template Kit
 • Saasio – Saas & Startup Elementor Templates
 • Robbie & Magie – Wedding Event Invitation Elementor Template Kit
 • RareRadio – Music & Streaming Elementor Template Kit
 • Sheipa – Spa & Beauty Elementor Template Kit
 • Enkel – Furniture Company Template Kit
 • Atra – Creative Agency Elementor Template Kit
 • Kelud – Real Estate Template Kit
 • Dement – Coffee Shop Elementor Template Kit
 • Kargo – Delivery & Storage Elementor Template Kit
 • CarRepair – Local Business Elementor Template Kit
 • Clientcy | Business & Startup Elementor Template Kit
 • Shelly – School Template Kit for Elementor
 • Koad – Restaurant & Bistro Elementor Template Kits
 • Solicians – Attorney Law Firm Elementor Template Kit
 • Manice – Business Template Kit
 • Yogger – Meditation and Yoga Elementor Template Kit
 • Cleanco – Cleaning Service Company Template Kit
 • PsycheKit – Psychologist & Hypnotherapy Elementor Template Kit
 • Gazek – Agency Portfolio Elementor Template Kit
 • eApp – Landing Page Elementor Template Kit
 • Gild – Agency Elementor Template Kit
 • Drago – Creative Digital Agency Elementor Template Kit
 • Raung – Dark Style Business Elementor Template Kit
 • Archo – Architecture & Interior Elementor Template Kits
 • Veco – Creative Agency Elementor Template Kit
 • Redial – Corporate & Business Elementor Template Kit
 • Quwa – CV Resume Elementor Template Kit
 • Warzon – Esport Elementor Template Kit
 • Blackink – Tattoo Studio Elementor Template Kit
 • Matar – Mental Health Therapy Elementor Template Kit
 • Gaco – Landscape & Gardening Elementor Template Kit
 • Techiz | Business & Startup Elementor Template Kit
 • Merapi – Mobile App & Technology Elementor Template Kit
 • Cooper Studio Elementor Template Kit
 • Silp – Real Estate & Architecture Elementor Template Kit
 • Vixus – Business Startup Elementor Template Kit
 • Rhodos – Business Portfolio Elementor Blocks & Template Kit
 • Bromo – Interior Design Portfolio Template Kit
 • Fiscale | Business & Services Elementor Template Kit
 • BizKit – Multipurpose Business Template Kit
 • Apper – App SaaS Elementor Template Kit
 • Dronix – SaaS & Startup Elementor Template Kit
 • Sassoft | AppKit Elementor Template Kit
 • Haya – App Elementor Template Kit
 • Delicio – Restaurant Elementor Template Kit
 • Kube – Music Elementor Template Kit
 • Elipso – Digital Agency Elementor Template Kit
 • Kodai – Asian Restaurant Elementor Template Kit
 • ZOI – Construction Elementor Template Kit
 • Vagabonds – Travel Blog Elementor Template Kit
 • SafetyKit – Pandemic Prevention & Awareness Elementor Template Kit
 • Aman — Multipurpose Elementor Template Kit
 • Black Cafe – Restaurant & Cafe Elementor Template Kit
 • Learnera | e-Learning Elementor Template Kit
 • Fooditi | Restaurant and Cafe Elementor Template Kit
 • Arton – Beauty & Spa Salon Elementor Template Kit
 • Memoreel – Photography Elementor Template Kit
 • Trawell – Travel Blog Elementor Template Kit
 • Gontli – Interior Multipurpose Elementor Template Kit
 • EdSchool – Education Elementor Template Kit
 • Luxury – Hotel & Resorts Elementor Template Kit
 • Helpnest – Charity Elementor Template Kit
 • SanFair – Blog Magazine Elementor Template Kit
 • Mreiqo – Insurance Elementor Template Kits
 • AppLanding – Mobile App Elementor Template Kit
 • Tozee – Construction Elementor Template Kit
 • Repair Shop – Elementor Template Kit
 • Petto – Vetenary Pet Clinic Elementor Template Kit
 • Esportize | eSports Elementor Template Kit
 • Medicale | Medical & Health Elementor Template Kit
 • Lure – Modern Dermatology Elementor Template Kit
 • Drone Media – Aerial Photography & Videography Elementor Template Kit
 • Rumble – Boxing, MMA & Fighting Elementor Template Kit
 • Great Lotus – Buddhist Temple Elementor Template Kit
 • Obra – Kids Education & School Elementor Template Kit
 • Lumina – Creatives & Business Elementor Template Kit
 • Purekit – Creatives & Business Elementor Template Kit
 • Teqno – Technology Elementor Template Kit
 • NGOO – Non-profit Charity Elementor Template Kit
 • Erup – Business Elementor Template Kit
 • LMES – Education Elementor Template Kit
 • Nivos – Software Company Elementor Template Kit
 • Coffesse | Coffee Shop Elementor Template Kit
 • Shoppix – Luxury & Jewellery Shop Elementor Template Kit
 • Waves – Startup Agency Elementor Template Kit
 • Publibox – Blog, News & Magazine Elementor Template Kit
 • Burto – Saas & Digital Agency Elementor Template Kit
 • Jewella – Jewelry Elementor Template Kit
 • Dewok – Digital Agency Elementor Template Kit
 • Careerster – CV/Resume Elementor Templates
 • SoftUp – Saas & Startup Elementor Template Kit
 • Lawyere – Legal & Attorney Elementor Template Kit
 • Therapia – Psychologist & Hypnotherapy Elementor Template Kit
 • Asaya – Yoga & Meditation Elementor Template Kit
 • Courso – Online University & Courses Elementor Template Kit
 • CrossGym – Gym & Fitness Elementor Template Kit
 • Foodo – Fast Food & Pizza Elementor Template Kit
 • veApp – Mobile Startup Elementor Template Kit
 • Eventico – Event & Conference Elementor Template Kit
 • Koffe – Cafe & Coffee Shop Elementor Template Kit
 • Loco Restaurant – Elementor Template Kit
 • Oxygon – Healthcare Medical Clinic Elementor Template Kit
 • Formula – Software & App Landing Elementor Template Kit
 • Expressoo – Online Food Delivery Elementor Template Kit
 • Baha – Apps Landing Elementor Template Kit
 • MEDO – Medical Delivery Startup Elementor Template Kit
 • ORFA – Organic Farm Products Elementor Template Kit
 • COWO – Coworking Elementor Template Kit
 • Couples – Wedding Planner Elementor Template Kit
 • Legale – Lawyer & Law Firm Elementor Template Kit
 • Pizzeria Trattoria – Italian Restaurant Elementor Template Kit
 • Burger Food Truck – Popup Restaurant Elementor Template Kit
 • Wasat — Creative Portfolio Elementor Template Kit
 • Alcor — Dark Real Estate Elementor Template Kit
 • Dribo — Cleaning Company Elementor Template Kit
 • Dentalika — Dental Clinic & Medical Health Elementor Template Kit
 • DMA – Digital Marketing Agency Elementor Template Kit
 • ArchBuro – Architecture Bureau Elementor Template Kit
 • Cleaning – Small Business Elementor Template Kit
 • CoSpace Coworking – Modern Workspace Elementor Template Kit
 • SaaSy – SaaS & App Landing Page Template Kit
 • KickStart – Creative Digital Business Elementor Template Kit
 • Skape – Creative Multipurpose Digital Agency Business & Portfolio Elementor Template Kit
 • XYZ – Creative Digital Agency Business Elementor Template Kit
 • Arial – Architecture, Construction & Real Estate Elementor Template Kit
 • Renovar – Construction Elementor Template Kit
 • Ristoly – Restaurant Elementor Template Kit
 • Denton – Dentist Elementor Template Kit
 • Ukila – Lawyer & Attorney Elementor Template Kit
 • Automota – Car Repair Services Elementor Template Kit
 • Royal Limo – Limousine Rent Services Elementor Template Kit
 • Animal Sanctuary – Non-Profit Elementor Template Kit
 • Planty – Cafe & Restaurant Elementor Template Kit
 • Naturely – Natural Cosmetics & Beauty Elementor Template Kit
 • FLO – Creative Portfolio & Resume Elementor Template Kit
 • ARI – Agency Elementor Template Kit
 • Mont – Agency Elementor Template Kit
 • Svay – Personal Elementor Template Kit
 • Mig – Law & Attorney Elementor Template Kit
 • Poro – Photography Elementor Template Kit
 • Coliv – Restaurant Elementor Template Kit
 • CK – Lawyer Elementor Template Kit
 • Med Pets – Elementor Template Kit
 • Hando – Corporate & Portfolio Elementor Template Kit
 • Eis – Ice Cream Shop Elementor Template Kit
 • Ash – Carpenter Elementor Template Kit
 • Lightwire – Construction And Industry Elementor Kit
 • Sheet – Modern Accounting Firm Elementor Template Kit
 • Chief – Modern Barbershop Elementor Template Kit
 • Space – Creative Agency Elementor Template Kit
 • Go Estate – Real Estate Elementor Template Kit
 • Broom – Cleaning Company Elementor Template Kit
 • Meety – Conference & Meetup Elementor Template Kit
 • GoFoodie – A Premium Elementor Template Kit
 • Reformoa – Architecture & Interior Design Elementor Template Kit
 • eFlorist – Flower Boutique & Decoration Elementor Template Kit
 • Cafe No.1 – Cafe & Restaurant Elementor Template Kit
 • Starcom – Saas & Startup Elementor Template Kit
 • Saascom – Digital Marketing & SEO Agency Elementor Template Kit
 • Petro – Industrial Elementor Template Kit
 • Fintec – Finance, Business Company Elementor Template Kit
 • Fotro – Food & Restaurant Elementor Template Kit
 • Evtro – Conference Elementor Template Kit
 • WeCreative – Digital Agency Elementor Template Kit
 • Mashura – Portfolio Elementor Template Kit
 • Statum – Business & Agency Elementor Template Kit
 • Takei – News & Magazine Elementor Template Kit
 • Blabber – Modern Blog & Magazine Elementor Template Kit
 • LAWE – Lawyer and Attorney Elementor Template Kit
 • Transco – Business Elementor Template Kit
 • Cakeryshop – Bakery Business Elementor Template Kit
 • Doris – Blog & Magazine Elementor Template Kit
 • Coachie – Life Coach Elementor Template Kit
 • Fitx – Fitness & Gym Elementor Template Kit
 • Knox – Technology & Apps Elementor Template Kit
 • Kids – Kindergarten & Child Care Elementor Template Kit
 • Finess – Fitness Elementor Template Kit
 • Translang – Language Courses & Translation Services Elementor Template Kit
 • Diamonic | Jewellery Elementor Template Kit
 • DashBag | Bags Shop Elementor Template Kit
 • Novely | Book Elementor Template Kit
 • Agenture | Agency Elementor Template Kit
 • Bresto | Restaurant Elementor Template Kit
 • Touraza | Tour Elementor Template Kit
 • Finterior | Interior Elementor Template Kit
 • Ovolio – Creative Elementor Template Kit
 • Bookup | Book Elementor Template Kit
 • Stylishion | Fashion Elementor Template Kit
 • WoodArt – Artisan Elementor Template Kit
 • Bikeo – Cycling Elementor Template Kit
 • Manan – Interior Designer Elementor Template Kit
 • Khubi – Dermatologist & Skin Care Elementor Template Kit
 • Jagga – Real Estate Elementor Template Kit
 • Uplift – Charity Elementor Template Kit
 • Retrave | Travel Elementor Template Kit
 • Sweeding – Bridal Elementor Template Kit
 • Architude | Architecture Elementor Template Kit
 • Startery | Business & Startup Elementor Template Kit
 • Clevent | Event Elementor Template Kit
 • Coursly | Offline Course Elementor Template Kit
 • Portfoliode | Portfolio Elementor Template Kit
 • Startly – Startups, SaaS & Software Elementor Template Kit
 • FinCorp – Insurance & Marketing Elementor Template Kit
 • Impacto Patronus – Petitions & Social Activism Elementor Template Kit
 • Holy – Church & Charity Elementor Template Kit
 • Quanzo – Creative Portfolio Elementor Template Kit
 • Katelyn – Modern Blog Elementor Template Kit
 • Especio – Food Blog Elementor Template Kit
 • Revirta – Virtual Assistant Business Elementor Template Kit
 • Judy – Beauty Salon Elementor Template Kit
 • Morgan & Finch – Law Elementor Template Kit
 • Balton – Construction & Architecture Elementor Template Kit
 • Kaleo – Creative Portfolio Elementor Template Kit
 • Faber – Elementor Template Kit For Tech Company
 • Encore – Multi-purpose Business Elementor Template Kit
 • Grade – Engineering & Industrial Elementor Template Kit
 • Hostplus – Hosting Services Elementor Template Kit
 • Menzone – Modern eCommerce Elementor Template Kit
 • Porta – Creative Portfolio Elementor Template Kit
 • Thyme – Restaurant & Cafe Elementor Template Kit
 • Medici – Hospital & Health Services Elementor Template Kit – 26195659
 • Justcoffee – Cafe and Coffee Elementor Template Kit – 26375417
 • Gymsite – Gym Elementor Template Kit – 26054198
 • Mendoz – Hotel & Travel Elementor Template Kit – 26187292
 • Pumpman – Plumbing Service Elementor Template Kit – 26272569
 • Venexy – Lawyer Elementor Template Kit – 26070516
 • Eduliv – Education Elementor Template Kit – 26308223
 • FabPhoto – Photography and Portfolio Elementor Template Kit – 2638057
 • FinCap – Finance Elementor Template Kit – 25869852
 • PetCare – Pet Boarding and Care Centre Elementor Template Kit – 25888025
 • Fit Point – Gym & Fitness Elementor Template Kit – 26009664
 • WeTravel – Travel and Tourism Elementor Template Kit – 26283635
 • Medyplus – Medical, Clinic Elementor Template Kit – 26327075
 • Gymax – Gym, Fitness Elementor Template Kit – 25855998
 • Carhub – Auto Services Elementor Template Kit – 26300704
 • Eko – Environment & Ecology Elementor Template Kit – 26126348
 • Artsy – Tattoo Studio Elementor Template Kit – 26412842
 • Helion – Creative Portfolio Elementor Template Kit – 25909353
 • Jacqueline – Spa & Massage Salon Elementor Template Kit – 26203295
 • Dentario – Dentist & Medical Elementor Template Kit – 26311805
 • Vihara – Ashram & Oriental Buddhist Temple Elementor Template Kit – 26397789
 • TravelKit – Journal & Blog Elementor Template Kit – 26138379
 • Food & Nutrition Elementor Template Kit – 25980836
 • The Clinic – Health & Medical Elementor Template Kit – 26301524
 • The Restaurant – Elementor Template Kit – 26343247
 • eTutor – Education & Online Course Elementor Template Kit – 26316076
 • Medisale – Medical Shop Elementor Template Kit – 25904680
 • Indev – Portfolio Elementor Template Kit For Developer – 26143449
 • Serving – Service & Business Elementor Template Kit – 26423459
 • OrangeBee – Agency Elementor Template Kit – 25854542
 • Envy – Elementor Template Kit News Magazine – 25926975
 • Coax – Agency And Personal About Us Elementor Template Kit – 25900196
 • Appy – Sales & Landing PageElementor Template Kit – 26283238
 • Stractura – Construction Elementor Template Kit – 25852185
 • Dinery | Restaurant Elementor Template Kit – 26126769
 • MedikAid | Medical Healthcare Elementor Template Kit – 26320677
 • Banshee – News & Magazine WordPress Elementor Template Kit – 26337212
 • Donche – News & Magazine Elementor Template Kit – 26302249
 • Consults – Business Elementor Template Kit – 25860973
 • Constructio – Architecture & Construction Elementor Template Kit – 25860560
 • TravelTour – Travel & Booking Elementor Template Kit – 26133788
 • Nicdark Hotel Booking – Elementor Template Kit – 25997014
 • NextApp – App Landing Page Elementor Template Kit – 26303219
 • Eventer – Meetup & Conference Elementor Template Kit – 26394740
 • MediKit – Medical Elementor Template Kit – 26115049
 • FoodKit – Restaurant Elementor Template Kit – 26028833
 • Saras – Wine Elementor Template Kit – 26423554
 • Villenoir – Wine Elementor Template Kit – 26169934
 • Confence – Event & Conference Elementor Template Kit – 25954528
 • Ukil – Law Firm Elementor Template Kit – 25869783
 • Techcom – Consulting Elementor Template Kit – 25933062
 • Selio – Real Estate Directory Elementor Template Kit – 25862560
 • Silion – Digital Marketing Elementor Template Kit – 25971635
 • TopClass – Business & Agency Elementor Template Kit – 26003980
 • FrontOne – Creative Photography Elementor Template Kit – 25973742
 • Himara – Hotel Elementor Template Kit – 26058964
 • Coastal Travel and Surf Grunge Elementor Template Kit – 25865555
 • Spring Watercolor and Floral Elementor Template Kit – 25853973
 • Boho Babe – Elementor Template Kit – 25867495
 • Childhood Kids Child Care Center Elementor Template Kit – 25908361
 • Festival Events – Elementor Template Kit – 26094698
 • Home School – Elementor Template Kit – 26279945
 • Wellness – Elementor Template Kit – 26325114
 • Refresh – Women in Business Elementor Template Kit – 26350988

