Edubin v6.8.1 – Education LMS WordPress Theme

0

Edubin Theme là một trong những chủ đề LMS WordPress giáo dục tốt nhất hoàn hảo để bán các khóa học trực tuyến, Đại học, Cao đẳng, Trường học, Trung tâm đào tạo, E-Learning, Hướng dẫn khóa học, Trung tâm giáo dục & các giải pháp khác.

Edubin – Education WordPress Theme là một giải pháp giáo dục hoàn chỉnh với tất cả các tính năng và chức năng. Nó được xây dựng với tính năng kéo và thả Elementor Page Builder.

Bằng cách sử dụng Edubin, bạn có thể để xây dựng trang web cho bất kỳ loại hình giáo dục. Edubin Theme hỗ trợ các Tutor, LearnDash, LearnPress 3 và nhiều LMS plugins khác. Ngoài ra, Edubin có còn hỗ trợ Event Calendar, Event Registration, WooCommerce Shop và nhiều tính năng khác.

Edubin – Education WordPress Theme được phát triển như một Hệ thống quản lý học tập (Learning Management System) cho các nền tảng danh sách khóa học như Udemy, Coursera, Edx, Trung tâm đào tạo, Courses Hub, trường ngôn ngữ, eLearning Business, trường giáo dục âm nhạc, học viện khiêu vũ và trường dạy lái xe, Học viện, Đại học hoặc trường học.

Demo: https://themeforest.net/search/24037792

Tính năng nổi bật Edubin – Education WordPress Theme

Tính năng Edubin - Education WordPress Theme

 • Trình tạo trang Elementor
 • Khóa học LMS với thiết kế trường học, cao đẳng, đại học
 • Tutor, LearnDash, & LearnPress 3 LMS được hỗ trợ
 • Các khóa học LMS, Bài học, Câu hỏi, Chức năng Topic
 • Nhiều kiểu khóa học: Lưới / Danh sách
 • Tùy chọn chủ đề tùy chỉnh nâng cao
 • Trình nhập bản demo một lần nhấp
 • Bộ sưu tập các elements Elementor khổng lồ
 • Tùy chọn bố cục blog linh hoạt
 • Giáo viên / Trang chi tiết giáo viên
 • Danh sách sự kiện và tính năng đăng ký
 • Xây dựng trên Bootstrap 4
 • Thân thiện với SEO
 • Hỗ trợ WooCommerce
 • 100% Responsive
Edubin - Education LMS WordPress Theme v6.8.1 Nulled Free Changelog

= v6.8.1- 2021-01-17 =
Updated: Edubin core plugin

= v6.7.9 - 2021-01-11 =
Fix: Tutor LMS button color issue

= v6.7.6 - 2020-12-25 =
Added: LearnDash LMS custom closed button URL enable/desible option
Improved: WooComerce sidebar options
Updated: Tutor LMS widget options
Fix: LearnDash LMS custom closed button URL on course archive page

= v6.7.5 - 2020-12-19 =
Fix: Tutor LMS with new version elementor conflict issue

= v6.7.0 - 2020-12-07 =
Added: LearnPress course details page sidebar adding option
Added: LearnPress course details revive section show/hide option
Added: vk social logo adding option
Fix: The Events calender RTL style issue

= v6.6.9 - 2020-12-04 =
Added: Tutor LMS global login page action hook

= v6.6.8 - 2020-12-01 =
- Added: Tutor LMS student registration page action hook

= v6.6.7 - 2020-11-26 =
Added: Event Calendar details page cost, event date added.
Added: LearnDash LMS button custom link option
Fix: Tutor LMS certificate page style issue

= v6.6.6 =
- Fix: RTL version events page style issue
- Fix: Minor CSS issue fix on latest blog element
- Updated: Optimize some big image, update dummy data
- Fix: Edubin recent post widget another bug fix on elementor pages
- Added: Third-party plugin breadcrumb shortcode add option
- Fix: Events date page responsive issue
- Fix: Edubin recent post widget bug fix on elementor pages
- Added: Wpforms contact forms dummy JSON file with theme package.
- Added: Top widget alignment option
- Updated: LearnDash login register popup CSS style
- Fix: Events page styling issue
- Added: WooCommerce review tab show/hide option
- Added: Tutor LMS plugin settings color enable/disable option
- Fix: Tutor LMS course image size control issue
- Fix: Minor CSS issue for course grid section
- Added: Supported Max Mega Menu plugin
- Added: A new Kids/School home page variation
- Added: A new testimonial layout.
- Added: Tutor LMS course image size control option
- Fix: Typography issue on Tutor LMP page
- Fix: RTL version events page CSS styling issue
- Added: Compatible with The Events Calendar Filter Bar Plugin
- Improved: Page Header Settings
- Fix: Testimonial Responsive Issue on Mobile Device
- Fix: LearnDash Custom Course Views Issue
- Improved: LearnDash Custom Course Views Set Option
- Added: Category Select Option on Blog Post Addon
- Added : LearnDash Custom Course Views Option
- Added : LearnDash Course Addon Category
- Added: Archive: Text Enable/Desible Option
- Updated: Some Minor CSS Styles
 • Xem thêm: kho chủ đề Themeforest được chia sẻ miễn phí, cập nhật hàng ngày

password: hotrowordpress

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật thông tin.