Thông báo: Hotrowordpress sẽ tiến hành cập nhật lại toàn bộ plugin-themes hiện có trên blog. Thời gian hỗ trợ cập nhật từ ngày 30.03.2024, nếu cần gấp bản mới nhất vui lòng gửi mail về cho admin để nhận link download ưu tiên!

Doctreat v1.5.4 NULLED – Doctors Directory WordPress Theme

0

Doctreat – Doctors Directory WordPress Theme là giải pháp chăm sóc sức khỏe trực tuyến cho bệnh nhân. Chủ đề này được tạo ra với ý tưởng giải quyết các vấn đề liên quan đến y tế và sức khỏe do bệnh nhân và bác sĩ đăng tải.

Doctreat có các tính năng thú vị và chất lượng mã tuyệt vời, được thiết kế và phát triển sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng để đáp ứng yêu cầu của những người quan tâm đến việc xây dựng các thư mục dựa trên người dùng. Thiết kế mang tính đương đại nhưng đồng thời chú trọng đến tính tiện dụng, phân cấp thị giác và tính thẩm mỹ để đảm bảo người dùng cuối dễ dàng điều hướng.

Demo: https://themeforest.net/item/doctreat-doctors-directory-wordpress-theme/24867777

Thông tin thêm về đăng nhập

Direct Demo Link
http://amentotech.com/projects/doctreat/
Doctor
[email protected]
Password : google

Pharmacy
[email protected]
Password : google

Regular User
[email protected]
Password : google

Hospital User
[email protected]
Password : google

Doctreat - Thư mục Bác sĩ WordPress Theme - 1Doctreat - Thư mục Bác sĩ WordPress Theme - 2Doctreat - Thư mục Bác sĩ WordPress Theme - 3Doctreat - Thư mục Bác sĩ WordPress Theme - 4Doctreat - Thư mục Bác sĩ WordPress Theme - 5Doctreat - Thư mục Bác sĩ WordPress Theme - 6Doctreat - Thư mục Bác sĩ WordPress Theme - 7Doctreat - Thư mục Bác sĩ WordPress Theme - số 8Doctreat - Thư mục Bác sĩ WordPress Theme - 9Doctreat - Thư mục Bác sĩ WordPress Theme - 10Doctreat - Thư mục Bác sĩ WordPress Theme - 11Doctreat - Thư mục Bác sĩ WordPress Theme - 12Doctreat - Thư mục Bác sĩ WordPress Theme - 13Doctreat - Thư mục Bác sĩ WordPress Theme - 14Doctreat - Thư mục Bác sĩ WordPress Theme - 15Doctreat - Thư mục Bác sĩ WordPress Theme - 16Doctreat - Thư mục Bác sĩ WordPress Theme - 17

Những đặc điểm chính Doctreat – Doctors Directory WordPress Theme

Trang tổng quan chi tiết

Bảng điều khiển của chủ đề này được thiết kế chuyên nghiệp để nâng cao khả năng sử dụng và trải nghiệm người dùng. Doctreat sẽ cho phép người dùng điều hướng qua trang web một cách dễ dàng.

Tìm kiếm mạnh mẽ cho các bác sĩ và bệnh viện

Chức năng tìm kiếm rất mạnh mẽ và bạn có thể thấy điều này trong bản demo.

Trò chuyện riêng tư 1-1

Hệ thống này cũng có hệ thống hộp thư đến một tin nhắn tích hợp sẵn để cho phép người dùng giao tiếp với nhau nếu họ có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến công việc hoặc đề xuất, v.v.

Hệ thống đánh giá đa xếp hạng

Nó có một hệ thống đánh giá được tích hợp sẵn cho phép người dùng thường xuyên phản hồi và đánh giá các bác sĩ.

Cài đặt mẫu email

Cài đặt mẫu email mở rộng sẽ cho phép bạn sửa đổi các email hệ thống theo yêu cầu của bạn.

Xin lưu ý rằng hình ảnh chỉ để xem trước và không được bao gồm trong gói.