Tạm ngừng download trọn bộ NEW Elementor Template Kits, vui lòng comment bản template kits bạn cần + mã code sau cùng URL link author admin sẽ share quyền download qua mail trong comment (chỉ gửi y/c template nằm trong list phía trên)

Elementor Template Kits Themeforest

***Gói cung cấp free sẽ chỉ cung cấp từ 1-5 template kits cho 1 user (delay update 30 ngày), để truy cập trọn bộ +2040 Template Kits và được update liên tục khi có bản mới, đọc ngay bài viết này nhé ($25/user): +2040 Envato Elementor Template Kits

637 bình luận
 1. Tom Da đã bình luận

  Em chào ad ạ, ad cho em xin template này với.

  corner-construction-building-elementor-template-kit
  Cảm Ơn ADmin nhiều

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 2. Phương Thảo đã bình luận

  Archo – Architecture & Interior Elementor Template Kits – 27508763
  Ad cho mình xin template này với

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   ko spam nhé

 3. Phương Thảo đã bình luận
 4. Nguyễn Tài đã bình luận

  Archo – Architecture & Interior Elementor Template Kits – 30781513
  Mình xin template này với

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   ko spam bạn nhé

  2. HoTroWordpress đã bình luận
 5. Thang đã bình luận

  Chào Ad: Cho mình xin temp “MyDoctor – Doctor On Demand Elementor Template Kit” với ạ.
  Thanks

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 6. Hiệp đã bình luận

  Admin ơi! cho mình xin các Template này nhe
  Logistix – Transportation Courier & Logistic Company Elementor Template Kit
  Logio – Logistics & Transportation Elementor Template Kit
  Escal | Transportation & Logistics Elementor Template Kit
  Cám ơn admin nhiều.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: mirrored. to/multilinks/1gzyvolov8

   1. Hiệp đã bình luận

    admin hỗ trợ nhanh quá, cám ơn admin nhiều ạ ^^

 7. Tom Đã Bình đã bình luận

  Ad ơi cho em xin link: Planto – travele-travel-tour-agency-elementor-template-kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   web đang bảo trì, bạn đợi khoảng 30p nha

  2. HoTroWordpress đã bình luận

   bạn để tên gì ad ko tìm ra. Bạn gửi link gốc của tác giả cho ad ngay nhé

   1. Tom Đã đã bình luận

    travele-travel-tour-agency-elementor-template-kit

    1. HoTroWordpress đã bình luận
 8. Kim Anh đã bình luận

  Ad ơi cho em xin link: Planto – Green Elementor Template Kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. Kim Anh đã bình luận

    AD cho em hỏi làm sao để import template kit vào wp được ạ?

