Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Cách thêm siêu liên kết trong Microsoft Word

0

Bạn có thể liên kết văn bản với một trang web, địa chỉ email, tệp và thư mục trong Microsoft Word. Cũng có thể siêu liên kết đến một phần của tài liệu hiện tại của bạn. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thêm các siêu liên kết khác nhau vào tài liệu Microsoft Word trên máy tính Windows và Mac.

Cách thêm siêu liên kết trong Microsoft Word hình 1

Siêu liên kết đến một trang web hoặc trang web

 1. Sử dụng chuột, phím mũi tên trên bàn phím hoặc bàn di chuột của máy tính để đánh dấu/chọn (các) văn bản bạn muốn siêu liên kết.
 2. Bấm chuột phải vào văn bản đã chọn và chọn liên kết để mở cửa sổ “Chèn siêu liên kết”.
Cách thêm siêu liên kết trong Microsoft Word hình 2Cách thêm siêu liên kết trong Microsoft Word hình 2

Mẹo nhanh: Sử dụng Điều khiển + K (Windows) hoặc Yêu cầu + K (Mac) phím tắt để mở nhanh cửa sổ Insert Hyperlink.

 1. Lựa chọn Tệp hoặc Trang Web Hiện có trên thanh bên “Liên kết đến:”. Tiếp theo, nhập URL của trang web bạn muốn siêu liên kết vào hộp văn bản “Địa chỉ” và chọn OK.
Cách thêm siêu liên kết trong Microsoft Word hình 3Cách thêm siêu liên kết trong Microsoft Word hình 3
 1. Siêu liên kết sẽ có màu văn bản xanh lam và được gạch chân. Nhấn Điều khiển (Windows) hoặc Yêu cầu (Mac) và nhấp vào liên kết để mở trang web trong trình duyệt web mặc định trên máy tính của bạn.
Cách thêm siêu liên kết trong Microsoft Word hình 4
 1. Để thay đổi trang web hoặc URL trang web, hãy bấm chuột phải vào siêu liên kết và chọn Chỉnh sửa siêu liên kết.
Cách thêm siêu liên kết trong Microsoft Word hình 5
 1. Enter URL trang web mới vào hộp địa chỉ và chọn OK-lựa chọn Xóa liên kết để xóa siêu liên kết.
Cách thêm siêu liên kết trong Microsoft Word hình 6

Siêu liên kết đến một tập tin hiện có

Thực hiện theo các bước bên dưới để siêu liên kết văn bản tới một tệp hoặc thư mục hiện có.

 1. Đánh dấu hoặc chọn văn bản bạn muốn siêu liên kết và nhấn Điều khiển + K (Windows) hoặc Yêu cầu + K (Mạc).
 2. Lựa chọn Tệp hoặc Trang Web Hiện có trên thanh bên, hãy chọn Duyệt tìm tập tin biểu tượng và chọn tệp hoặc thư mục bạn muốn siêu liên kết.
Cách thêm siêu liên kết trong Microsoft Word ảnh 7
 1. Tên tập tin/thư mục phải nằm trong hộp “Địa chỉ”. Lựa chọn OK để siêu liên kết tệp/thư mục với văn bản trong tài liệu Word của bạn.
Cách thêm siêu liên kết trong Microsoft Word ảnh 8
 1. Để mở tập tin/thư mục siêu liên kết, nhấn Điều khiển (Windows) hoặc Yêu cầu (Mac) và nhấp vào văn bản liên kết.
Cách thêm siêu liên kết trong Microsoft Word hình 9
 1. Để thay đổi tập tin/thư mục, nhấp chuột phải vào siêu liên kết và chọn Chỉnh sửa siêu liên kết.
Cách thêm siêu liên kết trong Microsoft Word ảnh 10
 1. Chọn một tập tin hoặc thư mục mới và chọn OK. Lựa chọn Xóa liên kết để hủy liên kết tập tin/thư mục khỏi văn bản.
Cách Thêm Hyperlink trong Microsoft Word hình 11

Siêu liên kết đến một tài liệu mới

Word có tính năng siêu liên kết giúp tạo một tài liệu trống mới.