Các tính năng khác Doctreat – Doctors Directory WordPress Theme

 • Cài đặt mẫu Email mạnh mẽ
 • Các bác sĩ yêu thích và danh sách bệnh viện
 • Quyền lực Admin Panel
 • Quyền lực Theme Options
 • Bản dịch đã sẵn sàng
 • Bác sĩ nổi bật
 • Hệ thống kiểm duyệt để đánh giá
 • Các bác sĩ mạnh mẽ và trang chi tiết bệnh viện
 • Drag & Drop Page Builder
 • Mã rất sạch và có thể mở rộng dễ dàng.
 • Rất mạnh Powerful Theme Options. Profile page settings, Search Settings và nhiều hơn nữa…
 • Hơn 20 mã ngắn
 • Sidebars không giới hạn
 • Google Fonts
 • Quản lý người dùng phía trước và phía sau rất mạnh mẽ.
 • Nhập Demo bằng một cú nhấp chuột
 • Nhập người dùng bằng một cú nhấp chuột bằng trang tính excel
 • Màu sắc không giới hạn
 • Quản lý gói không giới hạn với WooCommerce Payments
 • Quản lý bài đánh giá
 • Đáp ứng hoàn toàn 100%
 • Tùy chọn tùy chỉnh trang / bài đăng mạnh mẽ
 • Tùy chọn Đăng nhập / Đăng ký giao diện người dùng (Với BẬT / TẮT)
 • Tùy chọn Revolution Slider và tùy chọn tích hợp Shortcodes tùy chỉnh cho các trang Tiêu đề phụ.
 • Breadcrumbs với tùy chọn ON / OFF
 • Được ghi chép đầy đủ
 • 404 trang tích hợp
 • Sẵn sàng dịch chủ đề này đã được chuẩn bị đầy đủ để dịch sang bất kỳ ngôn ngữ nào sử dụngtập tin po, mo
 • Khả năng tương thích trên nhiều trình duyệt (IE9, IE10, IE11, Firefox, Safari, Opera, Chrome và Edge)
 • Child theme bao gồm.
 • Hỗ trợ khách hàng xuất sắc

Changelog: Doctreat – Doctors Directory WordPress Theme

Download Doctreat v1.5.4 - Doctors Directory WordPress Theme Nulled Free

Release 1.5.4 (26 February 2021)
-- Phone number validation issue has been fixed
-- Doctreat core plugin updated 1.5.4
-- Doctreat cron plugin update 1.5.4
Release 1.5.3 (24 February 2021)
-- Phone number validation issue has been fixed
-- Some translations issues has been fixed
-- Doctreat core plugin updated 1.5.3
-- Doctreat cron plugin update 1.5.3
v1.5.2 (01 February 2021)
-- About us, the client testimonial shortcode issue has been fixed
-- Personal phone number options have a has been added to the registration form
-- Some translations issues has been fixed
-- Doctreat core plugin updated 1.5.2
-- Doctreat cron plugin update 1.5.2

Release v1.5.0 (11 November 2021)
-- Generate prescription button display issue has been fixed
-- Generate prescription layout improvements

v1.4.8 – 06 October 2021
-- Delete videos from back-end confirm box issue has been fixed
-- Education and experience saving issue has been fixed
-- Restricted doctors to create appointments from the dashboard if they are not verified
-- Some translation issues fixed
-- Add review wait time bar colors issue has been fixed
-- Chosen library updated with select2 throughout the theme
-- Registration password issue with the & sign, has been fixed
-- Book an appointment was showing with the package has no options for booking, the issue has been fixed
-- Dynamically added slots, delete button click issue has been fixed
-- Submitting services under the specialties issue has been fixed
-- Doctor detail page education and experience detail show issue has been fixed
-- We have added sortable for phone, membership, and videos
-- Some RTL issues fixed
-- Services saving issue with the packages has been fixed
-- Child theme updated
-- Doctreat core plugin updated 1.4.8
-- Doctreat cron plugin update 1.4.8

Release v1.4.7 – 11 September 2021
-- Taxonomy pages showing unverified users issue has been fixed
-- Unverified users detail page is restricted settings have been added
-- Social profiles show on the user detail page issue has been fixed
-- Missing translation issue has been fixed
-- Services saving issue has been fixed
-- Email template when admin approve the account, has been added
-- Delete single slot issue has been fixed
-- Dropdown time for 12:00 PM issue has been fixed
-- Doctreat core plugin updated 1.4.7
-- Doctreat cron plugin update 1.4.7