 9. Thang đã bình luận

  Chào ad: Ad cho mình xin: Edudemy – School & Education Elementor Template Kit
  Thanks

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Xíu nha b

  2. HoTroWordpress đã bình luận
 10. Vapa đã bình luận

  Cảm ơn bạn đã chia sẻ,
  cho mình xin :
  Impose Blog – A WordPress Blog Theme For Bloggers – WYWCZM3
  Katelyn – Modern Blog Template Kit – K3H3DYE
  Tada & Blog – Personal Blog WordPress Template – W2R4WCZ
  Malina – Personal WordPress Blog Theme – AUESCPL
  Skye – Modern Blog Elementor Template Kit – J3MPQRF
  ZUM – Personal Blog WordPress Theme – BE5YPM3
  Read WP – Minimalist WordPress Blog Theme – SJKT23P

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn đang gửi cả theme + Elementor Template Kits. Hãy đọc kỹ bài viết này, bên trong chỉ chia sẻ Template kits

 11. Vapa đã bình luận

  Chào ad: Ad cho mình xin: Mystik | Astrology & Esoteric Horoscope Fortune Telling WordPress Theme + RTL – 24521445 – với ạ.
  Cảm ơn AD

 12. HoTroWordpress đã bình luận
 13. Thang đã bình luận

  Chào ad: Ad cho mình xin: Restorja – Restaurant & Food Elementor Template Kit với ạ.
  Cảm ơn AD

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 14. Quoclui6789 đã bình luận

  Housedeco – Interior Design Elementor Template Kit cho mình xen template này với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Blog đang cập nhật source xíu nhé. Không spam lại nha

  2. HoTroWordpress đã bình luận
   1. Quoclui6789 đã bình luận

    Em cài teamplate bị báo lỗi : Không thể cài đặt gói được chỉ định. Giao diện đang bị thiếu style.css stylesheet. Khắc phục ntn a nhỉ

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     Bạn cài template hay cài kit library

     1. Quoclui6789 đã bình luận

      Em tải trực tiếp trong giao diện ạ

     2. HoTroWordpress đã bình luận

      thì xao mà được bạn, nulled mà. Bản tải template thì có thể được, còn kit library thì ko dc. Phải import thủ công (bạn cần thằng nào thì comment ad sẽ gửi link riêng). Còn muốn đơn giản thì mua license ad cung cấp giá $10/domain/year (này là license bản free+pro update tự động qua wordpress admin và có thể import được mọi thứ thuộc gói reseller AGENCY)

      Tham khảo chính xác license ad cung cấp tại đây (AGENCY FOR 1000 WEBSITES): https://elementor.com/pricing/#plans

 15. Quocantony đã bình luận

  Em cài đặt và sử dụng Website Kits không được a nhỉ, báo lỗi something went wrong

 16. Dizyla đã bình luận

  Podcasta – Podcast & Streaming Elementor Template Kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 17. Son đã bình luận

  Hi admin, cho mình xin link tải kits này với nhé:
  CleanSkin | Handmade Organic Soap & Natural Cosmetics Template Kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 18. ray đã bình luận

  Em chào ad ạ, ad cho em xin template này với.

  arizon-college-university-elementor-template-kit
  campusa-university-school-elementor-template-kit
  boston-school-university-elementor-template-kit

  Cảm Ơn ADmin nhiều

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 19. LEE đã bình luận

  Jacqueline – Spa & Massage Salon Elementor Template Kit – 26203295

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 20. Quick đã bình luận

  Hi ad, mình muốn xin kit baby sleep consultant nhờ add giúp với nhé
  https://library.elementor.com/baby-sleep-consultant/

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   này là library của elementor, nó có sẵn rồi bạn. Bạn cài đặt package trong bài viết, đăng ký tài khoản elementor và tải mẫu xuống bình thường nha. Có hd trong bài viết đó

 21. Huy đã bình luận

  Cảm ơn Admin https://hotrowordpress.com/. Admin cho mình xin template với ạ,
  Winity – Game Publisher & eSports Elementor Template Kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 22. zbyszek đã bình luận

  Server 2 (Mega Pro update 29-10): I can’t download because the password or link is incorrect … I paste the password according to the instructions. Please send me a password to [email protected]

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Comment the Elementor Template Kits versions you need, the plugin download link will appear shortly

   1. zbyszek đã bình luận

    I need Rofot – Renovation Elementor Template Kit by envalab

    1. HoTroWordpress đã bình luận
 23. Hai Huynh đã bình luận

  Ad ơi ^^ Nhờ ad giúp mình cái theme này nhé:
  “https://themeforest.net/item/electo-electricity-services-elementor-template-kit/33981513”

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 24. Khanh đã bình luận

  Admin cho mình xin theme này nhé. Mình cám ơn trước.

  Craftis – Handcraft & Artisan Elementor Template Kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 25. Thề Trí đã bình luận

  Chào ADmin cho mình xin Template Mindtech – IT Solutions & Services Company Elementor Template Kit
  Cảm ơn Ad nhiều

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 26. Bảo Long đã bình luận

  Chào admin ạ cho e xin 2 kit này ạ!
  Drone Media – Aerial Photography & Videography Elementor Template Kit
  Aeropict – Drone Aerial Photography & Videography Elementor Template Kit
  Cảm ơn Admin nhiều ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. Bảo Long đã bình luận

    Cảm ơn admin nhiều ạ

 27. Đinh Đức Thành đã bình luận

  Admin cho mình xin link download những bộ ket này với:
  Calliam – Creative CV Elementor Template Kit
  HiJason – CV & Self Branding Elementor Template Kit
  Bioxin – Single Freelancer CV & Portfolio Elementor Template Kit
  Enrique – Personal CV/Resume & Portfolio Elementor Template Kit
  Nikicivi – Elegant CV/Resume & Portfolio Elementor Template Kit
  JC – CV Resume Elementor Template Kit
  Orange CV/Creative Portfolio Elementor Template Kits
  Farren – CV/Resume Elementor Template Kit
  Thomas – CVPortfolio Elementor Template Kit
  Quwa – CV Resume Elementor Template Kit
  Careerster – CV/Resume Elementor Templates
  Cảm ơn admin!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Èo nhiều v, đợi xíu nhé a

  2. HoTroWordpress đã bình luận
   1. Đinh Đức Thành đã bình luận

    Mình cảm ơn nhé

 28. Nhân đã bình luận

  Hi em, em cho xin các template kit này nhé. Thanks em nhiều:

  Olivia & Co – Perfume & Fragrance WooCommerce Template Kit – 30147795
  Vitpro – Herbal Health Elementor Template kit – 33084136
  Qurux – Dermatology and Skin Care Template Kit – 27857689
  Prokit – Personal Portfolio Elementor Template Kit – 29283033
  Edison – Online Education Elementor Template Kit – 30139973

  Safir – Jewelry Store WooCommerce Elementor Template Kit – 31098596
  Spatoo – Modern Shoes eCommerce Elementor Template Kit – 31905061

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. Nhân đã bình luận

    Cám ơn em nhé ^^

 29. NGuyễn Đức Nhã đã bình luận

  Cho mình xin theme này với nhé ad: ChemicLab – Science Research & Laboratory Elementor Template Kit
  cảm ơn ad nhiều

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 30. Lập Phùng đã bình luận

  Ad cho mình xin với ạ, thank you!
  Mioshio – Fashion eCommerce Elementor Template Kit
  Darik – Fashion WooCommerce Elementor Template Kit
  Fasha – Woman Fashion & Shop eCommerce Elementor Template Kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 31. Ahmed đã bình luận

  Decryption password plz
  [email protected]
  thaks

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Tutorial
   language: vietnamese

 32. OlaD đã bình luận

  elementor w3.4.1 password báo ko đúng admin ơi

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Ctrl + f5 bài viết. Hướng dẫn đã thay đổi r nhé

   1. OlaD đã bình luận

    Thk you ad

 33. Nhân đã bình luận

  Hi em, cho anh xin 2 template Kit này nhé.
  Axees – SEO & Digital Marketing Elementor Template Kit – 31657116
  Subsco – Construction Elementor Template Kit – 28206999
  Cám ơn em nhé

   1. Nhân đã bình luận

    Anh nhận được rồi, cám ơn em nhé. 🙂

 34. Phạm Quang Huy đã bình luận

  Giúp mình tamplte này với

  Finanzi – Finance & Business Elementor Template Kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 35. Tuấn đã bình luận

  Admin cho mình xin template: Carne – Meat Shop Elementor Template Kit
  Thanks

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 36. Phúc Nguyễn đã bình luận

  Ad cho em xin các template về travel nhé, em cảm ơn nhiều ạ

  Thindak – Travel Agency Elementor Template Kit
  Vacaday – Travel Agency Elementor Template Kit
  Traviny | Travel Agency Elementor Template Kit
  Elira – Adventure Travel & Tourism Elementor Template Kit
  Morii – Adventure Travel & Tourism Elementor Template Kit
  Summer – Travel Agency Elementor Template Kit
  Sayahat – Travel Agency Elementor Template kit
  Onetrav – Travel Agency Elementor Template Kit
  WalkOn – Adventure Travel & Tourism Elementor Template Kit
  Whiz – Travel Agency Elementor Template Kit
  Natour – Adventure Travel & Tourism Elementor Template Kit
  Aracelia – Travel Agency Elementor Template Kit
  Sanubari – Travel & Tour Agency Elementor Template Kit
  Xventure – Travel Elementor Template Kit
  Walk&Away – Travel Blog & Tours Elementor Template Kit
  Avontur – Modern Tour & Travel Elementor Template Kit
  TraveX – Travel & Tour Agency Template Kit
  Thousand Sunny – Travel Elementor Kit
  Travely – Travel Blog Elementor Template Kit
  Travosca – Travel Elementor Template Kit
  Sealosca – Sea Adventure Travel Template Kit
  Vagabonds – Travel Blog Elementor Template Kit
  Trawell – Travel Blog Elementor Template Kit
  Retrave | Travel Elementor Template Kit
  Mendoz – Hotel & Travel Elementor Template Kit
  WeTravel – Travel and Tourism Elementor Template Kit
  TravelKit – Journal & Blog Elementor Template Kit
  TravelTour – Travel & Booking Elementor Template Kit
  Coastal Travel and Surf Grunge Elementor Template Kit 

 37. Ray Commented Commented đã bình luận

  Em chào ad ạ, ad cho em xin template này với.