 1. Chọn văn bản bạn muốn siêu liên kết và nhấn Điều khiển + K (Windows) hoặc Yêu cầu + K (Mạc).
 2. Lựa chọn Tạo tài liệu mới trên thanh bên và nhập tên cho tài liệu mới. Ngoài ra, hãy chọn thư mục Word lưu tài liệu và bạn muốn chỉnh sửa tài liệu ngay lập tức hay sau đó.
 3. Lựa chọn OK để tạo siêu liên kết.
Cách Thêm Hyperlink trong Microsoft Word hình 12

Siêu liên kết đến một địa điểm hoặc phần

Như đã đề cập trước đó, bạn có thể liên kết văn bản với một phần trong tài liệu Word của mình. Khi bạn bấm vào văn bản siêu liên kết, Word sẽ ngay lập tức đưa bạn đến phần đó (tiêu đề, dấu trang, v.v.) trong tài liệu của bạn.

 1. Chọn hoặc đánh dấu văn bản bạn muốn siêu liên kết và nhấn Điều khiển + K (Windows) hoặc Yêu cầu + K (Mạc).
 2. Lựa chọn Đặt trong tài liệu này trên thanh bên và chọn phần tài liệu bạn muốn siêu liên kết. Lựa chọn OK tiến hành với.
Cách Thêm Hyperlink trong Microsoft Word hình 13
 1. Nhấn Điều khiển (Windows) hoặc Yêu cầu (Mac) và nhấp vào văn bản siêu liên kết để chuyển đến phần đích của tài liệu.
Cách Thêm Hyperlink trong Microsoft Word hình 14

Siêu liên kết đến một địa chỉ email

Khi người đọc bấm vào một địa chỉ email siêu liên kết, Microsoft Word sẽ tạo một thông báo email mới tới địa chỉ đó thông qua ứng dụng email mặc định của thiết bị. Thực hiện theo các bước bên dưới để siêu liên kết văn bản trong tài liệu Microsoft Word tới địa chỉ email.

 1. Chọn hoặc đánh dấu văn bản bạn muốn siêu liên kết và nhấn Điều khiển + K (Windows) hoặc Yêu cầu + K (Mac).
 2. Lựa chọn Địa chỉ email trên thanh bên, nhập địa chỉ email mục tiêu, nhập chủ đề tùy chỉnh nếu bạn muốn và chọn OK.
Cách Thêm Hyperlink trong Microsoft Word hình 15

Ghi chú: Khi bạn nhập vào hộp “Địa chỉ email”, Microsoft Word sẽ tự động thêm tiền tố “mailto:” trước địa chỉ email đích.

 1. Microsoft Word sẽ mở ứng dụng email của bạn khi bạn nhấn Điều khiển (Windows) hoặc Yêu cầu (Mac) và nhấp vào văn bản siêu liên kết. Ngoài ra, hãy nhấp chuột phải vào văn bản liên kết và chọn Mở siêu liên kết.
Cách Thêm Hyperlink trong Microsoft Word hình 16
 1. Bấm chuột phải vào siêu liên kết và chọn Chỉnh sửa siêu liên kết hoặc Xóa siêu liên kết để thay đổi hoặc xóa địa chỉ email được liên kết.
Cách Thêm Hyperlink trong Microsoft Word hình 17

Siêu liên kết trong Ứng dụng Microsoft Office

Bạn cũng có thể sử dụng các phương pháp này để tạo hoặc quản lý siêu kết nối trong các ứng dụng Microsoft Word như Excel, Powerpoint, Outlook, v.v. Ứng dụng Microsoft 365 Online có một bộ tính năng siêu kết nối được đơn giản hóa. Trên web, bạn chỉ có thể liên kết đến địa chỉ web và các phần trong tài liệu của mình.

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.