Release 1.4.6 – 01 September 2021
-- Taxonomy pages showing unverified users issue has been fixed
-- Unverified users detail page is restricted settings have been added
-- Social profiles show on the user detail page issue has been fixed
-- Missing translation issue has been fixed
-- Services saving issue has been fixed
-- Email template when admin approve the account, has been added
-- Doctreat core plugin updated 1.4.6
-- Doctreat cron plugin update 1.4.6

Release v1.4.5 – 15 August 2021
-- Updated: Login form is moved into POPUP
-- Add: Auto filled display name in the registration form
-- Reset password asking to log in issue has been fixed
-- Doctreat core plugin updated 1.4.5
-- Doctreat cron plugin update 1.4.5

Release v1.4.4 – 31 July 2021
-- Past messages load issue has been fixed
-- Send a message to doctor from appointment detail issue has been fixed
-- Doctreat core plugin updated 1.4.4
-- Doctreat cron plugin update 1.4.4

v1.4.3 – 19 July 2021
-- Total rating issue on search listing page has been fixed
-- Demo import user verification issue has been fixed
-- POPUP middle alignment issue has been fixed
-- Back-end user featured settings issue has been fixed
-- Doctreat core plugin updated 1.4.3
-- Doctreat cron plugin update 1.4.3

Release 1.4.2 – 3 July 2021
This is an important update in which we have added more features and fixes and security improvements and we highly recommend to update both, the theme files and doctreat core plugin. If you have any questions or need help, please let our support team know and they would be happy to assist you as always!-- Email logo width settings have been added
-- Chat issue has been fixed
-- Further checks have been applied to make sure user interaction is from an active user session where possible.
-- In addition to already applied checks, we added more validation to the user privileges to edit, update, delete or get access to their own posts etc
-- WordPress nonce security improvements
-- Doctreat core plugin updated 1.4.2
-- Doctreat cron plugin update 1.4.2

Release 1.3.8 – 11 May 2021
-- Hospitals registration upload issue has been fixed
-- Map on doctor detail page display issue has been fixed
-- Minor improvements
-- Doctreat core plugin updated 1.3.8
-- Doctreat cron plugin update 1.3.8

Release 1.3.7 – 27 April 2021
-- Hospitals registration upload issue has been fixed
-- Minor improvements
-- Doctreat core plugin updated 1.3.7
-- Doctreat cron plugin update 1.3.7

v1.3.6 – 20 April 2021
-- Clinic box in available location showing when delete, the issue has been fixed
-- Import users package issue has been fixed
-- Doctreat core plugin updated 1.3.6
-- Doctreat cron plugin update 1.3.6

Release 1.3.4 – 4 March 2021
-- FullCalendar issue has been fixed
-- Doctor location click 404 page issue has been fixed

Release 1.3.3 – 3 March 2021
It is strongly recommended to update latest version 1.3.3 for those who are using 1.3.2 or 1.3.1
-- Booking button click issue has been fixed

Release 1.3.1 – 27 February 2021
-- Redirect to profile if login was attempts from doctor page
-- Multiple location settings has been added
-- Email footer copyright text settings has been added
-- Re-send verification email button has been added in users dashboard
-- Email templates formatting issue has been fixed
-- Change email from dashboard feature added
-- Doctreat core plugin updated 1.3.1
-- Doctreat cron plugin update 1.3.1

Release 1.3.0 – 10 February 2021
-- Hide forum from doctor detail page, settings has been added
-- Hide chat buble from doctor detail page, settings has been added
-- Doctor custom location settings, booking form display issue has been fixed
-- Doctor custom location settings consultation fee issue has been fixed
-- Doctreat core plugin updated 1.3.0
-- Doctreat cron plugin update 1.3.0
 • Xem thêm: kho chủ đề Themeforest được chia sẻ miễn phí, cập nhật hàng ngày
 • Download Doctreat v1.5.4 – Doctors Directory WordPress Theme Nulled Free: doctreat_1.5.4.zip
Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật thông tin.