  Sovy – Restaurant Elementor Template Kit
  midtown-restaurant-elementor-template-kit/31521271
  Lezzatos | Restaurant & Cafe Elementor Template Kit
  Azgeda – Retaurant Elementor Template Kit
  cooked-catering-restaurant-website-elementor-template-kit/32005976
  restoline-restaurant-elementor-template-kit/29783562
  deresto-restaurant-elementor-template-kit/26283688

  Cảm Ơn ADmin nhiều

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 38. learing đã bình luận

  hey admin,
  pls provide Everly – Blog & Magazine Elementor Template Kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 39. Quick đã bình luận

  Hi bạn, mình có insert template trực tiếp tuy nhiên ra trang đăng nhập tài khoản, mình đăng nhập xong thì báo lỗi không insert được 🙁

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bạn cài cả 2 Free+pro bên trong chưa. Hay chỉ cài mỗi bản pro bên trong thôi v

   1. Quick đã bình luận

    Mình cài cả 2 bản bên trong luôn đó, khi vào add template thì nó ra trang login, login xong thì nó báo lỗi luôn.
    Giờ đang bị lỗi này này bạn:

    Something went wrong.
    Nothing to worry about, just try again. If the problem continues, head over to the Help Center.
    Mình thử đi thử lại khá nhiều rồi vẫn bị lỗi đó
 40. tuấn cảnh đã bình luận

  Anh ơi, sao em không thấy widget woocommer trong plugin này v a. 🙁

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 41. Tim đã bình luận

  Hey! Please help me download the topic:
  Criativo – Creative Agency & Portfolio Elementor Template Kit
  Vagha – Night Club & DJ Elementor Template Kit
  Woki – Creative Agency Elementor Template Kit
  Tetta – Photography & Portfolio Elementor Template Kit

  I’ll be very thankful!

  Email [email protected]

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 42. Nguyễn Tài đã bình luận

  Mình thấy có lỗi về máy chủ. Không biết có cách khắc phục không. vì không thể làm header hoặc foodter

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   cài cả 2 bản free+pro bên trong nhe

 43. Dee đã bình luận

  Can i ask for the Byte – Cyber ​​Security Business Elementor Template Kit template KIT?

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 44. vcantante đã bình luận

  I followed the instructions for password but dont worrk

  can you please send me the password?

  thank you

 45. Tài đã bình luận

  Ad ơi. Sau khi mình add cả 2 bàn free và Pro 3.36 thì vào không sửa trang được bằng elementor. Nó hiện trang trắng. Lỗi này là lỗi gì vậy b? Mình cám ơn

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   tắt cache, check debug nhé. ko tương thích giữa elementor với các addon. Thường là v

 46. Thang đã bình luận

  Ad ơi cho mình xin 2 temp:
  Influence Marketing – SEO & Digital Agency Elementor Template Kit
  Avviare Start Up Business Elementor Template Kit
  Mình cảm ơn!

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 47. Bình Phạm đã bình luận

  Chào team,
  Cho minh xin theme LMES có mã sau là 26416474 và 1 theme mã số 29664008
  Email: [email protected]
  Xin cho minh xin các dich vụ theme về giáo dục có trả phí luôn ah. Mobile 0768494949
  Chân thành cám ơn

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. Bình đã bình luận

    Cám ơn team rất nhiều!

 48. Thang đã bình luận

  Ad ơi cho mình xin template: Avviare Start Up Business Elementor Template Kit
  Mình cảm ơn

 49. carlot đã bình luận

  Admin ơi bản 3.36 e chèn Header vào được nó báo lỗi không kết nối được với thư viện

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   ghi đè bản free+pro trong package chưa hay chỉ mỗi pro thế

   1. carlot đã bình luận

    àh do e chỉ ghi đè mỗi bản pro. e add thêm bản free 3.31 vào thì được rồi a. Cảm ơn A nhé!!!

 50. Jorge đã bình luận

  hi admin,
  please provide the following temp.

  Kitecx – Architecture & Interior Elementor Template Kit

  zanine – architecture agency elementor template kit

 51. nguyễn văn sơn đã bình luận

  sao cmt hoài cho ads không được ads ơi. cho mình xin them này nhé ads. cảm ơn ads nhiều luôn
  Ruby – IT Solutions Company Elementor Template Kit
  Cloven – IT Solutions &Services Company Elementor Template Kit
  Mindtech – IT Solutions & Services Company Elementor Template Kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   ko spam, blog update trước thì mới giải quyết cmt sau. Đợi xíu nhé

  2. HoTroWordpress đã bình luận
   1. nguyễn văn sơn đã bình luận

    Cho mình cách khắc phục lỗi khi cài themp vào nó báo như sau.
    Không thể cài đặt gói được chỉ định. Giao diện đang bị thiếu style.css stylesheet

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     này là plugin mà theme cái gì. Cài thủ công đi

 52. learing đã bình luận

  hey admin,
  please provide Zanine – Architecture Agency Elementor Template Kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 53. Dương Dương đã bình luận
  1. HoTroWordpress đã bình luận
 54. Minh đã bình luận

  Admin check giúp mình không lấy được mã download bên 789…site kia. Dưới chân trang chỉ ghi tìm google 789*** để có mã mà làm cách nào cũng không thấy được admin ạ.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   LÀm theo hướng dẫn cuối bài viết. Bạn truy cập trực tiếp sẽ ko thấy pass đâu

   1. Minh đã bình luận

    Dạ được rồi admin ạ, qua tới trang 4-5 gì đó mới thấy

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     tks bạn nhiều nhiều nha. Do bên đối tác đang bị phạ[email protected]@

 55. Ray đã nhận xét đã bình luận

  Em chào ad ạ, ad cho em xin template này với.

  Yoggs – Yoga & Meditation Elementor Template Kit
  Evania – Yoga Studio Elementor Template Kit
  Yogha – Yoga & Meditation Elementor Template Kit
  anayoga-yoga-teacher-studio-elementor-template-kit/29360654
  relaxa-yoga-teacher-studio-elementor-template-kit/31147474
  jiwa-yoga-meditation-studio-elementor-template-kit/29741621
  kidzena- kindergarten-preschool-elementor-template-kit/31897256

  Cảm Ơn ADmin nhiều

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 56. Chu Vinh đã bình luận

  Phần elementor free đang có phiên bản mới, wp nó bắt buộc phải update lên mới cho xài các icon trong module ấy admin ạ, admin check lại xem sao nhé

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bạn giúp mình test thử là cập nhật bản free bth và sử dụng xem có bị khóa tính nnawg ko nhé. Mình đang chưa update dc thằng này chắc phải mai

 57. quang anh đã bình luận

  cho mình xin bộ RubyBuild – Building & Construction 20766884

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bạn phải phân biệt đâu là theme đâu là template kits chứ

 58. Vũ Anh Khoa đã bình luận

  Bác cho e xin mớ này với
  Kingsley – Finance & Investment Elementor Template Kit
  Finanzi – Finance & Business Elementor Template Kit
  Pajax – Tax Advisor & Financial Consulting Elementor Template Kit
  Insigne – Financial Business & Investment Elementor Template Kit
  Accept Credit – Financial Services Elementor Template kit
  Tarmacs – Corporate & Finance Consulting Template Kit
  Fintek – Financial Technology Elementor Template Kit
  Consulty – Finance Consulting Elementor Template Kit
  Exobank – Financial Elementor Template Kit
  Preemptive – Business & Finance Elementor Template Kit
  Fintec – Finance, Business Company Elementor Template Kit
  FinCap – Finance Elementor Template Kit
  Cám ơn nhiều

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 59. CrePhuong đã bình luận

  Cho mình xin bộ kit ClickIT – Creative Digital Agency Elementor Template Kit ah. Tks ad

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. CrePhuong đã bình luận

    tks ad

 60. Thọ đã bình luận

  FrontSix – Creative Photography Template Kit – 28398667
  Cho mình xin theme này ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 61. Thọ đã bình luận

  Cho em xin theme:
  Ruby – IT Solutions Company Elementor Template Kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 62. Phong đã bình luận

  Admin giúp mình với nha. Cám ơn ad.
  Logistix – Transportation Courier & Logistic Company Elementor Template Kit
  Kurir – Logistics Cargo Shipping Elementor Template Kit
  Jetrans – Logistics & Transportation Elementor Template Kit
  eFlorist – Flower Boutique & Decoration Elementor Template Kit
  Zahrah – Flower Shop & Store WooCommerce Elementor Template Kit
  Flowtrist – Flower Boutique & Florist Elementor Template Kit
  Onetrav – Travel Agency Elementor Template Kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 63. Giáp Sĩ Áo Đen đã bình luận

  admin cho em xin Theme này với em làm về Bất Động sản
  GoldenArch – Real Estate Elementor Template Kit
  Roomah – Real Estate Agent Elementor Template Kit
  Kelud – Real Estate Template Kit
  eApp – Landing Page Elementor Template Kit
  Silp – Real Estate & Architecture Elementor Template Kit
  Alcor — Dark Real Estate Elementor Template Kit
  Go Estate – Real Estate Elementor Template Kit
  Jagga – Real Estate Elementor Template Kit
  Appy – Sales & Landing PageElementor Template Kit – 26283238
  elio – Real Estate Directory Elementor Template Kit – 25862560

  Cảm Ơn ADmin nhiều

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. Quang Hưng đã bình luận

    Pass giai nen la gi the ban oi

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     xem hd là cái hình cuối bài viết nhé

 64. Duong Hoa đã bình luận

  cho e xin cái này với
  Cakecane – Cake & Pastry Elementor Template Kit
  cám ơn ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 65. MQ đã bình luận

  cho mình xin file này nghen. Cám ơn ad nhiều

  Goovi – Creative Agency & Digital Marketing Elementor Template Kits

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 66. Duy đã bình luận

  Em chào ad ạ, ad cho em xin template này với.

  Startio – Saas & Digital Agency Elementor Template Kit – 28623952

  Em cảm ơn ad nhiều ạ.

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 67. Kim Quang đã bình luận

  Cho mình xin Template này với bạn. Cám ơn bạn
  Fruteez – Healthy Food & Drinks Brand Elementor TemplateKit

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. Kim Quang đã bình luận

    Thanks bạn

 68. Giáp Sĩ Áo Đen đã bình luận

  xin chào Ad. cảm ơn admin đã chia sẽ cho AE
  Admin cho e xin Selio – Real Estate Directory Elementor Template Kit – 25862560 e cảm ơn ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 69. Huỳnh Luân đã bình luận

  Hi bạn,
  cho mình xin 3 file này, cám ơn

  Byte – Cyber Security Business Elementor Template Kit
  Cryptiva – Cyber Security Services Elementor Template Kit
  Solicore — Cyber Security Elementor Template Kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: Elementor Template Kits luan.ngohuynh

   1. Dee đã bình luận

    How can i i download it as it ask for the password?

    1. HoTroWordpress đã bình luận
 70. Huy Nam đã bình luận

  Em xin mấy cái này vs ạ:
  Callisto – SEO & Digital Marketing Agency Elementor Template Kit
  Evernet – Broadband & Internet Service Provider Elementor Template Kit
  Writingg – Content Copywriting Services Elementor Template Kit
  Doctor on Demand – Online Consultations Elementor Template Kit
  Thnak ad

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: Template Kits Huy Nam

 71. Leo đã bình luận

  Cho mình xin cái này: Mreiqo – Insurance Elementor Template Kits.
  Cảm ơn Admin.

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 72. mạnh đẹp trai đã bình luận

  chào admin ạ anh có thể cho e xin cái theme này đc không ạ :
  Hando – Corporate & Portfolio Elementor Template Kit
  cảm ơn anh !

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 73. Đức đã bình luận

  Cho em xin template BĐS với ạ . em cảm ơn!
  Real estate and construction WordPress Template Kits and blocks

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bộ này ad bị khó,a tk lưu trữ nên tạm mất rồi. Hix đợi 1 thoi gian nhé

 74. Đức đã bình luận

  Cho em xin Template BĐS với ạ ..Em cảm ơn

 75. Trí đã bình luận

  Ad cho em xin 2 template này với ạ : Hunian – Real Estate Elementor Template Kit và H-Estate – Real Estate Elementor Template Kit. Cảm ơn ad ạ

 76. Hiep đã bình luận

  A có thể cho e xin teamplate này được không ạ?
  Deliverra – Food & Grocery Delivery App Elementor Template Kit
  E cảm ơn!

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 77. Hiep đã bình luận

  Hi a!
  A có thể cho e xin teamplate này với được không ạ?
  Deyliv – Food Delivery App Elementor Template Kit
  Cảm ơn a

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 78. Lập đã bình luận

  Cho mình xin template này với ạ, cảm ơn ad.
  BookChimp – Online Book Store Website Elementor Template Kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 79. Duong Hoa đã bình luận

  a cho e xin cái này với
  Bakekit – Cake Elementor Template Kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 80. hanl đã bình luận

  Ad ơi cho em xin Elementor Template Kits Preniums với, em down không được.
  [email protected]
  Thanks

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   cần template nào thì để lại tên nhé

 81. Anh Quân đã bình luận

  Em cần mấy cái block header thanks ad nhiều

 82. Vũ Anh Khoa đã bình luận

  eShikkha – eLearning Elementor Template Kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 83. Tobias đã bình luận

  Mình xin temp này với ạ, cám ơn ad
  Coffeeine – Coffee Shop & Cafe Elementor Template Kit
  Siena – Cafe and Coffee Shop Template Kit
  Mocchato – Coffee Shop Elementor Template Kit
  Valensia | Coffee Shop Elementor Template Kit
  Dement – Coffee Shop Elementor Template Kit
  Coffesse | Coffee Shop Elementor Template Kit
  Koffe – Cafe & Coffee Shop Elementor Template Kit
  Justcoffee – Cafe and Coffee Elementor Template Kit – 26375417

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   vui lòng ko spam nhé, ad sẽ gửi cho bạn sau khi cập nhật toàn bộ tài nguyên trên blog. Việc spam sẽ dẫn đến cmt của bạn sẽ được đưa tự động vào mục spam và sẽ tự xóa sau 24h nên sẽ miss ngay

  2. HoTroWordpress đã bình luận
 84. Nguyen Tu đã bình luận

  Phiền ad cập nhật giúp em bản mới nhất Elementor Pro 3.3.3 ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   sắp có link rồi nhé. Ctrl + f5 lại nè

   1. Nguyen Tu đã bình luận

    cập nhật xong lại có bản 3.3.4 😀

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     Ctrl + f5 lại nhé bản mới nhất lên rồi chắc bạn dính cache á

     1. Nguyen Tu đã bình luận

      tks ad

  2. Nguyen Tu đã bình luận

   Có 3.3.6, ad cập nhật giúp em

   1. HoTroWordpress đã bình luận

    ok dang cap nhat nhe

 85. Dương đã bình luận

  Hi admin. mình đang cần mẫu này để xây dựng trang web của mình
  1. Poro – Photography Elementor Template Kit
  2. Aeropict – Drone Aerial Photography & Videography Elementor Template Kit
  3. Auzora – Drone Aerial Photography Elementor Template Kit
  4. Artistant – Creative Photography Portfolio Elementor Template Kit
  5. Potret – Photography Portfolio Elementor Template Kit
  Thanks! admin có những chia sẻ tuyệt vời

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Do số lượng cmt lớn, spam rất nhiều nên chỉ gửi y/c 1 lần ko spam nhé
   Link Download: Elementor_Template_kits_8137.zip

   1. Dương đã bình luận

    thanks admin

 86. Abc đã bình luận

  Sai mật khẩu admin ơi, nhập cả 2 đều sai

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn tải plugin elementor hay là template kits. Plugin ko có sai pass

   1. abc đã bình luận

    Mình tải elementor

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     đúng nhé sử dụng pass đầu tiên ******siTe là được

     1. Abc đã bình luận
     2. HoTroWordpress đã bình luận

      Đã hỏi là đang tải plugin hay template kits thì nói là plugin. Template kits tạm khóa vô thời hạn vì lý do lạm dụng. Bạn cần Template kits nào thì để là tên ad sẽ gửi link riêng nhé

 87. Minh đã bình luận

  Hi Admin,
  cho mình xin :
  Eliah – Beauty Salon & Cosmetic Elementor Template Kit
  Ewa – Beauty & Spa Salon Elementor Template Kit
  Cám ơn Admin ạ.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   xem bình luận dưới nha. Sau để 1 tên gửi thôi spam quá ad ko quản lý dc. 1 ngày lượng spam lớn lắm

 88. Hoang Hung đã bình luận

  Hi bạn, cho mình xin các Template sau nhé ạ. :
  Space – Beauty Salon Elementor Template Kit
  Eliah – Beauty Salon & Cosmetic Elementor Template Kit
  Ayoo – Beauty Salon Services Elementor Template Kits
  Cantiq – Beauty Spa Salon Therapy Elementor Template Kit
  Ewa – Beauty & Spa Salon Elementor Template Kit
  Cám ơn bạn ạ.

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 89. Huy đã bình luận

  Sao mình cài xong plugin dùng được 1 2 ngày lại lỗi admin nhi ?

  Có cách nào khắc phục không ?

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   lỗi gì b

   1. Huy đã bình luận

    cho mình mail hoặc liên hệ zalo … của ad mình gửi hình ảnh lỗi. ad xem giúp mình được không ?

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     thông tin liên hệ có sẵn trên blog rồi nhé. Bạn chỉ cần quăng cái hình lên đây là dc

     1. Huy đã bình luận

      ok Triệu, mình có inbox zalo, triệu kết bạn với mình nhé.

 90. Khanh đã bình luận

  Black Cafe – Restaurant & Cafe Template Kit
  Valensia | Coffee Shop Elementor Template Kit
  Coffesse | Cafe & Coffee Shop Elementor Template Kit

  Phiền admin giúp mình 3 template này nhé, mình cám ơn trước ạ.

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 91. Khoa Võ đã bình luận

  MOng bạn cho mình xin các Tempalte sau :, thanks ab5n nhiều:
  – 26300704 Carhub – Auto Services Template Kit
  – 26308223 Eduliv – Education Elementor Template Kit
  – 26195659 Medici – Hospital & Health Services Template Kit
  – 26316076 eTutor – Education & Online Course Elementor Template Kit
  – 25904680 Medisale – Medical Shop Elementor Template Kit
  – 26115049 MediKit – Medical Template Kit
  – 25954528 Confence – Event & Conference Elementor Template Kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 92. hasan đã bình luận

  Robbie & Magi – Wedding Event Invitation Elementor Template Kit

  Download?

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 93. learing đã bình luận

  hi admin,
  pls share.
  Marriata – Hotel & Resort Elementor Template Kit
  Byra – Hotel & Resort Elementor Template Kit

 94. Loi đã bình luận

  Admin cho em xin theme này với ạ haizea-creative-portfolio-resume-elementor-template-kit/33019622
  Cảm ơn ad

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   chỉ hỗ trợ template kits trong bài viết thôi

 95. cloudsnails đã bình luận

  Hey admin, I need Unione – University Elementor Template Kit
  Url: https://themeforest.net/item/unione-university-elementor-template-kit/32395794

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 96. NgocQuynh đã bình luận

  Ad ơi em đợi để lấy pass download những thêm vào đều không đúng ạ. Tất cả các file download ở phần này luôn ạ. Ad xem giúp em, em cảm ơn ạ!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   trong cái text code download là 2 pass riêng thử từng pass. Chứ không phải cả cụm đó đâu

 97. Camilo đã bình luận

  Verbalizer – Language Courses & Learning Center Elementor Template Kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 98. Camilo đã bình luận

  Noiz — Tienda Audio WooCommerce Elementor Template Kit

 99. Huy đã bình luận

  Gửi mail cho minh xin pass download bộ kid full với

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   cần cái nào thì để lại tên nhé

 100. learing đã bình luận

  hey admin,
  pls share the below temps.

  Modeli – Architecture & Engineering Elementor Template kit
  XOOX – Architecture Agency Elementor Template Kit
  Bianca | Architecture & Interior Elementor Template Kit
  The Builder – Construction & Architecture Elementor Template Kit
  Arsitec – Architecture and Interior Elementor Template Kit
  EnvArch – Architecture & Single Property Elementor Template Kit
  Architeca – Architecture Agency & Interior Design Elementor Template Kit
  Visus – Interior Design & Architecture Elementor Template Kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: Elementor Template kits #7731

 101. Camilo đã bình luận

  No sirve ninguna de las 2 contraseñas de mega en ******

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   If you need any template kits, please comment below

 102. peos đã bình luận

  Namex – Cyber Security Services Company Elementor Template Kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 103. Larry đã bình luận

  Pixwell – Modern Magazine (24689900)

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   này là theme mà trời, có sẵn rồi bạn search trên top bar nhé

 104. Nguyen Tu đã bình luận

  Reach – Digital Agency & Creative Elementor Template Kit ( 29966605 )
  Thank you !

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 105. rudy setiawan đã bình luận

  Sputnik – Social Media Marketing Elementor Template Kit, thanks

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 106. Dũng đã bình luận

  Bạn ơi cho mình xin mã download nha

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Ctrl + F5 kiểm tra lại đúng site chưa

   1. DBTin đã bình luận

    Hình như mã download trên trang ****** Site không đúng với link này. Nhờ ad kiểm tra lại nhé!

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     cập nhật rồi nhé

 107. Anumon đã bình luận

  Trail – Bike Shop & Bicycle Repair Elementor Template Kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 108. Quan đã bình luận

  Ủa ad ơi, sao mình cập nhật bản mới xong cái header và footer giờ chỉ hiện ở page không còn hiện ở post nữa. Chỉnh display rules lẫn downgrade bản cũ vẫn vậy. Ad biết cách nào sửa không? Thanks ad

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   update lại free + pro bản mới nhất nhé, không update bản free khi có bản mới vì nó vẫn cần nulled. Kiểm tra các setting của theme builder elementor thử có đang set đúng k

 109. B Tran đã bình luận

  Hi,

  Mình vao website ***************** thi website bi down. ban goi dùm minh key qua email giúp nhe, [email protected]

  Cảm Ơn

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   này do bạn đang cài 1 phần mềm hoặc extensions WatchGuard loại bỏ nó để truy cập nhé

 110. Huu đã bình luận

  Add cho mình xin tem này nhé
  Techcom – Consulting Elementor Template Kit – 25933062
  Cảm ơn nhiều

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. Huu đã bình luận

    cảm ơn Ad nhé

 111. Nguyễn Tuấn Mạnh đã bình luận

  Cho mình xin Hosty – Hosting Services Elementor Template Kit – https://themeforest.net/item/hosty-hosting-services-elementor-template-kit/28287202 với ạ, thanks bác.

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 112. Kome đã bình luận

  I need Reina – Spa and Wellness

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   hotrowordpress is only provided in the list available inside the article. Please only request what is available, thanks!

 113. trí đã bình luận

  link template kit còn down load được hk ad, e thấy để pass.
  e cảm ơn a

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   mega là hỏng hết. Bạn cần template kits nào để lại tên nhé

 114. Kassio Leandro đã bình luận

  Tôi thực sự cần gói này, bạn có thể gửi cho tôi một liên kết mới vì tất cả các liên kết đều ngoại tuyến.
  [email protected]

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn cần template kits nào để lại tên của nó nhé

   1. Kassio Leandro đã bình luận

    Have spice press PRO version 1.9.4?
    this link https://spicethemes.com/spicepress/

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     Currently hotrowordpress does not have this plugin.

 115. trí đã bình luận

  Không thể cài đặt gói được chỉ định. Giao diện đang bị thiếu style.css stylesheet
  ad giúp e với. e cảm ơn

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   plugin mà cài vào giao diện gì bạn. Cài ở mục plugin, không được thì cài thủ công nha

 116. Hoàng đã bình luận

  ad cho em xin link tải template BIKEPRO được không ạ. Cảm ơn ad nhiều.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: template BIKEPRO

 117. Sơn đã bình luận

  Mình xin ạ :
  Spatoo – Modern Shoes eCommerce Elementor Template Kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 118. Khoa đã bình luận

  Cảm ơn admin rất nhiều

 119. Tuấn đã bình luận

  Xin Ad cho mình down template kit này với
  Fashable – Stylist eCommerce Elementor Template Kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 120. Nam đã bình luận

  Mình nhờ Ad get giúp kit này nhé ạ. Mình cảm ơn nhiều
  https://themeforest.net/item/revirta-virtual-assistant-template-kit/26130724

  1. Phan Triệu đã bình luận
 121. Nam đã bình luận

  Ad hỗ trợ mình kit này nhé
  code 26130724

  1. Phan Triệu đã bình luận

   phía trên nhé

 122. Nam đã bình luận

  Ad ơi mình vào link mega mới update thì yêu cầu mật mã, nhờ ad cho xin mã download template ạ, mình nhập hotrowordpress không được

  1. Phan Triệu đã bình luận

   cần template kits nào thì để lại tên nhé

 123. Tràn An đã bình luận

  { Tệp bạn đang cố tải về không còn nữa.
  Đường liên kết này không còn tồn tại vì tài khoản đã bị đóng do vi phạm lớn tới Điều Khoản Sử Dụng của MEGA }

  Tệp bị xóa rồi anh ơi….Anh hỗ trợ giúp em với. Em cảm ơn anh

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Hiện tại hotrowordpress đã bị đóng tất cả tài khoản cloud mega do quá nhiều ng chia sẽ link public ra ngoài. Ad đang fix lại link và sẽ mất rất nhiều thời gian. Cần gấp thì chat vs ad hoặc gửi email nhé

   1. Tràn An đã bình luận

    Dạ vâng ạ! Cảm ơn Anh nhé

 124. Tinh đã bình luận

  Cho mình MedicalKit 26675967

  1. Tinh đã bình luận

   Và Medison nữa 30223793

   Thank you

  2. HoTroWordpress đã bình luận
 125. JV đã bình luận

  bạn ơi sao mình cài elementor cả bản 2.8 hoặc 3.0 khi load cùng powerpack hoặc ultimate pack nó cứ bị không load được widget? share hosting của mình là hankhost, lúc disable mấy cái addon thì lại bt???

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   cài bản mới nhất chú cài bản cũ làm gì

 126. Trí đã bình luận

  Cho em xin link này ạ, cảm ơn ad nhé
  CourseKit – Online e-Learning Elementor Template Kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 127. zbyszek đã bình luận

  Skye – Modern Blog Elementor Template Kit , thank u!

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. Zbyszek đã bình luận

    Why is my password incorrect. I use the last digits after URL – https://themeforest.net/item/coursekit-online-elearning-elementor-template-kit/31575917 – “31575917” also tried hotrowordpress and nothing works. Please explain to me how to download the file? If that’s not a problem, you can send me the password via email [email protected]

    1. HoTroWordpress đã bình luận
   2. Zbyszek đã bình luận

    Ok now i see password thx for help 🙂

    1. HoTroWordpress đã bình luận
 128. Ann đã bình luận

  Vontex – Digital Agency Elementor Template Kit 31128256 please, thank u!

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. Ann đã bình luận

    Works wonderfully. Thank you so much! I donated to you in PayPal, I love your website. Cheers!

 129. zbyszek đã bình luận

  cho mình xin mã download với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   đọc hd cuối bài viết nhé

 130. Long đã bình luận

  Bác cho em xin bộ Preemptive – 29097887 với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. Long đã bình luận

    cảm ơn bác

 131. Nguyễn Thành Nam đã bình luận

  Templates – Elemento Kiss [email protected]
  mong admin sớm phản hồi ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Muốn nhanh mà bỏ cái tên đọc chả hiểu bạn muốn down thằng nào, thế thì chịu

 132. Thái Sơn đã bình luận

  Hi ad cho mình xin link này với ạ
  Fillo – Shoes & Sneakers Store WooCommerce Elementor Template Kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. Thái sơn đã bình luận

    Có pass AD ạ

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     đoc hd lấy pass cuối bài viet

     1. Thái Sơn đã bình luận

      Cảm ơn AD nhiều

 133. Robin đã bình luận

  bro pls provide INGENISM – Architectural Design Agency Elementor Template Kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. Robin đã bình luận

    what is password

    1. HoTroWordpress đã bình luận
     1. Robin đã bình luận

      it is invalid password

     2. HoTroWordpress đã bình luận

      If you need template kits please comment below we will provide the link to the source

 134. Thanh Tri đã bình luận

  Mình Xin mã Download với AD

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   template kits thì để lại comment kits bạn cần. Elementor pro thì publish rồi cứ tải bình thường

 135. Việt đã bình luận

  Chào ad. cho mình xin template Real estate and construction WordPress Template Kits and blocks. Thank bạn nhé!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: template Real estate and construction WordPress Template Kits and blocks
   Expiry date: 11/5
   Không chia sẽ link gốc ra ngoài giúp ad nhé

 136. Haniel74 đã bình luận

  Xin vui lòng cho tôi bộ các Elementor jig
  Movack – Kit de modèles Elementor pour entreprise de déménagement

  https://themeforest.net/item/movack-moving-company-elementor-template-kit/31933521

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 137. Vũ Anh Khoa đã bình luận

  Cho mình xin Elementor Template Kit về hotel với:
  Mendoz – Hotel & Travel Elementor Template Kit – 26187292
  Nicdark Hotel Booking – Elementor Template Kit – 25997014
  Himara – Hotel Elementor Template Kit – 26058964

   1. Jackie đã bình luận

    Ad cho xin lại 3 template kit này ạ. Links die hết rồi. Cảm ơn ad

    1. HoTroWordpress đã bình luận
 138. Cong đã bình luận

  cho mình xin cái này
  Zukares – Restaurant & Cafe Food Elementor Template Kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 139. Minh đã bình luận

  Cho em xin Eginary – Online Education Elementor Template Kit – 30264556
  Thanks ad

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 140. Thành đã bình luận

  cho mình xin Pumpman – Plumbing Service Elementor Template Kit – 26272569

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 141. Minh Nhat đã bình luận
  1. HoTroWordpress đã bình luận
 142. Hocine đã bình luận

  cảm ơn vì tất cả công việc bạn làm, bạn có thể cho tôi khóa giải mã cho “Máy chủ 2 (bản cập nhật Mega Pro 21-04):” và cảm ơn trước

  merci pour tout le travail que vous faites, pouvez vous me donnée la clé de déchiffrage du “Server 2 (Mega Pro update 21-04): ” et merci d’avance

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Bạn cần template kits nào thì để lại bình luận nhé

 143. Louis Ng đã bình luận

  Ad cho mình xin bộ này với ạ. Tks ad nhiều “Levi – Digital Marketing Elementor Template Kit”

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 144. hiệp đã bình luận

  Cho e xin bộ này với ạ! Thank ad
  ORFA – Organic Farm Products Elementor Template Kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 145. Bryan đã bình luận

  Extreme – Running Sports Shoes & Clothes Elementor Template Kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 146. Mehran Mahouti đã bình luận

  Hi Admin,

  I want to download all of the templates, how can I do that?
  Please let me know.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Currently because of abuse this is not possible

 147. thành đã bình luận

  Gymax – Gym, Fitness Elementor Template Kit – 25855998
  cho e xin cái này với, thank a

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 148. Jesus đã bình luận

  cho mình xin mã download với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   đọc bài viết nhé

 149. Duy Đạt đã bình luận

  Ad cho em xin bộ này, thanks add nhiều 😀
  Banshee – News & Magazine WordPress Elementor Template Kit – 26337212

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 150. Bruh đã bình luận

  Pass link mega sai thật anh ạ :v
  Thử các kiểu luôn rồi

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Tạm khóa link vì có bạn share package mua bán. Hiện tại chỉ cho phép tải template kits từ việc post comment với giới hạn < 5 thôi nhé

 151. Huy đã bình luận

  admin share lại giúp mình bộ TravelTour – Travel & Booking Elementor Template Kit – 26133788
  Cám ơn ad

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. HUy đã bình luận

    ad ơi mình cài nó bào “Giao diện đang bị thiếu style.css stylesheet” mà tìm trong file zip cũng ko có file này ạ

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     trời ạ cái này là plugin mà, bạn nên tìm hiểu cơ bản về wordpress đi chứ. Tốt nhất cứ cài thủ công nhé

 152. Hoàng đã bình luận

  Mình đang dùng elementor pro tải về từ web. Minh định tạo một single template cho custom post type đã tạo, nhưng lại k hiện chữ single ở phần chọn lưa. Mong web hỗ trợ

 153. duongth đã bình luận

  Mật khẩu trên trang ********** không đúng bạn ơi. Bạn cập nhật lại giúp với

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   pass ko sai bạn thử lại nhé

 154. Phan Minh Tùng đã bình luận

  mình xin key download bạn ơi

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   trong bài viết đấy

 155. Thao Nhi đã bình luận

  Ad cho mình xin theme OrangeBee – Agency Elementor Template Kit – 25854542

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 156. Hai Tran đã bình luận

  Sau khi cập nhật lên 3.1.1 (PRO) và 3.1.3 (FREE) bằng cách đè lên 2 cái cũ thì mình không import được Library nữa. Mình coi log của Elementor thì nó như thế này, ko biết Tr có idea gì ko? THanks

  PHP: showing 1 of 1
  PHP: 2021-03-07 19:56:10 [notice X 2][/home/u247245331/domains/thebulldogsclub.com/public_html/wp-content/plugins/elementor/core/common/modules/connect/apps/base-app.php::378] Undefined variable: response [array (
  ‘trace’ => ‘
  #0: Elementor\Core\Logger\Manager -> shutdown()
  ‘,
  )]

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   ad đang check lại nhé

  2. HoTroWordpress đã bình luận

   hiện tại vde này hãy thử giải quyết thử như này nhé. Update wordpress core lên bản mới nhất, tăng các giá trị php.ini lên cao nhất có thể. Nếu:
   – Bạn có đang sử dụng plugin Astra thì hãy hủy kích hoạt nó và thử lại
   – Nếu lỗi vẫn tồn tại thì chỉ còn cách sử dụng v3.1.1 pro + v3.1.2 free để import xong r update lên bản mới hơn

 157. Vuong đã bình luận

  Cảm ơn bạn đã chia sẻ,
  cho mình xin :
  Dement – Coffee Shop Elementor Template Kit
  Valensia | Coffee Shop Elementor Template Kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận
   1. vuong đã bình luận

    cảm ơn bạn

 158. thường nguyễn đã bình luận

  hi cảm ơn bạn đã chia sẻ
  bạn cho mình xin temp kit 28140580 với nha

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 159. Hiếu Trần đã bình luận

  Ad có temp kit này cho mình xin với ạ, cám ơn ad nhiều
  https://themeforest.net/item/zukaagency-creative-portfolio-agency-template-kit/30375066

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Hiện tại ko có sẵn bạn nhé. Khi có sẽ được cập nhật trong bài viết

 160. Hải Trần đã bình luận

  Bạn có thể chia sẻ giao diện Riverflow – Creative Portfolio Elementor Template Kit được không?
  Cảm ơn bạn!
  Hải Trần

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: Riverflow – Creative Portfolio Elementor Template Kit
   Hiện tại cloud Pro đang bị re.port, vui lòng không share liên kết ra ngoài blog

   1. Hải Trần đã bình luận

    Ừm, cám ơn bạn nhé

 161. Trung Thành đã bình luận

  Hi bạn, cám ơn bạn chia sẻ.

  Bạn share cho mình theme này nhé: https://preview.themeforest.net/item/merapi-mobile-app-technology-template-kit/full_screen_preview/27472647

  Thanks bạn

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 162. Blackcat đã bình luận

  FILE cài đặt nói đã hết hạn rồi ad ơi :(((

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   cài thủ công nhé, upload trực tiếp lên hosting or vps là được.

 163. Jason đã bình luận

  Edison – Online Education Elementor Template Kit please?

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 164. Ngô Dũng đã bình luận

  Cho mình xin link get bộ “Real estate and construction WordPress Template Kits and blocks” với.
  Xin cảm ơn nhiều ạ.

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 165. minh nhat đã bình luận

  admin cho em xin template này với Funiture – Furniture Shop WooCommerce Elementor Template Kit
  https://themeforest.net/item/funiture-furniture-shop-woocommerce-elementor-template-kit/29586366

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   chỉ hỗ trợ template được liệt kê trong bài viết nhé

   1. Tuấn đã bình luận

    vui lòng hướng dẫn mình cài elementor pro 3.0 Null

    1. HoTroWordpress đã bình luận

     bạn về giải nén ra xong upload cả 2 folder free + pro lên hosting or vps nhé

 166. Minh Dương đã bình luận

  Ad cho xin key download với ạ

 167. to van tien đã bình luận
  1. HoTroWordpress đã bình luận

   này ad chưa có nhé. Bạn đợi thêm vài ngày nữa có sẽ update vào list trong bài viết

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 168. KUMAR đã bình luận

  Dahlia – Beauty Business Elementor Template Kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: Dahlia – Beauty Business Elementor Template Kit
   pass: hotrowordpress

 169. Vinh Vu đã bình luận

  cho em xin template Inner – Interior Design & Architecture Template Kit với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Chỉ y/c các templatekits liệt kệ trong nằm trong bài viết nhé. Còn template kits này bạn có thể gửi link author để admin get giúp nhé

 170. harry đã bình luận

  cảm ơn admin nha

 171. Duc đã bình luận

  Cho minh xin template Judy – Beauty Salon Elementor Template Kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: template Judy – Beauty Salon Elementor Template Kit
   password: hotrowordpress

 172. harry đã bình luận

  Admin ơi, cho mình xin 2 cái này với:
  Sheipa – Spa & Beauty Elementor Template Kit – 27820705
  Jacqueline – Spa & Massage Salon Elementor Template Kit – 26203295

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: Elementor Template kits 27820705 – 26203295
   pass: hotrowordpress33998

 173. Bảo Châu đã bình luận

  Admin ơi cho mình xin 2 template này với ạ
  • Qurux – Dermatology and Skin Care Template Kit
  • Khubi – Dermatologist & Skin Care Elementor Template Kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: Elementor Template kits #33999
   pass: hotrowordpress33999

 174. Vinh đã bình luận

  đăng nhập vào elementor wordpress là như nào hả anh, k cài plugins trực tiếp = cách tải file lên ạ?

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   ko quantrong đâu. Bạn cứ cài bth nhé. nếu đã cài các bản cũ trước thì ghi đè lên là dc

 175. aqeel ur rehman đã bình luận

  bristol-food-delivery-catering-elementor-template-kit
  I need a bristol theme for free

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 176. Nguyễn Nam đã bình luận

  Cho mình xin template add nhé:
  Home School – Elementor Template Kit – 26279945

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: Home School – Elementor Template Kit – 26279945
   Pass: hotrowordpress

 177. Duy đã bình luận

  Cảm ơn các bạn 🙂
  Bạn cho mình xin: Grade – Engineering & Industrial Template Kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: Grade – Engineering & Industrial Template Kit
   pass: hotrowordpress

 178. đức đã bình luận

  e xin plugin này với [email protected]

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   tải bth mà chứ có khóa đâu.check lại nhé

 179. Thùy Dương đã bình luận

  Cho mình xin templetes : Archo – Architecture & Interior Elementor Template Kits

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 180. Trần quang hiếu đã bình luận

  Bài viết rất có giá trị, rất cảm ơn admin . Sau khi lọc hết thì mình cũng kiếm được vài templates bạn cho mình xin với:
  Archo – Architecture & Interior Elementor Template Kits
  GoldenArch – Real Estate Elementor Template Kit
  Subsco – Construction Elementor Template Kit
  Dexor – Furniture and Decor Shop Elementor Template Kit
  gmail: [email protected]

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Link Download: Elementor Template kits #33744
   Pass: hotrowordpress33744

 181. GD đã bình luận

  Bro I need Travosca Elementor Template Kit free. Please Help me.

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: Travosca Elementor Template Kit free
   Pass: hotrowordpress

 182. Tobias đã bình luận

  Dạ Em xin chào Admin, và Cảm ơn Admin đã tạo ra trang web đầy thông tin bổ ích này.
  Nếu được phép cho em xin các loại Template liên quan đến Bất Động Sản với ạ.

  GoldenArch – Real Estate Elementor Template Kit
  Roomah – Real Estate Agent Elementor Template Kit
  Kelud – Real Estate Template Kit
  eApp – Landing Page Elementor Template Kit
  Silp – Real Estate & Architecture Elementor Template Kit
  Alcor — Dark Real Estate Elementor Template Kit
  Go Estate – Real Estate Elementor Template Kit
  Jagga – Real Estate Elementor Template Kit
  Appy – Sales & Landing PageElementor Template Kit – 26283238
  elio – Real Estate Directory Elementor Template Kit – 25862560

  Em xin trân trọng cảm ơn Anh Admin !!
  Y/c #3772 & Link download

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Check mail nhe

 183. Hoàng đã bình luận
  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Chỉ hỗ trợ elementor template trong bài viết thôi nha. Ad chưa có thời gian update thêm

 184. Khang đã bình luận

  bạn ơi cho mình hỏi hiện này trên WP mình đang có phiên bản Elenmentor thường và pro , đang muốn up lên bản pro 3.0.8 thì mình tải bản pro của bạn về rồi xóa bản pro cũ đi cài lại bình thường hả bạn

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   cài đè lên

 185. Kh huy đã bình luận

  Cho e xin template Semeru và Menzone với ạh! tks diu

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: template Semeru và Menzone
   Pass: hotrowordpress33567

 186. Min đã bình luận

  Cho em xin lại bộ template bất động sản ạ

  GoldenArch – Real Estate Elementor Template Kit
  Roomah – Real Estate Agent Elementor Template Kit
  Kelud – Real Estate Template Kit
  eApp – Landing Page Elementor Template Kit
  Silp – Real Estate & Architecture Elementor Template Kit
  Alcor — Dark Real Estate Elementor Template Kit
  Go Estate – Real Estate Elementor Template Kit
  Jagga – Real Estate Elementor Template Kit
  Appy – Sales & Landing PageElementor Template Kit – 26283238
  elio – Real Estate Directory Elementor Template Kit – 25862560

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   List bạn quá nhiều (spam). Vui lòng gửi 1 y/c về mail admin. Sẽ có link ngay nhé

 187. Dân Nguyễn đã bình luận

  Ad cho em xin Template này với ah Faber – Elementor Template Kit For Tech Company. Em cảm ơn ah

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 188. Truong Tuan đã bình luận

  Silion – Digital Marketing Elementor Template Kit – 25971635
  Cảm ơn team ạ.

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 189. VinhD đã bình luận

  có sợ bị mã độc ko a

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   có á, đừng có cài.

 190. hung đã bình luận

  Cho mình xin Template này với: Porta – Creative Portfolio Template Kit
  cảm ơn ad

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Link download: Porta – Creative Portfolio Template Kit
   Pass: hotrowordpress

 191. Trần hiếu đã bình luận

  Dentalika — Dental Clinic & Medical Health Elementor Template Kit
  Denton – Dentist Elementor Template Kit
  Mình xin 2 theme này với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 192. Toàn đã bình luận

  AHENCY – Creative Digital Agency Elementor Template Kit – 28458539
  Sassoft | AppKit Elementor Template Kit – 27021324
  Cho mình xin 2 cái này nha ad
  Tkss ad
  [email protected]

 193. vy đã bình luận

  quley-construction-engineering-elementor-template-kit
  Cho mình xin mã bộ này với, cám ơn nhiều nhé

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Chỉ yêu cầu list trong bài viết giúp admin

 194. hosseinkr đã bình luận

  Can I have the download code for me?

  [email protected]
  tnk

 195. võ duy khải đã bình luận

  Cho mình xin mã download Constructio – Architecture & Construction Elementor Template Kit – 25860560 với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 196. minh tu đã bình luận

  saasy saas app landing page template kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: SaaSy – SaaS & App Landing Page Template Kit
   pass: hotrowordpress

 197. Elnino đã bình luận

  Cho em xin template Hando – Corporate & Portfolio Elementor Template Kit với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Link Download: Hando – Corporate & Portfolio Elementor Template Kit
   pass: hotrowordpress

 198. Nobita đã bình luận

  Cho mình xin template này với: Marielle – Cosmetics and Beauty Shop Elementor Template Kits
  Thanks

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 199. Millegz đã bình luận

  NextApp – App Landing Page Template Kit
  cho mình xin template này với ạ!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Link Download: NextApp – App Landing Page Template Kit
   pass: hotrowordpress

 200. MInh đã bình luận

  Chi mình xin template này với
  TravelTour – Travel & Booking Elementor Template Kit – 26133788
  Cảm ơn ad nhiều

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 201. Millegz đã bình luận

  Cho mình xin với nhé, cảm ơn bạn!
  Dentario – Dentist & Medical Elementor Template Kit – 26311805

  1. HoTroWordpress đã bình luận
 202. sam mcneely đã bình luận

  code to download Server 2 (Mega Pro update 30-10)

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Để lại tên template kits bạn cần tại comment này nhé

 203. Hoàng Long đã bình luận

  cho em xin mã download Server 2 (Mega Pro update 30-10)

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   bạn cần template kits nào thì để lại tên nhe

 204. SoN đã bình luận

  Cho me xin theme này với ạ

  theme][forest[.]net/item/kid-toys-opencart-multi-purpose-responsive-theme/20626562

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Vui lòng ko gửi y/c spam vào comment giúp admin. Bạn gửi qua Form Liên Hệ, Hoặc Form Cập Nhật nhé

 205. Ton trat tri đã bình luận

  Medicate – Health & Medical Elementor Template Kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Link Download: Medicate – Health & Medical Elementor Template Kit
   pass: hotrowordpress

 206. Lee đã bình luận

  Dạ Em xin chào Admin, và Cảm ơn Admin đã tạo ra trang web đầy thông tin bổ ích này.
  Nếu được phép cho em xin các loại Template liên quan đến Bất Động Sản với ạ.

  GoldenArch – Real Estate Elementor Template Kit
  Roomah – Real Estate Agent Elementor Template Kit
  Kelud – Real Estate Template Kit
  eApp – Landing Page Elementor Template Kit
  Silp – Real Estate & Architecture Elementor Template Kit
  Alcor — Dark Real Estate Elementor Template Kit
  Go Estate – Real Estate Elementor Template Kit
  Jagga – Real Estate Elementor Template Kit
  Appy – Sales & Landing PageElementor Template Kit – 26283238
  elio – Real Estate Directory Elementor Template Kit – 25862560

  Em xin trân trọng cảm ơn Anh Admin !!

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: Template kits Bất Động Sản
   Password: hotrowordpress#3772
   Liên kết tự hủy vui lòng tải xuống trước ngày 09/11 (nếu sau ngày này bạn cần tải thì gửi y/c #3772 về mail admin nhé)

 207. ds đã bình luận

  Kodai – Asian Restaurant Elementor Template Kit

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Link Download: Kodai – Asian Restaurant Elementor Template Kit
   pass: hotrowordpress

 208. Thắng đã bình luận

  cho mình xin kit Financerr – Business & Finance Template Kit. Cảm ơn ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Link Download: Financerr – Business & Finance Template Kit
   pass: hotrowordpress

 209. Ngô Dũng đã bình luận

  Cho mình xin link get bộ “Real estate and construction WordPress Template Kits and blocks” với.
  Xin cảm ơn

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Download: Real estate and construction WordPress Template Kits and blocks
   Password: hotrowordpress
   Expiry date: 1/11

 210. Hưng đã bình luận

  Ad ơi cho mình xin mã download với ạ

  1. HoTroWordpress đã bình luận

   Đây là bài viết về Elementor, này là Theme không phải template kits. Lưu ý yêu cầu getlink đúng Form giúp admin nhé

 211. tập sự seo đã bình luận

  Cho em xin theme này với ạ FrontFive – Creative News & Magazine Template Kit
  https://themeforest.net/item/frontfive-creative-news-magazine-template-kit/28326990
  em cám ơn